232-1001


$40
דפים עם אוסף של בולי פולין, שנות ה30 עד שנות ה50 (מודבקים)
Sheets with a collection of Polish stamps, 1930’s till 1950’s, (attached)

232-1002


$50 | Sold for: $110
אוסף בולים בחמישה אלבומים "כל העולם"
World stamp collection inside five albums

232-1003


$40
לוט בולי סין הקומוניסטית כולל "חוקה", מאו בולי הכנסה
Lot of communist China stamps, incl. “constitution” Mao revenue stamps

232-1004


$100 | Sold for: $100
קרטון עם מעטפות יום ראשון ישראל וכל העולם, חלקם גם נשלחו בדואר
Cardboard box of first day envelopes, Israel and the world, some were sent by mail

232-1005


$40
אלבום קטן עם בולי צרפת לא חתומים
Small album with French stamps, not postmarked

232-1006


$100 | Sold for: $100
קרטון נעלים עם בולים, כל העולם חתומים ולא חתומים
Shoebox containing stamps, around the world, post marked and not postmarked

232-1007


$50 | Sold for: $50
ארגז קרטון עם cutouts, כל העולם
Cardboard box of cutouts, all the world

232-1008


$200
אלבום בולים "כל העולם", סוף המאה ה-19 האלבום עצמו מצב גרוע
Stamp album, all the world, late 19th c., the albumitself is in bad condition

232-1011


$40
עשרים וששה בולים פיסקלים ודמי דואר, שנות ה40 לפני ואחרי קום המדינה
Twenty six fiscal stamps and postage, 1940’s pre and post establishment of the state

232-1012


$2400
שלושה אלבומי בולי ישראל 1948-2003 שלם מ-1951, בין 1948-1949 חלקי בלבד
Three albums of Israeli stamps 1948-2003, complete from 1951, between 48-49 only partial

232-1013


$40
לוט קטן של מעטפות "יום הופעת הבול" ופריטים פילטלים נוספים
Small lot of “First Day Envelopes” and additional philately material

232-1016


$180
עשר מטבעות אירו מבוטלים offcial cancelation
Ten canceled Euro coins, official cancelation

232-1018


$180
סט אסימוני הטבעה (דיסקיות) (לא מוטבעים) של מטבעות השוק האירופאי
Set of planchets (blank coins), of European market coins

232-1019


$40
לוט מטבעות כל העולם כ-8 ק"ג
Lot of coins from around the world, 8 kg

232-1020


$260
אלבום מטבעות כסף אולימפיאדת מינכן 1972, ע"ס 10 מרק כל מטבע, 4 הסדרות, כשבכל סדרה 5 מטבעות (סדרות D,F,G,J), שלם , חמצון קל
Album of Olympic silver coins, Munich 1972, IAO 10 Marks each coin, 4 serials, 5 coins in each series, (serials D,F,G,J) , complete, slight oxidation

232-1021


$90
אלבום מטבעות כל העולם צרפת, גרמניה, שוויץ, ברזיל, ארגנטינה, ארה"ב וכו
World coin album, France, Germany, Switzerland, Brazil, Argentina, USA etc.

232-1022


$300
לוט שנים עשר מטבעות Silver Dollar ששה Morgan Dollar שנים שונות, מצבים XF-UNC, וארבעה Peace Dollar , מצבים XF-UNC, איזנהאואר (1), Liberty Walking (1), ובנוסף שלושה לא כסף
Lot of twelve silver dollar coins: Morgan Dollar (6), different years, XF-UNC cond., Peace Dollar (4), XF-UNC cond., Eisenhower (1), Liberty Walking (1), in addition 3 non silver dollars

232-1023


$100 | Sold for: $110
חמישה מטבעות דולר ארה"ב Morgan 1879,1885,1886,1888, Peace 1922
Five one dollar coins, USA, Morgan 1879,1885,1886,1888, Peace 1922

232-1024


$350
אלבום מטבעות מזרח התיכון כולל מצרים העותמאנית, ירדן, עירק, סוריה וכו'
Middle East coin album: Ottoman Egypt, Jordan, Iraq, Syria etc.

232-1025


$100 | Sold for: $100
מטבע Peace Dollar, כסף, שנה ראשונה, 1921, one year type coin נדיר
Silver Peace Dollar, one year type coin, 1921, rare

232-1026


$400
לוט מטבעות כסף ארה"ב: דולר אחד (16) 1881-1925, חצי דולר (9) 1941-1945, מצבים שונים
Lot of US silver coins: one dollar (16) 1881-1925, half a dollar (9) 1941-45, various conditions

232-1027


$180
סט אסימוני הטבעה (דיסקיות) , לא מוטבעים של כל מטבעות ארה"ב (1 c עד חצי דולר) וכן 4 הטבעות טעות, cent X 3, dime X 1
Set of planchets (blank coins), of all the US coins, (cent to $½) and 4 coin errors, cent x 3, dime x 1

232-1028


$1600 | Sold for: $2500
סט מטבעות המהפכה בפולין 1831 הוטבעו בזמן הקצר של נסיון פולין להשתחרר משלטון רוסיה הצארית (נדיר)
Set of coins, the 1831 Polish revolution, were minted during the short interval when Poland tried to liberate itself from Russian rule

232-1030


$40
מדליה מוזהבת לכבוד 750 שנה לייסוד ברלין, מראה שער ברנדנבורג, 1987
Gilt medal in honor of 750th anniversary to the founding of Berlin, with an image of the Brandenburg gate, 1987

232-1031


$60 | Sold for: $75
מדלית פרס של הכח וינה 1935 עם כיתוב "Schwimm-CL "Hakoah" Internat. Schwimmfest 1935"
Prize medal “Hakoach” Vienna 1935, inscribed: Schwimm-CL "Hakoah" Internat. Schwimmfest 1935"

232-1032


$50
מדלית ברונזה, לכבוד: Wilhelm I, Koenig der Nederlanden, 1830-31
Bronze medal, in honor of Wilhelm, King of the Netherlands

232-1033


$90
מדלית כסף לכבוד יובל הנישואין של וילהלם מלך פרוסיה, 12.5.1912 (פגם קל)
Silver medal in honor of the wedding jubilee of King Wilhelm of Prussia, 12.5.1912 (minor damage)

232-1035


$40 | Sold for: $50
מטבע זהב עותמאני ע"ס סדיד מחמדיה Cedid Mahmudiya מנוקב, 1223 (1808)
Ottoman gold coin, IAO 1 Cedid Mahmudiye, holed, 1223 (1808)

232-1037


$40 | Sold for: $45
מטבע זהב עותמאני ע"ס סדיד מחמודיה Cedid Mahmudiye 1223 (1808)
Ottoman gold coin, IAO 1 Cedid Mahmudiye, 1223 (1808)

232-1038


$130 | Sold for: $130
מטבע זהב עותמאני ע"ס 1 אלטין 1 Altin מנוקב, 1168 (1754)
Ottoman gold coin, IAO 1 Altin, holed, 1168 (1754)

232-1039


$40 | Sold for: $45
מטבע זהב עותמאני ע"ס סדיד מחמודיה Cedid Mahmudiye 1223 (1808)
Ottoman gold coin, IAO 1 Cedid Mahmudiye, 1223 (1808)

232-1040


$130 | Sold for: $130
מטבע זהב עותמאני ע"ס 1 אלטין 1 Altin מנוקב, 1187 (1773)
Ottoman gold coin, IAO 1 Altin, holed, 1187 (1773)

232-1041


$60
מטבע זהב עותמאני ע"ס סדיד מחמודיה Cedid Mahmudiya שחוק, שנה לא ברורה, 1223 (1808)
Ottoman gold coin, IAO 1 Cedid Mahmudiye, eroded, unclear date, 1223 (1808)

232-1042


$150
מטבע זהב עותמאני ע"ס 50 קורוש 50 Korush 1293 (1876)
Ottoman gold coin, IAO 50 Kurush, 1293 (1876)

232-1043


$95
מטבע זהב עותמאני ע"ס סרי מחבוב Zeri Mahbub 1203 (1788)
Ottoman gold coin, IAO 1 Zeri Mahbub, 1203 (1788)

232-1044


$190 | Sold for: $190
מטבע זהב עותמאני ע"ס 2 רומי אלטין2 Rumi Altin מנוקב, 1223 (1808)
Ottoman gold coin, IAO 2 Rumi Altin, holed, 1223 (1808)

232-1045


$95
מטבע זהב עותמאני ע"ס סרי מחבוב Zeri Mahbub 1203 (1788)
Ottoman gold coin, IAO 1 Zeri Mahbub, holed, 1203 (1788)

232-1047


$95
מטבע זהב עותמאני ע"ס זרי מחבוב Zeri Mahbub מנוקב, 1223 (1808)
Ottoman gold coin, IAO 1 Zeri Mahbub, holed, 1223 (1808)

232-1048


$220 | Sold for: $220
מטבע זהב עותמאני ע"ס 1.5 אלטין 1.5 Altin מנוקב, 1187 (1773)
Ottoman gold coin, IAO 1.5 Altin, holed, 1187 (1773)

232-1049


$100
שני מטבעות, טורקיה העותמאנית ע"ס 5, 10 קורוש (5, 10 kurus), שנת 1327
Two coins, Ottoman Turkey, IAO 5, 10 kurus, 1327

232-1050


$300
מטבע זהב עותמאני ע"ס לירה, מתוארך 1325
Ottoman gold coin IAO one lira, dated 1325

232-1051


$110 | Sold for: $220
מטבע זהב עותמאני ע"ס סרי מחבוב Zeri Mahbub 1143 (1730)
Ottoman gold coin, IAO 1 Zeri Mahbub, 1143 (1730)

232-1052


$25 | Sold for: $35
קופסה עם מטבעות, ישראל
Box of coins, Israel

232-1053


$40 | Sold for: $50
שלושה מטבעות 25 מיל, אלומיניום תש"א, מצב VG-Fine
Three 25 mil aluminum coins, 5701, VG-Fine

232-1054


$180
סט סגור בפרספקס The First Coins of Israel כולל 25 פרוטה בלי נקודה, 50 פר עם נקודה, 25 מיל אלומיניום כחדש, תש"ט 1949
The First Coins of Israel set: 25 pruta without pearl (dot), 50 pruta with pearl, 25 mil aluminum, as new, 1949

232-1055


$65 | Sold for: $110
לוט מטבעות מנדט: 1 מיל (32) 2 מיל (11), 5 מיל (11), 10 מיל (4)
Lot of British Mandate coins: 1 mil (32), 2 mil (11), 5 mil (11), 10 mil (4)

232-1056


$180 | Sold for: $240
מטבע מאה מיל, פלשתינה א"י 1931, מצב Fine-VF
100 mil coin, Palestine, Eretz Israel, 1931, Fine-VF

232-1057


$70 | Sold for: $95
שתי מטבעות אלומיניום, ע"ס 25 מיל 1948 מצב VG
Two aluminum coins, IAO 25 mil, 1948, VG

232-1058


$300
לוט מטבעות מנדט: 1 מיל, 2 מיל (2) 10 מיל (33,34,37,42), 5 מיל (41), 20 מיל (34), 50 מיל (33), 10 מיל (33)
Lot of British Mandate coins: 1 mil, 2 mil (2), 10 mil (1934,1937,1942), 5 mil (41), 20 mil (34), 50 mil (33), 10 mil (33)

232-1059


$90
מטבע תקופת המנדט ע"ס 50 מיל 1939 מצב MS-62, דירוג של חב' PCGS
Coin IAO one mil, British Mandate 1939, MS-62 cond., rated by PCGS comp.

232-1060


$325 | Sold for: $425
אלבום Dansco, מטבעות ישראל 1948-1957 כולל 100 פרוטה זר פנימי (UNC) 50 פרוטה, תש"ט עם נקודה, ו-25 מיל תש"ח-תש"ט (האלבום פגום)
Dansco album, Israeli coins 1948-57: 100 pruta inner wreath, 50 UNC pruta, 5709, with pearl (dot), and 25 mil 5708/9, damaged album

232-1061


$120 | Sold for: $120
מטבע 100 אירו, זהב, יצחק רבין
100 euro gold coin, Yitzchak Rabin

232-1062


$400 | Sold for: $425
מטבע 25 מיל, הוטבע רק בצד אחד uniface שנת תש"ח 1948
25 Mil coin, uniface, 5708, 1948

232-1063


$150 | Sold for: $400
לוט מטבעות מנדט: 1 מיל (10) 2 מיל (5), 5 מיל (6), 10 מיל (12), 20 מיל (27,35,42,44), 50 מיל (27,35,39,40,42), 100 מיל (27,34,35,39)
Lot of B. Mandate coins: 1 mil (10), 2 mil (5), 5 mil (6), 10 mil (12), 20 mil (27,36,42,44), 50 mil (27,35,39,40,42) 100 mil (27,34,35,39)

232-1064


$25 | Sold for: $25
קופסה עם מטבעות, ישראל
Box of coins, Israel

232-1065


$30
שתי מדליות ברונזה "אגוד בתי כנסת עולמי וכנס בינלאומי לתחבורה ציבורית תשכ"ח
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two bronze medals: a. world synagogue union, b. international conference for public transportIsrel government coins and medals corporation

232-1066


$40
לוט מדליות ואסימונים, ישראל
Lot of medals and tokens, Israel

232-1067


$40 | Sold for: $110
מדלית זכרון Maccabians Memorial
Maccabean Memorial medal

232-1068


$60 | Sold for: $60
סט של תשע מדליות ארד הערים ההיסטוריות: אשקלון, עכו, טבריה, בית שאן, עבדת, קיסריה, לוד, יפו, הרי ירושלים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Set of nine bronze medals, The Historical Cities: Acre, Tiberias, Beit Shean, Avdat, Caesarea, Lud, Jaffa, Jerusalem hillsIsrel government coins and medals corporation

232-1069


$40
שלוש מדליות ארד: בנק לאומי יהיה שלום בחילך, עשור לחירות ישראל, ומטבע כסף 5 לירות ישראליות, 1958
Three bronze medals, Leumi Bank: Y’hiye Shalom B/Chelecha", Assor L’cherut Israel, and a 5 IL silver coin, 1958

232-1070


$500
אלבום עם 60 מדליות ואסימונים כולל כ-900 גרם מדליות כסף סוגים שונים (ברוטו)
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Album containing 60 medals and tokens, comprises 900 gm of various kinds of silver medalsIsrel government coins and medals corporation

232-1072


$50 | Sold for: $50
אוסף של 25 שטרות מ"כל העולם" מצבים שונים UC-VG
Collection of 25 banknotes from around the world, various conditions, UC-VG

232-1073


$90 | Sold for: $110
שטר, האימפריה העותמאנית ע"ס 10 לירות, שנת 1334 (1915)
Banknote, Ottoman Empire, IAO 10 pounds, 1334 (1915(

232-1074


$80 | Sold for: $80
לוט 185 שטרות "כל העולם" מצבים מ-UC עד good
185 banknotes from around the world, conditions good-UC

232-1075


$300
אלבום "Notgeld", ערי גרמניה תחילת שנות ה20
“Notgeld” album, cities of Germany, early 1920’s

232-1077


$40 | Sold for: $40
שני שטרות הצעת מטבע חוקית ע"ס 50, 100 פרוטה, אשכול ונאמן, מצב UC
Two banknotes proposal for legal currency, IAO 50, 100 pruta, Eshkol and Ne’eman, UC

232-1078


$90 | Sold for: $120
לוט שטרות: כ-50 שטרות 1 לירה 1958 5 ל"י 1968 (4), 10 ל"י 1973 (2), 100 ל"י (17), 5 לירות 1973 (כ-150 ), 1 שקל (כ-300), 5 שקל (47), 10 שקל (7), 50 שקל (כ100) מצב משומש (good-VG)
בנק ישראל
Lot of 50 banknotes: 1 IL 1958, 5 IL 1968 (4), 10 IL 1973 (2), 100 IL (17), 5 IL 1973 (150), 1 IS (300), 5 IS (47), 10 IS (7), 50 IS (100), used cond.(good-VG)Bank of Israel

232-1079


$40 | Sold for: $40
שני שטרות, 1984, ע"ס: 5000 שקל, מצב XF-UC, וע"ס 10000 שקל מצב XF
בנק ישראל
Two banknotes, 1984, IAO 5000 shekel, XF-UC, 1000 shekel, XFBank of Israel

232-1080


$100
שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
One Palestine pound, Eretz Israel 1948, fineAnglo-Palestine Bank Ltd.

232-1081


$40 | Sold for: $75
חבילת שטרות, ע"ס עשר לירות 1973 מצב AUC, לא מספרים רצים
בנק ישראל
pack of banknotes, IAO 10 IL 1973, AUC cond., no serial numbersBank of Israel

232-1082


$100 | Sold for: $200
שטר ע"ס עשר לירות א"י, 1948, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Ten Palestine pounds, Eretz Israel 1948, fineAnglo-Palestine Bank Ltd.

232-1083


$40 | Sold for: $90
שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952, מצב VG-Fine עם חותמת בנק ישראל, 28.7.1963
בנק לאומי לישראל בע"מ
500 pruta banknote, 1952, fine-vg, stamped by Bank Israel 28.7.1963Bank Leumi of Israel ltd

232-1084


$120 | Sold for: $200
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות, 1952, מצב XF-AUC
בנק לאומי לישראל בע"מ
Ten Israeli pounds banknote, 1952, XF-AUCBank Leumi of Israel ltd

232-1085


$40 | Sold for: $80
חבילה של 100 שטרות, ע"ס 50 שקל, 1978 מצב AUC
בנק ישראל
Pack of 100 banknotes, IAO 50 IS, 1978, AUC condBank of Israel

232-1086


$120
שטר ע"ס חמש לירות א"י, 1948, פסילה רשמית, Fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, Five Palestine pounds, 1948, official invalidation, FineAnglo-Palestine Bank Ltd.

232-1087


$40 | Sold for: $70
חבילה של 100 שטרות, ע"ס 50 שקל, 1978 מצב AUC
בנק ישראל
Pack of 100 banknotes, IAO 50 IS, 1978, AUC cond.Bank of Israel

232-1088


$120 | Sold for: $120
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת, 1952, מצב XF-AUC
בנק לאומי לישראל בע"מ
One Israeli pound banknote, 1952, XF-AUCBank Leumi of Israel ltd

232-1090


$120 | Sold for: $120
שטר, ע"ס 10 לירות ישראליות תשט"ו 1955' מספר אדום, מצב UC
בנק ישראל
Banknote IAO 10 IL,1955, red number, UCBank of Israel

232-1091


$50 | Sold for: $150
שני שטרות: ע"ס חמישים שקל, 1978 שני פסים ירוקים, וע"ס מאה שקל עם ארבעה פסים, מצב Fine
בנק ישראל
Two banknotes: IAO 50 IS 1978, two green stripes, IAO 100 IS, four red stripes, FineBank of Israel

232-1092


$150 | Sold for: $150
שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948, מצב Fine-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
One Palestine pound, Eretz Israel 1948, fine-vfAnglo-Palestine Bank Ltd.

232-1093


$50 | Sold for: $65
לוט שטרות, 1955, כולל: 500 פרוטה, 1 ל"י (2), 5 ל"י (2), 10 ל"י (5), 50 ל"י (2), מצב good-VG
בנק ישראל
Lot of banknotes, 1955, IAO: 500 Pruta, 1 IL (2), 5 IL (2), 10 IL (5), 50 IL (2), Good-VGBank of Israel

232-1094


$180 | Sold for: $180
שני שטרות, בנק ישראל 2001 ע"ס 20, 50 שקל חדש, עם טעות בהדפסת הזהב של ערכי השטרות
בנק ישראל
Two banknotes Bank of Israel, 2001, IAO 20, 50 NIS, with a printing error in the gold print of the banknotes’ valueBank of Israel

232-1095


$50 | Sold for: $80
שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952, מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ
500 pruta banknote, 1952, vfBank Leumi of Israel ltd

232-1096


$200 | Sold for: $375
שטר ע"ס חמש מאות מיל, 1939 פלשתינה (א"י), מצב VG-Fine
Palestine Currency Board, Jerusalem
500 mil banknote, 1939, Palestine, Eretz Israel, VG-FinePalestine Currency Board, Jerusalem

232-1097


$50
שני שטרות, הצעת מטבע חוקית: אשכול-נאמן, ע"ס 50 פרוטה, מצב Fine, ו- 100 פרוטה, מצב VF,
Two banknotes, proposal for legal currency,Eshkol-Ne’eman, IAO 50 Pruta, Fine, and 100 Pruta, VF

232-1098


$350
שטר ע"ס לירה ארצישראלית אחת, 1948 מצב XF-AU
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO one Eretz Israel pound,1948, XF-AUAnglo-Palestine Bank Ltd.

232-1099


$60 | Sold for: $170
שני שטרות הצעת מטבע חוקית סדרה "ב", מספרים עוקבים ע"ס 250 פרוטה
Two banknotes proposal for legal currency, series “b”, consecutive numbers, IAO 250 pruta

232-1100


$350
שטר ע"ס פונט פלשתינאי 1939 מצב VG-Fine
Palestine Currency Board, Jerusalem
Palestine pound banknote 1939, VG-FinePalestine Currency Board, Jerusalem

232-1101


$70 | Sold for: $70
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות, 1952, מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ
Ten Israeli pounds banknote, 1952, VFBank Leumi of Israel ltd

232-1102


$375
שטר, ע"ס 500 מיל, 1948, XF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO 500 mil, 1948, XFAnglo-Palestine Bank Ltd.

232-1103


$80 | Sold for: $130
לוט גדול מאד של שטרות : חמש לירות 1973 (200), מאה לירות 1973 (כ 50), חמישה שקלים 1978 (כ 50), שקל אחד, 1978 ( כ 250), כולם משומשים
בנק ישראל
Very large lot of banknotes, 5 IL 1973 (200), 100 IL 1973 (50), 5 IS 1978 (50), 1 IS (250), all usedBank of Israel

232-1104


$450 | Sold for: $450
שטר ע"ס פונט פלשתינאי, 1929 , מצב Fine
Palestine Currency Board, Jerusalem
One Palestine pound banknote 1929, finePalestine Currency Board, Jerusalem

232-1105


$80 | Sold for: $80
שטר ע"ס 50 לירות ישראליות מספר שחור,1955, מצב XF
בנק ישראל
Banknote IAO 50 IL, black number, 1955, XFBank of Israel

232-1106


$500
סדרת שטרות מיוחדת 2002 (1999) ערכים 20,50,100 שקל חדש, מספרים זהים 0000000398, ס"ה הודפסו 3000 מהם נמכרו 240 בלבד, השאר הוחזרו לבנק ישראל
בנק ישראל
Special series of banknotes 2002, (1999), values 20, 50, 100 NIS, identical numbers 0000000398, total of 3000 printed of which only 240 were sold the remainder was returned to the Bank of IsraelBank of Israel

232-1107


$80 | Sold for: $80
שני שטרות, 1948, ע"ס: 500 פרוטה מצב Good, ולירה א"י אחת (מצב VG)
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Two banknotes, 1948, IAO 50 Pruta, Good, 1 Palestine Pound, VGAnglo-Palestine Bank Ltd.

232-1108


$600 | Sold for: $800
שטר ע"ס 500 מיל, 1939 מצב VF
Palestine Currency Board, Jerusalem
Banknote IAO 500 mil, 1939, VFPalestine Currency Board, Jerusalem

232-1109


$85
שטר ע"ס 50 שקל, 1978, ארבעה פסים שחורים, מצב UNC
בנק ישראל
Banknote IAO 50 shekel, 1978, four black lines, UNCBank of Israel

232-1110


$40 | Sold for: $80
חבילה של 100 שטרות, ע"ס 50 שקל, 1978 מצב AUC
בנק ישראל
Pack of 100 banknotes, IAO 50 IS, 1978, AUC cond.Bank of Israel

232-1112


$25 | Sold for: $220
תעודת מניה ע"ס מניה אחת "על שם" קופת מלוה חקלאות, פתח תקוה, 1947
Bond IAO one bond to named, Agricultural Loan Fund, Petach Tikva, 1947

232-1113


$25 | Sold for: $70
תעודת מניה על שם, חב' הבשם בע"מ, 1.3.1928, עיצוב מאיר גור אריה, בצלאל ירושלם
Bond to named, "The Bossem" company Ltd, 1.3.1928, design Meir Gur Arie, Bezalel, Jerusalem

232-1115


$40
אותות מערכה, השתתפות בקרבות במלחמת העולם השניה, בצפון אפריקה ובאיטליה
Campaign medals, participation in WWII battles, North Africa and Italy

232-1116


$120 | Sold for: $120
אות צבא הקיסרות האוסטרית 1849-F.G. Viribus Unitas
Military decoration 1849 - F.G. Viribus Unitas

232-1117


$40
אות צבא בריטניה The Defence Medal, 1939-1945
Military decoration, Britain, 1939-45, The Defense Medal

232-1118


$120
אות צבא General de Div. Ignacio Comuniort, Cuerpo de Defensores dela Republica, Servisios Distinguiros desde 1836
Military decoration, General de Div. Ignacio Comuniort, Cuerpo de Defensores dela Republica, Servisios Distinguiros desde 1836

232-1119


$50
אות "הצלב האדום 1864-1914"
“Red Cross 1864-1914” badge

232-1120


$120 | Sold for: $120
אות צבא, אוסטריה, עם הזהבה ואמייל אדום וכיתוב: F.J. Vivibus Unitos 1849
Military decoration, Austria, with gilding and red enamel, inscribed: .J. Vivibus Unitos 1849

232-1121


$70 | Sold for: $70
חמישה אותות צבא, בריטניה, מלחמת העולם השניה, כולל: Star of Africa, Star of Italy, Star 1939-1945, Defence Medal. War Medal 1939-1945
Five military decorations, Britain, WWII, comprises: Star of Africa, Star of Italy, Star 1939-1945, and Defense Medal. War Medal 1939-1945

232-1122


$200
שני אותות של רפובליקת חוף השנהב כסף ואמייל, וכן צילום של רא"ל צבי צור וקצין בצבא חוף השנהב
Republique de Cote D'Ivorie
Two badges of the Republic of Cote d’Ivoire, silver and enamel, also a photograph of lt. general Tzvi Tzur and an Ivory Coast military officerRepublique de Cote D'Ivorie

232-1123


$75 | Sold for: $75
ארבעה אותות צבא, פולין R.P שלושה שונים, ו- Polonia Restituta 1944
Four military decorations, Poland, R.P, three varying and Polonia Restituta 1944

232-1125


$30 | Sold for: $30
שני זוגות דרגות, של חיל הים הישראלי
Two pairs of Israeli navy ranks

232-1126


$50 | Sold for: $160
זוג דרגות אלוף של צבי צור, לימים הרמטכ"ל הששי של צה"ל, נחושת על רקע אדום מוצמדים לבד ירוק, וכן אותות מערכה, מלחמות העצמאות וסיני
Pair of general ranks of Tzvi Tzur later the IDF Chief of Staff, copper on red background attached to green material, also campaign medal for the Independence war and Suez Crisis

232-1127


$50 | Sold for: $55
שמונה עשר סמלים ודרגות צה"ל, מ 1948 עד שנות ה70
Eighteen IDF badges and ranks, 1948-1970’s

232-1128


$50 | Sold for: $120
זוג דרגות של אלוף (שדה) צבי צור לימים הרמטכ"ל הששי של צה"ל, מודפסים עלבד חאקי, וכן אותות מערכה, מלחמות העצמאות וסיני
Pair of (field) general ranks of Tzvi Tzur later the 6th IDF Chief of Staff, printed on khaki material, and a campaign medal for the Independence war and Suez Crisis

232-1129


$50 | Sold for: $280
דרגות רא"ל (שדה), של הרמטכ"ל צבי צור מודפסים על בד חאקי , וכן אות מערכה של מלחמת העצמאות וסיני
Field lt. general ranks, of Chief of Staff Tzvi Tzur, printed on khaki material, and a campaign medal independence war and Suez Crisis

232-1130


$200 | Sold for: $200
דרגות ייצוג של רא"ל צבי צור לחו"ל, מוזהב על רקע כחול, כולל צילום של הנ"ל עם הדרגות
Honorary rank of lt. general Tzvi Tzur for abroad, gilt on blue background, including a photograph of the above mentioned with ranks

232-1131


$50
זוג חפתים של קציני צה"ל, תחילת שנות ה60 (פלסטיק), עזבון צבי צור
Pair of IDF officers’ cufflinks, early 1960’s (plastic), Tzvi Tzur estate

232-1132


$200 | Sold for: $200
דרגות רא"ל וצהלונים של מדי החורף של הרמטכ"ל צבי צור, וכן אות מערכה של מלחמות העצמאות וסיני, מצורף צילום של רא"ל צור עונד את הדרגות (בורמה, 1962)
Lt. general ranks and emblems of winter uniform of the Chief of General Staff Tzvi Tzur, also a campaign medal for the War of Independence and Suez Crisis, attached is a photograph of lt. general Tzur wearing the decorations (Burma 1962)

232-1134


$50 | Sold for: $50
שבע סיכות-אותות, אנגליה, מלחמת העולם השניה שנות ה30-40, גופי התנדבות שונים: A.R.P (Air raid precaution) הגנה אוירית, civil nursing reserve, Civil defence-W.V.S (הגנה אזרחית נשים)
Seven pins-decorations, England, 2nd World War (1930’s-40’s), various volunteer groups: A.R.P (Air raid precaution), civil nursing reserve, Women's Civil defence-W.V.S

232-1135


$100
שמונה עשרה סיכות, סמלים וכפתורים של קצין ששירת ב-Royal Army Service Corps R.A.S.C יחידות שרות ארצישראליות
Eighteen pins, badges and buttons of an officer who served in the R.A.S.C (Royal Army Service Corps)

232-1136


$50 | Sold for: $70
לוט של סמלים "נשרים פולנים היסטוריים" שבעה סמלים, הנשר הפולני, מ-1550-1918 Polish Historical Eagles
Lot of emblems, Polish Historical Eagles, seven emblems, the Polish eagle, 1550-1918

232-1138


$25 | Sold for: $25
שש סיכות יום העצמאות: ה-8,9,10,18,20,21
Six independence day pins: the 8th, 9th, 10th, 18th, 20th and 21st

232-1139


$50 | Sold for: $50
כובע ודרגות קצין חיל הים חלודה
Beret and ranks of a navy officer

232-1140


$30 | Sold for: $30
חמש סיכות ישראליות שמונה למדינת ישראל, קונגרס ציוני הכ"ד, הבונים ועוד
Five Israeli pins: 8th anniversary to the state of Israel, 24th Zionist Congress, Freemasons and more

232-1141


$50
שלושה פריטי "הבונים החופשיים": שתי חגורות עם סמל המסדר, ואות סמל
Three articles of the Freemasons: two belts with the order’s emblem, and an emblem badge

232-1142


$40 | Sold for: $45
ארבע סיכות-סמלים, א"י שנות ה30 יריד המזרח 1934, 1936, ביאליק ז"ל, דיזינגוף ז"ל
Four pins-badges, Eretz Israel 1930’s, Yarid Hamizrach 1934, 1936, Bialik obm, Diezengoff obm

232-1143


$50
סיכה לזכר פתיחת נמל תל אביב "זבולון לחוף ימים ישכון"
Pin commemorating the inauguration of the Tel Aviv harbor “Zevulun Lehof Yamim Yishkon”

232-1144


$40 | Sold for: $55
חגורת צופים, ארץ ישראל תקופת המנדט
Tzofim belt, British Mandate period

232-1145


$50
סמל -סיכה, "מבקר", חב' דן, שנות ה40
Badge-pin, “Mevaker”, Dan Comp., 1940’s

232-1146


$40
לוט של 13 סיכות, ישראל, שנות ה50-70
Lot of 13 pins, Israel, 1950’s-70’s

232-1147


$50
שתי סיכות צופים, "חזק ואמץ" ישראל, שנות ה50
Two Tsofim pins “Chazak V’Ematz”, Israel 1950’s

232-1148


$40
לוט 3 סיכות בית"ר: א. תערוכת ראש בית"ר ב. סיכת זכרון לז'בוטינסקי ג. פתיחת בית זאב הרצליה תשכ"א 1961
Lot of 3 Beitar pins: a. Rosh Beitar exhibition, b. Jabotinsky commemorative pin, c. inauguration of Beit Ze’ev Herzliya 5721 1961

232-1149


$60
לוט גדול של מדליות של צליחות כנרת עממיות ומשחים, ישראל, שנות ה60-70
Large lot of medals, Kinneret crossings, Israel 1960’s-70’s

232-1150


$40
סמל כובע ושלושה כפתורים רכבת ישראל, שנות ה50-60
Beret badge and three buttons, Israel Railways, 1950’s-60’s

232-1151


$90 | Sold for: $90
עשרים וארבעה סמלים-סיכות, שנות ה50-70 כולל: אות הספורט, היכל שלמה, תנועות נוער, דיזינגוף ז"ל, עפולה, 1925, חגיגת הביכורים, חיפה תרצ"ב, חגיגות הרמב"ם
Twenty four badges-pins, 1950’s-70’s, comprises: Sports decoration, Heichal Shlomo, youth movements, Diezengoff obm, Afula, 1925, Bikurim celebration, Haifa 5692, HaRambam celebration

232-1152


$40 | Sold for: $40
סיכת אמייל, הקונגרס הציוני הי"ט, 1935
Enamel pin, the 19th Zionist Congress, 1935

232-1153


$90
שני סמלי "ויצו", כסף 925 ומוזהב
Two WIZO badges, gilt silver 925

232-1154


$40 | Sold for: $60
תליון ושתי סיכות, כנס יפתח (פלמח), תשכ"ב 1962
Pendant and two pins, Yiftach gathering (Palmach), 5722 1962

232-1155


$90
תליון מדליה מצופה כסף, כנס ותיקי גדוד 54, גבעתי, סוכות, תשכ"ב 1961, (מעזבון רא"ל צבי צור, שהיה מפקד גדוד 54)
Silver plated pendant-medal, conference of the 54th regiment veterans, Givati, Sukkot, 5722 1961, Lt. (from the estate of General Tzvi Tzur, the commander of Gdud 54)

232-1157


$100
לוט גדול של מדליות וסיכות צעדות, ישראל, שנות ה60-70
Large lot of medals and pins, marches, Israel, 1960’s-70’s

232-1158


$50
שני פלקים של אוניות חיל הים: "אחי מבטח" וסטיל
Navy vessel plaques: "Achi Mivtach" Satil

232-1159


$120
לוט גדול של פריטי משטרה מתקופת המנדט עד שנות ה90, כולל מכתבים, חומר מודפס, סמלים, משמר אזרחי ועוד
Large lot of police items, from the British Mandate period till the 1990’s, comprises: letters, printed material, badges, civil guard etc.

232-1160


$50 | Sold for: $50
שני תליונים של בתי חולים יהודים בבואנוס איירס, ארגנטינה: עזרא, 1943, וביקור חולים 1943
Two pendants of Jewish hospitals in Buenos Aires, Argentina: Ezra 1943, and Bikur Cholim 1943

232-1161


$280
דגל המטכ"ל עם הקדשה לרמטכ"ל הששי של צה"ל, רב אלוף צבי צור, בשנת היובל למדינת ישראל וצה"ל, ד אייר התשנ"ח 3.4.1998, בהוקרה אמנון ליפקין-שחק, רא"ל ראש המטה הכללי
General Staff flag with a dedication to the sixth IDF Chief of Staff lt. general Tzvi Tzur, on the jubilee of the state of Israel and the IDF, 4 Iyar 5758 3.4.1998, with appreciation Amnon Lipkin-Shakhak lt. general Chief of General Staff

232-1162


$100
שלושה פריטים משולחן הכתיבה של צ. צור עט על מתקן עם סמל התעשיה הצבאית, סכין מכתבים עם סמל כנ"ל, ועט תוצ Elise, עם סמל התעשייה האוירית
Three articles from Tzvi Tzur’s writing desk: pen on a rack with the emblem of the military industries, letter opener with the emblem of the above mentioned, and a pen by Elise, with the emblem of the aerospace industries

232-1163


$50 | Sold for: $80
קישוט שולחן מנהלים, דגם טיל על בסיס לוח פרספקס, עם צילום טיל בעת ההמראה והקדשה: " לצ'רה, כצור איתן בעת צרה, בהוקרה ובתודה, ינואר 1996, הנהלת התע"א
Executives desk ornament, rocket model, on a Perspex panel base, with a photograph of a launching rocket and a dedication:

232-1164


$120 | Sold for: $160
קישוט שולחן מנהלים, כידון לעוזי מצופה ניקל (להב וידית), בקופסת פרספקס על בסיס עץ זית עם הקדשה: למר צבי צור (צירה), בהוקרה על פעילותך ותרומתך, תע"ש - תעשיה צבאית לישראל בע"מ, מאי 93"
Executives desk ornament, bayonet for an Uzzi, nickel plated (blade and hilt), inside a Perspex case on an olive wood base, with a dedication:

232-1165


$50
קישוט שולחן מנהלים "UV-IR-Flame detector" 20/20M series גלאי להבות, על בסיס מתכת עם הקדשה "לצ'רה, יו"ר החברה (ספקטרוניקס), אוק. 92"
Executives desk ornament, UV-IR-Flame detector" 20/20M series, on a metal base with a dedication, chairman of the company (Spectronics), Oct. 1992

232-1166


$180 | Sold for: $180
קישוט שולחן מנהלים, דגם מטוס Mirage על בסיס עץ זית וכן שעון 8 ימים (של מטוס), על לוח העץ סמל חיל האויר ופלק עם הקדשה: "לרב אלוף צבי צור בהוקרה ובהערכה, מפקד ח"א ופיקודיו, דצמבר 1963 (קורוזיה)
Executives desk ornament, Mirage model airplane on an olive wood base and also an 8 day clock, on the wooden panel the Israeli Air force emblem and a plaque with a dedication:

232-1167


$100 | Sold for: $100
קישוט שולחן מנהלים, רדיו טרנזיסטור עם בול עץ עליו אנטנות שונות והקדשה: רא"ל (מיל) צבי צור ע. שר הבטחון, "עם סיום תקופת עבודה רבת מעש משותפת, חיל המודיעין, 1 אפריל 1974"
Executives desk ornament, transistor radio with a log mounted with various antennae and a dedication: Lt. General Tzvi Tzur

232-1169


$25 | Sold for: $40
שתי קופות חסכון שונות, אגודת דן חסכן, בנק הפועלים בע"מ
Two different savings boxes, Agudat Dan Chaskhan, Hapoalim Bank Ltd.

232-1170


$100
ארבע מזלגות עוגה, תוצ WMF מצופים כסף, עם הטבעת סמל א.ק. תיאודור הרצל, דגל עם 7 כוכבים ומגן דוד
Four silver plated cake forks, by WMF, with the symbol of the SS Theodor Herzl, 7 starred flag and star of David

232-1171


$80 | Sold for: $110
שני קלסרים עם חומר אודות החברה לפיתוח טבריה, חמי טבריה וכו', שנות ה40-50
Two folders containing material regarding the company for the development of Tiberias etc., 1940’s-50’s

232-1172


$100
ארבע מזלגות עוגה, תוצ WMF מצופים כסף, עם הטבעת סמל א.ק. תיאודור הרצל, דגל עם 7 כוכבים ומגן דוד
Four silver plated cake forks, by WMF, with the symbol of the SS Theodor Herzl, 7 starred flag and star of David

232-1174


$40 | Sold for: $40
משקולת נייר , מזכרת להסכם שלום ישראל-מצרים, "לשים קץ למצב המלחמה"
Paperweight, souvenir from the peace agreement between Israel and Egypt “put an end to the war situation”

232-1175


$90
שטיחון עבודת יד צמר על פשתן עם מגן דוד והאותיות ד.ר.
Hand crafted small rug, wool on flax, with a Magen David and the Hebrew letters D.R

232-1176


$50 | Sold for: $60
קופסת פודרה, כסף 833, עם כיתוב וחריטת מראה תל אביב, (ציר פגום)
Silver 833 powder box, engraved with an inscription and a scene of Tel Aviv, (damaged hinge)

232-1177


$120
אגרטל מ"אבן ים המלח "חרוטה,
Carved “Dead Sea stone” vase

232-1178


$70
קערת נחושת עם עבודת פסיפס ישראל, שנות ה50, חתום S. Mishal, Jerusalem
Copper bowl with mosaic work, Israel, 1950’s, signed "S. Mishal, Jerusalem"

232-1179


$120
שטיחון עם דיוקן מכס נורדאו (דהוי)" תוצ' בי"ס תורה ומלאכה (אליאנס), 1882-1926
Small rug with a portrait of Max Nordau (faded), made by Tora U'Melacha school (Alliance), Jerusalem, 1882-1926

232-1180


$80
שנים עשר שיקופיות "לטרנה מגיקה נופי ארץ ישראל, Superior colored slides - 12 in a box, Palestine
Twelve slides “Laterna Magika”, Eretz Israel sceneries, Superior colored slides - 12 in a box, Palestine

232-1181


$120
קופסת אוכל, פח עם הדפסים צבעוניים מגילת העצמאות (באנגלית) הכותל, מפת מדינת ישראל, הרב חרל"פ ומראות נוף ישראל, מתוארך 1950 (דהוי ושרוט)
Tin lunchbox with colored prints, the scroll of independence (in English), the western wall, map of the state of Israel, Rabbi Charlap, and sceneries of Israel, dated 1950 (faded and scratched)

232-1182


$90 | Sold for: $90
מאפרה מאבן ים המלח עם כיתוב: "יברכך ה' מציון", מראה הכותל המערבי וברכת כהנים
Dead sea stone ashtray, inscribed: “Yevarech Hashem M’Zion”, with a depiction of the Western Wall and Birkat Kohanim

232-1183


$180
גביע עשוי כסף, עם הקדשה "גביע נקיון נודד, ע"ש התלמיד יצחק בירנבום ז"ל, בי"ס מירון ת"א.."
Silver cup, with dedication "Gavia Nikayon Noded, in memory of the Tallmid Itshak Birnbaum Z"L, Meron school, Tel-Aviv"

232-1185


$40
סיכת תליון ישראל שנות ה50 כסף עם שיבוץ אבני חן
Pin pendant Israel 1950’s, silver set with gemstones

232-1186


$90
צמיד חוליות, כסף 925, עם 8 לוחיות מראות מקומות בארץ ישראל: מגדל דוד, קבר רחל, חברון וכו'
Silver 925 chain link bracelet, with 8 plates showing sites of Eretz Israel: Tower of David, Rachel’s Tomb, Hebron etc.

232-1187


$50 | Sold for: $65
צמיד חוליות כסף 925, מראות נופי ארץ ישראל: מגדל דוד, הכותל, קבר רחל, הר הבית וכו'
Silver 925 chain link bracelet, Eretz Israel sceneries, Tower of David, Western Wall, Rachel’s Tomb, Temple Mount etc.

232-1188


$200
גביע מצופה כסף תוצ Christophle אר דקו, עם הקדשה בערבית: "מתנה לבי"ס הערבי עכו 1938"
Silver plated cup by Christophle, Art Deco, with a dedication in Arabic “Gift to the Arab School of Acre1938”

232-1189


$30
אלבום לצילומים, כריכת עץ זית עם ציור הכותל
Photo album, olive wood binding with painted image of the Western Wall

232-1190


$45 | Sold for: $45
תהילים מיניאטורי (אנגלית) איורים אחרי ליליאן, עם כריכת עץ זית מצויירת The Book of psalms
Miniature Tehilim- The Book of psalms (English), illustrations after Lilien, painted olive wood binding,

232-1191


$40
אלבום לצילומים, כריכת עץ זית עם ציורי גמלים וכיתוב "Jerusalem", "Album"
Album for photographs, olive wood cover showing camels and writing "Album", "Jerusalem"

232-1192


$50
זוג פמוטים חרוטים, עץ זית ירושלים, תחילת המאה ה-20
pair of engraved olive wood candlesticks, Jerusalem, early 20th c.

232-1193


$40 | Sold for: $40
קופסת עץ זית מתומנת עם כיתוב Jerusalem, תחילת המאה ה-20
Ocragonal olive wood box, with writing "Jerusalem", early 20th c.

232-1194


$70 | Sold for: $70
קופסת עץ זית עם ציור לפי זאב רבן וכיתוב "Jerusalem", תחילת המאה ה-20
Olive wood box with an image painted by Zeev Raban and inscribed “Jerusalem”, early 20th c.

232-1195


$40
שש טבעות למפיות, עשויות עץ זית חרוט, עם כיתוב Jerusalem, תחילת המאה ה-20
6 napkin rings made of carved olive wood with writing: "Jerusalem", early 20th c.

232-1196


$120
מחזיק ספרים מעץ זית, עם כיתוב: "Jerusalem" ו"חריטת צלב ירושלים", תחילת המאה ה-20
Olive wood bookend, inscribed “Jerusalem” and etched a Jerusalem cross, early 20th c.

232-1197


$40 | Sold for: $55
מתקן עישון, מעץ זית מגולף צורת גמל, תחילת המאה ה-20
Pipe holder made of carved olive wood, shaped like a camel, early 20th c.

232-1198


$120 | Sold for: $120
קופסת עץ זית עם חריטה, מסגד כיפת הסלע תחילת המאה ה-20
Olive wood box, with engraved image of Dome of the Rock, early 20th c.

232-1200


$40 | Sold for: $40
חבילת קלפים (שתי חפיסות) בעיצובו, מתנת "צים, חברת השיט הישראלית"
זאב רבן
Pack of playing cards, (two decks) after his design, gift by “Zim, Israeli shipping company”Zeev Raban

232-1201


$90 | Sold for: $95
סיכת כסף עם פיליגרן "בעד מסירות להדסה", בצלאל ישראל, שנות ה50
Silver pin with filigree, “For the dedication to Hadassah”, Bezalel, Israel, 1950’s

232-1202


$60 | Sold for: $60
בית מזוזה, כסף פיליגרן כולל קלף חתום בצלאל ירושלם 925
Silver filigree Mezuzah including scroll, marked Bezalel Jerusalem 925

232-1203


$150
מע' כלים-כוס וקערית למים אחרונים, פליז עם הכספה, בצלאל ירושלם, על הכוס פלק כותל המערבי ירושלם לפי זאב רבן (פגמים, סימני שמש)
Set cup and bowl for Mayim Achronim, silvered brass, Bezalel, Jerusalem, on the cup a plaque of the Western Wall Jerusalem after Zeev Raban (damages, sun stains)

232-1204


$60 | Sold for: $60
בית מזוזה, כסף פיליגרן כולל קלף חתום בצלאל ירושלם 925
Silver filigree Mezuzah including scroll, marked Bezalel Jerusalem 925

232-1205


$200
חנוכיה לנרות, דוגמת בצלאל גב אריות עם מנורה
Chanukah lamp for candles, Bezalel style, back with lions and a Menorah

232-1206


$60 | Sold for: $70
צמיד כסף 925 עם עבודת פיליגרן בצלאל, חתום: Israel 925, ישראל, שנות ה-50
Silver 925 bracelet, with filigree work, Bezalel, marked "Israel 925", Israel, 1950’s

232-1207


$375
חנוכית גב לנרות, בצלאל ירושלם גב מראה את הכהן הגדול מדליק נרות
Hanukkah lamp for candles, Bezalel, Jerusalem, back depicting the Cohen Gadol lighting candles

232-1208


$60 | Sold for: $95
פלק מצופה כסף, "תקע בשופר גדול לחרותנו", על בסיס שיש ירוק
שץ בוריס (בצלאל)
Silver plated plaque “T’ka B’Shofar Gadol L’Cheruteinu”, on a green marble baseSchatz Boris

232-1209


$450 | Sold for: $450
אגרטל עשוי פליז רקוע, אר-נובו, חתום "בצלאל ירושלם", Bezalel -Jerusalem
Hammered brass vase, Art Nouveau, marked “Bezalel Jerusalem

232-1210


$80 | Sold for: $90
עשר מראות נופי ארץ ישראל הוצ' סיני, ארץ ישראל Palestine 10 pictures by Zeev Raban, Bezalel Jerusalem, Sinai publ. Tel-Aviv
זאב רבן (בצלאל ירושלם)
Palestine 10 pictures by Zeev Raban, Bezalel Jerusalem, Sinai publ Tel-AvivZeev Raban

232-1211


$600
חנוכיה לנרות שמן, בצלאל ירושלם גב כפול
Chanukah oil lamp, Bezalel, Jerusalem, double back

232-1212


$90 | Sold for: $90
בקבוק כסף עם פלק "תפילה ליד הכותל", לפי זאב רבן, בצלאל ירושלם
Silver bottle with plaque: "prayer near the Western Wall", after Ze’ev Raban, Bezalel Jerusalem

232-1213


$900
פלק מצופה כסף, "סופר"
שץ בוריס בצלאל
Silver plated plaque “scribe”Schatz Boris

232-1214


$90 | Sold for: $90
סיכת כסף עם פיליגרן מראה מנורה, בצלאל, ישראל, שנות ה50, חתום
Silver pin with filigree, showing the Menorah, Bezalel, Israel, 1950’s, marked

232-1215


$50 | Sold for: $60
שלוש סיכות כסף א"י, 2 פיליגרן 1 ניסור עבודת בצלאל
Three silver pins, Eretz Israel, 2 filigree one pierced, Bezalel work

232-1216


$50 | Sold for: $50
שני כלי קרמיקה ארמנית: כד ואגרטל קטנים (פגמים), שניהם חתומים
Two Armenian pottery vessels: small jar and small vase, both marked

232-1217


$90 | Sold for: $90
שני פריטי קרמיקה ארמנית קופסה קטנה חתומה Palestine, ואריח לא חתום
Two Armenian pottery items, small box marked Palestine, and an unmarked tile

232-1218


$50 | Sold for: $50
אגרטל, קרמיקה ארמנית, תוצ ירושלים, חתום Palestine, פגום ומתוקן
Armenian pottery vase, made in Jerusalem, marked Palestine, (damaged and repaired)

232-1219


$120
קנקן קרמיקה ארמנית, תקופת המנדט פגמים מתוקנים
Armenian ceramic jar, Mandate period, repaired damages

232-1220


$40
פמוט שבת למסע, תוצ' בית היוצר ירושלים
Traveling Shabbat candlestick, by Beit Hayotzer, Jerusalem

232-1221


$75
אגרטל נחושת רקוע, סגנון פרסי תוצ אופנהיים, ישראל, שנות ה50
Persian style hammered copper vase, by Oppenheim, Israel, 1950’s

232-1222


$50
צלחת פסח תוצ' אופנהיים, ישראל, שנות ה50
Passover plate, by Oppenheim, Israel, 1950’s