235-1001


$25
תשעה אסימונים, נשיאי ארה"ב: Washington, Adams, Jefferson, Lincoln, Grant, Th. Roosvelt, Fr. D. Roosvelt, Kennedy, Reagan
Nine tokens, US presidents: Washington, Adams, Jefferson, Lincoln, Grant, Th. Roosevelt, Fr. D. Roosevelt, Kennedy, Reagan

235-1002


$60 | Sold for: $65
שמונה תעודות מלווה, מניה וכו' (כולם פסולים) בל"ל 1970, סרן פלסטיק 1961 (2), גזית 1955, באפ השקעות 1930, הלוואה וחיסכון 1930 (2), השקעות לארץ ישראל
Eight Share, Deposite ets. certificates, (all invalid): BLL 1970, Saran Plastic 1961 (2), Gazit 1955, Bap Hashkaot 1930, Halva'a V'Chisachon 1930 (2), Hashkaot L'Eretz Israel

235-1003


$30
לוט קטן של מטבעות ואסימונים כל העולם
Small lot of coins and tokens, all the world

235-1004


$80
לוט 27 אסימונים "כל העולם"
Lot of 27 tokens "all the world"

235-1005


$40 | Sold for: $80
ארבע המחאות: 1903, 1911, 1920, 1943
בנק (חברת) אנגלו פלשתינה
Four checks: 1903, 1911, 1920, 1943Anglo-Palestine Bank Comp

235-1005


$40
ארבע המחאות: 1903, 1911, 1920, 1943
Four checks: 1903, 1911, 1920, 1943, Anglo-Palestine Bank Comp

235-1007


$40 | Sold for: $50
שטר ע"ס One silver Dollar 1899 good
United States of America
Banknote IAO one silver Dollar, 1899, goodUnited States of America

235-1008


$200 | Sold for: $280
ארבעה שטרות, תלושים: SS Standort Kantine Buchenwald, Aussenkommando 2-RM, 0.50 RM, Arbeitslager Mittelbau 0.01 RM (VG-Fine)
Four banknotes, slip: SS Standort Kantine Buchenwald, Aussenkommando 2-RM, 0.50 RM, Arbeitslager Mittelbau 0.01 RM (VG-Fine)

235-1009


$50 | Sold for: $50
לוט שטרות ארצות שונות שיצאו מהמחזור: טורקיה, בלגיה, פולין, הודו, תאילנד, איטליה, רומניה ועוד
Lot of banknotes (taken out of circulation) various countries, Turkey, Belgium, Poland, India, Thailand, Italy, Romania and more

235-1010


$120 | Sold for: $130
שטר עותמאני ע"ס לירה אחת מצב AU
Ottoman banknote, IAO 1 lira, AU cond.

235-1011


$50
שטר ע"ס One silver Dollar , 1923 fine
United States of America
Banknote IAO one silver Dollar, 1923, fineUnited States of America

235-1013


$30 | Sold for: $50
שטר ע"ס 500 מיל, מצב good
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO 500 mil, good cond.Anglo-Palestine Bank

235-1014


$60 | Sold for: $85
שטר ע"ס 500 פרוטה fine -vf
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Banknote IAO 500 pruta, fine-vfBank Leumi of Israel ltd

235-1015


$40 | Sold for: $50
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Banknote IAO five IL, VF
Cond.Bank Leumi of Israel ltd

235-1016


$80 | Sold for: $95
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות מצב XF-AU
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Banknote IAO five Palestine pounds, 1952, XF-AUBank Leumi of Israel ltd

235-1017


$40 | Sold for: $40
שני שטרות 1955 : ע"ס 5 לירות ישראליות VF וע"ס 10 לירות ישראליות , מצב Fine-VF
בנק ישראל
Two banknotes 1955: IAO 5 IL VF, and IAO 10 IL, Fine-VFBank of Israel

235-1018


$120
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת, מדורג PMG-50AU
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Banknote IAO one IL, 1952, graded PMG-50AUBank Leumi of Israel ltd

235-1020


$40 | Sold for: $50
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
5 IL banknote 1952, VFBank Leumi of Israel ltd

235-1021


$150
שטר ע"ס חמש לירות א"י 1948 מדורג PMG30-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO five Palestine pounds, 1948, graded PMG30-VFAnglo-Palestine Bank

235-1022


$40
שני שטרות, 1955: ע"ס 500 פרוטה מצב VF, וע"ס 10 לירות ישראליות, מצב Fine
בנק ישראל
Two banknotes 1955 IAO 500 pruta, VF, 10 IL, FineBank of Israel

235-1023


$150
שטר ע"ס חמשים לירות ישראליות vf-xf
בנק ישראל 1955
Banknote IAO 50 IL, VF-XFBank of Israel

235-1024


$50
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת xf-auc
בנק ישראל 1955
Banknote IAO one IL, xf-aucBank of Israel

235-1025


$150
שטר ע"ס חמש לירות א"י מדורג PMG30-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ 1948
Banknote IAO five Palestine pounds, 1948, graded PMG30-VFAnglo-Palestine Bank

235-1026


$50 | Sold for: $65
שטר ע"ס עשר לירות, 1952 מצב Fine (מוכתם)
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO 10 IL, 1952, Fine cond. (stained)Bank Leumi of Israel ltd

235-1027


$200
שטר ע"ס לירה א"י אחת, מצב XF-AU
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ 1948
Banknote IAO one Palestine pound 1948, XF-AUAnglo-Palestine Bank

235-1028


$50 | Sold for: $140
שלושה שטרות פסים: חמישים שקל שני פסים ירוקים 1976, v.f-XF. , חמישים שקלים, 1978, 4 פסים שחורים VF, מאה שקלים 1979, VF
בנק ישראל,
Three Banknotes-stripes: : 50 Shekels two green stripes 1976,VF-XF, 50 Shekel 1978, 4 black stripes, VF, 100 Shekel, 1979, VFBank of Israel

235-1029


$1500
אוסף שטרות ישראל, מבנק אנגלו פלשתינה עד בנק ישראל אנגלו-פלשתינה: 500 מיל (fine), לירה א"י אחת (VG), בל"ל 500 פר', 1 ל"י , 5 ל"י , 10 ל"י, 250 פר, בנק ישראל 1955: 500 פר, 1 ל"י, 1 ל"י, 5 ל"י (2), 10 ל"י, 10 ל"י (2), , 50 ל"י, בנק ישראל 1958-60: חצי ל"י, (2-UC), 1 ל"י UC-XF, 5 ל"י, UC-XF, 5 ל"י Fine-VF, 10 ל"י, XF-UC, 10 ל"י (2) VG-XF, 50 ל"י UC, 50 ל"י Fine, בנק ישראל, 1968: 5 ל"י, 10 ל"י (3), 50 ל"י, 100 ל"י UC, 50 ל"י, 100 ל"י Fine-XF, 500 ל"י (2) Fine, בנק ישראל 1978: 1,5, 10(2), שקל UC, 50 שקל(2) Fine, 100 שקל (2) UC, XF, 500 שקל, וכן 30 שטרות שקל ושקל חדש במצב XG UC
Collection of Israel banknotes, from the Anglo-Palestine Bank to Bank of Israel, Anglo-Palestine: 500 mil (fine), one Palestine pound (VG), Bank Leumi: 500 pruta, 1IL, 1 IL, 5 IL (2), 10 IL, 10 IL (2), 50 IL, Bank of Israel 1958-60

235-1030


$50 | Sold for: $50
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות vf-xf
בנק ישראל 1955
Banknote IAO 5 IL,vf-xfBank of Israel

235-1032


$240
סדרת פלקים, כסף סטרלינג עם ציפוי זהב טהור סלקטיבי, שטרות בנק ישראל, סדרה א, 1955, שלם בקופסה מקורית
Sterling silver plaque series, selective pure gold plating, Bank of Israel banknotes, series A. 1955

235-1034


$25 | Sold for: $60
לוט מטבעות כל העולם כ-2.5 ק"ג
Lot of world coins, 2.5 kg.

235-1035


$65 | Sold for: $85
ארבע מטבעות כסף, "מורגן דולר" 1879 (fine), 1887 (fine), 1890 (VF), 1890 (VF)
Four silver coins: Morgan Dollars, 1879 (fine), 1887 (fine), 1890 (VF), 1890 (VF)

235-1036


$30 | Sold for: $30
תליון כסף עם מטבע טאלר מריה תרסיה restrike
Silver pendant, with Maria Theresa Thaler coin, restrike

235-1038


$40 | Sold for: $40
מטבע כסף Streits Settlements ע"ס 50 סנט, 1897, מצב VF-XF
Silver coin, Streits Settlements IAO 50 cent, 1897, VF-XF cond.

235-1039


$100
אסימון של ג'ורג' ה-III מלך אנגליה "In memory of the good old days", 1768
King George III of England token, 1768, "In memory of the good old days"

235-1040


$40
מטבע כסף ע"ס דולר Morgan Dollar 1886 מדורג NTC-MS62
Silver coin IAO one Morgan Dollar, 1886 graded NTC-MS62

235-1041


$120
לוט מטבעות כסף הקיסרות האוסטרו-הונגרית 5 קרונות 1900 (2), 1908, 1 פלורין 1872 (2), 1883,1890, שני קרונות 1912 (2), 1 קרונה, 1893,1894,1898,1899,1901,1915
Lot of coins, Austro-Hungarian Empire: 5 Kronen 1900 (2), 1908, 1 Florin 1872 (2), 1883, 1890, 2 Kronen 1912 (2), 1 Krone 1893,,
1894, 1898, 1899, 1901,1915

235-1042


$40 | Sold for: $50
לוט מטבעות כסף ארה"ב: מטבע דולר מורגן, 1884, חצי דולר (40,54,62,63,64), רבע דולר (52,52,64), דיים (45)
Lot of US coins: Morgan Dollar 1884, half a Dollar (40,54,62,63,64) Quarter (52,52,64), Dime (45)

235-1043


$140 | Sold for: $150
מטבע זהב ע"ס 10 קרונות אוסטריה-הונגריה, 1911, מצב Fine
Gold coin IAO 10 Kronen, Austro-Hungary, 1911, Fine

235-1044


$40
מטבע כסף ע"ס דולר Morgan Dollar 1900-O דירוג PCGS-MS63
Silver coin IAO one Morgan Dollar, graded PCGS-MS63 1900-O

235-1045


$150
מטבע כסף גדול מאד, ע"ס רבע דולר ארה"ב 2013 עם מראה White Mountain New Hampshire, כסף 999 (5 אונקיות), 156.2 גרם
Large Silver coin IAO a quarter US Dollar, 2013, showing White Mountain New Hampshire, silver 999, (5 ounces) 141.7 gm

235-1046


$40
מטבע כסף ע"ס דולר Morgan Dollar 1884-O PCGS-MS62 דירוג
Silver coin IAO one Morgan Dollar, graded 1884-O PCGS-MS62

235-1047


$180 | Sold for: $260
מטבע זהב ע"ס 2.5 דולר, ארה"ב 1910, מצב XF
Gold coin IAO 2.5 US Dollars, 1910, XF

235-1048


$40
מטבע כסף ע"ס דולר Morgan Dollar 1902-O מדורג PCGS-MS62
Silver coin IAO one Morgan Dollar, graded PCGS-MS62 1902-O

235-1049


$350