235-1001


$25
תשעה אסימונים, נשיאי ארה"ב: Washington, Adams, Jefferson, Lincoln, Grant, Th. Roosvelt, Fr. D. Roosvelt, Kennedy, Reagan
Nine tokens, US presidents: Washington, Adams, Jefferson, Lincoln, Grant, Th. Roosevelt, Fr. D. Roosevelt, Kennedy, Reagan

235-1002


$60 | Sold for: $65
שמונה תעודות מלווה, מניה וכו' (כולם פסולים) בל"ל 1970, סרן פלסטיק 1961 (2), גזית 1955, באפ השקעות 1930, הלוואה וחיסכון 1930 (2), השקעות לארץ ישראל
Eight Share, Deposite ets. certificates, (all invalid): BLL 1970, Saran Plastic 1961 (2), Gazit 1955, Bap Hashkaot 1930, Halva'a V'Chisachon 1930 (2), Hashkaot L'Eretz Israel

235-1003


$30
לוט קטן של מטבעות ואסימונים כל העולם
Small lot of coins and tokens, all the world

235-1004


$80
לוט 27 אסימונים "כל העולם"
Lot of 27 tokens "all the world"

235-1005


$40 | Sold for: $80
ארבע המחאות: 1903, 1911, 1920, 1943
בנק (חברת) אנגלו פלשתינה
Four checks: 1903, 1911, 1920, 1943Anglo-Palestine Bank Comp

235-1005


$40
ארבע המחאות: 1903, 1911, 1920, 1943
Four checks: 1903, 1911, 1920, 1943, Anglo-Palestine Bank Comp

235-1007


$40 | Sold for: $50
שטר ע"ס One silver Dollar 1899 good
United States of America
Banknote IAO one silver Dollar, 1899, goodUnited States of America

235-1008


$200 | Sold for: $280
ארבעה שטרות, תלושים: SS Standort Kantine Buchenwald, Aussenkommando 2-RM, 0.50 RM, Arbeitslager Mittelbau 0.01 RM (VG-Fine)
Four banknotes, slip: SS Standort Kantine Buchenwald, Aussenkommando 2-RM, 0.50 RM, Arbeitslager Mittelbau 0.01 RM (VG-Fine)

235-1009


$50 | Sold for: $50
לוט שטרות ארצות שונות שיצאו מהמחזור: טורקיה, בלגיה, פולין, הודו, תאילנד, איטליה, רומניה ועוד
Lot of banknotes (taken out of circulation) various countries, Turkey, Belgium, Poland, India, Thailand, Italy, Romania and more

235-1010


$120 | Sold for: $130
שטר עותמאני ע"ס לירה אחת מצב AU
Ottoman banknote, IAO 1 lira, AU cond.

235-1011


$50
שטר ע"ס One silver Dollar , 1923 fine
United States of America
Banknote IAO one silver Dollar, 1923, fineUnited States of America

235-1013


$30 | Sold for: $50
שטר ע"ס 500 מיל, מצב good
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO 500 mil, good cond.Anglo-Palestine Bank

235-1014


$60 | Sold for: $85
שטר ע"ס 500 פרוטה fine -vf
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Banknote IAO 500 pruta, fine-vfBank Leumi of Israel ltd

235-1015


$40 | Sold for: $50
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Banknote IAO five IL, VF Cond.Bank Leumi of Israel ltd

235-1016


$80 | Sold for: $95
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות מצב XF-AU
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Banknote IAO five Palestine pounds, 1952, XF-AUBank Leumi of Israel ltd

235-1017


$40 | Sold for: $40
שני שטרות 1955 : ע"ס 5 לירות ישראליות VF וע"ס 10 לירות ישראליות , מצב Fine-VF
בנק ישראל
Two banknotes 1955: IAO 5 IL VF, and IAO 10 IL, Fine-VFBank of Israel

235-1018


$120
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת, מדורג PMG-50AU
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
Banknote IAO one IL, 1952, graded PMG-50AUBank Leumi of Israel ltd

235-1020


$40 | Sold for: $50
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952
5 IL banknote 1952, VFBank Leumi of Israel ltd

235-1021


$150
שטר ע"ס חמש לירות א"י 1948 מדורג PMG30-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO five Palestine pounds, 1948, graded PMG30-VFAnglo-Palestine Bank

235-1022


$40
שני שטרות, 1955: ע"ס 500 פרוטה מצב VF, וע"ס 10 לירות ישראליות, מצב Fine
בנק ישראל
Two banknotes 1955 IAO 500 pruta, VF, 10 IL, FineBank of Israel

235-1023


$150
שטר ע"ס חמשים לירות ישראליות vf-xf
בנק ישראל 1955
Banknote IAO 50 IL, VF-XFBank of Israel

235-1024


$50
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת xf-auc
בנק ישראל 1955
Banknote IAO one IL, xf-aucBank of Israel

235-1025


$150
שטר ע"ס חמש לירות א"י מדורג PMG30-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ 1948
Banknote IAO five Palestine pounds, 1948, graded PMG30-VFAnglo-Palestine Bank

235-1026


$50 | Sold for: $65
שטר ע"ס עשר לירות, 1952 מצב Fine (מוכתם)
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO 10 IL, 1952, Fine cond. (stained)Bank Leumi of Israel ltd

235-1027


$200
שטר ע"ס לירה א"י אחת, מצב XF-AU
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ 1948
Banknote IAO one Palestine pound 1948, XF-AUAnglo-Palestine Bank

235-1028


$50 | Sold for: $140
שלושה שטרות פסים: חמישים שקל שני פסים ירוקים 1976, v.f-XF. , חמישים שקלים, 1978, 4 פסים שחורים VF, מאה שקלים 1979, VF
בנק ישראל,
Three Banknotes-stripes: : 50 Shekels two green stripes 1976,VF-XF, 50 Shekel 1978, 4 black stripes, VF, 100 Shekel, 1979, VFBank of Israel

235-1029


$1500
אוסף שטרות ישראל, מבנק אנגלו פלשתינה עד בנק ישראל אנגלו-פלשתינה: 500 מיל (fine), לירה א"י אחת (VG), בל"ל 500 פר', 1 ל"י , 5 ל"י , 10 ל"י, 250 פר, בנק ישראל 1955: 500 פר, 1 ל"י, 1 ל"י, 5 ל"י (2), 10 ל"י, 10 ל"י (2), , 50 ל"י, בנק ישראל 1958-60: חצי ל"י, (2-UC), 1 ל"י UC-XF, 5 ל"י, UC-XF, 5 ל"י Fine-VF, 10 ל"י, XF-UC, 10 ל"י (2) VG-XF, 50 ל"י UC, 50 ל"י Fine, בנק ישראל, 1968: 5 ל"י, 10 ל"י (3), 50 ל"י, 100 ל"י UC, 50 ל"י, 100 ל"י Fine-XF, 500 ל"י (2) Fine, בנק ישראל 1978: 1,5, 10(2), שקל UC, 50 שקל(2) Fine, 100 שקל (2) UC, XF, 500 שקל, וכן 30 שטרות שקל ושקל חדש במצב XG UC
Collection of Israel banknotes, from the Anglo-Palestine Bank to Bank of Israel, Anglo-Palestine: 500 mil (fine), one Palestine pound (VG), Bank Leumi: 500 pruta, 1IL, 1 IL, 5 IL (2), 10 IL, 10 IL (2), 50 IL, Bank of Israel 1958-60

235-1030


$50 | Sold for: $50
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות vf-xf
בנק ישראל 1955
Banknote IAO 5 IL,vf-xfBank of Israel

235-1032


$240
סדרת פלקים, כסף סטרלינג עם ציפוי זהב טהור סלקטיבי, שטרות בנק ישראל, סדרה א, 1955, שלם בקופסה מקורית
Sterling silver plaque series, selective pure gold plating, Bank of Israel banknotes, series A. 1955

235-1034


$25 | Sold for: $60
לוט מטבעות כל העולם כ-2.5 ק"ג
Lot of world coins, 2.5 kg.

235-1035


$65 | Sold for: $85
ארבע מטבעות כסף, "מורגן דולר" 1879 (fine), 1887 (fine), 1890 (VF), 1890 (VF)
Four silver coins: Morgan Dollars, 1879 (fine), 1887 (fine), 1890 (VF), 1890 (VF)

235-1036


$30 | Sold for: $30
תליון כסף עם מטבע טאלר מריה תרסיה restrike
Silver pendant, with Maria Theresa Thaler coin, restrike

235-1038


$40 | Sold for: $40
מטבע כסף Streits Settlements ע"ס 50 סנט, 1897, מצב VF-XF
Silver coin, Streits Settlements IAO 50 cent, 1897, VF-XF cond.

235-1039


$100
אסימון של ג'ורג' ה-III מלך אנגליה "In memory of the good old days", 1768
King George III of England token, 1768, "In memory of the good old days"

235-1040


$40
מטבע כסף ע"ס דולר Morgan Dollar 1886 מדורג NTC-MS62
Silver coin IAO one Morgan Dollar, 1886 graded NTC-MS62

235-1041


$120
לוט מטבעות כסף הקיסרות האוסטרו-הונגרית 5 קרונות 1900 (2), 1908, 1 פלורין 1872 (2), 1883,1890, שני קרונות 1912 (2), 1 קרונה, 1893,1894,1898,1899,1901,1915
Lot of coins, Austro-Hungarian Empire: 5 Kronen 1900 (2), 1908, 1 Florin 1872 (2), 1883, 1890, 2 Kronen 1912 (2), 1 Krone 1893,, 1894, 1898, 1899, 1901,1915

235-1042


$40 | Sold for: $50
לוט מטבעות כסף ארה"ב: מטבע דולר מורגן, 1884, חצי דולר (40,54,62,63,64), רבע דולר (52,52,64), דיים (45)
Lot of US coins: Morgan Dollar 1884, half a Dollar (40,54,62,63,64) Quarter (52,52,64), Dime (45)

235-1043


$140 | Sold for: $150
מטבע זהב ע"ס 10 קרונות אוסטריה-הונגריה, 1911, מצב Fine
Gold coin IAO 10 Kronen, Austro-Hungary, 1911, Fine

235-1044


$40
מטבע כסף ע"ס דולר Morgan Dollar 1900-O דירוג PCGS-MS63
Silver coin IAO one Morgan Dollar, graded PCGS-MS63 1900-O

235-1045


$150
מטבע כסף גדול מאד, ע"ס רבע דולר ארה"ב 2013 עם מראה White Mountain New Hampshire, כסף 999 (5 אונקיות), 156.2 גרם
Large Silver coin IAO a quarter US Dollar, 2013, showing White Mountain New Hampshire, silver 999, (5 ounces) 141.7 gm

235-1046


$40
מטבע כסף ע"ס דולר Morgan Dollar 1884-O PCGS-MS62 דירוג
Silver coin IAO one Morgan Dollar, graded 1884-O PCGS-MS62

235-1047


$180 | Sold for: $260
מטבע זהב ע"ס 2.5 דולר, ארה"ב 1910, מצב XF
Gold coin IAO 2.5 US Dollars, 1910, XF

235-1048


$40
מטבע כסף ע"ס דולר Morgan Dollar 1902-O מדורג PCGS-MS62
Silver coin IAO one Morgan Dollar, graded PCGS-MS62 1902-O

235-1049


$350
מטבע כסף גדול מאד ע"ס 10 דולר, אוסטרליה 2000, כסף 999, משקל 10 אונקיות (312.5 גרם), עם מראה ציפור Kooka Burra בצד ב Perth mint
Large Silver coin IAO 10 Dollars, Australia 2000, silver 999, 10 ounces, 283.5 gm, obverse: with an image of a Kooka Burra bird, reverse: Perth mint

235-1050


$50
מטבע כסף ע"ס דולר Morgan Dollar 1878-S מדורג NTC-MS62
Silver coin IAO one Morgan Dollar, graded NTC-MS62 1878-S

235-1051


$600
מטבע כסף ע"ס 50 דולר Proof Coin כסף טהור 999, במשקל 155.6 גרם, לרגל 200 להתישבות באיי פיטקרן ע"י מורדי הבאונטי 1790-1990
$50 Silver proof coin, Pitcairn Islands bicentenary of the first Settlement 1790 following the historic events of the mutiny on the Bounty, limited Ed. Of 2500

235-1052


$50 | Sold for: $130
מטבע כסף דוכס וילהלם של סקסוניה לרגל השלום אחרי מלחמת 30 השנה
Silver coin, Wilhelm Duke of Saxony, on the occasion of the peace following the thirty years' war

235-1053


$650
מטבע זהב ע"ס 20 פזו, 1959 15 גרם זהב טהור, מצב VF
Gold coin IAO 20 pesos, 1959, 15 gm pure gold, VF,

235-1054


$60
טאלר מריה תרזיה, כסף מצב מינט restrike
Maria Theresa silver Thaler, mint cond., resttike

235-1056


$40 | Sold for: $60
משקל למטבעות זהב אנגליים סוברנים וחצי סוברנים
Scale for English gold coins sovereigns and half sovereigns

235-1058


$50
מדליה נשיאותית Department of Defence
United States of America
Presidential medal, Department of DefenseUnited States of America

235-1059


$120
מדלית כסף Sterling 20th Anniversarry VE Day, Good cond.
Medalic Art Company, N.Y
Sterling silver medal 20th Anniversary VE Day, Good cond.Medalic Art Company, N.Y

235-1061


$25 | Sold for: $25
לוט מטבעות ישראל שיצאו מהמחזור כ 6.5 ק"ג
Lot of Israeli coins taken out of circulation, 6.5 kg.

235-1062


$40
שתי מטבעות כסף 800 ואסימון ניקל Bonds 1975
Two silver 800 coins and a nickel token, Bonds 1975

235-1063


$25 | Sold for: $30
לוט מטבעות ישראל שיצאו מהמחזור כ-7 ק"ג
Lot of Israeli coins taken out of circulation, 7 kg.

235-1064


$100 | Sold for: $300
ארבעים מטבעות מנדט וארץ ישראל שנים וערכים שונים: 1 מיל (9), 2 מיל (5), 5 מיל (3), 10 מיל (12), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 50 מיל (1927,1935,1939,1942) 100 מיל (1927,1934,1935)
40 coins, B Mandate and Eretz Israel, various values and years: 1 mil (9), 2 mil (5), 5 mil (3), 10 mil (12), 20 mil (1927, 1935, 1942, 1944), 50 mil (1927,1935,1939,1942), 100 mil (1927, 1934, 1935)

235-1065


$40 | Sold for: $55
שמונה מטבעות תקופת קום המדינה: 25 מיל תש"ט (אלומיניום), 250, 500 פרוטה, כסף, תש"ט וחמישה נוספים
Eight coins from the establishment of the state period: 25 mil 5709 (aluminum), 250, 500 pruta, silver, 5709, and five more

235-1066


$500
אוסף מטבעות ארץ ישראל תקופת המנדט עד ישראל שנות ה80: 1 מיל (7), 2 מיל (4), 5 מיל (3), 10 מיל (4), 20 מיל (1927,1938), 50 מיל (1935,1939), 100 מיל (1935,1940), 25 מיל אלומיניום (תש"ח, תש"ט), מטבעות תש"ט: 250(3), 500 פר., 10 פר תשי"ב (4), 50 פר תשי"ד, 10 פר תשי"ז (4) מטבעות סדרת לירה סדרת שקל, סדרת שקל חדש ואסימונים של טלפון 1,5,10,25,50,100,
Collection of Eretz Israel coins, from British Mandate period to Israel, 1980's: 1 mil (7), 2 mil (4), 5 mil (3), 10 mil (4), 20 mil (1927, 1938), 50 mil (1935, 1939), 100 mil (1935, 1940), 25 mil aluminum (5708, 5709), 5709 coins: 1,5,10,25, 50, 100

235-1067


$40 | Sold for: $50
שלוש מטבעות, ישראל תש"ט 500 פרוטה כסף , AUC, 250 פרוטה כסף AUC, 250 פרוטה עם נקודה, VF
Three coins, Israel 5709, 500 silver pruta, AUC, 250 silver Pruta AUC, 250 pruta with dot VF

235-1068


$500 | Sold for: $750
לוט 16 מטבעות מנדט, א"י Palestine 5 מיל (1934,1939), 10 מיל (1933, 1934,1934,1937,1942), 20 מיל (1934,1935,1940,1940), 50 מיל (1934,1935), 100 מיל (1931, 1931, 1934)
Lot of 16 B Mandate coins Palestine: 5 mil (1934,1939),10 mil (1933, 1934, 1934, 1937, 1942), 20 mil (1934, 1940), 50 mil (1934, 1935), 100 mil (1931, 1931, 1934)

235-1069


$40 | Sold for: $70
חמש מטבעות: פדיון הבן: תשל"ה רגיל וקישוט כסף 900, כ"א 16 גרם, תשל"ו רגיל וקישוט, כסף 800, כ"א 30 גרם, וכן מטבע בן גוריון כסף 935, 26 גרם
Five Coins: Pidion HaBen : 5735, regular and decorative silver 900, each 16 gm, 5736 regular and decorative, silver 800, each 30 gm, and a silver 935 Ben Gurion coin, 26 gm

235-1071


$30
מדלית "הכנסת", כסף 935
Silver 935 medal "The Knesset"

235-1072


$50
מדליה של "התאחדות לכדורגל בישראל" גמר גביע המדינה תש"ל 1969-70
“Israel Football Association” medal, Israel State Cup finals 1969-70

235-1073


$30 | Sold for: $45
שתי מדליות לכבוד הבונדז 1951-2006 עם דיוקן בן גוריון, Israel Bonds
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two Israel Bunds medals 1951-2006, with a portrait of Ben GurionIsrel government coins and medals corporation

235-1074


$50 | Sold for: $65
מדלית כסף 999, הכנסת ירושלים פגישת בגין-סאדאת, 19.11.1977, י כסלו תשל"ח
Silver 999 medal the Knesset Jerusalem Begin-Sadat meting 19.11.1977, 10 Kislev 5738

235-1075


$30 | Sold for: $30
שלוש מדליות ארד: 75 ההסתדרות הציונית של ארה"ב, 50 לקרן היסוד ו-100 לבי"ח שערי צדק
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Three bronze medals, 75 to the Zionist US Organization, 50 to Keren Hayesod, and 100 to Shaarei Tsedek HospitalIsrel government coins and medals corporation

235-1076


$60
שתי מדליות: התחרות הבינלאומית ה-1 לנבל (כסף 925), התחרות הבינלאומית ה-2 לנבל (ארד)
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two medals: the 1st international harp competition (silver 925), 2nd international harp competition (bronze)Isrel government coins and medals corporation

235-1077


$40 | Sold for: $50
מדלית כסף, עשור לחירות ישראל
Silver medal, Decade to the Liberation of Israel

235-1078


$60
מדלית כסף, השקת א.ק. שלום 1964 תשכ"ד, מצב VG
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver medal, launching of the SS Shalom 1964, 5724, VGIsrel government coins and medals corporation

235-1079


$40
מדלית כסף, 75 שנה הסתדרות המורים בישראל, תשל"ח 1978
Silver medal, 75 years to the Teachers' Union in Israel, 5738

235-1080


$80
מדלית "הכנסת", כסף Sterling
Sterling silver medal "The Knesset"

235-1081


$40
מדלית כסף, מדע בשרות השלום, תשכ"ב 1961-1962
Silver medal, Science in the Service of Peace, 1961-1962

235-1082


$80 | Sold for: $100
חמש מדליות, סדרת הרמטכ"לים משה דיין (4), כסף סטרלינג 54 גרם, יצחק רבין (7), ארד, רפאל איתן (11), משה לוי (12), דן שומרון (13)
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Five medals, Commanders in Chief series: Moshe Dayan (4) Sterling silver 54 gm, Yitzchak Rabin (7) bronze, Raphael Eitan (11), Moshe Levi (12), Dan Shomron (13)Isrel government coins and medals corporation

235-1083


$40
מדלית כסף, מוזיאון קדמן למטבעות, תשכ"ב 1962
Silver medal, Kadman Coin Museum, 1962

235-1084


$90
שתי מדליות לכבוד א.ק. שלום תשכ"ד 1964: כסף Sterling, 32 גרם, וארד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two medals in honor of the SS Shalom 5724, Sterling silver, 32 gm, and bronzeIsrel government coins and medals corporation

235-1085


$40 | Sold for: $40
מדלית כסף, המרכז הרפואי של הדסה, תש"ך 1960
Silver medal, Hadassah Medical Center, 1960

235-1086


$90
שתי מדליות, תחרות בינלאומית השלישית לצ'לו ע"ש פאבלו קזאלס תשכ"ב 1961, כסף 935, 29 גרם וארד
Two medals: the 3rd international Pablo Casals Cello competition, 5722 1961, silver 935, 29 gm, and bronze

235-1087


$40
מדלית כסף "מלחמת בר כוכבא, תש"ך 1960
Silver medal, Bar Kochba War, 1960

235-1089


$45 | Sold for: $50
ארבעה פריטי ויצו: שתי סיכות, קופסית, מדלית יובל ה50 ויצו העולמית, תש"ל 1970
Four WIZO articles: two pins, small box, medal 50th jubilee to world WIZO, 5730 1970

235-1090


$50
סרט זרוע עם כיתוב Ismailia A.I.P.A
Arm band inscribed: Ismailia A.I.P.A

235-1091


$50
לוט סמלים, צבאות ערב: ירדן, מצרים וכו'
Lot of military insignias of Arab armies: Jordan, Egypt etc.

235-1092


$75
לוט סמלים ודרגות צה"ל: דרגות אלוף משנה, רב סמל, סמל כובע חיל אוויר, חיל חימוש, חיל כללי רגיל, חיל כללי יחי משפט, צהלונים ועוד, שנות ה60-80
Lot of IDF badges and ranks: Colonel rank, Sergeant Major, air force beret badge, ordinance corps, general service regular corps, general service corps legal unit, Zahalonim and more, 1960's-80's,

235-1093


$50 | Sold for: $50
קישוט מזכרת ליוצא חיל הים הישראלי צורת גלגל הגה של אוניה עם סמל חיל הים וחמישה סמלים של יחידות מיוחדות
souvenir ornament received on leaving the Israeli navy, ship's wheel shaped with the navy emblem and five emblems of special units

235-1094


$375
פלק ברונזה, סמל המדינה
Bronze plaque, state's coat of arms

235-1096


$25 | Sold for: $25
אות לוחם בנאצים ותיק מלחמת העולם השניה
Decoration of a warrior who fought the Nazis, veteran of WWII

235-1097


$500
סיכה-מדליה Journe du Poilu 1915 בעיצובו של אמן הזכוכית, נוצרה כדי לאסוף תרומות למאמץ המלחמה ב-1915. מצב XF, כולל סיכה
Rene Lalique
Pin-medal Journe du Poilu 1915, designed by the glass artist, created for the purpose of collecting donations for the war effort in 1915, XF, including pinRene Lalique

235-1099


$40 | Sold for: $85
שני אותות צבא בריטניה, מלחמת העולם השניה, כולל סרטים וקופסת משלוח: War Medal 1939-1945, Africa Star
Two British Army decorations, WWII, including a War Medal 1939-1945, Africa Star and a shipment box

235-1100


$50
אות צבא של ברית המועצות, מלחמת העולם השניה
Soviet Union army decoration, World War II

235-1101


$50
סמל כובע של יחי מרגמות צבא ברית המועצות, מלחמת העולם ה-II
Beret badge of the Soviet army mortar unit, WWII

235-1102


$60 | Sold for: $60
שבעה סמלי כומתה של יחי' צבא בריטניה מלחמת העולם השניה, שלושה תגים וכתר(דרגת Major)
Seven beret badges of the Royal British Army, WWII, three tags and a crown (Major rank)

235-1103


$30
מגש מצופה כסף, מתנת הפדרציה הציונית הדרום אפריקאית: Presented to Louis Pincus on his 60th birthday, South Africa Zionist Federation, May 1972
Silver plated tray, gift Presented to Louis Pincus on his 60th birthday, South Africa Zionist Federation, May 1972

235-1104


$40
גלופת דפוס, מגן דוד עם מראה הכותל וכיתוב "ציון"
Printing block, star of David with a scenery of the western wall, inscribed "Zion"

235-1105


$60
אלבום לצילומים כריכת עור עם עבודת תבליט גפנים עם תבליט מראה האוניברסיטה
Photo album, leather bound, embossed with vines and a scenery of the University

235-1106


$40 | Sold for: $40
פמוט ברזל, עבודת פלומבו
Iron candlestick, by Palombo

235-1107


$90 | Sold for: $110
פיגורת אבן, עבודת גולי קפריסין צורת מגדלור. העבודה עשויה מאבן לרנקה ומסמלת את התקוה להגיע לארץ. כ-53000 גולי קפריסין, ניצולי שואה היו שבויים במחנה דקהליה ומחנות נוספים בין 1946-1949 . עבודות אבן מקפריסין מוצגות במוזיאונים פגום ושבור
Stone figurine, Cyprus detainee work, lighthouse shaped, the work is made from Larnaca stone symbolizing the hope of reaching Palestine, over 53000 persons, holocaust survivors were detained in the Dhekelia camp and other camps between 1946-1949, damaged and broken

235-1108


$50
אלבום לצילומים כריכת עור עם עבודת תבליט גפנים עם תבליט מגדל דוד
Photo album, leather bound, embossed with vines and the tower of David

235-1109


$190
מנורת דמות צורת דונלד דאק תוצ אוניברסל למפ בא"מ, תל-אביב, ישראל באריזה מקורית, סימני בליה וקורוזיה של הזמן Glowies Donald Duck Walt Disney character lamp, Universal Lamp Co. Israel LTD
Glowies Donald Duck Walt Disney character lamp, Universal Lamp Co. Ltd.,Tel Aviv, Israel, in its original box, signs of wear and corrosion,

235-1111


$65
משחק חידון התנ"ך, בעריכת חתן התנ"ך הבינלאומי הראשון עמוס חכם, הוצ' עמרנה (מצב שלם)
Bible Quiz, edited by Amos Chacham, the winner of the first international Bible Quiz, by Amrana (complete)

235-1112


$65
משחק 128 מי יודע, הוצ' עמרנה, מצב תקין
שמואל רוזן
128 Mi Yodea, by Amrana, in complete conditionShmuel Rosen

235-1114


$40
מאפרה תוצ' איטליה, שיוצרה עבור חברת ספנות איטלקית ששטה לפלשתינה, כיתוב בערבית בלבד
Ashtray made in Italy, manufactured for an Italian shipping company that traveled to Palestine, inscribed only in Arabic

235-1115


$120
לוט של כ-20 פריטי אל-על הכולל: מזוודה, שלושה תיקי Business Class, שני כיסויי עינים וכו', שלוש מעטפות "טיסה ראשונה",אל-על , ומדליה מצופה כסף לכב' הטיסה הטרנסאטלנטית הראשונה 25.12.57
Lot of 20 El Al articles, comprising: suitcase, three Business Class bags, two eye masks etc., three “First Flight” envelopes, El Al and a silver plated medal on the occasion of the first transatlantic flight 25.12.57

235-1116


$90 | Sold for: $90
קופסת כסף Sterling לסיגריות עם הקדשה: To Louis A Pincus from United Jewish Appeal with deepest appriciation, January 1964, פנים עץ, 393 גרם ברוטו
Sterling silver cigarette case, with a dedication: To Louis A Pincus from United Jewish Appeal with deepest appreciation, January 1964, wooden interior, 393 gm brut.

235-1117


$30 | Sold for: $30
אלבום לתמונות, כריכת עץ זית בצלאל ירושלם, עם מראה מגדל דוד על הכריכה
Picture album, olive wood binding, Bezalel, Jerusalem, with an image of the Tower of David on the cover

235-1118


$40 | Sold for: $40
אלבום לתמונות, כריכת עץ זית עם ציור רועה עיזים, בצלאל, ירושלם
Picture album, olive wood cover, with a drawing of a goatherd, Bezalel, Jerusalem

235-1119


$40
קופסת עץ זית עם פלק, סמל עליית הנוער עם ספרה של חסיה פינקוס: "מארבע רוחות" שיקומו של נוער עולה
Olive wood box with plaque, emblem of Aliyat Hanoar

235-1120


$120 | Sold for: $120
מכתבה מעץ זית, ירושלים, סוף המאה ה19, כולל קסת דיו, ומייבש דיו, כיתוב ירושלם פגמים
Olive wood Escritoire, Jerusalem, late 19th c., including inkwell and ink blotter, inscribed Jerusalem, damages

235-1122


$40
בסיס לסדירת פרחים, קרמיקה ארמנית תקופת המנדט
Armenian pottery flower arrangement base, B Mandate period

235-1123


$90
מגש מורכב משני אריחי קרמיקה ארמנית חתומים Haront Halebelian, ירושלים
Tray made from to Armenian pottery tiles, marked Haront Halebelian, Jerusalem

235-1125


$40
אלבום לצילומים כריכת עץ זית בצלאלירושלם עם תמונה של קבר רחל וערבי חורש
Photo album, olive wood bound, Bezalel, Jerusalem, with an image of Rachel's Tomb and a plowing Arab

235-1126


$220
שיר השירים, ציר זאב רבן, בצלאל ירושלם עם תרגום לאנגלית, הוצ' שיר השירים, ירושלם תר"צ, כריכת בד מקורית מתוקנת
זאב רבן
Shir HaShirim, illustrated Zeev Raban, Bezalel, Jerusalem, with a translation into English, publ. by Shir Hashirim, Jerusalem, 5690, original repaired cloth bindingZeev Raban

235-1127


$50
סכין מכתבים, כסף עם פיליגרן עבודת בצלאל, חתום Made in Palestine
Letter opener, silver with filigree, Bezalel work, marked Made in Palestine

235-1128


$1500
זוג תרמילי פגז עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, בצלאל, שנות ה20
Pair of shells inlayed with silver and copper, damascene craft, Bezalel, 1920's

235-1129


$120
פלק " עי כותל המערבי ירושלים" עם מראה הכותל בשנות ה20
זאב רבן, בצלאל ירושלם
Plaque, "The Western Wall in Jerusalem" with an image of the western wall in the 1920'sZev Raban

235-1131


$40
סיכה, כסף פיליגרן, חתום Palestine
Silver filigree pin, marked Palestine

235-1132


$90 | Sold for: $90
לוט תכשיטי כסף ישראליים: חמש טבעות, חמש סיכות, שלושה תליונים וסיכת עניבה
Lot of Israeli silver jewelry, five pins, five rings, three pendants and a tie-pin

235-1133


$50
שלוש סיכות כסף עם פיליגרן ושיבוץ אבן חן כ"א, ארץ ישראל פלשתינה
Three silver pins with filigree each set with a gemstone, Eretz Israel Palestine

235-1135


$40
מעמד למקטרות, פל-בל (לא חתום)
Pipe stand, Pal-Bell (not marked)

235-1136


$40 | Sold for: $40
פמוט ברונזה שני קנים, עם כיתוב על הבסיס: "זכור את יום השבת לקודשו", תוצ פל-בל, שנות ה50
Two armed bronze candlestick, with an inscription on the base: "Z'chor Et Yom Hashabbat L'kodsho", by Pal-Bell 1950's

235-1137


$40
קופסת נחושת, קערה עם מכסה עבודת ריקוע, ידית המכסה צורת שקנאי, ישראל, שנות ה50
Copper box, bowl with lid, hammer work, pelican shaped lid handle, Israel 1950's

235-1138


$40
זוג פמוטי ברונזה קטנים, תוצ' פל-בל, שנות ה50
Pair of small bronze candlesticks, by Pal-Bell, 1950's

235-1139


$40
כד אגרטל קטן, עשוי פליז, תוצ פל-בל, ישראל, שנות ה50, חתום
Small brass vase-jar, by Pa-Bell, Israel, 1950's, marked

235-1140


$400
תורה נביאים כתובים מדויק עפ המסורה הוצ' סיני, ת"א, בכריכת ברונזה מיוחדת תוצ' פל-בל, ישראל, שנות ה50. על הכריכה 3 פלקים המראים את משה עם לוחות הברית ושני נביאים, עיצוב זאב רבן, מתוארך 1954, סוגר עם תבליט מפת א"י וכיתוב מדינת ישראל
Torah Nevi'im K'tuvim, Meduyak Alpi HaMassorah, publ. by Sinai Tel Aviv, in a special bronze binding by Pal-Bell, Israel, 1950's, on the cover 3 plaques showing Moses with the tables of the covenant and two prophets, design Zeev Raban, dated 1954,

235-1141


$40 | Sold for: $60
שני מחזיקי ספרים תוצ הקולי ישראל שנות ה50, כ"א עם תבליט דמות: רקדן ורקדנית, חתום
Two bookends, by Hakoli, Israel, 1950's, each embossed with a figure of a dancer, marked

235-1143


$40 | Sold for: $70
קופסת חנוכיה ירושלמית, פליז וזכוכית פגמים
Jerusalemite Chanukah lamp box, brass and glass, damages

235-1144


$150 | Sold for: $425
חנוכיה עשויה ברונזה לשמן, תוצ פל-בל, ישראל, שנות ה50, גב צורת ענפי זית עם כד שמן (יחידה נפרדת), וכן שמש צורת נר שמן (יחידה נפרדת)
Bronze Chanukah oil lamp, by Pal-Bell, Israel, 1950's, back in the shape of olive branches with an oil jar (separate unit), oil lamp shaped Shamash (separate unit)

235-1145


$50 | Sold for: $120
חנוכיה לנרות, עשויה מפרספקס צורת חומה עם שער קשתות דמוי שער הזהב, לפניו פלק פליז צורת משוריין נושא טילי נ.מ., הבזיכים עשויים פליז, ישראל, שנות ה80
Perspex Chanukah lamp for candles, in the shape of a city wall with an arc shaped gate like the golden gate, in its front a brass plaque in the shape of an armored anti-aircraft missile carrier, brass cornets, Israel, 1980's

235-1146


$600
חנוכיה כסף פיליגרן צורת מנורה דוגמת בצלאל
Menorah shaped silver filigree Chanukah lamp, Bezalel style

235-1147


$90 | Sold for: $110
חנוכיה זקופה, כסף 925 צורת מנורה, ישראל, שנות ה50, מוכבד
Erect Chanukah lamp, silver 925, Menorah shaped, 1950's, weighted

235-1148


$40 | Sold for: $40
צלחת קרמיקה מלבנית, עם ציור יד כיתוב מאחור.. ירושלים
Rectangular ceramic plate, hand painted, inscribed on the back, Jerusalem

235-1149


$40
אגרטל אבנית תוצ לפיד, ישראל שנות ה50, חתום Esther
Stoneware vase, by Lapid, Israel, 1950's, marked Esther

235-1150


$40 | Sold for: $45
אגרטל קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50
Ceramic vase, by Keramos, Israel, 1950's

235-1151


$60
מע' צלחות קרמיקה, תוצ דן חרסה, באר שבע, שנות ה50
Set of ceramic plates, by Dan, Harsa, Beer Sheva, 1950's

235-1153


$30
שלושה קטלוגים אודות עפרה צימבליסטה 1. פיסול כתיאטרון, עכו 2005 2. מעבר לכחול, מוזיאון מגדל דוד, 2002 3. Offra Zimbalista, The Joseph Constant Gallery 1995
Three catalogs regarding Offra Zimberlista: 1. Pissul K’teatron, Acre 2005, 2. Maavar L’kachol,Migdal David Museum, 2002, 3. Offra Zimbalista, The Joseph Constant Gallery 1995

235-1154


$50 | Sold for: $60
תתרמה, Tatrama, המגאזין הישראלי לאמנות ינואר 1985, מס 2, עורכים דני דותן, אורי דותן, עיצוב גרפי: רות וואן דה גרדה
Tatrama, the Israel art magazine, Jan. 1985, no.2, editors Danny Dotan, Uri Dotan, graphic design Rut Van De Gerde

235-1155


$30 | Sold for: $30
Chana Orloff, Paris 1927 כריכה מתפרקת
Leon Werth
Chana Orloff, Paris 1927, disassembled coverLeon Werth

235-1156


$50 | Sold for: $50
ששה קטלוגים אמנות ישראלית 1. רבקה טלפיר, ציורים , 1974 2. האור ביצירתו של יהושע גרוסברד, 1993 3. אריה אלואיל, 1968 4. מיכאל גרוס, עבודות על נייר, 1995 Bak-Landscapes of jewish History, Moshe Castel Raices
Six catalogs, Israeli art: 1: Rivka Talphir, Tziurim, 1974 2: The Light of Yehushua Grossbard, 1993, 3: Arieh Allwell 1968, 4: Michael Gross Avodot Al Niar 1995, 5: Bak-Landscapes of Jewish History, Moshe Castel Raices

235-1157


$40 | Sold for: $40
נוף ומולדת, 12 הדפסים לפי יצירות האמן, הוצ' הקק"ל, ירושלים
יואל רור
Nof V'Moledet, 12 prints after the artist's works, publ. by the JNF, JerusalemYoel Rohr

235-1158


$50 | Sold for: $50
ארבעה קטלוגים: 1. ציורים ופסלים 1969 2. איש ליד מכונה, 1987, 3. הניצב לפניי, 4. שיחות עם הבן, 2003, עם הקדשה חתומה
אורי ליפשיץ
Four catalogs: 1. Paintings and Sculptures 1969, 2. Ish L'yad Mechona 1987, 3. Hanitzav L'fanai, 4. Sichot Im Haben 2003, with a signed dedicationUri Liphsitz

235-1159


$40
Art and Women Artists in Israel Wizo, Tel-Aviv, January 1949, 36 p.
Dr. Paul Landau
Art and Women Artists in Israel Wizo, Tel-Aviv, January 1949, 36 p.Dr. Paul Landau

235-1160


$50 | Sold for: $50
שבעה קטלוגים אמנות ישראלית: 1. יעקב אגם, תמונות פסלים, 1973 2. שוובל, ציורים-רישומים, 1975 3. לוטן תערוכת תמונות, 1969 4. Nachum Gilboa 1976 5. קובה בלכר, 1978 6. שלום מצפת 1967 7. ישעיהו שיינפלד
Seven catalogs, Israeli art: 1: Yaacov Agam, Tmunot Psalim, 1973, 2: Schwebel, Tziurin-Rishumim, 1975, 3: Lotan Taaruchat Tmunot, 1969, 4: Nachum Gilboa 1976, 5: Kuba Blacher, 1978, 6: Shalom M'Tzfat 1967, 7: Yeshayahu Sheinfeld

235-1161


$40 | Sold for: $40
The Land of Light and Promise, Ludwig Blum 1891-1974, Ben Uri Gallery, the Art Museum for Everyone, 2011
The Land of Light and Promise, Ludwig Blum 1891-1974, Ben Uri Gallery, the Art Museum for Everyone, 2011

235-1162


$50 | Sold for: $50
שלושה קטלוגים וספר: 1. Oil Paintings and Drawings, 1982 2. כלב חצות מאת ש"י עגנון, 2010, 3. דיוקנאות עצמיים, 2010 4. Recent Paintings and Drawings, 1996
אביגדור אריכא
Three catalogs and a book: 1 Oil Paintings and Drawings 1982, 2. Kelev Chutzot by S.Y. Agnon 2010, 3. Self-portraits 2010, 4. Recent Paintings and Drawings, 1996Avigdor Aricha

235-1163


$40
שלושה קטלוגים: 1. ציורים 1955-1975 2. מסע, 2003, 3. ספינות טיול ביפו, 2004
יוסל ברגנר
Three catalogs: 1. Paintings 1955-1975, 2. Journey 2003, 3. Sfinot Tiyul B'Yaffo 2004Yosl Bergner

235-1164


$70
שלושה ספרים וארבעה קטלוגים אמנות ישראלית ראובן, תערוכה רטרוספקטיבית, 1955 2. שטרייכמן ציורים 1942-1975, 3. חנה אורלוף, פסלים, 1961 4. חנה אורלוף, 120 פסלים 60 רישומים, 1969 , אנה נוימן 1964, יוסף זריצקי, מרדכי עומר, מסדה 1987, חנה אורלוף
Three books and four catalogs, Israeli art: 1: Reuven, Retrospective Exhibition 1955, 2: Streichman, Paintings 1942-1975, 3: Chana Orloff, Sculptures, 1961, 4: Chana Orloff 120 sculptures 60 drawings, 1969, Anna Neuman 1964

235-1165


$40
שלושה ספרי אמנות: 1. חיים גמזו, יעקב אגם, 1976 2. Agam pictures-Sculptures, 1973, 3. Gunther Melka, Agam, Abrams, 1977
יעקב אגם
Three art books: 1. H. Gamzo, Yaacov Agam , 1976, 2. Agam pictures-Sculptures, 1973, 3. Gunther Melka, Agam, Abrams, 1977Yaacov Agam

235-1166


$70 | Sold for: $70
שבעה קטלוגים: 1. מרלבורו, 1962 2. מרדכי ארדון, אביב 1963, 3. מרלבורו 1987 4. Bilder a. D. Jahren 1953-78, 1979 5. Recent works, 1981, Ardon Tapisseries contemporaines 1981, צבעי הזמן, 2003
מרדכי ארדון
Seven catalogs: 1. Marlboro 1962, 2. Mordechai Ardon, Aviv 1963, 3. Marlboro 1987, 4. Bilder a. d. Jahren 1953-78, 1979 5. Recent works, 1981, Ardon Tapisseries contemporaines 1981, Tziv'ei Hazman 2003Mordechai Ardon

235-1167


$40 | Sold for: $55
קטלוג ושני ספרים: מוזיאון חיפה, 1978 שמונה תמונות בצבעים, 1966, 48 תמונות ומבחר אגרות ורשומים, 1958
מנחם שמי
Catalog and two books, Haifa Museum, 1978, eight images in colors, 1966, 48 Tmunot V'miv'char Agrot V'rishumim 1958Menachem Shemi

235-1168


$70 | Sold for: $70
ארבעה ספרים אודות צילומי ארץ ישראל במאה ה19 רפאלוביץ, ארץ ישראל והמושבות, פקסימיליה, יעקב מ. לנדאו, ארץ ישראל בימי עבדול חמיד, קטלוג צילומים מאוסף הסולטן, 1979, ישעיהו ניר, בירושלים ובארץ ישראל בעקבות צלמים ראשונים, 1986, מראות ארץ ישראל, 1982
Four books on photographs of Eretz Israel 19th c.: Raphaelovitz, Eretz Israel V'Hamoshavot, facsimile, Jacob M. Landau, Eretz Israel B'yamei Abdul Hamid, Catalog of photographs from the Sultan's collection, 1979, Yeshayahu Nir, B'Yerushalim V'B'Eretz Israel B'ekvot Tzalamim Rishonim 1986, Marot Eretz Israel 1982

235-1169


$40 | Sold for: $55
בקרוב אגיע רחוק, תערוכת האיש ההולך גלריה לעיצוב של אסכולה , 1993 (כתמים)
איתן ברטל, אילן גולדשטיין
B'karov Agia Rachok, Taaruchat Ha'ish Haholech, Galeria L'itzuv Shel Askola, 1993 (stains)Eitan Bartal, Ilan Goldstein

235-1170


$70 | Sold for: $70
ספר האגדה חלק א', בתרגום לרוסית ע"י שמעון פרוג, איורים יוסף בודקו, הוצ' זלצמן, ברלין, 1922, 200 עמ' (כריכה מתוקנת, פגמים)
יהושע רבניצקי-ח.נ. ביאליק
Sefer HaAgada part 1, translation into Russian by Simon Frug, illustrations by Joseph Budko, publ. Salzman Berlin, 1922, 200 p., (repaired cover, damages)Yehoshua Rabnitski-C.N. Bialik

235-1171


$40 | Sold for: $50
ארבעה ספרים אודותיו ירושלים, 1962, תחריטים והדפסי אבן, ת"א 1981, חיתוכי העץ האחרונים של י.ש., נהריה 1987, His graphic work, Jlm. 1967
יעקב שטיינהרדט
Four books about Jakob Steinhardt: His graphic work, Jlm. 1967, Etchings and Lithographs, T-A, 1981, J.S. Jlm. 1961, The late woodcuts of J.S, Naharia 1967Jakob Steinhardt

235-1172


$90 | Sold for: $90
ששה ספרים אודות צלמים ארצישראלים: טים גידל, תצלומים משנות השלושים, 1975, עיניים שראו את סוסקין, תצלומי סטודיו, 1999, יעקב בן דוב, התפתחות הישוב היהודי, 1970, נתן סופרין, מעין לעין, 1992, אברהם חי, מפגשים עם אמנים, קטלוג עבודות אנגלית וקטלוג פורטוגזיות, 1989
Six books on photographers of Eretz Israel: Tim Gidal, Photographs from the 30's, 1975, Eneyim Sh'ra'u Et Soskin, Studio photographs 1999, Yaakov Ben Dov, Hitpatchut Hayeshuv Hayehudi, 1970, Nathan Sophrin, M'ein L'ein, 1992, Avraham Chai, Mifgashim Im Omanim, Catalog of Works in English and Catalog in Portugese

235-1173


$40
ארבעה ספרים וקטלוגים: 1. מוזיאון ישראל, 1973, 2. נופי ירושלים, תשל"ד 1974 3. מתווים, 1976, 4. Jerusalem landscapes drawings and watercolors, 1971
אנה טיכו
Four books and catalogs: 1. Israel Museum 1973, 2. Jerusalem Sceneries 5734, 3. Mitvim, 1976, 4. Jerusalem landscapes drawings and watercolors, 1971Anna Ticho

235-1174


$90
ציור ופיסול, כתב עת לאמנות פלסטית יוצא לאור ע"י אגודת הציירים בישראל, חוברות: 2,5,6/7,8,9,10,11,13/14,15,16,17,18, תשל"ג-תשל"ט
Tziur V'Pisul, periodical on plastic art, publ. by the Painters Association in Israel, issues: 2,5,6/7,8,9,10,11,13/14,15,16,17,18, 5733-5739

235-1175


$40 | Sold for: $40
שלושה קטלוגים: 1. ציורים 1978 2. ציורים 1939-1976, שנחאי, ירושלים, פאריז, 1977, 3. עבודות על נייר 1939-1990, ירושלים, 1998
פימה-אפרים רוטנברג
Three catalogs: 1. Paintings 1978, 2. Paintings 1939-1976, Shanghai, Jerusalem, Paris, 1977, 3. Works on Paper, 1939-1990, Jerusalem 1998Fima-Ephraim Rotenberg

235-1176


$90 | Sold for: $90
חמישה ספרים אודות אמנות ישראלית: 1. ד. גלעדי, מסילות באמנות, 1986, 2. ח. גמזו, ציור ופיסול בישראל, 1951 3. 60 שנה אחרי, בית ראובן 1987 4. אופקים חדשים, פיסול, 1996 5. תערוכות אמנות חדישה בישראל, 1960
Five books on the subject of Israeli art: 1: A. Giladi, Mesilot B'Omanut 1986, 2: H. Ganzo, Tziur V'pisul B'Israel 1951, 3: 60 Years Later, Beit Reuven 1987, 4: Ofakim Chadashim, Pisul 1996, 5: Taaruchot Omanut Chadisha B'Israel 1960

235-1177


$50 | Sold for: $60
ארבעה ספרים אודות אמנים ישראלים יוצאי גרמניה רפאל מוהר, 1962, איזידור אשהיים, 1967, רודי להמן 1903-1971, 1979, רודי להמן-הדויג גרוסמן, 1985
Four book regarding Israeli artists from Germany: Raphael Mohar 1962, Isidor Aschheim 1967, Rudi Lehman 1903-1971, Rudi Lehman-Hedwig Grossman 1985

235-1178


$90 | Sold for: $90
ספר ושבעה קטלוגים אודות אמנות ישראלית 1. נורית דוד, השכן הטוב, 2006 2. סמדר אליאסף, 1997 3. צדוק בן דוד, דיוויד מאך (חתום ע"י בן דוד), 1997, ישראל רבינוביץ, בין ערים ובין סלעים, 1992 4. פנחס כהן גן, קוסמוס, פאתוס כאוס, 1988, 5. 6. Moshe Gershuni, Sei mir Gegruesst 7. Moshe Gershuni, 1989 8. Tumarkin, 1996 9. יונה פישר – איקה (אריאל בראון), הוצ' מסדה, 1967
Book and seven catalogs on the subject of Israeli art: 1: Nurit David, HaShachen HaTov 2006, 2:Smadar Eliasaf 1997, 3:Tzadok Ben David, David Mach (signed by Ben David) 1997, Israel Rabinovitz Bein Arim V'bein Slaim 1992,

235-1179


$50
חמישה ספרי צילום ישראלי עליזה אורבך, חיים בצילום, 1995, גלעד אופיר,עשן, 2008, אברהם אילת, צייר עם מצלמה, 1986, גואל קנטור, כיין המשומר, 1987, Simcha Shirman
Five books, Israeli photography: Alisa Orbach, Chayim B'Tzilum 1995, Gilad Ofir, Ashan, 2008, Avraham Eilat, Painter with Camera 1988, Noel Kantor, K'yein Hameshumar, 1987, Simcha Shirman

235-1180


$120
Mordechai Ardon, Abrams publ N.Y.
Michele Vishny
Mordechai Ardon, Abrams publ N.Y.Michele Vishny

235-1181


$50 | Sold for: $50
לוט חוברות, כתבי עת בנושא אמנות ישראלית: מושג, ירחון לתרבות ישראלית, מס 3,4,9, ארבע על חמש, מס 67, 1995, אומנויות, 1969, גזית, 229-230, תשכ"ב, אמנות ה? 1983, סטודיו, 61-82, מרץ 95 עד מאי 97
Lot of magazines, periodicals on Israeli art, Musag, monthly about Israeli culture, no. 3,4,9, Arba Al Chamesh, no. 67, Studio, 61-82, March 95 till May 97

235-1182


$220
עמק, קרן היסוד Emek Keren Hayesod אוגדן תמונות עם שש ליטוגרפיות, ירושלים, תרפ"ז 1927 (כתמים)
גרטה וולף-קרקאור
Emek, Keren Hayesod, picture binder with six lithographs, Jerusalem, 5687 1927 (stains)Grete Wolf-Krakauer

235-1183


$80 | Sold for: $80
אקוורל, יד אבשלום, ירושלים תחילת המאה ה20 חתום
G.A
Aquarelle, Tomb of Absalom, early 20th c., signedG.A

235-1184


$900 | Sold for: $1400
אגמוגרף עשוי פרספקס, "בן גוריו חתום, באוגדן מפואר הכולל מלבד האגמוגרף 10 סריוגרפיות חתומות וממוספרות HC 6/12
אגם יעקב Agam Yaacov b. 1928
Perspect Agamograph, Ben Gurion, in a de lux folder with 10 signed seriographsAgam Yaacov b. 1928

235-1185


$40 | Sold for: $40
סריוגרפיה, פגמים
אגם יעקב Agam Yaacov b. 1928
Serigraphy, damagesAgam Yaacov b. 1928

235-1186


$50
שמן על לוח, סירות בנמל בזמן השקיעה חתום
אדם ש.
Oil on panel, boats in the harbor at sunset, signedAdam S

235-1187


$40 | Sold for: $40
גואש, עיר, חתום
אוהלי שאול
Gouache, city, signedOhali Shaul

235-1188


$40 | Sold for: $40
תצריב, יהודיה ירושלמית, חתום 2/25
אפאל פרן
Etching, Jewish Jerusalemite, signedEffal Pern

235-1189


$50
שמן על בד, בית הכנסת של צפת חתום
בן אפריים
Oil on canvas, the synagogue in Safed, signedBen Ephraim

235-1190


$90
תצריב, גידם עם כנפיים, חתום 9/40
בק שמואל
Etching, amputee with wings, signed 9/40Bak Shmuel

235-1191


$50 | Sold for: $50
טוש שחור, קבוצה של יהודים חתום
ברנשטיין משה
Black ink, group of Jews, signedBernstein Moshe

235-1192


$50 | Sold for: $50
שמן על מזונית, רב לומד, חתום
גולדברג אברהם
Oil on Masonite, studying Rabbi, signedGoldberg Avraham

235-1193


$50
גואש, מופשט, חתום
דינובסקי שמעון
Gouache, abstract, signedDinovsky Shimon

235-1194


$120
טרה קוטה, עירום אישה, חתום
ולרשטיינר נחמה
Terracotta, female nude, signedValersteiner Nechama

235-1195


$90 | Sold for: $90
שמן על לוח, האהובים, חתום
זמברובסקי בנדר רינה
Oil on panel, the loved ones, signedZambrovski Bender Rina

235-1196


$650
תבליט ברונזה, לוחמי תש"ח חתום
חפץ יעקב
Bronze embossment, 1948 warriors, signedHefetz Yaacov

235-1197


$50
גואש, סב ונכדו, חתום
טפלר שמואל
Gouache, grandfather with his grandson, signedTepler Shmuel

235-1198


$150
ליטוגרפיה, ציון (יעקב נלחם עם המלאך) חתום 193/200
ליפשיץ חיים יעקב 1891-1973
Lithograph, Zion (Jacob wrestling with the angel) signed 193/200Jacques Lipchitz 1891-1973

235-1199


$475
שמן על בד, מוצמד לקרטון, צפת
פרנל פרנקל יצחק 1899-1981
Oil on canvas attaché to cardboard, SafedFrenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

235-1200


$120
רישום אקוורל, נוף עם עצים לא חתום
קולבינסקי ישי 1892-1970
Aquarelle drawing, landscape with trees, not signedKulvianski Issai 1892-1970

235-1201


$80
רישום אקוורל, רחוב, חתום
קולבינסקי ישי 1892-1970
Aquarelle drawing, street, signedKulvianski Issai 1892-1970

235-1202


$120 | Sold for: $150
אקוורל, איש עם חמור, חתום 45
קולבינסקי ישי 1892-1970
Aquarelle, man with donkey, signed 45Kulvianski Issai 1892-1970

235-1203


$90 | Sold for: $90
רישום פסטל, דמויות בשדרה לא חתום
קולבינסקי ישי 1892-1970
Pastel drawing, figures in the boulevard, not signedKulvianski Issai 1892-1970

235-1204


$90 | Sold for: $130
גואש, נוף, חתום י.ק.
קולבינסקי ישי 1892-1970
Gouache, landscape, signed J.K.Kulvianski Issai 1892-1970

235-1205


$50 | Sold for: $70
עפרונות צבעוניים, טווס עם מנורה חתום עם הקדשה "לשנה טובה"
קונסטנט יוסף
Crayons, peacock with lamp, signed with dedication "To a Happy New Year"Constant Josef

235-1206


$50
ליטוגרפיה, יעקב נלחם במלאך חתום
רובין ראובן
Lithograph, Jacob battling with the angel, signedRubin Reuven

235-1207


$50 | Sold for: $85
פיגורת ברונזה, דמות יושבת חתום 14/50
שלו יעל
Bronze figurine, seated figure, signed 14/50Shalev Yael

235-1208


$90 | Sold for: $90
תצריב, בית בושת, חתום 17/80
שניאור דוד
Etching, bordello, signed 17/80Schneuer David

235-1210


$25
כרטיס שחרור משרות במשטרת המנדט 16 באוקטובר 1942
Release card from British Mandate police service, Oct.16 1942

235-1211


$50
שתי תעודות מסע: פספורט ארץ ישראלי של אברהם ברנשטיין כולל חותמות רבות, שנות ה40, וכן פספורט ישראלי של מרת לאה ברנשטיין, עם חותמות, תחילת שנות ה60
Two Eretz Israel passports of Avram Bernstein including many stamps, 1940's, and the Israeli passport of Mrs. Lea Bernstein, with stamps, early 1960's

235-1212


$30
שלושה כרטיסים לקבלת מסכות גז וכרטיס מתנדב, שירות ההתגוננות בפני התקפות טרור, ממשלת פלשתינה, א"י תקופת המנדט, 1942
Three permits for receiving gasmasks and a volunteer card, defense service from terrorist attacks, Palestine government, Eretz Israel, B Mandate period 1942

235-1213


$50
שש גלויות, ממוענות אל נציג קולומביה באו"ם, באגם סקסס (Lake Success), ממצריים, ב-1947 Remember the Atlantic Charter, Liberate Egypt and the Sudan
Six postcards addressed to the Colombian representative to the UN, at Lake Success, from Egypt, in 1947, Remember the Atlantic Charter, Liberate Egypt and the Sudan

235-1214


$40
לוט של 13 תעודות ומסמכים משפטיים מבויילים,ארץ ישראל, תקופת המנדט
Lot of 13 legal documents, stamped, Eretz Israel, B Mandate period

235-1215


$50
לוט של תעודות ומסמכים של Deutsche Palaestina Bank (טמפלרים), ירושלים, 1915-1917
Lot of documents of the Deutsche Palaestina Bank (Templers), Jerusalem, 1915-17

235-1216


$40 | Sold for: $40
שלושה גליונות עיתונים פלשתינאים-ערביים Al Jamia, Al Arabia ונוסף
Three issues of Palestinian-Arab newspapers, Al Jamia, Al Arabia and another

235-1217


$90 | Sold for: $150
כרזה ליטוגרפית צבעונית, בהוצ' שרות התרבות של צה"ל: "אכל - נשקך הוא- אל תבזבז", 1949
Colored lithograph poster, publ. by the IDF cultural service, "Ochel – Nishkecha Hu – Al Tevazbez" (Food is your weapon, don't waste), 1949

235-1218


$40
כרזה "מתפקידי הקרן הקיימת לישראל" הוצא ע"י מועצת המורים למען הקהק"ל בארץ ישראל, פוטו אופסט תל-אביב (פגמים)
איזה
Placard: "Tafkidei Hakeren Hakayemet L'Israel", publ. by Moetzet Hamorim L'maan Hakakal B'Eretz Israel, Photo Offset Tel Aviv (damages)Iza

235-1219


$100 | Sold for: $100
קופסת קרטון עם תעודות, מכתבים וניירת
Cardboard box with documents and papers

235-1220


$50 | Sold for: $80
שלוש כרזות של צבא מצרים בנושא בטחון שדה, תקופת מלחמת ששת הימים
Three placards of the Egyptian army on the subject of field security, six day war

235-1221


$120 | Sold for: $220
עיתון "יום המדינה", העם מכריז על מדינת ישראל (עתון משותף של עתוני הארץ), יום ששי, ה תש"ח, 14 במאי 1948 (חלודה)
Newspaper "Yom HaMedina", HaAm Machriz Al Medinat Israel (joint newspaper to the Haaretz newspapers), Friday, 5708, 14 May 1948 (foxing)