240-1001


$25
פנקס צ'קים של בנק ארץ ישראל בריטניה חיפה, (נותרו 9 צ'קים) Palestine-British Bank Ltd, Haifa
Checkbook of the Palestine-British Bank Ltd, Haifa (9 checks left)

240-1002


$60
חמש תעודות-קבלות לתרומות ירושלים, תחילת המאה ה20: כלל וורשא, עזרת ירושלים (3) תרע"ג, כלל זיבענבירגן וסילארי, תרע"ד
Five receipts-certificates for donations, Jerusalem, early 20th c.: Kolel Warsaw, Ezrat Yerushalaim (3), 1913, Kolel Ziebenbirgen Vesilari, 1914

240-1003


$40 | Sold for: $70
חמש תעודות, אגרות חוב ע"ס 10 לירות עיריית תל אביב, 1947
Five debentures IAO 10 pounds, Tel Aviv municipality 1947

240-1004


$100 | Sold for: $280
אסימון של מקווה ישראל, הטבעה: "Mikweh Israel 1 A.I.U"
Token of "Mikweh Israel 1 A.I.U"

240-1005


$40
שתי המחאות- שטרות, נפדו בבנק ברקליס בפברואר, ומרץ 1940
Two checks-bills, were redeemed at Barkleys Bank Feb. and Mar. 1940

240-1006


$120 | Sold for: $120
סדרת שטרות-קבלות, גטו טרזין 1.1.1943 ע"ס 1,2,10,20,50 ו-100 קרונות (חתומים)
Quittung ueber 1,2,10,20,50,u. 100 Kronen, Theresienstadt am 1 Jaenner 1943

240-1007


$40 | Sold for: $40
אלבום עם כ-90 קבלות, תרומות לישיבות ומוסדות שונים: בית לפליטות, עץ חיים, ישיבת מאור חזקיהו, בית כנסת נוה קדש ועוד
Album containing 90 receipts, donation to Yeshivas and various institutions: Beit L'plitot, Etz Chayim, Yeshivat Or Heskiyahu, Beit Knesset Neve Kadesh and others

240-1008


$120 | Sold for: $120
ארבע המחאות של בנק אנגלו פלשתינה בע"מ The Anglo Palestine Com Ltd. 1901, 1903, 1912, 1920
Four checks of The Anglo Palestine Com Ltd. 1901, 1903, 1912, 1920

240-1009


$50
צ'ק של חברת החשמל לארץ ישראל לונדון, 1934, ע"ס 100 לא"י, חתום ע"י רוטנברג (חתימה אדומה)
Check of the Eretz Israel Electric Company, London, 1934, IAO 100 EIL, signed by Rotenberg

240-1011


$70 | Sold for: $100
שתי תעודות מניה ושתי אגרות חוב: החברה ב.א.פ. להשקעות בע"מ, 1951,1954, בנק זרובבל, 1949, אגרת השעקות לא"י בע"מ (נפרע)
Two bearer bonds and two debentures, B.A.P. (Anglo-Palestine Bank) L'hashkaot Ltd 1954, 1951, Zerubbabel Bank 1949, Agrat Hashkaot L'Eretz Israel Ltd., (redeemed)

240-1012


$90 | Sold for: $90
ארבע תעודות מניה: קופת עם, 1963 החב' הישראלית המרכזית למסחר ולהשקעות, 1961, חברת ב.א.פ. להשקעות בע"מ, והעתק תעודת מניה (בעלות על דירה), 1970
Four bearer bonds, Kupat Am 1963, Hachevra HaIsraelit Hamerkazit L'Mischar V'l'hashkaot 1961, B.A.P. (Anglo-Palestine Bank) L'hashkaot Ltd and a copy of a bearer bond (ownership of an appartment) 1970

240-1013


$90
ארבע תעודות מניה: קופת עם, 1954 קופת עם, 1960, בנק משכנתאות וחסכונות, 1950, חב' ב.א.פ. (בנק אנגלו-פלשתינה) להשקעות בע"מ, 1951 (נפדה)
Four bearer bonds, Kupat Am 1954, Kupat Am 1960, Bank Mashkantaot V'Chischonot 1950, B.A.P.(Anglo-Palestine Bank) L'hashkaot Ltd. 1951 (redeemed)

240-1015


$40
לוט 26 שטרות ארצות שונות ישראל, תאילנד, פיליפינים, טורקיה ועוד
Lot of 26 banknotes from various countries: Israel, Thailand, Philippines, Turkey and more

240-1016


$100 | Sold for: $100
לוט 25 שטרות ארצות ערב ואיסלמיות, מצבים VG-AUC, תקופות שונות: Afganistan (2), Egypt (4), Iran (5), Iraq (3) Jordan (1), Liban( 5), Oman (1), Pakistan (2), Syria (1), Yemen (1)
Lot of 25 banknotes, Arab and Muslim countries: VG-AUC, various periods, Afghanistan (2), Egypt (4), Iran (5), Iraq (3) Jordan (1), Libya 5), Oman (1), Pakistan (2), Syria (1), Yemen (1)

240-1017


$40
שטר על סך 100 פזטות Cien Pesetas, Madrid 1925 , VF
El Banco de Espana
Banknote IAO 100 pesetas, Cien Pesetas, Madrid 1925 , VFEl Banco de Espana

240-1018


$100 | Sold for: $100
לוט 30 שטרות, ארצות המזרח הרחוק מצבים Good-AUC, כולל: Bhutan (1), Burma (1), Cambodia (2), China (15), Indonesia (1), Malaysia (1), Mongolia (2), Vietnam (2), Nippon (1)
Lot of 30 banknotes, far eastern countries, good-AUC, comprises: Bhutan (1), Burma (1), Cambodia (2), China (15), Indonesia (1), Malaysia (1), Mongolia (2), Vietnam (2), Nippon (1)

240-1019


$80
שטר Specimen על סך Ten Pounds מצב UNC
Specimen banknote IAO 10 pounds, UNC

240-1020


$180
שטר ע"ס לירה טורקית, האימפריה העותמאנית, UC
Banknote IAO one Turkish lira, Ottoman Empire, UC

240-1021


$80
לוט של 21 שטרות, ארצות אפריקה מצבים Vf-AUC כולל: Burundi (5), Congo (4), De Guinee (1), Madagascar (2), Mocambique (3), Nigeria (1), Somaila (!), Zambia (
Lot of 21 banknotes, African countries, VF-AUC, comprises: Burundi (5), Congo (4), De Guinee (1), Madagascar (2), Mozambique (3), Nigeria (1), Somalia (!), Zambia (

240-1022


$180
שטר ע"ס לירה טורקית, האימפריה העותמאנית, UC
Banknote IAO one Turkish lira, Ottoman Empire, UC

240-1023


$100
לוט 30 שטרות, ארצות דרום אמריקה מצבים AUC כולל: Argentina (3), Bolivia (1), Brasil (8), Chile (1), Cuba (1), Guyana (3), Honduras (1), Jamaica (1), Mexico (1), Peru (7), Suriname (1), Trinidad (1), Venezuela (1)
Lot of 30 banknotes, South American countries, AUC, comprises: Argentina (3), Bolivia (1), Brazil (8), Chile (1), Cuba (1), Guyana (3), Honduras (1), Jamaica (1), Mexico (1), Peru (7), Suriname (1), Trinidad (1), Venezuela (1)

240-1024


$300
שלושה שטרות, מחנות של הנאצים א. Buchenwald RM 0.50 ב. Buchenwald RM -.2 ג. Mittelbau RM 0.01
Three banknotes, Nazi concentration camps: a. Buchenwald RM 0.50, b. Buchenwald RM 2.-, c. Mittelbau RM 0.01

240-1026


$30 | Sold for: $190
שטר ע"ס 500 פרוטה Fine-VF
בנק לאומי , 1952
Banknote IAO 500 pruta, Fine-VFLeumi Bank 1952

240-1027


$80
שנים עשר שטרות, ע"ס 100 שקל עם שני פסים מצבים Fine-VF
בנק ישראל, 1970
Twelve banknotes IAO 100 IS, two threads, Fine-VFIsrael Bank 1970

240-1028


$30 | Sold for: $140
שטר ע"ס עשר לירות ישראליות מצב Fine-VF
בנק לאומי לישראל בע"מ, 1952
Banknote IAO 10 IL, Fine-VFLeumi Bank 1952

240-1029


$80 | Sold for: $110
חמישה שטרות "הצעת מטבע חוקית": 50, 100 פרוטה, אשכול נאמן, AUC, 250 פרוטה Fine-VF, פריפיקס: א,ב,ג
Five banknotes "Proposal for Legal Currency", 50, 100 pruta, Eshkol Neeman, 250 pruta, AUC, prefix: Alef, Bet, Gimel

240-1030


$30 | Sold for: $80
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ, 1952
Banknote IAO 5 IL, VFLeumi Bank 1952

240-1031


$80
שטר על סך 1000 שקל "ררב" עם דירוג PMG-67
בנק ישראל 1983
Banknote IAO 1000 IS, PMG-67 "RRB" errorIsrael Bank 1983

240-1032


$40 | Sold for: $60
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת מצב VF
בנק לאומי לישראל, 1952.
Banknote IAO 1 IL, VFLeumi Bank 1952

240-1033


$120
שטר על סך 100 ₪, טעות בהזהבה מצב UNC
בנק ישראל 2002
Banknote IAO 100 NIS, gilding error, UNCIsrael Bank 2002

240-1034


$40 | Sold for: $85
שטר ע"ס חמש לירות א"י מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה, 1948
Banknote IAO 5 EIL, Fine

240-1035


$160
ששה עשר שטרות, ע"ס 50 לירות פריפקסים שונים, מצבים VF-Fine
בנק ישראל, 1960
Sixteen banknotes IAO 50 IL, various Prefixes, VF-FineIsrael Bank 1960

240-1036


$40 | Sold for: $140
שטר ע"ס 500 מיל, VG-Fine
בנק אנגלו-פלשתינה, 1948
Banknote IAO 500 mil, VG-Fine

240-1037


$200
סדרת שטרות : חמש מאות פרוטה, VF לירה ישראלית אחת AUC, חמש לירות ישראליות, XF-UC, עשר לירות, XF-AUC, חמישים לירות ישראליות, VF-XF
בנק ישראל, 1955
Series of banknotes: 500 pruta VF, 1IL, AUC, 5 IL, XF-UC, 10 IL, XF-UC, 50 IL, VF-XFIsrael Bank 1955

240-1038


$40
לוט שטרות בנק ישראל: 50 ל"י, 1960, 50 ל"י, 100 ל"י 1968, מצב UC
Lot of bank of Israel banknotes: 50 IL, 1960, 50 IL, 100 IL 1968, UC

240-1039


$300 | Sold for: $300
שטר ע"ס 500 מיל, פריפקס B מצב XF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ 1948
Banknote IAO 500 mil, prefix B, XF

240-1040


$40
לוט שטרות בנק ישראל: 50 ל"י, 1960, 50 ל"י, 100 ל"י 1968, מצב UC
Lot of bank of Israel banknotes: 50 IL, 1960, 50 IL, 100 IL 1968, UC

240-1041


$400
שטר proof, של 10 לירות , 1958 עם פס וסימן מים , מצב UNC
Proof banknote IAO 10 pounds, 1958, with thread and watermark, UNC

240-1042


$50 | Sold for: $55
שלושה שטרות: 50 שקל, 1978 שני פסים ירוקים, VF, ארבעה פסים חומים XF, 100 שקל 1979, שני פסים, XF
בנק ישראל
Three banknotes, 50 IS, 1978, two green threads, VF, 100 IS four brown threads 1979, XF, two threads XFIsrael Bank

240-1043


$450 | Sold for: $450
שטר proof, של 5 לירות 1958 עם פס וסימן מים, מצב UNC
Proof banknote IAO 5 pounds, 1958, with thread and watermark, UNC

240-1044


$50
לוט כ-135 שטרות, כולל: שקל אחד (40), חמישה שקלים (26), עשרה שקלים (10) , חמישים שקלים (59), מצבים שונים
Lot of appr. 135 Banknotes incl: 1 Shekel (40), 5 Shekel (26), 10 Shekel (10), 50 Shekel (59), condition varies

240-1045


$600 | Sold for: $600
שטר על סך 10 לירות, ללא מספר Remainder דירוג PMG-64
בנק ישראל 1988
Remainder banknote IAO 10 IL, no number, PMG-64Israel Bank 1988

240-1046


$50 | Sold for: $80
שטר ע"ס לירה א"י אחת, VG-Fine
בנק אנגלו-פלשתינה, 1948
Banknote IAO 1 EIL, VG-Fine

240-1047


$700
שטר ע"ס 500 מיל, מצב VF
Palestine Currency Board 1929
Banknote IAO 500 mil, VF

240-1048


$50 | Sold for: $75
שטר על סך 50 שקל, 4 פסים שחורים מצב UNC
בנק ישראל 1978
Banknote IAO 50, four black threads, UNCIsrael Bank 1978

240-1049


$700
שלושה "פרופים" של שטרות הדפסה נסיונית של 500 פר, 1 ל"י ו-10 ל"י (כולל פס ומנורה סימן מים)
בנק ישראל 1955
Three proof banknotes, trial print of 500 pr. 1 IL and 10 IL (including thread and Menorah watermark)Israel Bank 1955

240-1050


$80
שנים עשר שטרות, ע"ס 100 שקל עם שני פסים מצבים Fine-VF
בנק ישראל, 1970
Twelve banknotes IAO 100 IS, two threads, Fine-VFIsrael Bank 1970

240-1052


$40 | Sold for: $40
לוט מטבעות "כל העולם"
Lot of coins from around the world

240-1053


$80 | Sold for: $80
לוט של תשעה מטבעות: שתי מטבעות כסף, מדינות גרמניה, 1776,1768, וכן שבע מברונזה, אנגליה, מאות 17,18
Lot of nine coins: 2 silver coins, German states, 1776, 1768, and seven bronze coins, England, 17th, 18th c.

240-1054


$50 | Sold for: $70
לוט מטבעות כל העולם בקופסת פלסטיק, ס"ה כ-8.9 ק"ג
Lot of coins from around the world, in a plastic box, total of 8.9 kg

240-1055


$100
לוט של מטבעות-תליונים, כולל מטבעות ערביים פרסיים ונוספים, עתיקים וחדשים
Lot of coins-pendants, including Arab, Persian and other coins, antique and new

240-1057


$25 | Sold for: $55
לוט מטבעות ושטרות, כל העולם
Lot of coins and banknotes, from around the world

240-1058


$50 | Sold for: $85
שמונה מטבעות מדינת ישראל: 25 מיל אלומיניום תש"ט, 250, 500 פרוטה כסף, תש"ט, 250 פרוטה תש"ט רגיל, 3 מטבעות אגורה הפוכה, 5 אגורות, תשכ"ד
Eight coins of the State of Israel: 25 mil, aluminum, 5709, 250, 500 pruta silver, 5709 (1949), 250 pruta, 5709(1949) regular, 3 agora coins upside down, 5 agora coins 5724 (1964),

240-1059


$25 | Sold for: $30
לוט מטבעות ישראל, בצנצנת, ס"ה 6.9 ק"ג
Lot of Israeli coin in a jar, total 6.9 kg

240-1060


$100 | Sold for: $200
41 מטבעות פלשתינה א"י, מנדט: 1 מיל (9) 2 מיל (5), 5 מיל (5), 10 מיל (12), 20 מיל (4), 50 מיל (1927,1935,1939), 100 מיל (1927,1935,1939)
41 Palestine Eretz-Israel British Mandate coins: 1 mil (9), 2 mil (5), 5 mil (5), 10 mil (12), 20 mil (4), 50 mil (1927, 1935, 1939), 100 mil (1927, 1935, 1939)

240-1061


$25 | Sold for: $25
לוט מטבעות ישראל, תקופות שונות
Lot of Israeli coins, various periods

240-1062


$120 | Sold for: $180
לוט 38 מטבעות פלשתינה-א"י, מנדט: 1 מיל (16) 2 מיל (7), 5 מיל (5), 10 מיל (5), 20 מיל (1935,1944), 50 מיל (1931, 1935, 1935) + אסימון "כפר הישוב"
Lot of 38 B. Mandate coins: 1 mil (16), 2 mil (7), 5 mil (5), 10 mil (5), 20 mil (1935, 1944), 50 mil (1931, 1935, 1935) + "Kofer Hayeshuv" token

240-1063


$25 | Sold for: $50
לוט מטבעות ומדליות ישראל: חנוכה תשמ"ב 1981, תשל"ח 1977, נצחון 1967, כסף 937 26 גרם, מדלית חיפה ארד, עשור לחירות ישראל, ארד, ופריטים נוספים
Lot of Israel coins and medals, Chanukah 5742 1981, 5738 1977, Victory 1967, silver 937, 26 gm, Haifa bronze medal, decade to the libration of Israel, bronze, and other articles

240-1064


$120 | Sold for: $130
לוט מטבעות פלשתינה-א"י, מנדט, ערים שונות, שנים שונות: 1 מיל (8), 2 מיל (5), 5 מיל (6), 10 מיל (1927,1933,1939,1940,1943,1946), 20 מיל (1927,1940,1942), 50 מיל (1927), 100 (1939)
Lot of B Mandate coins, various cities and years: 1 mil (8), 2 mil (5), 5 mil (6), 10 mil (1927, 1933, 1939,, 1940, 1943, 1946), 20 mil (1927, 1940, 1942), 50 mil (1927), 100 mil (1939)

240-1065


$40 | Sold for: $40
עשר מטבעות פלשתינה-א"י, מנדט: 100 מיל , 1935, 10 מיל (4), 5 מיל (2), 2 מיל (3)
Ten Palestine Erets-Israel British Mandate coins, 100 mil 1935, 10 mil (4), 5 mil (2), 2 ml (3)

240-1066


$3500
סט מטבעות פלשתינה-א"י, מנדט, שלם, באלבום מצבים XF-AUC
Complete set of British Mandate coins in an album, XF-UNC

240-1068


$25 | Sold for: $25
מטבע- לזכר המשימה של אפולו מטבע ובולים 1975
Coin- A commemoration of the Apollo Space mission silver coin & stamps 1975

240-1069


$25
מטבע דגלי האומות המאוחדות כסף סטרלינג
Coin- The flags of the United Nations in solid sterling 2 silver Irgot

240-1071


$25 | Sold for: $40
שש מדליות של תאילנד, כ"א לרגל אירוע בתולדות תאילנד ומשפחת המלוכה, בקופסה מהודרת, וכן שתי אותות כבור של המלכות ותליון
Six medals from Thailand, each representing an event in the history of Thailand and its royal family, in an elegant box, also two honor decorations of the kingdom and a pendant

240-1072


$100
חמש מדליות כסף Sterling של האומות המאוחדות,Official United Nations commemorative medals: law of the sea, 1974, The grand peace mural, 1974, UN Peace medal, 1973 World population year 1974, Human rights 1973
Five Sterling silver medals: Official United Nations commemorative medals: law of the sea, 1974, The grand peace mural, 1974, UN Peace medal, 1973 World population year 1974, Human rights 1973

240-1074


$25
שלוש מדליות ספורט: תחרות קליעה ל"ג בעומר תשכ"ב 1962 (גדנ"ע), 55 מ"ר רובה 22, ב. צליחת הכנרת תשל"ז 1977, ג. צעדת השומרון הלילית ה-V (הפועל)
Three sports medals: a. Lag BaOmer shooting competition 5722 1962 (Gadna), 55 sq.m. 22 long rifle, b. Kinneret Crossing 5737, 1977, c. the 5th nighttime Samaria march (Hapoel)

240-1075


$30
מדליית ברונזה "ויהי אור", בעיצובו של יעקב אגם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Medal "V'yehi Or", design by Yaakov AgamIsrael government coins and medals corporation

240-1076


$25
שלוש מדליות ברונזה: א. כ' לעצמאות ישראל צד ב': דוד וגולית, בעיצובו של P. Vince ב. "ולא ילמדו עוד מלחמה, חוזה השלום ישראל-מצרים ג. מדלית אלי כהן
Three medals: a. obverse: 20 To the State of Israel, reverse: David and Goliath, design P. Vince, b. "No More War", Israel-Egypt Peace Agreement, c. Eli Cohen medal, brass

240-1077


$70 | Sold for: $80
חמישה פריטים: מטבע כסף אהבת ישראל ע"ס 2 שקלים תשמ"ד 1984, 29 גרם, ושלוש מדליות ברונזה: מבצע יונתן 1978, גולני 1976, בר מצוה וכן מדלית זהב קטנה "שמע ישראל", 1.7 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Five items: silver coin Ahavat Israel, IAO 2 shekels, 5744 1984, 29 gm, and three bronze medals Operation Entebbe 1978, Golani 1976, Bar Mitzva and a small gold medal "Shma Israel" 1.7 gmIsrael government coins and medals corporation

240-1078


$25 | Sold for: $25
מדלית ברונזה עם תמונה ע"פ משה קסטל, "אהבת עולם"
Bronze medal with an image after Moshe Castel, "Eternal Love"

240-1079


$150 | Sold for: $150
שבע מדליות: שלום Peace 1979 כסף 115 גרם, 47 גרם וארד, 25 למדינת ישראל, ארד, ו-75 לבנק לאומי ארד, 1977 , נצחון 67 כסף 26 גרם, מנצחון לנצחון, ארד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Seven medals, Peace 1979, silver 115 gm, 47 gm, and bronze, quadranscentennial (25) to the State of Israel bronze, dodranscentennial (75) to Leumi Bank bronze, 1977, Victory 67, silver 26 gm, From Victory to Victory, bronzeIsrael government coins and medals corporation

240-1080


$25
מדליית ברונזה "דבר אלי בפרחים", עם תמונה ע"פ מאנה כץ,
Bronze medal with an image after Mane Katz," Daber Eali B'prachim" (speak to me in flowers)

240-1082


$50
צלחת קרמיקה,צד קדמי ע"פ ציור של וינסנט ון גוך, צד אחורי עם מדליית ברונזה 50 למדינת ישראל וכיתוב: אם תרצו אין זו אגדה" מס' 45 מ-1000
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות וJubilart
Ceramic plate, surface after a painting by Vincent Van Gogh, underside with a bronze medal semicentennial (50) to the State of Israel and the inscription "Im Tirtzu Ein Zu Agada", 45 out of 1000Israel government coins and medals corporation

240-1083


$50 | Sold for: $50
צלחת קרמיקה,צד קדמי ע"פ ציור של מודיליאני, צד אחורי עם מדליית ברונזה 50 למדינת ישראל וכיתוב: אם תרצו אין זו אגדה" מס' 132 מ-1000
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות וJubilart
Ceramic plate, surface after a painting by Modigliani, underside with a bronze medal semicentennial (50) to the State of Israel and the inscription "Im Tirtzu Ein Zu Agada", 132 out of 1000Israel government coins and medals corporation

240-1087


$60
ששה ספלי פורצלן (4 שונים) כ"א עם תמונה שמופיעה על בול לכבוד 150 שנה לR.S.P.C.A , "צער בעלי חיים" המלכותי, כל ספל ממוספר (אחד מס"ה 6500) עם תעודות מקוריות
Royal Mail Gift Collection 1990
Six porcelain cups (4 different), each with an image which appears on a stamp, on the occasion of the sesquicentennial (150) of the R.S.P.C.A, each cup is numbered (one of 6500) with an authentic certificateRoyal Mail Gift Collection 1990

240-1089


$60
ארבע צלחות פורצלן, כ"א עם תמונה שמופיעה על בול, לכבוד 150 שנה לR.S.P.C.A צער בעלי חיים המלכותי, כל צלחת ממוספרת עם תעודת מקוריות תואמת אחד מס"ה 6500
Royal Mail Gift Collection 1990
Four porcelain plates, each with an image which appears on a stamp, on the occasion of the sesquicentennial (150) of the R.S.P.C.A, each plate is numbered and comes with an authentic matching certificate, one out of 6500Royal Mail Gift Collection 1990

240-1091


$25 | Sold for: $65
לוט גדול של בולים וחומר פילאטלי , לא מסודר, לא ממויין
Large lot of stamps and philately material (not sorted)

240-1092


$50 | Sold for: $50
אלבום עם בולי ארה"ב, הדפסי רכב של מדינות
Album of US stamps, with states overprint

240-1093


$40
ארבע סדרות ומספר בולים בודדים סין הקומוניסטית, כולל "התעמלות דרך הרדיו 1955, הוצאה ראשונה
Four series of stamps, and some single stamps, Red China, including "exercise via the radio 1955", first edition

240-1094


$50
גלויה שנשלחה בדואר צבאי ליחידות הצ'כוסלובקיות, מלחמת האזרחים, רוסיה, שנות ה20, לסיביר (היחידות הנ"ל התנגדו לבולשביקים)
Postcard sent via military mail, to the Czechoslowakian units, Civil War, Russia, 1920's, to Siberia, (these units resisted the Bolsheviks)

240-1095


$50
מעטפה שנשלחה בדואר הגרמני, ירושלים, ממלון פאסט Hotel Fast Jerusalem Palestine, לניו יורק, שנות העשרה של המאה ה20, חותמת לא ברורה
Envelope sent via German post, Hotel Fast Jerusalem Palestine to New York, 1910's, unclear postmark

240-1096


$100
שני פריטי דואר שבויים Kriegsgefangenerlager שנשלחו לתל-אביב, 16.9.43, 22.6.43, עם חותמת צנזורה
Two prisoner of war postal items, Kriegsgefangenenlager sent to Tel Aviv, 22.6.43, 16.9.43, with censorship post mark

240-1097


$50
מכתב עם ביול אינפלציוני מיוחד מפולין לגרמניה, שנות ה20, תקופת האינפלציה, עם כ-480 בולים מודבקים ע"ס 100 זלוטי כ"א
Letter with a special inflationary stamping, from Poland to Germany, 1920's, inflation period, pasted with 480 stamps each in the amount of 100 Zloty

240-1098


$260
אוסף אלבומי מעטפות יום הופעת הבול של האומות המאוחדות, סדר הדגלים, ס"ה 10 אלבומים 1980-1989 Set of United Nations flag stamps, first day covers 1980-1989 (complete)
Set of United Nations flag stamps, first day covers 1980-1989 (complete(

240-1100


$25 | Sold for: $25
מעטפת דואר רשום, תקופת המנדט Fee paid
Registered mail envelopes, B. Mandate period, Fee paid

240-1101


$100 | Sold for: $100
אוסף מעטפות יום הופעת הבול רשמי של הועדה האולימפית הבינלאומית 1980, The International Olympic Committee Official First day cover collection, ס"ה 47 מעטפות
The International Olympic Committee Official First day cover collection, 1900, total of 47 covers

240-1102


$50
שתי מעטפות, יום התעופה בישראל 1987 א. יחד עם התערוכה האוירית הראשונה של מדינת ישראל, ב. יום התעופה בישראל, 50 שנות תעופה בישראל
Two envelopes, Aviation Day in Israel 1967: a. together with the first airshow of the state of Israel, b. Aviation Day in Israel, 50 years of aviation in Israel

240-1103


$120
אוסף בולים, ישראל, 1948-1978 לא חתומים, לא שלם, לא רציף
Stamp collection, Israel 1948-1978, not postmarked, incomplete, inconsecutive

240-1104


$50
לוט פריטים אודות הדאר ובולי ישראל א. שתי מדבקות מים, דואר ישראל, שנות ה50 ב. דואר, גליון 1-2, שנת יד אפריל 1967 ג. הבולים של גבי, ע"י השרות הבולאי שנות ה60 ד. 4 כרוזי פרסום בולים לכבוד יום העצמאות, תשכ"ח ה. שתי כרזות קטנות עם בולים (לתליה בסניפי הדואר), וגלויה עם בולי 12 השבטים
Lot of items regarding the postal service and stamps of Israel: a. two water stickers, Israel Postal Service, 1950's, b. post, issue 1-2, year 14 April 1967, c. Habulim Shel Gabi, by the philately service, 1960's, d. 4 advertisement placards for stamps on the occasion of independence day 5728, e. two small placards with stamps for hanging in the post branches, and a postcard with stamps of the 12 tribes

240-1105


$120
סדרת בולי מנדט, פיקטורל לא חתומים עם דבק, וכן הכנסה חתומים (2) ולא חתומים (11), דמי בית משפט חתומים (4)
Series of British Mandate stamps, pictorial, not postmarked, with adhesive, and stamped revenue stamps (2), not stamped (11), stamped court fees (4)

240-1106


$70
שתי כרזות של השרות הבולאי א. בולי מצדה, 3.2.65, ב. בולי שנת התיירות הבינלאומית, 2.11.67
Two posters of the philately service, a. Massada stamps, 3.2.65, b. stamps of the international tourism year 2.11.67

240-1107


$120 | Sold for: $120
מעטפת מזכרת לזכיית מכבי ת"א על צ.ס.ק.א מוסקבה, כדורסל ב-1977, עם חתימותיהם של שחקני מכבי ת"א
Commemoration envelope on the victory of Maccabi Tel Aviv over CSKA Moscow, basketball 1977, with the autographs of the Maccabi Tel Aviv team members

240-1108


$90 | Sold for: $130
מעטפה שנשלחה בדואר בזמן מלחמת סיני, עם חתימותיהם של: יצחק בן צבי נשיא המדינה, דר' יוסף בורג, שר הדואר, משה שרת שר החוץ, משה שפירא שר הדתות ועוד , ס"ה 10 חתימות
Envelope sent by mail during the Suez Crisis, with signatures by Yitzchak Ben Tzvi, President of the state, Dr. Yosef Burg, Minister of Postal Services, Moshe Sharet, Foreign Minister, Moshe Shapira, Minister of Religions, and more,

240-1109


$150
אלבום עם 200 מעטפות יום הופעת הבול ומיוחדים, בנושאים שונים, תערוכות ספורט, מלחמת סיני ועוד, מתחילת שנות ה50 עד שנות ה80
Album of 200 First Day Covers and special ones, various categories, sports exhibitions, Suez Crisis and others, from the early 50's through the 80's

240-1110


$90 | Sold for: $90
17 מעטפות שנשלחו בדואר, של השרות הבולאי, שנות ה50-80
17 envelopes sent by mail of the philately service, 60's-80's

240-1112


$100
אלבום עם 132 מעטפות יום הופעת הבול ומיוחדים בעניין ספורט, מכביות, כינוס הפועל, גביע אירופה, אליפויות שונות, אולימפיאדות ותחרויות בארץ ובעולם משנות ה50 עד שנות ה80
Album of 132 First Day Covers and special ones on the subject of sports, Maccabiah games, Hapoel convention, European cup, various championships, Olympic games and competitions in Israel and around the world from the 50's through the 80's

240-1113


$260
אלבום בולי ישראל, החל מבולי דואר עברי, 16.5.48, חתומים
Stamp album, Israel, beginning with Doar Ivri 16.5.48, postmarked

240-1115


$25
מחזיק מפתחות, מדליה, לזכרו של יצחק רבין, 1922-1995
Keychain, medal, in memory of Yitzchak Rabin 1922-1995

240-1116


$40 | Sold for: $40
פרס ג' קפיצה לגובה, תרצ"ז 1937
בי"ס התיכוני למסחר, ת"א
Third prize for High Jump, 5697 1937Tel-Aviv Commercial high school

240-1117


$25 | Sold for: $25
ארבעה כפתורי מדים, משטרת המנדט Palestine Police
Four Palestine Police uniform buttons, B. Mandate

240-1118


$40 | Sold for: $40
פרס ב' הטלת כידון, תרצ"ז 1937
בי"ס התיכוני למסחר, ת"א
Second prize for Javelin throw, 5697 1937Tel-Aviv Commercial high school

240-1119


$30 | Sold for: $30
שתי דרגות צה"ל, צורת "שעון": רב סמל, ורס"ר
Two watch shaped ranks, Sergeant Major and First Sergeant

240-1120


$40 | Sold for: $70
פרס א' קפיצה למרחק, תרצ"ז 1937
בי"ס התיכוני למסחר, ת"א
First prize for Long Jump, 5697 1937Tel-Aviv Commercial high school

240-1121


$30 | Sold for: $45
שלוש סיכות, חיילים ארץישראלים בשירות הוד מלכותה, כסף ונחושת וסיכה נוספת
Three pins, Eretz Israel corps, in the service of her Royal Highness, silver and copper and another

240-1122


$50 | Sold for: $50
ארבע סיכות-תליונים: א. מכבי אש ת"א, ב. אות הספורט אם זר. ג. אגודת הציידים העבריים בארץ ישראל, ת"א ד. סדן, בי"ס תיכון
Four pin-pendants: a. Tel Aviv Fire Brigade, b. sports badge with wreath, c. Hebrew Hunters Association of Eretz Israel, Tel Aviv, d. Sadan, High school

240-1123


$40 | Sold for: $40
ששה סמלים- תגיות, רקומים על בד: צופי ר"ג, בי"ס א.ע.א, גמנסיה הרצליה (2), בי"ס גרץ, Israel
Six embroidered badges-tags on cloth: Tzofei Ramat Gan, A.E.A school, Herzliya Gymnasium (2), Gretz school

240-1124


$50 | Sold for: $300
שלוש סיכות, תקופת קום המדינה: א. "להגנת העם" ב. חרבות עם מגן דוד ג. חרבות בלי מגן דוד
Three pins: a. "L'haganat Ha'am", b. Swords with Magen David, c. Swords without Magen David

240-1125


$40
לוט של דרגות וסמלי צה"ל וכן ארבע אותות צעדות, ס"ה 11 פריטים
Lot of IDF ranks and badges and four parade ribbons, total of 11 items

240-1126


$50
סיכה (חלודה), "קרן הלח"י-תר"צ לזכר מאורעות תרפ"ט, צורת מגן עם מנורה במרכז, פולין, שנות ה30
Pin "Keren HA/Lechi, 5690, in memory of the events of 1929, shaped like a shield with menorah in the center, Poland, the 1930's

240-1127


$40 | Sold for: $75
שבע סיכות, ישראל, שנות ה40-60
Seven pins, Israel, 1940's

240-1128


$50 | Sold for: $375
ארבע סיכות: א. נהגי שיירות ירושלים, פסח, תש"ח, ב+ג. שתי סיכות שונות "אם אשכחך ירושלים.." ד. סיכת חרבות
Four pins: a. Jerusalem convoy drivers, Passover 5708, b.+c. two different pins "Im Eshkachech Yerushalayim", d. sword pin

240-1129


$40 | Sold for: $60
אות-תליון של הבונים החופשיים, כסף ירושלים, 1953
Silver Freemason badge-pendant, Jerusalem 1953

240-1130


$100
יוסף אוליצקי, הכתב הצבאי הראשון של צה"ל תג "כתב צבאי" וכרטיס כניסה לישיבות הכנסת, חתום ישיבה א', 25 פברואה 1952
Yosef Olitzky, first IDF military correspondent, "Military Correspondent" tag and a pass to Knesset meetings, signed Meeting A. 25 Feb. 1952

240-1131


$40 | Sold for: $45
סמל כובע מבד רקום, צה"ל 1948
Embroidered cloth badge for a beret, IDF 1948

240-1132


$120 | Sold for: $240
62 סמלים וסיכות, ארץ ישראל תקופת המנדט עד ישראל, שנות ה70
62 badges and pins, Eretz Israel, B. Mandate period until 1970's Israel

240-1134


$50 | Sold for: $80
שלושה אותות צבא סוריה a. Syrian Arab Army Medal 1962, b. Union Order c. Order of Devotion 2nd class with star
Three Syrian army decorations: a. Syrian Arab Army Medal 1962, b. Union Order c. Order of Devotion 2nd class with star

240-1135


$120
5 אותות צבא, צבא הוד מלכותה, מלחמת העולם השניה
5 military badges, Her Majesties Armed Forces, 2nd World War

240-1140


$40 | Sold for: $45
לוט של 10 מטבעות ערים ברונזה, ארץ ישראל, שלטון רומי - מאות שניה ושלישית לספירה
Lot of 10 bronze city coins, Eretz Israel, Roman rule, 2nd-3rd c. CE

240-1141


$100 | Sold for: $160
עשרים מטבעות ברונזה שונות, ערים, שלטון רומא, ארץ ישראל, המאה הראשונה עד השלישית לספירה
Twenty different bronze city coins, Roman rule, Eretz Israel, 1st-3rd c. CE

240-1142


$40 | Sold for: $90
לוט של 50 מטבעות ברונזה רומים ארץ ישראל, וארצות שכנות
Lot of 50 Roman bronze coins, Eretz Israel and neighboring countries

240-1143


$100 | Sold for: $130
שלוש עשרה מטבעות ברונזה פרוטות, שלטון אלכסנדר ינאי (תקופת החשמונאים), 103-76 לפנה"ס
Thirteen bronze "prutah" coins, reign of Alexander Jannaeus and the (Hasmonean era) 103-76 BCE

240-1144


$90 | Sold for: $120
עשרים וחמש מטבעות ברונזה פרוטות, שלטון אגריפס הראשון 37-44 לספירה
Twenty five bronze "prutah" coins, reign of Herod Agrippa I 41-44 CE

240-1145


$180 | Sold for: $220
לוט של 49 מטבעות ברונזה, פרוטות נציבים רומים מאה ראשונה לספירה Pro curator
Lot of 49 bronze "prutah" coins, 1st century CE procurators

240-1147


$30 | Sold for: $35
לוט של 10 פריטי זכוכית רומית שבורים
Lot of 10 broken Roman glass artifacts

240-1148


$60 | Sold for: $60
ראש חץ, בליסטרה רומי, עשוי ברונזה
Roman bronze arrow head

240-1149


$40 | Sold for: $55
סיר בישול רומי, טרה קוטה
Antique Roman terracota cooking pot

240-1150


$60
קערית טרה קוטה, ארץ ישראל תקופה רומית (פגם קל)
Small Terra cotta bowl, Eretz Israel, Roman period (minor damage )

240-1151


$40 | Sold for: $65
סיר בישול רומי, טרה קוטה
Antique Roman terracota cooking pot

240-1152


$75 | Sold for: $85
חמש מנורות שמן עשויות חרס ארץ ישראל, תקופות שונות
Five clay oil lamps, Eretz-Israel, various periods

240-1153


$40 | Sold for: $65
סיר בישול רומי, טרה קוטה
Antique Roman terracota cooking pot

240-1154


$80 | Sold for: $100
כד קרמיקה juglet, תקופת הברונזה המרכזית, בין 1750-1550 לפנה"ס
Ceramic juglet, middle bronze age, 1750-1550 BCE

240-1155


$50 | Sold for: $50
ארבעה פריטי ברונזה עתיקים טבעת, פיגורת אריה ושני ראשי חץ שונים
Four antique bronze artifacts: ring, lion figurine and two different arrowheads

240-1156


$100 | Sold for: $100
שני בקבוקי בושם רומיים לאחד פגם
Two Roman perfume vials, one damaged

240-1157


$50 | Sold for: $55
כד קרמיקה ביזנטי
Byzantine ceramic pitcher

240-1158


$140 | Sold for: $220
כלי זכוכית, ארץ ישראל, מאות ראשונה או שניה לספירה, בקופסת תצוגה מהודרת מעץ זית ופרספקס
Glass vessel, Eretz Israel, 1st -2nd c. CE, in an adorned olive wood and Perspex display case

240-1159


$50 | Sold for: $70
כד קרמיקה ביזנטי
Byzantine ceramic pitcher

240-1161


$50 | Sold for: $110
שלושה פריטי ברונזה עתיקים א"י, תקופה רומית: פיגורת סוס, פיגורת אריה, וראש חץ
Three antique bronze artifacts: horse figurine, lion figurine and an arrowhead

240-1163


$60 | Sold for: $60
נר שמן ביזנטי, ארץ ישראל מאות 3-5 לספירה, בקופסת תצוגה מהודרת מעץ זית ופרספקס
Byzantine oil lamp, Eretz Israel, 3-5 c. CE, in an adorned olive wood and Perspex display case

240-1165


$60 | Sold for: $60
ראש חץ, בליסטרה רומי, עשוי ברונזה
Roman bronze arrow head

240-1168


$25
פלומבה עם כיתוב: "קרן הישוב"
Seal, inscribed “Keren Hayeshuv”

240-1169


$50
מכתביה עשויה עור רקוע, עם תבליט נחושת, מראה קבר רחל
Embossed leather writing case, embossed copper image of Rachel's Tomb

240-1170


$25
שלוש צלוחיות זכוכית עם ציורי רוקדים זוג תימני (2), רוקדי הורה (פגם קל)
Three glass saucers with painted images of dancers, Yemeni couple (2), Hora dancer (slight damage)

240-1171


$50 | Sold for: $220
שעון יד "משה דיין", על הלוח שנים עשר השבטים, על גב השעון פני משה דיין, ע"י החברה למדליות, שנות ה70
"Moshe Dayan" wristwatch, with the twelve tribes on the dial, Moshe Dayan's face on the watch back, by the ICMC, 1970's

240-1172


$25 | Sold for: $35
קופת צדקה של בני עקיבא עם מפת מיקום מוסדות וישיבות בני עקיבא בישראל, שנות ה60
Bnei Akiva alms box, with a map showing the locations of the Bnei Akiva institutions and Yeshivas in Israel,1960's

240-1173


$60
צלחת פורצלן בעיצובו של Alton S. Tobey מס 240 מסידרה של 10000 לכבוד יום העצמאות ה30 של מדינת ישראל, 1978
The Judaic Herritage Society
Porcelain plate, design by Alton S.Tobey, no' 240, from a series of 10000, on the occasion of the 30th independence day of the state of Israel 1978The Judaic Herritage Society

240-1174


$25 | Sold for: $35
קופת חסכון ישנה צורת טחנת רוח תוצרת הארץ, שנות ה30 פגום
Antique windmill shaped coin bank, made in Israel, 1930's, damaged

240-1175


$60 | Sold for: $65
שני אלבומים עם גלויות ומראות הארץ לינופריט, ופרחי ארץ ישראל מיובשים, שניהם עם כריכות עץ זית. א. ציור של הכותל ב. עבודת גילוף
Two albums with postcards and sceneries of the land of Israel, with pressed flowers, both with olive wood binding, a. a drawing of the western wall, b. carving work

240-1176


$25
שני סכו"מים ראשונים (כף ומזלג וכפית), לילדים, ישראל, שנות ה-50: כסיף, ותוצ' פרינצוט
Two sets of cutlery for children (sppon, fork and teaspoon), Israel, 1950's, Kasif, Printzot,

240-1177


$75 | Sold for: $75
שני מצפנים, ישראל, מלחמת השחרור אחד צורת שעון יד
Two compasses, Israel, war of independence period, one in the shape of a wristwatch

240-1178


$25
מקל מעץ זית חרוט עם כיתוב "ירושלם"
Olive wood cane, engraved with "Jerusalem"

240-1179


$90 | Sold for: $90
לוט של 12 בובות חוטי ברזל ובד ישראל, שנות ה50 וה60, תוצ צברה (5), ואחרים דמויות ארץ ישראליות: חסיד, תימני (4), ערבים (3) ועוד (פגמים)
Lot of 12 wire and cloth dolls, Israel, 1950's and 60's, Tsabra (5) and others, Eretz Israeli figures, Hasid, Yemeni Jew (4), Arabs (3) (damages)

240-1180


$25 | Sold for: $25
דגל ישראל תפור, תקופת קום המדינה
Sewn Israeli flag, founding of state period

240-1181


$100
עבודת רקמה, מראה מגדל דוד תחילת המאה ה20
Needlepoint work, depicting the tower of David, early 20th c.

240-1183


$40 | Sold for: $40
ירושלים הבנויה- חלום בהקיץ ירושלים, תרפ"ד 1924
פרופ' בוריס שץ
Yerushalayim Habnuya – Chalom B'hakitz, Jerusalem 5684 1924Prog. Boris Schatz

240-1184


$90 | Sold for: $110
סיכת כסף עם פיליגרן, עבודת בצלאל תקופת המנדט, דבורה הנביאה, קוטר 4.3 ס"מ
Silver filigree pin, Bezalel work, British Mandate period, showing Debora the prophetess

240-1185


$50 | Sold for: $50
בצלאל של שץ 1906-1929 מוזיאון ישראל חורף תשמ"ג 1983, מהדורה שניה
Bezalel Shel Schatz, 1906-1929, Israel Museum, winter 5743 1983, second edition

240-1186


$120 | Sold for: $150
גביע כסף 925, עם עבודת צריבה סגנון בצלאל, חתום אבישי, ישראל
Silver 925 cup, with etching work, Bezalel style, marked Avishai, Israel

240-1188


$25
מאפרת קרמיקה ארמנית לא חתומה
Armenian pottery ashtray, not signed

240-1189


$60 | Sold for: $60
לוט פריטי קרמיקה ארמנית הכולל: חמש צלחות, צלוחית ומגש
Lot of Armenian pottery artifacts, including: five plates, saucer and a tray

240-1190


$40 | Sold for: $45
מגש עשוי מאריחי קרמיקה ארמנית ע"י Sandrouni Bros שער יפו, ירושלים, שנות ה70
Tray made from Armenian pottery tiles, Sandrouni Bros, Jaffa Gate Jerusalem, 1970's

240-1192


$30
שלושה תליוני כסף: קבר רחל, כותל, ו"צדיק כתמר יפרח"
Three silver pendants: Rachel's Tomb, Western Wall and "Tzadik K'tamar Yifrach"

240-1193


$40
סיכת כסף פיליגרן, עם כיתוב Jerusalem "Made in Palestine"
Silver filigree brooch, inscribed Jerusalem, Made in Palestine

240-1194


$40 | Sold for: $50
סיכת כסף 925, עיצוב חיים פז ירושלים, שנות ה60
Silver 925 brooch, Chaim Paz design, Jerusalem, 1960's

240-1195


$60
שתי סיכות צורת "צלב ירושלים" כסף, חתומים Jerusalem-Jordan
Two silver pins in the shape of a Jerusalem cross, marked Jerusalem-Jordan

240-1196


$40 | Sold for: $50
שלוש סיכות כסף פיליגרן, ישראל, שנות ה50 (לשתים שיבוץ אבני חן)
Three silver filigree pins, Israel, 1950's (two of them set with gemstones)

240-1198


$30 | Sold for: $30
שני מחזיקי קעריות קטנות, הבסיס של הראשון צורת חמור, השני צורת שלושה חמורים
Two small bowl holders, the first bowl's base is donkey shaped, the second in the shape of three donkeys

240-1199


$40
קערית פליז מצופה כסף, עבודת פטיש, חתום פרידלנדר, תוצרת הארץ
Small silver plated brass bowl, hammer work , signed Friedlander, made in Israel

240-1200


$30
פמוט פליז שני קנים, עם זכוכית מתחת לבזיכים, תוצ' פל-בל, סוף שנות ה50
Two armed brass candlestick with glass underneath the cornets, Pal-Bell, late 1950's

240-1201


$50 | Sold for: $50
אגרטל פליז עבודת יד, תוצ יצחק ביר, ישראל, חתום
Handmade brass vase, by Yitzchak Bier, Israel, signed

240-1202


$30
משקולת נייר עם כיתוב בעברית קדומה "ירושלים", תוצ' יחיאל הדני
Paperweight with ancient Hebrew inscription "Jerusalem", Yechiel Hadani

240-1203


$50 | Sold for: $100
קופסת ברונזה, הידית של המכסה צורת צביה, תוצ' שלגמן, לא חתום
Bronze box, doe shaped lid handle, Schlagmann, not marked

240-1204


$30 | Sold for: $30
קערית פליז עם ידיות ותבליט דמוי פסיפס, ישראל, שנות ה-50, חתום (כנראה דייגי)
Small brass bowl, mosaic like handles and embossment, Israel 1950's, marked (probably Dayagi)

240-1205


$60
מחזיק לפנקס עשוי ברונזה, תוצ' אופנהיים, שנות ה50, עם תבליט מפת ארץ ישראל
Bronze notebook holder, Oppenheim, 1930's, embossed with a map of Eretz Israel

240-1206


$30 | Sold for: $45
צלחת פליז לקישוט, עם פטינה ירוקה ואפליקציות צורת זיתים, תוצ פל-בל, ישראל, שנות ה50, מצב מינט
Decorative brass plate, with green patina and olive shape applications, Pal-Bell, Israel, 1950's, mint cond.

240-1207


$60
קערית ברונזה תוצ נתן שלגמן ת"א, תקופת המנדט, עם תבליטי רימונים
Small bronze bowl, by Nathan Schlagman, Tel Aviv, B. Mandate period, embossed with pomegranates

240-1208


$30
זוג פמוטי פליז עבודת פטיש תוצ פל-בל, ישראל, שנות ה50 , לא חתום
Pair of hammered brass candlesticks, Pal-Bell, Israel, 1950's, not marked

240-1209


$90 | Sold for: $90
צלחת סדר, פליז, תוצ' פל-בל, עם צבע פטינה ירוק, ידיות תבליט יציאת מצרים, על השולים כיתוב: "הא לחמא עניא.."
Brass Seder plate, Pal-Bell, green patina, handles embossed with the exodus, inscribed edge "Ha Lachma Anyia.."

240-1210


$40
זוג מחזיקי ספרים מתקפלים מברונזה תוצ דייגי, שנות ה50, עם תבליט שלמה המלך ודוד המלך , יוצר עבור השוק בארה"ב
Pair of folding bronze bookends, Dayagi, 1950's, with embossments of King Solomon and King David, manufactured for the US market

240-1211


$100
שלוש מאפרות פליז, ארץ ישראל תקופת המנדט, א. קליין קום ב. פל-בל, א"י ג. ל.מ. L.M. made in Palestine
Three brass ashtrays, Eretz Israel, B. Mandate period, a. Klein Kom, b. Pal-Bell, Eretz Israel, c. L.M. made in Palestine

240-1212


$40 | Sold for: $40
צלוחית קישוט מלבנית מפליז עם תבליט דמוי פסיפס, דוגמת אישה נושאת כד, תוצ' דייגי, שנות ה50, לא חתום
Small decorative rectangular plate made of brass, with a mosaic like embossment of a woman carrying a jug, Dayagi, 1950's, not marked

240-1214


$40 | Sold for: $70
חנוכית קרמיקה לנרות, תוצ' בית היוצר
Ceramic Chanukah lamp for candles, Beit Hayotzer

240-1215


$90
שלוש חנוכיות פליז ישראל, שנות ה50 לנרות: א. כד עם ענפי זית ב. אריות עם מנורה ג. מנורה
Three brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1950's: a. jar with olive branches, b. lions with a Menorah, c. Menorah

240-1216


$40 | Sold for: $45
חנוכית פליז לנרות, תוצ' דייגי בסיס דמוי נבל, ישראל, שנות ה50
Brass Chanukah lamp, Dayagi, harp like base, Israel, 1950's

240-1217


$90
שלוש חנוכיות פליז לנרות ישראל, שנות ה50, עם תבליט 12 השבטים: א. בתוספת כד ב. בתוספת אריות עם מנורה ג. בתוספת מנורה
Three brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1950's, with an embossment of the 12 tribes: a. with an added jar, b. with an added lions and Menorah, c. with added Menorah

240-1218


$50 | Sold for: $55
חנוכית ברונזה צורת נבל
Harp shaped bronze Chanukah lamp

240-1219


$100 | Sold for: $180
חנוכיה עשויה מכידון רובה ותרמילי מקלעים (שנות ה-50)
Chanuka lamp made of bayonet and gun shells, the 1950's

240-1220


$50 | Sold for: $65
חנוכית פליז לנרות תוצ דייגי עם סמלי 12 השבטים ואריה בבסיס, ישראל, שנות ה50
Brass Chanukah lamp, Dayagi, with the 12 tribes and a lion on the base, Israel 1950's

240-1221


$120
חנוכית פליז לנרות, הגב צורת שני ילדים משחקים בסביבון, ישראל, שנות ה50
Brass Chanukah lamp for candles, back in the shape of two children playing with a Dreidel, Israel 1950's

240-1222


$60
שתי חנוכיות פליז ישראל, שנות ה60-70 לנרות, א. עם כיתוב "חנוכה" ב. אריות עם לוחות הברית וכיתוב"הנרות הללו קודש הן"
Two brass Chanukah lamps for candles, Israel, 1960's-70's: a. inscribed "Chanukah", b. lions with the tables of the covenant and inscribed "Hanerot Halalu Kodesh Hen"

240-1223


$300
חנוכית "המכבים", עם כיתוב ודמויות "חמשת האחים המכבים" ו"יונים נקבצו עלי"
"Ha/Macabbim" Chanuka lamp, with writing and figures of "5 Ha/Achim Ha/Makabbim" and "Yevanim Nekbetsu Alai"

240-1224


$60
שתי חנוכיות פליז, ישראל, שנות ה50, עם כיתוב "ישראל": א. בתוספת אריות ב. בתוספת "חנוכה"
Two brass Chanukah lamps, Israel, 1950's, inscribed "Israel": a. with added lions, b. with added "Chanukah"

240-1225


$450
חנוכית ברונזה צורת ענף עם ציפורים אורך 53 ס"מ
Chanukah lamp, in the shape of a branch with birds, length 53 cm

240-1226


$500
חנוכיה, עבודת פולומבו, ברזל
Iron Chanuka lamp by Polombo

240-1227


$90
זוג אגרטלי קרמיקה, עם ציורי דמויות על רקע לבן
Pair of vases with painted figures on white ground

240-1228


$25
קערת קרמיקה על רגל, ישראל, חתום מס' 3290 (פגמים)
Ceramic bowl on a stem, Israel, marked, no' 3290 (damages)

240-1229


$40
אגרטל קרמיקה תוצ לפיד, ישראל ציור יד ע"י בתיה, חתום, מס' 148 Lapid made in Israel, handpainted by Batia
Ceramic vase, marked Lapid, made in Israel, hand painted by Batia, no' 148

240-1230


$25 | Sold for: $30
אגרטל קרמיקה תוצ' חרסה- עזז, חתום
Ceramic vase, Harsa Azaz, marked

240-1231


$40 | Sold for: $40
כד קרמיקה תוצ' בית ג'מאל
Ceramic jar, Beit Jimal

240-1232


$25 | Sold for: $35
קערת קרמיקה, בית ג'מאל, עם ציור ציפור
Ceramic bowl, Beit Jimal, with a painted image of a bird

240-1233


$40
אגרטל קרמיקה ישראלי, חתום בלוגו (P), תוצ' לפיד
Israeli ceramic vase, marked with the logo (P), Lapid