245-1001


$25 | Sold for: $60
לוט בולי מס שעשועים שונים של עיריות ת"א, חיפה, נתניה, ירושלים, צפת ויפו, ערכים מיל, פרוטות ושקל, מצב טוב
Lot of various Amusement Tax labels, of the Tel Aviv, Haifa, Netanya, Jerusalem, Safed and Jaffa Municipalities, values mil, prutas and Shekel, good cond.

245-1002


$25 | Sold for: $55
שלושה גליונות של בולי עליה ערכים 50 מיל, 400 מיל, מצב MNH
Three sheets of an Immigration label, values 50 mil, 400 mil, MNH

245-1003


$25
קבלה של התאחדות הנהגים העברים בארץ ישראל, שנות ה30
Receipt of the Hebrew Drivers' Union in Eretz Israel, 1930's

245-1004


$25 | Sold for: $30
לוט בולי מס משפט בערכים שונים מיל וגרוש, כולל הדפסות שונות, וכן OPDA, HJZ וC.F, מצב משומש
Lot of Court Fee labels, various values mil and grush, including various prints, also HUZ, OPDA and C.F, used cond

245-1005


$25 | Sold for: $50
לוט בולי אגרת רשיון רדיו ובולי שרד קונסולריים, מצב טוב
Lot of Radio License Fee labels and Consular office labels, good cond.

245-1006


$50 | Sold for: $65
לוט של 4 גליונות הכולל: מס שעשועים בערך 2 מיל, היטל עינוגים של עיריית נתניה בערכים 2,4,5 אג', מצב MNH
Lot of 4 sheets, including: Amusement Tax approx. 2 mil, Entertainment Tax of the Netanya Municipality, values: 2, 4, 5 Ag., MNH cond.

245-1007


$25 | Sold for: $25
לוט בולי חבל ימי לישראל בולי א.ס.מת ולשכת עורכי הדין, מצב טוב
Lot of Chevel Yami L'Israel labels, lower tax and Israel Bar Association labels, good cond.

245-1008


$75 | Sold for: $95
אוסף קבלות ואמצעי תשלום כולל תלושי ופנקסי מזון, שיקים, קופונים, כרטיסי קולנוע ועוד, שנות ה40 ואילך
Collection of receipts and means of payment, including: food stamps and booklets, checks, coupons, cinema tickets and more, 1940's and onward

245-1009


$25 | Sold for: $25
שלושה רשיונות רדיו מבויילים כולל בולים נדירים, מצב טוב
Three labeled Radio Lists, including rare, good cond.

245-1010


$200 | Sold for: $200
אוסף אמצעי תשלום, כולל מאות פריטי תחבורה, אוטובוסים, מוניות ורכבות, קוים פרטיים, שנות השלושים ואילך
Collection of means of payment, including: hundreds of publ. transport items, busses, taxis railway, private lines, 1930's and onward

245-1011


$25 | Sold for: $50
לוט בולי כופר הישוב, וגליון של מגן ירושלים, ועד הקהילה, בערך 30 מיל , מצב טוב
Lot of Settlement Tax labels and a Magen Yerushalaim sheet, Community Committee, approx.. 30 mil, good cond.

245-1013


$25 | Sold for: $25
לוט של תעודות מלווה עממי 1949 תש"ט : 10 ל"י (2), 20 ל"י (2), 1955: 10 ל"י (4), 1954 : 10 ל"י (4), 1952 : 10 ל"י (8)
Lot of Teudot Malve Amami: 1949 : 10 LI (2), 20 Li (2) 1955: 10 Li (4), 1954: 10 Li (4), 1952: 10 Li (8)

245-1014


$90
תשע תעודות מניה של Societe des Mines de Cho Don, סין 1925 (הוצא בפאריז, 1.10.1925)
Nine bearer bonds, Societe des Mines de Cho Don, China 1925, (issued in Paris 1.10.1925)

245-1016


$25 | Sold for: $25
לוט שטרות ומטבעות כל העולם כולל: שבעה שטרות, ו-5 סטים של מטבעות
Lot of banknotes and coins from around the world, seven banknotes and 5 sets of coins

245-1017


$35 | Sold for: $45
אלבום עם אוסף של 73 שטרות כולל איטליה, פורטוגל, ספרד, צרפת, יוון, טורקיה, סקנדינביה, ארצות ערב, אפריקה, אסיה כולל סין, וארצות אחרות
Album with a collection of 73 banknotes: Italy, Portugal, Spain, France, Greece, Turkey, Scandinavia, Arab Countries, Africa, Asia including China and others

245-1018


$25
חמישה שטרות של הצבאות הכובשים של בעלות הברית את אוסטריה, איטליה וגרמניה והפיליפינים, וגרמניה אוסטריה את הבלקן
Five banknotes of the conquering armies of the Allied Forces of Austria, Italy and Germany, and the Filipinas, and Germany and Austria of the Balkan

245-1019


$35 | Sold for: $35
שטר ע"ס One silver Dollar , 1923 fine
United States of America
Banknote IAO one silver Dollar, 1923, fineUnited States of America

245-1020


$25 | Sold for: $25
לוט 35 שטרות, כולל: א. גרמניה לפני ואחרי מלחמת העולם הראושנה, כולל Notgeld, ב. אוסטריה, ג. הונגריה ד. יוגוסלביה
Lot of 35 banknotes incl: a. Germany, pre and post WWI, incl. Notgeld, b. Austria, c. Hungary and d. Yugoslavia

245-1021


$50
חמישים ושלושה שטרות ע"ס 50 מארק גרמניה, ברלין, 24.6.1929
Fifty three banknotes IAO 50 Marks, Germany Berlin 24.6.1929

245-1022


$25 | Sold for: $30
לוט 41 שטרות אפריקה: צ'אד, מרכז אפריקה, קניה, גאבון, גיניאה, אפריקה המשוואתית, הרפובליקה של קונגו, קמרון ועוד
Lot of 41 banknotes, Africa: Chad, Central African Republic, Kenya, Gabon, Guinea, Equatorial Africa, Republic of the Congo, Cameroon and others

245-1023


$60 | Sold for: $75
אלבום עם אוסף 110 שטרות כולל: טורקיה העותמאנית, בלרוס,רומניה, קנדה, ישראל, דרום אמריקה, ארצות ערב, סין והמזרח הרחוק
Album with a collection of 110 banknotes: Ottoman Turkey, Belarus, Romania, Canada, Israel, South America, Arab Countries, China and the Far East

245-1024


$25 | Sold for: $30
לוט 43 שטרות, כולל: מזרח אירופה, רוסיה הצארית לפני המהפכה, רוסיה אחרי המהפכה, רומניה, אוקראינה ופולין
Lot of 43 banknotes, Eastern Europe: Tsarist Russia before the revolution, post revolution Russia, Romania, Ukraine and Poland

245-1025


$90 | Sold for: $100
שטר עותמאני ע"ס רבע לירה טורקית, 1331 (1912), VF-XF
Ottoman banknote, IAO a 1/4 Turkish pound, 1331 (1912), VF-XF

245-1027


$25 | Sold for: $25
סט פרוף של מטבעות Euro 1999-2002 ס"ה של 12 ארצות
Proof coin set, Euro 1999-2002, for a total of 12 countries

245-1028


$70
חמישה מטבעות כסף אימפריה עותמאנית ע"ס 20 Korush, סוף המאה ה19
Five silver coins, Ottoman Empire, 20 Korus, late 19th c

245-1029


$25
אסימון של Casinos Austria
Chip, Casinos Austria

245-1030


$140 | Sold for: $150
מטבע זהב ע"ס Zecchino ונציה, שלטון הדוגה Francesco Morosini 1688-1694 מחורר
Gold coin, Zecchino, Venice, Doge Francesco Morosini 1688-1694, pierced

245-1031


$25
"סט מטבעות נשיאותי", ששה מטבעות מיניאטוריים עם דיוקנאות נשיאים, Presidential Coin Set, Mini mint
"Presidential Coin Set" : six miniature coins with portraits of presidents, Mini mint

245-1032


$150
70 אסימונים, ארצות שונות תקופות שונות, המאה ה19 עד סוף המאה ה20
70 tokens, various countries and periods, 19th till late 20th C.

245-1033


$25 | Sold for: $30
כשנים וחצי ק"ג מטבעות כל העולם
Two and a half kilos of coins from all over the world

245-1034


$150 | Sold for: $160
לוט מטבעות כסף, ארה"ב: 1 דולר, 1889, 1921, 1922 (2), חצי דולר 1934, 1935 (2), 1937, 1939, 1940 (2), 1941(4), 1942, 1943 (2), 1944 (2), 1945 (2), 1953, 1964, ס"ה כ-357 גרם
Lot of silver coins, USA: 1 Dollar 1889, 1921, 1922 (2), 1/2 Dollar 1934, 1935 (2), 1937, 1939, 1940 (2), 1941 (4), 1942, 1943 (2), 1944 (2), 1945 (2), 1953, 1964, total 357 gm

245-1035


$25 | Sold for: $30
ארבעה סטים מטבעות Proof קנדה: 1972, 1976, 1983, 1984
Four sets of proof coins, Canada 1972, 1976, 1983, 1984

245-1036


$200
אוסף כ-730 מטבעות כל העולם מצבים שונים, תקופות שונות, לרוב המאה ה20
Collection of 730 coins from all over the world, various periods and conditions, mostly 20th C.

245-1037


$50
מטבע כסף, רפליקה של מטבע מ-1589
Silver coin, replica of a 1589 coin

245-1038


$550
עשרים ושבעה מטבעות כסף גודל טאלר, כל העולם, משקל ברוטו 665 גרם
Twenty seven silver coins, Thaler size, all the world, 665 gm brut. Weight

245-1039


$50 | Sold for: $50
ארבע מטבעות כסף, אוסטריה א. מריה טרזיה 1780 Restrike, ב. 100 שילינג, 1976-1977
Four silver coins, Austria: a. Maria Theresa 1780, restrike 100 Schilling, 1976-1977

245-1040


$800
מטבע זהב 917 ע"ס 250 פיאסטר עם דיוקן "אטה טורק", 1968
Gold coin 917, IAO 250 Piaster, with a portrait of Ataturk, 1968

245-1041


$70 | Sold for: $75
חמש מטבעות כסף, מצרים, עם דיוקן נאצר
Five silver coins, Egypt, with portrait of Nasser

245-1043


$25
מדלית ברונזה, 100 לעצמאות רומניה, 1877-1977
Bronze medal, 100 to Romania's independence 1877-1977

245-1044


$40 | Sold for: $40
מדלית כסף של העיר בזל "In Pace domine conserva nos"
Silver medal, the city of Basel, "In Pace domine conserva nos"

245-1045


$25
שתי מדליות זכרון, אלומיניום: קייב, אוקראינה
Two aluminum commemorative medals, Kiev, Ukraine

245-1046


$50
חמש מדליות מזכרת מוזהבות של מלכות הולנד, עם דיוקנאות גיבורי תרבות: Vondel, Rembrandt, Ryster, Leeuwenhoek, Van Gogh
Five gilt commemorative coins, Queen of the Netherlands, with portraits: Vondel, Rembrandt, Ryster, Leeuwenhoek, Van Gogh

245-1047


$25 | Sold for: $35
מדלית ברונזה "נפוליאון" צרפת
Bronze medal, "Napoleon", France

245-1048


$60
שתי מדליות ספורט, סיאול-קוריאה ובלגיה
Two sports medals, Seoul Korea, Belgium

245-1049


$25
מדלית כסף להענקה, על הגנה על בעלי חיים ללא חריטה או הקדשה
Silver presentation medal, for the protection of animals, no engraving or dedication

245-1051


$25 | Sold for: $50
לוט שטרות ומטבעות, ישראל כולל: 19 שטרות וסט מטבעות, אישים בישראל
בנק ישראל
Lot of banknotes and coins, Israel, 19 banknotes and a set of coins, Israeli personalitiesBank of Israel

245-1052


$50
לוט שטרות ישראל 1955-1992 ערכים שונים, מצבים שונים
בנק ישראל
Lot of banknotes, Israel 1955-1992, various values and conditionsBank of Israel

245-1053


$25
שטר 1984, ע"ס 10000 שקלים מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote 1984 IAO 10.000 Is, XF-AUC cond.Bank of Israel

245-1054


$50 | Sold for: $50
שבעה שטרות, 2008, ע"ס 20 שקלים חדשים מצב XF, עם הדפסה "ששים שנה למדינת ישראל"
בנק ישראל
Seven banknotes, 2008, IAO 20 NIS, XF cond., with the print "60 to the State of Israel"Bank of Israel

245-1055


$25 | Sold for: $800
שטר, ע"ס שקל חדש אחד,1986 ללא חתימת נגיד או שר אוצר
בנק ישראל
Banknote, IAO one NIS, 1986, without the signature of the Governor or Finance MinisterBank of Israel

245-1056


$50 | Sold for: $50
סדרת שטרות שנים שונות: 1958-60 : כולל חצי ל"י, 1 ל"י, 5 ל"י, 10 ל"י, 50 ל"י, סדרת 1968: 5, 10, 50, 100 ל"י, סדרת 1973-1975 : 5, 10, 50, 100, 500 ל"י, מצבים Fine-XF
בנק ישראל
series of banknotes Various years: 1958-60, including: 1/2 I£, 1 I£, 5 I£, 10 I£, 50 I£, series 1968: 5, 10, 50, 100, 500 I£, Fine-XF cond.Bank of Israel

245-1057


$35 | Sold for: $45
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת xf-auc
בנק ישראל
Banknote IAO one IL, xf-aucBank of Israel

245-1058


$90 | Sold for: $90
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת מצב XF-AUC
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote, IAO one Israeli pound, XF-AUC cond.Leumi Bank

245-1059


$35
שני שטרות, הצעת מטבע חוקית: אשכול-נאמן, ע"ס 50 פרוטה, מצב Fine, ו- 100 פרוטה, מצב VF,
מדינת ישראל
Two banknotes, proposal for legal currency,Eshkol-Ne’eman, IAO 50 Pruta, Fine, and 100 Pruta, VFThe State of Israel

245-1060


$90 | Sold for: $90
שטר ע"ס חמש לירות א"י, 1948, פסילה רשמית, Fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote,five Palestine pounds,1948, official invalidation, FineAnglo-Palestine Bank Ltd.

245-1061


$40 | Sold for: $40
שטר 1968, ע"ס 50 לירות ישראלית מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote 1968, IAO 50 Israeli pounds, XF-AUC cond.Bank of Israel

245-1062


$120
שטר ע"ס חמישים לירות ישראליות, 1955 מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote IAO 50 IL 1955, VF-XFBank of Israel

245-1063


$40 | Sold for: $40
שטר 1960, ע"ס 50 לירות ישראליות מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote 1960, IAO 50 Israeli pounds, XF-AUC condBank of Israel

245-1064


$220 | Sold for: $425
שטר ע"ס פונט פלשתינאי א"י 1939 מצב VG
Palestine Currency Board
Banknote IAO one Palestine pound, 1939, VGPalestine Currency Board

245-1065


$40 | Sold for: $40
שטר 1960 ע"ס 50 לירות ישראליות מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote 1960, IAO 50 Israeli pounds, XF-AUC condBank of Israel

245-1066


$300 | Sold for: $300
שטר 1986 ע"ס שקל חדש אחד טעות בחיתוך
בנק ישראל
Banknote 1986, IAO one NIS, cutting errorBank of Israel

245-1067


$40 | Sold for: $40
שטר 1968, ע"ס 50 לירות ישראליות מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote 1968, IAO 50 Istaeli pounds, XF-AUC cond.Bank of Israel

245-1069


$25 | Sold for: $40
שתי מטבעות כסף, פדיון הבן 1973, 1975
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two "Pidion Haben" silver coins, 1973, 1975Israel government coins and medals corporation

245-1070


$40 | Sold for: $40
לוט 15 מטבעות, שלטון מנדט: מצרים, 1917 (3), פלשתינה-א"י: 50 מיל (1939), 20 מיל (1942), 10 מיל (1927), 5 מיל (3), 2 מיל (3), 1מיל (3)
Lot of 15 coins, British Mandate rule: Egypt 1917 (3), Palestine 50 mil (1939), 20 mil (1942), 10 mil (1927), 5 mil (3), 2 mil (3)

245-1071


$40
מטבע 5 לירות 1960, כסף עם דיוקן הרצל
Silver 5 I£ coin, 1960, with a portrait of Herzl

245-1072


$50 | Sold for: $50
סט מטבעות פרוף Special mint set שנת 1971 תשל"א, עם טעות הטבעה של מטבע הלירה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Special mint set of proof coins, 1971 5731, with minting error of the pound coinIsrael government coins and medals corporation

245-1074


$25
מדלית ברונזה, יום כיפור, מלחמת יום הדין תשל"ד 1974
חב' שקל
Bronze medal, Yom Kippur, Milchemet Yom HaDin 5734 1974Shekel comp

245-1075


$25
מדליה כסף 935, 20 שנה למפעל הפיס
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver 935 medal, 20 years of Mif'al HapayisIsrael government coins and medals corporation

245-1076


$25 | Sold for: $25
שלוש מדליות: א. 40 שנה אל-על, כסף 26 גרם, ב. אל-על (ארד) 1969 ג. טרה סנטה (ארד), 1963
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Three medals: a."40 years of El-Al" silver,26 gm b. El-Al (bronze) 1969 c. Terra Santa (bronze) 1963Israel government coins and medals corporation

245-1077


$50
מדלית כסף , 1965:"האוניברסיטה העברית בחנכה, תרפ"ה"
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver medal, 1965: "Opening of the Hebrew University, 5685 1925",Israel government coins and medals corporation

245-1078


$25 | Sold for: $55
ארבע סימניות לספר, עם מדליה קטנה "ישראל המשוחררת"
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Four bookmarks with a small medal "Liberated Israel"Israel government coins and medals corporation

245-1079


$70
שתי מדליות כסף סטרלינג 939 קיסריה ובית שאן, כ"א 47 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two Sterling silver 939 medals, Caesarea and Beit Shean, 47 gm eachIsrael government coins and medals corporation

245-1080


$25
מדליה, מזכרת לביקור האפיפיור פאולוס ה-6
Commemorative medal on the occasion of Pope Paul VI's visit

245-1081


$80
פלק ברונזה ירושלים 3000 Jerusalem עם תבליט מראה העיר העתיקה ופסוק מתהילים אנגלית, חתום M.H.9
Bronze plaque, 3000 Jetusalem,

245-1082


$25 | Sold for: $25
מדלית ברונזה, של חב' שקל יום כיפור, מלחמת יום הדין תשל"ד 1974
Bronze medal, of the Shekel comp. Yom Kippur, Milchemet Yom HaDin 5734 1974

245-1084


$25
סיכה "מכבי רוסיה" Maccabi- Russia
Pin "Maccabi-Russia"

245-1085


$50
אות השרות הנאמן, גרמניה שנות ה30
Decoration for "Loyal Services" Germany 1930's

245-1086


$50
אות אדמה ודם, ניתן לנאמנות של חקלאים גרסת Mecklenburg Blut und Boden, קוטר 3.9 ס"מ
Loyalty medal given to farmers, "Mecklenburg Blut und Boden" version, diameter 3.9 cm

245-1087


$50
לוט תגיות, סמלים וכפתורים, צבאות ערב: ירדן, מצרים וכו'
Lot of military insignias of Arab armies: Jordan, Egypt etc.

245-1088


$50 | Sold for: $50
אות צלב האם, גרמניה 16.12.1938 Mutter Kreuz , אורך 4.5 ס"מ(פגמים)
"Mutterkreuz" Cross of Honor of the German Mother, Germany 16.12.1938 (damages), length 4.5 cm

245-1089


$70
אות צלב האם, גרמניה, חתום 1938 Mutter Kreuz
Mutter Kreutz, Germany, marked 1938

245-1090


$50
שני אותות, מזכרת לרגל חתונות מלכותיות, אנגליה: א. 1858 ב. 1937
Two decorations, souvenir on the occasion of royal weddings, England, a. 1858, b. 1937

245-1092


$50
25 כפתורים וסמלים, צבא ארה"ב
25 buttons and badges, US military

245-1093


$60 | Sold for: $60
לוט 8 סמלי כומתה, 7 אותות ו-7 כפתורים, צבא בריטניה, שנות ה30-40
Lot of 8 beret insignias, 7 badges and 7 buttons, British Army, 1930's-40's

245-1094


$60 | Sold for: $60
תג צבא דרום לבנון
South Lebanon badge

245-1095


$70
לוט תשעה סמלים, תגים של יחידות או"מ ששירתו באזור תאילנד: סמל כומתה, ותג, תגים שלהולנד, אירלנד, ונורווגיה, תג וסמל כומתה כללי, כנפי צניחה קנדה ונוסף
Nine insignias, badges of UN units who served near Thailand, beret insignia, and badge, insignias of the Netherlands, Ireland and Norway, general beret badges, paratrooper wings and another

245-1096


$60
לוט סמלים, תגיות וכפתורים של יחי' צבאות ערב: מצרים, ירדן, הרשות הפלשתינאית וכו', ס"ה 25 פריטים
Lot of badges, insignias and buttons of Arab militaries: Egypt, Jordan, the Palestinian Authorities etc., total of 25 items

245-1097


$120
10 אותות ו-4 דרגות וסמלי כובע צבא רומניה, מלפני מלחמת העולם הראשונה עד שנות ה80
10 decorations and 4 rank and beret insignias, Romanian military, pre WWI until the 1980's

245-1099


$25
אות צבא פולין
Military decoration, Poland

245-1100


$60
שני אותות, רוסיה, 1918
Two decorations, Russia 1918

245-1101


$30
אות צבא בריטניה: The Defence Medal- 1939-1945
Military decoration, Britain: The Defence Medal- 1939-1945

245-1102


$60
אות צבא בריה"מ, כיבוש קניגסברג 1945, עם תעודה
USSR army medal,for the capture of Koenigsberg, 1945, with certificate

245-1103


$40
חמש מדליות (אותות), זכרון הוענקו לווטרנים לציון גמר מלחמת העולם השניה, ע"י בריה"מ, כ"א עם תעודה
Five medals, awarded by the UUSR, to veterans, to mark the end of WWII, each with certificate

245-1104


$60
אות צבא, ברית המועצות, מיוחד, הוענק לארמיית "גוורדיה", עם תעודה
Special army medal, USSR,awarded to the "Gvardia" field army, with certificate

245-1105


$40
אות צבא בלגיה Habilete Moralite Bekwaammeid Zsoelizkneid
Belgian Habilete Moralite medal Bekwaamheid Zedelijkheid

245-1106


$90
שלושה אותות, אוסטריה, מלחמת העולם הראשונה
Three decorations, Austria, WWI

245-1107


$40
ארבע מדליות של צבא בריה"מ: זכרון יסוד הצבא האדום, 50, 60, 70 שנה, 100 להולדתו של גנרל צ'וקוב, כ"א עם תעודה
Four medals of USSR army: in memory of founding the Red Army, 50, 60, 70 100 anniversaries, each with certificate

245-1108


$90 | Sold for: $90
צלב הברזל, גרמניה 1914 עם ענף אלון
Iron Cross, Germany, 1914, with an oak branch

245-1109


$40
אות צבא בריה"מ, על השתתפות בלוחמה, מלחמת העולם השניה, עם תעודה
USSR army medal, participating in the fighting, WWII, with certificate

245-1110


$90
ששה אותות צבא צרפת, מלחמת העולם הראשונה והשניה
Six French military decorations, WWI and WWII

245-1111


$40
אות הצבא האדום, מלחמת ארץ האבות שנות ה60, עם תעודה
Red Army medal, "Fatherland war", the 1960's, with certificate

245-1112


$90
אות צבא General de Div. Ignacio Comuniort, Cuerpo de Defensores dela Republica, Servisios Distinguiros desde 1836
Military decoration, General de Div. Ignacio Comuniort, Cuerpo de Defensores dela Republica, Servisios Distinguiros desde 1836

245-1113


$40 | Sold for: $40
חמש סיכות, ברית המועצות זכרון למלחמת העולם השניה, ואות "ווטרן העבודה", + שלוש תעודות
Five pins, USSR, for WWII, and work veteran meda, with three certificates

245-1114


$100
חמישה אותות צבא, איטליה מלחמת העולם הראשונה (4), ושניה (1)
Five military decorations, Italy, WWI (4), WWII (1)

245-1115


$50
צלב הברזל, גרמניה 1914
Iron Cross, Germany, 1914

245-1116


$120 | Sold for: $120
אות Honeur et Patrie, צרפת
Honneur et Patrie medal, France

245-1117


$50
אות צבא בריה"מ, נצחון על יפן עם תעודה
USSR army medal, victory over Japan, with certificate

245-1118


$120
אות Ordre nationale, צרפת 3.12.1963
Ordre Nationale medal, France 3.12.1963

245-1119


$50
לוט אותות, דרגות וסמלי צבא ברית המועצות: 3 דרגות חיל הים, 2 אותות, 2 סמלי חיל שריון, 3 דרגות יצוג, ו-4 כפתורים
Lot of military decorations, ranks and badges, Soviet Union: 3 naval corps ranks, 2 decorations, 2 armored corps badges, 3 honorary ranks, and 4 buttons

245-1120


$200
שני אותות של רפובליקת חוף השנהב כסף ואמייל, וכן צילום של רא"ל צבי צור וקצין בצבא חוף השנהב
Republique de Cote D'Ivorie
Two badges of the Republic of Cote d’Ivoire, silver and enamel, also a photograph of lt. general Tzvi Tzur and an Ivory Coast military officerRepublique de Cote D'Ivorie

245-1121


$50 | Sold for: $50
אות צבא בריטניה, מלחמת העולם הראשונה, 1914-1918, צד ב' - ג'ורג' ה-5
British military decoration, WWI, obverse: 1914-1918, reverse: George V

245-1123


$25
תליון של הפועל המזרחי "אם בישראל" G.F.10K Mother in Israel
Pendant of the Poe'l Hamizrachi "Am B'Israel", G.F.10K Mother in Israel

245-1124


$40
סיכת מ"מ מיניאטורית, לבגדי ערב צה"ל
Miniature mm pin, for eveningwear

245-1125


$30 | Sold for: $30
שמונה עשרה מדליות צעדות צה"ל ואחרים, וכן 18 פתקים עם סמלי יחי' צה"ל, של צעדת 3 ימים, תשל"ג 1973
Eighteen parade medals, IDF and others, and 18 scrips with IDF units' insignias, of 3 day parades, 5733 1973

245-1126


$60
שלושה סמלי כובע ושלוש סיכות של משמר הכנסת
Three beret badges and three Knesset Guard pins

245-1127


$35 | Sold for: $35
סיכה לזכר פתיחת נמל תל אביב "זבולון לחוף ימים ישכון"
Pin commemorating the inauguration of the Tel Aviv harbor “Zevulun Lehof Yamim Yishkon”

245-1128


$70 | Sold for: $70
שני סמלי "ויצו", כסף 925 ומוזהב
Two WIZO badges, gilt silver 925

245-1129


$35 | Sold for: $35
שלושה פריטי "הבונים החופשיים": שתי חגורות עם סמל המסדר, ואות סמל
Three articles of the Freemasons: two belts with the order’s emblem, and an emblem badge

245-1131


$35
זוג חפתים של קציני צה"ל, תחילת שנות ה60 (פלסטיק), עזבון צבי צור
Pair of IDF officers’ cufflinks, early 1960’s (plastic), Tzvi Tzur estate

245-1132


$25 | Sold for: $75
אות השבי, של האצ"ל
Irgun captivity medal

245-1133


$50 | Sold for: $50
פלק ברונזה, חיל הים: "א.ח.י. גל" אורך 16.5 ס"מ
Bronze plaque, Navy: "Naval ship Gal", 16.5 cm long

245-1134


$35
זוג חפתים של קציני צה"ל, תחילת שנות ה60 (פלסטיק), עזבון צבי צור
Pair of IDF officers’ cufflinks, early 1960’s (plastic), Tzvi Tzur estate

245-1135


$50 | Sold for: $50
פלק ברונזה, חיל הים: "אגרוף הפלדה" פלוגה 32 קוטר 11 ס"מ
Bronze plaque, Navy, "The Steel Fist", company 32, 11 cm in diameter

245-1136


$40 | Sold for: $40
שמונה סיכות ואותות, מדינת ישראל 50 ו-60 שנה לסיום מלחמת העולם השניה, לוחם בנצח, סיכת ארגון נכי המלחמה בנאצים, וארבעה נוספים, עם ארבע תעודות
Eight pins and medals, The state of Israel: 50, 60 years to end of WWII, Association of Disabled Veterans of the War against Nazism and five more, with four certificates

245-1137


$50 | Sold for: $50
פלק ברונזה, חיל הים: "א.ח.י. סופה", אורך 20 ס"מ
Bronze plaque, "Naval ship Sufa", 20 cm long

245-1138


$60 | Sold for: $140
דגל יחידת צנחנים רקום, צה"ל
Embroidered paratrooper unit flag, IDF

245-1139


$50 | Sold for: $50
פלק ברונזה, חיל הים: "א.ח.י. תנין", אורך 21 ס"מ
Bronze plaque, "Naval ship Tanin", 21 cm long

245-1140


$600
אוסף גדול של תגי יחידות: 208 תגים, 4 דגלי מזכרת יחידות, ו-7 מדבקות חלון
Large collection of units badges, 208 badges, 4 commemorative flags of units, and 7 window stickers

245-1141


$50 | Sold for: $50
פלק ברונזה, חיל הים: "א.ח.י. דולפין" קוטר 15 ס"מ
Bronze plaque, Navy: "Naval ship Dolphin", 15 cm in diameter

245-1142


$600
אוסף גדול של דרגות וסמלי יחידות וחילות, צה"ל, תקופות שונות, כולל סוגים שונים, ס"ה 200 פריטים
Large collection of rank insignias and units and corps insignias, IDF, various periods, including various kinds, total of 200 items

245-1143


$50 | Sold for: $50
פלק ברונזה, חיל הים: א.ח.י. רהב אורך 19.5 ס"מ
Bronze plaque, Naval ship Rahav, 19.5 cm long

245-1144


$1000
אוסף גדול של סמלי צה"ל: 4 דגלי מזכרת יחידות, 272 סיכות של יחידות וחילות
Large collection of IDF insignias: 4 commemorative units' flags, 272 pins of units and corps

245-1145


$50 | Sold for: $50
פלק ברונזה, חיל הים: יחידת אחסנה ימית אורך 17 ס"מ
Bronze plaque, Navy, Yechidat Achsana Yamit, 17 cm long

245-1147


$50 | Sold for: $55
זוג דרגות אלוף של הרמטכ"ל צבי צור לימים הרמטכ"ל הששי של צה"ל, נחושת על רקע אדום מוצמד לכתפיות חאקי, תג המטכ"ל, ואות מלחמות העצמאות וסיני
Pair of Lieutenant General ranks of Chief of Staff Tzvi Tzur later the 6th IDF Chief of Staff, copper on red background attached to khaki epaulettes, General Staff badge and campaign medals for the Independence war and Suez Crisis

245-1148


$90
זוג דרגות רב אלוף של הרמטכ"ל צבי צור וכן זוג צהלונים, שבעה כפתורים של מעיל חורף, ואות מלחמות העצמאות וסיני, תג מטכ"ל ושלושה צילומים של רא"ל צור עם הדרגות
Pair of Lieutenant General ranks of Chief of Staff Tzvi Tzur and a pair of emblems, 7 buttons of a winter coat, and campaign medal for the Independence war and Suez Crisis, the General Staff badge and 3 photographs of him wearing the medals and badges

245-1149


$50
זוג דרגות אלוף של צבי צור, לימים הרמטכל ה-6 של צה"ל, נחושת על רקע אדום מוצמדים לבד חאקי, וכן אות מלחמת העצמאות ומלחמת סיני
Pair of Major General ranks of Tzvi Tzur later the 6th IDF Chief of Staff, copper on red background attached to khaki material, and campaign medal for the Independence war and Suez Crisis

245-1150


$150
זוג דרגות רב אלוף של הרמטכ"ל צבי צור נחושת על רקע אדום, וכן סמל כומתה, ופס ייצוג מלחמות העצמאות וסיני, יחד עם שלושה צילומים בהם רא"ל צור עונד את הסמלים והדרגות
Pair of Lieutenant General ranks of Chief of Staff Tzvi Tzur, copper on red background, and a beret badge, and campaign medal for the Independence war and Suez Crisis togetherwith 3 photographs in which the Lt. General is wearing the medals and badges

245-1152


$25
סט כלי אוכל ראשונים לילד כולל כפית, צלוחית, טבעת מפיות וכוס לביצים, ישראל, שנות ה50
Set of child's first eating utensils: spoon, plate, napkin ring and egg cup, Israel, 1950's

245-1153


$40
צמיד עם שנים עשר פלקים, שבטי ישראל
Bracelet with twelve plaques, 12 tribes

245-1154


$25 | Sold for: $35
קופסת שימורים עם "אבקת ביצים" תוצ ארה"ב, שנות ה40
Tin can containing "Egg Powder", USA, 1940

245-1155


$50 | Sold for: $50
שתי צלחות פורצלן תוצ Rosenthal עם כיתוב: "25 למדינת ישראל", הזהבה ע"ג שחור, חתומים
Two Rosenthal porcelain plates, inscribed "25 to the State of Israel", gilding on black ground, hallmarked

245-1156


$25 | Sold for: $220
מזכרת אהבה מארץ אבותינו , לוח צבעוני, דפוס מונזון ירושלם ( פגום)
Mazkeret Ahava M'Eretz Avoteinu, colored poster, Monzon press, Jerusalem (damaged)

245-1157


$50
מגש פליז עם חריטת חנוכיה made by Fozi Elias Khory-Magar, קוטר 31 ס"מ, חתום
Brass tray, engraved with Chanukah lamp, 31 cm in diameter, made by Fauzi Elias Khoury-Magar, hallmarked

245-1158


$25
רפליקה קטנה של מגילת ים המלח מגילה מודפסת ע"ג נייר, בכד עשוי קרמיקה, ישראל, 1958
Small replica of the Dead Sea scrolls, scroll printed on paper inside a ceramic jar, Israel, 1958

245-1159


$60 | Sold for: $140
מצית בנזין עם עבודת אם הפנינה, בית לחם, עם מגן דוד, כיתוב "ציון" ותאריך 1943 (פגמים)
Gas lighter, with mother of pearl work, Bethlehem, with a star of David, inscribed "Zion" and date 1943 (damages)

245-1160


$25 | Sold for: $30
שתי משקולות נייר: א. סט מטבעות ישראלית תשכ"ז-תשל"א מתנת בנק לאומי בפרספקס ב. מדליה 50 למדינת ישראל עם שעון בפרספקס מתנת החב' למדליות
Two paperweights: a. Israeli coin set 5727-5731, gift by the Leumi Bank, incased in Perspex, b. medal "50 to State of Israel" with a clock incased in Perspex, gift by the ICMC

245-1161


$80
מי ירדן, בקבוק עם ציפוי אמייל עליו ציורים וכיתוב (פגמים) :Eeu de Jourdain, Water from jordan, pat Wilhelm Gross, Jaffa a. Jerusalem
Water of the Jordan, enamel coated bottle with drawings and the inscription: Eau de Jourdain, Water from jordan, pat Wilhelm Gross, Jaffa a. Jerusalem

245-1162


$25 | Sold for: $40
זוג חפתים, כ"א עם רפליקה של חותם "לשמע עבד ירבעם", שנמצא בחפירות שומכר
Pair of cufflinks, each with the 1960's, replica of a signet "Leshema Eved Yeravam" which was found in excavation

245-1163


$85 | Sold for: $150
זוג פמוטים, כסף 84P
Pair of silver 84 candlesticks

245-1164


$25 | Sold for: $25
מצית בנזין, גוף חיצוני נחושת עם הטבעת מגן דוד
Gasoline lighter, copper exterior, with a star of David imprint

245-1165


$200
תליון כסף משובץ בפרוטה שנת שניה מהמרד הגדול 67-68 לספירה , כתוב בפסוקים מתהילים, (רפליקה ממציאה ארכיאולוגית)
Prutah coin 2nd year of the great revolt 48-67, set in a silver pendant, written verses from Psalms, replica of an archeological find, coin VF

245-1166


$30
חבילה עם צמר, מתנת חייל בריטי נשלחה בדואר רשום לירושלים ב1944 עם פטור ממכס הבולים חסרים
Parcel of wool, gift by a British soldier, sent via registered mail to Jerusalem in 1944, with customs exemption, stamps are missing

245-1167


$300 | Sold for: $400
עט נובע תוצ Monte Grappa, איטליה גוף ומכסה עם חיפוי כסף דוגמת מגיני דוד "50 למדינת ישראל" מס' 212 מס"ה 500, בקופסה מקורית, מצב מינט באריזה מקורית
Fountain pen by Monte Grappa, Italy, body and cap with silver coating star of David pattern, "50 to the State of Israel", no' 212 from a total of 500, in original box, mint condition

245-1168


$35 | Sold for: $40
קופסת סיגריות, כסף סטרלינג א"י, made in Palestine
Sterling silver cigarette case, made in Palestine

245-1169


$300 | Sold for: $300
עט נובע תוצ Omas, גוף ומכסה כסף 925 "50 למדינת ישראל,", מס 077 מס"ה 777, בקופסה מקורית, מצב מינט באריזה מקורית
Fountain pen by Omas, silver 925 body and cap, "50 to the State of Israel", no' 077 from a total of 777, in original box, mint condition

245-1171


$25
משחק רביעיות, "אנשים מפורסמים
Card game, "Famous People"

245-1172


$25
משחק גיאוגרפיה, כ-90 קלפים מתוך 100
Geography game, 90 cards of a 100

245-1173


$25
משחק רביעיות, "המצאות טכניות" הוצ' ברלוי, מס 244
Card game, "Technological Inventions", Barlev, no' 244

245-1174


$25
משחק רביעיות "לולי תורתך שעשוע" (שמור-זכור)
Card game, "Luley Toratcha Sha'ashua"

245-1175


$40 | Sold for: $50
משחק קוביות ומקלות עץ תעשיה קיבוצית, שנות ה50 (שלם)
Wooden blocks and sticks game, Kibbutz industry, 1950's (complete)

245-1177


$25 | Sold for: $35
מפזר ריסוס "פליט" של חב' "של" ישראל שנות ה50 Shell
Sprayer, "Flit", by Shell, Israel, 1950's

245-1178


$40 | Sold for: $90
כרזה לכבוד היובל ה25 לגן החיות בתל אביב
Poster on the occasion of the 25th jubilee of the Tel Aviv Zoo

245-1179


$25
שתי חפיסות סיגריות, צבאות ערב ערב מלחמת ששת הימים
Two cigarettes packs, Arab armies, eve of the Six Day War

245-1180


$50 | Sold for: $50
לוט פריטי אל-על: זוג מלחיות שלושה סוגי תחתיות, חפיסת קלפים, שני מחזיקי מפתחות, ארנק עור, רפליקה של נר שמן יהודי בקופסה צורת ספר, ושני ספלי פורצלן
Lot of El-Al articles: pair of saltshakers, three kinds of coasters, package of clips, two key chains, leather wallet, replica of a Jewish oil lamp in a book shaped box, and two porcelain cups

245-1181


$35 | Sold for: $35
ארבעה תפריטים של ארוחות באוניות צים
חברת צים
Four menus of Zim liners' mealsZim Comp.

245-1183


$50
פלק פליז, מראה ירושלים
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Brass plaque, Jerusalem viewZev Raban, Bezalel

245-1184


$70
פלק פליז, עובד אדמתו ישבע לחם
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Brass plaque, Oved Admato Yshba LechemZev Raban, Bezalel

245-1185


$50
פלק: "תקע בשופר גדול לחרותינו"
בוריס שץ
Plaque "Taka B'Shofar Gadol L'Cheruteinu"Boris Schatz

245-1186


$70
פלק פליז רקוע, קבר רחל ע"פ זאב רבן,
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, Rachel's tomb, after Ze'ev RabanZev Raban, Bezalel

245-1187


$60
פלק פליז רקוע, ע" כותל המערבי, ירושלם, קוטר 10 ס"מ
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, Western Wall, Jerusalem, 10 cm in diameterZev Raban, Bezalel

245-1188


$80
פלק פליז רקוע, המן מוליך את מרדכי ע"פ זאב רבן
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, Haman marching Mordechai, after Ze'ev RabanZev Raban, Bezalel

245-1189


$60 | Sold for: $60
שיר השירים, ציר זאב רבן, בצלאל ירושלים הוצ' שולמית, ירושלים, סביבות 1950, מהדורה עברית, מספר קטן של נקבי עש, כריכה חדשה
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Song of Songs, illustrations by Ze'ev Raban, Bezalel Jerusalem, publ. Shulamit Jerusalem, circa 1950, Hebrew edition, small amount of moth damages, new bindingZev Raban, Bezalel

245-1190


$80
פלק פליז רקוע, כותל המערבי, חתום SR (זאב רבן)
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, Western Wall, signed S.R. (Ze'ev Raban)Zev Raban, Bezalel

245-1191


$60
פלק פליז רקוע, בסוכה,
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, in the SukkahZev Raban, Bezalel

245-1192


$90
פלק פליז רקוע, חורש אדמה ראה כריכת ספר הזהב של הקק"ל, קוטר 13 ס"מ
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, plowing the land, see JNF Golden Book cover, 13 cm in diameterZev Raban, Bezalel

245-1193


$60 | Sold for: $60
מגילת רות, אנגלית, הוצ' שולמית, סביבות 1950 The Story of Ruth, illustrated by Zev Raban, Bezalel Jerusalem ca 1950, publ by Shulamit Jlm
זאב רבן מאייר
The Story of Ruth, illustrated by Zev Raban, Bezalel Jerusalem ca 1950, publ by Shulamit JlmZev Raban, Bezalel

245-1194


$120
מזרח בעיצובו של רפאל אברהם שלם בצלאל, גרסה מוזהבת , בית הכנסת בסלוניקי
Mizrach designed by Raphael Avraham Shalem, Bezalel, gilded version, Synagogue in Salonika

245-1195


$60
פלק פליז רקוע, משלוח מנות איש לרעהו, קוטר 9.5 ס"מ
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, Mishloach Manot Ish L'Re'ehu, 9.5 in diameterZev Raban, Bezalel

245-1196


$120
שיר השירים, צייר זאב רבן, בצלאל ירושלים, הוצ' שיר השירים, ירושלים התר"צ The Song of Songs in coloured plates by Zeev Raban, Bezalel Jlm. The song of song publ Jlm 1930 נייר חום, כריכת עור פגומה מהדורה אנגלית
זאב רבן, בצלאל ירושלים
The Song of Songs in colored plates by Zeev Raban, Bezalel, Jerusalem, publ. Shir HaShirim, Jerusalem, 5690, 1930, English edition, yellowed paper, damaged leather bindingZev Raban, Bezalel

245-1197


$60
פלק פליז, דיש, (דשים חיטה)
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Brass plaque, thrashing (of wheat)Zev Raban, Bezalel

245-1198


$1500 | Sold for: $2000
כריכת כסף לספר תנ"ך, בצלאל ירושלים, עם פיליגרן ועבודת צריבה, ישראל, שנות ה40-50 (סימני שימוש)
Silver binding for a bible, Bezalel, Jerusalem, with filigree and etching work, Israel, 1940's-50's (signs of use)

245-1199


$40 | Sold for: $40
שתי קופסאות עץ זית, תקופת המנדט, כ"א עם ציורי גמלים על המכסה וכיתוב Jerusalem: מתומנת לתכשיטים, וקופסת בולים,
Two olive wood boxes: octagonal and a stamp box, each with painted images of camels on the lid and inscribed Jerusalem

245-1200


$80
קופסה למגילת אסתר עשויה עץ זית עם חריטת מראה הכותל מסביב
Olive wood Esther scroll case, engraved with an image of the western wall

245-1202


$25 | Sold for: $25
צלחת פסח מקרמיקה, תוצ אקשטיין ישראל
Ceramic Passover plate, Eckstein design, Israel

245-1203


$50 | Sold for: $50
קערת קרמיקה ארמנית, חתום Palestine
Armenian pottery bowl, marked "Palestine"

245-1205


$25 | Sold for: $50
צלחת קישוט-פלק ברונזה: "ויאהב יעקב את רחל", קוטר 15.3 ס"מ
Bronze ornamental plate, "V'Yohav Yaakov Et Rachel", 15.3 cm in diameter

245-1206


$30
שלושה סכיני מכתבים, עשויים פליז ישראל, שנות ה60
Three brass letter openers, Israel, 1960's

245-1207


$25 | Sold for: $25
קישוט ברונזה צורת פני יהודי תימני ישראל, שנות ה50
Bronze ornament in the shape of a Yemeni Jew's face, Israel 1950's

245-1209


$25
חנוכיה מיניאטורית לנרות גב עם מראה מגדל דוד
Miniature Chanukah lamp for candles, back with a view of the tower of David

245-1210


$25 | Sold for: $30
חנוכיה מיניאטורית לנרות גב צורת אריה
Miniature Chanukah lamp for candles, lion shaped back

245-1211


$25 | Sold for: $25
חנוכיה מיניאטורית לנרות צורת סברס
Miniature Chanukah lamp for candles, sabra fruit shaped

245-1212


$25
חנוכיה מיניאטורית לנרות
Miniature Chanukah lamp for candles

245-1214


$25 | Sold for: $45
חנוכיה לנרות, גב עם דמות מכבי וכיתוב: "הנרות הללו"
Chanukah lamp for candles, back with a Maccabean figure and inscribed "Hanerot Halalu"

245-1215


$140
חנוכיה זקופה לנרות, כסף 833 ארץ ישראל, תקופת המנדט,
Erect Chanukah lamp for candles, silver 833, Eretz Israel, British Mandate period

245-1216


$25
חנוכיה לנרות צורת מנורת הכנסת וכיתוב: "שלום על ישראל"
Chanukah lamp for candles, in the shape of the Knesset Menorah, inscribed "Shalom Al Israel"

245-1217


$400
חנוכית ברונזה צורת ענף עם ציפורים אורך 53 ס"מ
Chanukah lamp, in the shape of a branch with birds, length 53 cm

245-1219


$50
ליטוגרפיה, הר סיני (סנטה קטרינה) Le Mont Sinai , stains
A. Dauzats-imp Bertauts
Lithograph, Le Mont Sinai (Saint Catherine’s Monetary) stainsA. Dauzats-imp Bertauts

245-1220


$70
ליטוגרפיה צבועה ביד, "שער דמשק" (שער שכם) , מבט מתוך העיר, פאריז, תחילת המאה ה19, Porte de Damas a Jerusalem
J. Jisabey, Lith G. Engelmann
Hand colored lithograph, Porte de Damas Jerusalem, view from inside the city, Paris, early 19th c.J. Jisabey, Lith G. Engelmann

245-1221


$60
תחריט פלדה ע"פ צילום, היהודים בחג הפסח בירושלים, ליד הכותל של שלמה, La Paque des Juifs a Jerusalem, from L'Illustration, 22 Avril, 1899
Phot Dummas et fils Beyrouth
Engraving after a photograph, Jewish Passover in Jerusalem, La Paque des Juifs a Jerusalem, from L'Illustration, 22 Avril, 1899Phot Dummas et fils Beyrouth

245-1222


$90
תחריט, מראה ירושלים מעמק יהושפט והר הזיתים Ansicht von Jerusalem von Thale Josaphat aus, Prag bei Bohmanns Erben תחילת המאה ה19, פגמים וכתמים
Doebler sculp
Engraving, Ansicht von Jerusalem von Thale Josaphat aus, Prag bei Bohmanns Erben, early 19th c., damages and stainsDoebler sculp