253-1001


$25
כלי קרמיקה, גובה 9.5 ס"מ 18X13.5
מוץ פטר, עין הוד
Ceramic vessel, height 9.5 cm, 18X13.5Muz Peter, Ein Hod

253-1002


$30 | Sold for: $40
קופסת בקלייט עם תבליט רועי צאן לפי גור אריה, ארץ ישראל, שנות ה30-40, 8.5X8 ס"מ
Bakelite box, with a relief of shepherds after Gur Arieh, Eretz Israel, 1930's-40's, 8.5x8

253-1003


$25
צלחת פסח מרובעת עם ציפוי כסף בתוך סלסלת קש, ישראל, שנות ה60
Silver plated square Passover plate in straw basket, Israel, 1960’s

253-1004


$40
ארבעה סופגי דיו blotters ארץ ישראל, תקופת המנדט עד שנות ה50, שלושה עשויים פליז, אחד עם חיפוי עור
Four ink blotters, Eretz Israel, British Mandate period to the 1950's, three brass, one leather coated

253-1005


$25 | Sold for: $25
שתי מיניאטורות של קבר רחל כסף 925 Zadok, פליז
Two miniatures of Rachel's Tomb, silver 925 Zadok, brass

253-1006


$40
זוג פיגורות, בדוי ואישה ערביה ירושלים
Two figurines, a Bedouin man and an Arab woman, Jerusalem

253-1007


$30
פלק קרמיקה, אנשים רוקדים ישראל, שנות ה60, 34X22
י. רות
Ceramic plaque, people dancing, Israel, 1960's, 34x22I. Roth

253-1009


$25 | Sold for: $25
קופסת עץ זית עם חריטת קבר רחל על המכסה, 8.5X12X5.5 ס"מ
Olivewood box, with an engraved image of Rachel's Tomb on the lid, 8.5x12x5.5 cm

253-1010


$40
שני בתי מזוזה מעץ זית מגולף
Two Mezuzah cases from carved olivewood

253-1011


$25 | Sold for: $30
קופסה עשויה עץ זית, עם ציור ירושלים העתיקה, 6X10X13 ס"מ
Olivewood box, with a drawing of Old Jerusalem, 6x10x13

253-1012


$40
שני פריטי עץ זית ירושלמיים אגרטל Made in Palestine, וביצת תפירה Jerusalem
Two Jerusalem olivewood artifacts: a vase Made in Palestine and a sewing egg, Jerusalem

253-1013


$25 | Sold for: $30
קסת דיו עשויה עץ זית חרוט צורת ביצה, ירושלים, סוף המאה ה19
Carved olivewood inkwell, egg shaped, Jerusalem, late 19th C.

253-1014


$40 | Sold for: $45
פמוט מסע עשוי עץ זית חרוט ארץ ישראל, תחילת המאה ה20
Engraved olivewood traveling candlestick, Eretz Israel, early 20th C.

253-1015


$25 | Sold for: $25
שני בתי מזוזה מעץ זית, ירושלים, אורך 11 ס"מ
Two Mezuzah cases from olivewood, Jerusalem, length 11 cm

253-1016


$40
שתי פיגורות עץ זית מגולפות חסידים
Two carved olivewood figures, Hassidic Jews

253-1017


$25 | Sold for: $65
תהילים קטן, ברלין, 1927 עם כריכת עץ זית made in Palestine
Small Tehilim, Berlin 1927, olivewood binding Made in Palestine

253-1018


$50
שלושה בתי מזוזה מעץ זית מגולף
Three Mezuzah cases from carved olivewood

253-1019


$25
שני בתי מזוזה מעץ זית, ירושלים
Two Mezuzah cases from olivewood, Jerusalem

253-1020


$50 | Sold for: $50
בית מגילה ירושלמי, עץ זית חרוט עם ציור, מראה הכותל המערבי, חסר מתפס לקצה המגילה
Jerusalem engraved olivwood scroll case, with a drawing of the western wall, missing the clasp on the scroll end

253-1021


$25 | Sold for: $25
שני בתי מזוזה מעץ זית, ירושלים
Two Mezuzah cases from olivewood, Jerusalem

253-1022


$60 | Sold for: $90
ארבעה פריטי עץ זית ירושלמים תקופת המנדט: קופסה מתומנת, מיבש דיו, סכין מכתבים ומחזיק פנקס, כולם עם ציורי גמלים
Four Jerusalem olivewood artifacts, B. Mandate period: octagonal box, ink blotter, letter opener and notebook holder with a drawing of a camel

253-1023


$25 | Sold for: $25
סידור שערי שמיים, ורשה, שנות ה30, עם כריכת עץ זית, בצלאל ירושלם
Siddur Shaarei Shamayim, Warsaw, 1930's, olivewood binding, Bezalel, Jerusalem

253-1024


$60 | Sold for: $60
בית מגילה ירושלמי, עץ זית חרוט חסר מתפס לקצה המגילה
Jerusalem engraved olivwood scroll case, missing the clasp on the scroll end

253-1025


$30 | Sold for: $100
קופסת עץ זית עם עבודת אינליי על המכסה, יהודי עם לולב
Olivewood box, with inlay work on the lid, a Jew with a Lulav

253-1026


$70 | Sold for: $70
קופסת אתרוג מעץ זית ירושלים, סוף המאה ה19, עם גילוף "קבר רחל", הכותל המערבי ועיר ציון, וכן כיתוב ועבודת גילוף על המכסה
Olivewood Ethrog box, Jerusalem, late 19th C., with a carved image of "Rachel's Tomb" the Western Wall and the City of Zion, an inscription and carvings on the lid

253-1027


$40 | Sold for: $130
כלי בשמים, עץ זית חרוט ירושלים, תחילת המאה ה20, גובה 14 ס"מ
"Besamim" spice box, engraved olivewood, Jerusalem, early 20th C., height 14 cm

253-1028


$70 | Sold for: $70
ארבעה פריטי עץ זית ירושלמיים תחילת המאה ה20: גביע, קופסת כרטיסי ביקור, הופך דפים וקופסה קטנה
Four Jerusalem olivewood artifacts, early 20th C.: cup, calling card box, page turner and a small box

253-1029


$40 | Sold for: $70
שלושה בתי מזוזה מעץ זית חרוט, ירושלים
Three Mezuzah cases from engraved olivewood, Jerusalem

253-1031


$25 | Sold for: $180
חנוכיה לנרות נחושת, גב פלק סיגנון בצלאל יהודה המכבי מטהר את בית המקדש, רוחב 19.5 גובה 18.5 ס"מ
Copper Chanukah lamp for candles, back with a Bezalel plaque, Judas Maccabeus cleansing the Temple, width 19.5, height 18.5 cm

253-1032


$40 | Sold for: $65
אגרטל פליז עם אינליי כסף ונחושת עבודת דמשק וכיתוב: "יהודה-בצלאל ירושלים", גובה 16 ס"מ
Brass vase, inlaid with silver and copper, damascene work and the inscription: "Yehuda-Bezalel Jerusalem", height 16 cm

253-1033


$25 | Sold for: $25
תנ"ך, הוצ סיני, ת"א עם כריכת עור רקוע, בצלאל
Bible, publ. Sinai, Tel Aviv, tooled leather binding, Bezalel

253-1034


$50
פלק נחושת רקוע ע"פ זאב רבן מראה ירושלים
Hammered copper plaque, after Ze'ev Raban, Jerusalem view

253-1035


$30 | Sold for: $40
חנוכית נחושת לנרות, דוגמת בצלאל
Copper Chanukah lamp for candles, Bezalel design

253-1036


$50 | Sold for: $120
קופסת טבק, כסף, עם תבליט מעל קברי הצדיקים, בצלאל, ירושלם, 40X25X10 מ"מ, 21 גרם
Silver tobacco box, embossed with an image of the tombs of the righteous on top, Bezalel, 40X25X10 mm, 21 gm

253-1037


$30 | Sold for: $240
פלק ברונזה קטן, המכללה העברית בירושלים (האוניברסיטה העברית), 5.8X4.5
זאב רבן
Small bronze plaque, "Hamichlala Ha/Ivrit B'Yerushalaim" (Hebrew university in Jerusalem) , 5.8x4.5 cmZev Raban

253-1038


$60 | Sold for: $120
כלי בשמים, בצלאל ירושלם עשוי עץ זית חרוט
Engraved olivewood "Besamim" spice box, Bezalel, Jerusalem

253-1039


$30 | Sold for: $180
פלק ברונזה קטן, מפת ארץ ישראל בתבליט, 7.5X4.5 ס"מ
זאב רבן
Small bronze plaque, relief of a map of Eretz Israel, 7.5x4.5Zev Raban

253-1040


$300
שטיחון עבודת "מרבדיה" בצלאל ירושלם, שנות ה20
Rug, "Marvadia", Bezalel, Jerusalem, 1920's

253-1041


$30 | Sold for: $220
פלק ברונזה, רבקה ואליעזר 19X10.5
זאב רבן
Bronze plaque, Rivka and Eliezer, 19x10.5Zev Raban

253-1042


$500 | Sold for: $650
שטיחות עבודת ה"מרבדיה" בצלאל ירושלם, עם מראה קבר רחל
Rug, the "Marvadia", Bezalel, Jerusalem, showing Rachel's Tomb

253-1043


$30 | Sold for: $130
פלק ברונזה קטן, קבר זכריה 6X4.5 ס"מ
זאב רבן
Small bronze plaque, Tomb of Zechariah, 6x4.5 cmZev Raban

253-1044


$50 | Sold for: $190
פלק "קבלת שבת" עשוי שעווה, ליציקת שעווה בתהליך Lost wax casting
שץ בוריס
Wax plaque, Lost wax casting process, Kaballat ShabbatBoris Schatz

253-1045


$15000
תבליט רקוע, "סופר תימני", חתום מעזבון עזרא קפון (בולגריה), עבודת הריקוע המקורית מעשה ידי בוריס שץ, שנות העשרה של המאה ה-20. העתק הגבס של עבודה זו הוצא למכירה בשנת 2004, אך לא נמכר ונותר ביד יורשי בוריס שץ. בגב שארית מכתב מאת ב.
בוריס שץ
Hammered relief "Yemeni scribe", marked, from the estate of Ezra Kapon (Bulgaria). This is the original work made by Boris Schatz, 1910's, plaster copy of this was offered for sale in 2004, but was not sold, At the back of the work, remains of a letter in Schatz's handwritingBoris Schatz

253-1046


$25
סיכת כסף עם פיליגרן ושיבוץ אבני חן, ישראל, שנות ה50
Silver pin with filigree and set with gemstones, Israel, 1950's

253-1047


$40
ארבע סיכות כסף פיליגרן ישראל, שנות ה50
Four silver filigree brooches, Israel, 1950's

253-1048


$25
סיכת כסף עם פיליגרן ושיבוץ אבני חן, ישראל, שנות ה50
Silver pin with filigree and set with gemstones, Israel, 1950's

253-1049


$40
ארבע סיכות כסף פיליגרן ישראל, שנות ה50
Four silver filigree brooches, Israel, 1950's

253-1050


$25 | Sold for: $35
סיכת כסף פיליגרן צורת רובה א"י פלשתינה
Rifle shaped silver filigree brooch, Eretz Israel-Palestine

253-1051


$50 | Sold for: $55
שלוש סיכות-תליונים אמנים: שנים חתומים Agam, Frank Meisler ונוסף
Three brooch-pendants, various artists' signatures: Agam, Frank Meisler and another

253-1052


$35 | Sold for: $55
שני תליוני כסף, כ"א עם תבליט קבר רחל, ס"ה 29 גרם
Two silver pendants, each with a relief of Rachel's Tomb, total 29 gm

253-1053


$50 | Sold for: $50
חמש סיכות כסף פיליגרן ישראל, שנות ה40-50, ס"ה 46 גרם
Five silver filigree brooches, Israel, 1940's-50's, total 46 gm

253-1055


$25
פיגורת פליז תוצ טפיך (Teppich), ירושלים "מרים"
Brass figurine by Teppich, Jerusalem, "Miryam"

253-1056


$40 | Sold for: $65
כד ברונזה תוצ פלבל, ישראל שנות ה50, פטינה ירוקה, עם דוגמת מנורה וגפנים מסביב
Bronze jar, Pal-Bell, 1950's, green patina, with a Menorah and vine pattern around it

253-1057


$40 | Sold for: $130
קופסת ברונזה לאתרוג, עם כיתוב: "ולקחתם לכם פרי עץ הדר", ישראל, שנות ה50
Bronze Etrog box, inscribed "V'lekachtem Lachem Pri Etz Hadar", Israel, 1950's

253-1058


$40 | Sold for: $70
אגרטל-כד תוצ פלבל ישראל שנות ה50, ברונזה עם פטינה ירוקה ודוגמת גפנים
Vase-jar, Pal-Bell, Israel, 1950's, bronze with green patina and vine pattern

253-1059


$40 | Sold for: $40
קופסת פליז, תוצ' פל-בל שנות ה50, חתומה
Brass box, Pal-Bell, 1950's, marked

253-1060


$70 | Sold for: $95
קופסת ברונזה, תוצ' פל-בל, ישראל עם תבליטים, סמלי שנים עשר השבטים, ידית-מכסה עם מפת ארץ ישראל
Bronze box, by Pal-Bell, Israel, embossed with the symbols of the twelve tribes, handle-lid with a map of Eretz Israel

253-1062


$25 | Sold for: $90
חנוכית פליז לנרות עם פיגורה של חסיד במרכז, סגנון טפיך
Brass Chanukah lamp for candles, with a figurine of a Hassidic Jew in the center, Teppich style

253-1063


$50 | Sold for: $50
בית חנוכיה ירושלמי, פליז וזכוכית
Jerusalem Chanukah lamp case, brass and glass

253-1064


$30
חנוכית פליז לנרות, גב עם אריות וסמל המדינה
Brass Chanukah lamp for candles, back with lions and the emblem of the state

253-1065


$90 | Sold for: $90
חנוכיה לנרות דוגמת בצלאל נחושת רקועה, גב אריות עם מנורה, חסרות שתי רגליות
Chanukah lamp for candles, Bezalel design,hammered copper, back lions with a Menorah, two legs missing

253-1066


$40
חנוכיה לנרות אלומיניום צורת ענף עם ציפורים
Aluminum Chanukah lamp for candles, in the shape of a branch with birds on it

253-1067


$100 | Sold for: $100
חנוכיה לנרות וגם לשמן עבודת ניסור, תוצ Bier-Israel, חתום
Chanukah oil lamp and for candles, piercing work, by Bier-Israel, marked

253-1068


$40 | Sold for: $80
חנוכיה צורת נר שמן, עשויה ברונזה
Oil lamp shaped Chanukah lamp, made of bronze

253-1069


$100
שתי חנוכיות לנרות, שילוב בין פליז לעץ חרוט, אחת עץ זית השניה עץ אחר, ישראל, שנות ה60
Two Chanukah lamps for candles, combination of brass and carved wood, Israel, 1960's

253-1070


$50
חנוכיה לנרות דוגמת בצלאל
Chanukah lamp for candles, Bezalel design

253-1071


$120
חנוכיה מברזל לנרות אורך 53 ס"מ
Iron Chanukah lamp for candles, length 53 cm

253-1073


$25
חמישה פריטי פרסום לפרי הדר, ישראל שנות ה40 עד ה60
Five citrus fruit advertizing items, Israel 1940's-60's

253-1074


$50
לוט גליונות עיתון דבר א"י, שנות ה30 (כרוכים יחד)
Lot of "Davar" newspaper issues,Eretz Israel, 1930's (bound together)

253-1075


$25
אלבום עם 68 מרשמים של רופאים ארץ ישראלים, לרוב סוף שנות ה40 עד תחילת שנות ה50
Album of 68 prescriptions by Israeli doctors,most late 1940's to early 50's

253-1076


$120
צילום, "שלושה בדוים בתלבושת מסורתית" (למעשה תיירים אוסטרים מחופשים), ירושלים תחילת המאה ה20,
Khalil Raad
Photograph, "three Bedouins in traditional dress" (actually Austrian tourists in disguise), Jerusalem, early 20th C.Khalil Raad

253-1077


$40
כך נבשל, מהדורה שישית מעודכנת, תש"כ 1960
ויצ"ו
Kach Nechshal, sixth updated edition, 5720 1960VIZO

253-1078


$140
עמק, קרן היסוד Emek Keren Hayesod אוגדן תמונות עם שש ליטוגרפיות, ירושלים, תרפ"ז 1927 (כתמים)
גרטה וולף-קרקאור
Emek, Keren Hayesod, picture binder with six lithographs, Jerusalem, 5687 1927 (stains)Grete Wolf-Krakauer

253-1080


$35
כרזה של בול פיקטורל (תקופת המנדט), עיצוב דוד טרטקובר, 68X48.5
Poster of a pictorial stamp, (British Mandate period), design by David Tartakover, , 68x48.5

253-1081


$40 | Sold for: $40
שתי כרזות של מפלגת "שס", התאחדות הספרדית העולמית שומרי תורה, עם תמונות של הרב כדורי והרב עובדיה יוסף, 70X49
Two "Shas" party posters, with pictures of Ha'rav Kaduri and Ha'rav Ovadiya Yossef

253-1082


$40 | Sold for: $40
כרזה של קרן תורה "עץ חיים" עם צילומים, מראות המוסדות, ארץ ישראל, שנות ה30
Keren Torah "Etz Chayim" poster, with photographs showing the institutions, Eretz Israel, 1930's

253-1083


$40 | Sold for: $40
כרזה לכבוד 35 שנים לאתא (יצרני ביגוד) 1935-1970, מידות 85.5X58 ס"מ
Poster on the occasion of 35 years to "Ata"(clothes factory), 1935-1970, 85.5x58 cm

253-1086


$40
ארבע כרזות של מפלגת "גד" חזית דתית תורנית, אגודת פועלי אגודת ישראל, שנות ה70
Four "Gad" party posters, Religious Torah Front, Agudat Po'alei Agudat Yisrael, 1970's

253-1087


$45
כרזה צבעונית לסרט סופרמן 2 כיתוב בעברית, 95X62.5
Colored poster for the "Superman II" film, in Hebrew, 95x62.5

253-1088


$40
שלוש כרזות של "ב" חזית דתית לאומית (המפד"ל)
Three posters of the National Religious Party (Mafdal)

253-1090


$25 | Sold for: $25
שרטט וצייר, קורס שיטתי הוצ' ברלוי, מס' 215/4, ת"א
א. נדל
Sartet Vetsayer, (draft and Draw), systematical course, publ. Barlevi no 215/4, Tel AvivA. Nadel

253-1091


$25
משפט פראג, חוברות א,ב,ג דין וחשבון מלא, הוצא ע"י מפלגת פועלי א"י (מפא"י) 1952
Mishpat Prague (Slansky Trial), booklets 1, 2, 3, complete account, published by Mapai 1952

253-1092


$25
קיבוץ גלויות יציאת תימן, הלשכה הראשית של קרן היסוד, ירושלים, 1951
Kibbuts Galuyot- Yetsiat Teman, Keren Hayessod, Jerusalem, 1951

253-1093


$25
חיילים אלמונים, מחזה, סטנסיל הוצא ע"י החוג הדרמתי שע"י ועדת התרבות של מועצת פועלי חדרה
Chayalim Almonim (Anonymous Soldiers), play, stencil, published by Moetset Poaley Hadera

253-1094


$25
ערכת "אריגת יד עדי", ישראל, סוף שנות ה40 תחילת שנות ה50 Edis Handwebstuhl", "Eddy's Handloom"
"Eddy's Handloom", Israel, late 1940's to early 1950's

253-1095


$30
חמישה עשר שבועונים של דבר השבוע כ"א עם פרסומת של סיגריות בדף האחורי
Fifteen weeklies of Davar Ha'shavua, each with advertisment of cigarettes on the back page

253-1096


$25
הטבע והארץ יולי 1935 תמוז תרצ"ה עם מאמרים אודות החולה
Hatteva Vehaaretz (Nature and country) July 1935 Tamuz 5695 with articles regarding the Hula sea

253-1097


$30
שש חוברות-קטלוגים של מוזיאון הארץ מוזיאון גנזא לאמנות יהודית עממית:א.פרופ בלבן, 1962, ב. בתי כנסת בצפון אפריקה, 1962, ג. ספרי זכרונות, 1961, ד. אליעזר זוסמן מבאר, 1968, ה. בתי כנסת ובתי עלמין בפולין, 1971, ו. אנסקי חוקר הפולקלור, 1971
Six booklets-catalogs of the Eretz Israel Museum, Ganza Publishing, Group for Jewish Folk Art: a. Professor Balaban, 1962, b. Synagogues in North Africa, 1962, c. Memory books, 1961, d. Eliezer Sussman, 1968 e. Synagogues and Cemeteries in Poland, 1971, f. Ansky Researcher of Folklore, 1971

253-1098


$25 | Sold for: $25
לוח שנה, שנת תשכ"ח, 1967-1968
כרמל מזרחי,
calendar, 5728 1967-1968Carmel Mizrachi

253-1099


$30
תשעה פרסומים אודות נמלי ישראל שנות ה70-80, חיפה, אשדוד ואילת
Nine publications regarding ports of Israel, 1970's-80's, Haifa, Ashdod and Eilat

253-1101


$280 | Sold for: $280
שמן על בד, דמויות, חתום 48X64
אברדם אלפרד 1894-1963
Oil on canvas, figures, signedAberdam Alfred 1894-1963

253-1102


$70
שני תצריבים, חתומים ממוסגרים יחד: "יום הדין", "גן עדן", כ"א 7X8
בודקו יוסף 1888-1940
Two etchings, signed, framed together: "Judgement Day", "Paradise", each 7X8Budko Josef 1888-1940

253-1103


$50 | Sold for: $55
חיתוך עץ "על נהרות בבל.." חתום 16X12.5
בודקו יוסף 1888-1940
Woodcut,"On the Rivers of Babylon..", signed, 16x12.5Budko Josef 1888-1940

253-1104


$60 | Sold for: $60
חיתוך עץ, ברכת הלבנה, חתום, 10X7.5
בודקו יוסף 1888-1940
Woodcut, "Birkat Ha'levana" Sanctification of the Moon, signed, 7.5x10Budko Josef 1888-1940

253-1105


$60
תצריב, מצבות בבית קברות חתום, תרע"ז , 1917, 8X13
בודקו יוסף 1888-1940
Etching, tombstones in a cemetery, signed, 5677 1917, 8x13Budko Josef 1888-1940

253-1106


$40 | Sold for: $40
חיתוך עץ, טרף טורף יוסף חתום, 7X5
בודקו יוסף 1888-1940
Woodcut, Tarof Toraf Yosef, signed, 7x5Budko Josef 1888-1940

253-1107


$40 | Sold for: $40
חיתך עץ, יעקב ועשיו, חתום, 7X6
בודקו יוסף 1888-1940
Woodcut, Jacob and Esau, signed, 7x6Budko Josef 1888-1940

253-1108


$75
פסטל, רחוב בעיר העתיקה חתום 1945, 31X23
גלבוע דוד 1910-1976
Pastel, street in the Old City, signed 1945Gilboa David 1910-1976

253-1109


$200
עבודת בטיק, אדם וחוה, חתום 51X30
חד גדיא Hadgadya
Batik work, Adam and Eve, signedHadgadya

253-1110


$240 | Sold for: $240
רישום פסטל צבעוני, דון קישוט נייר מודבק על קרטון, חתום, 22X15 ס"מ
ינקו מרסל 1895-1984
Colored pastel drawing , Don Quixote, signed,(paper pasted onto cardboard) 22X15Janco Marcel 1895-1984

253-1111


$300
טוש עם אקורל, שקנאים באגם חתום 1960 (דהוי), 18X23.5 ס"מ
ינקו מרסל 1895-1984
Ink with aquarelle, pekcans on a lake, signed 1960 (faded), 18X23.5 cmJanco Marcel 1895-1984

253-1112


$300
רישום טוש צבעוני, דון קישוט וסנשו פנשה, חתום, 25X20 ס"מ
ינקו מרסל 1895-1984
Colored ink drawing, Don Quixote and Sancho Panza, signed, 25X20 cmJanco Marcel 1895-1984

253-1113


$300 | Sold for: $300
שמן על בד, חוף תל אביב עם יפו באופק, חתום, 50X60
פיינגרש עודד נ. 1938
Oil on canvas, Tel Aviv shoreline with Jaffa on the horizon, signed, 50x60Feingersh Oded b. 1938

253-1114


$300 | Sold for: $300
שמן על בד, חומות העיר העתיקה ירושלים, חתום 50X60
פיינגרש עודד נ. 1938
Oil on canvas, the walls of the Old City Jerusalem, signed, 50x60Feingersh Oded b. 1938

253-1115


$100 | Sold for: $110
שמן על בד, שער האריות, ירושלים חתום , 30X30
פיינגרש עודד נ. 1938
Oil on canvas, Lions' Gate, Jerusalem, signed, 30x30Feingersh Oded b. 1938

253-1116


$100 | Sold for: $110
שמן על בד, יד אבשלום, ירושלים חתום 30X30
פיינגרש עודד נ. 1938
Oil on canvas, Absalom's Tomb, Jerusalem, signed, 30x30Feingersh Oded b. 1938

253-1117


$60 | Sold for: $70
חיתוך עץ, תרנגול, חתום 1965 14X10
פינס יעקב 1917-2005
Woodcut, rooster, signed 1965, 14X10Pins Jacob 1917-2005

253-1118


$25
שמן על בד, 27X42
קובץ ניקולה
Oil on canvas, 27X42

253-1119


$40 | Sold for: $40
חיתוך עץ, שחקן ביליארד, חתום, 17.5X12
שוורין לודויג 1897-1983
Woodcut, billiard player, signed, 17.5x12Schwerin Ludwig 1897-1983

253-1121


$50 | Sold for: $50
תצריב, נוף חיפה, חתם 16.5X17
שטרוק הרמן (1876-1944)
Etching, Haifa view, signed, 16.5x17Struck Hermann (1876-1944)

253-1122


$60 | Sold for: $60
אקווטינט, סב ונכדו, 1925 בערך, חתום, 13X10
שטרוק הרמן(1876-1944)
Aquatint, grandfather and his grandson, approx.. 1925, signed, 13x10Struck Hermann (1876-1944)

253-1123


$60 | Sold for: $60
תצריב, דיוקן האמן יוסף בודקו חתום 12X11
שטרוק הרמן(1876-1944)
Etching, portrait of the artist Joseph Budko, signed, 12x11Struck Hermann (1876-1944)

253-1124


$40
תצריב, בתים בנוף ארצישראלי, חתום 11X13
שטרוק הרמן(1876-1944)
Etching, houses in an Erez-Israeli landscape, signed, 11x13Struck Hermann (1876-1944)

253-1125


$70 | Sold for: $100
תצריב, הים במפרץ חיפה חתום, 19X14
שטרוק הרמן(1876-1944)
Etching, the sea in the Haifa bay, signed, 19X14Struck Hermann (1876-1944)

253-1126


$50 | Sold for: $50
תצריב, יהודי מזרחי, proof חתום, 14X11
שטרוק הרמן(1876-1944)
Etching of an oriental Jew, proof, signed, 14X11Struck Hermann (1876-1944)

253-1127


$50 | Sold for: $50
תצריב צבעוני, Summer time II חתום AP, מידות 28X37
תומר אריה
Colored etching, Summertime II, signed AP, 28X37Tomer Arieh

253-1128


$50
תצריב צבעוני, Tuesday morning חתום 63/120, מידות 48X32
תומר אריה
Colored etching, Tuesday Morning, signed, 63/120, 48X32Tomer Arieh

253-1140


$80 | Sold for: $80
פסל קרמיקה, רבי לעוו Rabbi Loew גובה 28 ס"מ
Ceramic sculpture of Rabbi Loew, height 28 cm

253-1141


$60
שני הדפסים צבועים ביד, יהודים פולנים publ June 1 1813, by J. Murry, כ"א 23X18
Two hand colored prints, Polish Jews, publ June 1 1813, by J. Murry, 23x18 each

253-1142


$120
שמן על עץ, איש לומד, 24X20
Oil on wood, studying man, 24x20

253-1143


$200
שמן על בד, דיוקן יהודי מזרחי 33X23
Oil on canvas, portrait of an oriental Jew, 33x23

253-1144


$200
שמן על בד מוצמד ללוח, דיוקן יהודי, 31X23
Oil on canvas attached to a panel, portrait of a Jew, 31x23

253-1145


$2000
שמן על בד, פנים בית הכנסת האלט נוי שול, חתום, 23.5X33 ס"מ
Epstein Judo
Oil on canvas, interior of the Altneuschul synagogue, signed 23.5x33Epstein Judo

253-1146


$300
שמן על בד, יהודי בתפילה חתום, 32X16.5
Gottlieb M.(not Mauryzy)
Oil on canvas, a Jew at prayer, signed, 32x16.5Gottlieb M.(not Mauryzy)

253-1147


$200
שמן על בד, יהודי חסיד עם ספר 23X28
Hudes
Oil on canvas, Hassidic Jew with a book, 23x28Hudes

253-1148


$200 | Sold for: $220
אקוורל, ילדה יושבת על חוף הים חתום, 22X14
Israels Josef מיוחס ל
Aquarelle, little girl sitting on the beach, signed, 22X14Israels Josef attributed to

253-1149


$25
רישום טוש, חסידים, חתום 1957, 19X12
Kaganowski E.
Ink drawing, Hassidic Jews, signed 1957, 19X12Kaganowski E.

253-1150


$40
רישום טוש, חסידים, חתום 1957, 15X20
Kaganowski E.
Ink drawing, Hassidic Jews, signed 1957, 15X20Kaganowski E.

253-1151


$500 | Sold for: $500
רישום פחם, דיוקן אישה, חתום בחותמת העזבון, 28X22
Lesser Ury
Charcoal drawing, portrait of a woman, stamped with the estate stamp, 28x22Lesser Ury

253-1152


$30 | Sold for: $120
הליוגרבורה, תימני סופר סת"מ 22X17 ס"מ
Lilien Ephraim Moshe
Heliogravure, Yemeni scribe, 22x17 cmLilien Ephraim Moshe

253-1153


$100 | Sold for: $500
שמן על בד, דיוקן הרצל, חתום, פגמים, 44X36
Nemes
Oil on canvas, portrait of Herzl, signed, damages, 44x36Nemes

253-1154


$40
תצריב, ערביה, חתום 19X7
Pesak Arie Leev
Etching, an Arab woman, signed, 19X7Pesak Arie Leev

253-1155


$300
תצריב, יהודי זקן, חתום 14X16
Pilichowsky Leopold 1867-1933
Etching, an old Jew, signed, 14X16Pilichowsky Leopold 1867-1933

253-1156


$150
ברונזה, כליזמר, נגן קונטרהבס חתום, גובה 21 ס"מ
Shalom L.
Bronze, Klezmer contrabass player, marked, height 21 cmShalom L.

253-1157


$300
שמן על עץ, יהודי עם תפילין 22X16
Seeberger Samuel (1878-1897)
Oil on wood, Jew with Tefilin, 22x16Seeberger Samuel (1878-1897)

253-1158


$60
ליטוגרפיה, סבל יהודי בלודז' חתום 1915, 23X19
שטרוק הרמן(1876-1944)
Lithograph, a Jewish carrier in Lodz, signed, 23X19Struck Hermann (1876-1944)

253-1159


$50
ליטוגרפיה, יהודי זקן גורר עגלה קובנה, חתום, 16X20
שטרוק הרמן(1876-1944)
Lithograph, an old Jew dragging a cart, Kaunas, signed, 16X20Struck Hermann (1876-1944)

253-1161


$60 | Sold for: $100
Das Buch Ruth, Fritz Gurlit Vlg 1921 עם חיתוכי עץ מאת Fritz Lederer, ממוספר 55/100
Fritz Lederer
Das Buch Ruth, Fritz Gurlit Vlg 1921 עם חיתוכי עץ מאת Fritz Lederer, ממוספר 55/100Fritz Lederer

253-1162


$150
The Ten Commandments, the John Winston Company, Philadelphia and Toronto, 1947, עותק ממוספר 781/1000 עם חתימת המחבר כריכה ומעטפת קרטון פגומים
Szyk Arthur
The Ten Commandments, the John Winston Company, Philadelphia and Toronto, 1947, numbered copy 781/1000 with the signature of the author, damaged binding, damaged cardboard coverSzyk Arthur

253-1163


$80
Italian Ketubbot, Illustrated Jewish marriage contracts, Associazione Amice Uneversitae di Gerusalemme, Milano 1984
Italian Ketubbot, Illustrated Jewish marriage contracts, Associazione Amice Uneversitae di Gerusalemme, Milano 1984

253-1164


$25 | Sold for: $75
מעשה חושב, התיק לספר תורה ותולדותיו, מכון בן צבי והוצ' בר אילן, ירושלים, תשנ"ח 1998
ברכה יניב
Maase Choshev, the Tora case, its history and design, Bar Ilan Uni. And Ben Zvi Inst., Jerusalem 5758 1998Bracha Yaniv

253-1170


$60 | Sold for: $130
חמשה חומשי תורה לפי סדר הפרשות פתוחות וסתומות, עם נביאים ראשונים, אחרונים וכתובים, אמשטרדם, תס"א 1701 , עם חתימות בעלים ר' שוושלשטיין חיים אברהם (קרעים מודבקים)
Pentateuch, Neviim and Ketubim, according to the order of the Torah sections, Amsterdam 5461 1701, with owner's signatures R' Swelshstein Haim Avraham (torn and taped)

253-1172


$50 | Sold for: $150
מחזור חלק ראשון כמנהג אשכנזים ושאר קהילות קדושות, ראש השנה ויום כיפור, אמשטרדם, תצ"ג 1733
Machzor, part one according to Ashkenazi tradition and other Kehilot Kdoshot, Rosh Hashana VeYom Kippur, Amsterdam, 5493 1733

253-1173


$300
חמשה חומשי תורה, תקון סופרים שני כרכים עם פרוש רש"י ואברבנאל, ור' שאול מאמשטרדם, אמשטרדם, תקכ"ח 1768 (פגמים ותיקונים)
Pentateuch, two volumes with interpretations by Rashi, Abrabanel and Rabbi Saul Levi Morteira of Amsterdam, Amsterdam 5528 1768 (damages and repairs)

253-1174


$60
ספר זכרון משה, לימוד לז' אדר יום פטירת משה רבנו, אמשטרדם, תרי"א 1851
גבריאל ב"ר אייזיק פאלק
Sefer Zichron Moshe, for 7 Adar, Amsterdam, 5611 1851Gavriel Ben Rabbi Isaac Folk

253-1175


$180
מחזור עם כוונת הפייטן, מנהג פולין, עם תרגום אשכנזית, המבורג, תקמ"ג 1783, עם שער בתחריט מיוחד וכריכה חדשה מפוארת
Machzor, Poland custom with Askenazi translation, Hamburg, 5543 1783, title page with special engraving and new beautiful binding

253-1176


$300
תלמוד בבלי 20 כרכים עם כל המפרשים, ווילנא, בדפוס והוצאת האלמנה והאחים ראם, תרפ"ג 1923, כריכת עור שחורה מהודרת מהתקופה, נייר איכותי, היה ברשותו של אחד הנגידים החשובים של עולם הישיבות באירופה ובא"י בתחילת המאה ה-20
Babilonean Talmud in 20 volumes, with all the interpreters, Vilno, publ by the widow Ram, 5683 1923, de lux black leather bindings

253-1177


$75
סדר תקון שבת כמנהג ספרדים עם תרגום לדינו, ע"י ר' ישראל בן חיים מבילגרדו, וינה, תקפ"א 1821
Seder Tikun Shabbat, with Ladino translation, by Rabbi Israel Ben Chayim of Belgrade, Vienna 5581 1821

253-1178


$90
ספר הר המור, ספר גדולת מרדכי ר' מרדכי בנעט, יחד עם חכמת שלמה, שו"ת מאת ר' שלמה קוועטש, וינה, תרכ"ב 1862, מד דף
Sefer Har Hamor, Sefer Gdulat Mordechai, Rabbi Mordecei Benet, with Chochmat Shlomo, by Shlomo Kovets, Vienna 5622 1862, 44 pgs.

253-1179


$60
סדר פרקי אבות עם תרגום מנוקד ללדינו, וינה, 1897, תרנ"ז
Seder Pirkei Avot, with punctuated Ladino translation, 5657 1897

253-1180


$650
ספר השרשים (דקדוק), חלק שני מהמכלול שחיבר, דפוס דניאל בומבירגי, ויניציאה, ש"ו 1546, כריכה חדשה
ר' דוד קמחי
Sefer Hashorashim (grammar), 2nd part of his complete works, Daniel Bomberg print. Venice 5306 1546, new bindingR' David Kimchi

253-1181


$100 | Sold for: $180
סליחות לאשמרת הבקר כפי מנהג ק"ק ספרדים, עם פיוטי ר' משה זכות, ויניציאה, תצ"ה 1735
Slichot L'ashmoret Ha'boker, according to Sephardi custom, Venice, 5495 1735

253-1182


$140
ספר תורת שלמים, זבחי תודה לחמי תודה, שו"ת, ויניציאה, תק"א 1741
ר' ישעיהו באסאן, ר' ישראל בנימין באסאן
Sefer Torat Shlemim, Venice, 5501 1741R' Yeshayahu Basan, R' Israel Beniamin

253-1183


$40
ספר ויקרא עם הפטרות כל השנה ויניציאה, תקט"ו 1755
V"yikrah Im Haftarot L'kol Ha'shana, Venice, 5515 1755

253-1184


$90
ספר אוצר נחמד, תפילות לימים נוראים על פי ספר חמדת ימים, ויניציאה, תק"כ 1760
Otzar Nechmad, prayers for the High Holy Days in accordance with the book Chemdat Yamim, Venice, 5520 1760

253-1185


$100 | Sold for: $110
ספר תחנונים וסליחות ללילי אשמורות כמנהג ק"ק איטליאני, עם ביאור, ויניציאה, תק"כ 1760, מצב רפאות יפה
Sefer Tachanunim V'Slichot L'lelei Ashmorot, Venice, 5520 1760, beautiful restoration condition

253-1186


$100 | Sold for: $110
ספר קב הישר, מוסר, ויניציאה, תקל"ב 1772
ר' צבי הירש ב"ר אהרון שמואל קאידנוור
Sefer Kav Ha'yashar, ethics, Venice, 5532 1772R' Zvi Hirsh Kaidanover

253-1187


$75
ספר שכיות החמדה, תפילות והלימוד לחודש ניסן ע"פ חמדת הימים, ויניציאה, תקל"ב 1772
Sefer Sechiyot Ha'chemda, prayers and studies for the month of Nissan in accordance with Chemdat Hayamim, 5532 1772

253-1188


$40
האסיף לתקופת השנה, מקדש לתורה ולחכמה, למחקר ולבקרת,.שנה חמישית, ואשרה, תרמ"ט 1889 (שער קרוע)
H'Assif Letkufat Hashana, Mikdash L'Tora Ule'Chochma.. Fifth year, 1889 (torn title page)

253-1189


$60 | Sold for: $85
שולחן ערוך מטור אורח חיים עם חדושי דינים מאת ר' משה איסרלש, זולצבאך, תק"ד 1744
ר' יוסף קארו
Shulchan Aruch Mitur Orach Haim, with Hidushey Dinim Meet R' Moshe Iserlash, Sulzbach, 5504 1744R' Yosef Caro

253-1190


$50 | Sold for: $50
מחזור לשלוש רגלים, זולצבאך תקכ"ז 1767
Machzor L'shalosh Regalim, Solzbach, 5527 1767

253-1191


$90
מחזור עם כוונת הפייטן שני כרכים: חלק ראשון ראש השנה ויום כיפור, חלק שני, סוכות, פסח, שבועות, זולצבאך, דפוס זעקל, תקס"ב 1802
Machzor Im Kavanat Ha'paitan, 2 volumes: part one Rosh Ha'shana and Yom Kippur, part two Sukkot, Pessach, Shavuot, Solzbach, 5562 1802

253-1192


$45 | Sold for: $65
אונה מוז'יר טיריב'לי, סיפור על אישה נוראה, לדינו, ירושלים, תרס"ז 1907, 68 עמ' ללא כריכה
אליקסאנדר בן גיאת
Unah Muz'er Terivle, the story of a terrible woman, Ladino, Jerusalem, 1907, 68 pgs. no coverAlixander Ben Giat

253-1193


$70
ספר שבחי האר"י, סיפורים לדינו, ירושלים, תרע"א 1911
Sefer Shivchei H'ARI, stories, Ladino, 5671 1911

253-1194


$80
סדר סליחות מכל השנה עם תרגום אנגלית, לונדון, תרכ"ו 1866, כריכה מקורית יפה
Seder Slichot M'kol Hashana, with an English translation, London, 5626 1866, beautiful original binding

253-1195


$60
שפר התיקונים, סדר ליל שבועות ליוורנו, תר"כ 1860, חתימת בעלים
Sefer Hatikunim, Seder Lel Shavuot, Livorno, 5620 1860, with owner's signature

253-1196


$60 | Sold for: $120
ספר מאור הקטן אשר חיבר הרב המופלא החסיד מוה"ר מאיר טארנפאל..על חמישה חומשי תורה, פירדא, תנ"ז 1697, עם חתימות בעלים
Ma'or Ha'katan by R' Hachassid Meir Tarnpol.. On the Pentateuch , Fuerth, 5457 1697, with owner's signature

253-1197


$60 | Sold for: $70
ספר תפארת הקודש, באורים על התורה, פיורדא, (תס"א 1701)
ר' שלמה בן רבי ישראל מזולקוא
Sefer Tif'eret Ha'kodesh, Bi'urim Al Ha'torah, Fuerth (5461 1701)R' Shlomo Ben R' Israel of Kovno

253-1198


$100 | Sold for: $170
ספר תהילים עם פירוש ר' דוד קמחי הרד"ק, ותרגום לאידיש שורה שורה, פירט תק"כ 1760
Sefer Tehilim Im Pirush Rabbi David Kimchi Ha'RaDaK, 1760

253-1199


$60
ספר מנורת המאור, חברו החכם רבינו יצחק אבוהב הספרדי, עם פירוש נפש יהודה, פיורדא, תקכ"ב 1763
Menorat Ha'maor, Chibro Ha'chacham Rabbeinu Isaac Aboab Ha'sfaradi, Im Perush Nefesh Yehuda, Fuerth 5522 1763

253-1200


$80
ספר שני לוחות הברית, חידושי דינים ומוסר, פיורדא, תקכ"ד 1764, מפורק, שדרה פגומה
ר' ישעיהו הורוביץ
Sefer Shnei Luchot Ha'brit, Chidushei Dinim V'mussar, Fuerth, 5524 1764, falling apart, damaged spineR' Yeshayahu Horovitz

253-1201


$60
ספר קיצור מעבר יבק הנעתק מספר מעבר יבק, פיורדא, תקכ"ו 1766
Sefer Kitsur Maavar Yabok, Neetak Misefer Maavar Yabok, Fuerth, 5536 1766

253-1202


$60
דרבוני זהב, פירוש מסכת שקלים, שם המחבר באקרוסטיכון משה בן פייסה מויגרשהיים, פיורדא, תקמ"ה 1785
Dirbuney Zahav, Perush Masechet Shkalim, by Moshe Ben Peise Moigershheim, Fuerth 5545 1785

253-1203


$50 | Sold for: $50
כתובים ספר משלי, עם תרגום אשכנזי ובאור מאת ר' איצק אייכל ז"ל, פיורדא, תקס"ה 1805
Ketubim Sefer Mishley, with Askenazi translation and interpretation by R' Itsek Aiichel Z"L, Fuerth, 5565 1805

253-1204


$80 | Sold for: $80
ספר זמירות ישראל, תהילים עם תרגום אשכנזי מאת רבנו משה בן מנחם, מבואר ע"י יואל בריל, שני כרכים: ספר ראשון ושני בכרך אחד, וספר שלישי בכרך שני, פיורדא, תקס"ד-תקס"ה, 1804-1805
Zmirot Israel, Tehilim with an Ashkenazi translation by Rabbeinu Moshe Ben Menachem, annotated by Joel Bril, 2 volumes, first and second book in volume one, the third in volume two, Fuerth, 5564-5565 1804-1805

253-1205


$120
שו"ת מהרז"ק והוא חלק ראשון מספר בגדי כהונה, יחד עם חדושי הלכות מהרז"ק חלק שני מספר בגדי כהונה, פיורדא, תקס"ז 1807
Sh+T M'Harazak, vehu Helek Rishon Misefer Bigdey Kehuna.. Fuerth, 5567 1807

253-1206


$70
ספר משען המים, חדושי אגדתא מהרז"ק, פיורדא, תקע"א 1811
ר' משולם זלמן
Sefer Mishan Hamaim, Khidushey Agadata meha/Razak, Fuerth, 5571 1811R' Meshulam Zalman

253-1207


$25
מחזור ליום ראשון של ראש השנה מדויק היטב ומתורגם אשכנזית, פיורדא, דפוס דוד צירנדארף, תקצ"ח 1838
Machzor L'yom Rishon Shel Rosh Ha'shana Meduyak Heitev V'meturgam Ashkenazit, Fuerth, print David Zirndorf, 5598 1838

253-1208


$120
תהילים עם תרגום לדינו, קושטא, תרקצ"ו 1836, מצב טוב, כתמים
Tehilim with Ladino translation, Constantinople, 5596 1836, good condition, stains

253-1209


$100
תלמוד בבלי מסכת עירובין שנגהאי, תש"ד 1944, בכריכה חדשה מהודרת
Babylonian Talmud Masehet Iruvin, Shanghai, 5704 1944, new elegant binding

253-1210


$50
תנ"ך ליסבון, מהדורת פקסימיליה של כתב יד מעוטר יחיד במינו בעולם משנת רמ"ג 1482, הוצ' ידיעות אחרונות, 1988
Lisbon Bible, facsimile edition of a unique adorned manuscript from the year 5243 1482, publ. Yediot Achronot, 1988

253-1212


$25 | Sold for: $25
חוברת אודות השואה ili pereis por la Libero, בולגריה סופיה 1947
ili pereis por la Libero, about the Holocaust, Sofia Bulgaria, 1947

253-1213


$100 | Sold for: $120
הא לכם זרע לצדקה פסקים כנראה פיורדא, באותיות סאלוניקי, תקכ"ו 1766 כריכת עור חדשה מהודרת
ר' יהודה מינץ
He Lachem Zera Letsdaka, Psakim, Fuerth, 5526, 1766 new delux leather bindingR' Yehuda Minz

253-1214


$40 | Sold for: $40
Kochbuch fuer die juedische Kueche Hrg v juedischen Frauenbund, Duesseldorf, 1926 (loose binding)
Kochbuch fuer die juedische Kueche (Cookbook for the Jewish Kitchen), Hrg v juedischen Frauenbund, Duesseldorf, 1926 (loose binding)

253-1215


$200 | Sold for: $375
Juedisches Ceremoniel odr Beschreibung der eriengen gebraeuche, Nuerenberg, 1726 עם איורים רבים
Paul Christian Kirchner
Juedisches Zeremoniell oder Beschreibung der engen Gebraeuche, Nuernberg 1726, with many illustrationsPaul Christian Kirchner

253-1216


$180
ספר תורה נביאים וכתובים איל ליברו די לה ליי, לוס פרופיטאס, אי לאס איסקריטוראס, עם תרגום לדינו, כרך א', בראשית עד מלכים, קונסטאנטינופלה 1905, כרך ב', ישעיהו עד דברי הימים, קונסטאנטינופלה, 1873 (כמה דפים נפרדים)
The Bible, Il Libro di la lay, los profitas, i las iscitoras, with Ladino translation, vol. 1, Genesis – Kings, Constantinople 1905, vol. 2, Isaiah – Chronicles, Constantinople 1873, (a few loose pages)

253-1220


$25 | Sold for: $30
סכין חלה עם כיתוב על הידית: "לך אכל בשמחה לחמך"
Challah knife, with an inscription on the handle: "Lech Echol Besimcha Lachmecha"

253-1221


$60 | Sold for: $90
צלחת קרמיקה למשלוח מנות עם ציורי דגים, קוטר 26 ס"מ
Ceramic plate for "Mishloach Manot", with fish drawings, 26 cm in diameter

253-1222


$25
צלחת פורצלן עם כיתוב "שבס" קוטר 14.5 ס"מ
Porcelain plate, with the inscription "Shabbes", 14.5 cm in diameter

253-1223


$80
תבליט פיוטר מוכסף, שנים עשר השבטים, 27X19
Silvered pewter relief, the twelve tribes, 27x19

253-1224


$30
מתקן עם ספירת העומר, עץ זית עם מגילה מודפסת
Device with the counting of the Omer, olivewood with a printed scroll

253-1225


$80
זוג פיגורות "בובה וזיידה" סבא וסבתא, התערוכה העולמית בשיקגו, 1930
A pair of figures "Bubbe and Zayde" grandma and grandpa, the World Exhibition in Chicago, 1930

253-1226


$30
סכין שחיטה קטן, ידית קרן אורך כולל 20.5 ס"מ, אורך להב 10.7 ס"מ
Small slaughtering knife, horn handle, length 20.5 cm., blade length 10.5 cm

253-1227


$80 | Sold for: $190
סט כלים למים אחרונים, כסף סטרלינג, צורת באר, 145 גרם
Sterling silver implements set for Mayim Achronim, well shaped, 145 gm

253-1228


$40
פיגורת עץ,"קידוש", פגמים גובה 36 ס"מ
Wooden figure, "Kiddush", damages, height 36 cm

253-1229


$80 | Sold for: $80
מנורת שבת עשויה פליז רקוע צפון אפריקה
Hammered brass Shabbat lamp, North Africa

253-1230


$40
סט כלים למים אחרונים מצופים כסף עם פלק מגדל דוד ירושלים
Silver plated "Mayim Achronim" set, with a plaque showing the tower of David Jerusalem

253-1231


$90
עבודת קישוט, כסף, חתונה 49 גרם, 8.5X8 ס"מ
Mauricio Samuel
Silver ornamental work, a wedding, 45 gm, 8.5x8 cmMauricio Samuel

253-1232


$40 | Sold for: $45
צלחת פיוטר עם חריטת תמונה שולחן קידוש וכיתוב "ויכלו השמיים והארץ וכל צבאם", קוטר 23 ס"מ
Pewter plate with an engraved image of a Kiddush table and the inscription "VAYAchulu Hashamaim…", 23 cm in diameter

253-1233


$90
לוחית עגולה עם גילוף עץ משה רבנו (שמות טז 15-16), המאה ה19, קוטר 18 ס"מ
Round disc with wood carving, Moses (Exodus 15-16), 19th C., 18 cm in diameter