257-001


$375
ראש גרזן מברונזה, אזור עירק-אירן אלף שלישי לפני הספירה, מצב טוב, 15X8 ס"מ
Bronze axe head, Iraq-Iran region, 3000 BCE, good condition, 15x8 cm

257-002


$1000
חרב ברונזה, אזור פרס-אפגניסטן אלף שני לפנה"ס, אורך 54 ס"מ
Bronze sword, Persia-Afghanistan region, 2000 BCE, length 54 cm

257-003


$450
פלק חרס אשורו חיטי Syro-Hittite עם דמות לוחם/כהן, סוף האלף השני לפנה"ס, מודבק משני חלקים מקוריים, 8X13.5 ס"מ, נדיר
Syro-Hittite clay plaque, with a figure of a warrior/priest, late 2000 BCE, glued together from its two original parts, 8x13.5 cm, rare

257-004


$1400
שני פלקי חרס עם תבליטים כ"א עם סצינה אירוטית, מסופוטמיה, אלף השני לפנה"ס, מידות 18X13, 17X13 ס"מ, מצב טוב, עם תיקונים
Two pottery plaques, each with a relief of an erotic scene, Mesopotamia, 2000 BCE, 18x13, 17x13 cm, good condition, with repairs

257-005


$1200
חרב ברונזה, אזור פרס-אפגניסטן אלף שני לפנה"ס, אורך 61 ס"מ
Bronze sword, Persia-Afghanistan region, 2000 BCE, length 61 cm

257-006


$160 | Sold for: $160
מחרוזת חרוזי קורניאול כתום ופאינס אירן, האלף הראשון לפנה"ס
String of antique beads, made of orange carnelians and faience, Iran, first thousand BC,

257-007


$500 | Sold for: $500
כד חרס (אמפורה), עם שתי ידיות תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, מצב מושלם
Pottery Amphora with two handles, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, perfect condition

257-008


$500 | Sold for: $500
פכית אבן גיר, קפריסין תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, נדיר ביותר
Limestone juglet, Cyprus, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, extremely rare

257-009


$1500
פיגורת ספינקס מאלבסטר (בהט) תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 מצרים, דיר אל בלח, מצב טוב, פגמים של הזמן, נדיר
Alabaster Sphinx figure, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, Egypt, Dir el Balakh, good condition, time worn, rare

257-011


$500 | Sold for: $800
שני פריטים: כד חרס עם פיית איסוף הממחזרת את הנוזל, פיה רגילה ושלוש ידיות, תקופת ברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, מצב מושלם ללא רפאות (נדיר), וכן פכית שחורה
Two artifacts: pottery jug with gathering spout which recycles the liquid, a regular spout and three handles, Iron Age II, 1000-586 BCE, perfect condition without any restoration (rare), and a black juglet

257-012


$750
צלמית אשתורת יהודאית מחרס משוחזרת משלושה חלקים, תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 16.5 ס"מ
Clay statuette of the Judean Astarte, reconstructed from three parts, Iron Age II, 1000- 586 BCE, height 16.5 cm

257-014


$500 | Sold for: $500
"בצע כסף" (חתיכת Hack-silver) כ-12.5 גרם, אמצעי תשלום קדום, תקופת הברזל, מאה 7-6 לפנה"ס
Piece of Hack-silver, 12.5 gm, ancient means of payment, Iron Age, 7th-6th BCE

257-015


$300 | Sold for: $300
ארבע מטבעות ברונזה, קרתגו 2.5 ס"מ, 2 ס"מ (2), 1.2 ס"מ, מאה שניה לפנה"ס
Four bronze coins, Carthage, 2.5 cm, 2 cm (2), 1.2 cm, 2nd BCE

257-016


$50
מטבע כסף, דרכמה, קפדוקיה המלך Ariobarzanes III שנים 52-42 לפנה"ס
Silver Drachm coin, Cappadocia, King Ariobarzanes III, 52-42 BCE

257-017


$60
מטבע כסף יווני ע"ס דרכמה קפדוקיה שלטון Ariobarzanes I 96-63 BC, צד א': דיוקן השליט, צד ב': אתונה עומדת
Greek silver Drachm, Ariobarzanes I of Cappadocia 95-63 BCE, obverse: head of ruler, reverse: a standing Athena

257-018


$65
ראש של פיגורת אלה אגיפטו-רומית, מאה שניה עד רביעית לספירה, גובה 7 ס"מ
Head of a deity figure, ?-Roman, 2nd-4th C., height 7 cm

257-019


$1200
פכית חרס רומית צורת ראש אדם מאה ראשונה-שניה לספירה, גובה 10 ס"מ, מצב טוב מאד
Roman pottery juglet, in the shape of a human head, 1st-2nd C., height 10 cm, very good condition

257-020


$15000
ראש פסל גדול קולוסל דיוקן הקיסר מרכוס אורליוס, עבודת סיתות שיש לבן, נדיר, גובה 33 ס"מ רוחב 20 ס"מ , לא ניתן להוציא מחוץ לגבולות מדינת ישראל
Colossal very large statue head, portrait of emperor Marcus Aurelius, white marble chiseling, rare, height 33 cm, width 20 cm , cannot be taken out of Israel borders

257-021


$1500
פיגורת ברונזה רומית, אלה מאות שניה-שלישית לספירה, גובה 8.2 ס"מ
Roman bronze deity figure, 1st-3rd C., height 8.2 cm

257-022


$800
חנוכית שמן מברונזה, רומי מאה שלישית-רביעית לספירה, חסר מכסה, מעוטר בנשר,נדיר, מידות 8X12 ס"מ
Bronze Chanukah oil lamp, 3rd-4th C., missing lid, decorated with an eagle, rare, 8x12 cm

257-023


$400 | Sold for: $850
מטבע ברונזה, מרד בר כוכבא שנה ב' לחירות ישראל, 133 לספירה, צד א': עלי גפן, צד ב': "שמעון" עם עץ תמר
Bronze coin, Bar Kokhba revolt, 2nd year to the liberation of Israel, 133 CE, obverse: vine leaves, reverse: "Shimon" with a palm tree

257-024


$4000 | Sold for: $4000
צלב-תליון, זהב 22K תקופה הביזנטית, מאות רביעית-שישית לספירה, רוחב 5.8 ס"מ, אורך 8.5 ס"מ (כולל מתפס), 20.9 גרם , בשילוב זכוכית ירוקה
22k gold crucifix-pendant, Byzantine era, 4th-6th C., width 5.8 cm, length 8.5 cm, including clasp, 20.9 gm, with green glass

257-025


$800 | Sold for: $800
אבן מגידת עתיקות bocca de la verita פי האמת, תקופה רומית ביזנטית, פני האל "אוקינוס" עם פה פעור, נדיר, מאות רביעית-חמישית לספירה
Bocca della Veritas (Mouth of Truth), Roman Byzantine era, face of the deity Oceanus with wide open mouth, fourth-fifth C. CE, rare

257-026


$200 | Sold for: $260
נר שמן מחרס, טיפוס קרתגו מאה 5-4 לספירה, עיטורי אמפורה עם פרחים, מצב מושלם
Clay oil lamp, Cartago type, 4 / 5 th C., amphora ornaments with flowers, perfect condition

257-030


$50
שש מטבעות כסף עתיקים
Six antique silver coins

257-031


$120
שתי מטבעות כסף ונציאניות מאה 16, מרקוס הקדוש עומד והדוגה כורע ברך, 5.9 גרם, 2.9 גרם (מחורר)
Two Venetian silver coins, 16th C., St. Mark standing and the Duga kneeling, 5.9 gm, 2.9 gm (with holes)

257-032


$120
שתי מטבעות כסף ונציאניות מאה 16, מרקוס הקדוש עומד והדוגה כורע ברך, 5.85 גרם, 2.75 גרם (מחורר)
Two Venetian silver coins, 16th C., St. Mark standing and the Duga kneeling, 5.85 gm, 2.75 gm (with holes)

257-034


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1608 משקל 6.95 גרם,
Silver coin of two Reales, Spain, 1608, 6.95 gm, with holes

257-035


$200
שתי מטבעות כסף ספרדיים ע"ס ריאל כ"א 1608, 1628 משקלים 3.25 גרם, 3.2 גרם (מחוררים)
Two silver coins of one Real each, Spain, 1608, 1628, 3.25 gm, 3.2 gm., with holes

257-036


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1608 משקל 6.55 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain, 1608, 6.55 gm, with holes

257-037


$200
שתי מטבעות כסף ספרדיים ע"ס ריאל 1607 משקלים 2.95 גרם, 3.30 גרם (מחוררים)
Two silver coins of one Real each, Spain, 1607, 2.95 gm, 3.30 gm., with holes

257-038


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1621 משקל 6.5 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain, 1621, 6.5 gm, with holes

257-039


$200
שתי מטבעות כסף ספרדיים ע"ס ריאל 1627, 1628 משקלים 3.05 גרם, 3.3 גרם (מחוררים)
Two silver coins of one Real each, Spain, 1627, 1628, 3.05 gm, 3.3 gm., with holes

257-040


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1627 משקל 7 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain, 1627, 7 gm, with holes

257-041


$200
מטבע כסף ספרדי ע"ג שמונה ריאלס" Piece of eight" תקופת השלטון הקולוניאלי בדרום אמריקה, מאה 16-17, משקל 27.5 גרם
Spanish silver "Piece of eight" of eight Reales, colonial reign in Latin America period, 16th-17th C., 27.5 gm

257-042


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1621 משקל 6.85 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain, 1621, 6.85 gm, with holes

257-043


$240
שלוש מטבעות כסף ספרדיים ע"ס ריאל 1607, 1627, משקלים 3.3 גרם, 3.6 גרם, 3.15 גרם (מחוררים)
Three silver coins of one Real each, Spain, 1607, 1627, 3.3 gm, 3.6 gm., 3.15 gm, with holes

257-044


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1628 משקל 6.25 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain,1628, 6.25 gm, with holes

257-045


$300
ארבע מטבעות כסף ע"ס שני ריאלס כ"א ספרד, זמן הכיבוש הקולוניאלי, מאה 16-17, מחוררים, 4.75 גרם, 2.9 גרם, 3.25 גרם, 3.2 גרם
Four silver coins of two Reales, Spain, colonial period, 16th-17th C., with holes, 4.75 gm, 2.9 gm, 3.25 gm, 3.2 gm

257-046


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1621 משקל 6.31 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain, 1621, 6.31 gm, with holes

257-047


$450
שלושה מטבעות כסף ספרדיים ע"ס שני ריאלס כ"א מאה 16-17, תקופת השלטון הספרדי בדרום אמריקה, 6.6 גרם, 6.7 גרם, 7 גרם
Three Spanish silver coins of 2 Reales each, 16th-17th C., period of Spanish colonial reign in South America, 6.6 gm, 6.7 gm, 7 gm

257-048


$200
מטבע כסף ספרדי ע"ג שמונה ריאלס" Pice of eight" תקופת השלטון הקולוניאלי בדרום אמריקה, מאה 16-17, משקל 27.5 גרם
Spanish silver "Piece of eight" of eight Reales, colonial reign in Latin America period, 16th-17th C., 27.5 gm

257-049


$450
שלושה מטבעות כסף ספרדיים ע"ס שני ריאלס כ"א מאה 16-17, תקופת השלטון הספרדי בדרום אמריקה, 6.5 גרם, 6.8 גרם, 7 ג