257-001


$375
ראש גרזן מברונזה, אזור עירק-אירן אלף שלישי לפני הספירה, מצב טוב, 15X8 ס"מ
Bronze axe head, Iraq-Iran region, 3000 BCE, good condition, 15x8 cm

257-002


$1000
חרב ברונזה, אזור פרס-אפגניסטן אלף שני לפנה"ס, אורך 54 ס"מ
Bronze sword, Persia-Afghanistan region, 2000 BCE, length 54 cm

257-003


$450
פלק חרס אשורו חיטי Syro-Hittite עם דמות לוחם/כהן, סוף האלף השני לפנה"ס, מודבק משני חלקים מקוריים, 8X13.5 ס"מ, נדיר
Syro-Hittite clay plaque, with a figure of a warrior/priest, late 2000 BCE, glued together from its two original parts, 8x13.5 cm, rare

257-004


$1400
שני פלקי חרס עם תבליטים כ"א עם סצינה אירוטית, מסופוטמיה, אלף השני לפנה"ס, מידות 18X13, 17X13 ס"מ, מצב טוב, עם תיקונים
Two pottery plaques, each with a relief of an erotic scene, Mesopotamia, 2000 BCE, 18x13, 17x13 cm, good condition, with repairs

257-005


$1200
חרב ברונזה, אזור פרס-אפגניסטן אלף שני לפנה"ס, אורך 61 ס"מ
Bronze sword, Persia-Afghanistan region, 2000 BCE, length 61 cm

257-006


$160 | Sold for: $160
מחרוזת חרוזי קורניאול כתום ופאינס אירן, האלף הראשון לפנה"ס
String of antique beads, made of orange carnelians and faience, Iran, first thousand BC,

257-007


$500 | Sold for: $500
כד חרס (אמפורה), עם שתי ידיות תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, מצב מושלם
Pottery Amphora with two handles, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, perfect condition

257-008


$500 | Sold for: $500
פכית אבן גיר, קפריסין תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, נדיר ביותר
Limestone juglet, Cyprus, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, extremely rare

257-009


$1500
פיגורת ספינקס מאלבסטר (בהט) תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 מצרים, דיר אל בלח, מצב טוב, פגמים של הזמן, נדיר
Alabaster Sphinx figure, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, Egypt, Dir el Balakh, good condition, time worn, rare

257-011


$500 | Sold for: $800
שני פריטים: כד חרס עם פיית איסוף הממחזרת את הנוזל, פיה רגילה ושלוש ידיות, תקופת ברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, מצב מושלם ללא רפאות (נדיר), וכן פכית שחורה
Two artifacts: pottery jug with gathering spout which recycles the liquid, a regular spout and three handles, Iron Age II, 1000-586 BCE, perfect condition without any restoration (rare), and a black juglet

257-012


$750
צלמית אשתורת יהודאית מחרס משוחזרת משלושה חלקים, תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 16.5 ס"מ
Clay statuette of the Judean Astarte, reconstructed from three parts, Iron Age II, 1000- 586 BCE, height 16.5 cm

257-014


$500 | Sold for: $500
"בצע כסף" (חתיכת Hack-silver) כ-12.5 גרם, אמצעי תשלום קדום, תקופת הברזל, מאה 7-6 לפנה"ס
Piece of Hack-silver, 12.5 gm, ancient means of payment, Iron Age, 7th-6th BCE

257-015


$300 | Sold for: $300
ארבע מטבעות ברונזה, קרתגו 2.5 ס"מ, 2 ס"מ (2), 1.2 ס"מ, מאה שניה לפנה"ס
Four bronze coins, Carthage, 2.5 cm, 2 cm (2), 1.2 cm, 2nd BCE

257-016


$50
מטבע כסף, דרכמה, קפדוקיה המלך Ariobarzanes III שנים 52-42 לפנה"ס
Silver Drachm coin, Cappadocia, King Ariobarzanes III, 52-42 BCE

257-017


$60
מטבע כסף יווני ע"ס דרכמה קפדוקיה שלטון Ariobarzanes I 96-63 BC, צד א': דיוקן השליט, צד ב': אתונה עומדת
Greek silver Drachm, Ariobarzanes I of Cappadocia 95-63 BCE, obverse: head of ruler, reverse: a standing Athena

257-018


$65
ראש של פיגורת אלה אגיפטו-רומית, מאה שניה עד רביעית לספירה, גובה 7 ס"מ
Head of a deity figure, ?-Roman, 2nd-4th C., height 7 cm

257-019


$1200
פכית חרס רומית צורת ראש אדם מאה ראשונה-שניה לספירה, גובה 10 ס"מ, מצב טוב מאד
Roman pottery juglet, in the shape of a human head, 1st-2nd C., height 10 cm, very good condition

257-020


$15000
ראש פסל גדול קולוסל דיוקן הקיסר מרכוס אורליוס, עבודת סיתות שיש לבן, נדיר, גובה 33 ס"מ רוחב 20 ס"מ , לא ניתן להוציא מחוץ לגבולות מדינת ישראל
Colossal very large statue head, portrait of emperor Marcus Aurelius, white marble chiseling, rare, height 33 cm, width 20 cm , cannot be taken out of Israel borders

257-021


$1500
פיגורת ברונזה רומית, אלה מאות שניה-שלישית לספירה, גובה 8.2 ס"מ
Roman bronze deity figure, 1st-3rd C., height 8.2 cm

257-022


$800
חנוכית שמן מברונזה, רומי מאה שלישית-רביעית לספירה, חסר מכסה, מעוטר בנשר,נדיר, מידות 8X12 ס"מ
Bronze Chanukah oil lamp, 3rd-4th C., missing lid, decorated with an eagle, rare, 8x12 cm

257-023


$400 | Sold for: $850
מטבע ברונזה, מרד בר כוכבא שנה ב' לחירות ישראל, 133 לספירה, צד א': עלי גפן, צד ב': "שמעון" עם עץ תמר
Bronze coin, Bar Kokhba revolt, 2nd year to the liberation of Israel, 133 CE, obverse: vine leaves, reverse: "Shimon" with a palm tree

257-024


$4000 | Sold for: $4000
צלב-תליון, זהב 22K תקופה הביזנטית, מאות רביעית-שישית לספירה, רוחב 5.8 ס"מ, אורך 8.5 ס"מ (כולל מתפס), 20.9 גרם , בשילוב זכוכית ירוקה
22k gold crucifix-pendant, Byzantine era, 4th-6th C., width 5.8 cm, length 8.5 cm, including clasp, 20.9 gm, with green glass

257-025


$800 | Sold for: $800
אבן מגידת עתיקות bocca de la verita פי האמת, תקופה רומית ביזנטית, פני האל "אוקינוס" עם פה פעור, נדיר, מאות רביעית-חמישית לספירה
Bocca della Veritas (Mouth of Truth), Roman Byzantine era, face of the deity Oceanus with wide open mouth, fourth-fifth C. CE, rare

257-026


$200 | Sold for: $260
נר שמן מחרס, טיפוס קרתגו מאה 5-4 לספירה, עיטורי אמפורה עם פרחים, מצב מושלם
Clay oil lamp, Cartago type, 4 / 5 th C., amphora ornaments with flowers, perfect condition

257-030


$50
שש מטבעות כסף עתיקים
Six antique silver coins

257-031


$120
שתי מטבעות כסף ונציאניות מאה 16, מרקוס הקדוש עומד והדוגה כורע ברך, 5.9 גרם, 2.9 גרם (מחורר)
Two Venetian silver coins, 16th C., St. Mark standing and the Duga kneeling, 5.9 gm, 2.9 gm (with holes)

257-032


$120
שתי מטבעות כסף ונציאניות מאה 16, מרקוס הקדוש עומד והדוגה כורע ברך, 5.85 גרם, 2.75 גרם (מחורר)
Two Venetian silver coins, 16th C., St. Mark standing and the Duga kneeling, 5.85 gm, 2.75 gm (with holes)

257-034


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1608 משקל 6.95 גרם,
Silver coin of two Reales, Spain, 1608, 6.95 gm, with holes

257-035


$200
שתי מטבעות כסף ספרדיים ע"ס ריאל כ"א 1608, 1628 משקלים 3.25 גרם, 3.2 גרם (מחוררים)
Two silver coins of one Real each, Spain, 1608, 1628, 3.25 gm, 3.2 gm., with holes

257-036


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1608 משקל 6.55 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain, 1608, 6.55 gm, with holes

257-037


$200
שתי מטבעות כסף ספרדיים ע"ס ריאל 1607 משקלים 2.95 גרם, 3.30 גרם (מחוררים)
Two silver coins of one Real each, Spain, 1607, 2.95 gm, 3.30 gm., with holes

257-038


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1621 משקל 6.5 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain, 1621, 6.5 gm, with holes

257-039


$200
שתי מטבעות כסף ספרדיים ע"ס ריאל 1627, 1628 משקלים 3.05 גרם, 3.3 גרם (מחוררים)
Two silver coins of one Real each, Spain, 1627, 1628, 3.05 gm, 3.3 gm., with holes

257-040


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1627 משקל 7 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain, 1627, 7 gm, with holes

257-041


$200
מטבע כסף ספרדי ע"ג שמונה ריאלס" Piece of eight" תקופת השלטון הקולוניאלי בדרום אמריקה, מאה 16-17, משקל 27.5 גרם
Spanish silver "Piece of eight" of eight Reales, colonial reign in Latin America period, 16th-17th C., 27.5 gm

257-042


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1621 משקל 6.85 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain, 1621, 6.85 gm, with holes

257-043


$240
שלוש מטבעות כסף ספרדיים ע"ס ריאל 1607, 1627, משקלים 3.3 גרם, 3.6 גרם, 3.15 גרם (מחוררים)
Three silver coins of one Real each, Spain, 1607, 1627, 3.3 gm, 3.6 gm., 3.15 gm, with holes

257-044


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1628 משקל 6.25 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain,1628, 6.25 gm, with holes

257-045


$300
ארבע מטבעות כסף ע"ס שני ריאלס כ"א ספרד, זמן הכיבוש הקולוניאלי, מאה 16-17, מחוררים, 4.75 גרם, 2.9 גרם, 3.25 גרם, 3.2 גרם
Four silver coins of two Reales, Spain, colonial period, 16th-17th C., with holes, 4.75 gm, 2.9 gm, 3.25 gm, 3.2 gm

257-046


$150
מטבע כסף ע"ס שני ריאל, ספרד, 1621 משקל 6.31 גרם, מחורר
Silver coin of two Reales, Spain, 1621, 6.31 gm, with holes

257-047


$450
שלושה מטבעות כסף ספרדיים ע"ס שני ריאלס כ"א מאה 16-17, תקופת השלטון הספרדי בדרום אמריקה, 6.6 גרם, 6.7 גרם, 7 גרם
Three Spanish silver coins of 2 Reales each, 16th-17th C., period of Spanish colonial reign in South America, 6.6 gm, 6.7 gm, 7 gm

257-048


$200
מטבע כסף ספרדי ע"ג שמונה ריאלס" Pice of eight" תקופת השלטון הקולוניאלי בדרום אמריקה, מאה 16-17, משקל 27.5 גרם
Spanish silver "Piece of eight" of eight Reales, colonial reign in Latin America period, 16th-17th C., 27.5 gm

257-049


$450
שלושה מטבעות כסף ספרדיים ע"ס שני ריאלס כ"א מאה 16-17, תקופת השלטון הספרדי בדרום אמריקה, 6.5 גרם, 6.8 גרם, 7 גרם
Three Spanish silver coins of 2 Reales each, 16th-17th C., period of Spanish colonial reign in South America, 6.5 gm, 6.8 gm, 7 gm

257-050


$200
מטבע כסף ספרדי ע"ג שמונה ריאלס" Pice of eight" תקופת השלטון הקולוניאלי בדרום אמריקה, מאה 16-17, משקל 26.3 גרם
Spanish silver "Piece of eight" of eight Reales, colonial reign in Latin America period, 16th-17th C., 27.5 gm

257-051


$450
שלושה מטבעות כסף ספרדיים ע"ס שני ריאלס כ"א מאה 16-17, תקופת השלטון הספרדי בדרום אמריקה, 6.6 גרם, 6.7 גרם, 7 גרם
Three Spanish silver coins of 2 Reales each, 16th-17th C., period of Spanish colonial reign in South America, 6.6 gm, 6.7 gm, 7 gm

257-052


$200
מטבע כסף ספרדי ע"ג ארבעה ריאלס תקופת השלטון הקולוניאלי בדרום אמריקה, מאה 16-17, משקל 13.5 גרם
Spanish silver coin of four Reales, colonial reign in Latin America period, 16th-17th C., 27.5 gm

257-053


$450
שלושה מטבעות כסף ספרדיים ע"ס שני ריאלס כ"א מאה 16-17, תקופת השלטון הספרדי בדרום אמריקה, 6.45 גרם, 6.45 גרם, 6.85 גרם
Three Spanish silver coins of 2 Reales each, 16th-17th C., period of Spanish colonial reign in South America, 6.45 gm, 6.45 gm, 6.85 gm

257-054


$200
שתי מטבעות כסף ספרדיים ע"ס ריאל 1627 משקלים 3.25 גרם, 3.3 גרם (מחוררים)
Two silver coins of one Real each, Spain, 3.25 gm, 3.3 gm., with holes

257-055


$450
שלושה מטבעות כסף ספרדיים ע"ס שני ריאלס כ"א מאה 16-17, תקופת השלטון הספרדי בדרום אמריקה, 6.20 גרם, 6.55 גרם, 6.75 גרם
Three Spanish silver coins of 2 Reales each, 16th-17th C., period of Spanish colonial reign in South America, 6.20 gm, 6.55 gm, 6.75 gm

257-057


$40 | Sold for: $100
כ-350 גרם מטבעות ברונזה ארץ ישראל, תקופות שונות, לא מזוהים
350 gm of bronze coins, Eretz Israel, various periods, unrecognizable

257-058


$150 | Sold for: $190
כ-3 ק"ג מטבעות ברונזה תקופה הלניסטית, רומית, ביזנטית ואיסלמית, מצבים fair ופחות
Appr 3 kilo of ancient bronze coins, all periods and conditions

257-059


$25
לוט 13 מטבעות ברונזה ארצישראליות תקופה רומית עד ערבית, מצב גרוע, לא ניתנות לזיהוי
Thirteen bronze coins, Eretz-Israel, Roman to Arab periods, in poor condition unidentifiable

257-060


$25 | Sold for: $25
תשע טבעות ושברי טבעות ופיבולה, ארץ ישראל, מהתקופה ההלניסטית עד לתקופה העותמאנית, שלמים ושבורים
Nine rings and ring segments and a fibula, Eretz Israel, from the Hellenistic period until the Ottoman period

257-061


$40 | Sold for: $200
שלושה נרות שמן מחרס, תקופה הרודיאנית, מצבים שונים
3 pottery oil lamps, Herodian period, different conditions

257-062


$40 | Sold for: $40
עשרה צמידי ברונזה, ארץ ישראל, מהתקופה הרומית עד העותמאנית
Ten bronze bracelet, Eretz-Israel, Roman to Ottoman periods

257-063


$50 | Sold for: $55
כ-800 גרם של חרוזים, עשויים זכוכית וחומרים אחרים, תקופות שונות
800 gm of beads, made of glass and other materials, various periods

257-070


$25
שני מאובנים של קורלים
2 coral fossils

257-071


$25
שלושה מאובני אמוניטים
3 ammonite fossils

257-073


$25
לוט של 5 כלי צור פרה היסטוריים 35000 עד 3000 לפנה"ס : ראש חץ וכלי גירוד, מודבקים לשתי לוחיות
Lot of 5 pre-historical flint tools, 3500-3000 BCE: arrowhead and scraping tools, attached to two panels

257-074


$50 | Sold for: $55
לוט של 19 כלי צור פרה-היסטוריים מקדחים, סכינים ומיקוליטים, מודבקים על לוח פרספקס, 35,000 עד 3,000 לפנה"ס
Lot of 19 pre-historical flint tools: drills, knives etc., attached to a Perspex panel, 35,000 - 3000 BC

257-075


$30
שני כלי צור פרה היסטוריים אבן יד דו צדדית וליבת צור, 10X9 ס"מ, 5X4 ס"מ
Two pre-historical flint tools, two sided hand axe and a flint lithic core, 10x9 cm, 5x4 cm

257-076


$60
לוט של 12 כלי ציד פרה-היסטוריים 35000 עד 3000 לפנה"ס: חוד חנית, מקדח, ועוד, מודבקים ללוח פרספקס
Lot of 12 pre-historical flint tools, 3500-3000 BCE: spearhead, drill and more, attached to a Perspex panel

257-078


$25 | Sold for: $25
עשרה חרוזי צדף כלכוליתיים 4000 לפנה"ס
Ten mother of pearl beads, Chalcolithic Age, 4000 BCE

257-079


$150
נר שמן מחרס צורת צלוחית עם ארבע פיות, טיפוס נדיר, תקופה כלכוליתית, 4000-3100 לפנה"ס
Saucer shaped clay oil lamp with 4 wicks, rare type, Chalcolithic Age, 4000-3100 BCE

257-081


$100
כד חרס עם זוג ידיות מדף תקופת הברונזה הקדומה I, בין 3100-2900 לפנה"ס, סדק בתחתית
Pottery jug with a pair of handles, early Bronze Age I, 3100-2900 BCE, crack on base

257-082


$180
כד חרס עם שתי ידיות מדף ופיה מחוררת למיחזור (שמן), תקופת הברונזה הקדומה I, בין 3100-2900 לפנה"ס, תיקונים בגוף, בפיה ובשפה
Pottery jug with two handles and holed spout for recycling (oil), early Bronze Age I, 3100-2900 BCE, repairs to body, spout and lip

257-083


$120
קערית טרה קוטה עם ידית ומשפך תקופת הברונזה הקדומה, 3000 לפנה"ס
Early bronze age saucer with handle and spout

257-084


$200
קערת חרס אדומה בחוץ ושחורה בפנים, קפריסין, תקופת הברונזה הקדומה I, 3000 לפנה"ס, מלבד סדק קטן, מצב טוב, נדיר
Pottery bowl, red on the outside black on the inside, Cyprus, early Bronze Age I, 3000 BCE, good condition except for a small crack, rare

257-085


$85
כד קטן juglet, חרס אדום עם שאריות עיטורים, תקופת הברונזה הקדומה II, 2900-2500 לפנה"ס, גובה 7 ס"מ
Red pottery juglet, with traces of painted decorations, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, height 7 cm

257-087


$50
שלושה כלי חרס קטנים, תקופת הברונזה הקדומה 2, 2900-2500 לפנה"ס, מצבים שונים
Three small pottery vessels, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, various conditions

257-088


$140 | Sold for: $140
כד חרס עם ידית תקופת הברונזה הקדומה II, בין 2900-2500 לפנה"ס, מצב שלם בלי תיקונים
Pottery jug with handle, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, intact without any repairs

257-089


$50
שני כדי חרס, תקופת ברונזה קדומה 2 2900-2500 לפנה"ס, חיפוי אדום, שניהם מצב טוב, תיקונים וסדקים
Two clay jugs, early Bronze Age II, 2900-2200 BCE, red slip, both in good condition, repairs and cracks

257-090


$140
כד חרס עם שתי ידיות , חיפוי אדום תקופת הברונזה הקדומה 1 3100-2900 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 11 ס"מ
Pottery jug with two handles, red slip, early Bronze Age I, 3100-2900 BCE, good condition, height 11 cm

257-091


$50
כד חרס תקופת הברונזה הקדומה 2 2900-2500 לפנה"ס, ידית משוחזרת, מלבד זאת שלם, גובה 11 ס"מ
Pottery jug, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE; loose handle otherwise complete, height 11 cm

257-092


$150 | Sold for: $180
כד חרס עם חיפוי אדום וכן עם שתי ידיות מדף, תקופת ברונזה קדומה 2, 2900-2500 לפנה"ס, מלבד תיקונים קלים בשפה, מצב טוב
Pottery jug with red slip and two handles, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, except for minor repairs to the lip, good condition

257-093


$60 | Sold for: $60
כד חרס עם חיפוי אדום squat תקופת הברונזה הקדומה 2, 2900-2500 לפנה"ס, פגמי קורוזיה בצד אחד
Pottery jug, red slip, squat, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, corrosion damage to one side

257-094


$150
קערת חרס עם אונקלוס (בליטה פנימית) תקופת הברונזה הקדומה 2 2900-2500 לפנה"ס, חיפוי אדום, מצב טוב עם חתימת ידו של משה דיין, קוטר 11 ס"מ
Pottery bowl with interior bulges, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, red slip, good condition, with an autograph by Moshe Dayan, 11 cm in diameter

257-095


$60
כד חרס טורפדו, ברונזה תיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, תיקון בצוואר, גובה 19 ס"מ
Pottery torpedo jar, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, repair to neck, height 19 cm

257-096


$150
כד חרס עם חיפוי אדום תקופת הברונזה הקדומה 2, 2900-2500 לפנה"ס, תיקון קטן בשפה, מלבד זאת מצב טוב
Clay jug with red slip, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, minor repair to the lip 9therwise in good condition

257-097


$80
כד חרס, שתי ידיות, חיפוי אדום תקופת ברונזה קדומה II בין 2900-2500 לפנה"ס, מצב טוב, תיקון קל בגוף, צ'יפים קטנים, גובה 16 ס"מ
Pottery jug, two handles, red slip, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, good condition, minor repair to the body, minor chipping, height 16 cm

257-098


$160 | Sold for: $160
כד חרס עם שתי ידיות, חיפוי אדום עם עיטורים גיאומטרים, תקופת הברונזה הקדומה I, 3100-2900 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 14 ס"מ
Pottery jug with two handles, red slip, with geometrical ornamentation, early Bronze Age I, 3100-2900 BCE, good condition, height 14 cm

257-099


$80
קערית חרס עם חיפוי אדום תקופת הברונזה הקדומה 2, 2900-2500 לפניה"ס, מלבד שבר קטן בשפה מצב טוב
Pottery bowl with red slip, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, good condition except for a small crack on the lip

257-100


$160
כד חרס טורפדו, גדול במיוחד תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, שלם, גובה 27 ס"מ
Pottery torpedo jar, particularly large, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, intact, height 27 cm

257-101


$80
כלי חרס פתוח, חיפוי אדום משפך (זרבובית), תקופת הברונזה הקדומה II, בין 2900-2500 לפנה"ס, תיקונים, סדקים ושחזורים
Open pottery vessel, red slip, spout, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, repairs, cracks and restorations

257-102


$180
כד חרס טורפדו גדול במיוחד תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, גובה 31 ס"מ, צ'יפ קטן בשפה
Pottery torpedo jar, particularly large, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, height 31 cm, minor chip to the lip

257-103


$80
כד חרס עם חיפוי אדמדם, תקופת הברונזה הקדומה 2, 2900-2500 לפנה"ס, תיקונים והדבקות
Pottery jug with reddish slip, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, repairs and paste

257-104


$180
שתי קעריות חרס, כ"א עם אונקלוס (בליטה פנימית),תקופת הברונזה הקדומה 2, 2900-2500 לפנה"ס, חיפוי אדום, מצב טוב, כ"א עם סדק קטן
Two small pottery bowls, each with amphalos (interior bulge), early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, red slip, good condition, each one slightly cracked

257-105


$90
כד חרס עם ידית, תקופת הברונזה הקדומה 2, 2900-2500 לפנה"ס, מצב טוב, נדיר, מלבד סדק קל ותיקון בשפה, גובה 17 ס"מ
Pottery jug with handle, early Bronze Age II, 2900-2500 BCE, good condition, rare, except for a minor crack and repair to the lip, height 17 cm

257-106


$200
כד חרס עם ידית אחת תקופת ברונזה תיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, תיקון בשפה, גובה 36 ס"מ
Pottery jug with one handle, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, repair to lip, height 36 cm

257-107


$100 | Sold for: $100
פכית חרס, תקופת הברונזה התיכונה II 2000-1550 לפנה"ס, (תקופת האבות)
MB II pottery jug, 2000 – 1550 bc, Patriarchs period

257-109


$100
כד חרס, תקופת הברונזה התיכונה 1 2200-2000 לפנה"ס, סדק גדול בצד
Pottery jug, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, large crack on the side

257-110


$120
כד חרס, תקופת הברונזה התיכונה I 2200-2000 לפנה"ס, חיפוי אדום-חום, מצב טוב, מלבד סדק בבסיס, גובה 15 ס"מ
Pottery jug, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, reddish brown slip, good condition except for a crack on the base, height 15 cm

257-111


$75 | Sold for: $75
כד חרס עם ידיות מדף תקופת הברונזה התיכונה 1, 2200-2000 לפנה"ס, מצב טוב
Pottery jug with handles, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, good condition

257-112


$120
כד חרס, א"י, תקופת הברונזה התיכונה 1 2200-2000 לפנה"ס, שבר בשפה, גובה 31 ס"מ
Pottery jug, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, crack on lip, height 31 cm

257-113


$90 | Sold for: $90
נר חרס פתוח, טיפוס "צלחת" saucer תקופת הברונזה התיכונה 1, 2200-2000 לפנה"ס, נדיר, מצב מושלם
Open clay lamp, "saucer" type, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, perfect condition

257-114


$150
כד חרס, טיפוס Tea pot גדול במיוחד, תקופת האבות, הברונזה התיכונה 1, 2200-2000 לפנה"ס, מצב מצויין
Teapot type pottery jar, large in dimension, middle Bronze Age, 2200-2000 BCE, excellent condition

257-115


$100
סיר בישול חרס אדום, שתי ידיות תקופת הברונזה התיכונה I, בין 2200-2000 לפנה"ס, שברים ותיקונים
Red clay cooking pot, two handles, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, cracks and repairs,

257-116


$200 | Sold for: $200
כד חרס עם חיפוי אדום ועיטורי חריטה מתחת לידית, תקופת הברונזה התיכונה 1, 2200-2000 לפניה"ס, מצב מצויין
Clay jug with red slip and engraved ornaments beneath the handle, middle Bronze Age, 2200-2000 BCE, excellent condition

257-117


$120
נר שמן מחרס 4 פיות, תקופת הברונזה התיכונה 1, 2200-2000 לפנה"ס, מצב טוב, טיפוס נדיר, צ'יפים קטנים בשפה
Clay oil lamp, 4 wicks, middle Bronze Age I, 2200-2000 BCE, good condition, rare type, chipped lip

257-119


$50
כד חרס עם שתי ידיות תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1550 לפנה"ס, תיקונים רבים
Pottery jug with two handles, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, multiple repairs

257-120


$150
פכית חרס חיפוי אדום, תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, גובה 8.5 ס"מ, תיקון קטן בשפה
Clay juglet with red slip, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, height 8.5 cm, minor repair to lip

257-121


$80
פכית חרס, תקופת הברונזה התיכונה 2 2000-1550 לפנה"ס, מצב מושלם, גובה 17 ס"מ
Clay juglet, middle Bronze Age,2000-1550 BCE, perfect condition, height 17 cm

257-122


$150
כד חרס, טיפוס תל אל- יהודיה תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, ידית מודבקת, צוואר משוחזר, גובה 13 ס"מ
Pottery jug, Tell el-Yahudiyeh type, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, glued on handle, reconstructed neck, height 13 cm

257-123


$80
כד חרס קטן עם ידית תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, מצב שלם, ללא תיקונים
Small pottery jug with handle, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, intact condition, without any repairs

257-124


$150
כד חרס קטן עם ידית כפולה טיפוס תל אל יהודיה, תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, משוחזר ועם תיקונים
Small pottery jug with handle and a double spout, Tel el-Yahudiyeh type, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, restructured and repaired

257-125


$80
קערת חרס, תקופת הברונזה התיכונה 2 2000-1550 לפנה"ס, מצב טוב
Pottery bowl, late Bronze Age II, 2000-1550 BCE, good condition

257-126


$150
פכית חרס עם ידית, תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, מצב טוב ללא תיקונים, גובה 11 ס"מ
Clay juglet with handle, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, good condition without any repairs, height 11 cm

257-127


$100
כד חרס טורפדו, תקופת ברונזה תיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, מצב טוב, תיקון בגוף ובפיה, גובה 29 ס"מ
Basson
Clay torpedo jar, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, good condition, repairs to body and spout, height 29 cm

257-128


$200
גביע חרס chalice תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, סדקים, שברים ותיקון בשפה,
Pottery chalice, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, cracks and repair to the lip

257-129


$120
כד חרס צורת טורפדו, תקופת הברונזה התיכונה 2 2000-1550 לפנה"ס, מושלם, אורך 16 ס"מ
Torpedo shaped pottery jug, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, perfect condition, length 16 cm

257-130


$200
כד חרס קטן עם ידית כפולה תל אל-יהודיה, תקופת הברונזה התיכונה 2 , 2000-1550 לפנה"ס, פיה וידית משוחזרים, תיקון בגוף
Small pottery jug with handle and a double spout, Tel el-Yahudiyeh, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, restructured spout and handle, repair to body

257-131


$120
כד חרס טורפדו, תקופת הברונזה התיכונה II, בין 2000-1550 לפנה"ס, מצב טוב מאד, גובה 20.5 ס"מ
Clay torpedo jar; middle Bronze Age II, 1550-1200 BCE, very good condition, height 20.5 cm

257-134


$40 | Sold for: $40
כד חרס עם משפך וידית, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, תיקון גדול, שבר מודבק
Pottery jug, with spout and handle, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, major repair, glued crack

257-135


$150
כד חרס עם ידית אחת, חיפוי חום בהיר, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, תיקוני גוף ושפה
Pottery jug with one handle, pale brown slip, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, repairs to body and lip

257-136


$40 | Sold for: $40
פכית חרס עם ידית, מצב טוב ללא תיקונים, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, מצב טוב, ללא תיקונים, גובה 12 ס"מ
Clay jar with handle, good condition, no restoration, late bronze age, 1550-1200 BCE, good condition, no restoration, height 12 cm

257-137


$150
כלי למילוי נר שמן (גם baby feeder?) תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מצב יפה, אורך 12 ס"מ
Vessel for refilling an oil lamp, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, beautiful condition, length 12 cm

257-138


$50
כלי חרס עם ידית תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 5.5 ס"מ, קוטר 8 ס"מ פגם בשפה
Pottery vessel with handle, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 5.5 cm, 8 cm in diameter, damage to lip

257-139


$150
קערת חרס עם ידית אחת ומשפך baby feeder תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 9 ס"מ, אורך 15 ס"מ?, תיקון וסדק גדול בשפה, נדיר
Clay bowl with handle and baby feeder spout, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 9 cm, length 15 cm, repair and a large crack to the lip, rare

257-140


$50 | Sold for: $50
פכית חרס עם ידית ופאת תלתן תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 14 ס"מ, מצב טוב מאד
Clay juglet with handle and clover shaped spout, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 14 cm, very good condition

257-141


$150
כד חרס עם ידית ומשפך צורת תלתן תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 12 ס"מ
Pottery jug with handle and clover shaped spout, ;ate Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 12 cm

257-142


$50 | Sold for: $55
שני כלים מבהט (אלבסטר) מצרים, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפניה"ס, גובה 7 ס"מ, גובה 3.5 ס"מ
Two alabaster vessels, Egypt, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 7 cm and 3.5 cm

257-143


$150
כד חרס עם ידית, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס
Pottery jar with handles, late Bronze Age, 1550-1200 BCE

257-144


$60
קערת חרס אדומה, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס
Red pottery bowl, late Bronze Age, 1550-1200 BCE

257-145


$150
כד חרס עם ידית, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, תיקונים קלים בשפה ובגוף,גובה 29 ס"מ
Pottery jug with handle, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, minor repairs to the lip and body, height 29 cm

257-146


$65 | Sold for: $65
כד חרס עם צואר גבוה, פרס תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 33 ס"מ, מצב טוב, חסרה ידית
Pottery jug with high neck, Persia, late Bronze Age 1550-1200 BCE, height 33 cm, good condition, missing handle

257-147


$150
כד חרס עם ידית ופית תלתן תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 26 ס"מ, מצב מושלם
Pottery jug with handle and clover shaped spout, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 26 cm, perfect condition

257-148


$75 | Sold for: $85
כד חרס עם משפך מקופל וידית תקופת הברונזה התיכונה 2, 2000-1550 לפנה"ס, שלם, גובה 7.5 ס"מ
Pottery jug with a folded spout and handle, middle Bronze Age II, 2000-1550 BCE, intact, height 7.5 cm

257-149


$150 | Sold for: $150
כד אגירה (אמפורה), עם שתי ידיות תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, תיקון בגוף ובשפה, גובה 52 ס"מ
Amphora with two handles, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, repairs to body and lip, height 52 cm

257-150


$80
כלי חרס, דו גווני תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, תיקונים בגוף ובשפה, גובה 11 ס"מ
Clay vessel, two shaded, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, repairs to body and lip, height 11 cm

257-151


$160
כד חרס עם ידית ופיה צורת תלתן תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס
Pottery jug with handle and a clover shaped spout, late Bronze Age, 1550-1200 BCE

257-152


$80 | Sold for: $80
כד חרס עם ידית, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 14 ס"מ, עיטורים בצוואר
Pottery jug with handle, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, ornamented on neck, height 14 cm

257-153


$180
צפחת חרס, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, תיקון בצוואר, אורך 13 ס"מ, צורה נדירה
Pottery flask, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, repair to neck, length 13 cm, rare shape

257-154


$80 | Sold for: $80
כד חרס עם ידית ועיטורים גיאומטרים צבועים, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, תיקון ושחזור של הפיה והידית, גובה 23.5 ס"מ
Pottery jug with handle and colored geometrical ornaments, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, repair and restoration to the spout and handle, height 23.5 cm

257-155


$180
צפחת מחרס, עם שתי ידיות תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מצב טוב, תיקונים בידיות ובפיה, צורה נדירה
Pottery flask, with two handles, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, good condition, repairs to the handles and spout, rare shape

257-156


$80
גביע חרס עם חיפוי אדום תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מלבד צ'יפים קטנים בשפה, מצב טוב
Pottery cup, with red slip, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, good condition except for minor chipping on the lip

257-157


$180
כלי בהט (אלבסטר) קטן, מצרים תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מצב טוב מלבד פגם יצור בדופן, גובה 11 ס"מ
Small alabaster vessel, Egypt, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, good condition, except for a manufacturing defect on the side

257-158


$80
קערת חרס, תקופת ברונזה מאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 10.5, קוטר 20.5 ס"מ
Clay bowl, late bronze age, 1550-1200 BCE, height 10.5 cm, 20.5 in diameter

257-159


$200 | Sold for: $200
קערת חרס, תקופת ברונזה מאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גדולה במיוחד, מצב מושלם
Pottery bowl, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, very large, perfect condition

257-160


$80 | Sold for: $80
קערת חרס, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, תיקון בשפה, מלבד זאת מצב טוב
Pottery bowl, late Bronze Age II, 1550-1200 BCE, repair to the lip, otherwise in good condition

257-161


$200
כלי בהט אלבסטר, מצרים תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מורכב משני חלקים מקוריים
Alabaster vessel, Egypt, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, assembled from two original parts

257-162


$80 | Sold for: $80
צלחת חרס על 3 רגליות צורת לולאות תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפניה"ס, סדקים ותיקונים, חיפוי לבן ורוד
Pottery plate on three loop shaped legs, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, cracks and repairs, pink slip

257-163


$220
כד חרס עם ידית אחת, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מצב כללי טוב, תיקון יחיד בגוף
Pottery jug with one handle, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, generally in good condition, repair to body

257-164


$100
גביע חרס, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, צורה נדירה
Pottery cup, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, rare shape

257-165


$260
קערת חרס מעוטרת על שלוש רגליות תקופה ברונזה מאוחרת, פרס 1550-1200 לפנה"ס, קוטר 31 ס"מ, גובה 17.5 ס"מ (רגליות מתוקנת)
Decorated pottery bowl on three stems, late Bronze Age, Persia 1550-1250 BCE, 31 cm in diameter, height 17.5 cm, repaired foot

257-166


$100 | Sold for: $100
כד חרס, אמפורה עם שתי ידיות וצוואר וכן עם 8 חורים (לפני שריפה), תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, גובה 52 ס"מ
Pottery jug-amphora with handles and neck, including 8 holes (pre-fired), late Bronze Age, 1550-1200 BCE

257-167


$260
כד חרס עם ידית ועיטורים גיאומטרים תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מצב מושלם, נדיר
Pottery jug with handle and geometrical ornaments, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, perfect condition, rare

257-168


$120
בקבוק בהט אלבסטר, מצרים תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, פגמים, מודבק משני חלקים מקוריים
Alabaster bottle, Egypt, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, damaged, pasted together from two original parts

257-169


$300
כלי בהט Alabastron מצרים תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, מצב מושלם, גובה 8 ס"מ
Egyptian Alabastron, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, perfect condition, height 8 cm

257-170


$120
כד חרס עם ידית תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, מצב מושלם, גובה 14.5 ס"מ
Pottery jar with handles, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, perfect condition, 14.5 cm

257-171


$350
כד קטן עשוי בהט (אלבסטר) מצרים, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 13 ס"מ, מצב טוב, צ'יפ קטן בשפה
Small alabaster jug, Egypt, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 13 cm, good condition, minor chip to the lip

257-172


$120
שתי קעריות חרס, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, מצב טוב (פגמים זעירים)
Two small pottery bowls, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, good condition (minor damages)

257-173


$400
כלי בהט (אלבסטר ) Alabastron מצרי, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, צ'פים בשפה
Egyptian Alabastron, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, chipping on the lip

257-174


$120
כד חרס מעוטר באיורים גיאומטרים עם שתי ידיות, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, גובה 20 ס"מ, סדוק ומתוקן בצוואר
Pottery jug, decorated with geometrical drawings, with two handles, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, height 20 cm, cracked and repaired neck

257-175


$120
שני כדי חרס, תקופת ברזל II כד חרס לבן-צהוב תקופת השופטים, ברונזה מאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, מלבד צ'יפ קטן בשפה, מצב טוב
Two pottery jugs: Iron Age II, white-yellow jug; late Bronze Age, 1550-1200 BCE, besides a slightly chipped lip, in good conditions

257-177


$100 | Sold for: $150
כד חרס אדום, תקופת ברזל I 1200-1000 לפניה"ס, שלם ללא רפאות
Pottery jug, Iron Age II, 1200-1000 BCE, intact without restoration

257-179


$50 | Sold for: $80
חותמת גליל עשויה אבן מגולפת בהירה עם "בעל החיות", שבור ומודבק, כולל העתק שעווה, האלף השני לפנה"ס, 2.9 ס"מ,
Cylinder seal, carved light stone, engraved with the "Lord of the Animals", broken and glued together, 2000 BCE, including a wax copy, 2.9 cm

257-180


$120 | Sold for: $120
כד חרס עם פיה מובנית וידית עיטורים גיאומטרים, פרס, האלף השני לפנה"ס, מצב טוב, חור קטן וצ'יפים
Pottery jug with in-built spout, ornamented with geometrical design, Persia, 2nd BCE, good condition, except for a small hole and chipped

257-181


$70 | Sold for: $90
חותמת גליל עשויה אבן אגט לבנה חרוטה עם ארבע דמויות, האלף השני לפנה"ס, כולל העתק שעווה, 2.7 ס"מ
Cylinder seal, white agate engraved with four figures, 2000 BCE, including a wax copy, 2.7 cm

257-182


$120 | Sold for: $160
חותמת גליל עשויה אבן אגט אדומה עם דמות יושבת ושתי דמויות עומדות, האלף השני לפנה"ס, כולל העתק שעווה, 3.1 ס"מ
Cylinder seal, black stone engraved with mythological animals, 2000 BCE, including a wax copy, 2.5 cm

257-183


$70 | Sold for: $120
חותמת גליל עשויה אבן שחורה חרוטה עם חיות מיתולוגיות, האלף השני לפנה"ס, כולל העתק שעווה, 2.5 ס"מ
Cylinder seal, black stone engraved with mythological animals, 2000 BCE, including a wax copy, 2.5 cm

257-184


$260
כד חרס לשטיפה Libation אזור אירן, האלף השני לפנה"ס, ידית, משפך ושפה משוחזרים, גובה 12 ס"מ, אורך 24 ס"מ
Pottery Libation jar, Iran region, 2000 BCE restructured handle, spout and lip, height 12 cm, length 24 cm

257-185


$70 | Sold for: $350
חותמת גליל עשויה אבן חרוטה (אגט) עם חיות מיתולוגיות, האלף השני לפנה"ס, כולל העתק שעווה, 2.6 ס"מ
Cylinder seal, agate engraved with mythological animals, 2000 BCE, including a wax copy, 2.6 cm

257-186


$300
ראש גרזן מברונזה, אזור עירק-אירן, אלף השני לפנה"ס, פטינה ירוקה, אורך 15.5 ס"מ
Bronze axe head, Iraq-Iran region, 2000 BCE, green patina, length 15.5 cm

257-187


$70 | Sold for: $80
חותמת גליל עשויה אבן ירוקה חרוטה עם שתי דמויות עומדות, האלף השני לפנה"ס, 2.5 ס"מ (בתוספת העתק שעווה)
Cylinder seal, made from a green stone engraved with two standing figures, 2000 BCE, 2.5 cm (including a wax copy)

257-188


$350
ראש גרזן מברונזה אזור עירק-אירן, אלף שני לפנה"ס, פטינה ירוקה, אורך 14 ס"מ
Bronze axe head, Iraq-Iran region, 2000 BCE, green patina, length 14 cm

257-189


$100
כלי חרס עם ידית ומשפך משוחזרים פרס-אירן, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס
Pottery vessel, restored handle and spout, Persia-Iran, late bronze age 1550-1200 BCE

257-191


$75 | Sold for: $110
שלוש חרפושיות מצריות עשויות מסטיאטות כ"א כתב הירוגליפים, האלף השני לפנה"ס
Three Egyptian scarabs, each carved from Steatite with hieroglyphs, 2000 BCE

257-192


$75 | Sold for: $95
שלוש חרפושיות מצריות עשויות מסטיאטות כ"א כתב הירוגליפים, האלף השני לפנה"ס
Three Egyptian scarabs, each carved from Steatite with hieroglyphs, 2000 BCE

257-193


$75 | Sold for: $95
שלוש חרפושיות מצריות עשויות מסטיאטות כ"א כתב הירוגליפים, האלף השני לפנה"ס
Three Egyptian scarabs, each carved from Steatite with hieroglyphs, 2000 BCE

257-195


$350
שני כלי בהט (אלבסטר) קטנים מצרים, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, 8.2 ס"מ, 7 ס"מ, מצבים טובים
Two small alabaster vessels, Egypt, late Bronze Age, 1550-1200 BCE, 8.2 cm, 7 cm, good conditions

257-197


$25 | Sold for: $30
כלי חרס-פכית, תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, סדקים בגוף
Pottery juglet, Iron Age II, 1000-586 BCE, cracks on body

257-198


$100 | Sold for: $220
כד אגירה מחרס, תקופת ברזל II 1000-586 לפני הספירה, עם ידית אחת, חיפוי אדום, מצב טוב מאד, גובה 26 ס"מ
Pottery storage jar, Iron Age II, 1000 – 586 BC, one handle, red slip, very good condition. 26 cms high

257-199


$35
כד חרס קטן עם ידית תקופת ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס
Clay vessel with handle, iron age II, 1000-586 BCE, good condition, height 19 cm

257-200


$100
קערת חרס עם חיפוי אדום תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, סדק בשפה
Pottery bowl with red slip, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, crack to lip

257-201


$40
פכית חרס אדומה,dipper juglet תקופת ברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, בית המקדש הראשון
Red dipper juglet, Iron Age II, 1000-586 BCE, 1st Temple

257-202


$100
כד חרס עם ידית, חיפוי אדום תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, ידית מתוקנת, סדק בחלק העליון של הגוף
Pottery jug, with handle, red slip, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, repaired handle, crack to the upper part of body

257-203


$45 | Sold for: $65
נר שמן מחרס, פתוח, תקופת הברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, מלבד סדק, מצב טוב
Open clay oil lamp, Iron Age II, 1000-586 BCE, except for a crack, in good condition

257-204


$100 | Sold for: $100
שני כדי חרס, תקופת ברזל 2 1000-586 לפנה"ס, מצבים טובים
Two pottery jugs, Iron Age II, 1000-586 BCE, good conditions

257-205


$50
כלי חרס עם ידית תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 19 ס"מ
Clay vessel with handle, iron age II, 1000-586 BCE, good condition, height 19 cm

257-206


$100 | Sold for: $100
ארבעה פריטי חרס, תקופת ברזל 2 1000-586 לפנה"ס: קערית, שתי פכיות וכד קטן
Four pottery artifacts, Iron Age II, 1000-586 BCE: small bowl, two jars and a small jug

257-207


$50 | Sold for: $75
כד חרס עם חיפוי אדום, עם ידית ופיאת מוצבת, תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 23 ס"מ, סדק מתוקן בגוף
Pottery jug with red slip, with handle and spout, Iron Age II, 1000-586 BCE, height 23 cm, repaired crack to body

257-208


$120
פקסיס, חרס עם שתי ידיות תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 12 ס"מ
Pottery pyxis with two handles, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 12 cm

257-209


$50
קערת חרס, תקופת ברזל 2 1000-586 לפנה"ס, סדק בשפה, מלבד זאת מצב טוב
Pottery bowl, Iron Age II, 1000-586 BCE, cracked lip, otherwise in good condition

257-210


$150
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

257-211


$50 | Sold for: $50
קערת חרס, תקופת ברזל 2 1000-586 לפנה"ס, קוטר 22 ס"מ
Pottery bowl, Iron Age II, 1000-586 BCE, 22 cm in diameter

257-212


$150
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

257-213


$50
כד חרס אדום, תקופת ברזל 2 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב
Red pottery jug, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition

257-214


$150
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

257-215


$50 | Sold for: $50
כד חרס אדום, תקופת ברזל 2 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב
Red pottery jug, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition

257-216


$150 | Sold for: $160
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

257-217


$60 | Sold for: $60
כלי חרס עם שתי ידיות Pixis תקופת ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס
Clay vessel with two handles "Pyxis", iron age II, 1000-586 BCE,

257-218


$150
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

257-219


$60
פכית חרס עם חיפוי אדום תקופת הברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, מצב מושלם
Clay juglet with red slip, Iron Age II, 1000-586 BCE, perfect condition

257-220


$150
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

257-221


$60
כלי חרס, קערה פתוחה תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב מלבד צ'יפ בשפה, גובה 9 ס"מ, קוטר 12 ס"מ
Pottery vessel, open bowl, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, except for a chip on the lip, height 9 cm

257-222


$150
ראש אשתורת יהודאית עשוי חרס תקופה ישראלית, ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, גובה 5 ס"מ
Clay head of an Judean Astarte, Israelite period, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, height 5 cm

257-223


$60 | Sold for: $60
פכית חרס עם ידית ומשפך תקופת ברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, ללא תיקונים, גובה 17 ס"מ
Clay jar with handle and spout, iron age II, 1000-586 BCE, good condition, no restoration, height 17 cm

257-224


$180
פיגורת חרס זואומורפית תקופת הברזל 2 1000-586 לפנה"ס, מלבד רגל חסרה, מצב טוב, גובה 12, אורך 14 ס"מ
Zoomorphic clay figure, Iron Age II, 1000-586 BCE, except for a broken leg, in good condition, height 12, length 14 cm

257-225


$60
חלק מקרנוס מחרס צורת ראש שור תקופת ברזל 2, אשדוד, 1000 לפנה"ס (פלשת), תיקון בקרניים, גובה 7 ס"מ
Part of a clay Kernos, bull head shaped, Iron Age II, 1000 BCE, (Philistia), repair to the horns, height 7 cm

257-226


$180
קערת חרס על רגל, חיפוי אדום תקופת הברזל II, בין 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, צ'יפ בבסיס
Small pottery bowl on a stem, Iron Age II, 1000-586 BCE, good condition, chipped on base