258-001


$25
מטבע 25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ט 1949 ציר מסובב
25 mil coin, aluminum, State of Israel 5708 1948,

258-002


$40 | Sold for: $425
מטבע 25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ח 1948 "אוניפייס" על צד אחד בלבד
25 mil coin, aluminum, State of Israel 5708 1948, uniface on side only

258-003


$25
מטבע 25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ט 1949 ציר מסובב
25 mil coin, aluminum, State of Israel 5708 1948,

258-004


$50 | Sold for: $70
לוט 28 מטבעות מנדט: 10 מיל (10), 5 מיל (7), 1 מיל (7), מטבעות שונות, אין כפילויות
Lot of 28 British Mandate coins: 10 mil (10), 5 mil (7), 1 mil (7), different coins no duplicates

258-005


$25
מטבע 25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ט 1949 ציר מסובב
25 mil coin, aluminum, State of Israel 5708 1948,

258-006


$50 | Sold for: $50
סדרת מטבע רשמית תש"מ 1980 לב' שנים למדינת ישראל, כולל שבע מעטפות בתוספת שבעה אסימוני הטבעה Blanc, של אותם ערכים, לא מוטבעים
Official coin series,1980, 32 years to the State of Israel, including seven covers in addition of seven blanc tokens of the same values

258-007


$40 | Sold for: $40
לוט 30 מטבעות מנדט: 10 מיל (1927,1942), 5 מיל (3), 2 מיל (13), 1 מיל (12)
Lot of 30 British Mandate coins, 10 mil (1927, 1942), 5 mil (3), 2 mil (13), 1 mil (12)

258-008


$90 | Sold for: $110
לוט 15 מטבעות תשכ"ד 1964 ע"ס 5 אג' כ"א
מדינת ישראל
Lot of 15 coins 5724 1964, IAO 5 agora eachState of Israel

258-009


$40 | Sold for: $350
מטבע 25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ח 1948 "אוניפייס" על צד אחד בלבד
25 mil coin, aluminum, State of Israel 5708 1948, uniface on side only

258-010


$90 | Sold for: $100
לוט 15 מטבעות תשכ"ד 1964 ע"ס 5 אג' כ"א
מדינת ישראל
Lot of 15 coins 5724 1964, IAO 5 agora eachState of Israel

258-011


$40 | Sold for: $65
לוט 20 מטבעות מנדט: כולל: 50 מיל (1935,1939), 20 מיל (1942), 10 מיל (1927,1934,1935,1937,1940,1942 וכן 1942 ברונזה), 5 מיל (3), 2 מיל (3), 1 מיל (4)
Lot of 20 British mandate coins: 50 Mil (1935,1939), 20 Mil (1942), 10 Mil (1927,1934,1935,1937,1940,1942 regular and 1942 bronze), 5 Mil (3), 2 Mil (3), 1 Mil (4)

258-012


$40
ארבע מטבעות מנדט Palestine פלשתינה א"י ע"ס 10 מיל כ"א, 1935, 1939, 1941, 1943, מצבים VF-XF
Four mandate coins, 10 mil: 1935,1939,1941,1943 XF-AUC

258-013


$25 | Sold for: $25
מדלית ברונזה מצופה כסף צד א' "חידוש הישוב היהודי בחברון", צד ב' "400 שקל כסף"
Silverplated bronze medal, side a: "Hidush Hayishuv Hayehudi B'Hebron", side b: "400 Shekel Kesef"

258-014


$50 | Sold for: $60
מדליה מבצע יונתן, כסף 935, 117 גרם, תשל"ו 1976
החברה הממשלתית
Operation Entebbe medal, silver 935,1976, 116 gmIsrel government coins and medals corporation

258-015


$25
"שלח את עמי", שלושה פריטים: אסימון, אסימון אוניפייס, וסיכה
החברה הממשלתית
"Let My People Go", three items, a token, a uniface token and a pinIsrel government coins and medals corporation

258-016


$60 | Sold for: $65
שתי מדליות "השנה הזאת בירושלים": כסף 116 גרם, ברונזה 98 גרם
החברה הממשלתית
Two medals "Hashana Hazot B'Yerushalaim", silver, 116 gm, bronze, 98 gmIsrel government coins and medals corporation

258-017


$25 | Sold for: $25
אסימון "בהוקרה לחבר ועדת הקלפי" ירושלים, תש"ל 1969
Token "B'hokara L'chever Va'adat Hakalpi", Jerusalem 5730 1969

258-018


$60 | Sold for: $60
מדלית כסף 935, עשרים שנה למרד הגטאות תש"ג-תשכ"ג, 114 גרם
החברה הממשלתית
Silver 935 medal, 20 years to the Ghetto Uprisings, 5703-5723, 114 gmIsrel government coins and medals corporation

258-019


$25
שתי מדליות ברונזה: א. 3000 ירושלים, עיר דוד, 70 מ"מ, 140 גרם ב. מדלית מנחם בגין, ראש ממשלת ישראל, 30 לעצמאות מדינת ישראל
Two bronze medals: a. 3000 Jerusalem Ir David, 70 mm, 140 gm b. Medal Menachem Begin Israel's prime minister, 30 Leatsmaut Israel

258-020


$60 | Sold for: $65
מדלית "עשור לחרות ישראל" ישראל המשוחררת, מנוסרת עבודת יד אומן, תשי"ח 1958
החברה הממשלתית
Pierced medal "Asor Lecherut Israel" Israel Hameshuchreret, 1958Isrel government coins and medals corporation

258-021


$25
שתי מדליות הענקה, מכביה 1965 על זכיות בתחרויות: מצופה כסף, וברונזה
Two medals given to winners in competions, 1965 Maccabiah, one silver plated the other bronze

258-022


$60 | Sold for: $60
מדלית ארד עשור לחירות ישראל ישראל המשוחררת, מנוסרת עבודת יד אומן, תשי"ח 1958
החברה הישראלית למדליות
Bronze medal, "Asor Leherut Israel", the side of Herut Israel is pierced, 1958Isrel government coins and medals corporation

258-023


$30
מדלית כסף "בר מצוה" תשל"ח 1978, 26 גר
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver Bar Mitzva medal, 1978, 26 grIsrel government coins and medals corporation

258-024


$80
שתי מדליות "אל-על", בעיצובו של בן שאן, 1969, ביצוע קרצ'מר, כסף 935, 113 גרם, ברונזה 95 גרם
החברה הממשלתית
Two El-Al medals, design by Ben She'an, 1969, implementation Karczmar, silver 935, 113 gm, bronze 95 gmIsrel government coins and medals corporation

258-025


$35
מדלית מזכרת, ברונזה, כוחות השלום הבינלאומיים בסיני, FN-Batalion 56M Sinai Dec 1974-Juni 1975, אוניפייס על צד אחד בלבד, 81 גרם
Bronze commemoration medal, FN-Batalion 56M Sinai Dec 1974-Juni 1975, uniface, 81 gm

258-026


$80 | Sold for: $110
ארבע מדליות "הכנסת-ירושלים" כסף 935 , 116 גרם, כסף 935 48 גרם, ברונזה 98 גרם, ברונזה 18 גרם
החברה הממשלתית
Four medals "The Knesset Jerusalem", silver 935, 116 gm, silver 935, 48 gm, bronze, 98 gm, bronze, 18 gmIsrel government coins and medals corporation

258-028


$90 | Sold for: $90
מדלית ארד 25 למדינת ישראל תשל"ג 1973, מנוסרת מברונזה (עבודת יד אומן), עיצוב גדעון קייך, צד שני גלגל המזלות, 71 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Pierced bronze medal "25 to State of Israel",1973, designed by Gideon Keich, side b-the wheel of fortune,
71 gmIsrel government coins and medals corporation

258-029


$40
שתי מדליות, כינוס הפועל 1-8.5.79 דוגמאות שונות, טומבק, 95 גרם
החברה הממשלתית
Two medals, Hapoel convention 1-8.5.79, different patterns, Tumbak, 95 gmIsrel government coins and medals corporation

258-030


$90 | Sold for: $90
מדלית ארד 25 למדינת ישראל תשל"ג 1973, מנוסרת מברונזה (עבודת יד אומן), עיצוב גדעון קייך, צד שני גלגל המזלות, 71 גרם
החברה הממשלתית
Pierced bronze 25 Medinat Israel medal, 1973, artisanal work, design by Gieon Keich, other side zodiak signs, 71 gmIsrel government coins and medals corporation

258-031


$40
מדלית מזכרת, ברונזה, כוחות השלום הבינלאומיים בסיני, FN-Batalion 56M Sinai Dec 1974-Juni 1975, אוניפייס על צד אחד בלבד, 70 גרם
Bronze commemoration medal, FN-Batalion 56M Sinai Dec 1974-Juni 1975, uniface, 81 gm

258-032


$100 | Sold for: $100
מדלית כסף, "ברכת כהנים" "אוניפייס",הטבעה על צד אחד בלבד, 129 גרם
Silver medal "Birkat Kohanim", "Uniface", coined on one side only, 129 gm

258-033


$50 | Sold for: $300
שלוש מדליות "100 שנה שערי צדק תרל"ג-תשל"ג" כסף 39 גרם, ברונזה 39 גרם, ברונזה 98 גרם
החברה הממשלתית
Three medals "100 years Sha'are Tzedek 563- 5733"Isrel government coins and medals corporation

258-034


$100
מדלית כסף, "ברכת כהנים" "אוניפייס", על צד אחד בלבד, 129 גרם
Silver medal "Birkat Kohanim", "Uniface", on one side only, 129 gm

258-035


$50 | Sold for: $65
מדלית כסף 935, א.ק. שלום, תשכ"ד 1964 115 גרם
החברה הממשלתית
Silver 935 medal, SS Shalom, 5724 1964, 115 gmIsrel government coins and medals corporation

258-036


$120
מדלית "אל-על" מנוסרת מברונזה עבודת יד אומן, עיצב בן שאן, 1969, ביצוע קרצ'מר, 44 גרם
החברה הממשלתית
Pierced bronze El-Al medal, artisanal work, design by Ben Shan, 1969, implementation Kretchmer, 44 gmIsrel government coins and medals corporation

258-037


$50 | Sold for: $50
מדלית כסף 935, "Terra Sancta" 114 גרם
החברה הממשלתית
Silver 935 medal "Terra Sancta", 114 gmIsrel government coins and medals corporation

258-038


$120
מדלית "אל-על" מנוסרת מברונזה עבודת יד אומן, עיצב בן שאן, 1969, ביצוע קרצ'מר, 55 גרם
החברה הממשלתית
Pierced bronze El-Al medal, artisanal work, design by Ben Shan, 1969, implementation Kretchmer, 44 gmIsrel government coins and medals corporation

258-039


$50 | Sold for: $50
מדלית כסף 935, "Terra Sancta" 114 גרם
החברה הממשלתית
Silver 935 medal "Terra Sancta", 114 gmIsrel government coins and medals corporation

258-040


$120 | Sold for: $120
מדלית פרנקהייס לזכר השואה, ברונזה Medalic Art Co., The Frankenhuis medal, bronze, 1960
Medalic Art Co., The Frankenhuis medal, bronze, 1960

258-041


$50 | Sold for: $60
מדליה מבצע יונתן, כסף 935, 116 גרם, תשל"ו 1976
החברה הממשלתית
Operation Entebbe medal, silver 935,1976, 116 gmIsrel government coins and medals corporation

258-043


$200 | Sold for: $350
פלק ברונזה, סדרת שטרות בנק ישראל 1986 הוצ' זלצמן, מס' 50 מסך 180, דוגמת שקל חדש אחד, עם מספור מוטבע
Bronze plaque, Bank of Israel banknotes, 1986, publ. by Salzmann, no 50 out of 180, 1 NIS, impressed with numbering

258-044


$200
פלק ברונזה, סדרת שטרות בנק ישראל 1985-87 הוצ' זלצמן, מס' 50 מסך 180, דוגמת חמישה שקלים חדשים, עם מספור מוטבע
Bronze plaque, Bank of Israel banknotes, 1985-87, publ. by Salzmann, no 50 out of 180, 5 NIS, impressed with numbering