258-001


$25
מטבע 25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ט 1949 ציר מסובב
25 mil coin, aluminum, State of Israel 5708 1948,

258-002


$40 | Sold for: $425
מטבע 25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ח 1948 "אוניפייס" על צד אחד בלבד
25 mil coin, aluminum, State of Israel 5708 1948, uniface on side only

258-003


$25
מטבע 25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ט 1949 ציר מסובב
25 mil coin, aluminum, State of Israel 5708 1948,

258-004


$50 | Sold for: $70
לוט 28 מטבעות מנדט: 10 מיל (10), 5 מיל (7), 1 מיל (7), מטבעות שונות, אין כפילויות
Lot of 28 British Mandate coins: 10 mil (10), 5 mil (7), 1 mil (7), different coins no duplicates

258-005


$25
מטבע 25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ט 1949 ציר מסובב
25 mil coin, aluminum, State of Israel 5708 1948,

258-006


$50 | Sold for: $50
סדרת מטבע רשמית תש"מ 1980 לב' שנים למדינת ישראל, כולל שבע מעטפות בתוספת שבעה אסימוני הטבעה Blanc, של אותם ערכים, לא מוטבעים
Official coin series,1980, 32 years to the State of Israel, including seven covers in addition of seven blanc tokens of the same values

258-007


$40 | Sold for: $40
לוט 30 מטבעות מנדט: 10 מיל (1927,1942), 5 מיל (3), 2 מיל (13), 1 מיל (12)
Lot of 30 British Mandate coins, 10 mil (1927, 1942), 5 mil (3), 2 mil (13), 1 mil (12)

258-008


$90 | Sold for: $110
לוט 15 מטבעות תשכ"ד 1964 ע"ס 5 אג' כ"א
מדינת ישראל
Lot of 15 coins 5724 1964, IAO 5 agora eachState of Israel

258-009


$40 | Sold for: $350
מטבע 25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ח 1948 "אוניפייס" על צד אחד בלבד
25 mil coin, aluminum, State of Israel 5708 1948, uniface on side only

258-010


$90 | Sold for: $100
לוט 15 מטבעות תשכ"ד 1964 ע"ס 5 אג' כ"א
מדינת ישראל
Lot of 15 coins 5724 1964, IAO 5 agora eachState of Israel

258-011


$40 | Sold for: $65
לוט 20 מטבעות מנדט: כולל: 50 מיל (1935,1939), 20 מיל (1942), 10 מיל (1927,1934,1935,1937,1940,1942 וכן 1942 ברונזה), 5 מיל (3), 2 מיל (3), 1 מיל (4)
Lot of 20 British mandate coins: 50 Mil (1935,1939), 20 Mil (1942), 10 Mil (1927,1934,1935,1937,1940,1942 regular and 1942 bronze), 5 Mil (3), 2 Mil (3), 1 Mil (4)

258-012


$40
ארבע מטבעות מנדט Palestine פלשתינה א"י ע"ס 10 מיל כ"א, 1935, 1939, 1941, 1943, מצבים VF-XF
Four mandate coins, 10 mil: 1935,1939,1941,1943 XF-AUC

258-013


$25 | Sold for: $25
מדלית ברונזה מצופה כסף צד א' "חידוש הישוב היהודי בחברון", צד ב' "400 שקל כסף"
Silverplated bronze medal, side a: "Hidush Hayishuv Hayehudi B'Hebron", side b: "400 Shekel Kesef"

258-014


$50 | Sold for: $60
מדליה מבצע יונתן, כסף 935, 117 גרם, תשל"ו 1976
החברה הממשלתית
Operation Entebbe medal, silver 935,1976, 116 gmIsrel government coins and medals corporation

258-015


$25
"שלח את עמי", שלושה פריטים: אסימון, אסימון אוניפייס, וסיכה
החברה הממשלתית
"Let My People Go", three items, a token, a uniface token and a pinIsrel government coins and medals corporation

258-016


$60 | Sold for: $65
שתי מדליות "השנה הזאת בירושלים": כסף 116 גרם, ברונזה 98 גרם
החברה הממשלתית
Two medals "Hashana Hazot B'Yerushalaim", silver, 116 gm, bronze, 98 gmIsrel government coins and medals corporation

258-017


$25 | Sold for: $25
אסימון "בהוקרה לחבר ועדת הקלפי" ירושלים, תש"ל 1969
Token "B'hokara L'chever Va'adat Hakalpi", Jerusalem 5730 1969

258-018


$60 | Sold for: $60
מדלית כסף 935, עשרים שנה למרד הגטאות תש"ג-תשכ"ג, 114 גרם
החברה הממשלתית
Silver 935 medal, 20 years to the Ghetto Uprisings, 5703-5723, 114 gmIsrel government coins and medals corporation

258-019


$25
שתי מדליות ברונזה: א. 3000 ירושלים, עיר דוד, 70 מ"מ, 140 גרם ב. מדלית מנחם בגין, ראש ממשלת ישראל, 30 לעצמאות מדינת ישראל
Two bronze medals: a. 3000 Jerusalem Ir David, 70 mm, 140 gm b. Medal Menachem Begin Israel's prime minister, 30 Leatsmaut Israel

258-020


$60 | Sold for: $65
מדלית "עשור לחרות ישראל" ישראל המשוחררת, מנוסרת עבודת יד אומן, תשי"ח 1958
החברה הממשלתית
Pierced medal "Asor Lecherut Israel" Israel Hameshuchreret, 1958Isrel government coins and medals corporation

258-021


$25
שתי מדליות הענקה, מכביה 1965 על זכיות בתחרויות: מצופה כסף, וברונזה
Two medals given to winners in competions, 1965 Maccabiah, one silver plated the other bronze

258-022


$60 | Sold for: $60
מדלית ארד עשור לחירות ישראל ישראל המשוחררת, מנוסרת עבודת יד אומן, תשי"ח 1958
החברה הישראלית למדליות
Bronze medal, "Asor Leherut Israel", the side of Herut Israel is pierced, 1958Isrel government coins and medals corporation

258-023


$30
מדלית כסף "בר מצוה" תשל"ח 1978, 26 גר
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver Bar Mitzva medal, 1978, 26 grIsrel government coins and medals corporation

258-024


$80
שתי מדליות "אל-על", בעיצובו של בן שאן, 1969, ביצוע קרצ'מר, כסף 935, 113 גרם, ברונזה 95 גרם
החברה הממשלתית
Two El-Al medals, design by Ben She'an, 1969, implementation Karczmar, silver 935, 113 gm, bronze 95 gmIsrel government coins and medals corporation

258-025


$35
מדלית מזכרת, ברונזה, כוחות השלום הבינלאומיים בסיני, FN-Batalion 56M Sinai Dec 1974-Juni 1975, אוניפייס על צד אחד בלבד, 81 גרם
Bronze commemoration medal, FN-Batalion 56M Sinai Dec 1974-Juni 1975, uniface, 81 gm

258-026


$80 | Sold for: $110
ארבע מדליות "הכנסת-ירושלים" כסף 935 , 116 גרם, כסף 935 48 גרם, ברונזה 98 גרם, ברונזה 18 גרם
החברה הממשלתית
Four medals "The Knesset Jerusalem", silver 935, 116 gm, silver 935, 48 gm, bronze, 98 gm, bronze, 18 gmIsrel government coins and medals corporation

258-028


$90 | Sold for: $90
מדלית ארד 25 למדינת ישראל תשל"ג 1973, מנוסרת מברונזה (עבודת יד אומן), עיצוב גדעון קייך, צד שני גלגל המזלות, 71 גרם
החברה הממשלתית למדליות
Pierced bronze medal "25 to State of Israel",1973, designed by Gideon Keich, side b-the wheel of fortune, 71 gmIsrel government coins and medals corporation

258-029


$40
שתי מדליות, כינוס הפועל 1-8.5.79 דוגמאות שונות, טומבק, 95 גרם
החברה הממשלתית
Two medals, Hapoel convention 1-8.5.79, different patterns, Tumbak, 95 gmIsrel government coins and medals corporation

258-030


$90 | Sold for: $90
מדלית ארד 25 למדינת ישראל תשל"ג 1973, מנוסרת מברונזה (עבודת יד אומן), עיצוב גדעון קייך, צד שני גלגל המזלות, 71 גרם
החברה הממשלתית
Pierced bronze 25 Medinat Israel medal, 1973, artisanal work, design by Gieon Keich, other side zodiak signs, 71 gmIsrel government coins and medals corporation

258-031


$40
מדלית מזכרת, ברונזה, כוחות השלום הבינלאומיים בסיני, FN-Batalion 56M Sinai Dec 1974-Juni 1975, אוניפייס על צד אחד בלבד, 70 גרם
Bronze commemoration medal, FN-Batalion 56M Sinai Dec 1974-Juni 1975, uniface, 81 gm

258-032


$100 | Sold for: $100
מדלית כסף, "ברכת כהנים" "אוניפייס",הטבעה על צד אחד בלבד, 129 גרם
Silver medal "Birkat Kohanim", "Uniface", coined on one side only, 129 gm

258-033


$50 | Sold for: $300
שלוש מדליות "100 שנה שערי צדק תרל"ג-תשל"ג" כסף 39 גרם, ברונזה 39 גרם, ברונזה 98 גרם
החברה הממשלתית
Three medals "100 years Sha'are Tzedek 563- 5733"Isrel government coins and medals corporation

258-034


$100
מדלית כסף, "ברכת כהנים" "אוניפייס", על צד אחד בלבד, 129 גרם
Silver medal "Birkat Kohanim", "Uniface", on one side only, 129 gm

258-035


$50 | Sold for: $65
מדלית כסף 935, א.ק. שלום, תשכ"ד 1964 115 גרם
החברה הממשלתית
Silver 935 medal, SS Shalom, 5724 1964, 115 gmIsrel government coins and medals corporation

258-036


$120
מדלית "אל-על" מנוסרת מברונזה עבודת יד אומן, עיצב בן שאן, 1969, ביצוע קרצ'מר, 44 גרם
החברה הממשלתית
Pierced bronze El-Al medal, artisanal work, design by Ben Shan, 1969, implementation Kretchmer, 44 gmIsrel government coins and medals corporation

258-037


$50 | Sold for: $50
מדלית כסף 935, "Terra Sancta" 114 גרם
החברה הממשלתית
Silver 935 medal "Terra Sancta", 114 gmIsrel government coins and medals corporation

258-038


$120
מדלית "אל-על" מנוסרת מברונזה עבודת יד אומן, עיצב בן שאן, 1969, ביצוע קרצ'מר, 55 גרם
החברה הממשלתית
Pierced bronze El-Al medal, artisanal work, design by Ben Shan, 1969, implementation Kretchmer, 44 gmIsrel government coins and medals corporation

258-039


$50 | Sold for: $50
מדלית כסף 935, "Terra Sancta" 114 גרם
החברה הממשלתית
Silver 935 medal "Terra Sancta", 114 gmIsrel government coins and medals corporation

258-040


$120 | Sold for: $120
מדלית פרנקהייס לזכר השואה, ברונזה Medalic Art Co., The Frankenhuis medal, bronze, 1960
Medalic Art Co., The Frankenhuis medal, bronze, 1960

258-041


$50 | Sold for: $60
מדליה מבצע יונתן, כסף 935, 116 גרם, תשל"ו 1976
החברה הממשלתית
Operation Entebbe medal, silver 935,1976, 116 gmIsrel government coins and medals corporation

258-043


$200 | Sold for: $350
פלק ברונזה, סדרת שטרות בנק ישראל 1986 הוצ' זלצמן, מס' 50 מסך 180, דוגמת שקל חדש אחד, עם מספור מוטבע
Bronze plaque, Bank of Israel banknotes, 1986, publ. by Salzmann, no 50 out of 180, 1 NIS, impressed with numbering

258-044


$200
פלק ברונזה, סדרת שטרות בנק ישראל 1985-87 הוצ' זלצמן, מס' 50 מסך 180, דוגמת חמישה שקלים חדשים, עם מספור מוטבע
Bronze plaque, Bank of Israel banknotes, 1985-87, publ. by Salzmann, no 50 out of 180, 5 NIS, impressed with numbering

258-045


$200
פלק ברונזה, סדרת שטרות בנק ישראל 1985-92 הוצ' זלצמן, מס' 50 מסך 180, דוגמת עשרה שקלים חדשים, עם מספור מוטבע
Bronze plaque, Bank of Israel banknotes, 1985-92, publ. by Salzmann, no 50 out of 180, 10 NIS, impressed with numbering

258-046


$200
פלק ברונזה, סדרת שטרות בנק ישראל 1987-93 הוצ' זלצמן, מס' 50 מסך 180, דוגמת עשרים שקלים חדשים, עם מספור מוטבע
Bronze plaque, Bank of Israel banknotes,1987-93, publ. by Salzmann, no 50 out of 180, 20 NIS, impressed with numbering

258-047


$200
פלק ברונזה, סדרת שטרות בנק ישראל 1985-92 הוצ' זלצמן, מס' 50 מסך 180, דוגמת חמישים שקלים חדשים, עם מספור מוטבע
Bronze plaque, Bank of Israel banknotes, 1985-92, publ. by Salzmann, no 50 out of 180, 50 NIS, impressed with numbering

258-048


$200
פלק ברונזה, סדרת שטרות בנק ישראל 1991-94 הוצ' זלצמן, מס' 50 מסך 180, דוגמת מאתים שקלים חדשים, עם מספור מוטבע
Bronze plaque, Bank of Israel banknotes, 1991-94, publ. by Salzmann, no 50 out of 180, 200 NIS, impressed with numbering

258-050


$25
שלושה שטרות ע"ס חמישים שקל 1978 בגליון אחד, AUC
בנק ישראל
Three banknotes, 50 Shekels, 1978, on one page, AUCBank of Israel

258-051


$30 | Sold for: $30
לוט של 70 שטרות, ע"ס 50 שקל כ"א 1978, מצבים שונים
בנק ישראל
Lot of 70 banknotes, 50 Shekel each, 1978, varied conditionsBank of Israel

258-052


$25
לוט של 36 שטרות, ע"ס 10 לירות כ"א 1968, מצבים שונים
בנק ישראל
Lot of 36 banknotes, 10 Lira each, 1968, varied conditionsBank of Israel

258-053


$30
לוט של 70 שטרות, ע"ס 50 שקל כ"א 1978, מצבים שונים
בנק ישראל
Lot of 70 banknotes, 50 Shekel each, 1978, varied conditionsBank of Israel

258-054


$25
שטר ע"ס מאה שקל, 1979 שני פסים אדומים, מצב Fine
בנק ישראל
Banknote, 100 Shekel, 1979, two red stripes, FineBank of Israel

258-055


$30 | Sold for: $30
לוט של 78 שטרות, ע"ס 100 שקל כ"א 1979, מצבים שונים
בנק ישראל
Lot of 78 banknotes, 100 Shekel each, 1979, varied conditionsBank of Israel

258-056


$25
שלושה שטרות ע"ס שקל חדש אחד בגליון אחד, 1986, AUC
בנק ישראל
Three banknotes, one new Shekels, 1986, on one page, AUCBank of Israel

258-057


$40 | Sold for: $40
שטר ע"ס 500 פרוטה, 1955 מצב XF, פריפיקס ע
בנק ישראל
Banknote, 500 Pruta, 1955, VF, prefix "Ain"Bank of Israel

258-058


$30
לוט של 78 שטרות, ע"ס 100 שקל כ"א 1979, מצבים שונים
בנק ישראל
Lot of 78 banknotes, 100 Shekel each, 1979, varied conditionsBank of Israel

258-059


$50 | Sold for: $85
שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952 מצב VF פריפיקס F
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote, 500 Pruta, 1952, VF, prefix FLeumi Bank of Israel

258-060


$30
לוט של 107 שטרות, 1973 : 5 לירות (71), 10 לירות (36), מצבים שונים
בנק ישראל
Lot of 107 banknotes, 1973: 5 Lira (71), 10 Lira(36), varied conditionsBank of Israel

258-061


$100 | Sold for: $100
לוט 11 שטרות 1955: חמש לירות ישראליות (פריפיקס א,ה,י,ל,נ,ק), מצבים VG-Fine, עשר לירות ישראליות (פריפיקס ו/0, ו/1, ו/א, מ.אדום)מצבים Fine, ושטר חמישים לירות ישראליות, פריפיקס א, מצב Fine
Eleven banknotes 1955: Five IL (6), Ten IL (4) and one 50 IL

258-062


$30
לוט של 90 שטרות, 1978 : 1 שקל, (52), 5 שקל (21), 10 שקל (18), מצבים שונים
בנק ישראל
Lot of 90 banknotes, 1978: 1 Shekel (52), 5 Shekel (21), 10 Shekel (18), varied conditionsBank of Israel

258-064


$80
לוט פרסומים בעניין שטרות ומטבעות בנק ישראל, בעניין החלפת השטרות וכו', 1985-1987
Lot of publications concerning the subject of banknotes and coins, Bank of Israel, regarding the exchanging of the banknotes etc., 1985-1987

258-066


$25
שני אסימונים לטלפון, דואר ישראל, הטבעה פגומה, תשי"ג 1953, תשכ"ו 1966
Two phone tokens, Israeli post, mint error, 5713 1953, 5726 1966

258-067


$25
שבעה אסימונים ישראלים: נמל תעופה, שרות צילום בית הספרים (שניים שונים), טלפון תשכ"ו, תשמ"א
Seven Israeli tokens: airport, Sherut Hatzilum Beit Hasfarim (2 different), telephone 5726, 5741

258-068


$25
טופס כרטיס רכבת Palestine Railways מלוד לקנטרה, מחלקה ראשונה בעלות של 2 לירות ו-890 מיל, וכן קבלה על תשלום
Palestine Railways ticket form from Lydda to El Kantara, 1st class costing 2.890 Mils with receipt

258-069


$30
חמש תעודות קבלה לתרומות למוסדות, ארץ ישראל
Five receipt cards, donations to institutiions in Eretz-Israel

258-070


$25 | Sold for: $30
לוט 24 תוי עודף ע"ס 5 פר' של חברות התחבורה אשת (5), דן (19), ישראל, שנות ה-50
Lot of 24 change coupons 5 Pruta, transport companies: Eshet (5), Dan (19), Israel, the 1950's

258-071


$30
לוט 15 אסימוני מתנה 1968-1984 לא רציף, אין כפולים
החברה הממשלתית
Lot of 15 gift tokens, 1968-1984, inconsecutive, no duplicatesIsrel government coins and medals corporation

258-072


$25
שתי תעודות פקדון: א. הלואה וחסכון, תרצ"א 1931, ב. בנק זרובבל, תשי"ד 1953
Two deposit certificates: a. Halvaa Vehisachon, 1931 b. Zrubavel Bank, 1953

258-073


$30
לוט 16 אסימוני מתנה 1968-1984 לא רציף, אין כפולים
החברה הממשלתית
Lot of 16 gift tokens, 1968-1984, inconsecutive, no duplicatesIsrel government coins and medals corporation

258-074


$25 | Sold for: $25
תעודת מניה של חב' הבושם בעמ ע"ס 1 מניה, ע"ש א. רוקח, התעודה בעיצובם של גור אריה וזאב רבן, בצלאל ירושלים
Stock bond of the HaBossem comp

258-075


$40
אלבום עם כרטיסי אוטובוס ומוניות ישראל, שנות ה60-90
Album with bus and cabs' tickets, Israel, the 1960's-1990's

258-076


$25
אסימון "בהוקרה לחבר ועדת הקלפי" ירושלים, תש"ל 1969
Token "B'hokara L'chever Va'adat Hakalpi", Jerusalem 5730 1969

258-078


$25 | Sold for: $40
אלבום עם בולים ישראליים צמדות גלופה plate blocks, ישראל 1948 עד שנות ה80 (שקל ישן), לא רציף, לא שלם
Album with Israeli stamps, plate blocks, Israel 1948 to the 1980's ( old Shekel), not complete not consecutive

258-079


$25
לוט 101 בולי 7 מיל Pictoral סגול, פלשתינה א"י
Lot of 101 seven mil pictorial stamps, purple, Palestine, Eretz Israel

258-080


$25 | Sold for: $25
אלבום עם בולי ישראל מתנת משרד התקשורת לשייח בריק אבו עבדאללה, בצרוף מכתב חתום בידי שר התקשורת שמעון פרס, 12.4.1972
Album with Israeli stamps, gift from ministry of communication to Sheikh Brik Abu Abdalla, with letter signed by the minister Shimon Peres, 12.4.1972

258-081


$50
פריטי דואר פילאטלים מועדון חמשת האותות, בולי בן גוריון, כיבוש עזה ופתיחת סניפי דואר, כולל 12 מעטפות ו-5 פריטים נוספים
Philately material, Moadon Chameshet Ha'otot, Ben Gurion stamps, occupation of Gaza and the opening of post office branches, including 12 covers and 5 other items

258-082


$25
לוט 15 מעטפות פילאטליות, פתיחת סניפי דואר בעזה 1956, שלוש גלויות כנס בריגדה 1973, דפית מזכרת לאניית צים, פתיחת היכל התרבות
Lot of 15 philateli covers of the opening of post office branches in Gaza 1966, three postcards Jewish Brigade conference 1973, souvenir sheet for a Zim ship, opening of Heichal Hatarbut

258-084


$25 | Sold for: $25
סיכת קורס בחיל הרפואה צה"ל, שנות ה50
IDF medical corps course pin, 1950's

258-085


$50
לוט 12 סמלים וסיכות, ישראל שנות ה50-70
Lot of 12 badges and pins, Israel, 1950's-70's

258-086


$25
"שלח את עמי", שלושה פריטים: אסימון, אסימון אוניפייס, וסיכה
החברה הממשלתית
"Let My People Go", three items, a token, a uniface token and a pinIsrel government coins and medals corporation

258-087


$50 | Sold for: $50
סיכת "ויצו", כסף, תוצ' אנגליה ממוספרת 173/200
Silver pin “WIZO”, made in England, numbered 173/200

258-089


$25
סטנסיל ששה עמודים עם הסבר אודות חיל האויר Signal Instruction No 1, 11.6.1948
מטה חיל האויר, מח' הקשר
Stencil six pages, Signal Instruction No 1, 11.6.1948, Israel air forceIDF Air force

258-090


$40 | Sold for: $40
מפת תיור 1:500,000, ינואר 1950, עם ציון נקודות המפגש בין מפקדי הצבא המקומיים וצילום מפגש מפקדים 1953
Touring map, 1:500.000, Jan. 1950, with the marking of the meeting points of the local military commanders and a photograph of the meeting between the commanders 1953

258-091


$25
צילום מפת קו ההפרדה ירושלים, 5.11.1964, Photo section -UNTSOP
Photocopy of a division line map of Jerusalem 5.11.64, Photo section –UNTSOP

258-092


$50
לוט קטן של פריטים צבאיים, א"י שנות ה40: ספרי שימוש לנוטרים, חלק מסט מפות כיס טופוגרפיות, 3-10 (תקופת המנדט), וסטנסיל: תת מקלע סטן
Small lot of military articles, 1940's: Notrim user book, part of a topographic pocket map set, 3-10 (B. Mandate period), and stencil: Sten submachine gun

258-093


$25 | Sold for: $55
The Daily Telegraph War map of Palestine Geographia Ltd., London 1914
Alexander Gross
The Daily Telegraph War map of Palestine, Geographia Ltd., London 1914Alexander Gross

258-094


$50
שבעה צילומים, ירושלים עבודות בשטח ההפקר 1952, ועדת שביתת הנשק 1953, עמדת צלף הלגיון במגדל דוד, הכותל 1960
Seven photographs, Jerusalem, works in the no-mans-land zone 1952, the armistice commission 1953, the legion's sniper post in the tower of David, the Western Wall 1960

258-095


$25
לוט 6 מפות טופוגרפיות, צבאיות, תקופת המנדט, 1:20000 ק"מ (not to be published), ביר זית, רמאללה, בית לחם, בידיה, בית פאז'אר, קבד
Six military topographic maps, British mandate time, 1:20000 km (not to be published): Bir Zeit, Rammalla, Beit Lechem, Bidia, Beit Fajjar, Kebed

258-096


$60 | Sold for: $60
מפת ישראל 1:250,000 של האומות המאוחדות מאי 1949, בציון קוי החלוקה בין ישראל וירדן, חתומה ע"י מפקדים באזור!!
Israel map 1:250.000, United Nations May 1949, the division lines between Israel and Jordan, signed by commanders in the region!!

258-097


$25 | Sold for: $75
הודעת אבל לשלמה בן יוסף, ראשון "הרוגי המלכות", ת"א ל סיון תרצ"ח, 23.6.1938
Notice of Mourning for the death of Shlomo Ben Yosef, the first revisionist to be executed by british authorities, Tel-Aviv, 30 Sivan, 29.6.1938

258-098


$80 | Sold for: $80
מפה צבעונית של Joint Operations Graphic (ground) צבא ארה"ב, 1:250,000 ק"מ, גליונות: Tel-Aviv Yafe, Israel Jordan Syria, Jerusalem, 22.2.1950
Colored map of the Joint Operations Graphic (ground), US forces, 1:250.000 km, issues Tel-Aviv Yafe, Israel Jordan Syria, Jerusalem, 22.2.1950

258-099


$25
מפת ירושלים 1:100,000 גליון 11 ברשת ישראל, אוג. 1963, עם ציון תקרית הגבול האחרונה ודוח קצר בעניין המקרה בכתב יד
Jerusalem map 1:100.000, issue 11 of the ICS, Aug. 1963, with the marking of the last border incident and a short handwritten report on the incident

258-100


$90 | Sold for: $90
מפת ירושלים 1:10,000 גליונות 2,4, אפריל 1956, בציון הקו העירוני 2-59, וכן מפה מסומנת על נייר פרגמנט של הצעה לחלוקת שטחי ההפקר והמפורזים אזור י-ם
Jerusalem map 1:10.000, issues 2,4, Apr. 1956, the marking of the city line 2-59, also a marked map on greaseproof paper of division proposal of the no-mans-land zone and un-walled Jerusalem area

258-102


$90 | Sold for: $90
תצלום אויר של קו ההפרדה ירושלים, 2.6.65 ועודכן 15.6.66 בציון העמדות הירדניות והישראליות, שמירת השכונות ונקודות ציון חשובות
Aerial photograph of the Jerusalem division line 2.6.65 until 15.6.66, with the marking of the Jordanian and Israeli military posts, the security of the neighborhoods and important marked points

258-103


$25 | Sold for: $25
שתי מפות ארץ ישראל: א. דר א.י.ברוור, 1:750,000 1946, פגמים, ב. ז. ליפשיץ, הכשרת הישוב 1:50,000 1936
Two maps of Israel: a. Dr. A.I. Brauer, 1:750'000, 1946 (damaged) b. Z. Lipshitz, Hachsharat Hayishuv 1:50'000, 1936

258-104


$100
מפת ירושלים 1:10,000 גליון II, מאי 1949, עם ציון קוי ההפוגה הראשונה 16.6.48, קוי 7.8.48, וקוי 21.9.48, עם דגם לקוי הר הצופים וצילום אויר
Jerusalem map 1:10.000, issue II, May 1949, with a marking of the first temporary truce lines 16.6.48, the 7.8.48 lines and the 21.9.48 lines, With a model of the Mt. Scopus lines and an aerial photograph.

258-105


$25
דוחות מצולמים של כוחות ההפרדה והשמירה על הפסקת האש של האו"מ The Unites Nations Truce Supervision org. in Palestine., יולי-נובמבר 1957
Photocopied reports of the United Nations Truce Supervision Organization in Palestine, Jun.- Nov. 1957

258-106


$300
לוט 31 צילומים של הפרות הסכמי הפסקת האש בגבול ירדן, 1953-1955, נפגעים, חקירת כוחות האו"ם, החלפת שבויים וכו'
Lot of 31 photographs of the cease fire violations at the Jordanian border 1953-55, wounded, investigations of the UN forces, prisoner exchange etc.

258-107


$30 | Sold for: $30
The Hebrew Struggle for Nation al Liberation, a selection of documents on its background and on events punctuating its course, July, 1947 stencil
Irgun Zvai Leumi L'Eretz Israel
The Hebrew Struggle for Nation al Liberation, a selection of documents on its background and on events punctuating its course, July, 1947 stencilIrgun Zvai Leumi L'Eretz Israel

258-108


$350
לוט 30 צילומי קרקע של עמדות ירדניות של הקו העירוני ירושלים יוני 1962, עם עדכון ל- 22.7.65, כולל שמות העמדות , עמדות צלפים וכו'
Lot of 30 ground photographs of the Jordanian military posts on the Jerusalem city line,Juni 1962, with update to 22.7.65, including the posts' names, sniper posts etc

258-109


$35 | Sold for: $35
מפת ירושלים 1:10,000, אפריל 1956 עם ציון שטחים מעובדים, אזור שטח ההפקר מזרחה לתלפיות בין אבו טור לרמת רחל, 3.3.1961
Jerusalem map, 1:10.000, Apr. 1956, with markings of worked lands, the no-mans-land zone east of Talpiot between Abu Tor and Ramat Rachel 3.3.1961

258-110


$500
סט תצלומי קרקע של העמדות הירדניות בקו הפרדת הנשק, ירושלים 22.3.66, ס"ה 16 פסי צילום (תמונות מורכבות מכמה צילומים)
Set of ground photographs of the Jordanian military posts on the demarcation line, Jerusalem 22.3.66, total of 16 photography strips

258-111


$40
מדינת ישראל רשומות, כתבי אמנה, הסכמים על שביתת נשק כללית: 1. מצרים 24.2.49 2. לבנון 23.3.49 3. ירדן 3.4.49, 4. סוריה 20.7.49
Medinat Israel Rashumot, Kitvey Amana, cease fire agreements: 1. Egypt 24.2.49 2. Lebanon 23.3.49 3. Jordan 3.4.49 4. Syria 20.7.49

258-113


$25
עתון קיר "בארץ", אוסף ידיעות לילדי ישראל, הוצא ע"י הקק"ל, גליון א, שנה חמישית, כסלו ת"ש 1940
Wall newspaper "Baaretz", publ. by JNF, issue a, fifth year, Kislev 1940

258-114


$150
קופת "יום הסרט", של הקק"ל תוצרת ארץ ישראל made in Palestine, עם מפת הארץ מעמק החולה עד ים המלח, שריטות ופגמים
JNF donation box, made in Palestine, with map of Eretz-Israel from the Hula valley to the dead sea, scratches and damages

258-117


$30 | Sold for: $30
המעש, עתון לוחם לוט של גליונות שנת תש"ח 1948, וכן כרוז משוכפל (סטנסיל), של הלח"י, 27.12.44
Ha/Maas, lot of issues, 1948, and stenciled proclamation by the Lehi group, 27.12.44

258-118


$120 | Sold for: $120
אשנב, לוט של כ-50 גליונות אפריל 1941-אפריל 1947, החל מהגליון הראשון, 24.8.41 עד לגליון קנו 20.4.47, אשנב היה דו שבועון מחתרתי שיצא לאור ע"י ארגון ההגנה והיה הנפוץ בעיתוני המחתרת, ומטרתו היתה לפרסם ידיעות שנפסלו ע"י הצנזורה הבר
Eshnav, 50 issues, April 1941-April 1947, 1st issue 24.8.41 to no156, 20.4.47

258-119


$100
לוט 21 עיתונים ופרסומים שנות השלושים: במפנה, פשע בערב, מנדט בגרוש, ליהודים, אמר, ברית עם, פורימיאדה, תל-אביב,השלום, להגשמה,תנועת העם, קול ישראל, הצפה, המנהל ועוד
Lot of 21 newspapers and publications, Eretz-Israel, the 1930's: Bamifneh, Pesha Baerev, Mandat Begrush and more

258-120


$25
על ימין ועל שמאל, קריקטורות הוצ' סבות, ת"א, 1942 (שדרה מפורקת)
יוסף בס
Al Yamin Ve/Al Smol, caricatures, Tel-Aviv 1942 (spine dismantled)Yosef Bass

258-121


$25 | Sold for: $25
הגדה של פסח, קיבוץ עין גדי
Passover Hagadah, Kibbutz Ein Gedi

258-122


$25 | Sold for: $25
עשרה שירים לבתי ספר ולעם המילים מאת הרב הגאון מרן.. המוזיקה מאת גבריאל גראד
הראי"ה קוק
Asara Shirim Lebatei Sefer Velaam… music by Gabriel GradRav Kook

258-123


$60 | Sold for: $60
אלבום עם 64 גלויות, ארץ ישראל תחילת המאה ה20 עד שנות ה50
Album containing 64 postcards, Eretz Israel, early 20th c. till 1950’s

258-124


$25
עם הנצחון,ירושלים תש"ה 1945
הועד הלאומי לכנסת ישראל בא"י
Im Hanitsachon, Jerusalem 1945Havvad Haleumi LeKneset Israel

258-125


$60 | Sold for: $65
לוט של 10 חוברות פרסום של חברות תחבורה ישראליות, שנות ה50: לחברינו (אגד-אשד), אוק. 1956, ניבנו (שחר), תמוז תש"ט, שבט תש"י, קואופרטיב "חבר", 1,2,3, וכן תקנות האגודה אגד (אשד), 1953, 1955,1956,1966
Lot of 10 advertising pamphlets of Israeli transport companies, 1950's: Egged-Eshed, Shachar etc

258-126


$25 | Sold for: $25
ילקוט צמחים, מלוני ועד הלשון העברית, חוברת ב', ערוך והוצא ע"י פ. אוירבך ומ. אזרחי, ת"א תר"צ 1930, כולל מילון צמחים גרמנית
Yalkut Tsmachim, dictionary from Vaad Halashon Ha/Ivrit, issue 2, ed. by P. Oierbach and M Ezrachi, Tel-Aviv, 1930, incl. plant dictionary in German

258-127


$80
The Palestine Gazette, no 702, 1st July 1937 no. 745, 30st December 1937
The Palestine Gazette, no 702, 1st July 1937 no. 745, 30st December 1937

258-128


$25
אוגדן בפורמט קטן, Flowers and Views of the Holy Land ללא כריכה
Flowers and Views of the Holy Land, small format, with no cover

258-129


$120
אוגדן עם 21 עיתונים, ישראל, תקופת המנדט עד מלחמת ששת הימים, וכן כרזות בחירות של מפלגת חרות
Folder containing 21 newspapers, Israel, periods: B Mandate till the 67 War and election posters for the Herut party

258-130


$25 | Sold for: $25
שתי חוברות בעניין המכביה השלישית, סוכות תשי"א (1950): חדשות המכביה מס 3, מפעלי המכביה, חיפה
Two booklets, the third Maccabia, Sukot 1950, Hadshot Hamaccabia no 3, Mifaley Hamaccabia, Haifa

258-132


$25
USSR War Map, Russia- Eastern Europe, publ. Dr A. Rothenberg Rodin, Tel-Aviv, 1942
USSR War Map, Russia-Eastern Europe, publ. Dr A. Rothenberg Rodin, Tel-Aviv, 1942

258-133


$50
פנקס גלויות, מראות ירושלים 1-17
הוצ' בלטינסטר Baltinster ירושלים
Postcard album showing views of Jerusalem 1-7Baltinster publ

258-134


$25
על חלוקת הארץ, הרצאה מודפסת ירושלים, תרצ"ה 1935
פרופ קליין
Al Halukat Haaretz, typed lecture, Jerusalem, 1935Prpf. Klein

258-135


$60
לוט כ-50 מכתבים שנשלחו ל"פלסטין פוסט", שנות ה -30 עד 50
Lot of 50 letters sent to the Palestine Post, 1930's-1950's

258-136


$30 | Sold for: $30
צילום, איש מבוגר ואשה צעירה תחילת המאה ה-20
G. Krikorian
Photograph, and older man and a young woman, early 20th centuryG. Krikorian

258-137


$60
ארבעה מכתבים חתומי ע"י 5 שרים ישראליים: לוי אשכול שר האוצר, תשי"ד, יוסף בורג שר הסעד, תשכ"א, פנחס ספיר שר המסחר והתעשיה, 1965, זלמן ארן שר החינוך והתרבות וישראל גלילי
Four letters signed by Israeli personalities: Levi Eshkol minister of treasure, 1954, Yosef Burg minister of social affairs, 1961, Pinchas Sapir minister of commerce, Zalman Aran, minister of education, and Israel Galili

258-138


$40 | Sold for: $75
גלויה בהוצ' הינריך לווה, יפו שנשלחה ללואיס לווה בגרמניה בדואר הטורקי (ביול עותמאני) ע"י היינריך לווה, נובמבר, 1898
Postcard publ by Heinrich Loewe, Jaffa, sent to Louis Loewe in Germany by the Turkish mail (Ottoman stamps) by Heinrich Loewe, November, 1898

258-139


$60
לוט כ-50 מכתבים שנשלחו ל"פלסטין פוסט", שנות ה -30 עד 50
Lot of 50 letters sent to the Palestine Post, 1930's-1950's

258-140


$50
שני יומנים, ארץ ישראל שנים 1940-1, 1946, כתב יד צרפתית
Two journals, Eretz Israel, 1940-41, French handwriting

258-141


$1500
לוט תעודות ומסמכים בעניין היישוב שעריים 1935-1950, כולל פרוטוכולים וכו', בעניין חברת המים, בית העלמין, העתקי מכתבים. תעודות ופרוטוכולים חתומים בידי חברי המושב (נייר ישן ומתפורר)
Lot of documents concerning shaaraim 1935-1950

258-143


$30 | Sold for: $35
במה עברית אלבום תמונות הוצ' בית חרושת לסיגריות "אחים מספרו בע"מ" ת"א תקופת המנדט (שלם)
Bama Ivrit, picture album by cigarette company Maspero, Tel-Aviv , british mandate time (complete)

258-144


$40 | Sold for: $45
אלבום תמונות דגלי האומות הוצא ע"י חב סיגריות "קדם" ת"א, תקופת המנדט
Picture album of nations' flags, by cigarette company "Kedem", Tel-Aviv, british mandate time

258-146


$25
מר שמחון ובנו, קורות משפחה אחת
משה בן אפרים
Mister Simchon and his son, history of a familyMoshe Ben Ephraim

258-147


$30
הספר העברי, הנאום שנשא ח.נ.ביאליק בועידה העולמית השניה לשפה ולתרבות העברית, שהתכנסה באלול תרפ"ג 1923 בוינה, נדפס במצוות מוסד ביאליק באלף ומאה טופס, שי לצירי הקונגרס הציוני הכ"ב בבאזל, כסלו, תש"ז 1946
ח.נ. ביאליק
Hasefer Ha/Ivri, Mossad Bialik, Wien 1923, present for the delegates of the 22nd Jewish Congress, Basel 1946C.N. Bialik

258-148


$25
הכבאות בימי שלום ושעת חירום ת"א תשט"ז 1956
א. דקל
Hakabaut Biymey Shalom Ushat Herum, Tel-Aviv, 1956A. Dekel

258-149


$30 | Sold for: $40
שני ספרים בעניין מ. דיזינגוף א. מאיר דיזינגוף, עם תל אביב בגולה, ת"א תרצ"א 1931, מ. דיזינגוף, חייו ופעולותיו, הוצ' הישוב, ת"א תרפ"ו 1926
Two books about Meir Dizengof: a. M. Dizengof, Im Tel-Aviv Bagola, Tel-Aviv 1931 b. M. Dizengof Chayav Upeulotav, Hayishuv publ. Tel-Aviv, 1926

258-150


$25
אלה קרי הילדה מלפלנד הוצ' הקיבוץ הארצי מרחביה, מהדורה שישית
Elle Kari, Girl of Lapland, publ. HaKibbutz HaArtzi Merchavia, 6th edition

258-151


$30
ספר התעודות, כנסת ישראל בא"י הועד הלאומי ירושלם תש"ט 1949
Sefer Ha/Teudot, Knesset Israel Be/Eretz Israel, Havaad Haleumi, Jerusalem, 5709 1949

258-152


$25
בעבודה ובמאבק, דפים בתולדות פועלי ר"ג וגבעתיים, אפריל 1955
יוסף אוליצקי
Ba'Avoda Ubamaavak, Dapim Betoldot Poaley Ramat Gan VeGivataim, April, 1955Yosef Olitzki

258-153


$35 | Sold for: $45
מדריך תוצרת ארץ ישראל שמות היצרנים, כתבתיהם והמצרכים הנוצרים בארץ, סודר על ידי המרכז למען תוצרת הארץ, ת"א, תש"א 1941 (פגמים, דפים מצהיבים ועדינים)
Palestine produce guide, 1940-41 edition, Tel-Aviv 1941

258-154


$25
תולדות יפו, הוצ' דביר ת"א תרפ"ו 1926
ש. טולקובסקי
Toldot Yafo, Dvir, Tel-aviv, 1926S. Tolkovsky

258-155


$40
ספר מאה שנה, אנשי מופת וחלוצים ראשונים בא"י במשך מאה שנה ומעלה, סודר ונערך בידי יצחק טריואקס, אליעזר שטינמן, ויעקב יערי-פולסקין, תל-אביב, תפר"ח 1928, 504 עמ'
Sefer Mea Shana, Itshak Triuaks, Eliezer Steinman and Yaacov Yaari-Polskin, Tel-Aviv 1928, 508 p

258-156


$25
ספר המגבית, מגבית ההתגייסות וההצלה עם הקדשה אישית של דוד אלעזר, רמטכ"ל צה"ל (כריכה מתפרקת)
Sefer Hamagbit, with personal dedication by IDF Chief of general staff David Elazar (dismantled cover)

258-157


$40 | Sold for: $40
שני ספרים אודות ימאות בישראל: א. יצחק ר. מלכו, ימאים שאלוניקאים בישראל, ירושלים, תשי"א 1951 ב. חבל ימי לישראל, שנות ה50
Two book about sailors in Israel: a. Yamaim Salonikaim B'Israel, Jerusalem 1951 b. Hevel Yami L'Israel, the 1950's

258-158


$25
כוכבי בוקר, שירים, הוצ' ע"ע-דביר ת"א תש"י 1950, עם הקדשה אישית חתומה של הנשיא לעתיד
זלמן שזר הנשיא השלישי
Kochavey Boker, poems, Am Oved publ, Tel-Aviv 1950, with personal dedication signed by the presidentZalman Shazar, Israel's third president

258-159


$60
בן יהודה חייו ומפעלו, מס' 178 מסך 510, כולל כתב יד מקורי של אליעזר בן יהודה, הוצ' בן יהודה לזכר בן יהודה בע"מ, 1942
חמדה בן יהודה
Ben Yehuda Chayav Umif-alo, numbered 178 of 510 including sample of original handwriting of E. Ben YehudaHemda Ben Yehuda

258-160


$30 | Sold for: $35
אוצר הצמחים, דפוס הנקדן ת"א 17 חוב'
ברוך ציזיק
Otzar Hatsmachim, Habakdan publ., Tel-Aviv, 17 issuesBaruch Chizik

258-161


$120
בית ועיר, ספר השנה לבניין תרצ"ה , 80 עמ', עם צילומים ושרטוטים Palestine Building Annual 1934-1935
י. שיפמן עורך
Bait V’Ir, Palestine Building Annual 1934-35, 5695, 80 p., with photographs and drawingsI. Shifman ed

258-163


$25 | Sold for: $50
ליטוגרפיה צבועה ביד, קבר יוסף בשכם, מתוארך 1.7.1841, 23X30
David Roberts
Hand colored Lithograph,tomb of Yosef, dated 1.7.1841, 23X30David Roberts

258-164


$25 | Sold for: $25
ליטוגרפיה צבועה ביד, חורבת סמוע, מתוארך 1.7.1841, 23X30
David Roberts
Hand colored Lithograph,ruins of Samoa, dated 1.7.1841, 23X30David Roberts

258-165


$25 | Sold for: $55
2 ליטוגרפיות צבועות ביד, הר חור ממצוקי פטרה, והנקרופוליס, מתוארך 1.7.1841
David Roberts
Two hand colored Lithographs:Mount Hor, the Necropolis, dated 1.7.1841,David Roberts

258-166


$25 | Sold for: $55
ליטוגרפיה צבועה ביד, קבר זכריה מתוארך 1.7.1841, 23X30
David Roberts
Hand colored Lithograph,tomb of Zechariah, dated 1.7.1841, 23X30David Roberts

258-167


$25 | Sold for: $55
ליטוגרפיה צבועה ביד, בריכת השילוח, מתוארך 1.7.1841, 23X30
David Roberts
Hand colored Lithograph,pool of silwan, dated 1.7.1841, 23X30David Roberts

258-168


$25 | Sold for: $55
ליטוגרפיה צבועה ביד, יד אבשלום מתוארך 1.7.1841, 23X30
David Roberts
Hand colored Lithograph,Yad Abshalom, dated 1.7.1841, 23X30David Roberts

258-169


$25 | Sold for: $55
2 ליטוגרפיות צבועות ביד, המקדש העתיק בג'בל ג'רבה, בית גוברין, מתוארך 1.7.1841
David Roberts
Two hand colored Lithographs: The old temple in Gebel Djerba, Beit Gobrin, dated 1.7.1841,David Roberts

258-171


$25
Nisi Dominus, a survey of the Palestine controversy, London 1946
Nevill Barbour
Nisi Dominus, a survey of the Palestine controversy, London 1946Nevill Barbour

258-172


$120 | Sold for: $120
Das Neue Kanaan, eine Untersuchung ueber Land und Geist, zu 15 Stein zeichnungen von Hermann Struck, Horodisch un Marx, Berlin, 1925
Arnold Zweig
Das Neue Kanaan, eine Untersuchung ueber Land und Geist, zu 15 Stein zeichnungen von Hermann Struck, Horodisch un Marx, Berlin, 1925Arnold Zweig

258-173


$50
With the Zionists in Gallipoli, London, 1916
Lt. Colonel, J.H. Patterson
With the Zionists in Gallipoli, London, 1916Lt. Colonel, J.H. Patterson

258-174


$375 | Sold for: $375
Sandy's Travels, containing An History of the Turkish Empire, London 1670
Sandy's Travels, containing An History of the Turkish Empire, London 1670

258-175


$70
Palaestina, Arabien u. Syrien Wasmuth vlg. Berlin 1925 304 plates
Karl Groeber
Palaestina, Arabien u. Syrien, Wasmuth vlg. Berlin 1925 304 platesKarl Groeber

258-176


$500
The Land and the book 3 vol southern Palestine and Jerusalem 1881, central Pal. and Poencia 1883, Lebanon Damascus and beyond Jordan 1886 מצב בינוני
Thomson W.M.
The Land and the book 3 vol, southern Palestine and Jerusalem 1881, central Pal. and Poencia 1883, Lebanon Damascus and beyond Jordan 1886Thomson W.M.

258-177


$90
Der Tempel von Jerusalem Tempelmasze, das Gezetz der Proportion in den antiken und alt christlichen Sakralbanten, Wien 1913, 136 p., 49 Illus, 82 Tafeln (missing back cover)
Odilo Wolff
Der Tempel von Jerusalem, Tempelmasze, das Gezetz der Proportion in den antiken und alt christlichen Sakralbanten, Wien 1913, 136 p., 49 Illus, 82 Tafeln (missing back cover)Odilo Wolff

258-179


$25
פלק ברונזה "החורש", על פי בוריס שץ, 9.4X21 ס"מ
Bronze plaque "the plower", after Boris Schatz, 9.4X21 cm

258-180


$40
חנוכיה זקופה לנרות, מצופה כסף ישראל, שנות ה40-50, גובה 20 ס"מ, רוחב 23 ס"מ
Silver plated erect Chanukah lamp for candles, Israel 1940's-50's, height 20 cm, width 23 cm

258-181


$25 | Sold for: $25
אקדח קפצונים תוצ "Shay" ישראל, שנות ה60, מצב עבודה
Cap gun, by Shay, Israel, 1960's, in working order

258-182


$50 | Sold for: $65
קופסת טבק, כסף 925, עם תבליט יהודים מתפללים ליד הכותל (על פי זאב רבן), פתיחה בהברגה, קוטר 4 ס"מ
Silver 925 tobacco box, with an embossment of Jews praying at the Western Wall (after Ze'ev Raban), screw-on top, 4 cm in diameter

258-183


$25
חמישה פריטי מתנה לילדים של בנק לאומי, שנות ה60-70
Five children's gifts from Leumi Bank, the 1960's-1970's

258-184


$60
קופסת עץ זית חרוטה צורת חבית, ירושלים סוף המאה ה19, סדק בגוף, גובה 14 ס"מ
Carved barrel shaped oilive wood box, Jerusalem, late 19th century, height 14 cm, crack on body

258-185


$25 | Sold for: $25
שלושה פריטים עבודת תבליט ישראל, שנות ה40-60: חפת, סימניה לספר, ופנקס תמונות, 1967
Three artifacts, relief work, Israel, 1940's-60's, cufflink, bookmark, and a picture booklet, 1967

258-186


$120 | Sold for: $120
זוג פמוטי כסף 800, ישראל שנות ה-50-60, 214 גרם, גובה 19.3 ס"מ
Pair of silver 800 candlesticks, Israel, the 1950'-60', 214 gm, height 19.3 cm

258-187


$30
קסת דיו עשויה עץ זית מגולף צורת גמל, ירושלים, תקופת המנדט
Camel shaped carved olivewood inkwell, Jerusalem, British Mandate period

258-188


$120
סכין מכתבים עבודת בצלאל ירושלם
Letter opener, Bezalel work, Jerusalem

258-189


$30
קישוט פלק, כסף אלקטרופורמינג על בסיס שיש, מראה הכותל המערבי, תוצ' בר ציון, ישראל, 9X15.4
Plaque ornament, silver electroforming on marble, showing the western Wall, by Bar Zion, Israel, 9X15.4

258-190


$120
סכין מכתבים עבודת בצלאל ירושלם
Letter opener, Bezalel work, Jerusalem

258-191


$30 | Sold for: $30
כוס כסף 833, עם חריטת מפת מדינת ישראל ותיארוך "ה' אייר תש"ח, 33 גרם, 14.5.48
833 silver cup, engraved with a map of the State of Israel and dated "5 Iyar 5708",14.5.48 33 gm

258-192


$350 | Sold for: $350
חנוכיה זקופה לנרות, כסף 833 ארץ ישראל, 374 גרם, גובה 31 ס"מ, רוחב 28.5 ס"מ
Erect Chanukah lamp for candles, silver 833, Eretz Israel, 374 gm, height 31 cm, width 28.5 cm

258-193


$25
ספורי אגדה, ליקט מ. סגל צייר מ. ינקו, הוצ' עמיר, סמינר הקיבוצים וספרית פועלים, ת"א, כריכת ספריה
Sipurey Agada, Liket M. Segal, illustrated M. Janco, Amir publ. Tel-Aviv ( library cover)

258-194


$25
Artists of Israel 1920-1980 The Jewish Museum, NY 1981
Artists of Israel 1920-1980, The Jewish Museum, NY 1981

258-195


$90
Mordecai Ardon, Harry N. Abram Publ. New York, 240 p.
Michele Vishny
Mordecai Ardon, Harry N. Abram Publ. New York, 240 p.Michele Vishny

258-196


$60
Reuven Rubin, H.N. Abrams Publ New York, 1975, 288 p. slight foxing
Sarah Wilkinson
Reuven Rubin, H.N. Abrams Publ, New York, 1975, 288 p. slight foxingSarah Wilkinson

258-198


$85 | Sold for: $85
ברונזה, "מכביה", חתום גובה 12 ס"מ, בסיס עץ
Bronze, “Maccabiya”, signed, height 12 cm, wooden base

258-199


$500
צלחת קרמיקה תוצ' גופר ישראל, עם תבליט, אם עם ילדיה, קוטר 34 ס"מ, חתום
גופר
Ceramic plate by Gofer, Israel, with relief, mother with children, diameter 34 cm, signedGofer

258-200


$50 | Sold for: $50
אקוורל, עצים, חתום 44.5X33
הנדלר דוד
Aquarelle, trees, signed, 44.5x33David Hendler

258-201


$50 | Sold for: $50
אקוורל, נווה צדק, חתום 48X33
הנדלר דוד
Aquarelle, Neve Tzedek, signed, 33x48David Hendler

258-202


$50 | Sold for: $50
אקוורל, נווה צדק, חתום 33X48
הנדלר דוד
Aquarelle, Neve Tzedek, signed, 33x48David Hendler

258-203


$100 | Sold for: $100
פיגורת קרמיקה, אישה גדולה יושבת, גובה 26 ס"מ, 25X26 (פגם בכובע)
לוין שרה
Ceramic figure, large woman seated (damage to the hat), height 26 cm, 25X26Sara Lewin

258-204


$100
פיגורת קרמיקה, אישה גדולה יושבת, גובה 30 ס"מ, 34X31
לוין שרה
Ceramic figure, large woman seated, height 30 cm, 34X31Sara Lewin

258-205


$100
פיגורת קרמיקה, אישה גדולה עומדת, גובה 34 ס"מ
לוין שרה
Ceramic figure, large woman standing, height 34 cmSara Lewin

258-206


$1800
טריפטיכון אקריליק על בד, מופשט, חתום 1982, 162X116, 81X116, 81X116
פיינגרש עודד (נ.1938 Feingersh Oded (b
Triptych, acrylic on canvas, abstract, signed 1982, 81X116, 81X116, 162X116Feingersh Oded

258-207


$100 | Sold for: $325
אקריליק ושמן על בד, קבר יואל הנביא מגוש חלב
פיינגרש עודד (נ.1938 Feingersh Oded (b
Acrylic and oil on canvas, Joel the prophet of Gush HalavFeingersh Oded

258-208


$100 | Sold for: $350
אקריליק ושמן על בד, בית כנסת האר"י בצפת, 30X30
פיינגרש עודד (נ.1938 Feingersh Oded (b
Acrylic and oil on canvas, the Ha"ARI synagogue in Safed, 30x30Feingersh Oded

258-209


$100 | Sold for: $325
אקריליק ושמן על בד, קבר אבשלום פיינברג , 30X30
פיינגרש עודד (נ.1938 Feingersh Oded (b
Acrylic and oil on canvas, Avshalom Feinberg's burial siteFeingersh Oded

258-210


$400 | Sold for: $450
אקריליק ושמן על בד, קבר שמעון בר יוחאי, 49.5X60
פיינגרש עודד (נ.1938 Feingersh Oded (b
Acrylic and oil on canvas, tomb of Shimon Bar Yochai, 49x60Feingersh Oded

258-211


$70
ברונזה, דמות יושבת, חתום 2002
פתאל מאיר
Bronze, seated figure, signed 2002Fatal Meir

258-212


$120
שבעה תצריבים צבעוניים כולם חתומים
שגיב מרדכי
Seven colored etchings, all of them signedSagiv Mordechai

258-213


$100
ארבעה תצריבים צבעוניים חתומים
שגיב מרדכי
Four colored etchings, signedSagiv Mordechai

258-214


$50
שני תצריבים בשחור, חתומים
שגיב מרדכי
Two etchings in black, both of them signedSagiv Mordechai

258-215


$120
עשר עבודות בשחור-לבן, 1976 מס' 3/24, כולן חתומות
שגיב מרדכי
Ten black and white works, no' 3/24, all of them signedSagiv Mordechai

258-216


$60
שלושה תצריבים בכחול כולם חתומים
שגיב מרדכי
Three etchings in blue, all of them signedSagiv Mordechai

258-218


$750
שמן על בד, יהודי זקן, חתום, 49.5X40.5
de Groot Maurits
Oil on canvas, an old jewish man, signed, 49.5X40.5de Groot Maurits

258-219


$260
ברונזה, משתה פורים בחצר המלך אחשוורוש, חתום, גובה 18 ס"מ, קוטר 9 ס"מ
Rapaport V
Bronze, Purim feast at the court of King Ahasuerus, signed, height 18 cm, 9 cm in diameterRapaport V

258-220


$80 | Sold for: $80
שמן על קרטון, דיוקן רב חתימה לא ברורה
Oil on cardboard, portrit of a Rabbi, signature not clear