265-001


$40 | Sold for: $40
ארבעה סביבוני פורצלן נ.ג.ה.פ
Four porcelain drydels, N.G.H.P

265-002


$25 | Sold for: $50
סביבון מעץ זית חרוט עם כיתוב: נ.ג.ה.ש. וציורי הכותל המערבי וקבר רחל,
Engraved olivewood Dreidel, inscribed "N.G.H.S." and images of the western wall and Rachel's tomb

265-003


$300
אוסף של 56 סביבונים, חלקם עם בסיס, בויטרינה קטנה, מידות הויטרינה 40X40X17
Collection of 56 Dreidels, some with base, inside a small display case, case measurements 40x40x17

265-005


$25
חנוכיה לשמן, צפון אפריקה רוחב 14 ס"מ, גובה 11.5 ס"מ
Chanukah oil lamp, North Africa, width 14 cm, height 11.5 cm

265-006


$50 | Sold for: $50
חנוכית פליז לשמן, הבזיכים צורת אריות גב עם לוחות הברית, כתר תורה ואריות, אורך 34, רוחב 17 וגובה 28 ס"מ
Brass Chanukah oil lamp, lion shaped bowls, back with the tables of the covenant, Torah crown, and lions, length 34 cm, width 17 cm, height 28 cm

265-007


$25 | Sold for: $40
חנוכית גב לנרות, עם אריות מחזיקים את לוחות הברית וכתר תורה, רוחב 30 ס"מ, גובה 19.5 ס"מ
Chanukah lamp for candles, back with lions holding the tables of the covenant and Torah crown, width 30 cm, height 19.5 cm

265-008


$60 | Sold for: $100
חנוכיה לשמן, מרוקו, צפון אפריקה פח רקוע עם לוחות הברית, כתר תורה ואריות, רוחב 26.5 ס"מ, גובה 28 ס"מ
Chanukah oil lamp, Morocco, North Africa, hammered tin, with the tables of the covenant, Torah crown and lions, width 26.5, height 28 cm

265-009


$30
חנוכית פליז לנרות, צורת מנורה גובה 35.5 ס"מ
Menorah shaped brass Chanukah lamp for candles, height 35.5 cm

265-010


$325
חנוכית גב לשמן, כסף עם ציפורים וחמסה, טוניסיה, 225 גרם, רוחב 15 ס"מ, גובה 12 ס"מ
Silver Chanukah oil lamp, with birds and a Hamsa, Tunisia, 225 gm, width 15 cm, height 12 cm

265-011


$30
חנוכיה לנרות,צורת מנורת בית המקדש פליז, גובה 24 ס"מ
Brass Chanukah lamp for candles, in the shape of the Temple Menorah, height 24 cm

265-012


$450
חנוכיה זקופה, כסף, דוגמת מנורה לנרות, תוצ' פרידלנדר, 320 גרם, רוחב 21 ס"מ, גובה 25.5 ס"מ
Silver Menorah shaped Chanukah lamp for candles, by Friedlander, 320 gm, width 21 cm, height 25.5 cm

265-013


$30
חנוכית פליז לנרות, צורת מנורה עם ציפוי ניקל, גובה 34 ס"מ
Menorah shaped brass Chanukah lamp for candles, nickel plated, height 34 cm

265-014


$475
חנוכית גב לשמן, כסף, צפון אפריקה, 419 גרם, רוחב 22 ס"מ, גובה 18.5 ס"מ
Silver Chanukah oil lamp with back, North Africa, 419 gm, width 22 cm, height 18.5 cm

265-015


$40
שתי חנוכיות פליז לשמן א. סגנון צפון אפריקה ב. סגנון איטליה
Two brass Chanukah oil lamps: a. North African style, b. Italian style

265-016


$900
חנוכית גב, כסף, הונגריה, שנות ה20 גב עם אריות, לוחות הברית וכתר תורה, שמש לא מקורי, 777 גרם, גובה 24 ס"מ, רוחב 25.5 ס"מ
Silver Chanukah lamp, Hungary, 1920's, back with lions, tables of the covenant and a Torah crown, not the original Shamash, 777 gm, height 24 cm, width 25.5 cm

265-017


$50
חנוכיה לנרות וגם לשמן, נחושת, הבזיכים עשויים זכוכית, גובה 26 ס"מ, רוחב 25.5 ס"מ
Copper Chanukah lamp for oil and candles, glass bowls, height 26 cm, width 25.5 cm

265-020


$30 | Sold for: $30
צלחת פסח עם 7 גומחות, מצופה כסף, קוטר 29.5 ס"מ
Silver plated Passover plate with 7 indentations, 29.5 cm in diameter

265-021


$90
צלחת מצופה כסף לפסח עם כיתוב: "זה הכיסא של אליהו הנביא זכור לטוב", קוטר 22.5 ס"מ
Silver plated plate inscribed "Ze Ha Kise Shel Eliyahu Ha'Navi Zachur L'Tov", 22.5 cm in diameter

265-022


$40 | Sold for: $40
צלחת פסח עם 7 גומחות, פיוטר, קוטר 37.5 ס"מ
Pewter Passover plate with 7 indentations, 37.5 cm in diameter

265-024


$40 | Sold for: $130
מחזור של כל השנה כפי מנהג ק"ק של בני איטאליא יע"א, שני חלקים, נדפס לזכות התלמיד הנעים הבחור משה אשר קרמר, דפוס ונדרמינה, ונציה, תק"ב 1742, כולל הגדה של פסח, שער מצוייר, רסד, רעד דף
Machzor Shel Kol Hashana Kfi Minhag Shel Bnei Italia, two parts, Nidpas L'zchut Hatalmid.. Moshe Asher Kremer, Vandramia Press, Venice, 5502 1742, with Passover Haggada, ilustrated title page, 264, 274 p

265-025


$40 | Sold for: $130
מחזור של כל השנה כפי מנהג ק"ק איטליאני יע"א, נדפס בשני חלקים, כולל הגדה של פסח, רפב, שכב דף, דפוס ברגדין, ונציה, תקל"ב 1772
Machzor Shel Kol Hashana, Kfi Minhag KK Italiani, in two volumes, with Passover Haggada, 282, 322 p., Bragadin Press, Venice, 5532 1772

265-026


$25 | Sold for: $30
מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים יצו שבכל גלילות איטליאה, חלק ראשון, כולל פסח ושבועות, עם הגדה של פסח, רמח עב דף, דפוס אנטון שמידט, וינה, תקפ"ג 1823
Machzor Kminhag KK Ashkenazim, part one, with Pesach and Shavuot, Haggada Shel Pesach, 248, 72 p., Anton Schmidt Press, Vienna, 1823

265-027


$30 | Sold for: $75
סדר ברכות כמנהג ק"ק איטלייאנו כולל סדר הגדה של פסח, פה דף, ליוורנו, תקפ"ג 1823
Seder Brachot Kminhag KK Italiani, with Seder Haggada Shel Pesach, 85 p., Livorno, 5583 1823

265-028


$25 | Sold for: $25
ספר מועדי ה' כמנהג קהל קדוש ספרדים כולל הגדה של פסח, קצ"ב דף, דפוס שלמה בילפורטי, ליוורנו, תרכ"ב 1862
Sefer Moadey Hashem Kminhag KK Sephardim, with Passover Haggada, 192 p., Bilforti Press, Livorno, 5622 1862

265-029


$25
ספר מועדי ה' כמנהג קהל קדוש ספרדים כולל הגדה של פסח, ריב דף, דפוס ישראל קושטא וחב' ליוורנו, תרל"ז 1877, נייר חום,מפורק בשדרה
Sefer Moadey Hashem Kminhag KK Sephardim, with Passover Haggada, 212 p., Kivorno, 5636 1877, brown paper, dismantled

265-030


$40 | Sold for: $40
ספר בית הבחירה, ר' אברהם חמוי כולל סדר הגדה של פסח, דפוס טובייאנא, שה דף, ליוורנו, תר"מ 1880
Sefer Beit Habchira, R' Avraham, with Passover Haggada, Tobiana Press, 305 p., Livorno, 5640 1880

265-031


$25
מחזור לשלוש רגלים חלק III כמנהג ספרד בקהילות קדושים קונשטאנדינה, כולל הגדה של פסח, הוצ' יוסף שלזינגר, וינה, תרע"ד 1914
Machzor Leshalosh Regalim part III, Keminhag Sepharad KK Kunstandina, with Passover Haggada, J. Schlesinger publ., Vienna, 5674 1914

265-032


$30
סדר ברכות כמנהג ק"ק איטלייאנו כולל סדר הגדה של פסח, פה דף, דפוס אוטולנגי, ליוורנו, תרצ"ב 1932
Seder Brachot Keminhag KK Italiani, with Seder Haggada Shel Pesach, 85 p., Otolingi Press, Livorno, 5692 1932

265-034


$25 | Sold for: $25
בית מזוזה מברונזה צורת לוח עגול עם כיתוב: הארץ הטובה אשר ה' נתן לכם, קוטר 6.7 ס"מ
Bronze Mezuzah, in the shape of a round disc with the inscription "Ha'aretz Hatova Asher Hashem Natan Lachem", 6.7 cm in diameter

265-035


$50 | Sold for: $75
קופסת בשמים, כסף 800 102 גרם
Bessamim box, silver 800

265-036


$25 | Sold for: $60
עבודת חריטה ע"ג קונכית פי הכושי "נר אלוהים נשמת אדם (נפטרה) ג חשון תרפ"ז Remembrance of my beloved sister Sophie Cohen died 11Oct. 1926
Engraved Cypraea seashell, "Remembrance of my beloved sister Sophie Cohen died 11Oct. 1926"

265-037


$50
שתי מאפרות מפורצלן, פרסומת ללחם Levy's, עם כיתוב: "You don't have to be Jewish to love Levy's Real Jewish Rye", ותמונות של סיני ואינדיאני, כ"א 16X14 ס"מ
Two porcelain ashtrays, advertisement for Levy's bread, inscribed "You don't have to be Jewish to love Levy's real Jewish rye" and images of a Chinese and an Indian, 16x14 cm each

265-038


$30
סכין-אולר לחלה, עם כיתוב "שבת קודש", פגמים, סגור 14 ס"מ, פתוח 25 ס"מ
Penknife for Challah, inscribed "Shabbat Kodesh", damaged, closed 14 cm, open 25 cm

265-039


$50
קופת צדקה, ישיבת Kollel Daix-Les Bains גובה 10 ס"מ, מידות 10.5X6
Alms box, Kollel Daix-Les Bains Yeshiva, height 10 cm, 10.5x6

265-040


$30
קופסת אתרוג מצופה כסף עם עבודת ניסור, כיתוב: "פרי עץ הדר" ו"כפות תמרים", גובה 13 ס"מ
Silver plated Etrog box, piercing work, inscribed "Pri Etz Hadar" and palm fronds, height 13 cm

265-041


$75
יד לספר תורה, כסף מרוקו, צפון אפריקה, 22 גרם, אורך 16 ס"מ
Silver Torah pointer, Morocco, North Africa, 22 gm, length 16 cm

265-042


$40 | Sold for: $55
שלושה פריטים, מתנות חב"ד: "מים מבורכים", מטבע לירה דמי חנוכה, ובקבוק זכוכית צורת מגדל אייפל, מלא בדבש מכוורת שנירסון, כפר חב"ד
Three articles, Chabad gifts, "Blessed Water", 1 Lira coin Chanukah money, and a glass bottle in the shape of the Eiffel Tower filled with honey from a Schneersohn beehive, Kfar Chabad

265-043


$120 | Sold for: $120
פלק אמייל, קישוט שולחן מראה משה רבנו וכיתוב: "דע לפני מי אתה עומד", 12X9
Enamel plaque, table decoration, depicting Moses and inscribed "Know in front whom you stand", 12x9

265-044


$40
חלק מאבזם כסף (ליום כיפור) עם תבליט המראה את הכהן הגדול, אורך 89 מ"מ
Part of a silver buckle (for Yom Kippur), with an embossment showing the high priest, length 89 mm

265-045


$120
פמוט שבת 5 קנים, עשוי ברונזה פולין, המאה ה19, גובה 38 ס"מ
Bronze 5 branch Shabbat candelabra, Poland, 19th C., height 38 cm

265-046


$40
נטלה לנטילת ידיים, מתכת עם צביעת צבע לבן, גובה 13 ס"מ
Natala, ritual hand washing cup, metal painted white, height 13 cm

265-047


$350
זוג רימונים, כסף עם שילוב פליז עם פעמונים, חמסות ועוד, מרוקו, צפון אפריקה, גובה 25 ס"מ, 25.5 ס"מ
Pair of Rimonim, silver integrated with brass, with bells, Hamsas and more, Morocco, North Africa, height 25 cm, 25.5 cm

265-048


$50
רעשן פורים מורכב מידית כסף של סכין, ורעשן מעץ, 21.5X16 ס"מ
Purim rattle, made of a silver knife hilt, and wooden rattle, 21.5x16 cm

265-050


$60 | Sold for: $60
טבעת זהב 9K 375 עם תבליט צבי 2 גרם
9k 375 gold ring. With a stag embossment, 2 gm

265-051


$90 | Sold for: $95
טבעת זהב 10K, עם מונוגרמה ב' א', ומגן דוד, 3.6 גרם
10k gold ring with the monogram "B.A." and a Magen David, 3.6 gm

265-053


$30 | Sold for: $55
מגדל בשמים מצופה כסף עם עבודת תבליט, גובה 16 ס"מ
Silver plated Besamim spice tower, with embossment work, height 16 cm

265-054


$150
כלי הבדלה ובשמים מיוחד, כסף 925, עם תבליטים כתובים: "בורא מאורי האש", ו"בורא מיני בשמים", 118 גרם, אורך 32 ס"מ
Special Havdalah and Besamim box, 925 silver, with inscribed embossments, 118 gm, length 32 cm

265-055


$65 | Sold for: $90
מגדל בשמים, כסף פיליגרן גובה 14.5 ס"מ, 102 גרם
Silver filigree Besamim spice tower, height 14.5 cm, 102 gm

265-056


$1200
מגדל בשמים, כסף 13 מוזהב, על הבסיס פוטי ודמויות יהודים מיניאטוריות, מגיני דוד ועוד (עזבון רוזליה אוסקטש), 330 גרם, גובה 18.5 ס"מ
Gilded 13 silver Besamim spice tower, on the base a Putti and Jewish miniature figures, stars of David etc., (estate of Rosalia Oskatsh), 330 gm, height 18.5 cm

265-058


$25
כוס הנהרות לקידוש מצופה כסף (SP 925) גובה 7.8 ס"מ
Silver plated Neharot Kiddush cup, (SP925), height 7.8 cm

265-059


$90
כוס כסף, אוסטריה, סוף המאה ה19 עם כיתוב: "לכבוד שבת קודש", 86 גרם, גובה 8 ס"מ
Silver tumbler, Austria, late 19th C., inscribed "L'chvod Shabbat Kodesh", 86 gm, height 8 cm

265-060


$25
שני גביעי קידוש: א. פיוטר, ב. מצופה כסף, גובה 13 ס"מ
Two Kiddush cups: a. pewter, b. silver plated, height 13 cm

265-061


$100 | Sold for: $100
כוס צלוחית עתיקה, כסף עם כיתוב: "תומכי עניים","צדקה" על הידית, וכן חותמת כסף של התקופה
Antique silver cup-saucer, inscribed "Tomchey Aniyim" "Tsdaka" on the handle, and silver stamp of the period

265-063


$160
חמש מטבעות -אסימונים לפדיון הבן, כסף עם מנורה וחמסה, "חמישה שקלים", ס"ה 122 גרם
Five silver coins-tokens, for Pidion Haben, obverse, with a Menorah and Hamsa, reverse "Chamisha Shkalim", total 122 gm

265-064


$180
חמש מטבעות-אסימונים, כסף לפדיון הבן, עם תבליט מראה ברית מילה ודג, צד ב' כיתוב "חי", ס"ה 134 גרם
Five silver coins-tokens, for Pidion Haben, obverse: with embossed images of a Brith Mila and a fish, reverse: the inscription "Chay", total of 134 gm

265-066


$25 | Sold for: $120
שני קמיעות-מדליות, לשמירה על יולדת והילוד, כ"א קוטר 4 ס"מ
Two amulets-medals, for the protection of a mother and her newborn child, each 4 cm in diameter

265-067


$75
קמע, מוטבע על לוחית כסף 99 גרם, 5.5X6 ס"מ
Amulet, coin on a silver disc, 99 gm, 5.5x6 cm

265-068


$25
שיויתי מודפס, דוגמת מנורות עם ציורים (קרע בחלק עליון), 49.5X34.5 ס"מ
Printed Shiviti, with Menorot and illustrations (tear of top part), 49.5X34.5 cm

265-070


$60 | Sold for: $60
שלוש תעודות של ישיבת תורת חיים הכללית ירושלם מסגרת צבעונית, הדפסה ליטוגרפית של דפוס אבן מונזון ירושלם: תעודת חבר, תעודת תרומה וטופס תעודה ריק
Three certificates of the Torat Chayim Haklalit Yeshiva Jerusalem, colored frame, lithograph print by Monsohn Jerusalem, membership certificate, donation certificate and a blanc certificate form

265-071


$120 | Sold for: $130
לוח קרטון דו צדדי, צד א': "ותודיענו משפטי צדקך.. נעשה בפרנסות היקרים ומעולים כמוהרר שמואל שמעיה פאפו.. ויוסף חי ויטאלי" צד ב': ברכי עדתי אל חפץ תהלות עמי.. ברוך פודה ומציל.. נעשה בשנת תקכ"ט 1769", 43.5X29.5 ס"מ
Two sided cardboard board, side a: Vetodienu oshpetey Tsidkecha.. Kemoharar Shmuel Shmaia Papo.. Veyosef Hai Vitali, side b: Barchi Adati El Chefetz Tehilot..Baasa bishnat 5529 1769

265-073


$25 | Sold for: $30
תחריט, פדיון הבן, תחילת המאה ה19 16X20
Etching, Pidion Haben, early 19th century, 16X20 cm

265-074


$25 | Sold for: $45
תחריט, בדיקת חמץ, תחילת המאה ה19 16X21
Etching, Checking for Chametz, early 19th century, 16X21 cm

265-075


$25 | Sold for: $65
תחריט, בית הכנסת של היהודים הפורטוגזים ב Haye אמשטרדם, תחילת המאה ה19, 17X21.7
Engraving, The Portugese jews synagogue in Haye, Amsterdam, early 19th century, 17X21.7 cm

265-076


$25 | Sold for: $45
תחריט, ברית מילה של היהודים הפורטוגיזים, תחילת המאה ה19, 16.5X21
Etching, circumcision of the Portugese Jews, early 19th century, 16.5X21 cm

265-078


$25
מיניאטורה מצוירת ביד, פרס כתב עברי, עם ציור סצינת חצר מלכות, 22.5X18
Hand painted miniature, Persia, Hebrew writing, with a royal court scene, 22.5x18

265-079


$25
מיניאטורה מצוירת ביד, סצינת צייד, עם כתב יד עברי, 20.5X17
Hand painted miniature, hunting scene, with Hebrew handwriting, 20.5x17

265-081


$25
גלויה שנשלחה מקאונס ליטא הרוסית (קובנה) לשוויץ, מיונה וולף לרבנית ג'נט שטרן, חתום 17.12.40, כיבוש סובייטי של ליטא
Postcard sent from Kaunas Russian Lithuania (Kovna) to Switzerland, by Jonah Wolf to the Rebbetzin Janet Stern, signed 17.12.40, Soviet Occupation of Lithuania

265-082


$60
שלוש כתובות, הודפסו ונכתבו באמשטרדם, בין השנים תרצ"ה-תרצ"ו 1935-1937
Three Ketubot, written and printed in Amsterdam, between the years 5695-5696, 1935-1937

265-083


$30 | Sold for: $40
ברכת החמה כמנהג וירציללי יע"א ה ניסן תרנ"ז 7.4.1897, עברית ואיטלקית, נזקי עש
Birkat Hachama Kminhag Virtsilli, 5 Nissan 5657 7.4.1897, Hebew-Italian, moth damage

265-084


$60 | Sold for: $70
לוט 17 פריטי נייר, גלויות כרוזים, ועוד בעניין מסעדות וחנויות כשרות במקומות שונים בעולם, תחילת המאה ה20 עד שנות ה60
Seventeen paper items, postcards, pamphlets ets, for Kosher restaurants and shops in various places in the world, early 20th century to 1960's

265-085


$30
רולס פיר ריטהייל בושערס חברת מחזיקי הדת בלונדון, חוקים לקצבים קמעונאים, Jewish Congregation Machzikey Hadass, Rules for retail butchers, תחילת המאה ה20
חברת מחזיקי הדת בלונדון
Rules for retail butchers, Jewish Congregation Machzikey Hadass, Rules for retail butchers, early 20th centuryHevrat Machzikey Hadas

265-086


$90 | Sold for: $110
קלסר עם 23 מסמכים ותעודות בעניין מוסדות שערי חסד, ירושלים, מחצית הראשונה של המאה ה20
Folder containing 23 documents and certificates, regarding Sha'arei Chessed institutions, Jerusalem, first half of the 20th C.

265-087


$50 | Sold for: $110
ארבע גלויות, קהילות יהודיות יהודי בוכרה (2), יהודי הרי הקווקז (2)
Four postcards, Jewish communities: Bukharan jewry (2), Caucasus mountains Jewry (2)

265-088


$90 | Sold for: $160
קלסר עם 45 תעודות ומסמכים בעניין מוסדות דת בירושלים וארץ ישראל, מחצית ראשונה של המאה ה20
Folder containing 45 documents and certificates regarding religious institutions in Jerusalem and Eretz Israel, first half of the 20th C.

265-089


$50
שבעה כרטיסי שנה טובה מיוחדים: א. צ'ק של בנק מלכיאל ב. צ'ק של Bank of Heaven ג. העברת דואר הפפניג הראשון למיליון (גרמנית) ד. הקצבה משפחתית ל365 ימים מאושרים ונוספים
Sever New Year greeting cards: a. check from Bank Malkiel b. check from Bank of Heaven c. Zum neuen Jahre den anfang zur million and more

265-090


$90 | Sold for: $120
לוט 19 גלויות שנה טובה ששה מהם נשלחו בדואר, תחילת המאה ה20
Nineteen New Year greeting postcards, six were mailed, early 20th century

265-092


$25
צילום מחנה של יחידה ארץ ישראלי של בתי המלאכה 515 515 Pal. W.Shop coy Reme
photograph, camp of the Eretz Israeli Unit workshops, 515 Pal. W.Shop coy Reme

265-093


$60
לוט 11 צילומים וגלויה של משפחה יהודית, גרמניה, תחילת המאה ה20
Lot of 11 photographs and postcard of a Jewish family, Germany early 20th C.

265-094


$40
צילום שחור לבן, פנים בית הכנסת ב Moncalvo, איטליה, ע"י Fotografia R. Martinoti, מידות 22.5X26.5
Black-white photograph, inside of Moncalvo synagogue,Italy, by Fotografia R. Martinoti, 22.5X26.5

265-096


$25 | Sold for: $25
תרגום עשרת הדברות בלשון ערבי חוברת נדבת האדון מו"ז בינו על נשמת מר אביו.. רפאל בינו ואמו.. דפוס האחים מהדב, בירות, לבנון
Tirgum Aseret Hadibrot Blshon Arvi, Mahadav Bros Press, Beirut, Lebanon

265-097


$25
שיר לחנוכת בית הכנסת הספרדי שהיה ביום כה לח' אלול ש' תרל"ו לב"ע 1876, עברית-ספרדית, ליוורנו, 4 דפים (נזקי עש)
Shir lchanukat Beit Haknesset Hasephardi, 25 Elul 5636 1876, Hebrew-Spanish, Livorno, 4 p. (moth damage)

265-098


$75 | Sold for: $280
לוט 27 ספרי קודש, דפוסים שונים, מאות 18-19: ארבעה אמשטרדם, אחד פארמה, אחד לינעוויל, אחד פאריז, ארבע טריאסטה, אחד מנטובה, שבעה וינה, אחד ליפסיה, אחד ליוורנו, אחד טורינו, אחד קניגסבורג, אחד למברג
Lot 27 hebraica books, varied publications, 18th-19th centuries: Four Amsterdam, one Parma, one Lineville, one Paris, four Trieste, one Mantua, seven Vienna, one Lipsia, one Livorno, one Torino, one Koenigsburg, one Lemberg

265-099


$25 | Sold for: $45
ספר עין ישראל חלק ראשון תלמוד, דפים חסרים, לא שלם, מידות: 65X118 מ"מ, אמשטרדם, תנ"ח 1698
Sefer Ein Israel part one, Talmud, missing pages, incomplete, 65X118 mm, Amsterdam, 5458 1698

265-100


$50 | Sold for: $50
נביאים אחרונים, ישעיהו, ירמיה, יחזקאל .. תרי עשר, כתובים תהילים משלי איוב, שיר השירים, עד דברי הימים, חלול הקריאה שבין דפיסות, עטיאש בומברג, סטפנוס פלטין ואחרים, אמשטרדם, תס"ה 1705
Nviim Achronim, Yeshaiahu, Yirmiahu.. Trey Asar, Ktuvim.. Atiash Bomberg, Stefanor platin and others, Amsterdam, 5465 1705

265-101


$50 | Sold for: $80
סדר פרשיות והפטרות כל השנה וסימני פרשיות והפטרות המועדים מצויינים כהלכה.. ועם לוח בסופה מורה מקום, חומש שכז דף, הפטרות מעמ' שכח עד תמו, מדף תמ"ז לוח קריאת פרשיות המועדים, אמשטרדם, תפ"ו 1726
Seder Parshiot Vehaftarot Kol Hashana, Vesimaney Parshiot .. Humash 327 p., Haftarot 328-446, Amsterdam, 5486 1726

265-102


$40 | Sold for: $40
עטרת זקנים, חברו החכם ומחוקק בישראל השר דון יצחק אברבנל, דפוס פרופס, אמשטרדם, תצ"ט 1739
Ateret Zkenim, Don Itshak Abarbanel, propes, Amsterdam, 5499, 1739

265-103


$25 | Sold for: $130
תפלה מכל השנה כמנהג בעהמן, פולין ומעהרן תפילות ובקשות ותחינות ודינים מלוקטים, עם תהילים ומעמדות בניקוד הטעמים, שמז דף, קנו דף, דפוס אנטון שמידט, וינה, תקצ"ד 1834
ר' שלמה זלמן מלונדון ז"ל
Tefila Mikol Hashana Kminhag Boehmen, Poland, Im Tehilim.. 347 p., 156 p., Anton Smidt Press, Vienna, 5594 1834R' Shlomo Zalman of London Z"l

265-104


$25 | Sold for: $75
סדר ארבע תעניות.. כמנהג ק"ק ספרדים קלה דף, וין תקע"א, 1811
Seder Arba Taaniot.. Keminhag KK Sephardim, 135 p., Vienna, 5571 1811

265-105


$25 | Sold for: $25
סדר ארבע תעניות כמנהג ספרדים.. 240 עמ', הוצ' יוסף שלזינגר, וינה, תר"מ 1880
Seder Arba Taaniot Keminhag Sephardim, 240 p., Schlesinger publ., Vienna, 5640 1880

265-106


$25 | Sold for: $70
הפטרות כל השנה מהדורה מיניאטורית עם ניקוד, כולל תורה וחמש מגילות, חסר שער ובסוף, דפוס וינדאמין, ונציה, תס"ד 1704, 122X68 מ"מ
Haftarot Kol Hashana, Mahadura Meyuchedet Im Nikud, with Tora and Hamesh Megilot, Vindamin Press, Venice, 5464 1704, 122X68 mm

265-107


$25 | Sold for: $65
צדק הדין ובקשות כמנהג היהודים עם ניקוד, יב ב' דפים, ונציה, תצ"ח 1738
Tsedek Hadin Ubakashot Kminhag Hayehudim, Im Nikud, 12 p., Venice, 5498 1738

265-108


$25 | Sold for: $95
סדר תיקון לליל הושענה רבה שנוהגים לקראת בא"י, מצרים, קח דף, דפוס דוד רפאל בואינו, ונציה, תצ"ט 1739
Seder Tikkun Lelel Hoshana Raba, Shenohagim Likrot B'Eretz-Israel, Egypt, 108 p., David Raphael Boino, Venice, 5499 1739

265-109


$25 | Sold for: $30
ספר צבי קודש, באור על האגדות במסכת ברכות ושבת, עו דף, דפוס משולם זלמן, זולצברך, תק"כ 1760
ר' צבי הירש ב"ר דוד
Sefer Tzvi Kodesh, Beur Al Haagadot Bemasechet Brachot Ve/Shabat, Meshulam Zalman press, Zultsbach, 5560 1760R' Zvi Hirsch Bar David

265-110


$25
ספר המגיד, מנביאים אחרונים, זלמן המדפיס, זוצלבאך, תק"כ 1760, (חסרים דפים ד-פו ועוד)
Sefer Hamagid, Meneviim Achronim, Zalman Hamadpis, Zultzbach, 5520 1760 (missing pages 4-86 and more)

265-111


$40 | Sold for: $50
ספר שוחטי הילדים, כלכתה, תר"ד 1844 , 5 דפים
Sefer Shochatey Hayeladim, Calcuta, 5604 1844, 5 pages

265-112


$75 | Sold for: $85
לוט 25 דפוסי ליוורנו, מאות 18-19, מצבים שונים, כולל מחזורים, סידורים, ספרי תורה (חומש) ועוד
Lot of 25 Livorno presses, 18th-19th centuries, varied conditions, including Machzors, Sidurs, Tora (Chumash) and more

265-113


$25 | Sold for: $70
דרך חיים, סדר התרת נדרים ותפילות שונות לימים נוראים, ל' דף, דפוס אליעזר סעדון, ליוורנו, תק"נ 1790 (נקבי עש)
ר' יעקב משה עייאש
Derech Haim, Seder Hatarat Nedarim Vetfilot Shonot Lyamim Noraim, 30 p., Saadon Press, Livorno, 5550 1790 (moth holes)R' Yaacov Moshe Aiash

265-114


$25 | Sold for: $25
ספר ארבע תעניות כמנהג ק"ק ספרדים ליוורנו, תקנ"ו 1796
Sefer Arba Taaniot Kminhad KK Sephardim, Livorno, 5556 1796

265-115


$35 | Sold for: $40
ספר בראשית וספר דברים מן חמשה חומשי תורה, עב' ועג' דף, דפוס אליעזר סעדון, ליוורנו, תקנ"ז 1797
Breshit, Dvarim Min Hamisha Humshey Tora, 72, 73 p., Saadon Press, Livorno, 5557 1797

265-116


$30
ספר תקון שבת בסדר ישר הזה יכשר לעיני כל ישראל, לעשות כרצון, ק"ק ספרדים וק"ק איטלייני, פו דף, דפוס דניאל ושמואל סעדון, תקס"ח 1808
Sefer Tikun Shabat Bseder Yashar.. KK Sephardi and KK Italiani, 86 p., Saadon Press, 1808

265-117


$25
שפר תיקוני שבת קדש לה' כל כ"סף המתוקן ומקובל מפי אריה האר"י זצ"ל, צב דף, דפוס אליעזר מ. אוטולינגי, ליוורנו, תרי"ג 1853
Sefer Tikuney Shabbat Kodesh l'Hashem…Mpi Arieh Haari ztsl, 92 p, Otolingi Press, Livorno, 5613 1853

265-118


$25
מחזור לראש השנה, מחזור ליום כיפור כמנהג ק"ק ספרדים בכרך אחד, קונסטנדינא ומדינות המזרח ומערב איטליה, דפוס שלמה בילפורטי, ליוורנו, תרכ"א 1861
Machzor Lrosh Hashana, Yom Kippur Kminhag KK Sephardim in one volume, Konstandina Umedinot Hamizrach Vemaarav Italia, Bilforti Press, Livorno, 5621 1861

265-119


$40 | Sold for: $70
סידור תפילה מיניאטורי בית תפילה, כמנהג ק"ק ספרדים מידי חודש וחודשו ומדי שבת בשבתו, ליוורנו בשנת אשרי העם תרכ"ו 1866
Miniature Siddur, Livorno 5626 1886

265-120


$25 | Sold for: $40
ספר תהלה לדוד, באורים על ספר תהילים ליוורנו, דפוס אליהו בן אמוזג, תרכ"ז 1867, קפב עמ'
ר' אברהם חי מוסאפיה
Sefer Tehila L'David, Beurim Al Tehilim, Livorno, Ben Amozeg Press, 5627 1867, 182 p.R' Avraham Hai Musafia

265-121


$40 | Sold for: $95
אילת השחר, סדר שומרי משמרת משכן ה', מנטובה, שע"ב 1612, קפו דף
Ayelet Hashachar, Seder Shomrey Mishna Mishkan Hashem, Mantua, 5372 1612, 186 p

265-122


$25 | Sold for: $35
מוצא פי ה' חמשה חומשי תורה עם תרגום, בדפוס אליעזר שלמה האיטלקי, מנטובה, תקל"ט 1779
Motsa Pi Hashem Chamisha Chumshey Tora Im Tirgum, Eliezer Shlomo Ha/Italki Press, Mantua, 5539 1779

265-123


$25 | Sold for: $25
משניות עם נקודות הכו"סף סדר נזיקין חלק רביעי, מנטובה, תקל"ח 1778
Mishnayot Im Nekudot Hakosef, Seder Nezikin part four, Mantua, 5538 1778

265-124


$25
תפילה למנוחת נשמות, עברית-איטלקית, 12 עמ', פדובה, תרנ"ב 1892
Tefila Kemnuchat Neshamot, Hebrew-Italian, 12 p., Padua 5652 1892

265-125


$25 | Sold for: $25
ספר קיצור שני לוחות הברית עם מהדורה בתרא, פד דף, דפוס יוהאן לקנר, פרנקפורט ד.מ. תק"ד 1744
ר' אברהם אפשטיין
Sefer Kitsur Shney Luchot Habrith, Im Mahadura Batra, 84 p., Johan Lekner Press, Frankfurt d.M., 5504 1744R' Avraham Epstein

265-126


$25 | Sold for: $100
ספר ראשית חכמה, מוסר השכל בלווית ספר חי בן מקיף, שה דף+מפתחות, פואה המדפיס, קושטנדינה, תצ"ו 1736 (נזקי עש כבדים)
הרב אליהו בן משה וידאש
Sefer Reshit Chochma, Musar Haskel, with Sefer Hai Ben Makif, Pua Press, Kunstandina, 5496 1736 (severe moth damage)R' Eliahu Ben Moshe Vidash

265-127


$25
ספר תיקון חצות וסליחות כאמלביץ מנהג תוניס יע"ס.. כולל תפילת בית עלמין, דפוס ציון וזאן ובניו, תונס, ללא שנה, שדרה וכריכה מפורקים, שלם 134+1 עמ'
Sefer Tikun Chatsot VeSelichot, Minhag Tunis, Zion Vazan and sons Press, Tunis, no year, dismantled cover, complete, 134+1 p.

265-129


$90 | Sold for: $100
Extermination of Polish Jews, Zaglada Zydostwa Polskiego Lodz 1945, פולנית, רוסית, אנגלית צרפתית , אידיש ועברית, נזקי מים
Extermination of Polish Jews, Zaglada Zydostwa Polskiego, Lodz 1945, Polish, Russian, English, French, Yiddish (water damage)

265-130


$50 | Sold for: $50
שלושה ספרים אודות השואה: a. Black book of localities whose jewish population was exterminated by the Nazis, Yad Vashem 1965 b. The destruction of Hungarian jewry, a documentary record by R.L. Brahaim, NY 1963 (spine damaged) c. Unser einziger Weg ist Arbeit, Das Ghetto in Lodz 1940-1944, Jued Museum, Frankfurt a.M. 1990
Three books about the Holocaust: a. Black book of localities whose jewish population was exterminated by the Nazis, Yad Vashem 1965 b. The destruction of Hungarian jewry, a documentary record by R.L. Brahaim, NY 1963 (spine damaged) c. Unser einziger Weg ist Arbeit, Das Ghetto in Lodz 1940-1944, Jued Museum, Frankfurt a.M. 1990

265-132


$25 | Sold for: $25
מגילת אסתר, הקישוטים מאת יוסף קאפלאן, הציורים מאת מזהר געזרע וא. הוינער, ליפסיה, פורים, תרצ"ב 1932
Megilat Ester, decorations by Joseph Kaplan, pictures by M. Gezre and A. Hoiner, Lipsia, Purim, 1932

265-133


$40 | Sold for: $60
אוסף ששה ספרי יודאיקה: a. J. Weinstein, A collectiors guide to Judaica, London 1985 b. Benoschofsky-A Scheiber, The jewish museum of Budapest, 1987 c. The jew as other, a century of English caricature 1730-1830, 1995 d. מגדלי בשמים, מסורת צורת המגדל בקופסאות לבשמי הבדלה, מוזיאון ישראל י-ם תשמ"ב 1982 e. בואי כלה, מנהגי אירוסין וחתונה של יהודי אפגניסטן, מוזיאון ישראל י-ם 1997 f. יהודי תימן, אלפיים שנות תרבות ומסורת, מוזיאון ישראל י-ם 200
Six Judaica books: a. J. Weinstein, A collectiors guide to Judaica, London 1985 b. Benoschofsky-A Scheiber, The jewish museum of Budapest, 1987 c. The jew as other, a century of English caricature 1730-1830, 1995 d. Migdley Besamim, Jlm., 1982 e. Boi Kala, Afgani jews, Jlm 1997 f. Yehudey Teman, Israel Museum, Jlm

265-134


$40 | Sold for: $40
תנ"ך ליסבון, מהדורת פקסימיליה של כתב יד מעוטר יחיד במינו בעולם משנת רמ"ג 1482, הוצ' ידיעות אחרונות, 1988
Lisbon Bible, facsimile edition of a unique adorned manuscript from the year 5243 1482, publ. Yediot Achronot, 1988

265-135


$80
אלבום מונטיפיורי בארבע שפות, אנגלית, גרמנית, צרפתית עברית Internationales Montifiore Album, Hrg v. Dr J. Fiebermann, Frankfurt a.M. 1882
Internationales Montifiore Album, Hrg v. Dr J. Fiebermann, Frankfurt a.M. 1882, English, German, French, Hebrew

265-140


$25
אסימון פליז, ארה"ב שנות ה20 תרומה של דולר לבית אבות, קוטר 38 מ"מ, 9.9 גרם
Brass token, USA, 1920's, donation of one dollar to an old peoples home, 38 mm in diameter, 9.9 gm

265-142


$25 | Sold for: $25
כרטיס תרומה, ישיבת חתם וכתב סופר ירושלים, תקופת המנדט
Donation card, Chatam and Katav Sofer Yeshiva, Jerusalem, British mandate era

265-144


$50 | Sold for: $160
מדליה לכבוד משה מונטיפיורה מחווה של חברים מעריצים לרגל יום הולדתו ה-100
Medal in honor of Moses Montefiore,a universal tribute of respect and esteem from his admirers & friends, centenary 27th October 1884

265-145


$90
מדלית ברונזה לזכר ליב ליפוט Loew Lipot צד א' מראה דיוקנו, צד ב': "על שלושה דברים עומד העולם: על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסדים"
Bronze medal in memory of Loew Lipot, obverse: his portrait, reverse: " The world stands on three things: Torah, the service of G-d, and deeds of kindness."

265-146


$25 | Sold for: $25
מטבע כסף 925 ע"ס 5000 Forint הונגריה 2009, הטבעה מיוחדת לכבוד 150 שנה לבית הכנסת הגדול של בודפשט, 31.10 גרם כולל תעודה
925 silver coin IAO 6000 Forint, Hungary 2009, specially minted on the occasion of the 150th anniversary of the grand synagogue of Budapest, 31.10 gm, including certificate

265-150


$25 | Sold for: $25
כרטיס נסיעה לתלמיד, של חברת המעביר, א"י, שנות ה40, ע"ס 170 מיל לנסיעה (ללא נסיעות)
Child's ticket of the Ma'avir company, Eretz Israel, 1940's, IAO 170 mil per trip (no trips left)

265-151


$35 | Sold for: $170
חמישה תלושים-קופונים: 1 כוס לבן, 10 כוסות לבן, 1 כד קפיר, 2 בקבוקים רבע ליטר, 2 תבניות עץ
תנובה תל אביב
Five slips-coupons: 1 cup of Leben, 10 cups of Leben, 1 jug of Kefir, two 1/4 liter bottles, 2 wooden traysTnuva Tel-Aviv

265-152


$30 | Sold for: $30
ששה תלושים-קופונים ערבון לתיבות א. ל-5 תיבות תקופת המנדט (350 מיל), ב. ארבעה של תיבה אחת (1.- ל"י) ג. 3 תיבות, כל תיבה 1.- ל"י
מרכז תנובה
Six deposit slips-coupons for cases: a. for 5 cases B. Mandate period (350 mil), b. four for 1 case (1 IL), c. for 3 cases, each case 1 ILTnuva

265-153


$40
12 תעודות של חב' ביטוח, תקופת המנדט, כולל תעודה עם חותמת של החתם ז'בוטינסקי
12 policies of an insurance company, British Mandate era., including a certificate with stamp of the undewriter Z. Jabotinsky

265-154


$30 | Sold for: $30
ששה תלושים-קופונים ערבון לתיבות א. ל-5 תיבות תקופת המנדט (350 מיל), ב. ארבעה של תיבה אחת (1.- ל"י) ג. 3 תיבות, כל תיבה 1.- ל"י
מרכז תנובה
Six deposit slips-coupons for cases: a. for 5 cases B. Mandate period (350 mil), b. four for 1 case (1 IL), c. for 3 cases, each case 1 ILTnuva

265-156


$25 | Sold for: $25
שלוש מדליות מיניאטוריות מכסף יהודה השבויה-ישראל המשוחררת
Three miniature silver medals, Yehuda Hashvuya-Israel Hameshuchreret

265-157


$650
מדלית זהב 900, תיאודור הרצל ישראל, ה אייר תש"ח שנים עשר השבטים, תש"ך 1960 , 16.7 גרם
Gold 900 medal, Theodor Herzl, Israel, 5 Iyar 1948, 12 tribes, 1960 16.7 gm

265-158


$120
סט ארבע מדליות ארד מוזהבות ארבע האמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, בקופסה תואמת, 2007-2008
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Set of four gilded bronze medals, The Matriarchs, Sarah, Rebecca, Rachel and Leah, in matching box, 2007-2008Isrel government coins and medals corporation

265-159


$700 | Sold for: $700
סדרת מדליות כסף 999 "10 הדיברות" הוצא ב-2013, בקופסה מיוחדת, ס"ה 10 אונקיות (31.1 גרם כ"א) כסף טהור, מס 402 מסך 1000
Series of medals 999 silver, "Ten Commandments", released in 2013, in a special box, total of 10 ounces (each 31.1 gm) pure silver, no' 402 of 1000

265-160


$450
32 מטבעות ומדליות כסף שנות ה60 עד העשור הראשון של 2000
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
32 silver coins and medals, 1960's until the first decade of 2000Isrel government coins and medals corporation

265-161


$25
חמישה סטים של מטבעות ישראל: תשל"א 1971, שנים של תשמ"ט 1989 (עובי כפול), תשמ"ט 1989 רגיל + חנוכה, תשכ"א 1961
Five sets of Israeli coins, 5731 1971, two from 5749 1989 (double thickness), 5749 1989 regular + Chanukah, 5721 1961

265-162


$50 | Sold for: $55
קופסה עם מטבעות ישראלים כולל 250 פרוטה תש"ט (H), מטבעות כסף של החברה הממשלתית וכו'
Box of Israeli coins, including: 250 pruta 5709 (H), ICMC silver coins etc.

265-163


$25
שני מטבעות ע"ס 25 מיל תש"ט 1949, מצב VG-XF
Two 25 mil coins, 5709 1949, VG-XF condition

265-164


$60
לוט 18 סטים, מטבעות ישראל: תשכ"ז, תשכ"ט, תש"ל, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג (2), תשל"ד, תשל"ה, תשל"ו, תש"מ, תשמ"ו (2), סט חנוכה תשמ"ז (כפול), תשמ"ז רגיל, תשע"ג
Lot of 18 sets of Israeli coins: 5727 1967, 5729 1969, 5730 1970, 5731 1971, 5732 1972, 5733 1973 (2), 5734 1974, 5735 1975, 5736 1976, 5740 1980, 5746 1986 (2), Chanukah set 5747 1987 (double), 5747 1987 regular, 5773 1973

265-165


$25 | Sold for: $35
מטבע פדיון הבן 25 לירות תשל"ה 1975, כסף 900, 26 גרם
Silver 900 Pidion Haben coin, 26 IL, 5735 1975,

265-166


$90 | Sold for: $90
אלבום עם מטבעות ישראל כולל 188 מטבעות ישראלים -הטבעות מיוחדות, לירות, שקלים ושקלים חדשים
Album of Israeli coins, including 188 Israeli coins, special minting, pounds and new shekels

265-167


$25
שני מטבעות ע"ס 25 מיל תש"ט 1949, מצב VG-XF
Two 25 mil coins, 5709 1949, VG-XF condition

265-168


$100
שתי מטבעות 25 מיל אלומיניום א. תש"ח המטבע היהודי הראשון אחרי 2000 שנה, ב. תש"ט
Two 25 mil coins, aluminum: a. 5708 the first Jewish coin after 2000 years, b. 5709

265-169


$30
שתי מטבעות כסף 850, ע"ס 1 ₪ 14.4 גרם, 2 ₪, 28.8 גרם, "חנוכיה מקוצין, המאה ה19"
החברה הממשלתית
Two 850 silver coins IAO 1 ILS, 14.4 gm, 2 ILS, 28.8 gm, Hanukia from Kochin, 19th C.Isrel government coins and medals corporation

265-170


$950 | Sold for: $1000
סט מטבעות זכרון, דוד בן גוריון תשל"ה 1974, 500 לירות, זהב 900, 28 גרם, ושתי מטבעות כסף, 25 ל"י כ"א
Set of commemorative David Ben Gurion coins, 5735 1974, 500 IL, 900 gold, 28 gm, and two silver coins, 25 IL each

265-171


$50 | Sold for: $120
לוט מטבעות מנדט: 50 מיל (1935), 20 מיל (1942), 10 מיל (1942,1942,1943,1946, 1927,1933,1934,1935,1940), 5 מיל (5), 2 מיל (5), 1 מיל (7)
Lot of British Mandate coins: 50 mil (1935), 20 mil (1942), 10 mil (1927, 1933, 1934, 1935, 1940, 1942, 1942, 1943, 1946), 5 mil (5), 2 mil (5), 1 mil (7)

265-173


$25 | Sold for: $25
לוט גליונות בולי ישראל מס 19-21, 1950, מס 28-29, מס 123
Lot of Israeli stamp sheets, no'19-21, 1950, no' 28-29, no'123

265-174


$40
לוט של 12 מעטפות עם ביול פילאטלי ישראלי סניפי דואר עזה ונוספים
Lot of 12 envelopes with Israeli philately postage, Gaza post office branch and others

265-176


$25 | Sold for: $25
טופס תעודת מניה של חברת הבושם בע"מ, ירושלים, שנות ה20, עיצוב גור אריה, ז. רבן, בצלאל, 39.5X34
Share form of Habosem comp. Ltd., Jerusalem, the 1920's, designed by Gur Arieh, Z. Rabban, Bezalel, 39.5X34

265-177


$25 | Sold for: $30
שני טפסי תעודות השתתפות למוכ"ז של שחם קרן נאמנות, 20X24 ס"מ, עם תלושים, 1976,
Two share forms, Shacham Keren Neemanut, for the bearer, 1976, 20X24 cm, with coupons

265-179


$25
סדרת שטרות, 1968, מצבים VF-AUC ע"ס: 5 ,10,50,100 ל"י
בנק ישראל
Series of banknotes, 1968, VF-AUC, IAO 5, 10, 50, 100 ILBank of Israel

265-180


$120
לוט שטרות בנק ישראל, מצבים VG-Fine: שטר 5 ל"י 1973, 10 ל"י 1973 (3), 100 ל"י 1973, 1 שקל 1978, 10 שקל 1978, 50 שקל 1978 (2), 100 שקל 1979, 500 שקל 1982 (2), 1000 שקל 1983 (3), 10 ₪ 1992, 50 ₪ 1988, 100 ₪ 1989 (3)
Lot of banknotes, Bank of Israel, VG-Fine: 5 IL 1973, 10 IL 1973 (3), 100 IL 1973, 1 IS 1978, 10 IS 1978, 50 IS 1978 (2), 100 IS 1979, 500 IS 1982 (2), 1000 IS 1983 (3), 10 ILS 1992, 50 ILS 1988, 100 ILS 1989 (3)

265-181


$25
ארבעה שטרות, בנק ישראל 1968 מצבים VG-Fine : שטר ע"ס 50 ל"י (1), 100 ל"י (3)
Four banknotes, Bank of Israel 1968, VG-Fine: 50 IL (1), 100 IL (3)

265-182


$150
לוט 30 שטרות בנק ישראל, ע"ס 50 לירות פריפקסים: כחול 1-כ,ל,ס,ד (2), אדום-חום 2-ע, ק, ירוק 1-ד,ה,ח,ט,י, ע (2), פ (2), ש (3), ירוק 2-ב (2), ד,ו, אדום-חום פ,ד (2),ק,ש, שחור כ' קרוע
Lot of 30 banknotes, Bank of Israel, IAO 50 IL Prefixes:

265-183


$80
לוט שטרות בנק ישראל מצבים Good-VG: שטר 5 ל"י 1973, 10 ל"י 1973, 50 ל"י 1973 (2), 100 ל"י 1973, 1 שקל 1978 (2), 50 שקל 1978 (2), 100 שקל 1979, 5000 שקל 1985, 1 ₪ 1988, 5 ₪ 1987 (4)
Lot of banknotes, Bank of Israel, Good-VG: 5 IL 1973, 10 IL 1973, 50 IL 1973 (2), 100 IL 1973, 1 IS 1978 (2), 50 IS 1978 (2), 100 IS 1979, 5000 IS 1985, 1 ILS 1988, 5 ILS 1987 (4)

265-184


$700
סדרת שטרות מנדט, השטרות הראשונים שהונפקו בא"י, ע"י מועצת המטבע של פלשתינה א"י, שש רפליקות כסף סטרלינג עם צבע וציפוי זהב טהור סלקטיבי, מהדורה מוגבלת ל-360 סדרות בלבד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Series of B. Mandate banknotes, the first banknotes to be issued in Eretz Israel, by the Palestine Currency Board, six Sterling silver replicas selectively colored and plated with pure gold, limited edition of only 360 serialsIsrel government coins and medals corporation

265-185


$90
לוט שטרות בנק ישראל, מצבים Fine-VF שטר 50 ל"י 1973, 500 ל"י 1975, 5 שקל 1978, 50 שקל 1978 (3), 100 שקל 1979 (4), 1000 שקל 1983 (2), 5 ₪ 1985,1987, 10 ₪ 1992 (2), 50 ₪ 1992, 100 ₪ 1989
Lot of banknotes, Bank of Israel, Fine-VF: 50 IL 1973, 500 IL 1975, 5 IS 1978, 50 IS 1978 (3), 100 IS 1979 (4), 1000 IS 1983 (2), 5 ILS 1985, 1987, 10 ILS 1992 (2), 50 ILS 1992, 100 ILS 1989

265-187


$25 | Sold for: $25
לוט פריטים, צה"ל: סמל החיל הכללי (מח' משפטית), סמל חיל משאבי אנוש (שלישות), עיטור לוחמי המדינה, סיכת הועד למען החייל, סניף ת"א, אות ששת הימים, אות מלחמת השחרור כולל תעודות, ומכתב שמאשר את ענידת אות הקוממיות
Lot of IDF articles: General Service Corps badge (legal dep.), human resources corps badge (adjutancy), state warriors decoration,

265-188


$40
סיכת "בני ברית", תחילת המאה ה20
Bnei Brit pin, early 20th C.

265-189


$25 | Sold for: $30
סיכת עניבה עם מגן דוד עבודת אמייל וכיתוב "ציון", מאחד הקונגרסים הציוניים הראשונים, אורך 6 ס"מ
Tie pin with a Magen David, enamel work and the inscription "Zion", from one of the first Zionist congresses, length 6 cm

265-191


$25 | Sold for: $30
כרטיס במה, יום העצמאות תש"ט 1949 מצעד צבא הגנה לישראל (המצעד שלא צעד), לצומת הרחובות בין יהודה-אידלסון
Stage ticket to the 1949 Independence day parade (the parade that didn't march) for the Ben-Yehuda-Idelson junction

265-192


$50
לוט של תעודות, מסמכים ומכתבים מחצית ראשונה של המאה ה20
ד"ר נתן פיינברג
Lot of documents, certificates and letters, first half of the 20th C.Dr. Nathan Feinberg

265-193


$25
לוט שנות טובות שנשלחו בדואר ישראל, שנות ה50-60
Lot of Shana Tova greeting cards sent by mail, Israel, 1950's-60's

265-194


$50
שלושה מכתבים בעניין שלמה יצחק כהן, איש עסקים מעדן א. למשלם מיסים "בסדר", בקשה שישלם כמקדמה את מיסי עיריית ת"א עד סוף השנה כי חסר לה כסף, 17.8.38 ב. מכתב מעדן 1944, ג. מכתב חתום של שר המשטרה בעניין אישור מט"ח לנסיעתו לחו"ל, 1950
Three letters regarding Shlomo Yitzchak Cohen a businessman from Aden

265-195


$40 | Sold for: $200
עתון רשמי מס' 1- מס' 15 14.5.48-17.8.48, כולל מפתח, נייר חום
מדינת ישראל-הממשלה הזמנית
Iton Rishmi, no' 1-no'15, 14.5.48-17.8.48, including index, brown paperState of Israel Temporary Government

265-196


$50 | Sold for: $50
ארגז קרטון כולל ספרים, בולים, מסמכים, תעודות ועוד
Cardboard box containing: book, stamps, documents, certificates and more

265-197


$40
מכתב כתוב וחתום ביד לטשמרימסקי מנהל הבימה, 8.8.35
פיכמן יעקב
Handwritten and signed letter to the Habima theater director, 8.8.35Fichman Yaacov

265-198


$60 | Sold for: $110
קלסר עם 49 מסמכים ותעודות ארץ ישראל, מתחילת המאה ה20 עד שנות ה50
Folder containing 49 documents and certificates, Eretz Israel, early 20th C. up to the 1950's

265-199


$40
ארבעה כרוזי פרסום בגרמנית ארץ ישראל, שנות ה30
Four advertizing posters in German language, Eretz-Israel the 1930's

265-200


$80
מסמכים שונים: א. סוצקובר, שיר בתרגומו ועריכתו של אבא קובנר, ב. מעטפה שנשלחה ע"י קובנר לסוצקובר, 1968, ג. ביקורת פתח דבר בענין ספר של סוצקובר
אבא קובנר-אברהם סוצקובר
Various documents by Abba Kovner and Abraham SutzkeverAbba Kovner-Avraham Sutzkever

265-201


$40 | Sold for: $40
שני פריטי נייר: א. חוברת עם צילומים רבים, אידיש ואנגלית, ירושלם 1929 ב. מעטפה לתרומה
עץ חיים בתי תלמוד תורה הכלליים והישיבות הגדולת ירו
Two paper items: a. booklet with many photographs, Yiddish-English, Jerusalem 1929 b. envelope for donationEtz Chaim Talmud Tora and Yeshivas

265-202


$100 | Sold for: $100
מכתב לדר אוקס בענין קנית מגרש בבעלותו לבנין הבימה, 15.10.1933 (המגרש שעליו נבנה התיאטרון בפועל לאחר מכן)
הנהלת תיאטרון הבימה
Letter to Dr. Ochs regarding the purchase of a lot he owned for the Habima building, 15.10.1933 ( the lot on which the theatre was actually built later)Habima theatre management

265-203


$40 | Sold for: $70
שלושה פריטי נייר, מוסדות צדקה ארץ ישראל: א. קבלה, חברת בית מחסה ליתומים הגדול דיסקין, ירושלים, תרצ"ד 1934 ב. גלויה, בית היתומות היהודי בירושלם, תחילת המאה ה20 ג. קבלה , ועד לענייני פליטים, בישיבת בית יוסף צבי, א"י סוף שנות ה40
Three paper items, charity institutions in Eretz-Israel: a. receipt Diskin orphanage, Jlm. 5694 1934 b. Postcard Jewish orphanage for girls in Jerusalem, early 20th century c. receipt, committee for refugees in Beit Zvi Yeshiva, Erets-Israel, late 1940's

265-205


$25 | Sold for: $50
כרזת פרסום של מייבש חשמלי תוצ Orient, מצוייר ע"י י. ויסברן, 42X29.5
Advertisement poster for an electronic dryer by Orient, illustrated by J. Wisbern, 42x29.5

265-206


$50
שתי כרזות של מפא"י, סוף תקופת המנדט, שנות ה40: א. חד גדיא ב. מועצת פועלי ת"א, פעילות ב-1 למאי
Two posters of Poaley E"I party, the 1940's: a. HadaGadia b. Moetset Poaley Tel-Aviv, activities on May first

265-207


$30
שני כרוזי פרסומת לבתי מלון: א. למלון השרון, ב. לרמת אביב, כ"א 21X15 (פגמים)
Two advertisement posters for hotels: a. for the Sharon Hotel, b. for Ramat Aviv, both 21x15

265-208


$70
כרזה, שבוע בטיחות 15-22.3.1964 מוכתם מעט, 69.5X48
המוסד לבטיחות ולגיהות
Poster, Safety Week 15-22.3.1964, slightly stained, 69.5x48Hamosad Lbetichut

265-209


$40 | Sold for: $40
כרזה עם תמונת דיוקן משה דיין וכיתוב: " It's good to hire the handicapped!", 56.5X44.5
Poster with an image of Moshe Dayan and the text: "It's good to hire the handicapped!", 56.5x44.5

265-210


$120 | Sold for: $170
כרזה, תערוכת יובל החמישים תמוז-אלול תשט"ז, יולי-אוגוסט 1956, 69.5X49
בצלאל
Poster, 50th anniversary exhibition, Tamuz-Elul 5716, July-August 1956, 69.5x49Bezalel

265-212


$25
שש גלויות, מראות חיפה שנות ה20 עד שנות ה50, הוצאות שונות
Six postcards, views of Haifa, the 1920's-1950's, varied publishing houses

265-213


$45
תשע גלויות, משירי המולדת מוקדש לנוער העברי, מאת הקרן הקיימת ירושלים, שנות ה10 של המאה ה20
Nine postcards, patriotic songs, for the Hebrew youth from JNF Jerusalem, the 1910's

265-214


$25 | Sold for: $50
גלויית מזכרת, פני חייל בריטי על רקע שטר פונט פלשתינה א"י
Memento postcard, face of british soldier on background of 1 Palestine pound

265-215


$50
לוט 13 גלויות, בתי מלון בארץ ישראל, ישראל, שנות ה40-60
Thirteen postcards, hotels in Eretz-Israel, Israel, the 1940's-1960's

265-216


$40 | Sold for: $40
גלויה שנשלחה לאסיר היהודי טיבור טננבאום במחנה עתלית, כח אדר ב' ת"ש 1940, מכולל שומרי החומות, ירושלים
Postcard sent to the jewish prisoner Tibor Tenenbaum in Atlit detention camp, 28 Adar b' 1940, from Kolel Shomrey Hachomot, Jerusalem

265-217


$50
לוט 11 גלויות, מראות ת"א שנות העשרה, שכונת נורדיה-יפו, שנות ה20, הקהל מחכה לבלפור על רח' אלנבי, ושנות ה30-50
Eleven postcards, views of Tel-Aviv, the 1910's, Nordia-Jaffa neighborhood, the 1920's, audience waiting for Balfour on Alenby St., the 1930's-1950's

265-218


$40
לוט 12 גלויות, מראות ארץ ישראל סוף המאה ה19, עד שנות ה10 של המאה ה20, הוצ' הלבנון ועוד
Lot of 12 postcards, sceneries of Eretz Israel, late 19th centuty to 1910's, publ. by Halevanon and more

265-219


$50
לוט 13 גלויות, מראות ירושלים שנות העשרה עד שנות ה50 של המאה ה20, הוצאות שונות: Vester a.Co, S. Adler, Palphot ועוד
Thirteen postcards, views of Jerusalem, the 1910's-1950's, varied publishing houses: ester a.Co, S. Adler, Palphot etc

265-220


$40
לוט 11 גלויות מראות ירושלים וארץ ישראל, תחילת המאה ה20
Lot of 11 postcards of Jerusalem and Eretz Israel, early 20th C.

265-221


$50
לוט 11 גלויות, מזכרת צה"ל באר שבע, אחרי שחרורה ע"י צה"ל, תערוכת הנשק, חיפה, 1957, מצעד צה"ל יום העצמאות 1968, 5 גלויות שטחי הממלכה הירדנית 1967, 3 גלויות עם חותמות תערוכת צה"ל 1968
Eleven postcards, IdF: Beersheba after release by IDF, Arms exhibition Haifa 1957, IDF parade, Independence Day 1968, five of Jordan teritories 1967, three with stmaps of IDF exhibition 1968

265-222


$40
חמש גלויות בניני תצוגה של הנציגים הארץ ישראלים בתערוכות בעולם: Leipzig, Koeln,1928, Rawenstall 1906, NewYork 1939, Tel Aviv 1935
Five postcards, exhibit places of Israeli representatives in world exhibitions: Leipzig, Koeln,1928, Rawenstall 1906, New Tork 1939, Tel Aviv 1935

265-223


$90
לוט 12 גלויות, אניות נוסעים שקישרו בין ארץ ישראל לעולם: א. אדריאטיקה, חב' נסיעה ימית שבבעלותה האניות "גליל-ירושלם פלסטינה 1937 ב. א.ק. תל אביב של Palestine Shipping Co Ltd Haifa ג. א.ק. תיאודור הרצל 1957-1969 ד. אניות צים- א.ק. ישראל, א.ק. ציון (3), א.ק. נילי, א.ק. ארצה, א.מ. מולדת ה. שתי גלויות פרסומת של צים
Twelve postcards, passenger ships between Eretz-Israel to the world: a. Adriatika company the ships Galilee-Jerusalem, Palestine, 1937 b. S.S. Tel-Aviv, Palestine Shipping Co. Haifa c. S.S. Theodor Herzl 1957-1969 d. Zim ships S.S. Israel, Zion (3), Nili, Artsa, Moledet e. Two postcards advertizing Zim

265-226


$40
5 צילומים, דרום הארץ
פ. שלזינגר, ירושלים
5 photographs of southern IsraelP. Schlesinger

265-227


$450
סט חלקי של צילומים סטריאוסקופים נופי ארץ ישראל, מספרים: 1-10, 12, 14-22, 24-25, 27-33, 35-41, 43-59, 61-97, 99-100 (חסרים 8)
Underwood a. Underwood
Partial set of stereoscopic images, sceneries of Eretz Israel, 1-10. 12, 14-22, 24-25, 27-33, 35-41, 43-59, 61-97, 99-100 (8 missing)Underwood a. Underwood

265-229


$30
שמונה צילומים, צה"ל: חיילים בטירונות (6), מילואים (2)
8 photographs, IDF: training soldiers (6), reserves (2)

265-230


$40
צילום קבוצת נוער, "יובל הראשון של ביתר ממל, אב תר"צ 1930
Photograph of a youth group, "first jubilee of Beitar", Av 5690 1930

265-231


$35
שני צילומים, קבוצת מטיילים בא"י, שנות ה30
2 photographs, hiking group in Eretz Israel 1930's

265-232


$60
14 צילומים, קבוצת חיילים בשירות הצבא האנגלי ,בריגדה (9), וסיפור מצוייר מקירות המחנה (5)
Fourteen photographs, a group of soldiers in the service of the British Army, Brigade (9), and an illustrated story from the walls of the camp (5)

265-233


$35
שלושה צילומים, בניה בתל-אביב שנות ה20
3 photographs, construction in Tel Aviv 1920's

265-234


$90
ששה צילומים, קבוצת חיילים "מדגמנים" טירונות של חיילי בריגדה ליד הירקון, כ"א 12X17.5 ס"מ
Z Kluger The Orient Press Photo
Six photographs of a group of soldiers "modelling" basic training of Jewish Brigade soldiers near the Yarkon, each 12x17.5 cmZ Kluger The Orient Press Photo

265-235


$200 | Sold for: $500
Holy Land 5 of 6 vol dismantled incl ca 210 maps and prints
Roberts
Holy Land 5 of 6 vol, dismantled incl ca 210 maps and printsRoberts

265-236


$40
למרחב, דו שבועון א1-א3 1954
Lamerchav, bi-weekly a1-a3, 1954

265-237


$90
עונות השנה, כתב עתים עברי אמנותי חוב א, 1959, חוב ב 1960, גליון 1961, גליון 1962, גליון 1963
Onot Hashana, Ktav Itim Ivri, issue a, 1959, issue b, 1960, 1961, 1962, 1963

265-238


$40
סולל בונה, חב' פועלים עבריים שתופית לעבודות צבוריות בנין וחרושת בע"מ, עבודות תרפ"א-תרפ"ד 1921-1924 Solel Boneh, Jewish workers coop Association for public works building and manufacture LTd, workd 1921-1924, Hebrew-Yiddish, English Germ
Solel Boneh, Jewish workers coop Association for public works building and manufacture LTd, workd 1921-1924, Hebrew-Yiddish, English Germ