267-001


$25
ליטוגרפיה צבעונית, מראה צפת חתום AP, מידות 50X70
איזנשר יעקב 1896-1980
Colored lithograph, showing Safed, signed AP, 50x70Eisenscher Yaacov 1896-1980

267-002


$25 | Sold for: $25
חיתוך עץ, מראה טבריה חתום, 1/30
איזנשר יעקב 1896-1980
Woodcut, showing Tiberias, signed, 1/30Eisenscher Yaacov 1896-1980

267-003


$60 | Sold for: $60
שני חיתוכי עץ ממוסגרים יחד הדפסים נסיוניים: א. שער הספר של היינריך היינה הרבי מבכרך Heinrich Heine, Der Rabbi von Bachrach ב. דיוקן הרבי, שתי העבודות חתומות, 2X12.5X9
בודקו יוסף
Two woodcuts framed together, trial prints, a: the book cover of Heinrich Heine's Der Rabbi von Bacharach, b: a portrait of the Rabbi, both works are signed, 2x12.5x9Bukdo Yosef

267-004


$30 | Sold for: $30
תצריב, זמן חירותנו, עצוב להגדה, חתום, קוטר 5.5 ס"מ
בודקו יוסף
Etching, Zman Cherutenu, design for a Hagada, signed, 5.5 cm in diameterBukdo Yosef

267-005


$40
חיתוך עץ, שדה קטל, חתום חלודה, 17X13
בודקו יוסף
Woodcut, killing field, signed, foxing, 17x12Bukdo Yosef

267-006


$30
חיתוך עץ, הדפס נסיון מתוך הרבי מבכרך, חתום, חלודה, 14X9
בודקו יוסף
Woodcut, trial print, from Der Rabbi von Bacharach, signed, foxing, 14x9Bukdo Yosef

267-007


$30 | Sold for: $30
תצריב, גגות בתי העיר העתיקה חתום (פגמים), 12X17 ס"מ
בודקו יוסף
Etching, roofs of the old city, signed (damages), 12x17 cmBukdo Yosef

267-008


$35 | Sold for: $35
חיתוך עץ הדפס נסיון מתוך ספרו של היינריך היינה הרבי מבכרך חתום, 17X11
בודקו יוסף
Trial print, from Heinrich Heine's Der Rabbi von Bacharach, signed, 17x11Bukdo Yosef

267-009


$50
שני תצריבים ממוסגרים יחד איורים לספרים, שתי העבודות חתומות, 8X7, 7X9
בודקו יוסף
Two etchings framed together, drawings for books, both works are signed, 8x7, 7x9Bukdo Yosef

267-010


$40
תצריב, "הגביר", חתום
שרייבמן נעמי
Etching, "Ha'gvir", signedShreibman Naomi

267-011


$40
אקוורל, רחוב בנווה צדק, חתום, 34X49
הנדלר דוד 1904-1984
Aquarelle, street in Neveh Tzedek, signed, 34x49Hendler David 1904-1984

267-012


$25 | Sold for: $110
ליטוגרפיה, פרחים, חתום 59/100 47X35
טיכו אנה 1894-1980
Lithograph, flowers, signed 59/100, 47x35Ticho Anna 1894-1980

267-013


$50
פלק קרמיקה, אנשי קורצ'ק קוטר 24.5 ס"מ
יהלום אורי
Ceramic plaque, the Korczak People, 24.5 cm in diameterYahalom Uri

267-014


$40
ציור ע"ג זכוכית, דמויות חתום, 40X30
yona יונה
Glass painting, figures, signed, 40x30Yona

267-015


$25
הדפס, זקן וילד בעיר העתיקה חתום, 22X12
לנדר מוניה
Print, an old man and a child in the old city, signed, 22x12Lender Monia

267-016


$30 | Sold for: $30
חיתוך עץ, דיוקן אישה, חתום 17.5X13.5
מרכוס קיתה אפרים Kaethe Ephraim Markus
Woodcut, portrait of a woman, signed, 17.5x13.5Marcus Ephraim Kaethe

267-017


$40 | Sold for: $220
הדפס עץ עם גואש, תרנגול חתום 1965, 19X14
פינס יעקב 1917-2005
Wood print with gouache, rooster, signed 1965, 19x14Pins Yaakov 1917-2005

267-018


$600
Gesang an Palestina mit zwoelf Radierungen v. Hermann Struck, H.H. Tillgner Vlg, Berlin 1922, no 143/320, signiert v. Hermann Struck א. הולטשר, שיר הלל לארץ ישראל, עם 12 תצריבים מאת הרמן שטרוק, ברלין, 1922 שדרה פגומה
Arthur Holitscher
Gesang an Palestina mit zwoelf Radierungen v. Hermann Struck, H.H. Tillgner Vlg, Berlin 1922, no 143/320, signiert v. Hermann Struck, damaged spineArthur Holitscher

267-019


$150 | Sold for: $150
ליטוגרפיה, דיוקן זיגמונד פרויד, 1914 גרסה III2, חתום (ראה עמ' 51 בספר), 31X23
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, portrait of Sigmond Freud version III2, signed (see p. 51 in T. book), 31X23Struck Hermann 1876-1944

267-020


$40
ליטוגרפיה, דיוקן ערבי, חתום 15/30 ראה עמ' 294 בספר, קרעים רבים, 26X19.5
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, portrait of an Arab, signed, (see p. 294 in T. book), many tears, 26X19.5Struck Hermann 1876-1944

267-021


$75
ליטוגרפיה, חיפה VIII, חתום 1923-1925, קרעים, 20X26
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, Haifa VIII, signed 1923-1925, tears, 20X26Struck Hermann 1876-1944

267-023


$1500
אלבום סקיצות עם 26 רישומים מהמסע לארץ ישראל 1903, פירנצה, רומא, פומפיי, דמויות יהודים, קהיר, פורט סעיד, יפו, הירדן, ירושלים, נצרת, זכרון
שטרוק הרמן 1876-1944
Skech album with 26 drawings , the journey to Eretz-Israel 1903, Florence, Rome, Pompeii, jewish characters, Cairo, Port Said, Jaffa, the Jordan river, JerusalemStruck Hermann 1876-1944

267-024


$60
ליטוגרפיה, חיפה II, חתום פגמים, 25X33
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, Haifa II, signed damages, 25X33Struck Hermann 1876-1944

267-025


$50 | Sold for: $50
תצריב, מבצר צלבני בארץ ישראל 1908 חתום, קרעים, 19X24
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, crusade fort in Eretz-Israel, signed, tears, 19X24Struck Hermann 1876-1944

267-026


$40 | Sold for: $45
רישום טוש, עיצוב ואקסליבריס של קרן היסוד, לא חתום
שטרוק הרמן 1876-1944
Ink drawing, design and ex-libris for Keren Hayesod, not signedStruck Hermann 1876-1944

267-027


$30
תצריב, נוף עם עצים, ע"ג הזמנה ותפריט של ארוחה, 23.6.1907
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, view with trees, on invitation and meal menue, 23.6.1907Struck Hermann 1876-1944

267-028


$90
תצריב, קברי האבות, חברון חתום, 1905,עמ' 111 בספר, 17X13
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, tombs of the fathers, Hebron, signed 1905, 17X13Struck Hermann 1876-1944

267-029


$80
תצריב, קבר רבי מאיר בעל הנס טבריה, 1905, חתום, (עמ' 90 בספר), 15X23
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, Rabbi Meir Baal Hanes's tomb in Tiberias, 1905, signed (p. 90 in T.book), 15X23Struck Hermann 1876-1944

267-031


$600
רישום עפרון מאד פגום דיוקן אלברט איינשטיין, הטיוטא לליטוגרפיה משנת 1921, לא חתום, עמ' 42 בספר, 41X27
שטרוק הרמן 1876-1944
Severely damaged pencil drawing, portrait of Albert Einstein, draft for the lithograph from 1921, not signed,p. 42 in T. book 41X27Struck Hermann 1876-1944

267-032


$30 | Sold for: $30
תחריט, מראה מבוא לוילה עם דקלים, חתום, 13X9.5
שטרוק הרמן 1876-1944
Engraving, view of the entrance to a Villa with pam trees, signed, 13x9.5Struck Hermann 1876-1944

267-033


$60
תצריב, חיפה XII יער דקלים חתום 25/60, 16X20.5
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, Haifa XII, palm forest, signed 25/60, 16X20.5Struck Hermann 1876-1944

267-034


$75
ליטוגרפיה, דיוקן זלמן שניאור חתום ע"י ז. שניאור וה. שטרוק, 88/150, 1922, (ראה עמ' 262 בספר), 32.5X21
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, portrait of Zalman Shneor, signed by Z. Shneor and H. Struck,1922, 88/150 (see p. 262 in T. book), 32.5X21Struck Hermann 1876-1944

267-035


$60 | Sold for: $60
תצריב, הסביל ליד יפו, חתום 5/50, 15.5X11
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, the Sebil (fountain) near Jaffa, signed 5/50, 15.5X11Struck Hermann 1876-1944

267-040


$25 | Sold for: $25
Bezalel 1906-1929, Ed by Nurit Shilo-Cohen (in honour of the 75 anniversary of the est. of Bezalel), The Israel Museum, Jlm., 1983, 392 p
Bezalel 1906-1929, Ed by Nurit Shilo-Cohen (in honour of the 75 anniversary of the est. of Bezalel), The Israel Museum, Jlm., 1983, 392 p

267-041


$30
עשרה לוחות להדבקה, עם מראות הארץ כ"א 13.5X23.5 ס"מ
זאב רבן בצלאל
Ten pictures showing Israel, each 13.5X23.5 cmZeev Raban - Bezalel

267-042


$25
8 תמונות (להדבקה) מתוך שיר השירים, כ"א 18X12
זאב רבן בצלאל
Eight pictures from Song of Songs, each 18X12

267-043


$40 | Sold for: $65
פלק נחושת רקוע, בצלאל ירושלם, מראה קבר רחל, 10.5X25.5
Hammered copper plaque, Bezalel, Jerusalem, Rachel's Tomb, 10.5x25.5

267-045


$50 | Sold for: $60
כלי בשמים קטן, כסף 925 פיליגרן חתום בצלאל, ירושלם, עם מנורה מעל (חלק חסר), 42 גרם
Small Besamim spice box, 925 silver filigree, marked Bezalel Jerusalem, with a Menorah (part missing) on top, 42 gm,

267-046


$30
עשר תמונות (להדבקה) למגילת רות 1949
זאב רבן בצלאל
Ten pictures for Esther scrollZeev Raban - Bezalel

267-047


$140 | Sold for: $140
שלושה פריטים: א. כרזה לתערוכת פלקטים של בוגר בי"הס ש. גונדמן ב. כרזה מוצמדת לבד, תערוכת בוגרי גרפיקה שמושית ג. כרטיס עם פסיפס צילומי וחתימות בוגרים
בצלאל בי"ס לאמנות ואומנות
Three items: 1. poster for exhibition of S. Gundman 2. poster attached to cloth, graduates' exhibition 3.card with mosaic photographs of graduatesBezalel Art school

267-049


$25
שלושה פריטי עץ זית עם ציורי יד, ירושלים, שנות ה2000, כולל: בית מזוזה, קופסה קטנה ומחזיק עטים
Three olivewood artifacts, hand painted, Jerusalem, 2000's, comprises: a Mezuzah, a small box and a pen holder

267-050


$40
זוג לוחיות של עצי חיים עשויים מעץ זית מגולף וחרוט, עליהם מראות ירושלים (אחד מודבק)
Pair of Etz Chayim discs, carved and engraved olivewood, all with sceneries of Jerusalem (one glued)

267-051


$30
חמישה פריטי עץ זית, ירושלים תחילת המאה ה20, הכוללים: דיסקית עץ, שתי טבעות מפיות, פיון משחק, סולית נעלי אישה
Five olivewood artifacts, Jerusalem, early 20th century, comprises: small wooden disc, two napkin rings, chess pawn, and a sole of a woman's shoe

267-052


$60
אוסף של 8 פריטי עץ זית מדינת ישראל, שנות ה50, כולל: פיגורת אישה עם כד, מחזיק מקטרת, מלחיה, אגרטל קטן, סטופר, מייבש דיו, טבעת וקישוט צורת כד, עם שש כוסיות על מגש
Collection of 8 olivewood artifacts, Israel, 1950's, comprises: figure of a woman with jug, a pipe rack, saltshaker, small vase, stopper, ink blotter, ring and jug shaped ornament, with six small glasses

267-053


$35
אוסף של 7 פריטי עץ זית ירושלמים שנות ה60-70, כולל: יהודי מתפלל, איש על חמור, פמוט, פעמון, אגרטל, סכין מכתבים, וגמל עם מלחיה ופלפליה
Collection of 7 Jerusalemite olivewood artifacts, 1960's-70's, comprises: a praying Jew, a man on a donkey, a candlestick, a bell, a vase, a letter opener, and a camel with salt and pepper shakers

267-055


$25
כד קרמיקה קטן, תוצ קרמוס צבעים שונים, גובה 11 ס"מ
Small ceramic jar, by Keramos, various colors, height 11 cm

267-056


$30
קערת סדר (צלחת פסח )מיניאטורית קרמיקה, נעשתה על ידי ערן גרבלר, קוטר 12.5 ס"מ, עם צלוחית נוספת למצה
Miniature ceramic Passover plate, created by Eran Grebler, 12.5 cm in diameter, with an additional dish for Matzah

267-057


$30 | Sold for: $35
אגרטל קרמיקה תוצ קרמוס מופשט, גובה 14 ס"מ
Ceramic vase, by Keramos, abstract, height, 14 cm

267-059


$25 | Sold for: $25
מתקן עם כרטיסי תאריכים של לוח שנה תוצ נורדיה, ישראל, שנות ה50, חתום, חלק מהכרטיסים חסר,
Calendar card holder, Nordia, Israel, 1950's, marked, some of the cards are missing

267-060


$25 | Sold for: $25
צלחת קישוט תוצ פל-בל, ישראל שנות ה50, עם פלק במרכז "רות", קוטר 23.5 ס"מ
Decorative plate by Pal-Bell, Israel, 1950's, with a plaque in the center "Ruth", 23.5 cm in diameter

267-062


$25
תליון גילוף צדף, עבודת בית לחם
Carved mother of pearl pendant, Bethlehem work

267-063


$50 | Sold for: $60
סיכת כסף פיליגרן, עם מראה המנורה וכיתוב "עם ישראל חי", קוטר 42 ס"מ
Silver filigree brooch, with a Menorah image and inscribed "Am Israel Chay", 42 mm in diameter

267-064


$25 | Sold for: $25
טבעת עם מראה מגדל דוד וכיתוב: Jerusalem David's Tower
Ring with an image of the Tower of David, inscribed "Jerusalem David's Tower"

267-065


$50 | Sold for: $65
תליון זהב 14K, עם מראה חומה וכיתוב "ירושלים", 2.5 גרם, אורך 2.5 ס"מ
14k gold pendant, showing a wall, inscribed "Jerusalem", 2.5 gm, length 2.5 cm

267-066


$30 | Sold for: $30
שתי סיכות כסף פיליגרן עם שיבוץ אבני חן, חתומים: א. בצלאל ב. Made in Palestine, ס"ה 27 גרם
Two silver filigree brooches, set with gemstones, marked: a.Bezalel, b. made in Palestine, total 27 gm

267-067


$75 | Sold for: $75
קופסת זכוכית עם 18 תכשיטים ישראלים, שנות ה50-70, כולל: 7 תליונים-סיכות, 5 תליונים, 5 סיכות וצמיד
Glass box with 18 pieces of Israeli jewelry, 1950's-70's, comprises: 7 pendant-brooches, 5 pendants, 5 brooches and a bracelet

267-068


$40 | Sold for: $65
תליון כסף מוזהב עם שיבוץ ציטרין, 4.6 גרם, אורך 3 ס"מ
Gilded silver pendant set with a citrine, 4.6 gm, length 3 cm

267-069


$260 | Sold for: $260
אוסף של 23 סיכות כסף פיליגרן ישראל, שנות ה50, כולם עם שיבוצי אבני חן שונים, ס"ה 258 גרם
Collection of 23 silver filigree brooches, Israel, 1950's, all set with various gemstones, total 258 gm

267-070


$40 | Sold for: $95
טבעת חותם עתיקה, עם כיתוב בעברית ערבית ואנגלית, אברהם בן המ...(?)
Antique signet ring with Hebrew, Arabic and English writing Abraham Ben Ham….

267-072


$25
משקולת נייר, רפליקה של חותם שמה שר המלך ירובעם II מלך ישראל, 793-75 לפני הספירה, משרד התיירות תשל"ג 1973
Paperweight, replica of the seal of Jeroboam II king of Israel 782-753 BCE, Ministry of Tourism 5733 1973

267-073


$35
תבליט ברונזה תולה, מראה ירושלים העתיקה והר הבית מהר הזיתים, ישראל, שנות ה50, 9.5X26 ס"מ
Bronze wall relief, showing the old city of Jerusalem and the Temple mount viewed from Mount of Olives, Israel, 1950's, 9.5x26 cm

267-074


$25
כלי קטן, עבודת אבן ים המלח עם מראה הכותל המערבי וקבר רחל, גובה 7 ס"מ (פגם מתוקן)
Small vessel, Dead Sea stone, with an image of the Western Wall and Rachel's Tomb, height 7 cm (repaired damage)

267-075


$60 | Sold for: $60
חמישה פלקי צלולויד חום ארץ ישראל, שנות ה20-30, עם מראות קבר רחל, מגדל דוד, משה רבנו, הרצל וחלוץ (לפי צילום של בנאור קלטר), 8X5. ס"מ
Five brown celluloid plaques, Eretz Israel, 1920's-30's, with images of Rachel's tomb, Tower of David, Moses, Herzl and a pioneer (after a photograph by Benor Kalter), 8x5 cm

267-076


$25
סכו"ם תוצ כסיף, ישראל, שנות ה40, כולל 6 סכינים, 6 כפות, ו-4 מזלגות, וכן כף ומזלג קטנים, ידיות מצופות כסף
Cutlery, by Kasif, Israel, 1940's, comprises: 6 knives, 6 spoons and 4 forks, also a small spoon and fork, silver plated handles

267-077


$25
לוט 11 מחזיקי מפתחות, מזכרות לירושלים
Lot of 11 key chains, souvenirs of Jerusalem

267-078


$50
קופסת נחושת עם פלק המראה את מגדל דוד וכוללת 17 מחזיקי מפתחות עם מראה מגדל ודד
Copper box with an image of the Tower of David, inside a collection of 17 key chains with images of the Tower of David

267-079


$25 | Sold for: $25
קופת חסכון מעץ עם תשעה תליונים מעץ זית, כ"א עם תבליט מתכת - מגדל דוד, קבר רחל, מגן דוד ועוד
Wooden coin bank with nine olivewood pendants, each with a metal embossment , Tower of David, Rachel's Tomb, Magen David and more

267-080


$60 | Sold for: $95
אוסף 8 פריטים, קבר רחל: עבודת גילוף אבן, עבודת פליז, שתי עבודות עץ זית, מגן מעץ זית מגולף, שני פלקים ומאפרה צורת מעויין
Collection of 8 artifacts: Rachel's Tomb, stone carving, brass work, two olivewood works, carved olivewood shield, two plaques and a diamond shaped ashtray

267-081


$30
לוט 13 מחזיקי מפתחות, כ"א עם מגן דוד, חלק עם תפילת הדרך
Lot of 13 key chains, each with a Magen David, some with the Tfilat Haderech

267-082


$70
קופסת עץ קטנה (קופת חסכון) עם 10 תליוני מגן דוד עשויים כסף
Small wooden box (coin bank), with ten silver Magen David pendants

267-083


$35 | Sold for: $35
קופסת כסף 925 קטנה עם חריטה: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני", עם 7 פריטים עליהם תבליט מגדל דוד
Small 925 silver box, inscribed "Im Eshkachech Yerushalaim Eshkach Yemini", with 7 articles embossed with the Tower of David

267-084


$120
קופסת עץ קטנה עם כיתוב Jerusalem ומראה מגדל דוד על המכסה, ובתוכה תשעה תליוני כסף "ירושלים"
Small wooden box with the inscription Jerusalem and an image of the Tower of David on the lid, inside nine silver "Jerusalem" pendants

267-085


$50 | Sold for: $50
אוסף של 30 פריטים עם סמל מנורת שבעת הקנים, בקופסת זכוכית עבודת טיפאני
Collection of 30 artifacts with the seven armed Menorah symbol, in a glass case

267-087


$25 | Sold for: $25
כרטיס הזמנה אישי של הרמן שטרוק לטקס פתיחת נמל חיפה, 31.10.1933 שעה 12:00
Personal invitation of Hermann Struck to openning ceremony for Haifa harbour, 31.10.1933, at 12:00

267-088


$25 | Sold for: $100
גליון תוים (בולים) של מגן ירושלים סך 5 מא"י, ועד הקהילה, מגן ירושלים לשעת חירום (5X5), וכן 13 תוים כנ"ל ע"ס 10 מא"י
Sheet of labels (stamps), 5 Mil, of Magen Yerushalaim, 5X5, and additional 13 labels of 10 Mil

267-089


$25 | Sold for: $30
פקסימיליה של מגילת העצמאות מודפסת על נייר בקופסת זכוכית מהודרת
Facsimile of The Scroll of Independence, printed on paper, in a de lux glass case

267-090


$25 | Sold for: $65
מכתב של י. את ש. מונזון, דפוס אבן ירושלים, 1934, כתוב ביד ע"ג נייר פירמה, בעניין עובד
Handwritten letter by Y.S. Monsohn, lithography printing, Jerusalem, 1934, concerning an employee

267-091


$25 | Sold for: $50
שמונה תלושי כניסה ליריד המזרח קלנוע עדן, ת"א, ארבע הצגות הבימה, וכרטיס "אבטובוס" של המעביר, 1934
Eight entrance tickets for the Oriental Fair, Eden Cinema, Tel Aviv, four Habima plays, and an "Avtobus" ticked of Ha'maavir, 1934

267-092


$50 | Sold for: $50
קלסר עם 13 פרסומים, ארץ ישראל תקופת המנדט ותקופת קום המדינה: אחדות העבודה 1931, חיים ויצמן 1952, האחות 1945, גליון מנהלת העם 1948, הכימאי העברי, 1943, תקנות לשעת חרום 1948, לחייל 1945, פריי היט 1948, עולם האישה 1942 ועוד
Folder holding 13 publications, Eretz Israel, B. Mandate and establishment of the state periods: Achdut Ha'avoda 1931, Haim Weitzman 1952, Ha'achot 1945, issue of Minhelet Ha'am 1948, Hachimai Ha'ivri 1943, Takanot L'sh'at Cherum 1948, L'chayal 1945, Olam Ha'isha 1942 and more

267-093


$25
תחריט צבוע ביד, מראה ירושלים והר הבית מהר הזיתים, אמצע המאה ה-19, 9.5X14
M.W. Turner-C. Barry
Hand colored engraving, showing Jerusalem and the Temple mount as viewed from the Mt of Olives, mid 19th century 9.5x14M.W. Turner-C. Barry

267-095


$25 | Sold for: $25
תעודת מעבר במסגרת Defence Regulations שלטון המנדט 1934, לנסיעה בכבישים וברכבת, בארץ ישראל, מלבד עזה ובאר שבע
Passage document, Defense Regulations, B. Mandate rule 1934, for road and railway travels, in Eretz Israel, except for Gaza and Be'er Sheva

267-096


$50
ארבע תעודות של אלכסנדר גרונר תקופת המנדט: תעודת זהות ממשלת פלשתינה 1938, הוראות לשעת חרום אזור דרום Defence regulations 1938, תעודת עובד תנובה, 1939, חיל המשמר, ת"א, 1948
Four documents that belonged to Alexander Gruner, British mandate time: identity card government of Palestine 1938, Defence regulations south district, 1938, Tnuva employee, 1939, Hel Hamishmar Tel-Aviv, 1948

267-097


$25 | Sold for: $25
תעודת עליה, משרד ארץ ישראל ורשה, 1926
Aliya certificate, Eretz Israel office, Warsaw, 1926

267-098


$50 | Sold for: $50
פנקס לימודים של סטודנטית באוניברסיטה העברית 1952-1955, עם חתימות המורים ומנהלים: לאה גולדברג, מרדכי ארדון, דב סדן ונוספים
Study notebook of a Hebrew University student 1952, with signatures of the teachers and directors: Leah Goldberg, Mordecai Ardon, Dov Sadan and others

267-099


$25
שתי תעודות "אות הספורט" 1941 כולל אישור רופא, תוצאות ריצה קפיצה וכו', גיל גובה..(אות הספורט היווה בסיס לגיוס ל"הגנה"), 1945
Two certificates "Sports Award", 1941, including: doctor's confirmation, sprinting and jumping results etc., age height, (the sports award constituted the basis for recruitment to the Hagana), 1945

267-100


$25 | Sold for: $45
כרזה של קרן היסוד, ליטוגרפיה צבעונית "פרחי ארצנו", ירושלים Una Flor de ISRAEL, Keren Hayesod, Compana unida pro-Israel..
Colored lithograph poster of Keren Ha'yesod: "Pirchey Artzenu..Una Flor de ISRAEL, Keren Hayesod, Compana unida pro-Israel.."

267-101


$60 | Sold for: $60
כרזה "החסכון הדבר הנכון" של המועצה הלאומית לחסכון, ישראל, תחילת שנות ה60, דפוס ש. מונזון, ירושלים, 69X98
Poster "Hachisachon Hadavar Hanachon" encouraging saving, Israel early 1960's Monsohn Press, Jlm, 69X98

267-102


$40 | Sold for: $45
כרזה ליטוגרפית צבעונית "הגן על החי!", אגודת צער בעלי חיים בישראל-תל אביב יפו, דרך שלמה 30, צוייר בבית הספר לאמנות בצלאל, י-ם, 50X34.5
Colored lithograph poster, "Hagen Al Ha'chy!", ISPCA- Tel Aviv-Jaffa, Derech Shlomo 30, illustrated in the Bezalel Art School, Jerusalem, 50x34.5

267-103


$80
כרזה ליטוגרפית צבעונית, פרסומת למבצע "החוסך המתמיד", סבוב שני פברואר-יוני 1962, תוכנית חסכון אגורה של בנק דיסקונט לישראל, עיצוב מצגר, הכרזה מודבקת לבד, 69X47
Colored lithograph poster, advertisment to Hachosech Hamatmid campaign for encouraging saving, February-June 1962, design Metzger, atached to cloth, 69X47

267-104


$60
כרזה ליטוגרפית צבעונית וגלויה בעיצובו של גופר עבור הליגה למלחמה לשחפת בישראל, קאופמן ושות, שנות ה50, 68X48
Lithograph poster and a postcard designed by Gofer for anti Tuberculosis league in Israel, Kauffman, 1950's, 68X48

267-106


$25
ארבע גלויות, מראה יפו, סוף המאה ה19 תחילת המאה ה20
Four postcards showing Jaffa, late 19th century to early 20th century

267-107


$50
תשע גלויות, מראות בית לחם סוף המאה ה19, ותחילת המאה ה20, מראות העיר (5), קבר רחל (4)
Nine postcards showing Bethlehem, late 19th century, early 20th century: city views (5), Rachel's tomb (4)

267-108


$25
שתי גלויות-צילומים, א"י שנות ה20-30, ילד במטוס, וילד על גמל
Two postcard photographs, Eretz-Israel 1920's-1930's, a boy in an airplane, a boy on camel

267-109


$50
ארבע עשרה גלויות, הוצ מגדל ירושלים מראות ירושלים (8), חיפה, יפו, יריחו, צפת, טבריה ותמנת
בן אור קלטר
Fourteen postcards, publ. by Migdal Jerusalem, sceneries of Jerusalem (8), Haifa, Jaffa, Jericho, Safed, Tiberias and TimnathBenor Kalter

267-110


$30
חמש גלויות, מראות ארץ ישראל הוצ PPS, שנות ה30: ירושלים (2), בית לחם (1), טבריה (1) והירדן (1)
Five postcards, showing views of Eretz-Israel by PPS, the 1930's: Jerusalem (2), Bethlehem, Tiberias and the Jordan river

267-111


$50 | Sold for: $50
ארבע עשרה גלויות, התישבות בארץ ישראל מסוף המאה ה19 עד שנות ה50 של המאה ה20: רחובות, משמר הירדן, ראשון לציון, עקרון, שבי ציון, בית אלפא, בן שמן, מרחבים,נהל ונוספים
Fourteen postcards, setlements in Eretz-Israel, late 19th century to 1950's: Rehovot, Mishmar Hayarden, Rishon L'Zion, Ekron, Shavei Zion, Beith Alfa and more

267-112


$30
לוט 8 גלויות מגדל דוד, ירושלים תחילת -אמצע המאה ה20, ממוסגרות
Lot of 8 postcards, depicting the Tower of David, Jerusalem, early to middle 20th C., framed

267-113


$60
אחת עשרה גלויות, מראות: תל אביב (8), יפו (3), הוצ' האחים אליהו יפו-תל אביב
Eleven postcards showing: Tel-Aviv (8), Jaffa (3), by Eliahu Bros. Jaffa-Tel-Aviv

267-114


$35
שמונה גלויות, הוצ' אדלר חיפה, א"י בן אור קלטר, 301,305,306,308,313,316,319,320
Eight postcards by Adler, Haifa, Eretz-Israel, Benor Kalter no 301,305,306,308,313,316,319,320

267-115


$60 | Sold for: $80
עשר גלויות, הוצ' בן דוב, ירושלם רישומים של מראות ירושלים (מספר 1-10)
Ten postcards, publ. by Ben Dov Jerusalem, drawings of Jerusalem sceneries (no' 1-10)

267-116


$35
עשר גלויות, מראות תל אביב תוצ צ'כוסלובקיה, מס' 2-6,8,9,12,16,27
Ten postcards showing Tel Aviv views, made in Czechoslovakia, no: 2-6,8,9,12,16,27

267-117


$70
ארבע עשרה גלויות, מראות ת"א שנות ה20-30, הוצאות שונות
Fourteen postcards showing Tel-Aviv, the 1920's-1930's, various publishers

267-118


$40
שבע גלויות בהוצ' פל-פוט, הרצליה מראות תל אביב, שנות ה40 וה50
Seven postcards by Palphot, herzliya, showing Tel-Aviv, the 1940's-1950's

267-119


$75 | Sold for: $75
לוט 13 גלויות בהוצ' הקרן הקיימת לישראל, 1922-3 חיפה (4), חולדה (2), ירושלים (2), חדרה, כפר יחזקאל, ק. ענבים ושנים נוספים
Lot of 13 postcards by JNF: Haifa (4), Hulda (2), Jerusalem (2), Hadera, Kfar Yechezkel, Kiriat Anavim and two more

267-120


$40 | Sold for: $40
שבע גלויות, תחילת המאה ה20 מראות טבריה (4), נצרת (2) ומגדל ליד הכנרת
Seven postcards, early 20th century, Tiberias (4), Nazareth (2) and Migdal by the sea of Galilee

267-121


$100
שלושים ושתים גלויות, מראות ירושלים סוף המאה ה19 עד שנות ה40 של המאה ה20
Thirty two postcards showing Jerusalem, late 19th century to 1940's

267-122


$40 | Sold for: $50
שמונה גלויות, הוצ' י. בן דוב בצלאל, ירושלים, מראות צפון הארץ: הכנרת, הירדן, הר תבור, חיפה
Eight postcards, publ. Y. Ben Dov, Bezalel, Jerusalem, sceneries of northern Israel, the Sea of Galilee, the Jordan River, Mt. Tavor, Haifa

267-123


$100 | Sold for: $100
שש עשרה גלויות, הוצ' משה ארדמן ת"א, ארץ ישראל, שנות ה20: מראות תל אביב(6),ישובים בארץ (8), ביקור הלורד בלפור בת"א (2)
Sixteen postcards, publ. by Moshe Ordman, Tel Aviv, Eretz Israel, 1920;s: Tel Aviv (6), communities in Eretz Israel (8), visit by Lord Balfour in Tel Aviv

267-124


$40
אחת עשרה גלויות, חיפה והסביבה מתחילת המאה ה20 עד שנות ה50: חיפה (3), עכו (5), וטבעון (1)
Eleven postcards, Haifa and surroundings, from the early 20th century to the 1950's: Haifa (3), Accre(5) and Tivon

267-126


$25
שלושה צילומים, העדלאידע בתל אביב אחד 1934 ושניים 1935, כ"א 8.5X6.5
Three photographs of the Adloyada in Tel Aviv, one from 1934 the other two from 1935, each 8.5x6.5

267-127


$40 | Sold for: $40
האוניברסיטה העברית בירושלים, אלבום עם צילומים מוגש בהוקרה למארק יוביליר כמזכרת בטקס חגיגי בו הוענק לו הפרס ע"ש שלמה בובלין לתשמ"ד 1984
The Hebrew University in Jerusalem, album of photographs presented with appreciation to Mark Uveeler as a souvenir at a formal ceremony where he was given the Shlomo Bublin award for 5744 1984

267-128


$25
שני אוגדנים, כ"א עם צילומי הארץ, תמונות מודפסות: א. La Palestine D'Augourd'hui.., Lion l'Imprimeur, Tel Aviv 1940's ב. פני ישראל, הוצא ע"י קרן היסוד, ירושלים, שנות ה50, כולל 16 צילומים
Two folders, each with photographs, printed pictures: 1.La Palestine D'Augourd'hui.., Lion l'Imprimeur, Tel Aviv, 1940's 1. Pney Israel, by Keren Hayesod, Jerusalem, 1950's

267-129


$45
צילום, דיוקן מנחם אוסישקין סביבות 1930, מעזבון הרמן שטרוק (ראה עמ' 262 בספר, 30X24
Photogrpha, portrait of Menachem Usishkin, c. 1930, from the estate of Hermann Struck (see p. 262 in Tefen's book), 30X24

267-130


$30
שלושה אלבומים, כ"א עם 12 גלויות דואר: חיל האויר, תעלת סואץ, בעין הדג
נחום גוטמן הצלם
Three albums, each with 12 postcards: Air force, Suez canal, FisheyeNachum Gutman the photographer

267-131


$50
אלבום עם 32 צילומים, חוף השנהב, אפריקה, שנות ה60: ביקור אבא אבן, מצעד צבאי, ביקור בחוף הים ועוד
Album of 32 photographs, Ivory Coast, Africa, 1960's, Abba Eban visit, military parade, visit to the seashore and more

267-132


$30
14 צילומים, מצעד צה"ל, יום העצמאות, 1968
14 photographs, IDF parade, Independence Day 1868

267-133


$65
שלושה צילומים, דיוקנאות יהודים מזרחיים, שנים חתומים, 16X11.5, 17X10.5
ה. פרידמן, צלם, חיפה
Three photographs, portraits of oriental Jews, two of them signed, 16x11.5, 17x10.5H. Firedman, photographer

267-134


$35
שבעה צילומים, קרבות מלחמת יום הכיפורים אוק. 1973
Seven photographs, battles of October War 1973

267-135


$90
לוט 16 צילומים, ארץ ישראל שנות ה30 ושנות ה40, "הטנק של נגבה", מראות הארץ ירושלים, ת"א וכו' 1940, מצעד צה"ל, ת"א 1949, חיילים 1948-50
Lot of 16 photographs, Eretz Israel, 1930's and 40's, "The Tank of Negba", sceneries of the land, Jerusalem, Tel Aviv etc. 1940, an IDF parade, Tel Aviv 1949, soldiers 1948-50

267-136


$40 | Sold for: $40
אלבום צילומים של טקס הנחת אבן הפינה של יקב הגליל עתלית, במעמד שר החקלאות קדיש לוז, ואחרים, צלמנית פרי אור, סוף שנות ה50
Photo album showing the founding ceremony of Hagalil vinery, Atlit with minister of agriculture Kadish Luz and others, Photo Pri Or, 1950's

267-137


$90
ארבעים צילומים ושתי גלויות מצעד צה"ל, יום העצמאות 1968
Forty photographs and two postcards, IDF parade, Independence Day, 1968

267-139


$25
חוברת פרסום של "רסקו מושבה בהרצליה" כולל מפת מיקום, מפת פרצילציה ותוכנית בתים, סוף תקופת המנדט
Advertisment booklet by Rasko, Moshava B'Herzliya, with map, late mandate time

267-140


$50 | Sold for: $50
עשר חוברות וספרי לימוד, הוצ' אמנות ת"א: מ. כוכבא, נשחק ונחשב, תרצ"ו, עדה ברטלט, עבודה עצמית בחשבון לשנת הלימודים הראשונהא, 1935, ב' 1943, לשנת הלימודים השניה, א-ב, 1945, ג 1937, לשנת הלימודים השלישית, א 1937, א-ב 1937, ב 1943, ג, 1945, נ. טמס-י.לישבסקי-ה. גולדברג, אני קורא, ציורים מאת ל. וולפרט, 1947
Ten study booklets and books, M. Kochva publ., 1935-1943

267-141


$40 | Sold for: $40
התגוננות עצמית ללא נשק הוצ' סניף הפועל, ת"א, פלוגות הפועל, תרצ"ח 1938, סטנסיל 24 דף
ג. קופלר
Self-defense without weapons, publ. by the Tel Aviv HaPoel branch, HaPoel company, 5698 1938, stencil, 24 pgs.G. Kopler

267-142


$50
שלוש חוברות הדרכה, נשק וציוד הצבא הערבי הירדני, יולי 1972, הצבא העירקי, ינואר 1974, הצבא הערבי הירדני, ינואר 1974
מפקדת פיקוד מרכז
Three guide booklets, arms and military equipment of the Jordanian Arab Army June 1972, the Iraqi army June 1974, Jordanian Arab army June 1974Mifkedet Pikud Merkaz

267-144


$25 | Sold for: $30
מקראות ישראל לכיתה א' הוצ' מסדה, ירושלים, תשכ"ד 1964
אריאל בלוך פרסקי
Mikraot Israel L'Kita Alef, Massada publ., Jerusalem, 1964Ariel Bloch Perski

267-145


$25 | Sold for: $25
ידידי הגמדים, הציורים מעשי ידי י. תבורי ואהרון גלעד, הוצ הקיבוץ המאוחד, תש"ו 1946, 56 עמ'
יצחק תבורי
Yedidai Hagamadim, Illustrated by I. Tavori and A. Gilad, Hakibutz Hameuchad, 1946, 56 pItshak Tavori

267-146


$25
Coins of the Land of Israel Collection of the Bank of Israel, Keter publ. Jlm 1974
Arie Kindler
Coins of the Land of Israel, Collection of the Bank of Israel, Keter publ. Jlm 1974Arie Kindler

267-147


$50
ראשון לציון תרמ"ב-1882 עד תש"א 1941, הוצא בעזרת כרמל מזרחי, רשל"ץ תש"א 1941, 562 עמ', (דפים 481-496 לבנים)
דוד יודילוביץ (יודה לב איש) עורך
Rishon L'Zion 5642 1882 – 5701 1941, published with the aid of Carmel Mizrachi, Rishon L'Zion 5701 1941, 562 pgs. (481-496 white sheets)David Yudilevitz

267-149


$25
שלוש "שנות טובות", צילומי שחור-לבן הוצ' פל-פוט, סוף שנות ה-40
Three Shana Tova greeting cards, black and white photographs, publ. by Pal-Phot., late 1940's

267-150


$90 | Sold for: $90
אחת עשרה גלויות שנה טובה, הוצ' צנטרל, ורשה (7) , פולין, תחילת המאה ה20, ונוספות,
Eleven postcards, New year greetings by Central Warsaw (7), Poland early 20th century and others

267-151


$35
שלוש שנות טובות, פרסים מתקפלים תלת מימדיים, ישראל, שנות ה60: א. שנת שלום ונצחון עם תמונת חילים, טנקים ומטוסים, בצד שני חיל הים ב. שנת פריחה ויצירה, עם תמונת ילדים עובדים בגינון ומשחקים ג. לשנה טובהתכתבו ותחתמו, עם מראה מבנים ומקומות בירושלים, אחרי 1967
Three new year greeting cards, folded three dimentional labels, Israel, the 1960's: Shnat Shalom Ubitachon, Shnat Pricha Veyetsira, Leshana Tova tikatevu..

267-152


$120
לוט 65 שנות טובות, מתחילת המאה ה20 עד שנות ה80
Lot of 65 new year greeting cards, from early 20th century ro the 1980's

267-153


$50
עשר שנות טובות, תקופת קום המדינה כולם בנושא צה"ל
Ten new year greeting cards, founding of Israel period, all about IDF

267-155


$25
תקליט 45 עם המנון דן, המשפחה של דן בביצוע יזהר כהן, המלים דן אלמגור, לחן ועבוד נורית הירש, 1978
Record 45 with transport firm Dan's anthem, Dan's family, sang by Izhar Cohen, lyrics Dan Almagor, melody Nurit Hirsch, 1978

267-156


$40
אלה תשובותינו, תעמולת בחירות ע"ג 5 תקליטי 33.3, פלסטיק מוצמד לקרטון, כולל דבר ראש הממשלה ושר הבטחון לוי אשכול, שר האוצר פנחס ספיר, ונוספים, שנות ה60
Ele Tshuvotenu, election propaganda on 5 33.3 records, plastic attached to cardboard, by prime minister Levy Eshkol etc

267-157


$25
עשר גלויות ומדבקה, פרסומת לאל-על, סוף שנות ה60
Ten postcard and a sticker, advertisment for El-Al, late 1960's

267-159


$25
שתי כרזות של תנועת החירות מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי
Two posters of the Herut movement, founder of the Irgun

267-160


$40
כרזה של מזרחי הצעיר ארה"ב, 43X32 Grow with Mizrachi Hatsair, סביבות 1950
Poster :" Grow with Mizrachi Hatsair", c. 1950

267-161


$25
כרזה, דיוקן בנימין זאב הרצל חוזה מדינת ישראל, פרסום תוצרת הארץ, בהנהלת משה חלוץ, 70X50
Poster, portrait of Benjamin Zeev Herzl, bu Totseret Haaretz advertizing, 70X50

267-162


$60 | Sold for: $60
כרזה, הקונגרס (הציוני) הי"ח קרב ובא! אל יהודי ארץ ישראל, הועד הארצי לענייני השקל מכריז בזו על השקל הציוני לשנת תרצ"ג, דפוס הרצליה, תל אביב, (מוצמדת לבד) הקונגרס התקיים בפראג באוג'. 1933,מדות 48X48
Poster Hakongress Ha18..Herzliya press, Tel-Aviv 1933

267-163


$40 | Sold for: $40
כרזה קרן תל חי, ברית נשים לאומית בפתח תקוה, תר"פ- יא אדר- תש"ח, יום סרט, לזכר יוסף תרומפלדור וחבריו, י. אדר תש"ח, 21.3.1948, 47X31
Poster Keren Tel Chai, Brit Nashim Leumit in Petach Tikva,1920- 11 Adar- 1948, 21.3.1948, 47X31

267-164


$70
עיתון רשמי, כרזה ליטוגרפית מהדורה ראשונה, (קרע קטן בקצה), 42.5X53.5
ארתור שיק
Iton Rishmi, lithograph poster, 1st edition (small tear at top), 42.5X53.5Arthur Szyk

267-166


$25 | Sold for: $25
מדלית ברונזה מצופה כסף דוד וגולית, כ' לעצמאות ישראל, עיצוב: פ. וינצ'ה
Silver plated bronze medal, David and Goliath, 20 years to the independence of Israel, design by P. Vincze

267-167


$25
שתי מדליות ברונזה: א. רמת השרון עיר טובלת בירוק, בקופסת פלסטיק עם עלון הסברה, 2006 ב. מדלית יובל 50 לתעשיה הצבאית 1933-1983, לה לעצמאות ישראל, בקופסת עץ זית
החברה הממשלתית
Two bronze medals: a. Ramat Hasharon Ir Tovelet B'yarok, in a plastic box with an information pamphlet, 2006, b. 50th jubilee medal of the military industry 1933-1983, 35 to the independence of Israel, In an olivewood boxIsrael government coins and medals corporation

267-169


$25
שבע סיכות, מפלגת העבודה שנות ה-60
Seven pins, Labour Party, 1960's

267-170


$60 | Sold for: $100
שש סיכות וסמלים של חיילת אחות ששירתה בצה"ל, שנות ה40-50
Six pins and badges of a female soldier who served as a nurse in the IDF, 1940's-50's

267-171


$25
לוט 11 סיכות מדינת ישראל לימי העצמאות ה-10,15,16,17,19,20,21,22,42,43,44
Lot of 11 pins, Israel, Day of independence days number: 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 42, 43, 44

267-172


$60
לוט של 11 דרגות וסמלים, של קצין ששירת בצה"ל חיל חימוש, שנות ה50-60
Lot of 11 ranks and badges of an officer who served in the IDF the ordnance corps, 1950's-60's

267-173


$45
לוט 19 סמלים, סיכות ודרגות צה"ל
Lot of 19 IDF badges, pins and ranks

267-174


$80 | Sold for: $80
לוט של עשר סיכות וסמלים של חיל ששירת ביחי' התובלה י.ע.ל., בצפון אפריקה ובאיטליה, במלחמת העולם השניה: אותות מלחמה, כנס 1953 (2), וכנס 1968
Lot of ten pins and badges of a soldier who served with the Israeli transport unit in South Africa and Italy, during WWII, comprises: war decorations, conference 1953 (2) and conference 1968

267-175


$50 | Sold for: $50
סמל כובע של רב צבאי צבא הוד מלכותה מלחמת העולם השניה, אורך 5 ס"מ
Beret badge of an army Rabbi, Her Majesty's Armed Forces, WWII, length 5 cm

267-176


$100
אוסף קטן של 20 סיכות וסמלים מדינת ישראל, תקופת קום המדינה עד שנות ה70, בקופסת זכוכית קטנה (עבודת טיפאני)
Small collection of pins and badges, State of Israel, from the establishment of the stat up to the 70's, In a small glass case

267-177


$50 | Sold for: $70
סרט זרוע "משמר העם", ירושלים, סוף שנות ה-40
"Mishmar Ha'am" brassard, Jerusalem, late 1940's

267-178


$25
סדרת שבע מדליות ירושלים עירו של דוד מלך 3000 שנה, הוצ' החב' למדליות ומטבעות, 1992
Series of seven medals, Jerusalem city of King David 3000 years, by the ICMC 1992

267-179


$25 | Sold for: $25
שלוש מטבעות כסף, א"י תקופת המנדט 50 Mil: 1935 VF, fine (2)
Three silver coins, Eretz Israel, B. Mandate period, 50 mil: 1935 VF, fine (2)

267-180


$70 | Sold for: $95
לוט 5 מטבעות כסף, א"י תקופת המנדט: 100 Mil: 1927 Fine, 1935 VF, 1939 XF 50 Mil: 1927 Fine, 1935 VF
Lot of 5 silver coins, Eretz Israel, B. Mandate period, 100 mil: 1927 Fine, 1935 VF, 1939 XF 50 mil: 1927 Fine, 1935 VF

267-181


$25
קופסת עץ זית עם סט מטבעות ישראל תשל"ד 1974 ע"ס 1 אג, 5 אג, 10 אג, 25 אג, חצי לירה, 1 לירה מצב UNC
Olivewood box with a set of Israeli coins: 5734 1974 IAO one ag., 5 ag., 10 ag., 25 ag., 1/2 IL, one IL, UNC condition

267-182


$70 | Sold for: $70
לוט 4 מטבעות כסף, א"י תקופת המנדט: 100 Mil: 1927 Fine, 1935 VF, 1939 XF, 50 Mil: 1933 VF
Lot of 4 silver coins, Eretz Israel, B. Mandate period, 100 mil: 1927 Fine, 1935 VF, 1939 XF, 50 mil: 1933 VF

267-183


$40 | Sold for: $55
לוט 3 מטבעות כסף, א"י תקופת המנדט: 100 Mil: 1927 Fine, 1935 VF, 50 Mil: 1935 VF
Lot of 3 silver coins, Eretz Israel, B. Mandate period, 100 mil: 1927 Fine, 1935 VF, 50 mil: 1935 VF

267-184


$150 | Sold for: $150
לוט שש מטבעות כסף, א"י תקופת המנדט: 100 Mil: 1927 VF, 1935 XF, 1939 XF, 50 Mil: 1927 VF, 1935 XF, 1942 Fine
Lot of six silver coins, Eretz Israel, B. Mandate period, 100 mil: 1927 VF, 1935 XF, 1939 XF, 50 mil: 1927 VF, 1935 XF, 1942 Fine

267-185


$60 | Sold for: $150
לוט מטבעות מנדט: 50 מיל 1927,1933,1935 20 מיל, 1927,1935,1942,1944, 10 מיל, 1927,1934,1935,1937,1939,1940,1941,1942,1943,1946, 5 מיל (3), 2 מיל (4), 1 מיל (5)
Lot of B. Mandate coins: 50 mil, 1927, 1933, 1935, 20 mil, 1927, 1935, 1942, 1944, 10 mil, 1927, 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 5 mil (3), 2 mil (4), 1 mil (5)

267-187


$25
סדרת כרטיסי טלכרט, ששה בתי כנסת בעולם, הוצ' אדיר עבור בית התפוצות, ממוסגר עם גליון מהודר
Series of Telecart cards, six synagogues from around the world, publ. by Adir for Beit Hatfutzot, framed together with an adorned sheet of paper

267-188


$40 | Sold for: $110
אלבום עם 90 שטרות, המחאות וקבלות, ארץ ישראל, תקופת המנדט, ותקופת קום המדינה, וכן שני פנקסי המחאות
Album with 90 banknotes, checks and receipts, Eretz Israel, B. Mandate and establishment of the State of Israel periods, and two checkbooks

267-190


$25 | Sold for: $30
חמישה סמלים-סיכות, צבא ירדן
Five military badges-pins, Jordanian army

267-191


$25 | Sold for: $25
חמישה סמלים-סיכות, צבא ירדן
Five military badges-pins, Jordanian army

267-193


$30 | Sold for: $35
שתי מדליות כסף: Shakespeare 25.6 gm, Albert Schweizer 25.1 gm
Two silver medals, Shakespeare 25.6 gm, Albert Schweitzer 25.1 gm

267-194


$75
לוט שש מדליות כסף, גרמניה: Goethe Haus 20 gm, Volkerschlacht 24.8 gm, Willy Brandt 19.5 gm, Bremer Stadtmusikanten 14.5 gm, Stadt theater Furth 15 gm, Bad Nauheim 30 gm, total 123.5 gm
Lot of six silver medals, Germany: Goethe Haus 20 gm, Voelkerschlacht 24.8 gm, Willy Brandt 19.5 gm, Bremer Stadtmusikanten 14.5 gm, Stadt theater Furth 15 gm, Bad Nauheim 30 gm, total 123.5 gm

267-196


$300
שתי מטבעות זכרון Cayman Islands 1972 יובל ה25 לנישואי אליזבת ה-II, והנסיך פיליפ, Proof Edtion: א. 25 דולר זהב 500, 15.7 גרם ב. 25 דולר, כסף 925, 50 גרם
Two Cayman Islands 1972 souvenir rings, 25th wedding anniversary of Queen Elisabeth II and Prince Philip, Proof Edition, a. 25 dollar 500 gold, 15.7 gm, 25 dollar 925 silver, 5 gm

267-197


$25 | Sold for: $120
כרטיס בולים עם 45 בולים מדינות גרמניה ואנגליה, המאה ה-19
Stamp card with 45 stamps, Germany and England, 19th C.

267-200


$25
כפית ראשונה לילד, כסף 800 30 גרם
Child's first spoon, 800 silver, 30 gm

267-201


$40
פמוט כסף 925 פיליגרן קטן חתום, ירושלם, גובה 12.5 ס"מ, 36 גרם
Small 925 silver filigree candlestick, marked, Jerusalem, height 12.5 cm, 36 gm

267-202


$25
זוג צמידי כסף, קוטר 56 מ"מ כ"א 13 גרם, ס"ה 26 גרם
Pair of silver bracelets, 56 mm in diameter, 13 gm each, total 26 gm

267-203


$50
סלסלת כסף 800, 113 גרם, 16.5X14X3 ס"מ
800 silver basket, 113 gm, 16.5x14x3

267-204


$25 | Sold for: $30
מלקחיים, כסף 800, 60 גרם
Tongs, 800 silver, 60 gm

267-205


$50
כף כסף 830 עתיקה, ראש ידית צורת פרוטומה של חייל, תוצ M. Hammer, משקל 48 גרם
Antique 830 silver spoon, top of the handle in the shape of a bust of a soldier, by M. Hammer, 48 gm

267-206


$25
קערית כסף 800 אובלית 59 גרם
Small oval 800 silver bowl, 59 gm

267-207


$50 | Sold for: $50
זוג אבזמי כסף, עם מונוגרמה C.M לא חתום, 73 גרם
Pair of silver buckles, with the monogram C.M., not marked, 73 gm

267-208


$25
שתי כפיות קטנות עשויות ממטבעות: א. ונצואלה 1865, ידית צורת דקל, 9 גרם ב. מטבע עותמאני, 10 גרם
Two small spoons made from coins: a. Venezuela 1865, palm tree shaped handle, 9 gm, b. Ottoman coin, 10 gm

267-209


$60 | Sold for: $60
אגרטל כסף מוכבד, לא חתום גובה 24 ס"מ
Silver vase, weighted, not marked, height 24 cm

267-210


$25 | Sold for: $35
קערית-סלסלה, כסף, 49 גרם
Small silver bowl-basket, 49 gm

267-211


$60 | Sold for: $120
שש מזלגות כסף Sterling מוזהב עם אמייל צבעוני על הידיות, תוצ Georg Jensen, דנמרק, שנות ה60, ס"ה 117 גרם
Six gilded Sterling silver forks, with colored enamel on the handles, by Georg Jensen, Denmark, 1960's, total 117 gm

267-212


$25 | Sold for: $30
שתי צלוחיות כסף, מצרים כ"א 24 גרם
Two silver saucers, Egypt, each 24 gm

267-213


$60 | Sold for: $60
קערית שתיה עם ידית, כסף Sterling, תוצ Ellmore 95 גרם, אורך 17.5 ס"מ
Sterling silver drinking bowl with handle, by Ellmore, 95 gm, length 17.5 cm

267-214


$25 | Sold for: $35
קישוט עשוי כסף 925 אלקטרופורמינג צורת רימון
Silver 925 pomegranate shaped ornament, electroforming

267-215


$60 | Sold for: $60
סלסלת כסף 800 תוצ הצורפים עם תבליט ורדים, 98 גרם
800 silver basket, Hatzorfim, with a rose embossment, 98 gm

267-216


$25 | Sold for: $30
מלקחיים, כסף 800, 53 גרם
Tongs, 800 silver, 53 gm

267-217


$70
מחזיק מפיות, כסף 800 עבודת ניסור יד, 139 גרם
800 silver napkin holder, hand pierced, 139 gm

267-218


$30
זוג צמידי כסף 900, עבודת יד 20, 21 גרם
Pair of handmade bracelets, 900 silver, 20, 21 gm

267-219


$70
ששה גביעי כסף 925 קטנים עם פיליגרן, ישראל, שנות ה50, ס"ה 98 גרם
Six small 925 silver cups with filigree, Israel, 1950's, total 98 gm

267-220


$35 | Sold for: $35
זוג טבעות למפיות, כסף 835 (Albo) כ-50 גרם
Pair of 835 silver napkin rings (Albo), 50 gm

267-221


$80
כף וכפית כסף מעוצבים, ידיות צורת ענפי עצים, (לא חתום נבדק ע"י חומצה), 123 גרם
Designed silver spoon and teaspoon, tree branch shaped handles (not marked, checked with acid), 123 gm

267-222


$35 | Sold for: $35
שלושה מחזיקי כוסיות קטנים עשויים כסף 930, עם סצינות חצר, (שנים עם כוסיות), ס"ה כ-58 גרם כסף
Three small glass holders, 930 silver, with court scenes, (two with glasses), 58 gm of silver

267-223


$80
שש כפיות כסף 800 172 גרם
Five silver mocha spoons and tongs, Sheffield, England, 1921, 79 gm

267-224


$40 | Sold for: $45
כוס כסף 13, עם הרלדיקה ומונוגרמה A.J. 38 גרם
13 silver tumbler, heraldry and the monogram A.J., 38 gm

267-225


$300
צלחת הגשה, כסף רקוע, צורת עלה עם שלוש גומחות, 430 גרם
Hammered silver serving plate, leaf shaped with three depressions, 430 gm

267-227


$80
שש כפיות כסף, אוסטריה תחילת המאה ה20, 184 גרם
Six silver teaspoons, Austria, early 20th C., 184 gm

267-228


$50 | Sold for: $220
קופסת טבק, כסף 13, אוגסבורג המאה ה18, 42 גרם
13 silver tobacco box, Augsburg, 18th C., 42 gm

267-229


$240
סכו"ם דגים לששה, כסף 800 גרמניה, כולל ששה סכיני דגים ושש מזלגות, 565 גרם
Silver fish cutlery for six, Germany, comprises: six knives and six forks, 565 gm

267-230


$100 | Sold for: $100
שני כלי הגשה, אוסטריה, כסף תחילת המאה ה20: כף הגשה וסכין דגים, ס"ה 248 גרם
Two silver servers, Austria, early 20th C., serving spoon and a fish knife, total 248 gm