dtc-001


$120 | Sold for: $1200
אריח קרמיקה קטן עם מראה קבר רחל, בצלאל ירושלם, שנות ה-20, 11X7.5 ס"מ
Small ceramic tile showing Rachel's tomb, Bezalel Jlm, 1920's, 11X7.5 cm

dtc-002


$25 | Sold for: $50
דגם קבר רחל מאבן מסותתת בסיס 14X14.5 ס"מ, גובה 10 ס"מ
Model of Rachel's tomb made of cut stone, base 14X14.5 cm, height 10 cm

dtc-003


$25 | Sold for: $35
קערה מצופה כסף עם חריטת מראה קבר רחל, ישראל, שנות ה50, קוטר 24 ס"מ
Silver plated bowl, Israel, 1950's, with an engraved image of Rachel's Tomb, 24 cm in diameter

dtc-004


$25 | Sold for: $25
גואש, קבר רחל, 18X23
פרלמוטר זולדן
Gouache, Rachel's tomb, 18X23Perlmuter Zoldan

dtc-005


$25 | Sold for: $25
שמן על מזוניט, קבר רחל חתום, 17X23
קיפר דוד
Oil on masonite, Rachel's tomb, signed, 17X23Kiefer David

dtc-006


$90 | Sold for: $90
צילום קולודיון, קבר רחל, חתום, מס 432, סוף המאה ה-19, 21X27
Bonfils
Collodion photograph, Rachel's tomb, signed, no. 432, late 19th century, 21X27Bonfils

dtc-007


$25
הדפס, קבר רחל, א"י, שנות ה-30, 17X22
Print, Rachel's tomb, Eretz-Israel the 1930's, 17X22

dtc-009


$25 | Sold for: $35
שתי צלוחיות Jasperware תוצ Wedgewood, אנגליה, אחד עם סמל המדינה, השני עם מגן דוד וכיתוב ציון
Two jasperware saucers by Wedgewood, England, one with emblem of the state, the second with Magen David and inscribed Zion

dtc-010


$55 | Sold for: $60
שלושה גביעי קידוש קטנים ארץ ישראל, כ"א עם מראה הכותל המערבי, ס"ה 55 גרם
Three small Kiddush cups, Eretz Israel, each one with an image of the western wall, total 55 gm

dtc-011


$25
פמוט שני קנים עם מגן דוד במרכז ארץ ישראל, תקופת המנדט, רוחב 22 ס"מ, גובה 15 ס"מ
Two armed candlestick with Magen david in the center, Eretz-Israel, british mandate time, width 22 cm, height 15 cm

dtc-012


$60 | Sold for: $75
תשע פיגורות חוט ברזל ובד ישראל, שנות ה50-60: ארבעה חסידים ויהודי תימני, כ"א עם ספר תורה, ילד בר מצווה, ושלוש נשים: תימניה תוצ' צברה, ערביה עם כד ורות המואביה
Nine figures made of iron wire and cloth, Israel, the 1950's-1960's: four Chassids, a Yemenite jew, each with Tora, Bar Mitzva boy, and three women: Yemenite woman by Sabra, arab woman and Ruth

dtc-013


$25
סיכת "צעדת יובל בית"ר א"י" עשור לשחרור ירושלים, תרפ"ז-תרל"ז 1927-1977
Pin "Betar Jubilee Parade Eretz Israel", decade to the liberation of Jerusalem, 5637-5687 – 1927-1977

dtc-014


$25 | Sold for: $50
קופסת טבק, כסף עם פלק ע"פ רבן, מראה ירושלים, 32.6 גרם
Silver tobacco box with a plaque after Ze'ev Raban, showing Jerusalem, 32.6 gm

dtc-015


$25 | Sold for: $25
קופסת טבק, פליז, עם תבליט מראה ירושלים
Brass tobacco box, with a relief of Jerusalem

dtc-017


$25 | Sold for: $40
ארבע סיכות כסף פיליגרן ישראל, שנות ה50
Four silver filigree brooches, Israel, 1950's

dtc-018


$60 | Sold for: $60
חמישה תכשיטי כסף ארץ ישראלים: זוג חפתים עם תבליט מראה טבריה, שני תליונים עם מפת תבליט של א"י, אחד עם כיתוב Palestine, השני כיתוב ארץ ישראל, וסיכה עם כיתוב: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
Five Eretz-Israeli silver pieces of jewelry: pair of cufflinks with relief showing Tiberias, two pendants with map relief of Eretz-Israel, one marked Palestine the other Eretz-Israel, and a pin inscribed "Im Eshkachech Yerushalaim.."

dtc-019


$90 | Sold for: $110
קופסת תכשיטים, ויטרינה עם עשר סיכות כסף פיליגרן ארצישראלים
Jewelry box-vitrine with ten silver filigree brooches, eretz-Israel

dtc-020


$25 | Sold for: $65
מגילת רות, ציר זאב רבן, בצלאל, ירושלים, הוצ' שולמית, ירושלים, שנות ה-50
Ruth, illus Zeev Raban, Bezalel, Jlm., Shulamit publ, Jlm, the 1950's

dtc-021


$90 | Sold for: $150
רישום טוש, טיוטה לאיור לספר רות "ובועז עלה השער..", 16.5X11
רבן זאב
Ink drawing, draft for book illustration, "U/Boaz Ala Hashaar..", 16.5X11Raban Zeev

dtc-022


$40 | Sold for: $40
עבודת ויטרז' זכוכית ועופרת "קבלת שבת", על פי בוריס שץ, 40X31 ס"מ
Stained glass work "Kabalat Shabbat", after Boris Schatz, 40x31 cm

dtc-023


$100 | Sold for: $900
סידור שפת אמת, עברית ואנגלית עם כריכת עור עליה פלק כסף, בצלאל ירושלם, 13X9.5X3.5
Sfat Emet prayer book, Hebrew-English, with leather cover with a silver plaque, Bezalel, Jlm, 13X9.5X3.5 cm

dtc-024


$40 | Sold for: $60
שלושה ספרים אודות בצלאל א. זאב רבן סימבוליסט עברי, בת שבע גולדמן אידה, יב"צ י-ם, 2001 ב. Bezalel and Israeliana, Sotheby's catalogue, 12.May 1998 ג. בתיה כרמיאל, אריחים מעטרים עיר 1923-1925, קרמיקה, בצלאל, ת"א-יפו, 1996
Three books about Bezalel: a. Zeev Raban Symbolist Ivri, 2001 b. Bezalel and Israeliana, Sotheby's catalogue, 12.May 1998 c. Batia Karmiel, Arichim Meatrim Ir, 1923-1925, Tel-Aviv 1996

dtc-025


$200
שטיחון עבודת "מרבדיה" בצלאל ירושלם, שנות ה20
Rug, "Marvadia", Bezalel, Jerusalem, 1920's

dtc-026


$700
ציור על לוח עץ, רועה צאן 99X54 ,סגנון בצלאל
Painting on wood panel, shepherd, Bezalel style, 99x54

dtc-027


$25 | Sold for: $25
מורשת הצורפות בעם ישראל הוצ' המשפחה, 1983 סקירה של צורפים יהודים ברחבי העולם
אברהם צורף
Moreshet Hatzorfut B'Am Israel, 1983 about jewish goldsmithsAvraham Tsoref

dtc-028


$35
אמנות ואומנות בארץ ישראל במאה התשע עשרה, מוזיאון ישראל, ירושלים, תשל"ט 1979
Omanut Vumanut Beretz-Israel Bamea ha19, Israel museum, Jerusalem 1979

dtc-029


$25 | Sold for: $25
גליצנשטיין, מאת ז'אן קאסו מנהל ראשי של המוזיאון לאמנות מודרנית פאריס, הוצ' מסדה, 1963
Glicenstein, Massada, 1963

dtc-030


$40 | Sold for: $40
שלושה ספרים אודות האמן יעקב שטיינהרדט: א. בין יעקב לישראל, זהות ומולדת ביצירתו של י.ש., תפן, 1998 ב. זיוה עמישי-מייזלס, י.ש. תחריטים והדפסי אבן, דביר, ת"א, 1981 ג. R. Pfefferkorn, Jakob Steinhardt, Berlin, 1967
Three books about the artist Jakob Steinhardt: a. Bein Yaacov L'Israel, 1998 b. Ziva Amishai-Meisels, Y.S. engravings, 1981, c. R. Pfefferkorn, Jakob Steinhardt, Berlin, 1967

dtc-031


$25
ינקל אדלר 1895-1949, הוצ' מסדה, 1985, יצא לרגל תערוכת ינקל אדלר במוזיאון תל אביב, 1985/86
Yankel Adler 1895-1949, Massada publ, 1985, published for Yankel Adler's art exhibitoin in Tel-Aviv museum, 1985-1986

dtc-032


$40 | Sold for: $110
ארבעה ספרים אודות גרפיקה ועיצוב ישראלים: א. כחול לבן בצבעים, הוצ' עם עובד, 1996 ב. גרפיקה שימושית בארץ ישראל, גלריה פרקש, 1996 ג. א. דנקנר-ד. טרטקובר, איפה היינו ומה עשינו, כתר, י-ם, 1996 ד. נורית כנען קידר, ארץ חפץ, יב"צ, י-ם 2006
Four books about Israeli graphics: a. Kachol-Lavan Betsvaim, Am Oved, 1996 b. Graphika Shimushit b'Eretz-Israel, 1996 c.A. Dankner-D. Tartakover, Efo Hayinu Uma Asinu, Keter, 1996 d. Nurit Knaat-Kedar, Eretz-Heffetz, 2006

dtc-033


$35
קופל גורבין, האמן ויצירתו הוצא ע"י אלמנתו חנה גורבין, 1991, יחד עם מעטפת יום הופעת הבול, מועדים לשמחה תשנ"ט עם בולים ע"פ עבודותיו
Kopel Gorbin, published by his widow Hana Gorbin, 1991, with first day cover 1999 with stamps after his works

dtc-034


$50 | Sold for: $50
שלושה ספרים בנושא אמנות ישראלית: א. שנות העשרים באמנות הישראלית, מוזיאון ת"א, 1982 ב. ההנדלרים של הנדלר במוזיאון ת"א, 1981 ג. יעקב פינקרפלד, בשבילי אמנות יהודית, ספ פועלים, 1957
Three books about Israeli art: a. Shnot Ha/esrim B'Omanut Ha/Israelit, 1982 b. The Hendlers of Hendler in Tel-Aviv Museum, 1981,c. Yaakov Pinkerfeld, Bishviley Omanut Yehudit, 1957

dtc-038


$40 | Sold for: $280
סריוגרפיה, דגל ישראל ודגל ארה"ב עם תוים, חתום בארבעה צבעים, 48/72, 35X53
אגם יעקב נ. 1928
Seriograph, Israel and USA flags with music notes, signed in four colours, 48/72, 35X53Agam Yaacov b. 1928

dtc-039


$40 | Sold for: $45
תצריב, הר ציון, ירושלים חתום, 16X22
איזנברג יעקב 1897-1966
Etching, Mount Zion, Jerusalem, signed, 16X22Eisenberg Yaacov 1897-1966

dtc-041


$25
הדפס, ירושלים מהר הצופים חתום, 20X70
בלום לודוויג 1891-1974
Print, Jerusalem from Mount Scopus, signed, 20X70Blum Ludwig 1891-1974

dtc-042


$60 | Sold for: $100
רישום עפרון, מגדל דוד חתום, 10X12
גור אריה מאיר 1891-1951
Pencil drawing, Tower of David, signed, 10X12Gur Arieh Meir 1891-1951

dtc-043


$25 | Sold for: $25
שמן על מזוניט, השוק ביפו חתום, 19X14
זוגי יעקב
Oil on masonite, the market in Jaffa, signed, 19X14Zugi Yaacov

dtc-044


$25 | Sold for: $25
שמן על עץ, סירה על החוף חתום,
יכיני
Oil on panel, a boat on the beach, signedYechini

dtc-045


$25 | Sold for: $30
תצריב, הכותל המערבי, חתום 24X15
לנדר מוניה 1907-1971
Etching, the Western Wall, signed, 24X15Lender Monia 1907-1971

dtc-046


$25 | Sold for: $25
הדפס לינוליאום, יהודי זקן חתום, 17X12
לנדר מוניה 1907-1971
Linoleum print, an old jew, signed, 17X12Lender Monia 1907-1971

dtc-047


$50
רישום טוש, קריקטורה גולדה מאיר עם לוחות הברית, חתום, 25X20
מוסקוביץ אריה נ. 1930
Ink drawing, caricature of Golda Meir with Tablets of Testimony, signed, 25X20Moskovitz Arieh b. 1930

dtc-048


$40 | Sold for: $40
אקוורל, משפחה, חתום 1940 13X13
סיגד-סיגרד אליהו 1901-1975
Water color, family, signed 1940, 13X13Sigad-Sigard Eliahu 1901-1975

dtc-049


$25
רישום עם עפרונות צבעוניים ארון קודש, חתום, 18X15.5
קיפר דוד
Colored pencil drawing, Tora ark, signed, 18X15.5Kiefer David

dtc-050


$25 | Sold for: $25
תצריב, תוככי ירושלים, חתום בלוח, 9.5X14
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, Jerusalem within, signed on plate, 9.5x14Struck Hermann 1876-1944

dtc-051


$25 | Sold for: $30
תצריב, נוף הכינרת, חתום 15X22
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, Sea of Galilee scenery, signed 15x22Struck Hermann 1876-1944

dtc-052


$25 | Sold for: $110
תצריב, פני יהודי תימני זקן חתום 1937, 14.5X18
שץ בצלאל 1912-1983
Etching, face of an old yemenite jew, signed 1937, 14.5X18Schatz Bezalel 1912-1983

dtc-054


$25 | Sold for: $30
קופסת עץ זית עם תמונת מראה ירושלים שנות ה30, 16.5X9.5X7 ס"מ
Olivewood box, with an image of Jerusalem, 1930's, 16.5x9.5x7

dtc-055


$25 | Sold for: $25
שני מחזיקי ציפורן ירושלמים עשויים עץ זית, פגמים
Two Jerusalem nib holders, made from olivewood, damages

dtc-057


$25 | Sold for: $40
קופסת עץ זית צורת ספר עם כיתוב "ירושלם", 12.5X9.5X3.5
Book shaped olivewood box, inscribed "Jerusalem", 12.5x9.5x3.5

dtc-058


$25 | Sold for: $25
קופסת עץ זית, מכסה תריס וכיתוב ירושלם Jerusalem, שנות ה40, 13X7X5
Olivewood box, shutter shaped lid, inscribed "Jerusalem", 1940's, 13x7x5

dtc-059


$30
שלושה בתי מזוזה מעץ זית מגולף
Three Mezuzah cases from carved olivewood

dtc-060


$25
שלושה בתי מזוזה מעץ זית חרוט, ירושלים
Three Mezuzah cases from engraved olivewood, Jerusalem

dtc-061


$35
שני סידורי תפילה, כ"א עם כריכת עץ זית עליה ציור מראה הכותל, ארץ ישראל, שנות ה30
Two Siddur prayer books, each one olivewood bound, with a drawing of the Western Wall, Eretz Israel, 1930's

dtc-062


$25 | Sold for: $25
שני פריטי עץ זית ירושלמיים אגרטל Made in Palestine, וביצת תפירה Jerusalem
Two Jerusalem olivewood artifacts: a vase Made in Palestine and a sewing egg, Jerusalem

dtc-063


$35 | Sold for: $35
שתי קופסאות עץ זית עם ציורי גמלים וכיתוב, בצלאל ירושלים
Two olivewood boxes with drawings of camels and inscriptions, Bezalel, Jerusalem

dtc-064


$25
שני בתי מזוזה מעץ זית מגולף
Two Mezuzah cases from carved olivewood

dtc-065


$35 | Sold for: $35
זוג פמוטי מסע, עץ זית חרוט ירושלים, תחילת המאה ה20, קוטר 14 ס"מ
Pair of traveling candle holders, olivewood, Jerusalem, early 20th C., 14 cm in diameter

dtc-066


$25
שני בתי מזוזה מעץ זית, ירושלים
Two Mezuzah cases from olivewood, Jerusalem

dtc-067


$40
זוג קופסאות עץ זית לתפילין של יד וראש, גודל פנימי 3.6X3.6
Pair of olive wood Tefilin boxes, head and hand, inside size 3.6X3.6 cm

dtc-068


$25
קופסת עץ זית עם עבודת אינליי כיתוב Jerusalem, וחריטת מראה מגדל דוד, 15X10X5
Olivewood box with inlay work, inscribed "Jerusalem" and engraved with an image of the Tower of David, 15x10x5

dtc-070


$25 | Sold for: $25
פיגורת פליז תוצ תמר, ישראל שנות ה60, כליזמר, גובה 15.5 ס"מ
Brass figurine by Tamar, Israel, the 1960's, Klesmer, height 15.5 cm

dtc-071


$25 | Sold for: $25
שלושה סכיני מכתבים ידיות צורת: כינור, מפתח סול, וכדור גולף
Three letter openers, handles in the shapes of: a violin, a G-clef and a golf ball

dtc-072


$25
קופסת פליז עם מכסה מצופה כסף על המכסה כיתוב: "אם אשכחך ירושלים.." ומראה העיר ירושלים, קוטר 15.5 ס"מ
Brass box with silver plated lid with the inscription "Im Eshkachech Yerushalaym…" and an image of Jerusalem, 15.5 cm in diameter

dtc-073


$35 | Sold for: $35
חמישה סכיני מכתבים, ישראל שנות ה-50
Five letter openers, Israel, the 1950's

dtc-074


$25
קערית נחושת עבודת מוזאיקה ציפור, תוצ המשקם, חיפה, אורך 13.5, רוחב 11.5 ס"מ
Copper bowl with mosaic, bird, by Hameshakem, Haifa, length 13.5 cm, width 11.5 cm

dtc-075


$70
חמישה פריטי מתכת (נחושת) עם תבליטים, מראה מגדל דוד
Five metal (copper) artifacts, with embossments, depicting the Tower of David

dtc-077


$25 | Sold for: $25
חנוכית ברונזה מיניאטורית לשמן גב צורת מגן דוד עם כיתוב "שלום", אורך 10 ס"מ, גובה 11 ס"מ
Miniature bronze Chanuka lamp for oil, back shaped like Magen David, inscribed "Shalom", length 10 cm, height 11 cm

dtc-078


$25 | Sold for: $45
חנוכית ברונזה מיניאטורית לנרות בסיס קדמי עם פלק מראה מגדל דוד והעיר העתיקה, בסיס אחורי עם תבליט קבר רחל, הכותל ומנורת הכנסת, גובה 7.5 אורך 13.5 ס"מ, ישראל, שנות ה-50
Bronze Chanuka lamp for candles, front base with plaque showing David's tower and the old city, back base with relief of Rachel's tomb, the western wall and Menora, Israel, the 1950's, length 13.5 cm, height 7.5 cm

dtc-079


$25 | Sold for: $25
חנוכית פליז מיניאטורית לנרות דוגמת חנוכית הכנסת, גובה 8.5 ס"מ, רוחב 9 ס"מ
brass miniature Chanuka lamp for candles, in shape of the Knessen lamp, height 8.5 cm, width 9 cm

dtc-081


$25 | Sold for: $60
חנוכית גב קטנה, עשויה פליז לנרות ישראל, שנות ה50, עם תבליט גפנים, גובה 13.5, רוחב 14.5 ס"מ
Small brass Chanuka lamp for candles, Israel, the 1950's, wirh vine relief, height 13.5, width 14.5 cm

dtc-082


$40 | Sold for: $40
חנוכיה לנרות עשויה קרמיקה הבזיכים צורת תשעה ראשי רבנים, גובה 6.5 ס"מ, אורך 21 ס"מ
Ceramic Chanuka lamp for candles, the cornets shaped like nine Rabbi's heads, height 6.5 cm, length 21 cm

dtc-083


$25 | Sold for: $30
חנוכית ברונזה לשמן, גב עם אריות, כתר תורה ולוחות הברית, ישראל, שנות ה50
Bronze Chanuka lamp for oil, back with lions, Tora crown and covenant tables, Israel, the 1950's

dtc-084


$50
חנוכיה מנחושת לנרות, גב עם כיתוב "מדינת ישראל- נר מצווה ותורה" וזוג אריות מחזיקים זוג לוחות הברית, הבזיכים (חוץ מאחד) מתרמילי כדורי אקדח, ישראל, שנות ה50
Copper Chanuka lamp for candles, back inscribed "Medinat Israel- Ner Mitsva Vetora", with pair of lions holding the Tablets of Testimony, cornets all but one made of bullet shells, Israel, the 1950's

dtc-085


$25 | Sold for: $25
חנוכיה עשויה זכוכית תוצ Nekar Glass, ירושלים, אורך 32 ס"מ
Glass Chanuka lamp made by Nekar Glass, Jerusalem, length 32 cm

dtc-086


$75 | Sold for: $110
חנוכיה זקופה לנרות, עם מפת ארץ ישראל לפני 1948, 15X11.5 ס"מ
Erect Chanuka lamp for candles, with map of Eretz-Israel before 1948, 15X11.5 cm

dtc-087


$25 | Sold for: $30
חנוכית פליז קטנה לנרות עם כיתוב על הבסיס "ירושלים של זהב", אורך 16 ס"מ
Small Chanuka lamp for candles, inscribed on base "Yerushalaim Shel Zahav", length 16 cm

dtc-088


$80
חנוכיה זקופה לנרות עשויה ברזל בסיס צורת מגן דוד עם חנוכיה קטנה, גובה 32 ס"מ, רוחב 35 ס"מ
Erect iron Chanuka lamp for candles, base shaped like Magen David with small Chnuka lamp, height 32 cm, width 35 cm

dtc-089


$40 | Sold for: $150
חנוכיה לנרות עשויה ברזל עם מוזאיקה, אורך 39 ס"מ, גובה 12 ס"מ
Iron Chanuka lamp for candles with mosaic, length 39 cm, height 12 cm

dtc-091


$25
חיתוך עץ צבוע ביד, תושבי בית לחם, 27X21
C. Mauraud-Biden
Handcolored woodcut, residents of Bethlehem, 27X21C. Mauraud-Biden

dtc-092


$25
צילום, פרופ ח. ויצמן 13.5X8.5 Prof. Ch. Weizmann
Photograph, Prof. Ch. Weizman, 13.5X8.5

dtc-093


$30
מודעה: "לכבוד יום טוב! מודיע אני לקהל הנכבד כי קבלתי בימים האחרונים כמות גדולה של סחורות חדשות..", דפוס היילפרין, ירושלים, 23X30.5 ס"מ
Advertisment "Lichvod Ypm Tov!".. Heilperin Press, Jlm, 23X30.5 cm

dtc-096


$30 | Sold for: $30
מפת א"י A Plan of the land of Canaan and the distribution of it according to Ezekiel's vision, J. Mynde Sc. 34.5X18 cm (like Laor 163 but smaller and in English)
after Calmet Augustine Antoine
Map, A Plan of the land of Canaan, and the distribution of it according to Ezekiel's vision, J. Mynde Sc. 34.5X18 cm (like Laor 163 but smaller and in English)after Calmet Augustine Antoine

dtc-097


$40 | Sold for: $40
תחריט, מפת ירושלים, המאה ה-18, 15.5X11
Engraving, map of Jerusalem, 18th century, 15.5X11

dtc-098


$30
מפה Syria, London, Edinburgh & Dublin c. 1850, 32X24 cm
J. Rapkin-S+F Tallis
Map, Syria, London, Edinburgh & Dublin, c. 1850, 32X24 cmJ. Rapkin-S+F Tallis

dtc-100


$25
מסע משולם מוולטרה בארץ ישראל בשנת רמ"א 1481, מוסד ביאליק, ירושלים תש"ט 1949, הביא לדפוס ע"פ כתב היד היחיד והוסיף מבוא והערות אברהם יערי
Masa Meshulam M'Voltera B'Eretz-Israel 1481, Mossad Bialik, Jlm., 1949

dtc-101


$40 | Sold for: $40
שני קטלוגים של ספרים עבריים א. יצחק בן יעקב, אוצר הספרים, וילנא, תר"מ 1880 ב. שושנה הלוי, ספרי ירושלים הראשונים, מכון בן צבי, תשל"ו 1976
Two catalogues of hebrew publications: a. I. Ben Yaacov, Otzar Hasfarim, Vilno, 1880 b. Shoshana Halevi, Sifrey Yerushalaim Harishonim, Jlm, 1976

dtc-102


$25 | Sold for: $45
מצמחי הארץ, חודש חודש וצמחיו צייר ש. חרובי, הוצ' גליונות לימוד הטבע, ירושלם, שנות ה40 (כתמים, חותמת הוצא מספריה)
י. אביזהר
Mitsimchey Ha/Aretz, Hodesh Hodesh Vetsmachav, illus. S. Haruvi, Gilyonot Lelimud Hateva publ., Jlm, the 1940's (stains, stamp removed from library)I. Avizohar

dtc-103


$40 | Sold for: $40
שלושה ספרים בנושא דפוסים עבריים: א. א.מ. הברמן, כתב לשון וספר, ראובן מס, י-ם, 1973 ב. מבית דפוסו של פלנטין מאנוירשה, מוזיאון ישראל, י-ם, 1981 ג. א.מ. הברמן, שערי ספרים עברים, הוצ' המוזיאון לאמנות הדפוס, צפת, 1969
Three books about hebrew publications: a. A.M. Haberman, Ktav lashon Vesefer, R. Mass, Jlm., 1973 b. Mibeit Dfuso shel Palantin Manoirsha, 1981 c. A.M. Haberman, Shaarey Sfarim Ivriim, Safed 1969

dtc-104


$30 | Sold for: $30
שני ספרי בישול: א. מה אבשל, מדריך, הוצ' המחברת, ת"א, 1953 ב. המטבח המשובח, הוצ' קורנפלד, ת"א 1963
ליליאן קורנפלד
Two cookbooks: a. Ma Avashel, guide, Tel-Aviv 1953 b. Hamitbach Hameshubach, Kornfeld publ., Tel-Aviv 1963Lilian Kornfeld

dtc-105


$50 | Sold for: $55
שלושה ספרים בנושא ארכיאולוגיה של א"י: א. לקסיקון ארכיאולוגי של א"י בעריכת אברהם נגב, י-ם, 1972 ב. ורדה זוסמן, נרות חרס מעוטרים, מוסד ביאליק, 1972 ג. שמואל אביצור, אדם ועמלו, כרטא, 1976
Three books about Archaeology: a. Lexicon ArchaeologyShel E"I, 1972 b. Varda Zusman, Nerot Heres Meutarim, 1972 c. Shmuel Avitzur, Adam Veamalo, 1976

dtc-106


$30 | Sold for: $30
ספר מסעות משה, שנת נבוא לירושלים תרפ"ה 1925, דפוס גלאנץ, טארנא
משה הק' טעננענבוים
Sefer Masa'ot Moshe, Shnat (N'vo L'Yerushalaim) 5685 1925, publ. by Glanz, TarnowMoshe Tenenboim

dtc-107


$50
Das Heilige Land in Bild und Wort 2te Aufl., Koeln
Das Heilige Land in Bild und Wort, 2te Aufl., Koeln

dtc-108


$35
Palastinaensische Kleinkunst R. Carl Schmidt a.Co Vlg, Berlin, 1927
A. Reifenberg
Palastinaensische Kleinkunst, R. Carl Schmidt a.Co Vlg, Berlin, 1927A. Reifenberg

dtc-110


$25 | Sold for: $130
תנ"ך מיניאטורי בקופסה עם זכוכית מגדלת הדפים הראשונים פגומים, 3X2X0.6 ס"מ
Miniature bible in a box with magnifying glass, 3X2X0.6 cm, first pages damaged

dtc-111


$50 | Sold for: $500
כלי מדידה מזכוכית מעבדה תוצ גרמניה, שנות ה20 , "לדעת התו"ד ע"פ הפוסקים לשיטת הנו"ב (נודע ביהודה)" DRGM, גובה 16 ס"מ
Measuring glass made of laboratory glass, made in Germany, the 1920's, measureing according to various jewish Rabbis, height 16 cm

dtc-112


$25 | Sold for: $45
פלק כסף 999, עם תבליט, דיון תלמודי, 52 גרם, 45X6 ס"מ
Silver 999 placque, with relief, Talmudic debate, 52 gm, 45X6 cm

dtc-113


$50 | Sold for: $160
עבודת קישוט, פלק כסף, חתונה 49 גרם, 8.5X8 ס"מ
Mauricio Samuel
Silver ornamental work, a plaque showing a wedding, 45 gm, 8.5x8 cmMauricio Samuel

dtc-114


$25 | Sold for: $75
זוג כיסויי תפילין, כסף עם פיליגרן ראש ויד, כיתוב "ירושלם", 2.6X2.6
Pair of Tefilin covers, silver with filigree, head and hand, inscribed "Jerusalem", 2.6X2.6

dtc-115


$55 | Sold for: $55
לוחית עגולה עם גילוף עץ דמות משה רבנו (שמות טז 15-16), המאה ה19, קוטר 18 ס"מ
Round disc with wood carving, showing Moses (Exodus 15-16), 19th C., 18 cm in diameter

dtc-116


$25 | Sold for: $35
זוג כיסויי תפילין, ראש ויד 2.4X2.4 ס"מ
Pair of Tefilin covers, head and hand, 2.4X2.4 cm

dtc-117


$60
כד פיוטר עם הקדשה מתוארכת נדבת ר' אליעזר בן נחמן שואן לזכרון יום הולדת בנך נחמון, שק כו אב תרנך לפק (1910) , גובה 15.5 ס"מ
Pewter jar with a dated dedication "Nidvat R' Eliezer Ben Nachman..,dated 5670, 1910, height 15.5 cm

dtc-118


$25 | Sold for: $30
גביע כסף 925 קטן, עם כיתוב: "בורא פרי הגפן", 48 גרם, 10.5 ס"מ
Small silver 925 goblet, inscribed "Boreh Pri Ha'gefen", 48 gm, 10.5 cm

dtc-119


$70
אריח דלפט עם ציור גירוש אדם וחוה מגן עדן, 13X13
Delft tile with a drawing of Adam and Eve's expulsion from the garden of Eden, 13x13

dtc-120


$30 | Sold for: $40
פמוט חמישה קנים צורת מנורה עם כיתוב: "אור חדש על ציון תאיר" "לכבוד שבת ויום טוב", גובה 37.5 ס"מ, רוחב 34 ס"מ
Menora shaped five arm candlestick, with inscription: "Or Hadash Al Zion Tair" "Lichvod Shabbat Veyom Tov", height 37.5 cm, width 34 cm

dtc-122


$30 | Sold for: $110
עבודת ניסור כסף לפרוכת? מגן דוד עם כיתוב "ציון", 27.5X22.5
Silver sawn plaque for Parochet?, Magen David with writing "Zion", 27.5X22.5

dtc-123


$90 | Sold for: $90
מע' כלים למים אחרונים כסף 925, עם עבודת צריבה יד אומן, 139 גרם
Mayim Achronim set, silver 925, with artisanal etching work, 139 gm

dtc-124


$40 | Sold for: $40
צלחת נחושת עם כיתוב: "והשביעי רצית בו וקדשתו חמדת ימים אותו קראת", קוטר 23.5 ס"מ
Copper plate inscribed: "Vashvii Ratsita bo..", diameter 23.5 cm

dtc-125


$120
פיגורת גבס צבועה ביד ע"פ Binder, יהודי בתפילה, גובה 35 ס"מ
Hand colored plaster figure after Binder, a jew in prayer, height 35 cm

dtc-126


$40 | Sold for: $50
עבודת גילוף עתיקה, פנל של ארון קודש ציפור מעל אגרטל, 129X16
Antique carving from Torah ark's panel, showing a bird on a vase, 129X16

dtc-127


$200
מיקרוגרפיה, "שיר השירים" כתוב ע"ג קליפת ביצה
Micrography "Song of Songs", written on an egg shell

dtc-128


$45 | Sold for: $45
תבליט פיוטר מוכסף, שנים עשר השבטים, 27X19
Silvered pewter relief, the twelve tribes, 27x19

dtc-129


$220
מתקן שטיפה, כולל מאגר מים, וקערת איסוף, פיוטר על גב עץ, גובה 71 ס"מ
Washing device including a water reservoir and a bowl for collecting water, pewter on wood, height 71 cm

dtc-130


$50 | Sold for: $50
צלוחית ברונזה מעויינת, עם תבליט מראה שלושה יהודים יושבים על ספסל (קרלסבד), סוף המאה ה19, 14.5X13 ס"מ
Rhombus shaped bronze saucer, with relief showing three jews seated on a bench (Karlsbad), late 19th century, 14.5X13 cm

dtc-131


$750
זוג פמוטי שבת, ארבעה קנים כל אחד, ברונזה פולין, המאה ה18, גובה 54 ס"מ
Pair of bronze Shabbat four armed candlesticks, Poland, 18th C., height 54 cm

dtc-133


$25 | Sold for: $25
תליון כסף צורת מנורת שבעת קנים 8.5 גרם
Silver pendant shaped like a seven armed Menora, 8.5 gm

dtc-134


$25 | Sold for: $25
מיניאטורה מכסף 925, חסיד 9 גרם, גובה 30 מ"מ
Silver 925 miniature of a Hassidic Jew, 9 gm, height 30 mm

dtc-135


$25 | Sold for: $40
פיגורה מיניאטורית מצופה כסף יהודי עם גביע וילד עם דגל שמחת תורה
Silver plated miniature figurine, a Jew with a goblet and a boy with a Simchat Tora flag

dtc-136


$25
כובע, כיפה לילד, אפגניסטן בד אדום עם הזהבה
Hat-Kippa for a child, Afganistan, red cloth with gilding

dtc-137


$25 | Sold for: $25
כובע-כיפה בוכרית, דוגמת "גולים"
Bukharan hat Kippa,

dtc-138


$25
כובע-כיפה חסידית ירושלמית סריגת קרושה לבנה כתמי חלודה)
Chassidic Hat- Kippa, white crochet (ruse stains)

dtc-139


$25 | Sold for: $65
מגן ברית, כסף
Brith shield made of silver

dtc-140


$50 | Sold for: $120
מגן לברית, כסף, עם חריטה וכיתוב אורך 8.5 ס"מ
Brith shield, silver with etching, length 8.5 cm

dtc-141


$25 | Sold for: $60
תחריט נחושת עם צביעת אקוורל עקדת יצחק, המאה ה-18, 32.5X20.5
G. Froman-P.Bouche
Copper etching with watercolor, sacrifice of Isaac, 18th century, 32.5X20.5G. Froman-P.Bouche

dtc-142


$25
הדפס עץ, עקדת יצחק, חתום PP פגמים, 31X23.5
Levis
Woodcut, Sacrifice of Isaac, signed, damage, 31X23.5Levis

dtc-143


$35 | Sold for: $40
עבודת רקמה על קטיפה, עקדת יצחק, 47X72
Embroidery on velvet, the sacrifice of Isaac, 47X72

dtc-144


$25
ליטוגרפיה צבעונית, עקדת יצחק מתוארך 1880, 27.5X19
A.G.Payne-L.Feyen
Colored lithograph, Sacrifice of Isaac, dated 1880, 27.5X19A.G.Payne-L.Feyen

dtc-145


$90 | Sold for: $120
רישום טוש, עבודת הכנה לדפוס עקדת יצחק, חתום 1960, 24X35
וויל שרגא (1918-2009)
Ink drawing, preparation for press, sacrifice of Isaac, signed 1960, 24X35Weil Shraga 1918-2009

dtc-146


$35
צלחת נחושת רקועה, עבודה פרסית עקדת יצחק, קוטר 19 ס"מ
Hammered copper plate, Persian work, the Binding of Isaac, 19 cm in diameter

dtc-147


$25 | Sold for: $25
מגש פליז עם כיתוב רקוע "לכבוד שבת"
Hammered brass tray, inscribed "L'chvod Shabbat"

dtc-148


$25 | Sold for: $35
טבעת מפיות,כסף 800, עם כיתוב "שבת", 43.5 גרם
Napkin ring, inscribed "Shabbat", silver 800, 43.5 gm

dtc-150


$50 | Sold for: $95
מנורת שבעת קנים, דוגמת המנורה בשער טיטוס, גובה 29 ס"מ
Seven arm Menora, after the picture on the arch of Titus, height 29 cm

dtc-151


$50 | Sold for: $60
מנורת שבת, 8 קנים, פליז
Brass hanging Shabbat lamp, 8 branches

dtc-152


$50 | Sold for: $75
מנורת שבת ששה קנים כוכב יהודים ברונזה עם קערית איסוף שמן
Shabbat Menora, six arms, bronze with small bowl for oil

dtc-153


$650
מנורת שבת תולה עם כלי איסוף שמן ברונזה, חמש זרועות, גובה 62 ס"מ, גרמניה, המאה ה19
Hanging bronze Shabbat lamp, with a receptacle for the oil, five arms, height 67 cm, Germany, 19th C.

dtc-155


$25 | Sold for: $60
יד לספר תורה מצופה כסף עם אורנמנטים אוריינטלים
Silver plated Torah pointer, with oriental ornaments

dtc-156


$25 | Sold for: $55
יד לספר תורה, מצופה כסף
Silver plated Torah pointer

dtc-157


$25 | Sold for: $50
יד מיניאטורית לספר תורה כסף 84, אורך 12 ס"מ, 11 גרם
Miniature Torah pointer, silver 84, length 12 cm, 11 gm

dtc-158


$25 | Sold for: $55
יד לספר תורה, כסף עם פיליגרן עבודת יד תימנית, 27 גרם
Torah pointer, silver with filigree, Yemeni work, 27 gm

dtc-159


$25 | Sold for: $50
יד לספר תורה, מצופה כסף צפון אפריקה
Silver plated Torah pointer, North Africa

dtc-160


$25 | Sold for: $75
יד לספר תורה מצופה כסף עם אורנמנטים אוריינטלים, צפון אפריקה
Silver plated Torah pointer, with oriental ornaments, North Africa

dtc-161


$25 | Sold for: $35
יד לספר תורה, פליז, צפון אפריקה
Brass Torah pointer, North Africa

dtc-162


$30 | Sold for: $90
יד לספר תורה, כסף, עבודת יד אומן תימנית, אורך 20 ס"מ, 31 גרם
Silver Torah pointer, artisanal Yemeni work, length 20 cm, 31 gm

dtc-163


$25 | Sold for: $65
יד מיניאטורית לספר תורה כסף, 16 גרם, אורך 11 ס"מ
Silver miniature Tora pointer, 16 gm, length 11 cm

dtc-164


$70 | Sold for: $130
יד לספר תורה עץ עם עצם ומתכת מצופה כסף, המאה ה18, אורך 42 ס"מ
Torah pointer, silver plated wood with bone and metal, 18th C., 42 cm long

dtc-166


$25
עץ חיים יחיד עם אינליי עצם אורך 107, אורך לקלף 60 ס"מ
Single wooden Etz Haim with inlay bone, length 107 cm, length for parchment 60 cm

dtc-167


$30
שני עצי חיים עתיקים, מזרח אירופה, גובה 34 ס"מ כ"א
Two antique Etz-Haim, eastern Europe, height 34 cm each

dtc-168


$30 | Sold for: $65
חלק עליון של עץ חיים ירושלמי עשוי עץ זית חרוט ומגולף עם מראה מקומות קדושים בירושלים
Top part of Jerusalemite Etz-Haim, carved and etched pictures of holy sites in Jerusalem

dtc-169


$40
זוג עצי חיים אשכנזים פשוטים מאד, אורך 87 , אורך לקלף 40 ס"מ
Pair of plain Askenazi Etz-Haim, length 87, length for parchment 40 cm

dtc-170


$1200
ספר תורה עתיק, תיקונים רבים (פסול) גובה קלף 31, גובה כתב 25 ס"מ, עצי חיים חדשים מעץ
Antique Torah with many repairs, parchment height 31 cm, writing height 25 cm, with new wooden atsey Haim

dtc-171


$80 | Sold for: $140
ארונית ויטרינה, "ארון קודש" עם כיתוב: "זה השער לה'", גובה 132, רוחב 50, עומק 35 ס"מ
Vitrine cabinet, Aron Kosesh, inscribed: "Ze Hashaar L'Hashem", height 132, width 50, depth 35 cm

dtc-172


$25 | Sold for: $35
מגדל בשמים מצופה כסף ישראל, שנות ה40-50, גובה 20 ס"מ
Silver plated "Besamim" spice tower, Israel, 1940's-50's, height 20 cm

dtc-173


$25
כלי בשמים מפליז, ארצות המזרח גובה 10 ס"מ
Brass orienthal Besamim, height 10 cm

dtc-174


$25 | Sold for: $30
כלי בשמים, כסף 833, גובה 15 ס"מ, 32 גרם
Besamim (spice) box, silver 833, height 15 cm, 32 gm

dtc-175


$25 | Sold for: $30
מגדל בשמים מצופה ניקל עם תבליטים מראה הכותל, מגדל דוד, העיר העתיקה של ירושלים לפני 1948, גובה 18.5 ס"מ
Nickel plated Besamm tower, with reliefs showing the western wall, David's tower, the old city Jerusalem before 1948, height 18.5 cm

dtc-176


$25
קופסת בשמים, ברונזה
Bronze Besamim (spice) box

dtc-177


$35 | Sold for: $40
מגדל בשמים, כסף 800 ישראל, שנות ה60, 52 גרם, גובה 21 ס"מ
Silver 800 Besamim tower, Israel, the 1960's, 52 gm, height 21 cm

dtc-178


$25 | Sold for: $25
כלי בשמים מיוחד, בסיס עץ זית עם כיתוב "בורא מיני בשמים", עם קוביה מחוררת מפליז המכילה את הבשמים, גובה 14.5 ס"מ
Unique Besamim, base carved olive wood, inscribed "Bore Miney Besamim", with cube with holes to keep the spices, height 14.5 cm

dtc-179


$50 | Sold for: $240
כלי בשמים מיניאטורי מכסף צורת אגוז, 2.6 גרם
Miniature Besamim made of silver in the shape of a nut, 2.6 gm

dtc-181


$25 | Sold for: $120
מזלף מי ורדים, גובה 22 ס"מ
Rose water sprinkler, height 22 cm

dtc-182


$25
מזלף מי ורדים, צפון אפריקה פליז, גובה 23 ס"מ
Brass rosewater sprinkler, North Africa, height 23 cm

dtc-184


$25 | Sold for: $25
נר יזכור חשמלי, שנות ה30
Electric Ner Yizkor, 1930's

dtc-185


$30
מתקן לנר תמיד, מתכת צורת מגן דוד, עם קערית זכוכית כחולה
Hanging metal contraption for Ner Tamid, shaped like star of David, with blue glass bowl

dtc-186


$25
מחזיק נר תמיד קטן
Small eternal light holder

dtc-187


$40
נר תמיד לתליה
Hanging Ner Tamid

dtc-188


$25
מחזיק נר תמיד קטן עם אפשרות לחשמל
Small eternal light holder converted to electricity

dtc-189


$60 | Sold for: $95
מחזיק לנר תמיד, פליז עם חמסה מעל (זכוכית לא מקורית)
Brass Ner Tamid (eternal light) holder with Hamsa above (glass not original)

dtc-191


$25 | Sold for: $25
קישוט ויטרז' לתליה על חלון חנוכיה, קוטר 19 ס"מ
Stained glass ornament to hang on a window, showing Chanuka lamp, diameter 19 cm

dtc-192


$90 | Sold for: $120
חלק מחלון ויטרז' של בית כנסת עגול עם מגן דוד, קוטר 50 ס"מ
Part of stained glass window from a synagogue, round with Magen David, diameter 50 cm

dtc-193


$25 | Sold for: $25
קישוט ויטרז' לתליה על חלון, מגן דוד, קוטר 15 ס"מ
Stained glass ornament to hang on a window, showing Magen David, diameter 15 cm

dtc-195


$25 | Sold for: $35
קופת צדקה, פליז, ישראל שנות ה60
Brass alms (Tsedaka) box, Israel, 1960's

dtc-196


$25 | Sold for: $25
קופת צדקה, עיצוב של Jack Jaget ג'ק וגד, ישראל, עם חיפוי צילום מתוך כתב יד עתיק, גובה 12.5, בסיס 9X9 ס"מ
Charity box, designed by Jack Jaget, Israel, showing photocopy of text from ancient manuscript, height 12.5cm, 9X9 cm

dtc-197


$25
לוחית ברונזה עם כיתוב "צדקה" 11.5X8.5 ס"מ
Small bronze plate, inscribed "Tsedaka", 11.5x8.5 cm

dtc-198


$25
קופת צדקה, קרמיקה, תוצ Eisner גובה 14 ס"מ
Ceramic alms (Tsedaka) box, by Eisner, height 14 cm

dtc-199


$25 | Sold for: $30
קופת צדקה, פליז, ישראל שנות ה60
Brass alms (Tsedaka) box, Israel, 1960's

dtc-200


$30 | Sold for: $65
קופת צדקה מפליז עם כיתוב "צדקה" ומראה פרחים וציפורים, 15X15X4 ס"מ
Brass charity box inscribed "Tsdaka", with flowers and birds, 15X15X4 cm

dtc-201


$25 | Sold for: $25
קופת צדקה, שפלטר, צורת צריח גובה 11 ס"מ
Spelter alms (Tsedaka) box, tower shaped, height 11 cm

dtc-202


$35
קופת צדקה מעץ זית חרוט עם ציורים של A. Elsis, ירושלים, על הקופסה ציור של , דוד המלך עם נבל וחיות שונות, גובה 12.5 ס"מ, חתום
Carved olive wood charity box, with pictures by A. Elsis, Jerusalem, showing king David with harp and animals, height 12.5 cm, signed

dtc-203


$25 | Sold for: $35
קופת צדקה עם מראה הבית של ר' שניאורסון וכיתוב "צדקה", גובה 16 ס"מ
Charity box, shaped like the Rabbi from Lubavitch's house, inscribed "Tsdaka", height 16 cm

dtc-204


$50 | Sold for: $55
ארבע קופות צדקה עשויות עץ זית
Four olivewood alms (Tzedaka) boxes

dtc-206


$25
בית מזוזה עשוי עור צורת שדרה של ספר
Leather Mezuzah case, shaped like book spine

dtc-207


$25 | Sold for: $25
שני בתי מזוזה, מתכת לבנה עם עבודת אפליקציה מוזהבת
Two white metal Mezuza cases. With gilded addition

dtc-208


$25
שלושה בתי מזוזה, מתכת ואמייל
Three Mezuza cases, metal with enamel

dtc-209


$30 | Sold for: $40
שני בתי מזוזה, כסף 925 26 גרם
Two silver 925 Mezuzahs cases; 26 gm

dtc-210


$25 | Sold for: $25
בית מזוזה עשוי פליז, עם פיגורת אריה וכיתוב: "שומר דלתות ישראל"
Brass Mezuzah with a lion figurine and the inscription "Shomer Dlatot Israel"

dtc-211


$30
בית מזוזה, כסף, 27 גרם
Silver Mezuzah case, 27 gm

dtc-212


$25 | Sold for: $25
בית מזוזה, כסף פיליגרן 19 גרם
Silver filigree Mezuzah case, 19 gm

dtc-213


$30 | Sold for: $30
ששה בתי מזוזה, מתכת עם חיפוי פיוטר
Six metal Mezuza cases with pewter coating

dtc-214


$25 | Sold for: $35
בית מזוזה, כסף פיליגרן, אורך 14.5 ס"מ
Silver filigree Mezuza case, length 14.5 cm

dtc-215


$40 | Sold for: $40
בית מזוזה, כסף פיליגרן 35.3 גרם
Silver filigree Mezuzah case, 35.3 gm

dtc-216


$25
שלושה בתי מזוזה, כ"א עם דוגמת מגדל דוד, חומרים שונים
Three Mezuza cases, each with Tower of David, from varied materials

dtc-217


$40 | Sold for: $60
ארבעה בתי מזוזה, עיצוב מודרני
Four Mezuza cases, modern design

dtc-218


$25 | Sold for: $25
שלושה בתי מזוזה מפורצלן
Three porcelain Mezuza cases

dtc-219


$40 | Sold for: $65
חמישה בתי מזוזה, כסף ישראל, שנות ה50, סה"כ 71 גרם
Five silver Mezuza cases, Israel, the 1950's, total 71 gm

dtc-220


$25 | Sold for: $25
ששה בתי מזוזה בצבעים שונים בקופסת עץ עם ציורי פרחים, 18.5X10.5
Six Mezuza cases in various colors, in a wooden box painted flowers, 18.5X10.5

dtc-221


$50 | Sold for: $50
בית מזוזה, כסף רקוע 44 גרם
Hammered silver Mezuzah case, 44 gm

dtc-222


$25 | Sold for: $25
חמישה בתי מזוזה, מתכת עם חיפוי פיוטר
Five metal Mezuza cases with pewter coating

dtc-223


$50 | Sold for: $50
בית מזוזה צורת דג, פליז עם אינליי נחושת וכסף, אורך 16.5 ס"מ
Brass Mezuza case shaped like a fish, with inlay copper and silver, length 16.5 cm

dtc-225


$25 | Sold for: $25
שיויתי מודפס, מעשה ידי חיים מחבוב ירושלים, המדפיס ליפשיץ, ירושלים, 49X39 ס"מ
Printed Shiviti, created by Haim Machbub, Jerusalem, Ha'madpis Lipschitz, Jerusalem, 49x39 cm

dtc-226


$25
שמירה לילד וליולדת, הדפס זהב על נייר אדום, פגמים בחלק העליון, 29.5X19.5
Shmira for woman giving birth and the child, gold print on red paper, damage on top part, 26.5X19.5

dtc-227


$25 | Sold for: $40
חמסה, כסף, עבודת ניסור, טוניסיה, צפון אפריקה, 8 גרם
Hamsa, silver piercing work, Tunisia, North Africa, 8 gm