256-2265


$350
תכשיט חזה לכלה אפגניסטן, מאה 19, כסף עם אינליי זהב, שיבוץ קורניאול, ואבני חן ירוקים, 210 גרם
Afgani bridal breast jewel, 19th century, silver with gold inlay, set with carnelians and green gemstones, total 210 gm

256-2267


$475 | Sold for: $475
ענק-תומור תליון, משולב קופסת קמע, כסף נמוך, עם אינליי זהב, ושיבוץ קורניאולים אובלים ופעמונים, 258 גרם
Necklace-pendant, with charm case, gilded low silver set with oval carnellians and bells, 258 gm

256-2269


$60
תכשיט-תליון טורקמני כסף נמוך עם שיבוץ קורניאול אובלי, 62 גרם ברוטו
Turkmeni Jewelry piece-pendant, low silver set with oval carnelian, 62 gm total weight

256-2270


$240 | Sold for: $240
קישוט לחזה, תכשיט טורקמני גדול מאד כסף עם קורניאולים, וקונכיות, אצבעונים, חרוזים ועוד, רוחב 30 ס"מ
Breast ornament, very large Turkmeni jewelry piece, silver with carnelians, seashells, thimbles etc

256-2271


$100
תליון כסף טורקמני, עם אינליי זהב ושיבוץ אבני חן, שבט הימות, 63 גרם
Turkmeni silver pendant, with gold inlay and set with gemstones, Yomut tribe, 63 gm

256-2272


$350 | Sold for: $350
תיק קוראן טורקמני משבט התקא כסף עם הזהבה ושיבוץ קורניאולים ע"ג עור (נדיר)
koran bag of the Teke tribe, gilded silver set with carnelians on leather, Turkmenistan (rare)

256-2273


$150
זוג עגילי כסף טורקמנים עם עבודת ריקוע ושיבוץ אבני חן, 53 גרם
Pair of turkmeni earrings, hammered and set with gemstones, 53 gm

256-2274


$450 | Sold for: $450
תיק קוראן טורקמני משבט התקא כסף עם הזהבה ושיבוץ קורניאולים ע"ג עור (נדיר)
koran bag of the Teke tribe, gilded silver set with carnelians on leather, Turkmenistan (rare)

256-2275


$220
ענק טורקמני עתיק, כסף עם שילוב זהב, קורלים, קורניאולים, טורקיזים ועוד, התליונים צורת דגים
Antique turkmeni necklace, silver with gold, corals, carnelians, turquises and more, fish shaped pendants

256-2276


$500
ענק טורקמני עתיק, כסף עם הזהבה ושיבוץ אבני חן, שבט היומות, מאה ה19, 361 גרם
Antique turkmeni necklace, gilded silver set with gemstones, the Yomut tribe, 19th century, 361 gm

256-2278


$30 | Sold for: $30
מיניאטורה פרסית מצויירת ביד ע"ג צלולויד שחקני פולו, 7.5X5 ס"מ, במסגור עבודת אינליי (פגמים קלים), 20.5X16.5
Persian miniature, handpainted on celuloid , Polo players, 7.5X5 cm, in an inlay frame (minor damage), 20.5X16.5

256-2279


$260
קערת ברונזה עם אינליי כסף ונחושת תמונות סצינות צייד, פרס, קוטר 19 ס"מ
Brozne bowl with silver and copper inlay,images of hunting scenes, Persia, 19 cm diameter

256-2280


$50
מיניאטורה פרסית מצויירת ביד ע"ג צלולויד זוג אוהבים, מתוך אלף לילה ולילה, 20X10 ס"מ, במסגור עבודת אינליי, פגמים קלים, 30.5X20.5 ס"מ
Persian miniature, handpainted on celuloid , Lovers, from Thousand and one nights, 20X10 cm, in an inlay frame (minor damage), 30.5X20.5

256-2281


$260 | Sold for: $260
קערת ברונזה עם אינליי כסף ונחושת עם תמונות סצינות צייד, פרס, קוטר 19 ס"מ
Brozne bowl with silver and copper inlay,with images of hunting scenes, Persia, 19 cm diameter

256-2283


$260 | Sold for: $260
קערת ברונזה עם אינליי כסף ונחושת תמונות סצינות צייד, פרס, קוטר 19 ס"מ
Brozne bowl with silver and copper inlay,images of hunting scenes, Persia, 19 cm diameter

256-2284


$100 | Sold for: $100
כלי ברונזה עתיק לחיתוך דמוי גרזן פרס-הודו
Antique bronze ax shaped cutting implement, Persia-India