225-2263


$80
שרפרף עץ אפריקני, עם עבודת גילוף צורת ראשי בעלי חיים
African wooden stool, with animal head carvings

225-3205


$25
גילוף עץ אבוני, טורסו של גבר, קניה, אפריקה
Ebony carving, man’s torso, Kenya Africa

225-3206


$25
עבודת גילוף עץ אבוני, אישה כותשת, קניה , אפריקה
Ebony carving, woman pounding, Kenya, Africa

225-3207


$25
עבודת גילוף עץ אבוני, לוחם, קניה, אפריקה
Ebony carving, warrior, Kenya, Africa

225-3208


$25
גילוף עץ אבוני, טורסו של גבר, קניה, אפריקה
Ebony carving, man’s torso, Kenya Africa

225-3209


$25
שבעה גילופי עץ בצורת דמויות עם שילוב מתכת, קניה, אפריקה
Seven wood carvings, figure shaped, with integrated metal, Kenya, Africa

225-3210


$25
עבודת גילוף רוזווד, נחש קוברה
Rosewood carving, cobra

225-3211


$25
שני גילופי עץ אבוני אפריקניים, טורסו נשים
Two African ebony carved figurines, torsos of women

225-3212


$25
פיגורת עץ אפריקנית, טורסו אישה
African wooden figurine, woman’s torso

225-3213


$25
שש פיגורות עץ אפריקניות מגולפות דמויות שונות (לאחת פגם)
Six carved African wood figurines, different figures (one damaged)

225-3214


$25 | Sold for: $25
פיגורת עץ אבוני אפריקנית אישה עם תינוק קשור על הגב ומעדר
African ebony figurine, woman with baby tied to her back and a hoe

225-3215


$25
פיגורת עץ מגולפת וצבועה, עם עבודת חרוזים, טורסו של גבר משבט הזולו
Carved and colored wooden figurine with bead work, torso of a Zulu tribesman

225-3216


$25
גילוף עץ אבוני, אפריקה טורסו של אישה, קניה
Ebony carving, woman’s torso, Kenya Africa

225-3217


$25
פיגורת עץ מגולפת וצבועה, עם עבודת חרוזים, טורסו של גבר משבט הזולו
Carved and colored wooden figurine with bead work, torso of a Zulu tribesman

225-3218


$25
עבודת גילוף עץ אבוני, זקן השבט, קניה, אפריקה
Ebony carving, old tribesman, Kenya, Africa

225-3219


$25
גילוף עץ אבוני, טורסו של גבר, קניה, אפריקה
Ebony carving, man’s torso, Kenya Africa

225-3220


$25
עבודת גילוף עץ אבוני, אישה, קניה , אפריקה
Ebony carving, woman, Kenya, Africa

225-3221


$25
גילוף עץ אבוני, טורסו של אישה, קניה, אפריקה
Ebony carving, woman’s torso, Kenya Africa

225-3222


$25
פיגורת ברזל אפריקנית, רוכב על סוס
African iron figurine, equestrian

225-3223


$25
גילוף עץ אבוני, טורסו של אישה, קניה, אפריקה
Ebony carving, Africa, woman’s torso, Kenya

225-3224


$25
עבודת גילוף עץ אבוני, אישה עם כד על הראש, קניה, אפריקה
Ebony carving, woman carrying a jug on her head, Kenya, Africa

225-3225


$25 | Sold for: $25
שני כלי נגינה אפריקנים: תוף יד וכלי רעשן
Two African musical instruments, hand drum and rattle

226-2390


$60 | Sold for: $75
פיגורת עץ אפריקנית, היפופוטם פגם קל
African wooden figurine, hippopotamus, minor damage

226-2391


$100 | Sold for: $130
פיגורת ברונזה אפריקנית, אזור בנין, טורסו ראש שבט
African metal figurines, Benin region, "Oba" tribal chief.

226-2392


$80
פיגורת ברונזה אפריקנית אזור בנין, טורסו של אישה,
African metal figurines, Benin region, woman torso.

226-2393


$120 | Sold for: $120
מקטרת אפריקנית, עבודת יציקת מתכת, אזור קאמרון עם דמויות ומסכות
African pipe, molded metal work, Cameroon region, with figures and masks

226-2394


$90 | Sold for: $120
פיגורת ברונזה אפריקנית, אזור בנין לוחם על סוס
African bronze figurine, Benin region, warrior on horseback

226-2395


$80 | Sold for: $80
פיגורת אבן, פרוטומה של לוחם זולו, דרום אפריקה
South African stone figurine, bust of a Zulu warrior

227-446


$25
פיגורת עץ אפריקנית, אישה מניקה
Wooden African figurine, nursing woman

227-447


$90 | Sold for: $100
פיגורת ברונזה מבנין אפריקה צורת ראש שבט
African bronze figurine, chief shaped

227-448


$60 | Sold for: $60
עבודת גילוף עץ אבוני, אפריקה תזמורת
Ebony wood carving, Africa, orchestra

229-2535


$50 | Sold for: $50
עבודת גילוף אפריקנית עתיקה, מזלג Senegal 1881
Antique African carving, fork, Senegal, 1881

229-2536


$425
מסכה אפריקנית, עץ ומתכת אורך 60 ס"מ
African mask, wood and metal, length 60 cm

229-2537


$60
מקל עץ עם עבודת גילוף, שדים ובעלי חיים
Wooden stick with carved daemons and animals

230-2160


$40 | Sold for: $40
ארבע עבודות גילוף אפריקניות לתליה
Four African carvings, for hanging on the wall

230-2161


$50 | Sold for: $50
עבודת גילוף עץ אפריקנית משפחה
African wood carving, family

230-2162


$40
שש עבודות גילוף עץ אפריקנית
Six African wood carvings

230-2163


$60
מסכה שבטית, אפריקה
Tribal mask, Africa

230-2164


$40
פיגורת אבן דרום אפריקנית, טורסו של אשת שבט מסאי
South African stone figurine, torso of a Maasai tribeswoman

230-2165


$75
קופסת ברונזה, צורת דג, בנין אפריקה
Fish shaped bronze box, Benin, Africa

230-2166


$50 | Sold for: $50
לוט של שמונה פריטים אפריקניים: עבודות גילוף עץ, מחרוזת וצמיד
Lot of eight African items: six wood carvings, a string of beads and a bracelet

233-2315


$35 | Sold for: $35
מסכת קישוט מעץ אבוני, ניגריה
Decorative ebony mask, Nigeria

233-2316


$450
מסכת עץ אפריקנית, מסכת "מנדה"
African wooden “Mende” mask

233-2317


$80 | Sold for: $80
אצעדה אפריקנית
African bracelet

234-2352


$40 | Sold for: $40
בובת ג'וג'ו קטנה, עץ מגולף לשמירה על הבית מפני רוחות רעות
Small wood carved Juju doll, to guard the house from evil spirits

234-2353


$90
פיגורת ברונזה (צעצוע), איש על סוס, בנין, אפריקה
Bronze figurine (toy), man on horseback, Benin, Africa

234-2354


$90
פיגורת עץ מגולפת, בנין, אפריקה מלכת אובה
Carved wooden figurine, Benin, Africa, Iyoba (Queen Mother)

236-2380


$40
תוף אפריקני
African drum

236-2381


$60 | Sold for: $60
שני סכיני קרב אפריקנים, צורת צמידים
Two African battle knives, bracelet shaped

236-2382


$40 | Sold for: $65
עבודת גילוף עץ אפריקנית זוג עם תינוק מעל מסרק גדול, 51 ס"מ
African wood carving, couple with an infant over a large comb, 51 cm high

236-2383


$90 | Sold for: $90
כסא הנקה, שבט הזולו, מזרח אפריקה
Nursing chair, Zulu tribe, East Africa

236-2384


$40 | Sold for: $50
רומח, קניה אפריקה
Lance, Kenya, Africa

236-2385


$90
מסכת עץ אפריקנית, פני לוחם עם תופסני פח נחושת, אורך 38 ס"מ
African wooden mask, warrior's face, copper tin clasps, 38 cm long

236-2386


$60
פיגורת ברונזה עבודת בנין זקן יושב על שרפרף
Bronze figurine, Benin work, old man seated on a stool

236-2387


$120 | Sold for: $120
עבודת חריטה ע"ג עצם ג'ירפה חיות אפריקניות: פיל, בופאלו, קרנף, אריה ונמר
P. Nustie
Engraving on giraffe bone, African wildlife: elephant, buffalo, rhinoceros, lion and leopardP. Nustie

238-021


$100 | Sold for: $160

French colonies collection of stamps with errors.

238-024


$80 | Sold for: $90

Africa, French colonies, collection of Mint & Used stamps and sheets, many imperfs and better items in 2 albums.

238-025


$150

Africa, Central Africa, Guinea, Tchad, Mint & Used stamps, incl. many delux sheets and imperf. Stamps in two albums.

238-026


$80

Africa,Central Africa, collection of MNH stamps, many topical: Aviation, Soccer, Animals, Space, 2 albums and one album of covers.

238-027


$200 | Sold for: $325

France colonies- Somali coast full sheet, inverted center, Rare!!!

238-028


$120

Central Africa- Mint & Used stamp collection incl. many imperf stamps and Delux sheet in album.

238-029


$300 | Sold for: $300

French colonies, Martinique, New Caledonia, Madagascar, Morocco, Mint & Used stamp collection in album, very high catalogue value!!

238-030


$100

Cameroun 1940 Spitfire Reg flight cover.

238-031


$200

Belgian Congo 1886-1894 collection of Mint stamps, Scott catalogue value $ 1000 +.

238-032


$200

Belgian Congo collection of Mint and Used stamps with very high catalogue value!!

238-033


$40

Ghana stamps collection 1957 to 1965, mostly MNH, incl. duplicates.

238-034


$40 | Sold for: $40

Liberia 1952 Jehudi Ashmun airmail ,25c set of 4 imperf proof blocks of 4 stamps.

238-035


$100

Sierra Leone collection of full MNH sheets, very high catalogue value!!

240-2247


$25 | Sold for: $25
שתי פיגורות עץ אבוני אפריקניות ראש איש עם זקן, וראש נער
Two ebony wood African figurines: head of a man with beard, and head of a boy

240-2248


$50
שתי פיגורות עץ אפריקניות אישה מניקה תינוק, וציפור
Two African wooden figurines: a woman feeding a baby, and a bird

240-2249


$25 | Sold for: $30
פיגורת עץ אבוני, אפריקנית טורסו של אישה משבט המסאי
African ebony figurine, torso of a woman of the Maasai People

240-2250


$50
כוס עץ , עבודת גילוף אפריקנית צורת ראש אדם
African carved wooden cup, human head shaped

240-2251


$25
פיגורת עץ אפריקנית, דמות
African wood figurine

240-2252


$90
קישוט אפריקני עשוי מפליז מעין פאוצ', וחרוזים שונים, אורך 66 ס"מ
African brass ornament, a kind of pouch, and various beads, length 66 cm

240-2253


$30 | Sold for: $30
קערית עשויה ממלכיית malachite קוטר 16 ס"מ
Small malachite bowl, diamter 16 cm

240-2254


$140
זוג שרפרפים מעץ מגולף, אפריקה כ"א צורת תרנגולת, גובה 40 ס"מ (פגמים)
Pair of carved wood stools, Africa, each shaped like a hen, height 40 cm (damages)

240-2255


$40 | Sold for: $40
מקל קצינים מקרן ומברשת לגירוש זבובים, קרן ושיער סוס, אפריקה
Horn made officer's stick and a brush to chase flies made of horn and horse's hair, Africa

240-2256


$200
עבודת גילוף עץ אפריקנית, שדה, גובה 60 ס"מ
African wood carving, female demon, height 60 cm

240-2257


$40
כלי נגינה, פעמון עץ, אפריקה
Musical instrument, wooden bell

240-2258


$280
מאפרת עץ מגולף אפריקנית, קערה על שלושה ראשים
African carved wooden ashtray, shaped like a bowl standing on three heads

240-2259


$40
שלוש פיגורות עץ אפריקניות גבר, אישה, וראש אישה
Three African wooden figurines: a man, a woman, and a woman's head

240-2260


$375
נבל "לובה" Luba Harp כלי מיתרים של שבט הלובה, זאיר, אפריקה, קשת מעץ מגולף צורת אישה, ששה מיתרים, תיבת תהודה עם כיסוי עור (עתיק, נדיר, נזקי עש), אורך 85 ס"מ
Luba harp, string instrument of the Luba tribe, Zaire, Africa, carved wooden bow in the shape of a woman, six strings, leather covered resonance box

240-2261


$50
עבודת גילוף עץ אבוני, אפריקה טורסו של גבר עם זקן, גובה 30 ס"מ
Ebony carving, Africa, torso of a bearded man, height 30 cm

240-2262


$400
כורסה וכלוב תרנגולות, אפריקה
African armchair and chicken coop

240-2263


$50 | Sold for: $55
מסכה שבטית, עתיקה, אפריקה
Antique tribal mask, Africa

240-2264


$400
כורסה וכלוב תרנגולות, אפריקה
African armchair and chicken coop

240-2265


$50
שתי פיגורות עץ אפריקניות, פיל וקרנף
Two African wooden figurines: Elephant and Rhinoceros

240-2266


$1200
פיגורת עץ עתיקה אפריקנית, אנטילופה פגמים
Antique African wood figurine, an antilope (damages)

241-2602


$40
סל עם מכסה, על המכסה שתי פיגורות עץ מגולפות, עבודה אפריקנית
Basket with lid, on the lid two carved wooden figures, African craft

241-2603


$120
מסכת ברונזה, בנין, אפריקה פני גבר עם זקן, אורך 23 ס"מ
Bronze mask, Benin, Africa, male face with beard, length 23 cm

241-2604


$50
פיגורת עץ אפריקנית, מתופף
Wooden African figure, drummer

241-2605


$40
זוג פיגורת עץ, קניה , אפריקה גבר ואישה
Pair of wooden figurines, Man and woman, Kenia

241-2606


$80
מסכת עץ אפריקנית, עבודת גילוף
Carved wooden masc, Africa

241-2607


$80
פיגורת עץ אבוני, טורסו אישה מסאית
Ebony wood figurine, Woman's Torso, Africa

241-2608


$50
פיגורת עץ אבוני, ראש אישה אפריקה
Ebony wood figurine, Woman's head, Africa

241-2609


$40
מקל מגולף, עץ אבוני, אפריקה
Carved ebony wood stick, Africa

241-2610


$75
פיגורת עץ אבוני, ראש אישה אפריקה
Carved ebony wood figurine, woman's head, Africa

241-2611


$30
שלוש פיגורות עץ אבוני, משפחת היפופותמים
Three ebony wood figurines, family of Hippopotamus

241-2612


$30
שלוש פיגורות עץ אבוני משפחת היפופותמים
Three ebony wood figurines, family of Hippopotamus

241-2613


$40 | Sold for: $40
פיגורת עץ אפריקנית, פילה עם פילון
Carved wood figurine, elephant mother and baby, Africa

241-2614


$50
פיגורת עץ אפריקנית, קרנף
Carved ebony wood figurine, Rhino, Africa

241-2615


$30
פיגורת עץ אבוני אפריקנית, קרנף
Carved ebony wood figurine, Rhino, Africa

241-2616


$40
מקל אפריקני מגולף, עץ אבוני
Carved ebony wood stick, Africa

241-2617


$50
זוג פיגורות עץ אפריקניות גבר ואישה קשורים ושרשרת, (הכל מגולף מחתיכה אחת)
Pair of figurines made from one piece, chained man and woman, Africa

243-2404


$40
פיגורת עץ אפריקנית עתיקה אישה כורעת, גובה 33 ס"מ
Antique African wooden figure, crouching woman, height 33 cm

243-2405


$90
פיגורת עץ אפריקנית, אישה גובה 78 ס"מ
African wooden figure, woman, height 78 cm

243-2406


$40
פיגורת עץ אפריקנית, לוחם גובה 37 ס"מ
African wooden figure, warrior, height 37 cm

243-2407


$300
כורסת מסע בשילוב כלוב תרנגולות, אפריקה
African armchair integrated with chicken coop

243-2408


$40
קופסת נחושת, עבודה שבטית דרום אפריקה, גובה 12 ס"מ
Copper box, tribal handiwork, South Africa, height 12 cm

243-2409


$300
כורסת מסע בשילוב כלוב תרנגולות, אפריקה
African armchair integrated with chicken coop

243-2410


$75
חמש משקלות למטבעות וזהב דרום אפריקה, המאה ה-19
Five scales for coins and gold, South Africa, 19th century

243-2411


$25 | Sold for: $25
פגיון, מזרח אפריקה, להב ברזל ידית ונדן עור
Dagger, Eastern Africa, iron blade, leather hilt and sheath

245-2402


$25
פיגורת גילוף עץ אבוני, ראש אישה, קניה אפריקה
Carved ebony figure, head of a woman, Kenya, Africa

245-2403


$300
פיגורת "פטיש" של אישה סגולה לפוריות, שבט Baoule, חוף השנהב
"Hammer" female figure, talisman of fertility, Baoule People, Ivory Coast

245-2404


$40 | Sold for: $40
קנקן מים, נחושת רקועה, צפון אפריקה
Hammered copper water pitcher, North Africa

245-2405


$350
כלי כסף, עבודת ריקוע, צפון אפריקה
Hammered silver vessel, North Africa

245-2406


$120
חמש עבודות ברונזה מיניאטוריות, בנין אפריקה: בופאלו, נמר, ציפור, ציפורים ליד מים, כס ראש שבט
Five miniature bronze works, Benin, Africa: Buffalo, Leopard, Bird, Birds next to the water, Tribal Chief's throne

245-2407


$550
מסכה אפריקנית, שבט ה-Marka צפון מערב מאלי
African mask, of the Marka People in north western Mali

245-2408


$240
מסכת עץ אפריקנית, שבט ה-Gouro חוף השנהב
African wooden mask, Gouro tribe, Ivory Coast

245-2409


$550
מסכה אפריקנית, שבט ה-Marka צפון מערב מאלי
African mask, of the Marka People in north western Mali

260-480


$30
עבודת גילוף אבוני אפריקנית ג'ירפה, גובה 30 ס"מ
African ebony carving, giraffe, height 30 cm

260-481


$50
שתי עבודות גילוף אבוני אפריקניות ראש עם זקן, ולוחם מסאי, 19, 20 ס"מ
Two African ebony carvings, head with beard and a Maasai warrior, 19, 20 cm

260-482


$30
מחזיק ספרים, עבודת גילוף אבוני אפריקנית, ראש דמות מסאי, גובה 22 ס"מ
African carved ebony bookend, head of a Maasai figure, height 22 cm

260-483


$60
ארבע עבודות גילוף אבוני אפריקניות שני גברים זקנים, אישה וילד, הגבוה ביותר 28 ס"מ
Four African ebony carvings, two old men, a woman and child, the tallest 28 cm

263-184


$280
נבל "לובה" Luba Harp כלי מיתרים של שבט הלובה, זאיר, אפריקה, קשת מעץ מגולף צורת אישה, ששה מיתרים, תיבת תהודה עם כיסוי עור (עתיק, נדיר, נזקי עש), אורך 85 ס"מ
Luba harp, string instrument of the Luba tribe, Zaire, Africa, carved wooden bow in the shape of a woman, six strings, leather covered resonance box

268-410


$40
פיגורת אבן, Durica-Marocco אזור הסהרה, אורך 21 ס"מ
Stone figurine, Durica-Morocco, Sahara region, , length 21 cm

268-411


$50
חמישה צלבים, אתיופיה לחלקם מחרוזות
Four crucifixes, Ethiopia, some with necklaces

268-412


$50
מקטיר, קופסת ברונזה דרום אתיופיה, צורת פרה, פגמים, 16X16X9
Incense burner, bronze box, southern Ethiopia,cow shaped, damages, 16X16X9

268-414


$25 | Sold for: $25
קופסת עור, שבט המסאי אפריקה
Leather box, Maasai People, Africa

268-415


$40
פגיון "קומי", מרוקו, צפון אפריקה להב לא מחודד, נדן וידית מחומר דמוי קרן ומתכת, אורך פגיון 34 ס"מ
Moroccan Koummya dagger, North Africa, unsharpened blade, sheath and hilt of metal and horn like material, dagger length 34 cm

268-416


$25
כף קישוט, עבודת גילוף עץ אפריקנית, ידית צורת פני גבר, אורך 44 ס"מ
Decorative spoon, african wood carving, handle shaped like a man's face, length 44 cm

268-417


$45
זוג אצעדות ברונזה, אמצעי תשלום אפריקני
Pair of bronze bracelets, (african payment means)

268-418


$25
קרס ביתי, אפריקה
African hook

268-419


$50
מסכה טקסית אפריקנית, סגנון Senafa, שברים, גובה 72 ס"מ
African ceremonial masc, in style of Senafa, breaks, height 72 cm

268-420


$25
מסכת ברונזה מיניאטורית דוגמת Sennfa, אפריקה, 16X10.5
Miniature bronze masc, in style of Sennfa, Africa, 16X10.5

268-421


$70 | Sold for: $70
זוג פיגורות עץ אפריקניות גבר ואישה
Pair of African wood carvings, man and woman

268-422


$25 | Sold for: $25
חליל אפריקני, אורך 30.5 ס"מ
African flute, length 30.5 cm

268-423


$70
לוט 12 כלי טואלט אפריקנים
Lot of 12 African toiletry articles

268-424


$25
צמיד פעמונים, אפריקה
Bell bracelet, Africa

268-425


$75
פגיון גדול, מערב אפריקה ידית ונדן עשויים עץ, אורך הפגיון 49 ס"מ
Large dagger, West Africa, wooden hilt and sheath, dagger length 49 cm

268-426


$30
זוג כפות קישוט, עבודות גילוף עץ אפריקניות, ידית צורת ראש גבר וראשי אישה, אורך 46, 47 ס"מ
Pair of african carved wooden spoons, handle in the shape of man's and woman's heads, length 46, 47 cm

268-427


$80
בובת פוריות אפריקנית, גאנה Ashanti Aknaba, גובה 32 ס"מ
African fertility doll, Ashanti Aknaba, Ghana, height 32 cm

268-428


$25 | Sold for: $25
פיגורת ציפור אפריקנית עשויה מקרן, רוחב 14, גובה 11 ס"מ
Figure of an african bird made of horn, width 14, height 11 cm

268-429


$80 | Sold for: $80
צמיד כסף, עבודת ריקוע אפריקנית כל חוליה עם תבליט מסכה, 91 גרם
Silver bracelet, African hammer work, each link embossed with a mask, 91 gm

268-430


$30
פיגורת ג'וג'ו, גילוף עצם אפריקני אורך 15.5 ס"מ
African carved bone Juju figure, length 15.5 cm

268-431


$80 | Sold for: $80
בובת פוריות אפריקנית, גאנה Ashanti Aknaba, גובה 31 ס"מ
African fertility doll, Ashanti Aknaba, Ghana, height 31 cm

268-432


$30 | Sold for: $30
ראש חנית אפריקנית, ברזל אורך 44 ס"מ
African spearhead, iron, length 44 cm

268-433


$90
פגיון גדול, שבט המסאי כנראה עשוי ממצ'טה, נדן וידית עם חיפוי עור, אורך הפגיון 36.5 ס"מ
Large dagger, Maasai tribe, probably made from a machete, leather covered sheath and hilt, dagger length 36.5 cm

268-434


$30
פסנתר בהונות אפריקני 21.5X10.5
African Thumb piano, 21.5x10.5 cm

268-435


$100
כובע טקסי אפריקני, עשוי עור וקש, קוטר 33 ס"מ
African ceremonial hat made of leather and straw, diameter 33 cm

268-436


$30
תכשיט אפריקני עשוי עור אורך רצועה 54 ס"מ
African piece of jewelry made of leather, strap length 54 cm

268-437


$100
פגיון בנדן לתליה על הזרוע אפריקה, אורך הפגיון 37.5 ס"מ
Dagger inside an arm-sheath, Africa, dagger length 37.5 cm

268-438


$35
פיגורת עץ אפריקנית עתיקה אישה, פגמים
Antique wood carved figurine, a woman, damaged

268-439


$120
חרב-פגיון, שבט המסאי, אפריקה ידית ונדן חיפוי עור, אורך פגיון 45.5 ס"מ, פריט אותנטי,
Sword-dagger, Maasai tribe, Africa, leather covered hilt and sheath, dagger length 45 cm, authentic artifact

268-440


$40
משענת ראש, במקום כרית, אפריקה, גובה 20 ס"מ
Head rest, used as pillow , Africa, height 20 cm

268-441


$120
אלבום צילומים של חגיגות 25 שנה לעצמאות חוף השנהב, 1964, כולל ס"ה 87 צילומי שחור-לבן
Album with photographs of the celebrations of 25 years independence ivory coast 1964, including 87 black-white photographs

268-442


$40 | Sold for: $45
מסכה טקסית אפריקנית, עץ מגולף, פני ינשוף, 28X23X13
African ceremonial mask, carved wood, owl's face, 28X23X13

268-443


$150
פיגורת עץ אפריקנית, טורסו של איש זקן, גובה 52 ס"מ, רוחב 28 ס"מ
African wood figure, old man torso, height 52 cm, width 28 cm

268-444


$40
אגרטל תולה, ברונזה, בנין אפריקה, 18X10.5X6 ס"מ
Bronze hanging vase, Benin, Africa, 18X10.5X6 cm

268-445


$300
עבודת גילוף אפריקנית עץ אבוני, סצינת כפר, מערב אפריקה, 49X122
African ebony wood carving, village scene, west Africa, 49X122

268-446


$40
שש עבודות גילוף אפריקניות עץ אבוני, שלושה פני בני אדם ושלושה צבאים
Six African ebony wood carvings, three human faces and three deers

268-447


$375 | Sold for: $375
פיגורת עץ אבוני, אפריקנית אישה מניקה, גובה 76 ס"מ
African ebony wood figure, woman breast feeding, height 76 cm

268-448


$40
חץ הטלה אפריקני עשוי עץ אורך 40.5 ס"מ
African throwing arrow, made of wood, length 40.5 cm

268-449


$400
פיגורת עץ אפריקנית: אישה מניקה תינוק, לאישה כד על הראש, ועל הכד יושבת ציפור, גובה כולל 74 ס"מ
African wooden figure, woman breastfeeding a baby, the woman has an urn on her head, on which a bird is seated, total height 74 cm

268-450


$800 | Sold for: $800
פיגורת עץ אפריקנית, דמות איש שד (ג'וג'ו), תיקונים, גובה 106 ס"מ
African wood figure, image of a man-demon (juju), repairs, height 106 cm

268-451


$800 | Sold for: $800
פיגורת עץ אפריקניות, דמות אישה -שדה (ג'וג'ו), תיקונים,
African wood figure, image of a woman-demon (juju), repairs,

268-452


$40
פגיון אפריקני עשוי מעצם מגולפת אורך 34 ס"מ
African dagger, carved bone, length 34 cm

268-453


$40
חנית "תקע" (פגיון), ברזל עבודה איכותית, אפריקה, אורך 42 ס"מ
Iron "thrusting" spear (dagger), quality work, Africa, length 42 cm