268-410


$40
פיגורת אבן, Durica-Marocco אזור הסהרה, אורך 21 ס"מ
Stone figurine, Durica-Morocco, Sahara region, , length 21 cm

268-411


$50
חמישה צלבים, אתיופיה לחלקם מחרוזות
Four crucifixes, Ethiopia, some with necklaces

268-412


$50
מקטיר, קופסת ברונזה דרום אתיופיה, צורת פרה, פגמים, 16X16X9
Incense burner, bronze box, southern Ethiopia,cow shaped, damages, 16X16X9

268-414


$25 | Sold for: $25
קופסת עור, שבט המסאי אפריקה
Leather box, Maasai People, Africa

268-415


$40
פגיון "קומי", מרוקו, צפון אפריקה להב לא מחודד, נדן וידית מחומר דמוי קרן ומתכת, אורך פגיון 34 ס"מ
Moroccan Koummya dagger, North Africa, unsharpened blade, sheath and hilt of metal and horn like material, dagger length 34 cm

268-416


$25
כף קישוט, עבודת גילוף עץ אפריקנית, ידית צורת פני גבר, אורך 44 ס"מ
Decorative spoon, african wood carving, handle shaped like a man's face, length 44 cm

268-417


$45
זוג אצעדות ברונזה, אמצעי תשלום אפריקני
Pair of bronze bracelets, (african payment means)

268-418


$25
קרס ביתי, אפריקה
African hook

268-419


$50
מסכה טקסית אפריקנית, סגנון Senafa, שברים, גובה 72 ס"מ
African ceremonial masc, in style of Senafa, breaks, height 72 cm

268-420


$25
מסכת ברונזה מיניאטורית דוגמת Sennfa, אפריקה, 16X10.5
Miniature bronze masc, in style of Sennfa, Africa, 16X10.5

268-421


$70 | Sold for: $70
זוג פיגורות עץ אפריקניות גבר ואישה
Pair of African wood carvings, man and woman

268-422


$25 | Sold for: $25
חליל אפריקני, אורך 30.5 ס"מ
African flute, length 30.5 cm

268-423


$70
לוט 12 כלי טואלט אפריקנים
Lot of 12 African toiletry articles

268-424


$25
צמיד פעמונים, אפריקה
Bell bracelet, Africa

268-425


$75
פגיון גדול, מערב אפריקה ידית ונדן עשויים עץ, אורך הפגיון 49 ס"מ
Large dagger, West Africa, wooden hilt and sheath, dagger length 49 cm

268-426


$30
זוג כפות קישוט, עבודות גילוף עץ אפריקניות, ידית צורת ראש גבר וראשי אישה, אורך 46, 47 ס"מ
Pair of african carved wooden spoons, handle in the shape of man's and woman's heads, length 46, 47 cm

268-427


$80
בובת פוריות אפריקנית, גאנה Ashanti Aknaba, גובה 32 ס"מ
African fertility doll, Ashanti Aknaba, Ghana, height 32 cm

268-428


$25 | Sold for: $25
פיגורת ציפור אפריקנית עשויה מקרן, רוחב 14, גובה 11 ס"מ
Figure of an african bird made of horn, width 14, height 11 cm

268-429


$80 | Sold for: $80
צמיד כסף, עבודת ריקוע אפריקנית כל חוליה עם תבליט מסכה, 91 גרם
Silver bracelet, African hammer work, each link embossed with a mask, 91 gm

268-430


$30
פיגורת ג'וג'ו, גילוף עצם אפריקני אורך 15.5 ס"מ
African carved bone Juju figure, length 15.5 cm

268-431


$80 | Sold for: $80
בובת פוריות אפריקנית, גאנה Ashanti Aknaba, גובה 31 ס"מ
African fertility doll, Ashanti Aknaba, Ghana, height 31 cm

268-432


$30 | Sold for: $30
ראש חנית אפריקנית, ברזל אורך 44 ס"מ
African spearhead, iron, length 44 cm

268-433


$90
פגיון גדול, שבט המסאי כנראה עשוי ממצ'טה, נדן וידית עם חיפוי עור, אורך הפגיון 36.5 ס"מ
Large dagger, Maasai tribe, probably made from a machete, leather covered sheath and hilt, dagger length 36.5 cm

268-434


$30
פסנתר בהונות אפריקני 21.5X10.5
African Thumb piano, 21.5x10.5 cm

268-435


$100
כובע טקסי אפריקני, עשוי עור וקש, קוטר 33 ס"מ
African ceremonial hat made of leather and straw, diameter 33 cm

268-436


$30
תכשיט אפריקני עשוי עור אורך רצועה 54 ס"מ
African piece of jewelry made of leather, strap length 54 cm

268-437


$100
פגיון בנדן לתליה על הזרוע אפריקה, אורך הפגיון 37.5 ס"מ
Dagger inside an arm-sheath, Africa, dagger length 37.5 cm

268-438


$35
פיגורת עץ אפריקנית עתיקה אישה, פגמים
Antique wood carved figurine, a woman, damaged

268-439


$120
חרב-פגיון, שבט המסאי, אפריקה ידית ונדן חיפוי עור, אורך פגיון 45.5 ס"מ, פריט אותנטי,
Sword-dagger, Maasai tribe, Africa, leather covered hilt and sheath, dagger length 45 cm, authentic artifact

268-440


$40
משענת ראש, במקום כרית, אפריקה, גובה 20 ס"מ
Head rest, used as pillow , Africa, height 20 cm

268-441


$120
אלבום צילומים של חגיגות 25 שנה לעצמאות חוף השנהב, 1964, כולל ס"ה 87 צילומי שחור-לבן
Album with photographs of the celebrations of 25 years independence ivory coast 1964, including 87 black-white photographs

268-442


$40 | Sold for: $45
מסכה טקסית אפריקנית, עץ מגולף, פני ינשוף, 28X23X13
African ceremonial mask, carved wood, owl's face, 28X23X13

268-443


$150
פיגורת עץ אפריקנית, טורסו של איש זקן, גובה 52 ס"מ, רוחב 28 ס"מ
African wood figure, old man torso, height 52 cm, width 28 cm

268-444


$40
אגרטל תולה, ברונזה, בנין אפריקה, 18X10.5X6 ס"מ
Bronze hanging vase, Benin, Africa, 18X10.5X6 cm

268-445


$300
עבודת גילוף אפריקנית עץ אבוני, סצינת כפר, מערב אפריקה, 49X122
African ebony wood carving, village scene, west Africa, 49X122

268-446


$40
שש עבודות גילוף אפריקניות עץ אבוני, שלושה פני בני אדם ושלושה צבאים
Six African ebony wood carvings, three human faces and three deers

268-447


$375 | Sold for: $375
פיגורת עץ אבוני, אפריקנית אישה מניקה, גובה 76 ס"מ
African ebony wood figure, woman breast feeding, height 76 cm

268-448


$40
חץ הטלה אפריקני עשוי עץ אורך 40.5 ס"מ
African throwing arrow, made of wood, length 40.5 cm

268-449


$400
פיגורת עץ אפריקנית: אישה מניקה תינוק, לאישה כד על הראש, ועל הכד יושבת ציפור, גובה כולל 74 ס"מ
African wooden figure, woman breastfeeding a baby, the woman has an urn on her head, on which a bird is seated, total height 74 cm

268-450


$800 | Sold for: $800
פיגורת עץ אפריקנית, דמות איש שד (ג'וג'ו), תיקונים, גובה 106 ס"מ
African wood figure, image of a man-demon (juju), repairs, height 106 cm

268-451


$800 | Sold for: $800
פיגורת עץ אפריקניות, דמות אישה -שדה (ג'וג'ו), תיקונים,
African wood figure, image of a woman-demon (juju), repairs,

268-452


$40
פגיון אפריקני עשוי מעצם מגולפת אורך 34 ס"מ
African dagger, carved bone, length 34 cm

268-453


$40
חנית "תקע" (פגיון), ברזל עבודה איכותית, אפריקה, אורך 42 ס"מ
Iron "thrusting" spear (dagger), quality work, Africa, length 42 cm