250-1401


$40
אלבום "במה עברית" ע"י בית חרושת לסיגריות אחים מספרו בע"מ, ת"א (ריק ברובו, נקבי עש)
Album "Bama (vrit", by the Maspero Bros. Cigarette Factory Ltd., Tel Aviv (mostly empty, moth damages)

250-1402


$50 | Sold for: $95
"המשכנעים - חבורת בריידי" אלבום תמונות, חברת פיק-אפ, 1972, שלם (פגמים)
"The Persuaders – The Brady Bunch", picture album, Pick-Up company, 1972, complete (damages)

250-1403


$50
אלבום "תמונות לדברי ימי ישראל" בית חרושת לסיגריות אחים מספרו בע"מ, ת"א (חסרות כ-20 תמונות)
Album "Tmunot L'Divrei |Yemei Israel", Maspero Bro. Cigarette Factory Ltd., Tel Aviv (20 cards missing)

250-1404


$50 | Sold for: $95
העולם המופלא 5, עולם ומלואו שלם, פגמים, כתמים
HaOlam HaMufla 5, Olam U'mlo'o, complete, damages, stains

250-1405


$50 | Sold for: $80
העולם המופלא חוברת ראשונה הוצ' נירם, שנות ה-70, פגמים, חסרה תמונה מס 387
HaOlam HaMufla, firs edition, publ. Nirm, 1970's, missing card no' 387

250-1406


$70 | Sold for: $120
"מבט לספורט", אלבום תמונות כדורגל, כדורסל, התעמלות וכו', 1976, פגמים, חסרות 11 תמונות
"Mabat L'Sport", picture album, soccer, basketball, gymnastics etc., 1976, damages, missing 11 cards

250-1407


$50 | Sold for: $55
העולם המופלא 2, חי וצומח, הוצ' נירם, שנות ה-70, פגמים, חסרות 6 תמונות
HaOlam HaMufla 2, Chy V'Tzomeach, publ. Nirm, 1970's, a few cards are missing

250-1408


$70 | Sold for: $130
כסף מכל העולם, אלבום תמונות הוצ' ש. דנון, ת"א, חסרה תמונה אחת
Money from around the world, picture album, publ. S. Danon, Tel Aviv, one card missing