225-2384


$3400
ספר תפילה פרובוסלבי עתיק טקסט ברוסית עתיקה, שער עם חיתוך עץ, כריכת עור עם חמישה פלקים רקועים, המרכזי מוזהב
Antique Russian Orthodox prayer book, ancient Russian text, woodcut title page, leather binding with five hammered plaques, the central one gilt

225-2385


$25 | Sold for: $25
Old London Street Cries with many woodcuts and handcolored front piece, London 1885
Old London Street Cries with many woodcuts and hand colored front piece, London 1885

225-2386


$120 | Sold for: $550
שלושה ספרים כרוכים יחד אודות השפה הרוסית, הפרסית, ההודית, והטיבטנית, המאה ה18
Three books bound together, regarding the Russian, Indian and Tibetan languages, 18th c

225-2387


$40
Historia de los Movimientos separacion y Guerra de Catluna en tiemp de Felipe IV, Paris 1826, 2 vol
Historia de los Movimientos separacion y Guerra de Catluna en tiemp de Felipe IV, Paris 1826, 2 vol

225-2388


$280
Epistola D. Pauli ad Hebraeos commentarius in Textus non Modo uni Agentorati , Strassboug 1680
Epistola D. Pauli ad Hebraeos commentarius in Textus non Modo uni Agentorati , Strassboug 1680

265-523


$50
Persian Tales or the thousand and one days vol II only, London 1789, 339 p, גרסה אנגלית קדומה של אלף לילה ולילה, חלק שני בלבד
Persian Tales or the thousand and one days, vol.II, London 1789, Eng-Ger. 339 pgs.

265-524


$140
Della Storia Universale vol V Parte X ספר עתיק כולל את תולדות העם היהודי (סיפורי התנ"ך), עם מפת ארץ ישראל ומראה המשכן במדבר (איטלקית), איטליה 1741
Della Storia Universale vol V Parte X, antique book including the history of the Jewish people (biblical stories), with a map of the holy land and view of the Tabernacle in the desert, (Italian) Italy 1741,

265-525


$50 | Sold for: $85
Au Pays de Samba Dionf proverbes Africans Aquarelles du Senegall et du Soudan par Mary Morih (no 61 de 250
Jerome et Jean Tharaud
Au Pays de Samba Dionf, proverbes Africans Aquarelles du Senegall et du Soudan par Mary Morih (no 61 de 250Jerome et Jean Tharaud

265-526


$180
Die Allgemeine Welthistorie Alte Historie II Bd. Halle 1767, 6 Karten ההסטוריה הכללית של העולם כרך 2 עם 6 מפות אודות תולדות עם ישראל 5 ובבל 1
D.F.E. Boysen
Die Allgemeine Welthistorie Alte Historie II Bd. Halle 1767, 6 KartenD.F.E. Boysen

265-527


$70
Zend Avesta im kleinen das ist Ormuzd's Lichtgesetz, oder Wort des Leben's an Zoroaster שלושה חלקים כרוכים יחד 60+132+190 עמ Riga 1783
J.F. Kleuker
Zend Avesta im kleinen das ist Ormuzd's Lichtgesetz, oder Wort des Leben's an Zoroaster, three parts bound together, 60+132+190 pgs., Riga 1783J.F. Kleuker

265-528


$350
La Perse ou Histoire moeurs et Coutumes des habitans de ce Royaume, 4vol, Paris 1823
M.E. Gauttier
La Perse ou Histoire moeurs et Coutumes des habitans de ce Royaume, 4vol, Paris 1823M.E. Gauttier