249-1172


$40
לוט 6 מפות טופוגרפיות, צבאיות, תקופת המנדט, 1:20000 ק"מ (not to be published), ביר זית, רמאללה, בית לחם, בידיה, בית פאז'אר, קבד
Six military topographic maps, British mandate time, 1:20000 km (not to be published): Bir Zeit, Rammalla, Beit Lechem, Bidia, Beit Fajjar, Kebed

249-1173


$80
מפת הים התיכון המזרחי בזמן בית שני עם נתיבי השליחים, מאה 18 Carte Particuliere des Pais que les Apottues out Parcourus, 320X446 mm
P. Starck
Carte Particuliere des Pais que les Apottues out Parcourus, 320X446 mmP. Starck

249-1174


$40 | Sold for: $45
מפה, כיבוש ירושלים ע"י נבוכדנצר מתוארך 1730
K. de Patter
Map, the conquest of Jerusalem by Nebuchadnezzar, dated 1730K. de Patter

249-1175


$100
מפת יציאת ילדי ישראל ממצרים לארץ ישראל, כולל את צפון מצרים וארץ ישראל, תחריט נחושת המאה ה-18 תיקוני נייר Sortie des enfants d'Israel hors D Egypte, 405X533 mm
Copper engraving, map of the journey of the children of Israel out of Egypt, , Sortie des enfants d'Israel hors D Egypte, 18th century, 405X533 mm

249-1176


$50
תחריט נחושת, מפת ירושלים המאה ה-18, כולל מפתח מקומות, Plan de la Ville de ,Jerusalem suivant Josephe de les Rabbins, 196X226 mm
Copper engraving, map of Jerusalem, 18th century, incl. key of places, Plan de la Ville de Jerusalem suivant Josephe de les Rabbins,196X226 mm

249-1177


$100
תחריט נחושת עם צביעת יד, מפת ארץ הקודש עם סיני פאריז 1694, לאור 422, Pinax Geographicus Patrarchatus Hierosolymitani, 400X520 mm
La Rue, Philipe de
Copper engraving with hand coloring, map of the Holy land with Sinai, Pinax Geographicus Patrarchatus Hierosolymitani, 400X520 mmLa Rue, Philipe de

249-1178


$50
תחריט נחושת עם צביעת יד, מפת יהודה וארץ הקודש Judee ou Terre Sainte, Paris 1790, Laor 670, 245X218 mm
Robert de Vaugondy
Copper engraving with hand coloring, map Judee ou Terre Sainte, Paris 1790, Laor 670, 245X218 mmRobert de Vaugondy

249-1179


$100
מפת ארץ הקודש עם חלוקה לפי שבטי ישראל תחריט נחושת עם צביעת יד, פאריז, 1662, לאור 688, , 387X485 mm, Geographiae Sacrae ex Veteri et NovoTestamen to Desumpter
Nicolas Sanson
Copper engraving with hand coloring, Geographiae Sacrae ex Veteri et NovoTestamen to Desumpter, Paris, 1662, Laor 688, 387X485 mmNicolas Sanson

249-1180


$50 | Sold for: $55
מפת ירושלים, תחריט נחושת תחילת המאה ה-18 עם מיספור מקומות, (ללא מפתח) La Ville de Ierusalem, 157X193 mm
Copper engraving, map of Jerusalem, early 18th century, with places' numbers (witout key),Ville de Ierusalem, 157X193 mm

249-1181


$100
מפת ירושלים בזמן בית שני תחילת המאה ה-18, לאור 1182, Plan de la Ville de Jerusalem, 345X396 mm
Map of Jerusalem during second temple, Early 18th century, Plan de la Ville de Jerusalem, Laor 1182, 345X396 mm

249-1182


$50 | Sold for: $55
תחריט נחושת עם צביעת יד, La Monarchie des Hebreux sous Salomon ou Le Royaume d'Israel, 233X400 mm פאריז 1748, לאור 660, המפה מודבקת לקרטון
Robert de Vaugundy
Coper engraving with hand coloring, map of La Monarchie des Hebreux sous Salomon ou Le Royaume d'Israel, Laor 660, map attached to cardboard, 233X400 mmRobert de Vaugundy

249-1183


$150
תחריט נחושת מפת ארץ ישראל חלוקה ל-12 שבטים, אנטוורפן 1572, לאור 46 , 335X492 מ"מ Terrae Israel omnis ante Canaan dicta in tribus undicim
Bened Arias Montanus
Copper engraving, Eretz-Israel divided into 12 tribes, Terrae Israel omnis ante Canaan dicta in tribus undicim, Antwerp, 1572, Laor 46, 335X492 mmBened Arias Montanus

249-1184


$60 | Sold for: $60
מפת ארץ הקודש לפי הברית החדשה תחריט נחושת בתוך ספר על הברית החדשה, מגדהבורג 1616
Bunting
Map of the Holy Land according to the New Testament, a copper engraving inside a book about the New Testament, Magdeburg, 1616Bunting

249-1185


$150
תחריט נחושת מפת ארץ ישראל בזמן אברהם אבינו. ולפני כיבוש הארץ,אנטוורפן 1572, שולים גזורים, לאור 45 Tabula Terrae Canaan Abrahae Tempore et anteduem, 325X505 מ"מ
Bened Arias Montanus
Copper engraving,Tabula Terrae Canaan Abrahae Tempore et anteduem,Antwerp, 1572, margins cut, Laor 45, 325X505 mmBened Arias Montanus

249-1186


$80
מפת ארץ ישראל עם צפון סיני וצפון מצרים וכן מפה נוספת של ארץ כנען, הדפסה ליטוגרפית עם קוים בצביעת יד, פאריז 1807 נייר מתפורר, לאור 490, Palestine ou Terre Sainte, 355X475 mm
P.G. Chanlair-E. Mentelle
Map of Eretz Israel Palestine ou Terre Sainte,with north Sinai with additional map of Canaan, Lithograph print with lines colored by hand, Paris, 1807, Laor 490, crumblling paper, 355X475 mmP.G. Chanlair-E. Mentelle

249-1187


$300
מפת תבליט 1:20000 עשויה עץ מגולף, ירושלים והסביבה, עם ציון הקו הירוק קוי הגבול לפי 67, וסמל חטיבת ירושלים חט. 16 56X105.5 ס"מ
Relief map 1:20000, made of carved wood, Jerusalem and surrounding, showing the "green line", border lines of 1967, and emblem of Jerusalem brigade 16, 56X105.5 cm

249-1188


$80
מפת יהודה ו-12 שבטי ישראל, תחריט נחושת עם צביעת יד פאריז 1787, לאור 122, Judea Seu Duodecim Tribus Israelis, 350X235 mm
Rigobert Bonne
Copper engravings with hand coloring, judea and 12 tribes, Judea Seu Duodecim Tribus Israelis, 350X235 mmRigobert Bonne

249-1189


$450
חיתוך עץ, מראה הרס ירושלים Destruccio Hernosoline, Anton Kobingen, Nuernberg 1493, Laor 1125, 255X516 mm
Hertmann Schedel
Wood cut, the destruction of Jerusalem, Destruccio Hernosoline, Anton Kobingen, Nuernberg 1493, Laor 1125, 255X516 mmHertmann Schedel

249-1190


$80
שלוש מפות: שתי מפות מצרים, כ"א 29X20 וסוריה 20X29.5
Stockhouse 1752-1677
Three maps: two of Egypt, each 29X20, and Syrie 20X29.5Stockhouse 1752-1677

249-1192


$45
תחריט, "מראה ירושלים המודרנית" (כתמים), 23.5X39
W.H.Bartlett
Engraving, "View of Modern Jerusalem" (stains)W.H.Bartlett

249-1193


$100 | Sold for: $100
תחריט, מראה העיר רמה (רמלה) 1677, 29X35
Olfert Dapper
Engraving, showing the city of Rama (Ramle) 1677, 29X35Olfert Dapper

249-1194


$100
הדפס, הקיסר הגרמני נכנס לשער יפו, ירושלים The German Emperor and staff entering Jerusalem via the Jaffa Gate, 31X52
Melton Prior ע"פ
Print, The German Emperor and staff entering Jerusalem via the Jaffa Gate, 31X52after Melton Prior