252-2209


$200
מחזיק פנקס עתיק, כסף חרוט עם הזהבה, תמונת בתים, 9.5X5.5 ס"מ
Antique notebook cover, engraved silver with gilding, image of houses, 9.5x5.5 cm

252-2210


$240
מחזיק פנקס עתיק, עשוי צדף מגולף שתי נערות, סביבות 1770, 10X6 ס"מ
Antique notebook cover, carved mother of pearl, two young girls, c. 1770, 10x6 cm

252-2211


$200
מחזיק פנקס עתיק, כסף חרוט עם הזהבה, תמונת בתים, 9.5X6 ס"מ
Antique notebook cover, engraved silver with gilding, image of houses, 9.5x6 cm

252-2212


$240
מחזיק פנקס עתיק, עשוי צדף מגולף, רועת כבשים, סביבות 1750, 9.8X6.5 ס"מ
Antique notebook cover, carved mother of pearl, shepherdess, c. 1750, 9.8X6.5 cm

252-2213


$200
מחזיק פנקס עתיק, כסף חרוט עם הזהבה, מונוגרמה, 9.5X6 ס"מ
Antique notebook cover, engraved silver with gilding, monogramed, 9.5x6 cm

252-2214


$260
מחזיק פנקס עתיק, מכסה כסף עם אינליי אמייל, עבודת יד אומן, צד אחורי כסף עם הזהבה, 9.5X6 ס"מ
Antique notebook cover, silver lid inlaid with enamel, artisanal work, backside gilded silver, 9.5x6 cm

252-2215


$200
מחזיק פנקס עתיק, כסף חרוט עם הזהבה, תמונת בתים, 9.5X6 ס"מ
Antique notebook cover, engraved silver with gilding, image of houses, 9.5x6 cm

252-2216


$280
מחזיק פנקס עתיק, עבודת אמייל צרפתית, ציורי ורדים, עם שיבוץ פנינים, 10X7 ס"מ
Antique notebook cover, French enamel work, painted roses, set with pearls, 10x7 cm

252-2217


$240
מחזיק פנקס עתיק, עשוי צדף מגולף אגרטל עם פרחים וארבעה ברבורים, 9.8X6.5 ס"מ
Antique notebook cover, carved mother of pearl, vase of flowers and four swans, 9.8X6.5 cm

252-2218


$280
מחזיק פנקס עתיק, עבודת אינליי כסף, בצרוף מיניאטורה מצוירת ביד, המאה ה19, Souvenir de Istanbul, 9.5X6 cm
Antique notebook cover, silver inlay work, with an addition of a hand painted miniature, 19th C., Souvenir de Istanbul, 9.5x6 cm