236-1173


$60
פסל ברונזה, "יציאת מצרים" חתום 88, מס 35 מס"ה 100, קוטר 130 מ"מ
בצלאל אהרון נ. 1926
Bronze sculpture “Exodus”, marked 88, out of a total of 100, diameter 130 mmBezalel Aharon b. 1926

236-1173


$60
פסל ברונזה, "יציאת מצרים" חתום 88, מס 35 מס"ה 100, קוטר 130 מ"מ
בצלאל אהרון נ. 1926
Bronze sculpture “Exodus”, marked 88, out of a total of 100, diameter 130 mmBezalel Aharon b. 1926

236-1174


$25
כלי מתכת, קערה עם פיגורת ציפור דרור, חתום
יואב חומסקי
Metal vessel, bowl with a sparrow figurine, signedYoav Chomsky

236-1174


$25
כלי מתכת, קערה עם פיגורת ציפור דרור, חתום
יואב חומסקי
Metal vessel, bowl with a sparrow figurine, signedYoav Chomsky

236-1175


$50
מונופרינט, דגים (לא חתום)
Monoprint, fish (not signed)

236-1175


$50
מונופרינט, דגים (לא חתום)
Monoprint, fish (not signed)

236-1176


$100
תצריב, רחוב בירושלים עם גמל חתום
איזנברג יעקב 1897-1966
Etching, street in Jerusalem with a camel, signedEisenberg Yaacov 1897-1966

236-1176


$100
תצריב, רחוב בירושלים עם גמל חתום
איזנברג יעקב 1897-1966
Etching, street in Jerusalem with a camel, signedEisenberg Yaacov 1897-1966

236-1177


$100
גואש, בתים בטבריה, לא חתום
איזנשר יעקב 1896-1980
Gouache, houses in Tiberias, not signedEisenscher Jacob 1896-1980

236-1177


$100 | Sold for: $110
גואש, בתים בטבריה, לא חתום
איזנשר יעקב 1896-1980
Gouache, houses in Tiberias, not signedEisenscher Jacob 1896-1980

236-1178


$25
רישום טוש, דמות ליד בתים חתום
אלטר אלקס
Ink drawing, figure next to houses, signedAlter Alex

236-1178


$25
רישום טוש, דמות ליד בתים חתום
אלטר אלקס
Ink drawing, figure next to houses, signedAlter Alex

236-1179


$50
רישום טוש, עירום אישה, חתום
ארמן צבי
Ink drawing, female nude, signedEhrman Zvi

236-1179


$50
רישום טוש, עירום אישה, חתום
ארמן צבי
Ink drawing, female nude, signedEhrman Zvi

236-1180


$100
אקוורל עם טוש, רחוב הזונות חתום
בונים שמואל
Aquarelle with ink, street of the prostitutes, signedBunim Shmuel

236-1180


$100
אקוורל עם טוש, רחוב הזונות חתום
בונים שמואל
Aquarelle with ink, street of the prostitutes, signedBunim Shmuel

236-1181


$240
גואש, קבר רבי מאיר בעל הנס, חתום
ברנר ציפורה
Gouache, tomb of Rabbi Meir Baal HaNess, signedBrener Zipora

236-1181


$240
גואש, קבר רבי מאיר בעל הנס, חתום
ברנר ציפורה
Gouache, tomb of Rabbi Meir Baal HaNess, signedBrener Zipora

236-1182


$40
תצריב, נוף, חתום
בקון יהודה נ. 1929
Etching, landscape, signedBacon Yehuda b. 1929

236-1182


$40
תצריב, נוף, חתום
בקון יהודה נ. 1929
Etching, landscape, signedBacon Yehuda b. 1929

236-1183


$50
רישום טוש, אישה שוכבת, חתום
ברנשטיין משה 1920-2006
Ink drawing, recumbent woman, signedBernstein Moshe 1920-2006

236-1183


$50
רישום טוש, אישה שוכבת, חתום
ברנשטיין משה 1920-2006
Ink drawing, recumbent woman, signedBernstein Moshe 1920-2006

236-1184


$120
שמן על בד, פרחים, חתום כולל קטלוג של האמנית
גולבהר פארידה
Oil on canvas, flowers, signed, including the artist's catalogGolbahar Farida

236-1184


$120
שמן על בד, פרחים, חתום כולל קטלוג של האמנית
גולבהר פארידה
Oil on canvas, flowers, signed, including the artist's catalogGolbahar Farida

236-1185


$500
שמן על לוח, בתים, חתום
גרוסברד יהושע 1900-1992
Oil on panel, houses, signedGrossbard Yehoshua 1902-1992

236-1185


$500 | Sold for: $750
שמן על לוח, בתים, חתום
גרוסברד יהושע 1900-1992
Oil on panel, houses, signedGrossbard Yehoshua 1902-1992

236-1186


$50
טוש עם אקוורל, נוף, חתום (מוקדם)
הנדלר דוד 1904-1984
Ink with aquarelle, landscape, signedHendler David 1904-1984

236-1186


$50
טוש עם אקוורל, נוף, חתום (מוקדם)
הנדלר דוד 1904-1984
Ink with aquarelle, landscape, signedHendler David 1904-1984

236-1187


$25
שמן על בד, פני גבר מזרחי
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, face of an oriental manWeintraub

236-1187


$25 | Sold for: $130
שמן על בד, פני גבר מזרחי
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, face of an oriental manWeintraub

236-1188


$120
שמן על בד, עץ
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, treeWeintraub

236-1188


$120 | Sold for: $400
שמן על בד, עץ
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, treeWeintraub

236-1189


$25
שמן על בד, פני גבר מזרחי
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, face of an oriental manWeintraub

236-1189


$25 | Sold for: $280
שמן על בד, פני גבר מזרחי
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, face of an oriental manWeintraub

236-1190


$25
שמן על בד, פני גבר מזרחי
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, face of an oriental manWeintraub

236-1190


$25 | Sold for: $300
שמן על בד, פני גבר מזרחי
וינטראוב Weintraub
Oil on canvas, face of an oriental manWeintraub

236-1191


$120
שמן על עץ, דומם (פירות על ארגז) חתום
וכסלר נ.
Oil on wood, still life, (fruit on a crate), signedWexler N.

236-1191


$120
שמן על עץ, דומם (פירות על ארגז) חתום
וכסלר נ.
Oil on wood, still life, (fruit on a crate), signedWexler N.

236-1192


$450
שמן על בד, פנים בית הכנסת של האר"י בצפת, חתום
וכסלר יעקב 1912-1995
Oil on canvas, interior of the HaAri Synagogue in Safed, signedWexler Yaacov 1912-1995

236-1192


$450
שמן על בד, פנים בית הכנסת של האר"י בצפת, חתום
וכסלר יעקב 1912-1995
Oil on canvas, interior of the HaAri Synagogue in Safed, signedWexler Yaacov 1912-1995

236-1193


$40
אקוורל, עין כרם, חתום 55
זינגר ב.
Aquarelle, Ein Karem, signed 55Zinger B.

236-1193


$40
אקוורל, עין כרם, חתום 55
זינגר ב.
Aquarelle, Ein Karem, signed 55Zinger B.

236-1194


$150
שמן על בד, צפת, חתום 1972
טאובר בלנקה
Oil on canvas, signed 1972Tauber Blanca

236-1194


$150
שמן על בד, צפת, חתום 1972
טאובר בלנקה
Oil on canvas, signed 1972Tauber Blanca

236-1195


$100
פסטל, מושבת הציירים בצפת חתום 1981
טאובר בלנקה
Pastel, the painters' colony in Safed, signed 1981Tauber Blanca

236-1195


$100
פסטל, מושבת הציירים בצפת חתום 1981
טאובר בלנקה
Pastel, the painters' colony in Safed, signed 1981Tauber Blanca

236-1196


$60
רישום טוש עם אקוורל שחור, נערה, חתום
טפלר שמואל 1918-1998
Black ink and aquarelle drawing, young girl, signedTepler Samuel 1918-1998

236-1196


$60
רישום טוש עם אקוורל שחור, נערה, חתום
טפלר שמואל 1918-1998
Black ink and aquarelle drawing, young girl, signedTepler Samuel 1918-1998

236-1197


$60
שמן על בד, הכותל המערבי חתום
יעקב
Oil on canvas, the western wall, signedYaacov

236-1197


$60
שמן על בד, הכותל המערבי חתום
יעקב
Oil on canvas, the western wall, signedYaacov

236-1198


$50
רישום טוש שחור, פני ילדה, חתום 1967
Leonid B.לאוניד
Black ink drawing, girl's face, signed 1967Leonid B

236-1198


$50
רישום טוש שחור, פני ילדה, חתום 1967
Leonid B.לאוניד
Black ink drawing, girl's face, signed 1967Leonid B

236-1199


$50
שמן על קרטון, דומם (פרחים באגרטל) חתום
Latori E.לטורי א
Oil on cardboard, still life (flowers in a vase), signedLatori E

236-1199


$50 | Sold for: $50
שמן על קרטון, דומם (פרחים באגרטל) חתום
Latori E.לטורי א
Oil on cardboard, still life (flowers in a vase), signedLatori E

236-1200


$400
רישום, דיוקן המשורר שאול טשרניחובסקי, חתום ע"י שניהם
ליטבינובסקי פנחס 1894-1985
Drawing, portrait of the poet Shaul Tchernichovsky, signed by bothLitvinovsky Pinchas 1894-1985

236-1200


$400 | Sold for: $400
רישום, דיוקן המשורר שאול טשרניחובסקי, חתום ע"י שניהם
ליטבינובסקי פנחס 1894-1985
Drawing, portrait of the poet Shaul Tchernichovsky, signed by bothLitvinovsky Pinchas 1894-1985

236-1201


$25
שמן על בד, דומם -פרחים באגרטל חתום, מאד פגום
Meisl G. מייסל
Oil on canvas, flowers in a vase, signed, severely damagedMeisl G

236-1201


$25
שמן על בד, דומם -פרחים באגרטל חתום, מאד פגום
Meisl G. מייסל
Oil on canvas, flowers in a vase, signed, severely damagedMeisl G

236-1202


$180
רישום טוש, דיוקן ילד, שנות ה50 חתום
עובדיהו (אובדובסקי) שמואל 1892-1963
Ink drawing, portrait of a boy, 1950’s, signedOvadyahu (Ovadovsky)Shmuel1892-1963

236-1202


$180
רישום טוש, דיוקן ילד, שנות ה50 חתום
עובדיהו (אובדובסקי) שמואל 1892-1963
Ink drawing, portrait of a boy, 1950’s, signedOvadyahu (Ovadovsky)Shmuel1892-1963

236-1203


$60
שמן על בד, דומם, חתום
עזוז דוד נ. 1942
Oil on canvas, still life, signedAzuz David b. 1942

236-1203


$60
שמן על בד, דומם, חתום
עזוז דוד נ. 1942
Oil on canvas, still life, signedAzuz David b. 1942

236-1204


$1200
חנוכיה גדולה עשויה ברזל הקדשה לחבר א. פינקוס במלאת 60 שנה, 1973
פלומבו דוד 1920-1960
Large iron Chanukah lamp, dedicated to A. Pincus on the occasion of his 60th birthday 1972Palombo David 1920-1960

236-1204


$1200
חנוכיה גדולה עשויה ברזל הקדשה לחבר א. פינקוס במלאת 60 שנה, 1973
פלומבו דוד 1920-1960
Large iron Chanukah lamp, dedicated to A. Pincus on the occasion of his 60th birthday 1972Palombo David 1920-1960

236-1205


$260
שמן על דיקט, אישה בלבוש מסורתי תימני, יושבת, חתום
פרנל פרנקל יצחק 1899-1981
Oil on plywood, seated woman in traditional Yemeni costume, signedFrenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

236-1205


$260 | Sold for: $280
שמן על דיקט, אישה בלבוש מסורתי תימני, יושבת, חתום
פרנל פרנקל יצחק 1899-1981
Oil on plywood, seated woman in traditional Yemeni costume, signedFrenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

236-1206


$600
שמן על בד, בתים בצפת, חתום הודבק על בד חדש
פרנל פרנקל יצחק 1899-1981
Oil on canvas, houses in Safed, signed, pasted to new canvasFrenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

236-1206


$600 | Sold for: $600
שמן על בד, בתים בצפת, חתום הודבק על בד חדש
פרנל פרנקל יצחק 1899-1981
Oil on canvas, houses in Safed, signed, pasted to new canvasFrenkel Frenel Yitzhak 1899-1981

236-1207


$120
שמן על בד, דוד וגולית, חתום
קובץ
Oil on canvas, David and Goliath, signedKovach

236-1207


$120 | Sold for: $120
שמן על בד, דוד וגולית, חתום
קובץ
Oil on canvas, David and Goliath, signedKovach

236-1208


$150
שמן על לוח אמנים, שתי נשים שותות קפה חתום
קוסובסקי אבינועם 1908-1981
Oil on panel, two women drinking coffee, signedKosovski Avinoam 1908-1981

236-1208


$150
שמן על לוח אמנים, שתי נשים שותות קפה חתום
קוסובסקי אבינועם 1908-1981
Oil on panel, two women drinking coffee, signedKosovski Avinoam 1908-1981

236-1209


$500
גואש, מופשט, חתום
קריזה יחיאל
Gouache, abstract, signedKrize Yehiel

236-1209


$500 | Sold for: $850
גואש, מופשט, חתום
קריזה יחיאל
Gouache, abstract, signedKrize Yehiel

236-1210


$120
שמן על בד, רחוב ליד הים ביפו חתום
רודן יהודה 1916-2000
Oil on canvas, street near the sea in Jaffa, signedRodan Yehuda 1916-2000

236-1211


$50
גלויה עם ציור קטן והקדשה חתומה של האמן
שוורין לודויג 1897-1983
Postcard with a small painting and dedication signed by the artistSchwerin Ludwig 1897-1983

236-1211


$50
גלויה עם ציור קטן והקדשה חתומה של האמן
שוורין לודויג 1897-1983
Postcard with a small painting and dedication signed by the artistSchwerin Ludwig 1897-1983

236-1212


$120
טוש עם אקוורל שחור, כפר סוניל חתום עם הקדשה 1949
שוורין לודויג 1897-1983
Black ink and aquarelle, village, signed with a dedication 1949Schwerin Ludwig 1897-1983

236-1212


$120 | Sold for: $120
טוש עם אקוורל שחור, כפר סוניל חתום עם הקדשה 1949
שוורין לודויג 1897-1983
Black ink and aquarelle, village, signed with a dedication 1949Schwerin Ludwig 1897-1983

236-1213


$500
אקוורל, אנשים בפארק, חתום
שניאור דוד 1905-1988
Aquarelle, people in the park, signedSchneuer (Shneor) David 1905-1988

236-1213


$500
אקוורל, אנשים בפארק, חתום
שניאור דוד 1905-1988
Aquarelle, people in the park, signedSchneuer (Shneor) David 1905-1988

236-1214


$200
שלוש עבודות תבליט, מופשט (שמשו לדלתות מזנון), אחת חתומה ע"י האמן
שניאור דוד 1905-1988
Three embossment works, abstract (were attaché to credenza doors) one is signed by the artistSchneuer (Shneor) David 1905-1988

236-1214


$200 | Sold for: $200
שלוש עבודות תבליט, מופשט (שמשו לדלתות מזנון), אחת חתומה ע"י האמן
שניאור דוד 1905-1988
Three embossment works, abstract (were attaché to credenza doors) one is signed by the artistSchneuer (Shneor) David 1905-1988

267-001


$25
ליטוגרפיה צבעונית, מראה צפת חתום AP, מידות 50X70
איזנשר יעקב 1896-1980
Colored lithograph, showing Safed, signed AP, 50x70Eisenscher Yaacov 1896-1980

267-002


$25 | Sold for: $25
חיתוך עץ, מראה טבריה חתום, 1/30
איזנשר יעקב 1896-1980
Woodcut, showing Tiberias, signed, 1/30Eisenscher Yaacov 1896-1980

267-003


$60 | Sold for: $60
שני חיתוכי עץ ממוסגרים יחד הדפסים נסיוניים: א. שער הספר של היינריך היינה הרבי מבכרך Heinrich Heine, Der Rabbi von Bachrach ב. דיוקן הרבי, שתי העבודות חתומות, 2X12.5X9
בודקו יוסף
Two woodcuts framed together, trial prints, a: the book cover of Heinrich Heine's Der Rabbi von Bacharach, b: a portrait of the Rabbi, both works are signed, 2x12.5x9Bukdo Yosef

267-004


$30 | Sold for: $30
תצריב, זמן חירותנו, עצוב להגדה, חתום, קוטר 5.5 ס"מ
בודקו יוסף
Etching, Zman Cherutenu, design for a Hagada, signed, 5.5 cm in diameterBukdo Yosef

267-005


$40
חיתוך עץ, שדה קטל, חתום חלודה, 17X13
בודקו יוסף
Woodcut, killing field, signed, foxing, 17x12Bukdo Yosef

267-006


$30
חיתוך עץ, הדפס נסיון מתוך הרבי מבכרך, חתום, חלודה, 14X9
בודקו יוסף
Woodcut, trial print, from Der Rabbi von Bacharach, signed, foxing, 14x9Bukdo Yosef

267-007


$30 | Sold for: $30
תצריב, גגות בתי העיר העתיקה חתום (פגמים), 12X17 ס"מ
בודקו יוסף
Etching, roofs of the old city, signed (damages), 12x17 cmBukdo Yosef

267-008


$35 | Sold for: $35
חיתוך עץ הדפס נסיון מתוך ספרו של היינריך היינה הרבי מבכרך חתום, 17X11
בודקו יוסף
Trial print, from Heinrich Heine's Der Rabbi von Bacharach, signed, 17x11Bukdo Yosef

267-009


$50
שני תצריבים ממוסגרים יחד איורים לספרים, שתי העבודות חתומות, 8X7, 7X9
בודקו יוסף
Two etchings framed together, drawings for books, both works are signed, 8x7, 7x9Bukdo Yosef

267-010


$40
תצריב, "הגביר", חתום
שרייבמן נעמי
Etching, "Ha'gvir", signedShreibman Naomi

267-011


$40
אקוורל, רחוב בנווה צדק, חתום, 34X49
הנדלר דוד 1904-1984
Aquarelle, street in Neveh Tzedek, signed, 34x49Hendler David 1904-1984

267-012


$25 | Sold for: $110
ליטוגרפיה, פרחים, חתום 59/100 47X35
טיכו אנה 1894-1980
Lithograph, flowers, signed 59/100, 47x35Ticho Anna 1894-1980

267-013


$50
פלק קרמיקה, אנשי קורצ'ק קוטר 24.5 ס"מ
יהלום אורי
Ceramic plaque, the Korczak People, 24.5 cm in diameterYahalom Uri

267-014


$40
ציור ע"ג זכוכית, דמויות חתום, 40X30
yona יונה
Glass painting, figures, signed, 40x30Yona

267-015


$25
הדפס, זקן וילד בעיר העתיקה חתום, 22X12
לנדר מוניה
Print, an old man and a child in the old city, signed, 22x12Lender Monia

267-016


$30 | Sold for: $30
חיתוך עץ, דיוקן אישה, חתום 17.5X13.5
מרכוס קיתה אפרים Kaethe Ephraim Markus
Woodcut, portrait of a woman, signed, 17.5x13.5Marcus Ephraim Kaethe

267-017


$40 | Sold for: $220
הדפס עץ עם גואש, תרנגול חתום 1965, 19X14
פינס יעקב 1917-2005
Wood print with gouache, rooster, signed 1965, 19x14Pins Yaakov 1917-2005

267-018


$600
Gesang an Palestina mit zwoelf Radierungen v. Hermann Struck, H.H. Tillgner Vlg, Berlin 1922, no 143/320, signiert v. Hermann Struck א. הולטשר, שיר הלל לארץ ישראל, עם 12 תצריבים מאת הרמן שטרוק, ברלין, 1922 שדרה פגומה
Arthur Holitscher
Gesang an Palestina mit zwoelf Radierungen v. Hermann Struck, H.H. Tillgner Vlg, Berlin 1922, no 143/320, signiert v. Hermann Struck, damaged spineArthur Holitscher

267-019


$150 | Sold for: $150
ליטוגרפיה, דיוקן זיגמונד פרויד, 1914 גרסה III2, חתום (ראה עמ' 51 בספר), 31X23
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, portrait of Sigmond Freud version III2, signed (see p. 51 in T. book), 31X23Struck Hermann 1876-1944

267-020


$40
ליטוגרפיה, דיוקן ערבי, חתום 15/30 ראה עמ' 294 בספר, קרעים רבים, 26X19.5
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, portrait of an Arab, signed, (see p. 294 in T. book), many tears, 26X19.5Struck Hermann 1876-1944

267-021


$75
ליטוגרפיה, חיפה VIII, חתום 1923-1925, קרעים, 20X26
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, Haifa VIII, signed 1923-1925, tears, 20X26Struck Hermann 1876-1944

267-023


$1500
אלבום סקיצות עם 26 רישומים מהמסע לארץ ישראל 1903, פירנצה, רומא, פומפיי, דמויות יהודים, קהיר, פורט סעיד, יפו, הירדן, ירושלים, נצרת, זכרון
שטרוק הרמן 1876-1944
Skech album with 26 drawings , the journey to Eretz-Israel 1903, Florence, Rome, Pompeii, jewish characters, Cairo, Port Said, Jaffa, the Jordan river, JerusalemStruck Hermann 1876-1944

267-024


$60
ליטוגרפיה, חיפה II, חתום פגמים, 25X33
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, Haifa II, signed damages, 25X33Struck Hermann 1876-1944

267-025


$50 | Sold for: $50
תצריב, מבצר צלבני בארץ ישראל 1908 חתום, קרעים, 19X24
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, crusade fort in Eretz-Israel, signed, tears, 19X24Struck Hermann 1876-1944

267-026


$40 | Sold for: $45
רישום טוש, עיצוב ואקסליבריס של קרן היסוד, לא חתום
שטרוק הרמן 1876-1944
Ink drawing, design and ex-libris for Keren Hayesod, not signedStruck Hermann 1876-1944

267-027


$30
תצריב, נוף עם עצים, ע"ג הזמנה ותפריט של ארוחה, 23.6.1907
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, view with trees, on invitation and meal menue, 23.6.1907Struck Hermann 1876-1944

267-028


$90
תצריב, קברי האבות, חברון חתום, 1905,עמ' 111 בספר, 17X13
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, tombs of the fathers, Hebron, signed 1905, 17X13Struck Hermann 1876-1944

267-029


$80
תצריב, קבר רבי מאיר בעל הנס טבריה, 1905, חתום, (עמ' 90 בספר), 15X23
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, Rabbi Meir Baal Hanes's tomb in Tiberias, 1905, signed (p. 90 in T.book), 15X23Struck Hermann 1876-1944

267-031


$600
רישום עפרון מאד פגום דיוקן אלברט איינשטיין, הטיוטא לליטוגרפיה משנת 1921, לא חתום, עמ' 42 בספר, 41X27
שטרוק הרמן 1876-1944
Severely damaged pencil drawing, portrait of Albert Einstein, draft for the lithograph from 1921, not signed,p. 42 in T. book 41X27Struck Hermann 1876-1944

267-032


$30 | Sold for: $30
תחריט, מראה מבוא לוילה עם דקלים, חתום, 13X9.5
שטרוק הרמן 1876-1944
Engraving, view of the entrance to a Villa with pam trees, signed, 13x9.5Struck Hermann 1876-1944

267-033


$60
תצריב, חיפה XII יער דקלים חתום 25/60, 16X20.5
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, Haifa XII, palm forest, signed 25/60, 16X20.5Struck Hermann 1876-1944

267-034


$75
ליטוגרפיה, דיוקן זלמן שניאור חתום ע"י ז. שניאור וה. שטרוק, 88/150, 1922, (ראה עמ' 262 בספר), 32.5X21
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, portrait of Zalman Shneor, signed by Z. Shneor and H. Struck,1922, 88/150 (see p. 262 in T. book), 32.5X21Struck Hermann 1876-1944

267-035


$60 | Sold for: $60
תצריב, הסביל ליד יפו, חתום 5/50, 15.5X11
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, the Sebil (fountain) near Jaffa, signed 5/50, 15.5X11Struck Hermann 1876-1944