267-487


$25
מסגרת כפולה תולה עשויה פיוטר אר דקו (פגמים), 15.5X14.5
Hanging double frame, pewter, Art Deco (damages), 15.5x14.5

267-488


$25 | Sold for: $45
מחזיק לבקבוק שמפניה, אר נובו פיוטר עם בסיס פליז, קוטר 9 ס"מ
Champagne bottle holder, Art Nouveau, pewter with brass base, 9 cm in diameter

267-489


$25 | Sold for: $60
מגש אר נובו אובלי עשוי פיוטר עם עבודת תבליט פרחים, 41X12
Oval pewter tray, Art Nouveau, with floral embossment work, 41x12

267-490


$25 | Sold for: $25
מגש אר נובו קטן, פליז (היה מצופה כסף) עם עבודת תבליט, ראשי כלבים וצבי, קוטר 25 ס"מ
Small Art Nouveau tray, brass ,used to be silver plated, with embossment work, heads of dogs and a stag, 25 cm in diameter

267-491


$25 | Sold for: $25
מחזיק לכלי זכוכית עשוי פליז אר נובו, גובה 13 ס"מ (פגמים וירוקת)
Brass glass vessel holder, Art Nouveau, height 13 cm (damages and verdigris)

267-492


$25 | Sold for: $25
שלושה פריטי אר דקו עשויים פליז: שתי צלחות אובליות, אורך 14.5 ס"מ, ומגש מלבני, 23X8.5 ס"מ
Three brass Art Deco artifacts: two oval plates, length 14.5 cm, and a rectangular tray, 23x8.5 cm

267-493


$25
זוג אגרטלי פיוטר קטנים אר נובו, גבהים 15 ס"מ
Pair of small pewter vases, Art Nouveau, heights 15 cm

267-494


$25
קערית אר נובו אובלית עשויה פליז (היה מצופה כסף), עם תבליטי דיוקנאות אישה, 26X14
Small oval brass bowl (used to be silver plated), Art Nouveau, embossed with portraits of a woman, 26x14

267-495


$25
קערית פיוטר אר נובו, עם דוגמת עלים, דבורה ופני כלב, אורך 15.5 ס"מ
Small Art Nouveau pewter bowl, with leaf pattern, a bee and the face of a dog, length 15.5 cm

267-496


$25
כד אר נובו קטן עשוי פליז תוצ WMF, תחילת המאה ה20, גובה 13 ס"מ
Small brass Art Nouveau jar, WMF, early 20th C., height 13 cm

267-497


$25 | Sold for: $35
פמוט תולה לנר של פסנתר אר דקו, עשוי פליז, שנות ה20, אורך 24 ס"מ
Hanging piano candlestick, Art Deco, brass, 1920's, length 24 cm

267-498


$30 | Sold for: $35
שני יעים לשולחן, אר דקו עשויים פליז, 19X19 ס"מ, 21X20 ס"מ
Two table dust pans, Art Deco, brass, 19x19, 21x20 cm