250-2548


$25
תחריט, הומרוס, 15X9
C.P. Marllier-C. Macret
Engraving, Homer, 15x9C.P. Marllier-C. Macret

250-2549


$150
רישום פחם, יער, חתום לא ברור 12.10.17 76X53.5 ס"מ
Coal drawing, forest, signed, 12.10.17, 76X53.5 cm

250-2550


$25
תחריט נחושת, דיוקן Blaise Pascal
Copper etching, portrait of Blaise Pascal

250-2551


$160 | Sold for: $160
שמן על בד, נוף, חתום 35X30
Stanton Horace Hughes 1843-1914
Oil on canvas, landscape, signedStanton Horace Hughes 1843-1914

250-2552


$25
תחריט נחושת, Democrites איור מספר אודותיו, תחילת המאה ה18
Copper engraving, Democrites, illustration from a book about him, early 18th C.

250-2553


$200
שמן על בד, דיוקן הבישוף Maeder חתום, 60X50 ס"מ
Waldemanr Wladimir Magidey
Oil on canvas, portrait of Bishop Maeder, signed, 60x50 cmWaldemanr Wladimir Magidey

250-2554


$30
תחריט, נוף עם נהר ה- "Brest" חתום 1876, 12X16
G. Miriel
Engraving, landscape Brest river, signed 1876, 12x16G. Miriel

250-2555


$200
שמן על קרטון, בתים ביער, חתום 1949, 37X55 ס"מ
Zurini P.
Oil on cardboard, houses in a forest, signed, 1949, 37x55 cmZurini P.

250-2556


$40
תחריט נחושת, שער לספר Fabulae Aesopiae אמשטרדם, 1601, 23X17
J. Goerve-P. Boututs
Copper etching, title page for the book Fabulae Aesopiae, Amsterdam, 1601, 23x17J. Goerve-P. Boututs

250-2557


$240
ליטוגרפיה, חתום 53/300 56X77
Dali Salvador
Lithograph, signed 53/300, 56x77Dali Salvador

250-2558


$50
זוג ליטוגרפיות צבועות ביד, לסיפור Estelle et Nemorin
Pair of hand colored lithographs, to the story Estelle et Nemorin

250-2559


$240 | Sold for: $240
שמן על בד, נוף פריזאי, חתום 55X46
Benn (Rabinowiz) בנימין רבינוביץ
Oil on canvas, Parisian scenery, signedBenn (Rabinowiz)

250-2560


$50 | Sold for: $140
שמן על בד, דיוקן, חתום 58 41X51
Isherwood Lawrence James
Oil on canvas, portrait, signed 58Isherwood Lawrence James

250-2561


$300
רישום פסטל, ישו, חתום 31X26
1927-2014 Claude Weisbuch
Pastel drawing, Jesus, signed, 31x261927-2014 Claude Weisbuch

250-2562


$150
הדפס עץ, עירום אישה, 9X12
Tsuguhazu Leunard Foujita 1866-1966
Wood print, female nude, 9x12Tsuguhazu Leunard Foujita 1866-1966

250-2563


$400
שמן על לוח עץ, זוג אצילים ליד שער גן, חתום, 36X28
Muller Edmund Gustavus 1798-1872
Oil on wooden panel, an aristocratic couple next to a garden gate, signedMuller Edmund Gustavus 1798-1872