255-1039


$25
שטר 1979, ע"ס מאה שקל, מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote, 1979, IAO 100 IS, XF-AUC conditionBank of Israel

255-1040


$50
שטר 1948 ע"ס חמש לירות א"י פסילה של בנק ישראל (ששה חורים גזורים)
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, 1948, IAO five Palestine pounds, invalidation by the Bank of Israel (six cut holes)Anglo-Palestine Bank

255-1041


$25
שני שטרות 1968, ע"ס 5,10 ל"י מצב VG-Fine
בנק ישראל
Two banknotes 1968, IAO 5, 10 IL, VG-Fine conditionBank of Israel

255-1042


$50
שלושה שטרות, 1955 ע"ס 5,10,50 ל"י, מצבים VG-Fine
בנק ישראל
Three banknotes, 1955, IAO 5, 10 and 50 IL, VG-Fine conditionsBank of Israel

255-1043


$25
שטר, 1968, ע"ס חמש לירות ישראליות מצב XF, פריפיקס 1/ח
בנק ישראל
Banknote, 1968, IAO 5 IL, prefix 1/Chet, XF conditionBank of Israel

255-1044


$50
תשעה שטרות, 1978-1984 ע"ס 1,5,10,50,100,500,1000,5,000,10,000 שקל חדש, מצבים XF-UNC
בנק ישראל
Nine banknotes, 1978-1984, IAO 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 and 10.000 NIS, XF-UNC conditionsBank of Israel

255-1045


$25 | Sold for: $60
שטר ע"ס עשר לירות א"י מצב fair-good
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO ten Palestine pound, fair-good conditionAnglo-Palestine Bank

255-1046


$50
שטר ע"ס 500 פרוטה 1955 פריפיקס ז', מצב VF-XF
בנק ישראל
Banknote IAO 500 pruta, 1955, prefix Zayn, VF-XF conditionBank of Israel

255-1047


$25
שטר 1958, ע"ס עשר לירות ישראליות מצב XF-AUC, פריפיקס 2/ב
בנק ישראל
Banknote, 1958, IAO 10 IL, prefix 2/Bet, XF-AUC conditionBank of Israel

255-1048


$50
שטר ע"ס 50 שקלים חדשים 2014 דירוג PMG 65, בלווית חוברת "השטרות החדשים של ישראל", של מח' המטבע של בנק ישראל
בנק ישראל
50 NIS banknote, 2014, PMG 65, accompanied by the booklet of the new banknotes of IsraelBank of Israel

255-1049


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1952 פריפיקס T, מצב VG-Fine
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO 5 IL, 1952, prefix T, VG-Fine conditionLeumi Bank of Israel

255-1050


$50
לוט שטרות, ישראל 1953-1978 הצעת מטבע 250 פרוטה (א), 5 ל"י, 1955, חצי ל"י, 1 ל"י (4), 1958, 50 ל"י , 1960, 10 ל"י, 100 ל"י, 1968, 5 ל"י, 10 ל"י, 50 ל"י(2), 1973, 50 שקל (5), 100 שקל (2), 500 ל"י (5),1978-1982
Lot of banknotes, Israel 1953-1978, proposal of the 250 pruta coin, 5 IL 1955, 1/2 IL, 1 IL (4), 1958, 50 IL, 1960, 10 IL, 1968, 5 IL, 10 IL, 50 IL (2), 1973, 50 IS (5), 100 IS (2), 500 IS (5), 1978-1982

255-1051


$25 | Sold for: $25
שטר 1975, ע"ס חמש מאות לירות מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote, 1975, IAO 500 IL, XF-AUC conditionBank of Israel

255-1052


$60 | Sold for: $60
שטר ע"ס 500 מיל 1948 מצב VG
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO 500 mil, 1948, VG conditionAnglo-Palestine Bank

255-1053


$25
שני שטרות ע"ס 1 ₪ 1986 ו-5 ₪ 1985, מצב XF-UNC
בנק ישראל
Two banknotes, IAO one NIS, 1986 and five NIS 1985, XF-UNC conditionBank of Israel

255-1054


$60
שטר 1973, ע"ס חמש לירות ישראליות דירוג PMG-66
בנק ישראל
Banknote 1973 IAO 5 IL, PMG-66Bank of Israel

255-1055


$25
שני שטרות, ע"ס 1 ₪ 1986 ו-5 ₪ 1987, מצב XF-UNC
בנק ישראל
Two banknotes, IAO one NIS, 1986 and five NIS 1987, XF-UNC conditionBank of Israel

255-1056


$60
שטר 1958, ע"ס עשר לירות ישראליות דירוג PMG-66, פריפיקס 5/כ
בנק ישראל
Banknote 1958 IAO 10 IL, graded PMG-66, prefix 5/KafBank of Israel

255-1057


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס 500 מיל, 1940, VG
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO 500 mil, 1940, VGAnglo-Palestine Bank

255-1058


$60
שטר 1968, ע"ס 50 לירות ישראליות דירוג PMG-66, פריפיקס 1/ע
בנק ישראל
Banknote 1968 IAO 50 IL, PMG-66, prefix 1/AynBank of Israel

255-1059


$25 | Sold for: $30
שלושה שטרות, 1983 ע"ס 1000 שקל לא גזורים, 3008856743-5 (סימני דבק בשטר העליון) XF
בנק ישראל
Three banknotes, 1983, IAO 1.000 IL, unseparated (signs of glue on the top bill), XFBank of Israel

255-1060


$60
שלושה שטרות 1958, ע"ס עשר לירות ישראליות מצב XF-VF, קיפולים זעירים, פריפיקס 3/א, 2/א, 6/פ
בנק ישראל
Three banknotes, 1958, IAO 10 IL, XF-VF condition, minor folding traces, prefix 3/Alef, 2/Alef, 6/PeBank of Israel

255-1061


$25
שטר 1984, ע"ס 5000 שקל מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote, 1984, IAO 5000 IS, XF-AUC conditionBank of Israel

255-1062


$60
שטר 1978, ע"ס עשרה שקלים דירוג PMG-66
בנק ישראל
Banknote 1976 IAO 10 IS, PMG-66Bank of Israel

255-1063


$30
שטר 1968, ע"ס חמישים לירות ישראליות מצב XF-AUC, פריפיקס 0/א
בנק ישראל
Banknote, 1968, 50 IL, prefix 0/Alef, XF-AUC conditionBank of Israel

255-1064


$60
שטר 1968 ע"ס עשר לירות ישראליות דירוג PMG-66, פריפיקס 0/א
בנק ישראל
Banknote 1968, IAO 10 IL, PMG-66, prefix 0/AlefBank of Israel

255-1065


$40 | Sold for: $45
שטר ע"ס לירה א"י אחת, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO one Palestine pound, Fine conditionAnglo-Palestine Bank

255-1066


$80 | Sold for: $95
שלושה פריטי שטרות: א. שלושה שטרי כסף ע"ס 50 ₪ לא מופרדים (מהדורה של 3333) ב. סדרת 5 שטרי כסף (1-50 ₪), בעלי מספר סדורי זהה (מס 940/2000) ג. סדרת שטרי מזכרת של שטרי בנק ישראל הראושנים, 1954, רפליקות של שטרות מס 1589/2000
בנק ישראל
Three banknote items: a. three banknotes IAO 50 NIS, unseparated (edition of 3333), b. series of 5 banknotes (1-50 NIS) with identical serial numbers (no. 9402000), series of souvenir banknotes of the first Bank of Israel banknotes, 1954,Bank of Israel

255-1067


$40
שני שטרות 1968, ע"ס 50 ו-100 לירות מצב VF, פריפיקס 4/ט, 50 לי עם כתם
בנק ישראל
Two banknotes, 1968, IAO 50 and 100 IL, prefix 4/Tet, VF condition, 50 IL has a stainBank of Israel

255-1068


$80 | Sold for: $80
שלושה שטרות 1955: עשר לירות ישראליות פריפיקס 1/ו, מצב XF, שנים של חמישים לירות ישראליות פריפיקס א', מצבים VF
בנק ישראל
Three banknotes, 1955: 10 IL, prefix Vav/Vav, XF condition, two IAO 50 IL, prefix Alef, VF conditionsBank of Israel

255-1069


$40 | Sold for: $80
שטר ע"ס חמש לירות א"י מצב Fine-VF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO five Palestine pound, Fine-VF conditionAnglo-Palestine Bank

255-1070


$80
סדרת שטרות, 1956-1960 חצי ל"י, א/1, 1 ל"י T/8, 5 ל"י מ/2, עשר ל"י א/6, 5 ל"י צ' אדום, מצב XF-AUC
בנק ישראל
Banknote series, 1956-1960, 1/2 IL, prefix Alef/1, one IL, prefix T/8., 5 IL, prefix Mem/2, 10 IL, prefix Alef/6, 5 IL, prefix Zadik red, XV-AUCBank of Israel

255-1071


$40 | Sold for: $40
שטר, 1948, ע"ס לירה א"י אחת פריפיקס A, מצב VG
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, 1948, one Palestine pound, prefix A, VG conditionAnglo-Palestine Bank

255-1072


$80
שטר 1979 ע"ס 100 שקל שני פסים חומים, מצב XF-UNC
בנק ישראל
Banknote, 1979, IAO 100 IS, two brown threads, XF-UNC conditionBank of Israel

255-1073


$40
שטר 1978 ע"ס 50 שקל ארבעה פסים חומים, מצב Fine
בנק ישראל
Banknote, 1978, IAO 50 IS, four brown threads, Fine conditionBank of Israel

255-1074


$100 | Sold for: $100
שני שטרות ע"ס חמישים לירות ישראליות 1955 פריפיקס ג' אדום, א' שחור, מצבים Fine-VF
בנק ישראל
Two banknotes IAO 50 IL, 1955, prefix Gimel red, Alef black, Fine-VF conditionsBank of Israel

255-1075


$40
שטר ע"ס לירה ישראלית אחת, 1955 פריפיקס ו', מצב VF
בנק ישראל
Banknote IAO one IL, 1955, prefix Vav, VF conditionBank of Israel

255-1076


$100 | Sold for: $100
ארבעה שטרות 1955: 5 לירות ישראליות, פריפיקס ח', VF, עשר ל"י פר' ו/ז, VF-XF, שני שטרות חמישים ל"י, פר' א, VF
בנק ישראל
Four banknotes, 1955, 5 IL, prefix Chet, VF, 10 Palestine pounds, prefix Vav/Zayn, XF, VF, two 50 IL, prefix Alef, VFBank of Israel

255-1077


$40 | Sold for: $55
שטר ע"ס חמש לירות א"י, 1948 פריפיקס B, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO 5 Palestine pounds, 1948, prefix B, Fine conditionAnglo-Palestine Bank

255-1078


$100 | Sold for: $100
שני שטרות ע"ס חמישים לירות ישראליות 1955 פריפיקס ג' אדום, א' שחור, מצבים Fine-VF
בנק ישראל
Two banknotes IAO 50 IL, 1955, prefix Gimel red, Alef black, Fine-VF conditionsBank of Israel

255-1079


$40
שטר 1948 ע"ס לירה א"י אחת פרפיקס F, מצב VG
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, 1948, IAO one Palestine pound, prefix F, VG conditionAnglo-Palestine Bank

255-1080


$100 | Sold for: $100
שני שטרות ע"ס חמישים לירות ישראליות 1955 פריפיקס ג' אדום, א' שחור, מצבים Fine-VF
בנק ישראל
Two banknotes IAO 50 IL, 1955, prefix Gimel red, Alef black, Fine-VF conditionsBank of Israel

255-1081


$40 | Sold for: $130
שטר ע"ס עשר לירות א"י מצב Fine-VF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO ten Palestine pound, Fine-VF conditionAnglo-Palestine Bank

255-1082


$100
ארבעה שטרות: 50 ₪, 1992, מאה ₪ (2), 1995, 200 ₪ 1984, מצבים fine-VF
בנק ישראל
Four banknotes, 50 NIS 1992, 100 NIS (2) 1995, 200 NIS 1984, Fine-VFBank of Israel

255-1083


$50
ארבעה שטרות, 1968 ע"ס 5,10,50,100 ל"י, מצבים XF-UNC
בנק ישראל
Four banknotes 1968, IAO 5, 10, 50, 100 IL, XF-UNC conditionBank of Israel

255-1084


$150
שטר 1982, ע"ס חמש מאות שקלים דירוג PMG-68 ! Exceptional paper quality
בנק ישראל
Banknote 1982 IAO 500 NS, PMG-68 ! Exceptional paper qualityBank of Israel

255-1085


$50 | Sold for: $50
שטר 1948, ע"ס חמש לירות א"י פריפיקס A, מצב fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, 1948, one Palestine pound, prefix A, fine conditionAnglo-Palestine Bank

255-1086


$150
שלושה עשר שטרות, 1968 ע"ס 10 לירות ישראליות, פריפיקס 1/ו' ירוק, מצב UNC, מספרים רצים
בנק ישראל
Thirteen banknotes 1968, IAO ten IL, prefix green 1/Vav, UNC condition, consecutive serial numbersBank of Israel

255-1087


$50
לוט שטרות 1955: חמש מאות פרוטה, מצב good, חמש לירות ישראליות, מצב good-VG, עשר לירות ישראליות מצב fine-VF
בנק ישראל
Lot of banknotes, 1955, 500 pruta, good, 5 IL, good-VG, 10 IL, fine-VF conditionBank of Israel

255-1088


$260
שטר 1929, ע"ס חמש מאות מיל Jerusalem מצב good
Palestine Currency Board
Banknote, 1929, IAO 500 mil, Jerusalem, good conditionPalestine Currency Board

255-1089


$50 | Sold for: $50
אלבום עם 38 שטרות, 1956-1993
בנק ישראל
Album containing 38 banknotes 1956-1993Bank of Israel

255-1090


$350 | Sold for: $750
שטר 1939 ע"ס פונט פלשתינאי (א"י) מצב VG
Palestine Currency Board
Banknote, 1939, IAO one Palestine pound, VG conditionPalestine Currency Board

255-1092


$260
סדרת רפליקות כסף של שטרות בנק אנגלו פלשתינה תש"ח 1948, מהדורה של 2000, כולל 1,5,10,50 לירות ארץ ישראליות (500 מיל חסר)
Series of money replicas, of banknotes Anglo Palestine Bank, 5708 1948, edition of 2000, including 50. 10, 5, 1 Palestine pounds (500 mil missing)

255-1093


$1200
ששה פלקי ברונזה, שטרות בנק ישראל הוצ' זלצמן, מס' 50 מסך 180, כולל: 1,5,10,20,50 ו-200 שקל חדש, כ"א עם מספור מוטבע
Six bronze plaques, Bank of Israel banknotes, publ. by Salzmann, no 50 out of 180, comprising: 1, 5, 10, 20, 50 and 200 NIS, each impressed with numbering