268-054


$25
12 שטרות, 1958, מצבים VF-XF, חצי לירה (X4), לירה אחת (X7), 5 לירות (1)
בנק ישראל
12 banknotes 1958, VF-XF, 1/2 IL (x4), 1 IL (x7), 5 IL (x1)Bank of Israel

268-055


$25 | Sold for: $30
שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1952 מצב VG-Fine, פריפ' Q
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote IAO five IL, 1952, VG-Fine, prefix QLeumi Bank of Israel

268-056


$25 | Sold for: $25
15 שטרות, מצבים VG-Fine 1968, 5 ל"י (7), 50 ל"י (1), 1973 5 ל"י (1), 500 ל"י (1), 1978 - 50 שקל (1), 1979 - 100 שקל (2), 1982 -500 שקל (2)
בנק ישראל
15 banknotes, VG-Fine, 1968: 5 IL (7), 50 IL (1), 1973 5 IL (1), 1979 – 100 shekel (2), 1982 500 shekel (2)Bank of Israel

268-057


$30 | Sold for: $30
שטר ע"ס 10 ל"י VF-XF פריפ O/1
בנק ישראל 1955
10 IL banknote, VF-XF, prefix O/1Bank of Israel 1955

268-058


$25 | Sold for: $30
שלושה שטרות "הצעת מטבע חוקית 1952 אשכול-נאמן: 100 פרוטה (good), 250 פרוטה ללא מנורה, א. מצב fine ב. מצב VG
Three banknotes, "proposal for legal currency", 1952, Eshkol-Neeman: 100 pruta (good), 250 pruta without the Menorah, 1 fine, 2 VG

268-059


$40
שטר 1948 ע"ס חמש לירות א"י מצב VG-Fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, five Palestine Pounds 1948, VG-FineAnglo-Palestine Bank

268-060


$25 | Sold for: $25
לוט של 38 שטרות, 1958-1976 מצבים VF-XF
בנק ישראל
Lot of 38 banknotes, 1958-1976, VF, XFBank of Israel

268-061


$40 | Sold for: $40
שטר 1948 ע"ס חמש לירות א"י מצב VG-Fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote, five Palestine Pounds, 1948, VG-FineAnglo-Palestine Bank

268-062


$25 | Sold for: $25
לוט שטרות: 1958, 1,10,50 ל"י 1968: 5,10,50,שנים של 100 ל"י, 1983: 1000 שקל, 20 ₪ 1998, מצבים VG-Fine
בנק ישראל 1958-2008
Lot of banknotes 1958: 50, 10, 1 IL, 1968: 50, 10, 5, two 100 IL, 1983: 1000 shekel, 1998: 20 ILS, VG-FineBank of Israel 1958-2008

268-063


$40 | Sold for: $40
סדרת שטרות: 1,5,10,50,100 500,1000,5000,10000 שקל, מצבים VF-Fine (שנות האינפלציה הגדולה)
בנק ישראל 1978-1984
Banknote series: 100, 50, 10, 5, 1,10.000, 5.000, 1000, 500 shekel, VF-FineBank of Israel 1984

268-064


$25
שלושה שטרות: 1 ₪ 1986 5 ₪ 1985, 10 ₪ 1987, מצבים XF-AUC
בנק ישראל
Three banknotes: one NIS, 1986, 5 NIS, 1985, 10 NIS, 1987, XF-AUCBank of Israel

268-065


$150 | Sold for: $160
12 שטרות 1955 ע"ס לירה ישראלית אחת, מצבים Fine-XF, פריפקסים: ב (2), ד,ה,ו,ח, י(2), ל,ע,פ,צ,
בנק ישראל
12 banknotes 1955 IAO 1 IL, Fine-XF,Bank of Israel

268-066


$25 | Sold for: $35
שטר ע"ס לירה א"י אחת, מצב Fine פריפ C
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ
Banknote IAO one Eretz Israel pound, Fine, prefix CAnglo-Palestine Bank

268-067


$300 | Sold for: $1100
שטר ע"ס חמש מאות מיל, 1927 מצב VG
Palestine Currency Board
Banknote IAO 500 mil, 1927, VGPalestine Currency Board

268-068


$25
סדרת שטרות: 5,10,50,100 ל"י מצבים XF-AUC
בנק ישראל 1968
Banknote series: 100, 50, 10, 5 IL, XF-AUCBank of Israel 1968