230-1104


$25
שלושה שטרות , צפון קוריאה על סך 500, 1000,5000, מצב UNC
Three North Korean banknotes, in the amount of 500, 1000, 5000 won, UNC condition

230-1105


$550
שטר ע"ס 5 דינר 1949 מצב כחדש מלבד קישקוש בצד ב'
The Hashemite Kingdom of Jordan
Banknote in the amount of 5 dinar 1949, condition as new except for a scribble on the b sideThe Hashemite Kingdom of Jordan

230-1106


$40
שטר של שלטונות אוקראינה, זמן מלחמת האזרחים, 1918, ע"ס 2000 גריבן Grivn, מצב Good
Banknote of the Ukrainian government, during civil war, 1918, in the amount of 2000 hryvnia, Good condition

230-1107


$1000
שטר של Commonwealth of Australia שלטון ג'ורג' השישי, 1939-1951 ע"ס Five pound, מצב XF-AU
Commonwealth of Australia banknot, reign of King George VI, 1939, in the amount of five pounds, XF-AU condition

230-1108


$150
שטר Notgeldschein, ע"ס 100 מארק 31.10.1922, חתום ביד, מס קטלוגי 13
Stadtgemeinde Danzig
Banknote Notgeldschein in the amount of 100 mark, 31.10.1922, hand signed, catalog no’ 13Stadtgemeinde Danzig

230-1109


$1500
שטר של Commonwealth of Australia שלטון ג'ורג' החמישי, 1933-1939 ע"ס Five pound, מצב Fine-XF
Commonwealth of Australia banknot, reign of King George V, 1939, in the amount of five pounds, Fine-XF condition

230-1110


$260
שטר ע"ס 500 פילס 1949, מצב VG
The Hashemite Kingdom of Jordan
Banknote in the amount of 500 fils, 1949, VG conditionThe Hashemite Kingdom of Jordan

241-1079


$50 | Sold for: $50
שני שטרות, מחנה Westerbork פברואר 1944, ע"ס 10 סנט, 100 סנט, מצבים VF-Fine
Two bills, Westerbork camp, February, 1944, values of 10, 100 cent, cond. VF-Fine

241-1080


$50
ארבעה שטרות ע"ס שני דולר ארה"ב לא גזורים, מסדרת השלמות עם כוכבים, בלמינציה
Four banknotes, value of two Dollars, USA, uncut, completion series with stars, laminated

241-1081


$50 | Sold for: $70
שני שטרות ע"ס 2 דולר ו- 5 דולר, ארה"ב מיספור אדום, 1928, מצב Fine
Two banknotes, value of 2 Dollar and 5 Dollar, red numbers, 1928, Fine

241-1082


$50
לוט שטרות ואמצעי תשלום רוסיה הצארית וברית המועצות, עד שנות ה50
Lot of banknotes and other means of payment, Tsarist Russia, and the Soviet Union until the 1950's

241-1083


$50
חמישה זוגות שטרות כל זוג מספרים עוקבים
Bank Markuzi Iran
Five pairs of banknotes, each pair consecutive numbersBank Markuzi Iran

241-1084


$50
שלושה שטרות, ע"ס 100 רובל מצבים VF, חתימות מנהל בנק וקופאי ראשי שונים בכל שטר
רוסיה הצארית 1910
Three banknotes, value of 100 Rubel, condition VF, with different bank manager and cashier's signatures on each oneTzarist Russia, 1910

251-1015


$35 | Sold for: $240
לוט 6 שטרות האימפריה העותמאנית 20 פיאסטר סדרה H שנת , 1332 (1913), חמישה פיאסטר סדרות 11 - שנת 1332 (1913), K שנת 1331 (1912),), שתים וחצי פיאסטר (3) 1332 (1913)
Lot of 6 Ottoman Empire banknotes: 20 piaster, series H 1332 (1913), 5 piaster serials 11- 1332 (1913), K 1331 (1912), 2.1/2 piaster (3) 1332 (1913)

251-1016


$40 | Sold for: $190
לוט 7 שטרות האימפריה העותמאנית 20 פיאסטר סדרה C שנת , 1332 (1913), חמישה פיאסטר סדרות 11- שנת 1332 (1913), C שנת 1331 (1912), שתים וחצי פיאסטר (3) 1332 (1913), פיאסטר אחד, 1332 (1913)
Lot of 7 Ottoman Empire banknotes: 20 piaster, series C 1332 (1913), 5 piaster serials 11-1332 (1913), C 1331 (1912), 2. 1/2 piaster (3) 1332 (1913), one piaster 1332 (1913)

251-1017


$40
לוט של שטרות, שנות ה10-40 של המאה ה20, כל העולם
Lot of 1910's-40's banknotes, from around the world

251-1018


$50 | Sold for: $50
לוט שטרות, כל העולם
Lot of banknotes, around the world

251-1019


$40 | Sold for: $180
לוט 7 שטרות, האימפריה העותמאנית 20 פיאסטר סדרה B, 1332 (1913), חמישה פיאסטר סדרה Q שנת 1332 (1913), סדרה G, שנה 1331 (1912), שתים וחצי פיאסטר 1332 (1913)
Lot of 7 Ottoman Empire banknotes: 20 piaster, series B 1332 (1913), 5 piaster, series Q 1332 (1913), series G 1331 (1912), 2.1/2 piaster, 1332 (1913)

251-1020


$50 | Sold for: $100
אלבום שטרות, אמצעי תשלום גרמניה, 1914-1924, תקופת האינפלציה הגדולה aus Deutschlands schwrester Zeit-durch Zahlungsmittel
Album of banknotes, means of payment, Germany, during the great inflation period, Aus Deutschlands schwerster Zeit Deutsche Zahlungsmittel 1914-1924

255-2026


$25 | Sold for: $25
שטר עותמאני ע"ס 5 פיאסטר VG
Ottoman banknote IAO 5 piaster, VG

255-2027


$35 | Sold for: $35
שטר ע"ס לירה אחת, 1931, פריפיקס C, מצב fine
האימפריה העותמאנית
Banknote, IAO one pound, 1931, prefix C, fine conditionOttoman Empire

255-2028


$25 | Sold for: $25
שני שטרות ע"ס 5 פיאסטר כ"א לבנון וסוריה, שנות ה40
Two banknotes IAO 5 piaster each, Lebanon and Syria, 1940's

255-2029


$75 | Sold for: $130
לוט של כ-250 שטרות ארצות שונות (כחדשים)
Lot of 250 banknotes, various countries (as new)

255-2030


$25
שטר של Letzeburg לוקסמבורג הכבושה ע"י גרמניה הנאצית, 1943, ע"ס 50 פרנק, מצב VF
Letzeburg banknote, Nazi German occupied Luxemburg, IAO 50 Francs, VF condition

255-2031


$400
שטר Silver certificate 1899 ע"ס 5 דולר' מצב Fine
United States of America
Silver certificate 5 Dollar bill,1899, Fine conditionUnited States of America

255-2032


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס One Egyptian Pound 1951, מצב VG
National Bank of Egypt
Banknote, IAO one Egyptian pound, 1951, VG conditionNational Bank of Egypt

259-519


$40 | Sold for: $55
לוט כסף לשעת חירום, צרפת ובלגיה, מלחמת העולם הראשונה, ס"ה 17 שטרות
Lot of emergency money, France and Belgium, WWI, total of 17 banknotes

259-520


$35
לוט של 21 שטרות, ארצות אפריקה מצבים Vf-AUC כולל: Burundi (5), Congo (4), De Guinee (1), Madagascar (2), Mocambique (3), Nigeria (1), Somaila (!), Zambia (
Lot of 21 banknotes, African countries, VF-AUC, comprises: Burundi (5), Congo (4), De Guinee (1), Madagascar (2), Mozambique (3), Nigeria (1), Somalia (!), Zambia (

259-521


$40 | Sold for: $70
שני שטרות עותמאניים: 5 פיאסטר, 1331, 20 פיאסטר 1332
Two Ottoman banknotes, 5 piaster, 1331, 20 piaster, 1332

259-522


$45
לוט 30 שטרות, ארצות דרום אמריקה מצבים AUC כולל: Argentina (3), Bolivia (1), Brasil (8), Chile (1), Cuba (1), Guyana (3), Honduras (1), Jamaica (1), Mexico (1), Peru (7), Suriname (1), Trinidad (1), Venezuela (1)
Lot of 30 banknotes, South American countries, AUC, comprises: Argentina (3), Bolivia (1), Brazil (8), Chile (1), Cuba (1), Guyana (3), Honduras (1), Jamaica (1), Mexico (1), Peru (7), Suriname (1), Trinidad (1), Venezuela (1)