1112


$25
חמישה מכתבים (חלקם העתקים) של בצלאל החדש, ירושלים, תרצ"ד 1934
Five letters (some copies) from the new Bezalel, Jerusalem 5694 1934

1113


$120 | Sold for: $120
חנוכיה, בצלאל ירושלם, לנרות גב אריות ומנורה, חסר שמש
Chanukah lamp for candles, Bezalel, Jerusalem, back with lions and a Menorah, missing Shamash

1114


$50
מחזור עם פירוש בית ישראל וילקוט פנינים יקרים ומעשה אלפס, וילנא, תרצ"ו 1935, בכריכת עץ זית תוצ' בצלאל, עם מראה מגדל דוד
Machzor Im Perush Beit Israel V'yalkut Pninim Yekarim V'Maase Alfas, Vilnius, 5696 1935, olivewood binding by Bezalel, with an image of the Tower of David

224-2086


$25
זוג מחזיקי ספרים, כ"א עם פלק בעיצובו של זאב רבן, בצלאל: "רבקה ואליעזר", "יעקב ורחל"
Pair of bookends, each with a plaque designed by Ze’ev Raban, Bezalel, “Rebecca and Eliezer”, “Jacob and Rachel”

224-2290


$40
תנ"ך מדויק היטב ע"פ המסורה.ברלין תרפ"ח, כריכת עור בצלאל ירושלם, עם פלק, מראה ירושלים, עיצוב זאב רבן , בצלאל
Tanack Meduyak Heitev Al Pi Hamesora, Berlin, 5688, leather binding Bezalel Jerusalem, with plaque, showing Jerusalem, design Ze’ev Raban, Bezalel

224-2291


$160
חנוכיה זקופה צורת מנורה כסף 935, בצלאל, ישראל,
Menorah shaped Chanukah lamp, silver 935, Bezalel, Israel

224-2292


$40
תנ"ך מדויק היטב ע"פ המסורה, הוצ' סיני ת"א, הכריכה בצלאל ירושלים, עבודת בלט, עור רקוע עם פלק יהודים ליד הכותל
Tanach Meduyak Heitev Al Pi Hamesora, Sinai publ. Tel Aviv, binding Bezalel Jerusalemembossment work, hammered leather with plaque, Jews at the Western Wall

224-2293


$220
קסת ומייבש דיו, עץ עם חיפוי עור, עבודת בצלאל (פגמים)
Inkwell and blotter with leather coating, Bezalel work (damages)

224-2294


$40
שתי פומיות כסף עם פיליגרן עבודת בצלאל
Two silver mouthpieces, Bezalel work

224-2295


$260
עיצוב לכרזת פרסומת (גואש) לסכיני גילוח "כתר" "Corona", חתום ע"י מ. גור אריה ובחותמת של זאב רבן
מ. גור אריה-זאב רבן
Poster design (gouache), for “Corona” razorblades, siged M. Gur Arieh and with the stamp of Ze’ev Raban
M. Gur-Arie - Ze'ev Raban

224-2296


$50
ארץ ישראל, עשר תמונות הוצ' סיני, ת"א
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Eretz Israel, 10 images, Sinai pupl. Tel Aviv
Zev Raban, Jlm.

224-2297


$350
הדפס צבעוני על קטיפה, קבר רחל בצלאל, ירושלם
Colored print on velvet, Rachel’s Tomb, Bezalel, Jerusalem

224-2298


$50
שיר השירים - 11 הדפסים, הוצ' שולמית ירושלים 1950 בערך
זאב רבן (בצלאל)
Shir Hashirim, eleven prints, Shulamit publ., Jerusalem c. 1950
Ze’ev Raban

224-2299


$350
עיצוב חנוכית שמן, עפרון עם אקוורל חתום בחותמת הסטודיו
זאב רבן
Chanukah oil lamp design, pencil and aquarelle, with the signature of the studio
Ze'ev Raban

224-2300


$50
ארץ ישראל עשר תמונות הוצ' סיני שנות ה-50
זאב רבן (בצלאל)
Eretz Israel ten images, Sinai publ. 1950’s
Ze’ev Raban

224-2301


$650
פלק בעיצובו של זאב רבן האוניברסיתה העברית, The Hebrew University, עם מראה המתוכנן של בנין המרכזי, הספריה הישנה ועוד
Plaque designed by Ze’ev Raban, The Hebrew University, with the planned look of the central building, the old library and more

224-2302


$50
עשרה הדפסים צבעוניים, מראות הארץ
רבן זאב (בצלאל)
Ten colored prints, sceneries of the land
Ze’ev Raban

224-2303


$750
רישום טוש טיוטה, ערבים בכפר חתום בחותמת הסטודיו
זאב רבן
draft ink sketch, Arabs in the village, signed with the signature of the studio
Ze’ev Raban

225-1315


$25
10 תמונות, למגילת רות סביבות 1950
Ten images, for Megilat Ruth, around 1950

225-1316


$70
פמוט מסע לשבת, עץ זית חרוט כיתוב בצלאל, made in Palestine, ותמונה של הר הבית (דהוי), א"י, שנות ה30
Traveling Shabbat candlestick, engraved olive wood, inscribed Bezalel, made in Palestine and with an image of the Temple Mount (faded) Eretz Israel 1930's

225-1317


$25
חמישה מכתבים (חלקם העתקים) של בצלאל החדש, ירושלים, תרצ"ד 1934
Five letters (some copies) from the new Bezalel, Jerusalem 5694 1934

225-1318


$90 | Sold for: $90
שיר השירים, ציר זאב רבן בצלאל, ירושלם, מהדורה עברית, הוצ' שולמית, ירושלים, 1950 בערך
Song of Songs, illustrator Ze’ev Raban, Bezalel Jerusalem, Hebrew edition, publ by Shulamit, Jerusalem, approx. 1950

225-1319


$60
The Story of Ruth (English Ed) publ. by Shulamith, Jerusalem
The Story of Ruth (English Ed) publ. by Shulamith, Jerusalem

225-1320


$120 | Sold for: $220
יד לספר תורה, כסף עם פיליגרן עבודת בצלאל, חתום
Torah pointer, silver with filigree, Bezalel, marked

228-1184


$25 | Sold for: $95
חמישה חומשי תורה, הוצ' שלזינגר וינה 1933, עם כריכת עץ זית חרוטה מראה מקום בית המקדש, עבודת בצלאל , ירושלם
Chamisha Chomshei Torah, Schlesinger, Vienna 1933, with engraved olive wood binding depicting the Temple, Bezalel work Jerusalem

228-1185


$150 | Sold for: $150
ליטוגרפיה ע"ג אריח פורצלן חתום: J.E. Bezalel Jerusalem
אייזנברג יעקב, בצלאל
Lithograph on porcelain tile, signed: J.E. Bezalel Jerusalem
Eisenberg Yaacov, Bezalel

228-1186


$40 | Sold for: $40
פלק נחושת רקוע,"החורש", ע"פ זאב רבן
Hammered copper plaque “The Plowman”, after Zeev Raban

228-1187


$150
פומית לסיגריות צורת מקטרת עשויה כסף פיליגרן, בצלאל, שנות ה50 לא חתום
Pipe shaped cigarette mouthpiece made of silver filigree, Bezalel, 1950’s, not market

228-1188


$50 | Sold for: $60
סיכה מצופה כסף, לפי עיצוב של זאב רבן חורש עם שוורים וכיתוב "חלוץ", חתום ש. קרצ'מר
Silver plated pin, after the design of Zeev Raban, plowman with oxen and inscribed “Chalutz”, signed S. Karczmar

228-1189


$300
פורטפוליו עם 31 לוחות האלף בית
י. לייבא
Portfolio with 31 alphabet plates
J.Leibo

228-1190


$150 | Sold for: $160
שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל, ירושלים, הוצ' הספר, תרפ"ד 1923
The song of songs, illust by Zev Raban, Bezalel Jerusalem, publ. by Hasefer, 1923, leather binding-bordeau

229-1205


$40
שלושה אקסליבריס: ע"י א. מ. ליליין ע"י מירון סימה, ונוסף
Three ex-libris by E.M. Lilien, by Miron Sima and another

229-1206


$50 | Sold for: $50
שיר השירים, ציר זאב רבן, בצלאל ירושלים, הוצ' שולמית, ירושלים 1950
Shir Hashirim, illustrated by Zeev Raban, Bezalel, Jerusalem publ. by Shulamit, Jerusalem 1950

229-1207


$40 | Sold for: $40
תנך בתמונות "למעלה ממאה ציורים מאת ג. דורה, הוצ' סיני, ת"א, 1947, כריכת עור עם פלק נחושת משה עם לוחות הברית, בצלאל ירושלם
Tanach Be/Tmunot, over one hundred drawings by G. Dora, publ. Sinai, Tel Aviv, 1947, leather binding with copper plaque Moses with the tables of the covenant, Bezalel Jerusalem

229-1208


$200
כלי כסף פיליגרן, עבודת בצלאל ירושלים
Filigree silverware, Bezalel work, Jerusalem

229-1209


$50 | Sold for: $70
מגדל בשמים, עץ זית חרוט, בצלאל, ירושלם, שנות ה30-40
Engraved olive wood Besamim spice tower, Bezalel, Jerusalem 1930’s-40’s

230-1426


$120
שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל ירושלם, הוצ' שיר השירים, ירושלים, תר"צ 1930, מהדורה צרפתית Le Cantique de Solomon
Shir Hashirim, illustrated by Zeev Raban, Bezalel Jerusalem, publ. by Shir Hashirim, Jerusalem, 5690 1930, French edition Le Cantique de Solomon

230-1427


$1500
תרמיל פגז עם עבודת אינליי כסף וצריבה, אורנמנטים של בצלאל "דקלים וקוצים", ירושלים, שנות ה20, חתום
Bombshell, inlaid with silver and etchings, Bezalel ornaments “palm trees and thistles”, Jerusalem 1920’s, marked

230-1428


$120
כוס פליז עם פלק "יהודים ליד הכותל המערבי" בעיצובו של זאב רבן, וכיתוב : "מים אחרונים"
Brass cup with plaque, Jews at the Western Wall, designed by Zeev Raban, inscribed “Mayim Achronim”

230-1429


$1500
תרמיל פגז עם עבודת צריבה כיתוב: "לזכרון כיבוש ירושלם פרסידו לוי ושמחה לוי, אורנמנטים של גפנים ומראות מקום ירושלמים, כיפת הסלע, קבר רחל ומגדל דוד
Bombshell with etchings, inscribed: “L’Zichron Kibush Yerushalaim” Persido Levi and Simcha Levi, with ornaments of vines and Jerusalem sceneries, the Dome of the Rock, Rachel’s Tomb and the Tower of David

230-1430


$650 | Sold for: $1300
מגדל בשמים, כסף עם עבודת פיליגרן תוצ' בצלאל, ארץ ישראל, שנות ה20 (נדיר)
Bessamim spice tower, silver with filigree work, by Bezalel, Eretz Israel, 1920’s (rare)

230-1431


$2000
תרמיל פגז עם עבודת אינליי כסף ונחושת, וכן עבודת צריבה עם מראות מקומות: מגדל דוד, קבר רחל ויד אבשלום, בצלאל, ירושלם שנות ה20
Bombshell, inlaid with silver and copper, and etching work depicting sites: Tower of David, Rachel’s Tomb and Absalom’s Tomb, Bezalel, Jerusalem, 1920’s

230-1432


$900
כוס פליז עם עבודת אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, בצלאל, ירושלים, שנות העשרה
Brass cup inlayed with silver and copper, damascene work, Bezalel, Jerusalem, 1910’s

230-1433


$2500
קופסת אתרוג, פליז עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, בצלאל, עם עיתוב עברי
Brass Etrog box, inlayed with silver and copper, damascene work, Bezalel, with Hebrew inscription

230-1434


$1500
תרמיל פגז עם עבודת אינליי כסף ונחושת בצלאל ירושלים, אורנמנטים קלסיים של בצלאל, פטינה כהה, חתום
Bombshell, inlaid with silver and copper, Bezalel Jerusalem, classic Bezalel ornaments, dark patina, marked

230-1435


$3500
תרמיל פגז עם עבודת אינליי כסף ונחושת עבודת בצלאל עם כיתוב: "וכתתו חרבותיהם וחניתותיהם למזמרות!" ישעיהו ב.ד. עם תבליט זוג אריות מחזיקים את לוחות הברית, מתוארך: ירושלים, תרע"ט 1919
Bombshell, inlaid with silver and copper, Bezalel work, inscribed: “And they will hammer their swords into plowshares and their spears into pruning hooks.” Isaiah 2:4, embossed with two lions holding the tbels of the covenant, dated: Jerusalem, 5679 1919

231-1146


$40 | Sold for: $50
דודאים, לקט צלליות מאת מ. גור-אריה חרוזים: מאיר פרבר, הוצ' פנינה, תל-אביב, תשי"ב 1952 (כתמים, נזקי עש קלים)
Duda’im, collection of silhouettes by M. Gur-Arieh, rhymes by Meir Farber, publ. by Pnina, Tel Aviv, 5712 1962 (stains, slight moth damages)

231-1147


$180
שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל ירושלם, הוצ' שיר השירים ירושלים תר"צ 1930, מהדורה אנגלית עם פלק: שי לדר ס. גרונהמן הדרמטורגן הפיקח למלאת לו שבעים שנה.. פורים תש"ה 1945, כריכה פגומה
Shir Hashirim, illustrated by Zeev Raban, Bezalel, Jerusalem, publ. by Shir Hashirim, Jerusalem, 5690 1930, English edition with a plaque: Gift to Dr S. Gronemann the sharp dramaturg on the occasion of his 70th birthday, Purim 5705 1945, damaged cover

231-1148


$60 | Sold for: $60
ירושלם הבנויה, חלום בהקיץ הוצ בצלאל, תרפ"ד 1924
פרופ בוריס שץ
Yerushalaim Habnuya, Chalom B’hakitz, Bezalel, 5684 1924Prof. Boris Schatz

231-1149


$1200
זוג תרמילי פגזים עם עבודת אינליי וריקוע עבודת דמשק, בצלאל, ירושלם, שנות ה20
Pair of shell cases, inlayed and hammer work, damascene work, Jerusalem, 1920’s

231-1150


$50
תורה עם הפטרות לכל השנה, ספר תורה מיניאטורי, הוצ' סיני, ת"א, שנות ה50, כרוך בכריכת עור עם תבליט מגדל דוד (פגמים)
Torah with Haftarot for the entire year, Miniature Sefer Torah, by Sinai, 1950’s, leather bound embossed with the tower of David (damages)

233-1322


$40 | Sold for: $45
משחק קלפים,עיצוב זאב רבן, בצלאל תוצ' ליאון המדפיס
Card game, design by Ze’ev Raban, by Leon Ha’madpis

233-1323


$1000
תרמיל פגז (גרמניה, מלחמת העולם הראשונה שלל בריטי מצבא טורקיה), עם עבודת אינליי כסף ונחושת, בצלאל ירושלם, שנות ה20
Bombshell casing, (Germany, WWI, British booty of the Turkish army), inlayed with silver and copper, Bezalel, Jerusalem, 1920’s

233-1324


$90
שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל ירושלם, הוצ' שיר השירים, ירושלים, תר"צ 1930, מהדורה צרפתית Le Cantique de Solomon
Shir Hashirim, illustrated by Zeev Raban, Bezalel Jerusalem, publ. by Shir Hashirim, Jerusalem, 5690 1930, French edition Le Cantique de Solomon

233-1325


$2600
כריכת כסף לספר תנ"ך, בצלאל ירושלים, עם פיליגרן ועבודת צריבה, ישראל, שנות ה40-50 (סימני שימוש)
Silver binding for a bible, Bezalel, Jerusalem, with filigree and etching work, Israel, 1940's-50's (signs of use)

233-1326


$450 | Sold for: $450
חנוכית גב לנרות, בצלאל ירושלם גב צורת בית כנסת
Hanukkah lamp for candles, Bezalel, Jerusalem, synagogue shaped back

233-1327


$3500
קופסת אתרוג, בצלאל, עבודת דמשק אינליי כסף ונחושת ע"ג פליז, שנות ה20-30
Etrog box, Bezalel, damascene work, silver and copper inlay on brass, 1920’s-30’s

234-1141


$120
חנוכיה דוגמת בצלאל, שנות ה40 לנרות, גב עם אריות ומנורה, עיצוב זאב רבן
Bezalel style Chanukah lamp for candles, 1940’s, back with lions and Menorah, design by Zeev Raban

234-1142


$50 | Sold for: $70
שמונה גלויות "בצלאל": בוריס שץ, בנין בצלאל, כיתת לימוד, הגן, עבודות ועיצובים
Eight postcards “Bezalel”, Boris Schatz, Bezalel building, classroom, garden, works and designs

234-1143


$300
פלק מצופה כסף, חורש עם שוורים
זאב רבן, בצלאל ירושלם
Silver plated plaque, plowman with oxenZev Raban, Bezalel

234-1144


$60 | Sold for: $60
ילקוט בצלאל, רבעון לאמנות בצלאל בהווה, בעבר ובעתיד, גליון ג-ד שנה א', הוצ' בצלאל ירושלם, תמוז תרפ"ה, 1925
Yalkut Bezalel, Bezalel Archives, Riv’on L’omanut Bezalel B’hove, B’avar V’b’atid, issue 3-4 , Shana Alef, Bezalel, Jerusalem, Tamuz 5685 1925

234-1145


$300 | Sold for: $300
ליטוגרפיה, טריפטיך, אדם וחוה חתום 1916
פן אבל
Lithograph, Triptych, Adam and Eve, signed 1916Pann Abel

234-1146


$85 | Sold for: $85
סכין מכתבים, כסף 840, בצלאל, ישראל, שנות ה50
Silver 840 letter opener, Bezalel, Israel, 1950’s

241-1131


$40 | Sold for: $45
11 צלליות, מראות ירושלים וסיפורי התנ"ך, וגלויה נוספת
מאיר גור אריה
11 silhouettes, views of Jerusalem and stories of the bible, and an additional postcardMeir Gur-Arieh

241-1132


$120 | Sold for: $120
מכתב כתוב וחתום בכתב יד , למשה שטרנשוס בעניין עתיד בצלאל, נכתב בנובמבר 1931, מקנזס, ארה"ב
בוריס שץ
Handwritten and signed letter to Moshe Sternschuss, regarding the future of Bezalel, written Nov. 1931, from Kansas, USABoris Schatz

241-1133


$60
אקסליבריס בעיצובו בתוך ספר מספרייתו A.V. Droste- Huelshoff-Frauenleben
אפרים משה בן יעקב הכהן ליליען
Ex libris, of his design, inside a book from his library, A.V. Droste- Huelshoff -FrauenlebenE.M. Lilien

241-1134


$120
מכתב כתוב וחתום בכתב יד למשה שטרנשוס, בעניין הלימודים בבצלאל ועתידו, שיקאגו, ארה"ב, ספטמבר 1931
בוריס שץ
Handwritten and signed letter to Moshe Sternschuss, regarding the studies at Bezalel and its future, Chicago, USA, Sep. 1931Boris Schatz

241-1135


$80
פומית לסיגריות, כסף עם פיליגרן וענבר, בצלאל ירושלם
Cigarette holder, silver with filigree and amber, Bezalel, Jerusalem

242-290


$80 | Sold for: $80
פלק מיניאטורי מצופה כסף "נטילת לולב", חתום
בוריס שץ
Miniature silver plated plaque, "Netilat Lulav", marked

242-291


$80 | Sold for: $80
פלק מיניאטורי מצופה כסף "סופר", חתום ירושלם
בוריס שץ
Miniature silver plated plaque, "Sofer", marked Jerusalem

242-292


$80 | Sold for: $80
פלק מיניאטורי מצופה כסף "אחד מעם הספר", חתום
בוריס שץ
Miniature silver plated plaque, "Echad M'Am Ha'Sefer", marked

242-293


$80 | Sold for: $130
פלק מיניאטורי מצופה כסף האבל על בנימין זאב הרצל
בוריס שץ
Miniature silver plated plaque, The Mourning of Benjamin Zeev Herzl

242-294


$80 | Sold for: $80
פלק מיניאטורי מצופה כסף "הבדלה", חתום
בוריס שץ
Miniature silver plated plaque, "Havdala", marked

242-295


$20000
פלק רקוע, "סופר תימני", חתום מעזבון עזרא קפון (בולגריה), עבודת הריקוע המקורית מעשה ידי בוריס שץ, שנות העשרה של המאה ה-20. העתק הגבס של עבודה זו הוצא למכירה בשנת 2004, אך לא נמכר ונותר ביד יורשי בוריס שץ.
בוריס שץ
Hammered plaque "Sofer Teimani", marked, from the estate of Ezra Kapon (Bulgaria). This is the original work made by Boris Schatz, 1910's, plaster copy of this was offered for sale in 2004, but was not sold, the inheritors of B. Schatz then made5 yearsBoris Schatz

245-1183


$50
פלק פליז, מראה ירושלים
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Brass plaque, Jerusalem viewZev Raban, Bezalel

245-1184


$70
פלק פליז, עובד אדמתו ישבע לחם
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Brass plaque, Oved Admato Yshba LechemZev Raban, Bezalel

245-1185


$50
פלק: "תקע בשופר גדול לחרותינו"
בוריס שץ
Plaque "Taka B'Shofar Gadol L'Cheruteinu"Boris Schatz

245-1186


$70
פלק פליז רקוע, קבר רחל ע"פ זאב רבן,
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, Rachel's tomb, after Ze'ev RabanZev Raban, Bezalel

245-1187


$60
פלק פליז רקוע, ע" כותל המערבי, ירושלם, קוטר 10 ס"מ
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, Western Wall, Jerusalem, 10 cm in diameterZev Raban, Bezalel

245-1188


$80
פלק פליז רקוע, המן מוליך את מרדכי ע"פ זאב רבן
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, Haman marching Mordechai, after Ze'ev RabanZev Raban, Bezalel

245-1189


$60 | Sold for: $60
שיר השירים, ציר זאב רבן, בצלאל ירושלים הוצ' שולמית, ירושלים, סביבות 1950, מהדורה עברית, מספר קטן של נקבי עש, כריכה חדשה
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Song of Songs, illustrations by Ze'ev Raban, Bezalel Jerusalem, publ. Shulamit Jerusalem, circa 1950, Hebrew edition, small amount of moth damages, new bindingZev Raban, Bezalel

245-1190


$80
פלק פליז רקוע, כותל המערבי, חתום SR (זאב רבן)
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, Western Wall, signed S.R. (Ze'ev Raban)Zev Raban, Bezalel

245-1191


$60
פלק פליז רקוע, בסוכה,
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, in the SukkahZev Raban, Bezalel

245-1192


$90
פלק פליז רקוע, חורש אדמה ראה כריכת ספר הזהב של הקק"ל, קוטר 13 ס"מ
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, plowing the land, see JNF Golden Book cover, 13 cm in diameterZev Raban, Bezalel

245-1193


$60 | Sold for: $60
מגילת רות, אנגלית, הוצ' שולמית, סביבות 1950 The Story of Ruth, illustrated by Zev Raban, Bezalel Jerusalem ca 1950, publ by Shulamit Jlm
זאב רבן מאייר
The Story of Ruth, illustrated by Zev Raban, Bezalel Jerusalem ca 1950, publ by Shulamit JlmZev Raban, Bezalel

245-1194


$120
מזרח בעיצובו של רפאל אברהם שלם בצלאל, גרסה מוזהבת , בית הכנסת בסלוניקי
Mizrach designed by Raphael Avraham Shalem, Bezalel, gilded version, Synagogue in Salonika

245-1195


$60
פלק פליז רקוע, משלוח מנות איש לרעהו, קוטר 9.5 ס"מ
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Hammered brass plaque, Mishloach Manot Ish L'Re'ehu, 9.5 in diameterZev Raban, Bezalel

245-1196


$120
שיר השירים, צייר זאב רבן, בצלאל ירושלים, הוצ' שיר השירים, ירושלים התר"צ The Song of Songs in coloured plates by Zeev Raban, Bezalel Jlm. The song of song publ Jlm 1930 נייר חום, כריכת עור פגומה מהדורה אנגלית
זאב רבן, בצלאל ירושלים
The Song of Songs in colored plates by Zeev Raban, Bezalel, Jerusalem, publ. Shir HaShirim, Jerusalem, 5690, 1930, English edition, yellowed paper, damaged leather bindingZev Raban, Bezalel

245-1197


$60
פלק פליז, דיש, (דשים חיטה)
זאב רבן, בצלאל ירושלים
Brass plaque, thrashing (of wheat)Zev Raban, Bezalel

245-1198


$1500 | Sold for: $2000
כריכת כסף לספר תנ"ך, בצלאל ירושלים, עם פיליגרן ועבודת צריבה, ישראל, שנות ה40-50 (סימני שימוש)
Silver binding for a bible, Bezalel, Jerusalem, with filigree and etching work, Israel, 1940's-50's (signs of use)

253-1031


$25 | Sold for: $180
חנוכיה לנרות נחושת, גב פלק סיגנון בצלאל יהודה המכבי מטהר את בית המקדש, רוחב 19.5 גובה 18.5 ס"מ
Copper Chanukah lamp for candles, back with a Bezalel plaque, Judas Maccabeus cleansing the Temple, width 19.5, height 18.5 cm

253-1032


$40 | Sold for: $65
אגרטל פליז עם אינליי כסף ונחושת עבודת דמשק וכיתוב: "יהודה-בצלאל ירושלים", גובה 16 ס"מ
Brass vase, inlaid with silver and copper, damascene work and the inscription: "Yehuda-Bezalel Jerusalem", height 16 cm

253-1033


$25 | Sold for: $25
תנ"ך, הוצ סיני, ת"א עם כריכת עור רקוע, בצלאל
Bible, publ. Sinai, Tel Aviv, tooled leather binding, Bezalel

253-1034


$50
פלק נחושת רקוע ע"פ זאב רבן מראה ירושלים
Hammered copper plaque, after Ze'ev Raban, Jerusalem view

253-1035


$30 | Sold for: $40
חנוכית נחושת לנרות, דוגמת בצלאל
Copper Chanukah lamp for candles, Bezalel design

253-1036


$50 | Sold for: $120
קופסת טבק, כסף, עם תבליט מעל קברי הצדיקים, בצלאל, ירושלם, 40X25X10 מ"מ, 21 גרם
Silver tobacco box, embossed with an image of the tombs of the righteous on top, Bezalel, 40X25X10 mm, 21 gm

253-1037


$30 | Sold for: $240
פלק ברונזה קטן, המכללה העברית בירושלים (האוניברסיטה העברית), 5.8X4.5
זאב רבן
Small bronze plaque, "Hamichlala Ha/Ivrit B'Yerushalaim" (Hebrew university in Jerusalem) , 5.8x4.5 cmZev Raban

253-1038


$60 | Sold for: $120
כלי בשמים, בצלאל ירושלם עשוי עץ זית חרוט
Engraved olivewood "Besamim" spice box, Bezalel, Jerusalem

253-1039


$30 | Sold for: $180
פלק ברונזה קטן, מפת ארץ ישראל בתבליט, 7.5X4.5 ס"מ
זאב רבן
Small bronze plaque, relief of a map of Eretz Israel, 7.5x4.5Zev Raban

253-1040


$300
שטיחון עבודת "מרבדיה" בצלאל ירושלם, שנות ה20
Rug, "Marvadia", Bezalel, Jerusalem, 1920's

253-1041


$30 | Sold for: $220
פלק ברונזה, רבקה ואליעזר 19X10.5
זאב רבן
Bronze plaque, Rivka and Eliezer, 19x10.5Zev Raban

253-1042


$500 | Sold for: $650
שטיחות עבודת ה"מרבדיה" בצלאל ירושלם, עם מראה קבר רחל
Rug, the "Marvadia", Bezalel, Jerusalem, showing Rachel's Tomb

253-1043


$30 | Sold for: $130
פלק ברונזה קטן, קבר זכריה 6X4.5 ס"מ
זאב רבן
Small bronze plaque, Tomb of Zechariah, 6x4.5 cmZev Raban

253-1044


$50 | Sold for: $190
פלק "קבלת שבת" עשוי שעווה, ליציקת שעווה בתהליך Lost wax casting
שץ בוריס
Wax plaque, Lost wax casting process, Kaballat ShabbatBoris Schatz

253-1045


$15000
תבליט רקוע, "סופר תימני", חתום מעזבון עזרא קפון (בולגריה), עבודת הריקוע המקורית מעשה ידי בוריס שץ, שנות העשרה של המאה ה-20. העתק הגבס של עבודה זו הוצא למכירה בשנת 2004, אך לא נמכר ונותר ביד יורשי בוריס שץ. בגב שארית מכתב מאת ב.
בוריס שץ
Hammered relief "Yemeni scribe", marked, from the estate of Ezra Kapon (Bulgaria). This is the original work made by Boris Schatz, 1910's, plaster copy of this was offered for sale in 2004, but was not sold, At the back of the work, remains of a letter in Schatz's handwritingBoris Schatz

255-1199


$25
פלק על פי עיצוב של זאב רבן בצלאל ירושלם, מתוך שיר השירים, 9.5X7, חתום
Plaque after a design by Ze'ev Raban, Bezalel Jerusalem, from the Song of Songs, 9.5x7, signed

255-1200


$50
סיכת כסף פיליגרן עבודת בצלאל חתום ירושלם
Silver filigree brooch, Bezalel work, marked Jerusalem

255-1201


$25
קערית נחושת עם פלק "רבקה ואליעזר" לפי זאב רבן
Small copper bowl with a plaque "Rebecca and Eliezer", after Ze'ev Raban

255-1202


$50 | Sold for: $50
פלק על פי עיצוב של זאב רבן בצלאל ירושלם, שותלים עץ, חתום, 11.5X9 (פגמים)
Plaque after a design by Ze'ev Raban, Bezalel Jerusalem, planting a tree, 11.5x9 (damages)

255-1203


$25
10 לוחות, נופי הארץ
זאב רבן
Ten cards, Eretz-Israel landscapesZeev Raban

255-1204


$50
סיכת כסף פיליגרן עבודת בצלאל חתום made in Palestine
Silver filigree brooch, Bezalel work, marked Made in Palestine

255-1205


$25 | Sold for: $30
פומית לסיגריות צורת מקטרת כסף, עבודת בצלאל, פיה חסרה
Pipe shaped silver cigarette holder, Bezalel work, missing mouthpiece

255-1206


$50 | Sold for: $100
מחזיק ספרים מעץ זית, בצלאל ירושלם, עם ציורים ע"פ גור אריה
Olivewood bookends device, Bezalel Jerusalem, with drawings after Gur Ariyeh

255-1207


$25 | Sold for: $120
מזוזה, כסף פיליגרן, בצלאל ירושלם, 18X11
Silver filigree Mezuzah, Bezalel, Jerusalem, 18x11

255-1208


$50 | Sold for: $50
סיכת כסף פיליגרן עבודת בצלאל חתום made in Palestine
Silver filigree brooch, Bezalel work, marked Made in Palestine

255-1209


$25 | Sold for: $50
אוגדן עם 10 מראות ארץ ישראל זאב רבן, בצלאל, ירושלם, שנות ה60, Biblical Places in Colours
Biblical Places in Colors, binder with ten images of Eretz Israel, Ze'ev Raban, Bezalel, Jerusalem, 1960's

255-1210


$50 | Sold for: $50
שלוש כריכות עור רקועות שני סידורים וכריכה, בצלאל ירושלים, שנות ה40
Three tooled leather bindings, two Siddurim and a binding, Bezalel Jerusalem, 1940's

255-1211


$25
10 לוחות, מגילת רות
זאב רבן
Ten cards, Book of RuthZeev Raban

255-1212


$60 | Sold for: $120
הדפס ע"ג בד, רועה מחלל ליד קבר רחל, 17.5X28.5
מ. גור אריה
Print on cloth, shepherd playing the flute near Rachel's tomb, 17.5x28.5M. Gur-Arieh

255-1213


$25
סיכת כסף פיליגרן , בצלאל
Silver filigree brooch, Bezalel

255-1214


$80
אלבום לגלויות, כריכה עץ זית בצלאל ירושלם, כריכה קדמית עם מראה יד אבשלום, ושני פלקים בעיצובו של מ. גור אריה (סדוק)
Album for postcards, olivewood cover, Bezalel, Jerusalem, frontal cover with an image of Absalom's Tomb and two plaques designed by Gur Arie (cracked)

255-1215


$40
6 לוחות בהדפסה ליטוגרפית של תבליטים מעשי ידי האמן
בוריס שץ, בצלאל
Bezalel, six plates in lithograph print, of reliefs created by the artistBoris Schatz, Bezalel

255-1216


$90 | Sold for: $90
סיכת כסף עם תבליט יהודית עיצוב זאב רבן
Silver brooch. With a Jewish embossment, design Ze'ev Raban

255-1217


$40 | Sold for: $100
סיכת כסף "רות", על פי עיצוב של זאב רבן, בצלאל, קוטר 4.5 ס"מ
Silver brooch "Ruth", after a design by Ze'ev Raban, Bezalel, 4.5 cm in diameter

255-1218


$600
אוגדן בכריכת עור רקועה "התנ"ך" בתוך הכריכה שיר השירים, צייר זאב רבן, בצלאל, הוצ' שולמית, ירושלם
Binder "The Bible" in tooled leather binding, inside the cover the Song of Songs, illustrated by Ze'ev Raban, Bezalel, publ. by Shulamit, Jerusalem

256-2095


$25
10 לוחות, נופי הארץ
זאב רבן
Ten cards, Eretz-Israel landscapesZeev Raban

256-2096


$50 | Sold for: $50
פלק מצופה כסף, "חצות" לא חתום, 68X70 מ"מ
בוריס שץ
Silverplated plaque "midnight", not signed, 68X70 mmBoris Schatz

256-2097


$25 | Sold for: $25
10 לוחות, מגילת רות
זאב רבן
Ten cards, Book of RuthZeev Raban

256-2098


$50 | Sold for: $50
פלק מצופה כסף, "לזכר הרצל" לא חתום, 58X70 מ"מ
בוריס שץ
Silverplated plaque "L'Zecher Herzl", not signed, 58X70 mmBoris Schatz

256-2099


$30
פלק ברונזה, מגדל דוד ע"פ מורו, בצלאל
Bronze plaque, Tower of David after Moro, Bezalel

256-2100


$60 | Sold for: $80
ארבעה בתי מזוזה, בצלאל ירושלם (שנים מוכספים)
Four Mezuza cases, Bezalel, Jerusalem (two silvererd)

256-2101


$40 | Sold for: $50
פלק נחושת "ירושלם", מראה נוף ע"פ עיצוב של זאב רבן
Copper plaque "Jerusalem", showing a view of Jerusalem after the design by Ze'ev Raban

256-2102


$60 | Sold for: $110
ארבעה בתי מזוזה, בצלאל ירושלים
Four Mezuza cases, Bezalel, Jerusalem

256-2103


$40 | Sold for: $45
פלק, דיוקן יהודי תימני 70X50
מ. מורו, בצלאל
Plaque, portrait of a Yemenite jew, 70X50M. Moro, Bezalel

256-2104


$90
ליטוגרפיה צבעונית, גברת 51X33
רפאל שלם, בצלאל ירושלם
Colored Lithograph, a lagy, 51X33Raphael Shalem, Bezalel

256-2105


$40 | Sold for: $40
שלושה גליונות בולי קק"ל 1937 מגן דוד בעיצובו של יוסף בודקו (בצלאל), כל גליון 16 בולים: 30 פר' כחול, 50 פר שחור, ו60 פר כתום
Three sheets of JNF stamps, 1937, Magen David designed by Joseph Budko (Bezalel), each sheet 16 stamps, 50 black, 60 orange

259-331


$40 | Sold for: $220
מזרח, הדלקת התמיד בערב שבת הדפסה שחורה, ירושלים, תרט"ו 1916, 65X42
שלם רפאל אברהם , בצלאל ירושלם
Mizrach, lighting of the Sanctuary lamp on the eve of Shabbat, black print, 5615,1915, 65x42שלם רפאל אברהם , בצלאל ירושלם

259-332


$260
שטיחון עבודת "מרבדיה" בצלאל ירושלם, שנות ה20
Rug, "Marvadia", Bezalel, Jerusalem, 1920's

259-333


$180
אגרטל ברונזה עם עבודת אינליי כסף ונחושת, כיתוב: בצלאל ירושלם, גובה 24.5 ס"מ
Bronze vase, inlaid with silver and copper, inscribed: Bezalel Jerusalem, height 24.5 cm

260-099


$100 | Sold for: $130
סיכת כסף 925, פיליגרן עם תבליט וכיתוב "רות", בצלאל, ירושלם
Silver 925 brooch with filigree, relief inscribed: "Ruth", Bezalel, Jerusalem

260-100


$25 | Sold for: $25
פלק על פי עיצוב של זאב רבן בצלאל ירושלם, מתוך שיר השירים, 9.5X7 ס"מ, חתום
Plaque after a design by Ze'ev Raban, Bezalel Jerusalem, from the Song of Songs, 9.5x7 cm, signed

260-101


$30
מגילת אסתר מצוירת ע"י זאב רבן הוצ' מרים ירושלים עם תוספת הוצ סיני
Megilat Ester illustrated by Ze'ev Raban, publ. Miriyam Jerusalem with an addition publ. Sinai

260-102


$25
דפים לרקמה אמנותית, 1945
בצלאל החדשה, ירושלים
Sheets for artistic embroidery, 1945New Bezalel

260-103


$50 | Sold for: $65
פלק מצופה כסף, "מי יחמל עליך ירושלים", 46X100 מ"מ
בוריס שץ
Silver plated plaque, "Mi Yachmoll Alaych Yerushalaim", 46x100 mmBoris Schatz

260-104


$25 | Sold for: $45
פלק ברונזה, רבקה ואליעזר 19X10.5
זאב רבן
Bronze plaque, Rivka and Eliezer, 19x10.5Zev Raban

263-762


$40 | Sold for: $40
מגילת רות, הוצ שולמית ירושלים 1950, פגמים קלים בכריכה, כתמים
זאב רבן בצלאל ירושלם
Megilat Ruth, publ. by Shulamit, Jerusalem, 1950, minor damages to the binding, stainsZev Raban, Bezalel

263-763


$50 | Sold for: $475
סביבון קטן, בצלאל ירושלם נ.ג.ה.ש, שנות ה20, גובה 25 מ"מ
Small Dreidel, Bezalel Jerusalem, N.G.H.S, 1920's, height 25 mm

263-764


$40 | Sold for: $40
זוג מכסי תפילין, בצלאל ירושלם כ"א עם ארבעה מראות מקומות בארץ ישראל
Pair of Tefillin covers, Bezalel Jerusalem, each with four views of sites in Eretz Israel

263-765


$80 | Sold for: $80
מגדל בשמים, בצלאל ירושלם עבודת כסף פיליגרן, 53 גרם, גובה 13 ס"מ
Besamim spice tower, Bezalel Jerusalem, silver filigree work, 53 gm, height 13 cm

263-766


$325
תרמיל פגז, עם אינליי כסף ונחושת ועבודת תבליט, כיתוב בצלאל ירושלם, גובה 23.5 ס"מ
Bombshell inlaid with silver and copper, with embossment work, inscribed Bezalel Jerusalem, height 23.5 cm

263-767


$160
קופסת בשמים, כסף עם פיליגרן בצלאל , ירושלם,
Silver and filigree Besamim spice box, Bezalel, Jerusalem

263-768


$350
תרמיל פגז עם אינליי כסף ונחושת וכיתוב: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני", חריטה מראות ירושלים, גובה 29.5 ס"מ
Bombshell, inlaid with silver and copper, inscribed "Im Eshkachech Yerushalayim Tishachach Yemini", engraved with Jerusalem sceneries, height 29.5 cm

263-769


$300
תרמיל פגז קטן עם עבודת ריקוע וחריטה, מראה הכותל, מגדל דוד ושער שכם, מתוארך December 9th, 1917
Hammered and engraved bombshell, showing the Western Wall, the tower of David and the Damascus Gate, dated Dec. 9th 1917

267-040


$25 | Sold for: $25
Bezalel 1906-1929, Ed by Nurit Shilo-Cohen (in honour of the 75 anniversary of the est. of Bezalel), The Israel Museum, Jlm., 1983, 392 p
Bezalel 1906-1929, Ed by Nurit Shilo-Cohen (in honour of the 75 anniversary of the est. of Bezalel), The Israel Museum, Jlm., 1983, 392 p

267-041


$30
עשרה לוחות להדבקה, עם מראות הארץ כ"א 13.5X23.5 ס"מ
זאב רבן בצלאל
Ten pictures showing Israel, each 13.5X23.5 cmZeev Raban - Bezalel

267-042


$25
8 תמונות (להדבקה) מתוך שיר השירים, כ"א 18X12
זאב רבן בצלאל
Eight pictures from Song of Songs, each 18X12

267-043


$40 | Sold for: $65
פלק נחושת רקוע, בצלאל ירושלם, מראה קבר רחל, 10.5X25.5
Hammered copper plaque, Bezalel, Jerusalem, Rachel's Tomb, 10.5x25.5

267-045


$50 | Sold for: $60
כלי בשמים קטן, כסף 925 פיליגרן חתום בצלאל, ירושלם, עם מנורה מעל (חלק חסר), 42 גרם
Small Besamim spice box, 925 silver filigree, marked Bezalel Jerusalem, with a Menorah (part missing) on top, 42 gm,

267-046


$30
עשר תמונות (להדבקה) למגילת רות 1949
זאב רבן בצלאל
Ten pictures for Esther scrollZeev Raban - Bezalel

267-047


$140 | Sold for: $140
שלושה פריטים: א. כרזה לתערוכת פלקטים של בוגר בי"הס ש. גונדמן ב. כרזה מוצמדת לבד, תערוכת בוגרי גרפיקה שמושית ג. כרטיס עם פסיפס צילומי וחתימות בוגרים
בצלאל בי"ס לאמנות ואומנות
Three items: 1. poster for exhibition of S. Gundman 2. poster attached to cloth, graduates' exhibition 3.card with mosaic photographs of graduatesBezalel Art school

brn-378


$25 | Sold for: $35
שני ספרים אודות בצלאל: 1. זאב רבן, גרפיקאי ומעצב עברי ראשון, גלריה פרקש, 2002 2. בתיה כרמיאל, אריחים מעטרים עיר, קרמיקה בצלאל בבתי ת"א 1923-1929
Two books abour Bezalel school of art: 1. Zev Raban, 2002 2. Batia Carmiel, Tiles adorned city 1923-1929

brn-379


$50 | Sold for: $350
קופסת סיגריות, בצלאל ירושלם ארץ ישראל, שנות ה30, עם תמונת נוטר The Gaffir, מגדל שמירה וחקלאי זורע
Cigarette case by Bezalel Jerusalem, Eretz-Israel, the 1930's, with picture "the Gaffir", guard tower and farmer sowing

brn-380


$30 | Sold for: $30
בצלאל החדש ירושלים, גליונות לבעיות העצוב האמנותי.. בעריכת מ. ארדון-ברונשטיין, גליון א', הוצ' בצלאל החדש, י-ם, תש"א 1941, עם צילומים ואיורי יצירות
Bezalel Hachdash Jerusalem, issue one (Hebrew), Bezalel Hachadash publ., Jerusalem 1941, with photographs and illustrations of the works

brn-381


$15000
תבליט רקוע, "סופר תימני", חתום מעזבון עזרא קפון (בולגריה), עבודת הריקוע המקורית מעשה ידי בוריס שץ, שנות העשרה של המאה ה-20. העתק הגבס של עבודה זו הוצא למכירה בשנת 2004, אך לא נמכר ונותר ביד יורשי בוריס שץ. בגב שארית מכתב מאת ב. ש. , 62X57
בוריס שץ
Hammered relief "Yemeni scribe", marked, from the estate of Ezra Kapon (Bulgaria). This is the original work made by Boris Schatz, 1910's, plaster copy of this was offered for sale in 2004, but was not sold, the inheritors of B. Schatz then made 5 years at the back of the work, remains of a letter in Schatz's handwriting, 62X57Boris Schatz