2129


$80
מיניאטורה וינאית, פסיון ברונזה
Viennese bronze pheasant miniature

2130


$25
זוג פמוטי פליז, אנגליה
Pair of brass candlesticks, England

2131


$50
אגרטל נחושת עם עבודת ריקוע צורת לטאה וגפנים, גובה 37 ס"מ
Copper vase, with a hammered image of a lizard and vines, height 37 cm

2132


$25
זוג פמוטי פליז, בסיס מרובע
Pair of brass candlesticks, square base

2133


$50
פיגורת ברונזה, איש עם מגילה מניף אגרוף, גובה 28 ס"מ
Bronze figure, man with scroll raising a fist, height 28 cm

2134


$50
פיגורת ברונזה, מצחצח הנעליים קוטר 12 ס"מ, גובה 11 ס"מ
Bronze figure, Shoe shiner, 12 cm in diameter, 11 cm in height

2135


$150
ברונזה , נער עם קוץ ברגל
Bronze, young boy with a thorn in his foot

2136


$25
זוג פמוטי ברונזה, בסיס אובלי
Pair of bronze candlesticks, oval base

2137


$90 | Sold for: $90
פיגורת ברונזה, ע"פ זורק הדיסקוס גובה 27 ס"מ
Bronze figure, after "discobolus" , height 27 cm

2138


$50 | Sold for: $55
ארבעה קנקנים מיניאטוריים פליז עם אמייל (לאחד חסר מכסה)
Four miniature pitchers, brass with enamel (one missing a lid)

2139


$180
פיגורת ברונזה, אישה יושבת על פרסה גדולה, גובה 165 מ"מ
Bronze figure, woman seated on a large horseshoe, height 165 mm

2140


$25 | Sold for: $25
שתי מאפרות פליז: א. צורת צב ב. צורת ראש חתול
Two brass ashtrays, a. tortoise shaped, b. head of a cat shaped

2141


$90
פיגורת ברונזה עתיקה, אריה המאה ה18-19, חסר זנב, על בסיס חדש
Antique bronze lion figure, 18th-19th C., missing tail, on new base

2142


$80
קופסה גדולה עשויה ברונזה אורך 295 מ"מ
Large bronze box, length 295 mm

2143


$260
פיגורת דרקון עתיקה, ברונזה עבודת יד אומ
Antique bronze dragon figure

2144


$25 | Sold for: $30
חמישה ווי תליה עשויים פליז ארבע מהן צורת מטחנות קפה, אחד צורת קנקן
Five brass hanging hooks, four of them in the shape of coffee grinders, one in the shape of a jug

2145


$90 | Sold for: $90
פיגורת ברונזה, נגן הכפר חתום, גובה 135 מ"מ ללא הבסיס
Beck E
Bronze figure, village musician, marked, height 135 mm without the baseBeck E

2146


$80 | Sold for: $80
זוג פמוטים שני קנים, עשויים ברונזה עם דמות איש כבסיס, כ"א 235 מ"מ
Pair of two armed bronze candlesticks, with a figure of a man on the base, each 235 mm

2147


$260
פרוטומת ברונזה על בסיס שיש, פילוסוף יווני, גובה 155 מ"מ ללא הבסיס
H. Mueller
Bronze protome on marble base, a Greek philosoper, height 155 mm without the baseH. Mueller

2148


$35
שני כדי פיוטר, נפח 1 פינט ורבע פינט, כ"א עם אישורי (חותמות) מכס אנגליות
Two pewter jars, 1 pint and a 1/4 pint in volume, each with (stamped) English import tax approvals

2149


$90
פיגורת ברונזה קטנה, דוד ע"פ Donatello, 14 ס"מ
Small bronze figure, David after Donatello, 14 cm

2150


$80
צלחת נחושת מצופה בדיל עבודה ארמנית, המאה ה18-19, קוטר 30.5 ס"מ
Tin coated copper plate, Armenian work, 18th-19th C., diameter 30.5 cm

2151


$300
ברונזה, ילד יושב על פרוות אריה בית היציקה Susse Freres editeurs Paris, מידות 20X28X14.5 ס"מ
Dufrene Leon
Bronze, boy sitting on a lion skin, Susse Freres foundry, Paris, 20X28X14.5Dufrene Leon

2152


$40
אגרטל פליז קטן, אר נובו גובה 20 ס"מ
Small brass vase, Art Nouveau, height 20 cm

2153


$120
פיגורת ברונזה על בסיס שיש שני שחקני כדורגל, חתום, גובה 15 ס"מ ללא הבסיס
Milo
Bronze figure on marble base, two soccer players, marked, height 15 cm witout the baseMilo

2154


$120
פמוט ברונזה צורת אישה מחבקת עץ, גובה 135 מ"מ, אורך 200 מ"מ
Bronze candlestick, in the shape of a woman hugging a tree, height 135 mm, length 200 mm

2155


$350 | Sold for: $350
פיגורת ברונזה, סיזיפוס, חתום, על בסיס שיש, גובה ללא בסיס 30 ס"מ
Gerhart
Bronze figure, Sisyphus, on marble base, height 30 cm without the baseGerhart

2156


$40
קנקן תה עשוי פיוטר, תוצ Walker a. Hall, שפילד, אנגליה, תחילת המאה ה20
Pewter teapot, by Walker & Hall, Sheffield, England, early 20th C.

2157


$120
פיגורת ברונזה, אישה אמנית, צרפת, המאה ה19, 136 מ"מ מלבד הבסיס
Bronze figure, woman artist, France, 19th C., 136 mm apart from the base

2158


$120
סכין מכתבים עשוי ברונזה בעיצוב אר דקו, 1928
Lucien Bazor 1889-1974
Bronze letter opener, Art Deco design, 1928Lucien Bazor 1889-1974

2159


$1500 | Sold for: $1500
פיגורת ברונזה, פרוטומה של ליאונרדו דה וינצ'י, גובה 44 ס"מ
Bronze figure, protome of Leonardo Da Vinci, height 44 cm

2160


$40
ידית למקל עשויה ברונזה צורת נמר ונחש
Bronze cane handle, in the shape of a leopard and a snake

2161


$150 | Sold for: $220
פיגורת ברונזה, סוס, חתום גובה 27 ס"מ, בסיס 28.5X10
P.J Mene
Bronze figure, horse, marked, height 27 cm, base 28.5X10P.J Mene

2162


$120
פמוט ברונזה דקו, שלושה קנים
Bronze Deco candlestick, three arms

2163


$40
פמוט ברונזה עתיק שני קנים היה מצופה כסף
Antique two armed bronze candlestick, used to be silver plated

2164


$280
זוג פמוטים וקסת לדיו, ברונזה צרפת
Pair of bronze candlesticks and an inkwell, France

2166


$1400
קופסת טבק הולנדית עתיקה עשויה פליז, עם חריטת מוטיבים תנ"כיים, הולנד, המאה ה18
Antique Dutch tobacco box, brass, engraved with biblical motifs, Holland, 18th C.

2167


$2400
קופסת טבק עתיקה, על המכסה חריטה משפט שלמה, על הגב ביקור מלכת שבא, המאה ה17-18
Antique tobacco box, engraved on the lid the Judgment of Solomon, on the back the visit of the Queen of Sheba, 17th-18th C.

2168


$1600
קופסת טבק הולנדית עתיקה עשויה פליז, עם חריטת מוטיבים תנ"כיים, הולנד, המאה ה18
Antique Dutch tobacco box, brass, engraved with biblical motifs, Holland, 18th C.

224-1177


$25
שתי מאפרות פליז: דוגמת אישה עם פייה דוגמת אישה על חוף הים
Two brass ashtrays: woman with fairy , woman on beach

224-1178


$40
זוג מנורות שמן, פליז
Pair of brass oil lamps

224-1179


$90
מכתש ועלי, ברונזה, המאה ה19
Bronze mortar and pestle, 19th century

224-1180


$50
זוג פמוטי פליז עתיקים (פגמים)
Pair of antique brass candlesticks (damages)

224-1181


$120
זוג פמוטי ברונזה, המאה ה19
Pair of bronze candlesticks, late 19th century

224-1182


$50
פמוט ברונזה יחיד, המאה ה19
Single bronze candlestick, 19th century

224-1183


$120
קנקן על מתקן חימום, עשוי נחושת, ידיות פורצלן, המאה ה19
Jar on cupper heating device, porcelain handles, 19th century

224-1184


$60
אגרטל פליז עם דוגמת פרחים אר-נובו
Art Nouveau brass vase with floral pattern

224-1185


$190
פמוט ארבעה קנים עשוי פיוטר אר-דקו, עם תבליט אריה במרכז, תוצ WMF, חתום (פגמים)
Four armed pewter candlestick, Art Deco, with lion embossment in the center, by WMF, marked (damages)

224-1186


$60
פמוט ברונזה יחיד, סגנון המאה ה19 פגמים
Single bronze candlestick, 19th century style, damages

224-1187


$200
צלחת ברונזה עבודת טיפני עם מונוגרמה Tiffany-Studio, New York
Bronze plate, Tiffany work with a monogram, Tiffany Studio New York

224-1188


$70
סיר ברונזה עם עבודת בלט וידיות צורת ראשי אריות
Bronze pot with embossment work and lion head shaped handles

224-1189


$220
אגרטל ברונזה על בסיס עץ "סוסים הולכים" (לפי דוגמת לליק)
Bronze vase on wooden base “walking equine” (Lalique style)

224-1190


$90
קערת שיש עם פיגורת ברונזה אריה
Marble bowl with a bronze lion figurine

224-1191


$650
אגרטל ברונזה, אר נובו, עם תבליט ילדים קטנים נאבקים
Bronze vase, Art Nouveau, embossed with small children wrestling

225-1033


$25 | Sold for: $50
פעמון ברונזה
Broze bell

225-1074


$25 | Sold for: $55
מקש לדלת צורת ראש אריה עם מגן דוד מעל
Lion head shaped door knocker with star of David on top

225-1109


$25 | Sold for: $25
"מסכת מוות", העתק ברונזה
“Death Mask” bronze replica

225-2446


$40
מגש פליז רקוע, עם סצינת פונדק הולנדית
Hammered brass tray depicting a Dutch inn scene

225-2447


$120 | Sold for: $120
מכתש ועלי עתיקים, המאה ה18
Antique mortar and pestle, 18th century

225-2448


$50 | Sold for: $130
זוג פמוטים תולים, פליז, שני קנים כ"א
Pair of brass hanging candlesticks, two arms each

225-2449


$120
מנורת שבעה קנים, פליז, גרמניה, סוף המאה ה19
Seven armed brass lamp, Germany, late 19th c

225-2450


$60
פמוט לילה, פליז, איטליה המאה ה19
Brass night candlestick, Italy, 19th c

225-2451


$120 | Sold for: $120
פלק ברונזה , אנשים חוגגים
Bronze plaque, celebrating people

225-2452


$75
זוג פמוטי ברונזה
Pair of bronze candlesticks

225-2453


$120
זוג פמוטי ברונזה עתיקים
Pair of antique bronze candlesticks

225-2454


$75 | Sold for: $75
פלק ברונזה בעיצובם של Cousteu-P.Lenoir לוחם על סוס
Bronze plaque designed by Cousteu-P. Lenoir, mounted warrior

225-2455


$240
זוג קנדלברות, חמישה קנים עשויות ברונזה
Pair of five armed bronze candelabras

225-2456


$90
זוג פמוטים, פליז, איטליה, המאה ה19
Pair of brass candlesticks, Italy, 19th c

225-2457


$240
זוג פמוטי ברונזה עתיקים עם ציפוי כסף חלקי
Pair of antique bronze candlesticks, with partial silver plating

225-2458


$120
זוג פמוטי ברונזה, אנגליה, המאה ה19
Pair of bronze candlestick, England,19th century

225-2459


$260
בסיס סנטר פיס, בסגנון בארוק, ברונזה מצופה כסף עם מראה במרכז
Centerpiece base, silver plated bronze with a mirror in the center

225-2460


$120
זוג פמוטי פליז גדולים, תחילת המאה ה20
Pair of large brass candlesticks, early 20th century

225-2461


$500
זוג פמוטים שעשויים מידיות של חרבות, תחילת המאה ה19
Pair of candlesticks made from sword hilts, early 19th c

225-2462


$120
זוג פמוטי ברונזה, המאה ה19
Pair of bronze candlesticks, 19th century

225-2463


$70
פיגורת ברונזה לבנה, זוג דובים
White bronze figurine, bear couple

225-2464


$120
זוג פמוטי ברונזה, המאה ה19
Pair of bronze candlesticks, 19th century

225-2465


$350 | Sold for: $350
פיגורת ברונזה, כלב שוכב, חתום
Bronze figurine, laying dog, marked

228-2318


$25
קופסת פליז, עם עבודת ריקוע על המכסה סגנון Arts & Crafts, אנגליה
Brass box, hammered metal work on the lid, Arts & Crafts style, England

228-2319


$50 | Sold for: $50
כוס פיוטר, תוצ Dupont, צרפת עם עבודת תבליט עם פני מלאכים, מתוארך 1889
Pewter cup, by Dupont, France, embossed with angelic faces, dated 1889

228-2320


$40 | Sold for: $40
פיגורת ברונזה אירופית, רקדנית עם נוצות
European bronze figurine, dancer with feathers

228-2321


$40 | Sold for: $40
זוג פמוטי פליז דוגמת ברוק
Pair of Baroque style brass candlesticks

228-2322


$50
שני פמוטי פליז: שלושה קנים וקטן
Two candlesticks: Three armed brass and a small one

228-2323


$60 | Sold for: $85
פיגורת ברונזה, אישה בתלבושת קלאסית
Bronze figurine, woman in classical costume

228-2324


$40
נר שמן מברונזה
Bronze oil lamp

228-2325


$50 | Sold for: $50
סכין מכתבים מברונזה, צורת כידון רובה, על הידית בלוטי ועלי אלון
Bronze letter opener, bayonet shaped, with acorns and oak leaves on the handle

228-2326


$70 | Sold for: $375
פיגורת ברונזה, דב שוכב
Bronze figurine of a bear lying down

228-2327


$40
קערת ברונזה צורת עלה חתום 1946
Leaf shaped bronze bowl, marked 1946

228-2328


$90 | Sold for: $120
פיגורת ברונזה, ינשוף, חתומה Schatz
Bronze owl figurine, signed Schatz

228-2329


$90 | Sold for: $260
פיגורת ברונזה, אלת הצדק יוסטיציה
Bronze figurine, Iustitia goddess of justice

228-2330


$50
פיגורת ברונזה, חתול
Bronze cat figurine

228-2331


$90 | Sold for: $90
זוג פמוטי אר נובו, ברונזה ואלבסטר
Pair of Art Nouveau bronze and alabaster candlesticks

228-2332


$500
סנטר פיס עשוי מקערית snake stone (מאובן) על ארבע רגליות ברונזה ובסיס אבן, רוסיה הצארית, אמצע המאה ה19
Centerpiece made from a small snake stone (fossil) bowl, on 4 bronze legs and stone base, Tsarist Russia, mid 19th century

228-2333


$200
קופסת תכשיטים עשויה פיוטר עם עבודת תבליט, סצינות חצר, צרפת
Pewter jewelry box, with embossment work, court scene, France

228-2334


$50 | Sold for: $50
קישוט אר-נובו, פיגורה עשויה פיוטר נערה על עץ עם פרחי קרמיקה
Art Nouveau ornament, pewter figurine, young girl in a tree with ceramic flowers

228-2335


$140 | Sold for: $140
סנטרפיס פיוטר עם פנים זכוכית תואמת
Pewter centerpiece with matching glass liner

228-2336


$50
סלסלת הגשה, פיוטר, עם שתי קעריות זכוכית (פגמים)
Pewter serving basket with two small glass bowls (damages)

231-2640


$90
מגש ברונזה דקו, עבודת ריקוע יד קוטר 38.5 ס"מ
Hand hammered bronze tray, Deco, 38.5 cm in diameter

231-2641


$40
זוג פמוטי פליז, בסיסים צורת נחשי קוברה
Pair of brass candlesticks, cobra shaped bases

231-2642


$120 | Sold for: $120
זוג קנדלברות ארבעה קנים כ"א
Pair of candelabras, four arms each

231-2643


$50
מכתש ועלי, ברונזה
Bronze mortar and pestle

231-2644


$120
מגש פליז רקוע, לחנוכיה סגנון הולנדי
Hammered brass tray, for a Chanukah lamp, Dutch style

231-2645


$50
מכתש ועלי, ברונזה
Bronze mortar and pestle

231-2646


$140
זוג פמוטי ברונזה עתיקים עם ציפוי כסף חלקי
Pair of antique bronze candlesticks, with partial silver plating

231-2647


$50
מנורת ברונזה עשויה מפמוט עתיק
Bronze lamp made from an antique candlestick

231-2648


$450
סנטרפיס צורת גביע, עם ראשי ורגלי תייש, במרכז קערית פיוטר
Goblet shape centerpiece, with goat heads and feet, small pewter bowl in the center

231-2649


$40
זוג פמוטי פליז קטנים
Pair of small brass candlesticks

231-2650


$50 | Sold for: $55
פמוט ברונזה, צרפת, סוף המאה ה19 דוגמת אר-נובו
Bronze candlestick, France, late 19th c, Art-Nouveau style

231-2651


$40 | Sold for: $40
מחזיק לסירים חמים Trivet ברונזה, אנגליה
Bronze Trivet, England

231-2652


$60
סנטר פיס, גרדניירה, סגנון עתיק גם פנים פליז
Centerpiece, antique style, brass liner

231-2653


$40 | Sold for: $40
פמוט לילה, פליז, איטליה המאה ה19
Brass night candlestick, Italy, 19th c

231-2654


$60
פלק ברונזה, נביא, חתום R.T
Bronze plaque, prophet, signed R.T

231-2655


$40
מנורת ברונזה קטנה, בסיס פיגורת ילד
Small bronze lamp, with a boy shaped figurine base

231-2656


$70 | Sold for: $70
מנורת שבעה קנים, פליז, גרמניה, סוף המאה ה19
Seven armed brass lamp, Germany, late 19th c

231-2657


$40
ברונזה, פני גבר, חתום
Alia
Bronze, man’s face, markedAlia

231-2658


$40 | Sold for: $45
צלוחית פיוטר עתיקה, אנגליה המאה ה18
Antique pewter saucer, England, 18th c

231-2659


$40
קנקן קטן, שוקולד חם, פיוטר מלון ושינגטון Hotel Washington
Small pewter jug for hot chocolate, Hotel Washington

231-2660


$60 | Sold for: $130
קנקן פיוטר תוצ' איטליה המכסה עם קישוטי אמייל
Pewter pitcher, made in Italy, enamel decorated lid

231-2661


$50
כוס פיוטר, פרס של תחרות ריצה רבע מייל ב-59 שניות, Quatre Mile (open) handicap-53 sec 1888
Pewter cup, prize received for a race, Quarter Mile (open) handicap-53 sec 1888

231-2662


$120 | Sold for: $120
קנקן פיוטר עם אלמנטים זואומורפים
Pewter pitcher with zoomorphic elements

235-2123


$40
זוג פמוטי פליז
Pair of brass candlesticks

235-2124


$50 | Sold for: $50
זוג קישוטי תליה עשויים פליז צורת תרנגולי קרב, אורך 30, 32 ס"מ
Pair of brass wall ornaments, in the shape of fighting cocks, length 30, 32 cm

235-2125


$40 | Sold for: $40
סנטר פיס, גרדניירה
Centerpiece, Jardinière

235-2126


$50 | Sold for: $50
שלושה פריטי פיוטר עתיקים: צלחת עם ריקוע הרלדיקה, קערה עם ריקוע וקנקן קטן
Three antique pewter artifacts: plate with hammered heraldic images, a hammered bowl and a small pitcher

235-2127


$50 | Sold for: $50
זוג פמוטי ברונזה, המאה ה19 גובה כ-22 ס"מ
Pair of bronze candlesticks, height 22 cm

235-2128


$75 | Sold for: $100
סנטר פיס גרדניירה על מגש עם מראה פליז וזכוכית
Centerpiece Jardinière on a tray with a mirror, brass and glass

235-2129


$50
שני כלי הגשה, פליז, ריקוע דוגמת בארוק
Two brass servers, baroque style hammer work

235-2130


$300
סרוויס קפה עשוי פיוטר מוכסף תוצ Armand Frenais, צרפת, עם חותמת יבוא לאנגליה מהתקופה
Silvered pewter coffee set, by Armand Frenais, France, with an import stamp for England of that period

235-2131


$50 | Sold for: $55
בסיס לקסת דיו עשוי ברונזה עם תבליט אריה
Bronze inkwell base, with a lion embossment

235-2133


$40 | Sold for: $40
פיגורת ברונזה קטנה, כלב בולדוג
Small bronze Bulldog figurine

235-2134


$90
פיגורת ברונזה, דמות, חתימה לא ברורה
Bronze figurine, figure, unclear signature

235-2135


$40
פרוטומת ברונזה, הנשיא לינקולן
Bronze protome, President Lincoln

235-2136


$180
פיגורת ברונזה, כלב צייד עם ציפור
Bronze figurine, hound with bird

235-2137


$45
חמש עבודות ברונזה, רפליקות: ארבע פיגורות סגנון יוון העתיקה, שני סוסים ושתי דמויות אדם, וכן נר שמן בסגנון אשורי
Five bronze replicas: four figurines ancient Greece style- two horses, two human figures and an Assyrian style oil lamp

235-2138


$350
פיגורת ברונזה, אישה כורעת חתום
Bronze figurine, squatting woman, signed

235-2139


$50 | Sold for: $50
פיגורת ברונזה על בסיס שיש, צורת חסידה, גובה 180 מ"מ
Bronze stork figurine on marble base, height 180 mm

235-2141


$200
תמונת קדושים, תבליט ברונזה המאה ה18
Bronze relief image of saints, 18th c.

235-2142


$500
פלק תבליט מברונזה, דיוקן הצאר אלכסנדר ה-I של רוסיה, מתוארך 1810, 49 מ"מ
Bronze relief plaque, portrait of Tsar Alexander I of Russia, dated 1810, 49 mm in diameter

235-2143


$260
פלק ברונזה, סצינת קדושים מריה יוסף וישו בבית לחם, קוטר, 90 מ"מ
Bronze plaque, scene of saints, Mary, Joseph and Jesus in Bethlehem, 90 mm in diameter

235-2144


$600
פלק תבליט מברונזה, דיוקן הצאר אלכסנדר ה-I של רוסיה, קוטר 52 מ"מ
L. Heuberger
Bronze relief plaque, portrait of Tsar Alexander I of Russia, 52 mm in diameterL. Heuberger

235-2145


$300
פלק ברונזה, הגירוש מגן עדן המאה ה18
Bronze plaque, the expulsion from paradise, 18th c.

235-2146


$600
פלק ברונזה, דיוקן קיסר אוסטריה פרנץ הII, אובלי, על מגן עץ
Gayrard Morviller
Bronze plaque, portrait of the Austrian Emperor Franz II, oval, on a wooden shieldGayrard Morviller

235-2147


$350
פלק ברונזה, תמונת קדושים המאה 18
Bronze plaque, image of saints, 18th c

235-2148


$600
פלק ברונזה, דיוקן חשמן
A. Camilletti
Bronze plaque, portrait of a cardinalA. Camilletti

235-2149


$400
פלק ברונזה עם דיוקנאות הפילוסופים Voltaire ו J.J. Rousseau, קוטר 54 מ"מ, במסגרת עץ
F. Caunois
Bronze plaque, with the portraits of the philosophers' J.J. Rousseau and Voltaire, 54 mm in diameter, in a wooden frame, diameter 54 mmF. Caunois

235-2150


$600
פלק ברונזה, דיוקן חשמן, קוטר 95 מ"מ
Bronze plaque, portrait of a cardinal, diameter 95 mm

235-2151


$400
פלק ברונזה, תבליט עבודת יד אומן משפט שלמה, המאה ה18
Bronze plaque, artisan relief work, Judgment of Solomon, 18th c.

243-2378


$25 | Sold for: $30
פעמון ברונזה, ידית צורת סנאי מחזיק אגוז
Bronze bell, handle shaped like squirrel holding a nut

243-2379


$50
זוג פמוטי ברונזה עתיקים
Pair of antique bronze candlesticks

243-2380


$25 | Sold for: $95
קערת פליז רקוע קוטר 28.2 ס"מ
Hammered brass bowl, diameter 28.2 cm

243-2381


$50
זוג פמוטי ברונזה עתיקים
Pair of antique bronze candlesticks

243-2382


$25
פמוט פליז, בסיס מרובע בסיס 16X16, גובה 7 ס"מ
Brass candlestick, square base, base 16x16, height 7 cm

243-2383


$50 | Sold for: $50
זוג פמוטי ברונזה עתיקים
Pair of antique bronze candlesticks

243-2384


$25
זוג פמוטי פליז, גובה 12.5 ס"מ
Pair of brass candlesticks, height 12.5 cm

243-2385


$50 | Sold for: $55
קופסת פודרה מפליז רקוע אר-נובו
Hammered brass powder box, Art Nouveau

243-2386


$25 | Sold for: $40
מקש דלת עשוי ברונזה, עם פרצוף
Bronze door knocker, with face

243-2387


$50 | Sold for: $50
קופסת פודרה מפליז רקוע, אר-נובו
Hammered brass powder box, Art Nouveau

243-2388


$40 | Sold for: $45
בסיס סנטר פיס, פליז, סגנון אר דקו, גובה 27 ס"מ
Brass centerpiece base, Art Deco style

243-2389


$50
זוג פמוטי נחושת עתיקים
Pair of antique copper candlesticks

243-2390


$40
זוג פמוטי ברונזה עתיקים
Pair of antique bronze candlesticks

243-2391


$60
שני סכיני מכתבים עשויים פליז ידית צורת ראש איל
Two brass letter openers, ram head shaped handle

243-2392


$50
קערית סוכר וקנקן חלב, פיוטר אנגליה, תוצ The northern goldsmiths of Newcastle, עבודת פטיש
Pewter sugar bowl and creamer, by The Northern Goldsmiths of Newcastle England, hammer work

243-2393


$60 | Sold for: $60
פמוט כנסיה, ברונזה
Bronze altar candlestick

243-2394


$50
קומקום פליז, פיה צורת ראש דרקון
Brass kettle, dragon head shaped spout

243-2395


$85
זוג מחזיקי נרות, פמוטים תולים לפסנתר, אר-נובו
Pair of candle holders, hanging candlesticks for a piano, Art Nouveau

243-2396


$50
חותם עשוי ברונזה עם פיגורת ציפור כידית
Bronze signet, with a bird shaped figurine on the handle

243-2397


$90
זוג פמוטי ברונזה דוגמה ורשאית
Pair of candlesticks, Warsowan design

243-2398


$50 | Sold for: $50
מחזיק לנייר, פליז, צורת יד ע"ג לוח עץ
Paperweight, brass hand on wooden board

243-2399


$100 | Sold for: $100
סמובר רוסי, כלי חימום, פליז מצופה ניקל, סוף המאה ה19 תחילת המאה ה20
Russian samovar, nickel plated brass 1920's

243-2400


$50 | Sold for: $50
זוג פמוטי ברונזה עתיקים, רגליות צורת טפרים
Pair of antique bronze candlesticks, book shaped stems

243-2401


$100 | Sold for: $100
זוג פמוטים, פליז, היו מצופים כסף תוצ Norblin ורשה, תחילת המאה ה20
Pair of brass candlesticks, were once silver plated, by Norblin, Warsaw, early 20th C.

243-2402


$50
כלי-מכתש, ברונזה, עתיק
Antique bronze vessel-mortar

246-2103


$60
פיגורת ברונזה, כלב בוקסר חתום 1982, אורך 26 ס"מ, גובה 47 ס"מ
N.C
Bronze figure of a boxer dog, signed 1982, length 26 cm, height 47 cmN.C

246-2104


$25
קופסת פליז עם תבליט צורת אריה על המכסה
Brass box with lion embossment on the lid

246-2105


$220
פיגורת ברונזה, גמל, סוף המאה ה19
Bronze camel figure, late 19th C.

246-2106


$70
שבע מיניאטורות ברונזה, כלבים
Seven bronze dog miniatures

246-2107


$25
זוג פמוטי ברונזה
Pair of bronze candlesticks

246-2108


$280
פיגורת ברונזה, איש זקן ליד דוכן גובה 34 ס"מ
Bronze figurine, an old man near a counter, heignt 34 cm

246-2109


$80
פיגורת ברונזה, יען, חתום
Milo
Bronze figurine, ostrich, signedMilo

246-2110


$40
מסננת תה על מתקן, פליז
Brass tea strainer on device

246-2111


$300
פיגורת ברונזה, פיל 36X24.5
C. Barye
Bronze figurine, elephant, 36X24.5C. Barye

246-2112


$80 | Sold for: $80
פיגורת ברונזה, שתי חתולות חתום
Milo
Bronze figurine, two cats, signedMilo

246-2113


$40
זוג פמוטי פליז, בבסיס האחד פיגורת נערה, ובבסיס השני פיגורת נער
Pair of brass candlesticks, with a figure of a girl on one base and a figure of a boy on the other base

246-2114


$600
פרוטומה מברונזה, אישה , אזור הבלקן, גובה 38 ס"מ
Bronze protome of a woman, Balkan region, height 38 cm

246-2115


$90
פסל ברונזה, מופשט, חתימה לא ברורה
Bronze sculpture, abstract, unclear signature

246-2116


$40 | Sold for: $75
סנטר פיס, גרדניירה, פליז עם שני פוטי
Brass jardinière centerpiece, with two Putti

246-2117


$200
פיגורת מתכת, איש על סוס
Donald Drummer atr.
Metal figure, man on horseDonald Drummer atr.

246-2118


$50
סמובר ברונזה קטן
Small bronze samovar

246-2119


$60
פמוט ברונזה עם אלמנטים זואומורפים
Bronze candlestick with zoomorphic elements

251-2312


$25 | Sold for: $30
כף לאיסוף פירורים משולחן אוכל, פיוטר, המאה ה19
Pewter table dustpan, 19th C.

251-2313


$120
פיגורת ברונזה על בסיס שיש ילדה עם פטיש ואיזמל, גובה 18 ס"מ
Bronze figure on a marble base, child with a hammer and chisel, height 18 cm

251-2314


$25 | Sold for: $25
קופסת פליז, עם עבודת ריקוע על המכסה סגנון Arts & Crafts, אנגליה
Brass box, hammered metal work on the lid, Arts & Crafts style, England

251-2315


$50
מכתש ועלי, הולנד, המאה ה18
Mortar and pestle, Holland, 18th C.

251-2316


$50
אגרטל פיוטר קטן, אר נובו עם פלק, נערה מנגנת על נבל
Small Art Nouveau pewter vase with a plaque, young girl playing the harp

251-2317


$280 | Sold for: $280
פיגורת ברונזה, פנתר אורך 40 ס"מ
Bronze panther figure, length 40 cm

251-2318


$25
פמוט לילה מפליז
Brass chamber-stick

251-2319


$70
פמוט ברונזה, צרפת, המאה ה19 עם שילוב פורצלן
Bronze candlestick, France, 19th C., with integrated porcelain

251-2320


$50 | Sold for: $50
מגש פיוטר עם עבודת תבליט אר נובו, סיפור אהבים (פגם קל)
Art Nouveau pewter tray with embossment work, Love Story (minor damage)

251-2321


$260
זוג פיגורות ברונזה עתיקות יונים
Pair of antique bronze dove figurines

251-2322


$40
מע' לתה עשויה פליז, כולל: מגש, כלי תה מים חמים, קנקן חלב וכלי סוכר
Brass tea set, comprises: tray, hot water teapot, creamer and sugar bowl

251-2323


$160
מקש דלת גדול
Large door knocker