264-312


$25
מקש דלת צורת יד עם כדור אורך 12 ס"מ
Door knocker shaped like hand with ball, length 12 cm

264-313


$40
קערת פליז עם עבודת תבליט פרחים אר נובו (פגמים קלים), 30X17
Brass bowl with Art Nouveau relief (light damage), 30X17

264-314


$40
כלי ברונזה קטן, עם דוגמאות מיתולוגיות, על המכסה פוטי עם אווז, גובה 12, רוחב 10 ס"מ
Small bronze vessel with mythological patterns, on lid Putto with goose, height 12, width 10 cm

264-316


$50
פיגורת שפלטר על בסיס עץ אישה יושבת על גשר, בסיס 18X12, גובה פיגורה 15 ס"מ
Spelter figurine on wooden base, woman seated of a bridge, base 18X12, figure height 15 cm

264-317


$65
פיגורת שפלטר "וילהלם טל", הבסיס עץ, גובה פיגורה 21 ס"מ
Spelter figurine "Wilhelm Tel", base of wood, height 21 cm

264-318


$50
פיגורת שפלטר על בסיס עץ צייד בתלבושת תקופתית, בסיס 18X2, גובה פיגורה 13 ס"מ
Spelter figurine on wooden base, hunter in period costume, base 18X2, height of figure 13 cm

264-320


$50
פיגורת ברונזה, סוס מצעדים אורך 10, גובה 7 ס"מ
Bronze figurine, parade horse, length 10, height 7 cm

264-321


$150
ברונזה, ראש, חתום גובה 38 ס"מ
C. Pincus
Bronze, head, signed, height 38 cmC. Pincus

264-322


$50
פיגורת ברונזה על בסיס שיש אישה יושבת עם פסיון, חתום, אורך 25, גובה ללא בסיס 15 ס"מ
H. Bal
Bronze figure on marble base, seated woman with phesant, signed, length 25 height without the base 15 cmH. Bal