228-2494


$30
צלחת קרמיקה הולנדית עם ידית
Dutch ceramic plate with handle

228-2495


$40 | Sold for: $40
כוס לבירה,חרס, עם תבליטי אבירים
Clay beer mug, with embossments of knights

228-2496


$30 | Sold for: $35
צלחת קרמיקה פורטוגזית, עם עבודת מיוליקה, חתום
Portuguese ceramaic plate, with majolica work, marked

228-2497


$40
זוג כלים מקרמיקה לשמן וחומץ במתקן קרמיקה , איטליה
Pair of ceramic vessels for vinegar and oil, in ceramic rack, Italy

228-2498


$30
פמוט קרמיקה עם שתי פיגורת סטירים קטנים על הבסיס
Ceramic candlesticks with two small satirical figurines on the base

228-2499


$40
צלחת אבנית על רגלית מצופה כסף
Stoneware plate on a silver plated stem,

228-2500


$30
צלחת אבנית תוצ Crown Dural אנגליה
Stoneware plate by Crown Dural, England

228-2501


$50
כד אבנית, תוצ Shoblet, אנגליה עם תבליטי פרצופים
Stoneware jar, by Shoblet, England, embossed with images of faces

228-2502


$40 | Sold for: $50
קופסת קרמיקה, עבודת Capodimonte איטליה, עבודת תבליט, ילדים עם ענבים
Ceramic box, Capodimonte work, Italy, embossment work, children with grapes

228-2503


$50
קנקן קרמיקה עם עבודת מיוליקה איטלקית, פגם מתוקן
Ceramic pitcher with Italian majolica work, repaired damage

228-2504


$40
בקבוק קרמיקה, צורת קוזאק שתוי ברית המועצות, שנות ה60
Ceramic bottle, in the shape of drunk Cossack, Soviet Union, 1960’s

228-2505


$90
כלי קרמיקה עם מכסה, גלזורה שחורה חלקית
Ceramic vessel with lid, partial black glazing

228-2507


$90
כד קרמיקה -אמפורה קטנה, על מתקן מתכת
Small ceramic jar-amphora, on metal device

231-2623


$60 | Sold for: $60
בקבוק קרמיקה ללא מכסה, תוצ' Delft, הולנד, עם ציור טחנות רוח
Ceramic bottle without a stopper, Delft, Netherlands, with a painting of windmills

231-2624


$40
פיגורת קרמיקה תוצ רומנוב כלב קולי
Ceramic figurine of a collie, by Romanov

231-2625


$70
קערת קרמיקה תוצ Delft Blauw Ram, הולנד
Ceramic bowl, Delft Blauw, Ram, Netherlands

231-2626


$40 | Sold for: $45
בקבוקון קרמיקה Delft, הולנד חתום
Small ceramic bottle, Delft, Netherlands, marked

231-2627


$90 | Sold for: $90
צלחת קרמיקה עם עבודת מיוליקה סמל בית אצולה ומסביבו פרחים וציפורים, הצד האחורי עם כיתוב גותי: Oller M.K. brumme nicht, M.K. 1887 תיקונים ופגמים
Ceramic plate with majolica work, coat of arms of a noble house surrounded by flowers and birds, with an inscription in Gothic letters on the back side: Oller M.K. brumme nicht, M.K. 1887, repairs and damages

231-2628


$40 | Sold for: $40
פיגורת קרמיקה, היפופותם עם גלזורה טורקיז
Ceramic hypoptamus figurine, with turquoise glazing

231-2629


$120
כלי קרמיקה צורת למה, דרום אמריקה תיקונים
Llama shaped ceramic vessel, South America, repairs

231-2630


$30
כד קרמיקה עם תבליט, אוניית מפרש
Ceramic jug embossed with a sailing ship

231-2631


$40 | Sold for: $40
צלחת קרמיקה תוצ Blauw Delft הולנד, עם ציור טחנות רוח
Ceramic plate, Delft Blauw, Netherlands, with a painting of windmills

231-2632


$30
אגרטל קרמיקה דוגמת דקו עם ציורי פרחים
Deco style ceramic vase, with painted flowers

231-2633


$40
קופסת אבנית Stoneware עבודת תבליט לבן ע"ג תכלת, תוצ Wedgewood, אנגליה, יצוא לארה"ב, חתום (פגם קל)
Stoneware box, white embossment work on light blue background, by Wedgewood, England, export to US, marked (minor damage)

231-2634


$40
זוג פיגורות קרמיקה, כלבים
Pair of ceramic dog figurines

231-2635


$40
סט כלי קרמיקה לשמן וחומץ כולל שני בקבוקונים וצלוחית
Set of ceramic vessels for oil and vinegar, including to small bottles and a saucer

231-2636


$40
פיגורת קרמיקה, שועל, תוצ הונגריה
Ceramic figurine of a fox, made in Hungary

231-2637


$60
צלחת קרמיקה עם ציור פרחים תוצ Rosenthal, גרמניה, שנות ה20
Ceramic plate with painted flowers, by Rosenthal, Germany, 1920’s

231-2638


$40 | Sold for: $40
צלחת אבנית Stoneware אנגליה, דוגמת Willowpattern
Stoneware plate, England, Willowpattern

232-2178


$40 | Sold for: $40
תשע צלמיות מצריות מקרמיקה
Nine Egyptian ceramic statuettes

232-2179


$50
שני אגרטלי Wedgewood גוון ירוק, עם תבליטים מיתולוגיים
Two Wedgewood vases, green shad, with mythological embossments

232-2180


$40
מע' צלחות אבנית "Liberty Blue" צלחת גדולה עם "האבות המייסדים ומגילת זכויות האדם" ו-6 צלוחיות עם ושינגטון יוצא מכנסיית כריסט
Set of stoneware plates “Liberty Blue”, large plate with “The Founding Fathers and the Bill of Rights” and 6 saucers with the image of Washington exiting Christ Church

232-2181


$70
מצקת חלב stoneware (אבנית) דוגמת Willow Pattern, תוצ Landue 1840
Stoneware milk ladle, Willow pattern, Landue 1840

232-2182


$40
פיגורת קרמיקה, נגן ערבי, חתימה לא ברורה
Ceramic figurine, Arab musician, unclear signature

232-2183


$80
כד מים גדול וסיר לילה אנגליה, תוצ Grimwades, אמצע מאה 19 פגמים קלים
Water pitcher and chamber pot, England, by Grimwades, mid 19th c, minor damages

232-2184


$40
קערת אבנית אנגלית, עם דוגמת פרחים וחישוק מצופה כסף, תוצ Englishware Lancaster Hanley, England, פגם קל
English stoneware bowl, with floral pattern and silver plated hoop, by English Ware Lancaster Ltd. Hanley, England (minor damage)

232-2185


$160
פיגורת קרמיקה תוצ Schlaggenwald צ'כוסלובקיה, כלב ציד, חתום
Ceramic figurine by Schlaggenwald, Czechoslovakia, hunting dog, marked

232-2186


$50 | Sold for: $140
אגרטל קרמיקה תוצ Moorcroft אנגליה
Ceramic vase, by Moorcroft, England

233-2530


$60 | Sold for: $60
זוג בקבוקוני קרמיקה דוגמת אר נובו כ"א עם תמונת טרנספרפרינט, אישה עם פרחים
Pair of ceramic flasks, Art Nouveau style, each with a transfer print image, woman with flowers

233-2531


$25
זוג צלוחיות אבנית Wedgewood עם סמל Tudor
Pair of stoneware saucers, Wedgewood, with the Tudor emblem

233-2532


$50
ראש פיגורת אישה, קרמיקה לבנה סגנון צינג
Female figurine head, white ceramics, Qing style

233-2533


$25 | Sold for: $25
קערת stoneware תוצ' Malkina Co, אנגליה, מאה ה-19
Stoneware bowl, by Malkina Co, England, 19th c.

233-2534


$50 | Sold for: $50
סיר אבנית עם ציורים, מראה נוף ומתישבים עם סוסים וכו', Prats Native Scenery טכניקת Transferprint
Stoneware pot with drawings, landscape and settlers with horses etc, Prats Native Scenery, Transferprint

233-2535


$25 | Sold for: $25
פיגורת קרמיקה לתליה, ראש סוס תוצ Jenna, הולנד
Ceramic figurine for hanging up, horse’s head, by Jenna, Netherlands

233-2536


$50 | Sold for: $50
צלחת קרמיקה תוצ Hutsy Lellion HB דוגמת פרחים
Ceramic plate by Hutsy Lellion HB, floral pattern

233-2537


$25 | Sold for: $30
אגרטל קרמיקה תוצ Fiorentine איטליה, קובלט עם הזהבה
Two ceramic vases, Fiorentine, Italy, cobalt with gilding

233-2538


$40 | Sold for: $40
בסיס לעששית נפט עשוי קרמיקה גרמניה, סוף המאה ה19
Ceramic petrol lamp base, Germany, late 19th century

233-2539


$25
סלסלת קרמיקה עם עבודת קישוט דמוית פירות
Ceramic basket with fruit like decoration

235-2027


$40 | Sold for: $50
צלחת קרמיקה תוצ Ilmenau-Henneberg צבועה בקובלט כחול עם ציורי פרחים
Ceramic plate by Ilmenau-Henneberg, colored with blue cobalt with flower drawings

235-2028


$40
בקבוק קרמיקה, יוצר במיוחד עבור עבור חב' ויסקי James B Beam, לזכר ההתקפה על פרל הרבור, בשביעי לדצמבר 1941 (ללא ויסקי)
Ceramic bottle, especially manufactured for the James B Beam Whiskey company, commemorating the attack on Pearl Harbor on Dec. 7th 1941 (with no whiskey)

235-2029


$40
קנקן קרמיקה צורת אפטבה על צלחת איסוף תואמת, שניהם עם קובלט והזהבה
Aftaba shaped ceramic pitcher on matching receptacle plate, both with cobalt and gilding

235-2030


$40 | Sold for: $40
כלי קרמיקה תוצ Delft, הולנד צורת כלי ג'ינג'ר, גובה 27 ס"מ
Ceramic vessel, by Delft, Netherlands, ginger box shaped, height 27 cm

235-2031


$40
בקבוק קרמיקה, יוצר במיוחד עבור חב' ליצור ויסקי James B. Beam, לכבוד זכייתה של נברסקה באליפות הקולג'ים בכדורגל אמריקאי 1970-71 (ללא ויסקי)
Ceramic bottle, especially manufactured for the James B Beam Whiskey company, on the occasion of Nebraska's victory in the colleges' American football championship 1970-71 (with no whiskey)

235-2032


$50
סיר אבנית עם מכסה, תוצ אנגליה המאה ה19, גובה 33 ס"מ
Stoneware pot with lid, made in England, 19th c., height 33 cm

235-2033


$40
סיר אבנית עם גלזורת מלח כחולה-אפורה
Stoneware pot with blue and gray salt glaze

235-2034


$150 | Sold for: $280
אגרטל קרמיקה גדול, תוצ Zolnay הונגריה (פגם מתוקן)
Large ceramic vase, by Zolnay, Hungary (repaired damage)

236-2365


$25
אגרטל קרמיקה ויקטוריאני ציורי פרחים, פגום, שבר
Victorian ceramic vase, painted floral images, damaged, crack

236-2366


$50
כד קרמיקה עבודת Capodimonte נפולי, איטליה, עם תבליטי פרחים, פוטי ונחשים
Ceramic Capodimonte pitcher, Naples, Italy, with floral embossments, Putti and serpents

236-2367


$40 | Sold for: $40
צלחת קרמיקה, קאפודימונטה נפולי, איטליה, עם עבודת תבליט, פוטי ופרחים, וציור יד, חתום
Ceramic plate, Capodimonte, Naples, Italy, with embossment work, Putti and flowers, and a hand painted image, marked

236-2368


$50
צלחת קרמיקה עם ציור יד מיוליקה צרפתית
Ceramic plate, hand painted French majolica work

236-2369


$40
שני מחזיקי מקטרות עשויים קרמיקה א. תוצ Wade, אנגליה,עם פיגורת כלב ב. צורת כלב Bloodhound, ארה"ב
Two ceramic pipe holders, a. Wade, England, with a dog figurine, b. bloodhound shaped, USA

236-2370


$70
פיגורת קרמיקה, ראש נערה
Ceramic figurine of a young girl's head

236-2371


$40
מע' כלי רחצה מקרמיקה: כד מים וקערת שטיפה
Ceramic washing set, water pitcher and wash bowl

236-2372


$90
בקבוק קרמיקה עם ציור יד-ענבים וכיתוב Allah-Illallah, חתום Bough-JEA
Ceramic bottle, hand painted with grapes, inscribed "Allah-Ill Allah", marked Bough-JEA

236-2373


$40 | Sold for: $40
שלוש צלחות קרמיקה צבועות ביד, מרוקו
Three ceramic plates, Morocco, hand colored

236-2374


$120
אגרטל קרמיקה תוצ Gibsons עיצוב Clarice Cliff, דגם Elegant England, מתוקן
Ceramic vase, Gibsons, designed by Clarice Cliff, Elegant England, repaired

236-2375


$40
קערית קרמיקה תוצ Gustavberg שבדיה, סדרת Argenta, עם ציור כסף, דג
Small ceramic bowl, Gustavberg, Sweden, Argenta series, with silver painted image, fish

236-2376


$150 | Sold for: $150
קערת אבנית, תוצ Wedgewood אנגליה, עם חישוק כסף חתום Chester 1922
Wedgewood stoneware bowl, England, with a silver band, marked Chester 1922

236-2377


$50
קערת קרמיקה תוצ Wilkinson, England דגם Honeyglaze
Ceramic bowl, by Wilkinson, England, Honeyglaze design

240-2280


$25
פיגורת קרמיקה, תרנגול, מפלרמו איטליה, גובה 14 ס"מ
Ceramic rooster figurine, Palermo

240-2281


$40 | Sold for: $40
ספל בירה עשוי אבנית, מכסה פיוטר בווריה , המאה ה19
Stoneware beer cup, with pewter lid, Bavaria, 19th century

240-2282


$30
קערית אבנית צורת אישה יושבת
Small stoneware bowl in the shape of a seated woman

240-2283


$40
צלחת אבנית תוצ' אנגליה המאה ה19, דוגמה סינית
Stoneware plate, made in England, 19th c., Chinese pattern

240-2284


$40
קערית קרמיקה, ידית צורת ראש ארנב (פגום)
Small ceramic bowl, handle in the shape of a rabbit's head (damaged)

240-2285


$50
קערה עם צלחת, תוצ' Hisey, ארה"ב, שנות ה50
Bowl with plate, Hisey, USA, 1950's

240-2286


$40
פלק קרמיקה, שלושה בופאלו מים מהפיליפינים
Ceramic plaque, three water buffalo, from the Philippines

240-2287


$50
אגרטל קרמיקה צבע טורקיז ארה"ב, שנות ה20, דוגמת אר דקו
Ceramic vase, turquoise colored, USA, 1920'S, Art Deco design

240-2288


$40 | Sold for: $40
פיגורת קרמיקה תוצ' Royal Dux צ'כוסלובקיה, כלב, חתום
Ceramic dog figure, Royal Dux, Czechoslovakia, marked

243-2079


$25 | Sold for: $30
כוס אבנית לבירה, ליטר אחד תוצ Willeroy a. Boch, גרמניה,
Stoneware beer mug, one liter, by Willeroy & Boch, Germany

243-2080


$50
צלחת קרמיקה (אבנית), תוצ Boch-Derlts Belgium, קוטר 39.5 ס"מ
Stoneware plate, by Boch Delfts, Belgium, 39.5 cm in diameter

243-2081


$30
שני ספלי מוקה, כ"א עם תחתית קרמיקה, תוצ קאפודימונטה
Two mocha cups, each with a ceramic saucer, Capodimonte

243-2082


$180
קערת אבנית, אנגליה, המאה ה19 תוצ Constantinople-Mr.a.Co, עם תמונה מראה נוף אוריינטלי
Stoneware bowl, England, 19th C., by Constantinople-Mr.a.Co, with an image of an oriental landscape

244-2383


$25
קנקן תה עשוי קרמיקה תוצ Emmendale אנגליה, צורת פונדק "Woolpack" (פגמים, מתוקן)
shaped like an inn, "Woodpuck" (damage, repairs)

244-2384


$80
סרוויס תה מקרמיקה, תוצ Gibson אנגליה, סגנון ווג'ווד, כולל: קנקן, כלי לחלב וכלי לתה

244-2385


$40
סט כלי קרמיקה לשמן וחומץ כולל שני בקבוקונים וצלוחית

244-2386


$80
כלי קרמיקה צורת למה, דרום אמריקה תיקונים

244-2387


$40 | Sold for: $45
קערית אבנית, תוצ' Moorcroft אנגליה, עם תמונת פרח, קוטר 14.5 ס"מ
England, with picture of a flower, diameter 14.5 cm

244-2388


$150
קופסת קרמיקה עבודת קאפו די מונטה עם תבליטי פוטי בכרם גפנים

244-2389


$50 | Sold for: $50
זוג אגרטלי קרמיקה אנגליים תוצ Crown Devon אחד עם פגם קל

244-2390


$350
זוג קופסאות קרמיקה ginger jars עבודת Delft, הולנד, עם ציורי פרחים בכחול (פגמים מתוקנים)

244-2391


$70
קערת קרמיקה תוצ Delft Blauw Ram, הולנד

249-2227


$25 | Sold for: $25
קופסת תה מקרמיקה, תוצ Deflt הולנד
Ceramic tea box, by Delft, Holland

249-2228


$100
סרוויס קפה לששה, קרמיקה צ'כיה, כולל ששה ספלים עם תחתיות, קנקן גדול ושני קנקנים קטנים (לאחד חסר מכסה)
Cofee service for six, ceramic, Czech republic, incl six cups with saucers, large pitcher and two small pitchers (one without lid)

249-2229


$35
קערת קרמיקה,גרמניה, שנות ה30
Ceramic bowl, Germany, the 1930's

249-2230


$120
שמונה קנקני ויסקי, קרמיקה תוצ' אנגליה (לאחד פגם), גדלים שונים
Eight ceramic whisky pitchers, made in England, varied sizes (one damaged)

249-2231


$40
לוט כלי אבנית, תוצ F.a.M: שלוש פלטות אובליות (לאחת פגם) ושתי צלחות
Lot of stoneware vessels by F.a.M: three oval serving dishes (one with damage) and two plates

249-2232


$160
14 כלי קרמיקה, סדרות שונות למצרכי מזון, גרמניה, תחילת עד אמצע המאה ה-20 (פגמים)
14 ceramic kitchen vessels, from varied makers, Germany, early to mid 20th century (damage)

249-2233


$50
פיגורת קרמיקה תוצ Grundenthal שני חתולים, חתום
Ceramic figurine by Grundenthal, two cats, hallmarked

249-2234


$450 | Sold for: $450
סט כלי קרמיקה למטבח אוסטריה, תחילת המאה ה-20, ס"ה 20 כלים (12 מגירות, שני בקבוקים, חמישה כלי אחסון ומערוך
Set of ceramic vessels for the kitchen, Austria, early 20th century, incl. total 20 items (twelve drawers, two bottles, five storage vessels and rolling pin

249-2235


$70
פיגורת קרמיקה תוצ ריגה רוסיה, שנות ה-40, יגואר
Ceramic figurine made in Riga, Russia, the 1940's, Jaguar