228-2494


$30
צלחת קרמיקה הולנדית עם ידית
Dutch ceramic plate with handle

228-2495


$40 | Sold for: $40
כוס לבירה,חרס, עם תבליטי אבירים
Clay beer mug, with embossments of knights

228-2496


$30 | Sold for: $35
צלחת קרמיקה פורטוגזית, עם עבודת מיוליקה, חתום
Portuguese ceramaic plate, with majolica work, marked

228-2497


$40
זוג כלים מקרמיקה לשמן וחומץ במתקן קרמיקה , איטליה
Pair of ceramic vessels for vinegar and oil, in ceramic rack, Italy

228-2498


$30
פמוט קרמיקה עם שתי פיגורת סטירים קטנים על הבסיס
Ceramic candlesticks with two small satirical figurines on the base

228-2499


$40
צלחת אבנית על רגלית מצופה כסף
Stoneware plate on a silver plated stem,

228-2500


$30
צלחת אבנית תוצ Crown Dural אנגליה
Stoneware plate by Crown Dural, England

228-2501


$50
כד אבנית, תוצ Shoblet, אנגליה עם תבליטי פרצופים
Stoneware jar, by Shoblet, England, embossed with images of faces

228-2502


$40 | Sold for: $50
קופסת קרמיקה, עבודת Capodimonte איטליה, עבודת תבליט, ילדים עם ענבים
Ceramic box, Capodimonte work, Italy, embossment work, children with grapes

228-2503


$50
קנקן קרמיקה עם עבודת מיוליקה איטלקית, פגם מתוקן
Ceramic pitcher with Italian majolica work, repaired damage

228-2504


$40
בקבוק קרמיקה, צורת קוזאק שתוי ברית המועצות, שנות ה60
Ceramic bottle, in the shape of drunk Cossack, Soviet Union, 1960’s

228-2505


$90
כלי קרמיקה עם מכסה, גלזורה שחורה חלקית
Ceramic vessel with lid, partial black glazing

228-2507


$90
כד קרמיקה -אמפורה קטנה, על מתקן מתכת
Small ceramic jar-amphora, on metal device

231-2623


$60 | Sold for: $60
בקבוק קרמיקה ללא מכסה, תוצ' Delft, הולנד, עם ציור טחנות רוח
Ceramic bottle without a stopper, Delft, Netherlands, with a painting of windmills

231-2624


$40
פיגורת קרמיקה תוצ רומנוב כלב קולי
Ceramic figurine of a collie, by Romanov

231-2625


$70
קערת קרמיקה תוצ Delft Blauw Ram, הולנד
Ceramic bowl, Delft Blauw, Ram, Netherlands

231-2626


$40 | Sold for: $45
בקבוקון קרמיקה Delft, הולנד חתום
Small ceramic bottle, Delft, Netherlands, marked

231-2627


$90 | Sold for: $90
צלחת קרמיקה עם עבודת מיוליקה סמל בית אצולה ומסביבו פרחים וציפורים, הצד האחורי עם כיתוב גותי: Oller M.K. brumme nicht, M.K. 1887 תיקונים ופגמים
Ceramic plate with majolica work, coat of arms of a noble house surrounded by flowers and birds, with an inscription in Gothic letters on the back side: Oller M.K. brumme nicht, M.K. 1887, repairs and damages

231-2628


$40 | Sold for: $40
פיגורת קרמיקה, היפופותם עם גלזורה טורקיז
Ceramic hypoptamus figurine, with turquoise glazing

231-2629


$120
כלי קרמיקה צורת למה, דרום אמריקה תיקונים
Llama shaped ceramic vessel, South America, repairs

231-2630


$30
כד קרמיקה עם תבליט, אוניית מפרש
Ceramic jug embossed with a sailing ship

231-2631


$40 | Sold for: $40
צלחת קרמיקה תוצ Blauw Delft הולנד, עם ציור טחנות רוח
Ceramic plate, Delft Blauw, Netherlands, with a painting of windmills

231-2632


$30
אגרטל קרמיקה דוגמת דקו עם ציורי פרחים
Deco style ceramic vase, with painted flowers

231-2633


$40
קופסת אבנית Stoneware עבודת תבליט לבן ע"ג תכלת, תוצ Wedgewood, אנגליה, יצוא לארה"ב, חתום (פגם קל)
Stoneware box, white embossment work on light blue background, by Wedgewood, England, export to US, marked (minor damage)

231-2634


$40
זוג פיגורות קרמיקה, כלבים
Pair of ceramic dog figurines

231-2635


$40
סט כלי קרמיקה לשמן וחומץ כולל שני בקבוקונים וצלוחית
Set of ceramic vessels for oil and vinegar, including to small bottles and a saucer

231-2636


$40
פיגורת קרמיקה, שועל, תוצ הונגריה
Ceramic figurine of a fox, made in Hungary

231-2637


$60
צלחת קרמיקה עם ציור פרחים תוצ Rosenthal, גרמניה, שנות ה20
Ceramic plate with painted flowers, by Rosenthal, Germany, 1920’s

231-2638


$40 | Sold for: $40
צלחת אבנית Stoneware אנגליה, דוגמת Willowpattern
Stoneware plate, England, Willowpattern

232-2178


$40 | Sold for: $40
תשע צלמיות מצריות מקרמיקה
Nine Egyptian ceramic statuettes

232-2179


$50
שני אגרטלי Wedgewood גוון ירוק, עם תבליטים מיתולוגיים
Two Wedgewood vases, green shad, with mythological embossments

232-2180


$40
מע' צלחות אבנית "Liberty Blue" צלחת גדולה עם "האבות המייסדים ומגילת זכויות האדם" ו-6 צלוחיות עם ושינגטון יוצא מכנסיית כריסט
Set of stoneware plates “Liberty Blue”, large plate with “The Founding Fathers and the Bill of Rights” and 6 saucers with the image of Washington exiting Christ Church

232-2181


$70
מצקת חלב stoneware (אבנית) דוגמת Willow Pattern, תוצ Landue 1840
Stoneware milk ladle, Willow pattern, Landue 1840

232-2182


$40
פיגורת קרמיקה, נגן ערבי, חתימה לא ברורה
Ceramic figurine, Arab musician, unclear signature

232-2183


$80
כד מים גדול וסיר לילה אנגליה, תוצ Grimwades, אמצע מאה 19 פגמים קלים
Water pitcher and chamber pot, England, by Grimwades, mid 19th c, minor damages

232-2184


$40
קערת אבנית אנגלית, עם דוגמת פרחים וחישוק מצופה כסף, תוצ Englishware Lancaster Hanley, England, פגם קל
English stoneware bowl, with floral pattern and silver plated hoop, by English Ware Lancaster Ltd. Hanley, England (minor damage)

232-2185


$160
פיגורת קרמיקה תוצ Schlaggenwald צ'כוסלובקיה, כלב ציד, חתום
Ceramic figurine by Schlaggenwald, Czechoslovakia, hunting dog, marked

232-2186


$50 | Sold for: $140
אגרטל קרמיקה תוצ Moorcroft אנגליה
Ceramic vase, by Moorcroft, England

233-2530


$60 | Sold for: $60
זוג בקבוקוני קרמיקה דוגמת אר נובו כ"א עם תמונת טרנספרפרינט, אישה עם פרחים
Pair of ceramic flasks, Art Nouveau style, each with a transfer print image, woman with flowers

233-2531


$25
זוג צלוחיות אבנית Wedgewood עם סמל Tudor
Pair of stoneware saucers, Wedgewood, with the Tudor emblem

233-2532


$50
ראש פיגורת אישה, קרמיקה לבנה סגנון צינג
Female figurine head, white ceramics, Qing style

233-2533


$25 | Sold for: $25
קערת stoneware תוצ' Malkina Co, אנגליה, מאה ה-19
Stoneware bowl, by Malkina Co, England, 19th c.

233-2534


$50 | Sold for: $50
סיר אבנית עם ציורים, מראה נוף ומתישבים עם סוסים וכו', Prats Native Scenery טכניקת Transferprint
Stoneware pot with drawings, landscape and settlers with horses etc, Prats Native Scenery, Transferprint

233-2535


$25 | Sold for: $25
פיגורת קרמיקה לתליה, ראש סוס תוצ Jenna, הולנד
Ceramic figurine for hanging up, horse’s head, by Jenna, Netherlands

233-2536


$50 | Sold for: $50
צלחת קרמיקה תוצ Hutsy Lellion HB דוגמת פרחים
Ceramic plate by Hutsy Lellion HB, floral pattern

233-2537


$25 | Sold for: $30
אגרטל קרמיקה תוצ Fiorentine איטליה, קובלט עם הזהבה
Two ceramic vases, Fiorentine, Italy, cobalt with gilding

233-2538


$40 | Sold for: $40
בסיס לעששית נפט עשוי קרמיקה גרמניה, סוף המאה ה19
Ceramic petrol lamp base, Germany, late 19th century

233-2539


$25
סלסלת קרמיקה עם עבודת קישוט דמוית פירות
Ceramic basket with fruit like decoration

235-2027


$40 | Sold for: $50
צלחת קרמיקה תוצ Ilmenau-Henneberg צבועה בקובלט כחול עם ציורי פרחים
Ceramic plate by Ilmenau-Henneberg, colored with blue cobalt with flower drawings

235-2028


$40
בקבוק קרמיקה, יוצר במיוחד עבור עבור חב' ויסקי James B Beam, לזכר ההתקפה על פרל הרבור, בשביעי לדצמבר 1941 (ללא ויסקי)
Ceramic bottle, especially manufactured for the James B Beam Whiskey company, commemorating the attack on Pearl Harbor on Dec. 7th 1941 (with no whiskey)

235-2029


$40
קנקן קרמיקה צורת אפטבה על צלחת איסוף תואמת, שניהם עם קובלט והזהבה
Aftaba shaped ceramic pitcher on matching receptacle plate, both with cobalt and gilding

235-2030


$40 | Sold for: $40
כלי קרמיקה תוצ Delft, הולנד צורת כלי ג'ינג'ר, גובה 27 ס"מ
Ceramic vessel, by Delft, Netherlands, ginger box shaped, height 27 cm

235-2031


$40
בקבוק קרמיקה, יוצר במיוחד עבור חב' ליצור ויסקי James B. Beam, לכבוד זכייתה של נברסקה באליפות הקולג'ים בכדורגל אמריקאי 1970-71 (ללא ויסקי)
Ceramic bottle, especially manufactured for the James B Beam Whiskey company, on the occasion of Nebraska's victory in the colleges' American football championship 1970-71 (with no whiskey)

235-2032


$50
סיר אבנית עם מכסה, תוצ אנגליה המאה ה19, גובה 33 ס"מ
Stoneware pot with lid, made in England, 19th c., height 33 cm

235-2033


$40
סיר אבנית עם גלזורת מלח כחולה-אפורה
Stoneware pot with blue and gray salt glaze

235-2034


$150 | Sold for: $280
אגרטל קרמיקה גדול, תוצ Zolnay הונגריה (פגם מתוקן)
Large ceramic vase, by Zolnay, Hungary (repaired damage)

236-2365


$25
אגרטל קרמיקה ויקטוריאני ציורי פרחים, פגום, שבר
Victorian ceramic vase, painted floral images, damaged, crack

236-2366


$50
כד קרמיקה עבודת Capodimonte נפולי, איטליה, עם תבליטי פרחים, פוטי ונחשים
Ceramic Capodimonte pitcher, Naples, Italy, with floral embossments, Putti and serpents

236-2367


$40 | Sold for: $40
צלחת קרמיקה, קאפודימונטה נפולי, איטליה, עם עבודת תבליט, פוטי ופרחים, וציור יד, חתום
Ceramic plate, Capodimonte, Naples, Italy, with embossment work, Putti and flowers, and a hand painted image, marked

236-2368


$50
צלחת קרמיקה עם ציור יד מיוליקה צרפתית
Ceramic plate, hand painted French majolica work

236-2369


$40
שני מחזיקי מקטרות עשויים קרמיקה א. תוצ Wade, אנגליה,עם פיגורת כלב ב. צורת כלב Bloodhound, ארה"ב
Two ceramic pipe holders, a. Wade, England, with a dog figurine, b. bloodhound shaped, USA

236-2370


$70
פיגורת קרמיקה, ראש נערה
Ceramic figurine of a young girl's head

236-2371


$40
מע' כלי רחצה מקרמיקה: כד מים וקערת שטיפה
Ceramic washing set, water pitcher and wash bowl

236-2372


$90
בקבוק קרמיקה עם ציור יד-ענבים וכיתוב Allah-Illallah, חתום Bough-JEA
Ceramic bottle, hand painted with grapes, inscribed "Allah-Ill Allah", marked Bough-JEA

236-2373


$40 | Sold for: $40
שלוש צלחות קרמיקה צבועות ביד, מרוקו
Three ceramic plates, Morocco, hand colored

236-2374


$120
אגרטל קרמיקה תוצ Gibsons עיצוב Clarice Cliff, דגם Elegant England, מתוקן
Ceramic vase, Gibsons, designed by Clarice Cliff, Elegant England, repaired

236-2375


$40
קערית קרמיקה תוצ Gustavberg שבדיה, סדרת Argenta, עם ציור כסף, דג
Small ceramic bowl, Gustavberg, Sweden, Argenta series, with silver painted image, fish

236-2376


$150 | Sold for: $150
קערת אבנית, תוצ Wedgewood אנגליה, עם חישוק כסף חתום Chester 1922
Wedgewood stoneware bowl, England, with a silver band, marked Chester 1922

236-2377


$50
קערת קרמיקה תוצ Wilkinson, England דגם Honeyglaze
Ceramic bowl, by Wilkinson, England, Honeyglaze design

240-2280


$25
פיגורת קרמיקה, תרנגול, מפלרמו איטליה, גובה 14 ס"מ
Ceramic rooster figurine, Palermo

240-2281


$40 | Sold for: $40
ספל בירה עשוי אבנית, מכסה פיוטר בווריה , המאה ה19
Stoneware beer cup, with pewter lid, Bavaria, 19th century

240-2282


$30
קערית אבנית צורת אישה יושבת
Small stoneware bowl in the shape of a seated woman

240-2283


$40
צלחת אבנית תוצ' אנגליה המאה ה19, דוגמה סינית
Stoneware plate, made in England, 19th c., Chinese pattern

240-2284


$40
קערית קרמיקה, ידית צורת ראש ארנב (פגום)
Small ceramic bowl, handle in the shape of a rabbit's head (damaged)

240-2285


$50
קערה עם צלחת, תוצ' Hisey, ארה"ב, שנות ה50
Bowl with plate, Hisey, USA, 1950's

240-2286


$40
פלק קרמיקה, שלושה בופאלו מים מהפיליפינים
Ceramic plaque, three water buffalo, from the Philippines

240-2287


$50
אגרטל קרמיקה צבע טורקיז ארה"ב, שנות ה20, דוגמת אר דקו
Ceramic vase, turquoise colored, USA, 1920'S, Art Deco design

240-2288


$40 | Sold for: $40
פיגורת קרמיקה תוצ' Royal Dux צ'כוסלובקיה, כלב, חתום
Ceramic dog figure, Royal Dux, Czechoslovakia, marked

243-2079


$25 | Sold for: $30
כוס אבנית לבירה, ליטר אחד תוצ Willeroy a. Boch, גרמניה,
Stoneware beer mug, one liter, by Willeroy & Boch, Germany

243-2080


$50
צלחת קרמיקה (אבנית), תוצ Boch-Derlts Belgium, קוטר 39.5 ס"מ
Stoneware plate, by Boch Delfts, Belgium, 39.5 cm in diameter

243-2081


$30
שני ספלי מוקה, כ"א עם תחתית קרמיקה, תוצ קאפודימונטה
Two mocha cups, each with a ceramic saucer, Capodimonte

243-2082


$180
קערת אבנית, אנגליה, המאה ה19 תוצ Constantinople-Mr.a.Co, עם תמונה מראה נוף אוריינטלי
Stoneware bowl, England, 19th C., by Constantinople-Mr.a.Co, with an image of an oriental landscape

244-2383


$25
קנקן תה עשוי קרמיקה תוצ Emmendale אנגליה, צורת פונדק "Woolpack" (פגמים, מתוקן)
shaped like an inn, "Woodpuck" (damage, repairs)

244-2384


$80
סרוויס תה מקרמיקה, תוצ Gibson אנגליה, סגנון ווג'ווד, כולל: קנקן, כלי לחלב וכלי לתה

244-2385


$40
סט כלי קרמיקה לשמן וחומץ כולל שני בקבוקונים וצלוחית

244-2386


$80
כלי קרמיקה צורת למה, דרום אמריקה תיקונים

244-2387


$40 | Sold for: $45
קערית אבנית, תוצ' Moorcroft אנגליה, עם תמונת פרח, קוטר 14.5 ס"מ
England, with picture of a flower, diameter 14.5 cm

244-2388


$150
קופסת קרמיקה עבודת קאפו די מונטה עם תבליטי פוטי בכרם גפנים

244-2389


$50 | Sold for: $50
זוג אגרטלי קרמיקה אנגליים תוצ Crown Devon אחד עם פגם קל

244-2390


$350
זוג קופסאות קרמיקה ginger jars עבודת Delft, הולנד, עם ציורי פרחים בכחול (פגמים מתוקנים)

244-2391


$70
קערת קרמיקה תוצ Delft Blauw Ram, הולנד

249-2227


$25 | Sold for: $25
קופסת תה מקרמיקה, תוצ Deflt הולנד
Ceramic tea box, by Delft, Holland

249-2228


$100
סרוויס קפה לששה, קרמיקה צ'כיה, כולל ששה ספלים עם תחתיות, קנקן גדול ושני קנקנים קטנים (לאחד חסר מכסה)
Cofee service for six, ceramic, Czech republic, incl six cups with saucers, large pitcher and two small pitchers (one without lid)

249-2229


$35
קערת קרמיקה,גרמניה, שנות ה30
Ceramic bowl, Germany, the 1930's

249-2230


$120
שמונה קנקני ויסקי, קרמיקה תוצ' אנגליה (לאחד פגם), גדלים שונים
Eight ceramic whisky pitchers, made in England, varied sizes (one damaged)

249-2231


$40
לוט כלי אבנית, תוצ F.a.M: שלוש פלטות אובליות (לאחת פגם) ושתי צלחות
Lot of stoneware vessels by F.a.M: three oval serving dishes (one with damage) and two plates

249-2232


$160
14 כלי קרמיקה, סדרות שונות למצרכי מזון, גרמניה, תחילת עד אמצע המאה ה-20 (פגמים)
14 ceramic kitchen vessels, from varied makers, Germany, early to mid 20th century (damage)

249-2233


$50
פיגורת קרמיקה תוצ Grundenthal שני חתולים, חתום
Ceramic figurine by Grundenthal, two cats, hallmarked

249-2234


$450 | Sold for: $450
סט כלי קרמיקה למטבח אוסטריה, תחילת המאה ה-20, ס"ה 20 כלים (12 מגירות, שני בקבוקים, חמישה כלי אחסון ומערוך
Set of ceramic vessels for the kitchen, Austria, early 20th century, incl. total 20 items (twelve drawers, two bottles, five storage vessels and rolling pin

249-2235


$70
פיגורת קרמיקה תוצ ריגה רוסיה, שנות ה-40, יגואר
Ceramic figurine made in Riga, Russia, the 1940's, Jaguar

251-2050


$25
פיגורת קרמיקה מיניאטורית, ברווז
Miniature ceramic duck figure

251-2051


$60
אגרטל אר דקו מקרמיקה, תוצ Karlsruhe, גרמניה, שנות ה20, חתום, גובה 25.5 ס"מ, פגמים זעירים
Ceramic Art Deco vase, Karlsruhe, Germany, 1920's, hallmarked, height 25.5 cm, minor damages

251-2052


$25
שני כלי קרמיקה להגשת ביצים מבושלות תוצ Bordalo Pin Heiro, פורטוגל, כ"א צורת אפרוח עם קליפת ביצה
Two ceramic serving dishes for boiled eggs, Bordal Pinheiro, Portugal, each in the shape of a chick with an eggshell

251-2053


$60 | Sold for: $65
סט של חמש קופסאות איחסון מזון (אורז, קמח וכו')
Set of five food storage containers (rice, four etc.)

251-2054


$25 | Sold for: $25
צלחת קרמיקה אר דקו גרמניה, שנות ה20 (פגם קל)
Art Deco ceramic plate, Germany, 1920's (minor damage)

251-2055


$80
חמישה ספלי קפה צרפתים "שתי ידיות" עם שש תחתיות וצלחת, קרמיקה, תוצ' burleigh -Zenith, דוגמת Pan
Five French ceramic coffee cups "two handles", with six saucers and plates, Burleigh Ware, Pan' Zenith design

251-2056


$30 | Sold for: $40
קנקן חלב מקרמיקה, אר דקו צ'כוסלובקיה, שנות ה20, גובה 19 ס"מ
Ceramic creamer, Art Deco, Czechoslovakia, 1920's, height 19 cm

251-2057


$90
ארבעה פריטי סרוויס קרמיקה דוגמת דקו, שנות העשרים, תוצ J.P.s. Julius Paul u Sohn, Bunzlav, כולל קנקן קפה, קנקן מים חמים, כלי חלב וקופסת סוכר
Four pieces of a ceramic service, a coffeepot, hot water jug, creamer and sugar box, Deco design, 1920's, J.P.s. Julius Paul & Sohn, Bunzlau

251-2058


$40
שני פריטי סרוויס קרמיקה דוגמת דקו, שנות העשרים, חתום J.P.s. Julius Paul u Sohn, Bunzlav, כולל קנקן חלב וצלוחית
Two pieces of a ceramic service, a creamer and a saucer, Deco design, 1920's, hallmarked J.P.s. Julius Paul & Sohn, Bunzlau

251-2059


$260
צלחת קרמיקה תוצ Bizarre ע"י Clarice Cliff, סדרת Fontasque, חתום (שריטות)
Ceramic plate, by Bizarre, signed by Clarice Cliff, Fantasque series, (hairline)

251-2060


$40 | Sold for: $40
צלחת קרמיקה, אר דקו, שנות ה20 תוצ Villeroy a. Boch Torgau, גרמניה
Ceramic plate, Art Deco, 1920's, Villeroy & Boch in Torgau, Germany

251-2061


$300
צלחת קרמיקה תוצ Bizarre ע"י Clarice Cliff, חתום (פגמים זעירים)
Ceramic plate, by Bizarre, signed by Clarice Cliff, (minor damages)

251-2062


$50
שלושה פריטי Wedgewood שתי מאפרות וצלוחית, Made in England
Three Wedgewood artifacts, two ashtrays and a saucer, made in England

251-2063


$300
צלחת קרמיקה תוצ Bizarre ע"י Clarice Cliff, חתום (שריטות)
Ceramic plate, by Bizarre, signed by Clarice Cliff, (scratched)

251-2064


$60
צלחת קרמיקה תוצ Shelly אנגליה דוגמת דקו
Ceramic plate, Shelly, England, Deco design

252b-001


$140
פיגורת ביסק צבעונית, תוצ' Lladro, ספרד, נערה פולינזית
Colored bisque figure, Polynesian Girl, Lladro, Spain

252b-020


$30
כלי קרמיקה-אגרטל, צורת עגור גובה 25 ס"מ
Ceramic vessel-vase, Crane shaped, height 25 cm

252b-048


$50
פיגורת קרמיקה, איטליה, דיאנה יורה חץ, חתום, גובה 45 ס"מ
Ceramic figure, Italy, Diana Shooting an Arrow, marked, height 45 cm

252b-083


$90
פיגורת קרמיקה איטלקית תוכי (אדום), חתום, גובה 46 ס"מ
Italian ceramic figure, Red Parrot, marked, height 46 cm

253-2338


$25
כוס לבירה עשויה אבנית תוצ Goebel, גרמניה, מכסה פיוטר, גובה 14 ס"מ
Stoneware beer mug with pewter lid, Goebel, Germany, height 14 cm

253-2339


$30
פלק קרמיקה, ינשוף
Ceramic plaque of an owl

253-2340


$30
שתי כוסות אבנית ליין תפוחים עם תבליטים, מראות בעיר פרנקפורט א.מ., גרמניה
Two apple wine stoneware mugs, with embossments of Frankfurt a. M., Germany

253-2341


$40 | Sold for: $45
שני כלי קרמיקה: צלחת ואגרטל ע"י Rosario, הולנד, חתומים
Two ceramic articles, a plate and a vase, Rosario, Holland, marked

253-2342


$30 | Sold for: $35
בסיס עששית עשוי אבנית עם רגלית מתכת (ללא המנורה), גובה 27 ס"מ
Stone oil lamp base with a metal leg (without the lamp)

253-2343


$50
צלחת אבנית, צרפת, המאה ה18-19 עם תמונה מתולדות האימפריה הרומית, "Coriola Flechi par sa Mene…"
Stoneware plate, France, 19th C., with an image of the Roman Empire, Coriola Flechi par sa Mene…"

255-2151


$25 | Sold for: $30
סיר "רום" Rumtopf סיר קרמיקה עם מכסה להכנת פירות משומרים ברום, גרמניה, תחילת המאה ה20, גובה 28 ס"מ
Ceramic Rumtopf (rum pot) with lid, for preserving fruits in rum and sugar, Germany, early 20th C., height 28 cm

255-2152


$30 | Sold for: $30
קערית קרמיקה, ידית צורת ראש ארנב (פגום)
Small ceramic bowl, handle in the shape of a rabbit's head (damaged)

255-2153


$40
קנקן טרה קוטה קטן עם תבליטי דרקונים
Small terracotta pitcher, with dragon embossments

265-405


$25 | Sold for: $45
כלי קרמיקה צורת יצור מיתולוגי חתום מיכל וו., רוחב 18 ס"מ, גובה 18 ס"מ
Ceramic vessel, in the shape of a mythological creature, signed Michal W, width 18 cm, height 18 cm

265-406


$30
גביע קרמיקה עם מכסה על הדופן תמונה (הדפס), סצינת רועים, תוצ Royal Crown, אנגליה, סוף המאה ה19, גובה 35 ס"מ
Ceramic cup with lid, with a printed image on the side of a shepherds' scene, by Royal Crown, England, late 19th C., height 35 cm

265-407


$25
צלחת קישוט מאבנית, עם תמונה של ימאי מגיע לאשתו, חתום מאחור Old Haag, קוטר 24 ס"מ
Decorative stoneware plate, with an image of a seaman returning to his wife, inscribed on the back "Old Haag", 24 cm in diameter

265-408


$50 | Sold for: $70
כד ביסק לבן, עם תבליט מראה קין והבל ואדם וחוה מוצאים את הבל, גובה 24 ס"מ
White bisque jar, with a relief of Cain and Abel and Adam and Eve finding Abel, height 24 cm

265-409


$30 | Sold for: $30
צלחת קרמיקה עם מסגרת אלומיניום רקוע ארה"ב, תחילת המאה ה20, קוטר 37 ס"מ
Ceramic plate with hammered aluminum frame, USA, early 20th C., 37 cm in diameter

265-410


$50 | Sold for: $50
אריח דלפט עתיק, אדם וחוה פגמים, 13X12.5 ס"מ
Antique Delft tile, Adam and Eve, damages, 13x12.5 cm

268-634


$25 | Sold for: $25
צלחת קרמיקה עם ציור גיטרה קוטר 28 ס"מ
Ceramic plate with an image of a guitar, 28 cm in diameter

268-635


$90
שני ספלים, כ"א עם תחתית קרמיקה תוצ Capodimonte, חתום, עם עבודת תבליט, סצינה מיתולוגית
Two ceramic cups with saucers, Capodimonte, marked, with embossments, mythological scene

268-636


$25 | Sold for: $25
שתי פיגורות קרמיקה ירוקות ציפורים, גלזורה ירוקה
Two ceramic figurines of birds, with green glaze

268-637


$240 | Sold for: $240
כד שתיה לבירה, קרמיקה תוצ קפודימונטה, עם עבודת תבליט עשירה, מראה סצינה מיתולוגית, חתום, גובה 28.8 ס"מ
Ceramic beer jug, Capodimonte, with rich embossment work, showing a mythological scene, marked, height 28.8 cm

268-638


$40 | Sold for: $40
קערת קרמיקה צורת יצור מיתולוגי חתום (פגמים ותיקונים), 28X16X9
מרק יודל Mark Judell
Ceramic bowl, in the shape of a mythological creature, marked (damages and repairs), 28X16X9Mark Judell

268-639


$300
כלי קרמיקה עבודת קפודימונטה עם עבודת תבליט עשירה, "אורגיה" עם אפרודיטה ואמור מעל על המכסה, חתום, גובה 31 ס"מ
Ceramic vessel, Capodimonte, with rich embossment work "an orgy" with Aphrodite and Amor overhead on the lid, marked, height 31 cm

268-640


$50 | Sold for: $50
כד קרמיקה דוגמת אר נובו עם מכסה פיוטר, גובה 26 ס"מ
Art Nouveau style ceramic jar, pewter lid, height 26 cm

269-721


$25
קנקן קרמיקה תוצ Wade, אנגליה צורת עמוד עם ציפור, גובה 26 ס"מ
Ceramic vase by Wade, England, shaped like a column with bird, height 26 cm

269-722


$50
פיגורת ביסק צבעונית תוצ Goebel West Germany עיצוב M. Hummel, ילד יושב על גדר, גובה 9.5 ס"מ
Colored bisque figurine by Goebel, West Germany, design M. Hummel (hallmarked), boy seating on a fence, height 9.5 cm

269-723


$25
פמוט קרמיקה שלושה קנים שנות ה20
Ceramic candlestick, three arms, 1920's

269-724


$50
פיגורת ביסק צבעונית תוצ Goebel מערב גרמניה, עיצוב M. Hummel (חתום), ילדה עם סל Meditatio, גובה 11 ס"מ
Colored bisque figurine by Goebel, West Germany, design M. Hummel (hallmarked), girl with basket Meditatio, height 11 cm

269-725


$40
פיגורת ביסק צבעונית תוצ Goebel West Germany סדרת ציפורים בגודל טבעי, Nuthatch
Colored bisque figurine by Goebel, West Germany, series of birds, Nuthatch,

269-726


$50
פיגורת ביסק צבעונית תוצ Goebel West Germany עיצוב M. Hummel, חתום, ילד עם דובי בסל , גובה 14 ס"מ
Colored bisque figurine by Goebel, West Germany, design M. Hummel (hallmarked), boy with teddy bear in a basket, height 14 cm

269-727


$40
פיגורת ביסק צבעונית, תוצ Goebel West Germany, סדרת הציפורים, גודל טבעי, אדום החזה Robin, גובה 12.5 ס"מ, חתום
Wagner a. Apel, Germany

269-728


$160
כד קרמיקה עבודת קאפודימונטה עם תבליטים, סצינות מיתולוגיות, לא חתום, גובה 25 ס"מ, קוטר 19 ס"מ
Ceramic jug, by Capodimonte, with reliefs showing mythological scenes, not marked, height 25 cm, diameter 19 cm

269-729


$40
פיגורת ביסק צבעונית תוצ Goebel West Germany סדרת ציפורים בגודל טבעי, גדרון Wren, גובה 12.5 ס"מ, חתום
Colored bisque figurine by Goebel, West Germany, series of birds, Wren, height 12.5 cm, hallmarked

269-730


$220
פיגורת ביסק צבעונית, עבודת קאפודימונטה, נווד על ספסל, 28X33X39.5 ס"מ
Colored bisque figure by Capodimonte, a vagrant on a bench, 28X33X39.5 cm

269-731


$40
פיגורת ביסק צבעונית תוצ Goebel West Germany סדרת ציפורים בגודל טבעי,סנונית Swallow, גובה
Colored bisque figurine by Goebel, West Germany, series of birds, Swallow,

269-732


$300
פיגורת ביסק עבודת קאפודימונטה הצייר, גובה 31 ס"מ, על לוח עץ 39X25 ס"מ
Bisque figurine, by Capodimonte, the painter, height 31 cm, on wooden plaque, 39X25 cm

269-733


$40
זוג פיגורות קרמיקה תוצ איטליה איש ואישה סינים, גבהים 25 ס"מ, 24 ס"מ, (לפיגורת הגבר פגם קל)
Pair of ceramic figurines, made in Italy, Chinese man and woman, height 25 cm, 24 cm, (man's figure has minor damage)