236-1130


$40
חנוכית פליז לשמן, גב עם אריות ומגדל דוד
Brass Chanukah oil lamp, back with lions and the tower of David

236-1130


$40 | Sold for: $40
חנוכית פליז לשמן, גב עם אריות ומגדל דוד
Brass Chanukah oil lamp, back with lions and the tower of David

236-1131


$40
חנוכית פליז קטנה לנרות, גב עם ענפי זית, כד וכיתוב "ישראל"
Small brass Chanukah lamp for candles, back with olive branches, jar and inscribed "Israel"

236-1131


$40 | Sold for: $40
חנוכית פליז קטנה לנרות, גב עם ענפי זית, כד וכיתוב "ישראל"
Small brass Chanukah lamp for candles, back with olive branches, jar and inscribed "Israel"

236-1132


$40
חנוכית פליז לנרות, גב עם איש על חמור ישראל, שנות ה60
Brass Chanukah lamp for candles, back with a man on a donkey, Israel, 1960's

236-1132


$40 | Sold for: $40
חנוכית פליז לנרות, גב עם איש על חמור ישראל, שנות ה60
Brass Chanukah lamp for candles, back with a man on a donkey, Israel, 1960's

236-1133


$40
חנוכיה לנרות, גב עם כתר תורה ולוח צבעוני עליו כיתוב "ישראל"
Chanukah lamp for candles, back with Torah crown and a colored plate inscribed "Israel"

236-1133


$40
חנוכיה לנרות, גב עם כתר תורה ולוח צבעוני עליו כיתוב "ישראל"
Chanukah lamp for candles, back with Torah crown and a colored plate inscribed "Israel"

236-1134


$40
חנוכית פליז לשמן, גב עם ענפי זית וכד שמן
Brass Chanukah oil lamp, back with olive branches and an oil jar

236-1134


$40 | Sold for: $40
חנוכית פליז לשמן, גב עם ענפי זית וכד שמן
Brass Chanukah oil lamp, back with olive branches and an oil jar

236-1135


$40
חנוכית פליז לנרות, תוצ Wainberg ישראל
Brass Chanukah lamp for candles, Weinberg, Israel

236-1135


$40 | Sold for: $45
חנוכית פליז לנרות, תוצ Wainberg ישראל
Brass Chanukah lamp for candles, Weinberg, Israel

236-1136


$40
חנוכית פליז לנרות, בסיס צורת נר שמן עליו פלק עם מראה מגדל דוד
Brass Chanukah lamp for candles, oil lamp shaped base, with a plaque showing the tower of David

236-1136


$40
חנוכית פליז לנרות, בסיס צורת נר שמן עליו פלק עם מראה מגדל דוד
Brass Chanukah lamp for candles, oil lamp shaped base, with a plaque showing the tower of David

236-1137


$40 | Sold for: $40
חנוכיה לנרות, בסיס עם זוג אריות וכד צבעוני עליו כיתוב "ישראל"
Chanukah lamp for candles, base with a pair of lions and a colored jug inscribed "Israel"

236-1137


$40
חנוכיה לנרות, בסיס עם זוג אריות וכד צבעוני עליו כיתוב "ישראל"
Chanukah lamp for candles, base with a pair of lions and a colored jug inscribed "Israel"

236-1138


$40
חנוכיה לנרות, גב עם ענפי זית ומראה הכותל 7.6.67 Jerusalem
Chanukah lamp for candles, back with olive branches and the western wall, Jerusalem 7.6.67

236-1138


$40
חנוכיה לנרות, גב עם ענפי זית ומראה הכותל 7.6.67 Jerusalem
Chanukah lamp for candles, back with olive branches and the western wall, Jerusalem 7.6.67

236-1139


$40
חנוכיה עשויה פליז ועץ, עבודה נאיבית
Brass and wood Chanukah lamp, naïve work

236-1139


$40
חנוכיה עשויה פליז ועץ, עבודה נאיבית
Brass and wood Chanukah lamp, naïve work

236-1140


$40
חנוכית פליז, בסיס 12 השבטים זוג אריות ומנורה (בזיך אחד חסר)
Brass Chanukah lamp, base with the 12 tribes, a pair of lions and a Menorah, (one missing cornet)

236-1140


$40
חנוכית פליז, בסיס 12 השבטים זוג אריות ומנורה (בזיך אחד חסר)
Brass Chanukah lamp, base with the 12 tribes, a pair of lions and a Menorah, (one missing cornet)

236-1141


$50
חנוכיה עשויה פליז לנרות צורת מפל מים, ישראל, שנות ה60
Brass Chanukah lamp for candles, waterfall shaped, Israel, 1960's

236-1141


$50
חנוכיה עשויה פליז לנרות צורת מפל מים, ישראל, שנות ה60
Brass Chanukah lamp for candles, waterfall shaped, Israel, 1960's

236-1142


$40 | Sold for: $50
חנוכית פליז לנרות, גב זוג אריות עם ענפי זית ומנורה
Brass Chanukah lamp for candles, back pair of lions with olive branches and a Menorah

236-1142


$40
חנוכית פליז לנרות, גב זוג אריות עם ענפי זית ומנורה
Brass Chanukah lamp for candles, back pair of lions with olive branches and a Menorah

236-1143


$50 | Sold for: $50
חנוכית פליז לנרות, תוצ Hakuli ישראל, שנות ה50
Brass Chanukah lamp for candles, Hakuli, Israel 1950's

236-1143


$50
חנוכית פליז לנרות, תוצ Hakuli ישראל, שנות ה50
Brass Chanukah lamp for candles, Hakuli, Israel 1950's

236-1144


$40
חנוכית פליז לנרות, במרכז תבליט צורת כד שמן
Brass Chanukah lamp for candles, in its center an embossment of an oil jar

236-1144


$40
חנוכית פליז לנרות, במרכז תבליט צורת כד שמן
Brass Chanukah lamp for candles, in its center an embossment of an oil jar

236-1145


$50 | Sold for: $50
חנוכית פליז תוצ Hen Holon-Israel צורת מנורה לנרות, עם כיתוב: "מעוז צור ישועתי" על הבסיס, שנות ה60 עבור השוק האמריקני
Brass Chanukah lamp, Hen Holon Israel, in the shape of a Menorah for candles, inscribed "Maoz Tzur Yeshuati" on the base, 1960's, for the American market

236-1145


$50
חנוכית פליז תוצ Hen Holon-Israel צורת מנורה לנרות, עם כיתוב: "מעוז צור ישועתי" על הבסיס, שנות ה60 עבור השוק האמריקני
Brass Chanukah lamp, Hen Holon Israel, in the shape of a Menorah for candles, inscribed "Maoz Tzur Yeshuati" on the base, 1960's, for the American market

236-1146


$40 | Sold for: $50
חנוכית פליז לשמן, גב עם לוחות הברית אריות, מנורה וכתר תורה
Brass Chanukah oil lamp, back with the tables of the covenant, lions, Menorah and Torah crown

236-1146


$40
חנוכית פליז לשמן, גב עם לוחות הברית אריות, מנורה וכתר תורה
Brass Chanukah oil lamp, back with the tables of the covenant, lions, Menorah and Torah crown

236-1147


$80
חנוכיה נחושת זקופה לנרות צורת שיח, עבודת יד, חתומה S. MishalyErect copper Chanukah lamp for candles, bush shaped, handmade, signed S. Mishaly
Erect copper Chanukah lamp for candles, bush shaped, marked S. Mishaly

236-1147


$80
חנוכיה נחושת זקופה לנרות צורת שיח, עבודת יד, חתומה S. MishalyErect copper Chanukah lamp for candles, bush shaped, handmade, signed S. Mishaly
Erect copper Chanukah lamp for candles, bush shaped, marked S. Mishaly

236-1148


$40 | Sold for: $40
חנוכיה לנרות, הגב עם כתר תורה זוג אריות ושני דקלים
Chanukah lamp for candles, back with Torah crown, a pair of lions and two palm trees

236-1148


$40
חנוכיה לנרות, הגב עם כתר תורה זוג אריות ושני דקלים
Chanukah lamp for candles, back with Torah crown, a pair of lions and two palm trees

236-1149


$120 | Sold for: $120
חנוכית גב מקרמיקה לנרות, בעיצובו של אליעזר ויסהוף הגב עם אריות, לוחות הברית, וכתר תורה
Ceramic Chanukah lamp for candles, design by Eliezer Weishoff, back with lions, tables of the covenant and Torah crown

236-1149


$120
חנוכית גב מקרמיקה לנרות, בעיצובו של אליעזר ויסהוף הגב עם אריות, לוחות הברית, וכתר תורה
Ceramic Chanukah lamp for candles, design by Eliezer Weishoff, back with lions, tables of the covenant and Torah crown

236-1150


$40
חנוכיה לנרות צורת מנורה, תוצ' תמר שנות ה70
Menorah shaped Chanukah lamp for candles, Tamar, 1970's

236-1150


$40
חנוכיה לנרות צורת מנורה, תוצ' תמר שנות ה70
Menorah shaped Chanukah lamp for candles, Tamar, 1970's

236-1151


$150 | Sold for: $190
חנוכית ברונזה לנרות, גב צורת קשת עם כיתוב: הנרות הללו קדש הם, תוצ פל-בל, ישראל, שנות ה40
Bronze Chanukah lamp for candles, curved back, inscribed "HaNerot Halalu Kodesh Hem", Pal-Bell, Israel, 1940's

236-1151


$150
חנוכית ברונזה לנרות, גב צורת קשת עם כיתוב: הנרות הללו קדש הם, תוצ פל-בל, ישראל, שנות ה40
Bronze Chanukah lamp for candles, curved back, inscribed "HaNerot Halalu Kodesh Hem", Pal-Bell, Israel, 1940's

244-1068


$40
חנוכיה צורת מנורה לנרות בסיס עם תבליט כד שמן וענפי זית
base with jug relief and olive branches

244-1069


$60 | Sold for: $65
חנוכית פליז לנרות, גב צורת משה עם לוחות הברית, תוצ תמר, ישראל, שנות ה60
back shaped like Moses with the covenant tables, by Tamar, Israel, the 1960's

244-1070


$40
חנוכית פליז לנרות צורת מנורה על הבסיס כיתוב: "מדינת ישראל"
on base written: "Medinat Israel"

244-1071


$60
חנוכית פליז לנרות, צורת מנורה בסיס עם דוגמת אריה ושנים עשר שבטי ישראל, תוצ' תמר, 1967, איכות יצוא (במקור עיצוב של דייגי)
base with lion and twelve tribes, by Tamar, 1967, export quality (design originally by Dayagi)

244-1072


$50 | Sold for: $60
חנוכית גב לשמן עם תבליט צורת אניית מפרש, על המפרש דיוקן הרצל ומגן דוד וזרי עץ זית
witrh relief shaped like a sail ship, on the sail portrait of Herzl, star of David and olive branches

244-1073


$60
חנוכית פליז לנרות צורת מנורה בסיס צורת כד עם ענפי זית מעל
base shaped like a jug with olive branches

244-1074


$50 | Sold for: $55
חנוכית פליז לנרות, גב עם אריות חנוכיה וגפנים, ישראל, שנות ה50
back with lions, Chanuka lamp and vines, Israel, the 1950's

244-1075


$60 | Sold for: $60
חנוכית פליז לנרות, צורת מנורה תוצ' הדני, ישראל, שנות ה50
by Hadani, Israel, the 1950's

244-1076


$60 | Sold for: $60
חנוכית פליז לנרות, גב עם מכבי, כד שמן וכיתוב: "על הניסים ועל הנפלאות"
back showing Maccabi, oil jug and inscribed: "Al Hanisim Veal Haniflaot"

244-1077


$80
חנוכית גב לנרות, תוצ' חן חולון צורת שער האריות, ישראל, שנות ה60
shaped like the lion gate, Israel, 1960's

244-1078


$60
חנוכיה עשויה פליז עם לקה ירוקה צורת מפל מים, לנרות, פגמים קלים
shaped like a waterfall, slight damage

244-1079


$80 | Sold for: $80
חנוכית פליז לנרות, בסיס עם מראה מגדל דוד וכן ארבעה מכבים וארבעה "ישראלים", כ"א מחזיק בזיך לנר, על הבסיס כיתוב: "Jerusalem"
base with David's tower, four Maccabees, and four "Israelis", each holding a candle holder, on base writing: "Jerusalem"

244-1080


$60 | Sold for: $65
חנוכית פליז לנרות, גב עם כיתוב "ישראל" וחיל נח מתחת לתמר, תוצ' רות, ישראל, שנות ה60
back with writing "Israel", and an image of a soldier resting uder palm tree, by Ruth, Israel, the1960's

244-1081


$90
חנוכית פליז לשמן, גב עם אריות מגדל דוד וכיתוב: "ירושלים", תוצ' גמזו, ישראל, חתום (שמש לנר לא מקורי)
back with lions, David's tower and writing "Jerusalem", by Gamzu, Israel, (Shamash not original)

244-1082


$60 | Sold for: $60
חנוכית פליז לשמן, ישראל, שנות ה50 מצב מינט, גב עם סמלי 12 השבטים, אריות מחזיקים מנורה וכיתוב: "חנוכה"
mint condition, back with symbols of the 12 tribes, lions holding a menora and Hebrew incsription "Chanuka"

244-1083


$240
חנוכית העצמאות, בסיס עם מוטיבים מתקופת קום המדינה, ומוסדות ציוניים, מאחור המכבים נלחמים
base with motifs from the founding of Israel period, backside showing Maccabees fighting

248-1368


$25
חנוכיה מפליז ומתכת לנרות גב עם כיתוב: "מעוז צור..." ישראל, שנות ה-60
Metal and brass Hanukkah lamp for candles, inscribed back "Maoz Tzur..", Israel, the 1960's

248-1369


$25
חנוכית פליז לנרות, גב צורת כד עם כיתוב: "חנוכה"
Brass Hanukkah lamp for candles, jug shaped back, inscribed: "Hanukkah"

248-1370


$25 | Sold for: $35
חנוכית פליז תוצ' תמר עם סמל הרבנות הצבאית הראשית, ישראל, שנות ה-60
Brass Chanukah lamp, Tamar, with the emblem of the military Chief Rabbinate, Israel, the 1960's

248-1371


$40 | Sold for: $40
חנוכית ברונזה, ישראל, שנות ה50 עם כיתוב: "הנרות הללו קודש הם", גב עם זוג ענפי זית וכד עליו כיתוב "חנוכה" ו"ישראל"
Bronze Chanukah lamp. 1950’s, inscribed: “Hanerot Halalu Kodesh Hem”, back with a pair of olive branches and a jar inscribed: “Chanukah” and “Israel”

248-1372


$25 | Sold for: $40
חנוכית פליז לנרות, תוצ הקולי Hakuli ישראל, שנות ה50, גב אריות עם לוחות הברית
Brass Chanukah lamp for candles, by Hakuli, Israel, 1950’s, back with lions and the Tables of the Covenant

248-1373


$50
חנוכיה, עבודת קרמיקה ישראלית יערה הררי 95, 21.5X15.5
Israeli ceramic Chanukah lamp, Yaara Harari 95, 21.5x15.5

248-1374


$25 | Sold for: $30
חנוכית פליז לנרות, ישראל, שנות ה60, על הבסיס כיתוב: "חנוכה", הגב זוג אריות עם מנורה, קשת עם סמלי 12 השבטים ושתי מנורות, סמל המדינה בקצות הקשת
Brass Chanukah lamp for candles, Israel, 1960’s, base inscribed : “Chanukah”, back with a pair of lions holding a Menorah, arch with symbols of the 12 tribes and two Menorahs, emblem of the State on the edges of the arch

248-1375


$60 | Sold for: $65
חנוכית פח ופליז, עיצוב לפי זאב רבן
Brass Chanukah lamp, design by Ze'ev Raban

248-1376


$25
חנוכית פליז, ישראל, שנות ה-50
Brass Hanukkah lamp, Israel, 1950's.

248-1377


$90
קופסת חנוכיה ירושלמית גדולה במיוחד פליז וזכוכית
Especially large Jerusalemite Chanukah lamp box, brass and glass

250-1243


$40 | Sold for: $85
חנוכית פליז מיניאטורית לנרות גב צורת איש עם נרגילה, גובה 7 ס"מ
Miniature brass Chanukah lamp for candles, back in the shape of a man with a Nargila, height 7 cm

250-1244


$90 | Sold for: $140
חנוכית פליז סגנון בצלאל גב עם מראה חנוכת המקדש
Brass Chanukah lamp, Bezalel style, back with a depiction of the consecration of the Temple

250-1245


$40
חנוכיה תוצ' מוזאיקה אלון עשויה עבודת מוזאיקה ונחושת
Mosaic and copper Chanukah lamp, by Mosaica Alon

250-1246


$180
חנוכית ברונזה לשמן, תוצ' פל-בל, ישראל, שנות ה50, עם כד שמן (ללא שמש)
Bronze Chanukah oil lamp, Pal-Bell, 1950's, with an oil jar (without the Shamash)

250-1247


$40
חנוכית מתכת יצוקה, לנרות ישראל שנות ה60
Cast metal Chanukah lamp for candles, Israel 1960's

250-1248


$300
חנוכית ברונזה זקופה לנרות תוצ ביר, ישראל, שנות ה50
Erect bronze Chanukah lamp for candles, by Bier, Israel, 1950's

250-1249


$50 | Sold for: $50
חנוכיה לנרות, כסף אלקטרופורמינג צורת תיבת נח
Chanukah lamp for candles, silver electroforming, in the shape of Noah's Ark

253-1062


$25 | Sold for: $90
חנוכית פליז לנרות עם פיגורה של חסיד במרכז, סגנון טפיך
Brass Chanukah lamp for candles, with a figurine of a Hassidic Jew in the center, Teppich style

253-1063


$50 | Sold for: $50
בית חנוכיה ירושלמי, פליז וזכוכית
Jerusalem Chanukah lamp case, brass and glass

253-1064


$30
חנוכית פליז לנרות, גב עם אריות וסמל המדינה
Brass Chanukah lamp for candles, back with lions and the emblem of the state

253-1065


$90 | Sold for: $90
חנוכיה לנרות דוגמת בצלאל נחושת רקועה, גב אריות עם מנורה, חסרות שתי רגליות
Chanukah lamp for candles, Bezalel design,hammered copper, back lions with a Menorah, two legs missing

253-1066


$40
חנוכיה לנרות אלומיניום צורת ענף עם ציפורים
Aluminum Chanukah lamp for candles, in the shape of a branch with birds on it

253-1067


$100 | Sold for: $100
חנוכיה לנרות וגם לשמן עבודת ניסור, תוצ Bier-Israel, חתום
Chanukah oil lamp and for candles, piercing work, by Bier-Israel, marked

253-1068


$40 | Sold for: $80
חנוכיה צורת נר שמן, עשויה ברונזה
Oil lamp shaped Chanukah lamp, made of bronze

253-1069


$100
שתי חנוכיות לנרות, שילוב בין פליז לעץ חרוט, אחת עץ זית השניה עץ אחר, ישראל, שנות ה60
Two Chanukah lamps for candles, combination of brass and carved wood, Israel, 1960's

253-1070


$50
חנוכיה לנרות דוגמת בצלאל
Chanukah lamp for candles, Bezalel design

253-1071


$120
חנוכיה מברזל לנרות אורך 53 ס"מ
Iron Chanukah lamp for candles, length 53 cm