267-296


$40
חנוכית פליז לשמן, דוגמת טוניסיה צפון אפריקה, גובה 13.5 ס"מ
Brass Chanukah oil lamp, Tunisian design, North Africa, height 13.5 cm

267-297


$75 | Sold for: $75
חנוכית גב תולה לנרות, דוגמת צפון אפריקה, גובה 27.5 ס"מ
Wall Chanukah lamp for candles, north African design, height 27.5 cm

267-298


$40
חנוכית פליז לשמן, דוגמת טוניסיה צפון אפריקה, גובה 13.5 ס"מ
Brass Chanukah oil lamp, Tunisian design, North Africa, height 13.5 cm

267-299


$80
חנוכיה לשמן, צפון אפריקה גובה גב 24 ס"מ, רוחב 20 ס"מ
Chanukah oil lamp, North Africa, back height 24 cm, width 20 cm

267-300


$60 | Sold for: $475
חנוכית ברונזה לשמן, גובה 12.5 ס"מ, רוחב 18 ס"מ
Bronze Chanukah oil lamp, height 12.5, width 18 cm

267-301


$90
חנוכית פליז לשמן, טוניסיה צפון אפריקה, גובה 17 ס"מ
Brass Chanukah oil lamp, Tunisian design, North Africa, height 17 cm

267-302


$60 | Sold for: $60
חנוכיה לנרות מצופה זהב 24K תוצ קרשאי
24k gold plated Chanukah lamp for candles, by Karshi

267-303


$150 | Sold for: $150
חנוכית גב לשמן, פח נחושת רקועה צפון אפריקה, גובה 27 ס"מ
Chanukah oil lamp, hammered tin copper, north Africa, height 27 cm