250-2375


$40
מיניאטורה מצויירת באמייל על מתכת, קדוש נוצרי (הכנסיה המזרחית) פגום
Enamel painted miniature on metal, a chirstian holy man (damaged)

250-2376


$60
מיניאטורה מצויירת באמייל על מתכת, קדוש נוצרי, (הכנסיה המזרחית)
Enamel painted miniature on metal, a chirstian holy man

250-2377


$60
מיניאטורה מצויירת באמייל על מתכת, התכריכים של ישו (הכנסיה המזרחית)
Enamel painted miniature on metal, shroud of Jesus

250-2378


$500
איקונה פרובולסבית, מריה והתינוק 22X18
Russian Orthodox icon, Maria and the infant, 22x18

250-2380


$350
תורה נביאים כתובים Biblia Hebraica Secundum editionem Belgicam everardi van der Hooght, versione Latina Sebastian Schmidii, Lipsiae 1740 תנ"ך עברי-לטיני עם ניקוד עליון ותחתון
Torah Nevi'im Ktuvim, Biblia Hebraica, Secundum editionem Belgicam everardi van der Hooght, versione Latina Sebastian Schmidii, Lipsiae 1740, Hebrew-Latin bible with upper and lower punctuation