2113


$25
שעון מעורר מיניאטורי, תוצ שוויץ, דגם Home Watch
Miniature alarm clock, Home Watch, Switzerland

2114


$50 | Sold for: $55
שעון "דואר", תוצ Bayard, מנגנון 8 ימים
Bayard "postal" clock, 8 day mechanism

2115


$40
שעון מדף, הקופסה מעץ עם אפליקציות
Shelf clock, wooden case, with applications

2116


$450
שעון מדף תוצ Shutz, גרמניה עם שלוש מנגינות שונות, (כל רבע שעה ורפיטר)
Mental clock by Shutz, Germany, with three different melody tunes (every quarter of an hour repeat)

2117


$50 | Sold for: $50
שעון קיר מיניאטורי, מנגנון מטוטלת לוח אמייל, קוטר 60 מ"מ
Miniature wall clock, pendulum mechanism, enamel face, 60 mm in diameter

223-2080


$90 | Sold for: $110
שעון 400 יום, תוצ Kinzle גרמניה, שנות ה50
400 day clock, by Kinzle, Germany, 1950's

223-2081


$260
גביע פיוטר ופליז עם דוגמת עלים עם שילוב (תוספת) שעון כיס עם כיתוב רוסי, יצירה מאוחרת
Pewter and brass cup, with leaf pattern, integrate with a pocket watch with Russian inscription, later work

223-2082


$150
שעון מדף תוצ Ansonia Clock Co ניו יורק, הקופסה מאבן צבועה שחור
mantle clock by Ansonia Clock Co, New York, clock case made of black painted stone

223-2083


$450
שעון מדף צרפתי, קופסת אבן שחורה, עם עבודת אינליי, שני צילצולים
French mantle clock,inlayed black stone case, 2 chimes

223-2084


$160
שעון קיר, מנגנון תוצ Junghans גרמניה, ע"י Le Rois Paris
Wall clock, Junghans mechanism, Germany, by Le Rois Paris

223-2085


$800
שעון מסע "Carriage Clock" תוצ Matthew Norman, שוויץ
Carriage Clock, by Matthew Norman, Switzerland

223-2086


$260
שעון קיר מנגנון Besancor צילצול Veritable Westminster, קופסה -ארונית אר דקו, שנות ה20
Wall clock, Besancor mechanism,Veritable Westminster chime, case and cabinet Art Deco, 1920's

224-1143


$600
שעון מדף תוצ Shutz, גרמניה עם שלוש מנגינות שונות, (כל רבע שעה ורפיטר)
Mental clock by Shutz, Germany, with three different melody tunes (every quarter of an hour repeat)

224-1144


$650
שעון מדף צרפתי, חיפוי עבודת אורמולו, עם שתי פיגורות מעל, אישה נותנת ענבים לילדה
French mantle clock with ormolu coating, with two figurines on top, woman giving grapes to a child

225-2052


$40 | Sold for: $50
שעון מעורר למסע, תוצ Jaeger שוויץ
Traveling alarm clock, by Jaeger, Switzerland

225-2053


$350 | Sold for: $350
שעון מדף צרפתי, ברונזה מוזהבת עם שילוב פורצלן מצוייר ביד
French shelf clock, gilt bronze with hand painted porcelain

225-2054


$75 | Sold for: $80
שעון מדף, הקופסה מצופה כסף אר-דקו
Mantle clock, silver plated case, Art Deco

225-2055


$450
שעון עומד עם מנגנון נגינה תוצ Enfield Clock Co. לונדון, תחילת המאה ה20
Floor clock with musical mechanism, by Enfield Clock Co, London, early 20th c

225-2057


$500 | Sold for: $500
שעון מדף אנגלי, מנגנון מטוטלת בקופסה עם פיגורת שפלטר, "ריכרד לב הארי"
English shelf clock, pendulum mechanism, case with spelter figurine of Richard Lionheart

225-2058


$120
שעון מדף, הקופסה מעץ דוגמת אר-נובו מנגנון תוצ Bayard, צרפת, 8 ימים (טעון שיפוץ)
Wooden mantel clock, Art Nouveau style, Bayard mechanism, France, 8 days (in need of restoration)

225-3069


$40 | Sold for: $40
שעון מדף, מנגנון מטוטלת עם פעמון, שלושה צילצולים
Mantel clock, pendulum mechanism with chime, three chimes

225-3070


$40
שעון מדף תוצ Enfield, אנגליה מנגנון מטוטלת עם שלושה צילצולים
Mantel clock by Enfield, England, three chimes

225-3071


$50 | Sold for: $140
שעון מטוטלת תולה, גרמניה סוף המאה ה19, הקופסה עץ חרוט
Pendulum wall clock, Germany, late 19th c, carved wooden case

225-3072


$80 | Sold for: $300
שעון מדף וזוג פמוטים, פליז עם אמייל מצוייר, סגנון צרפתי
Mantel clock and a pair of candlesticks, brass with enamel drawing, French style

226-2232


$40
שעון מעורר תוצ Oris, שוויץ מנגנון 8 ימים, שנות ה20-30, קופסה עם חיפוי עור
Alarm clock by Oris, Switzerland, 8 day mechanism, 1920’s-30’s, leather coated case

226-2233


$120
שעון מעורר דוגמת שעון מסע carriage clock תוצ Dresden, גרמניה, הקופסה עם סמלי אצולת כנסיה ותיארוך 1903
Alarm clock in the style of a carriage clock, made in Dresden, Germany, case with emblems of clerical noblemen and dated 1903

226-2234


$40
שעון מדף Avance watch שוויץ, קופסה שיש (פגמים)
Mantelpiece clock, Avance Retard, Switzerland, marble case (damages)

226-2235


$140
שעון מדף גרמני, מצלצל כל רבע שעה תחילת המאה ה20
German shelf clock, chimes every quarter of an hour, early 20th century

226-2236


$50 | Sold for: $130
שעון ל"dashboard", של רכב או סירה, תוצ שוויץ
Dashboard clock,for vehicle or boat, made in Switzerland

226-2237


$150
שעון קיר, מנגנון תוצ Junghans גרמניה, ע"י Le Rois Paris
Wall clock, Junghans mechanism, Germany, by Le Rois Paris

226-2238


$50 | Sold for: $65
שעון מדף תוצ P. Moser צורת כדור זכוכית על בסיס שיש
Mantelpiece clock by P. Moser, France, glass globe on a marble base

226-2239


$160
שעון מסע Carriage Clock, אנגליה, המאה ה19, כולל מפתח, מצב עבודה
Carriage Clock, England 19th c, including key, in working order

226-2240


$50
שעון מדף תוצ George Fauvre-Jacot צרפת, הקופסה מפורצלן
Mantelpiece clock by George Favre-Jacot, France, porcelain case

226-2241


$160 | Sold for: $160
שעון מסע, carriage clock אנגליה המאה ה19, כולל מפתח, מצב עבודה
Carriage clock, England 19th c, including key, in working order

226-2242


$50
שעון מדף, צורת שעון כרכרה
Mantelpiece clock, carriage clock shaped

226-2243


$200
שעון מדף תוצ Kieninger מערב גרמניה, מנגנון מטוטלת, עם פעמון זכוכית
Mantelpiece clock by Kieninger W Germany, pendulum mechanism with glass bell

226-2244


$90 | Sold for: $130
שעון מעורר, לוח מצויר (ציור יד)
Alarm clock, hand painted dial

226-2245


$300 | Sold for: $300
שעון מדף תוצ Matthew Norman מנגנון שוויצרי
Mantelpiece clock, by Matthew Norman, Swiss mechanism

230-2078


$50
שעון מסע קטן, פשוט מאד, להעמדה על השולחן, תוצ ארה"ב, שנות ה20, סגנון אר-דקו
Small carriage clock, very simple, to be placed on table, made in the USA, 1920’s, Art Deco style

230-2079


$150
שעון מסע, מנגנון צרפתי לוח אמייל, קופסה מלבנית, מצב עבודה, פגמים קלים
Carriage clock, French mechanism, enamel face, rectangular case, in working order, minor damages

230-2080


$150
שעון מסע, מנגנון צרפתי, לוח אמייל, קופסה מלבנית, מצב עבודה, פגם קל
Carriage clock, French mechanism, enamel face, rectangular case, in working order, minor damage

230-2081


$160
שעון מסע מעורר, מנגנון צרפתי לוח אמייל, עם שני מחוגים, קופסה אובלית, מצב עבודה, פעמון חסר
Carriage alarm clock, French mechanism, enamel face, two hands, oval case, in working order, missing bell

230-2083


$40 | Sold for: $40
שעון חשמלי צורת Lantern clock תוצ Smith's, אנגליה, אמצע המאה ה-20
Lantern clock shaped electronic clock, by Smith, England, middle of 20th century

230-2084


$140
שעון מדף תוצ Seth Thomas, ארה"ב מנגנון מטוטלת, הקופסה צורת כובע נפוליאון
Mantel clock by Seth Thomas, USA, pendulum mechanism, bicorn shaped

230-2085


$100 | Sold for: $100
שעון מדף, מנגנון מטוטלת צרפתי הקופסה בית עשוי קרמיקה, קובלט עם הזהבה, פיגורות ציפורים ופרחים (חסרים מטוטלת ומפתח)
Mantel clock, French pendulum mechanism, ceramic case, cobalt with gilding, bird and flower figurines (missing pendulum and key)

230-2086


$150 | Sold for: $150
שעון מדף קטן בקופסת ברונזה עם עבודת אמייל בגווני קובלט, עבור השוק המזרחי, טורקיה וכו
Small mantel clock, bronze case with cobalt colored enamel work, for the oriental market, Turkey etc.

230-2087


$100
שעון מדף גרמני, מנגנון מטוטלת וקופסה צורת כובע נפוליאון
German mantel clock, pendulum mechanism, bicorn shaped case

230-2088


$200 | Sold for: $200
שעון מדף תוצ Kieninger מערב גרמניה, מנגנון מטוטלת, עם פעמון זכוכית
Mantelpiece clock by Kieninger W Germany, pendulum mechanism with glass bell

230-2089


$120
שעון מעורר צורת שעון מסע סוף המאה ה19, מנגנון קפיצי, מחוג שניות נפרד
Carriage clock shaped alarm clock, late 19th c, spring mechanism, separate seconds hand

230-2090


$375 | Sold for: $375
שעון מדף צרפתי, מנגנון מטוטלת תחילת המאה ה19, בקופסת ברונזה מהודרת עם ציורי יד מאוחרים יותר
French mantel clock, pendulum mechanism, early 19th c, in ornamented bronze case, with later added hand painted images

230-2091


$120 | Sold for: $120
שעון מדף מיוחד, ברונזה ושיש לבן בסיס צורת ילד מנגן על נבל, מנגנון טעון תיקון, תיקונים
Special mantel clock, bronze and white marble, base in the shape of a boy playing the harp, mechanism in need of repair, repairs

230-2092


$650
שעון צרפתי, הקופסה מברונזה מוזהבת עם שילוב פורצלן (לימוז'), על בסיס עץ מוזהב, צרפת, תחילת המאה ה19
French clock, the case is made of gilt bronze integrated with (Limoges) porclain, on a gilt wooden base, France early 19th c

230-2093


$120
שעון Mystery Clock נישא על חדק של פיגורת פיל עשויה פיוטר, מנגנון 8 ימים
Mystery Clock born on the trunk of an elephant figurine made of pewter, 8 day mechanism

230-2094


$1400
שעון מטוטלת גדול לתליה תוצ Guitel-Teitel דגם Viltediet סביבות 1840
Large hanging pendulum clock, by Guitel-Teitel, Viltediet model, circa 1840

230-2095


$200
שעון סבא, סגנון עתיק, עץ מנגנון מכני תוצ' Adi, גובה 205 ס"מ
"Grandfather" clock, antique style, mechanism by Adi, heignt 205 cm

231-2047


$80 | Sold for: $110
שעון מדף, מנגנון מטוטלת עם צלצול אחד, הקופסה מעץ מגולף
Pendulum mantel clock, with one chime, carved wooden case

231-2048


$300
שעון מדף, הבית עשוי קרמיקה תוצ Royal Dux, בוהמיה, צורת שלושה ילדים צופים בצפרדע
Mantel clock, ceramic case, by Royal Dux, Bohemia, in the shape of three children watching a frog

231-2049


$90 | Sold for: $160
שעון מדף, מנגנון מכני מצב עבודה הקופסה עם ציורי פרחים
Mantel clock, mechanical mechanism in working order, case with floral drawings

231-2050


$750 | Sold for: $2500
שעון מדף עם זוג פמוטים צרפת, ברונזה מוזהבת (אורמולו) עם עבודת אמייל
Mantel clock with two candlesticks, France, ormolu gilt bronze with enamel work

231-2051


$30
שעון מטבח-שעון עצר לששים דקות תוצ Idox, שנות ה50
Kitchen clock-stopwatch for sixty minutes, by Idox, 1950’s

232-2390


$40 | Sold for: $40
שעון ל"דאשבורד" של רכב "לנהג הזהיר ה.ה.ל.ת."
Car dashboard clock

232-2391


$190
שעון מסע צרפתי Carriage clock בסיס אובלי, המאה ה19
French carriage clock, oval base 19th c

232-2392


$50 | Sold for: $50
שעון מדף תוצ' Schmidt גרמניה, מנגנון מטוטלת 8 ימים, הקופסה מעץ
Mantelpiece clock, by Schmidt, Germany, pendulum mechanism, 8 days, wooden case

232-2393


$220
שעון 300 יום, תוצ Koma גרמניה
300 day clock, by Koma, Germany

232-2394


$50 | Sold for: $50
שעון מעורר קטן, שוויץ מנגנון צילינדר
Small alarm clock, Switzerland, cylinder mechanism

232-2395


$220
שעון סקלטון גדול, מנגנון מטוטלת ומשקולות
Large Skeleton clock, pendulum and weights mechanism.

232-2396


$50 | Sold for: $65
שעון מדף, דוגמת Lantern clock תוצ Smiths English clocks Ltd. המאה ה-20
Mantel clock, lantern clock style, by Smith’s English clocks, 20th c.

232-2397


$280
שעון שולחני, תוצ Chepard ג'נבה, שוויץ, מנגנון קוורץ
Table clock by Chepard, Geneva, quartz mechanism

232-2398


$60
שעון סטופר תוצ Breiting, ג'נבה שנות ה50
Stopwatch by Breiting, Geneva, 1950’s

232-2399


$300
שעון מדף צרפתי, מנגנון מטוטלת מחצית ראשונה של המאה ה19, קופסה-בית ברונזה עם הזהבה , בסיס מעוטר עם שתי פיגורות: אישה צעירה ומלאך (מתוקן)
French shelf clock, pendulum mechanism, first half of the 19th century, bronze case with gilding, base decorated with two figurines of a young woman and an angel

232-2400


$70 | Sold for: $85
שעון מטוטלת 400 יום, תוצ Kern, גרמניה, עם פעמון זכוכית
400 day pendulum clock, by Kern, Germany, with glass dome

232-2401


$550
שעון מדף תוצ Petit Gambrai צרפת, מנגנון מטוטלת, בית-קופסה עשוי שפלטר, עם פיגורת אישה ומלאך, בסיס שיש (מנגנון טעון תיקון)
Mantel clock, by Petit Gambrai, France, pendulum mechanism, spelter case, with a figurine of a woman and an angel, marble base (mechanism in need of repair)

232-2402


$80
שעון מעורר תוצ Swiza, שוויץ מנגנון 8 ימים, מצב עבודה
Alarm clock by Swiza, Switzerland, 8 day mechanism, in working order

232-2403


$600
שעון מדף דמוי שעון מסע מנגנון מטוטלת (הקפיץ במטוטלת הוחלף), מנגנון מצב עבודה
Carriage clock style mantel clock, pendulum mechanism (replaced mechanism spring), in working order

232-2404


$80
שעון מעורר תוצ Bucherer, שוויץ דגם Imhof, קופסה פליז מוזהב ואלבסטר
Alarm clock by Bucherer, Switzerland, Imhof model, gilt brass and alabaster case

232-2405


$650
שעון מדף צרפתי, קופסה אלבסטר לבן, מטוטלת צורת ילד על נדנדה
French mantelpiece clock, white alabaster case, pendulum in the shape of a boy on a swing

232-2406


$120
שעון מדף תוצ New Haven Co ארה"ב,קופסת עץ מגולפת, מנגנון מטוטלת עם פעמון
Shelf clock by New Haven Co, USA, carved wooden case, pendulum mechanism with bell

232-2407


$900
שעון קיר תוצ Gustav Becker גרמניה, מנגנון מטוטלת, עם משקולות, מצב עבודה
Wall clock by Gustav Becker, Germany, pendulum mechanism, with weights, in working order

232-2408


$120
שעון מדף, מנגנון מטוטלת קופסת עץ, סגנון אר-נובו, מצב עבודה
Mantelpiece clock, pendulum mechanism, wooden case, Art Nouveau style, in working order

232-2409


$1200
שעון מדף צרפתי, מנגנון מטוטלת תוצ Breteui, פאריז, הבית עם הזהבה (עבודת Ormulu), עם פיגורת מוסקיטר על בסיס אלבסטר לבן ולוחות אמייל, כל השעון בקופסה-פעמון זכוכית על בסיס עץ
French mantel clock, pendulum mechanism, Breteuil, Paris, gilt case (Ormolu work), with a figurine of a Musketeer on a base of white alabaster and enamel plates, the entire clock is inside a glass case-dome on a wooden base

232-2410


$150
שעון מדף גרמני, צלצול אחד בית עץ סגנון גותי,
German mantelpiece clock, single chime, gothic style wooden case

232-2411


$1800
שעון מדף תוצ צרפת, מנגנון מטוטלת, הבית-קופסה בסגנון Egyptian revival, לקר שחור ועץ שורש עם עבודת אינליי פליז, (פגם בלוח, קפיץ התנעה קרוע)
Mantel clock made in France, pendulum mechanism, Egyptian Revival style case, black lacquer and burr wood inlayed with brass (damaged face, torn spring)

232-2412


$160
שעון מסע צרפתי Carriage clock תחילת המאה ה19
French carriage clock, early 19th c

232-2413


$1800
שעון מדף 400 יום, תוצ Gustav becker בקופסה עם פעמון זכוכית, (חסר מוליך, קפיץ התנעה קרוע)
400 day mantel clock, by Gustav Becker, in a glass domed case (missing conductor, torn spring)

232-2414


$180
שעון מדף קטן, שפלטר ופורצלן מנגנון מתיחה רגיל (פגמים)
Small mantel clock, spelter and porcelain, regular winding mechanism (damages)

232-2415


$2200
שעון מדף תוצ Jaeger Le Coultre מנגנון Atmos, מסדרת הדוגמה הסינית, מצב עבודה
Mantel clock by Jaeger Le Coultre, Atmos mechanism, of the Chinese style series, in working order

233-2060


$50 | Sold for: $160
שעון סבא, סגנון עתיק, עץ מנגנון מכני תוצ' Adi, גובה 205 ס"מ
"Grandfather" clock, antique style, mechanism by Adi, heignt 205 cm

233-2061


$60
שעון מסע מעורר צרפתי Carriage clock עם פעמון, טעון שיפוץ
French carriage alarm clock, with bell, in need of restoration

233-2062


$120
שעון מסע, צרפת Carriage clock
Carriage clock, France

233-2063


$90 | Sold for: $90
שעון מסע צרפתי, מנגנון מטוטלת טעון תיקון, בית עשוי שפלטר עם שתי פיגורות בתלבושות תקופתיות, לאחד חסרה יד
French carriage clock, pendulum mechanism, in need of repair, spelter clock case with two figurines dressed in costumes of that period, one is missing a hand

233-2065


$40 | Sold for: $40
שעון מעורר קטן תוצ Guebelin שוויץ, מנגנון 8 ימים, טעון תיקון
Small alarm clock, by Guebelin, Switzerland, 8 day mechanism, in need of repair

233-2066


$160 | Sold for: $160
שעון מסתורין, פסל הרמס ע"ג עמוד שיש, מנגנון השעון חתום B. Revete, צרפת, עבור השוק האנגלי (פגמים רבים, טעון תיקון)
Mystery clock, Hermes sculpture on marble pillar, clock mechanism marked B. Revete, France,

233-2067


$50 | Sold for: $110
שעון מדף עם קופסה-בית צורת מגדל גותי
Mantel clock, case-house in the shape of a gothic tower

233-2068


$240 | Sold for: $280
שעון מדף, מנגנון צרפתי (טעון תיקון) הקופסה עשויה ברונזה מוזהבת עבודת Ormulu ופורצלן עם קובלט והזהבה
Mantel clock, French mechanism (in need of repair), gilt bronze case, Ormolu work and porcelain with cobalt and gilding

233-2069


$50
שעון מדף תוצ ברית המועצות דגם "מולניה", שנות ה60
Shelf clock made in the USSR, "Molania" model, the 1960's

233-2070


$240 | Sold for: $325
שעון מדף תוצ Jaeger Le Coultre שוויץ, מנגנון מתיחה, בית-קופסה פרספקס, זכוכית קדמית חסרה
Mantel clock, by Jaeger Le Coultre, Switzerland, winding mechanism, Perspex case, missing front glass

233-2071


$90 | Sold for: $90
שעון מדף, מנגנון מטוטלת תוצ Koma, גרמניה
Mantel clock, pendulum mechanism, by Koma, Germany

233-2072


$260
שעון מדף, מנגנון מטוטלת תוצ' גרמניה, הבית קופסת עץ, יוצר עבור השוק האנגלי
Mantel clock, pendulum mechanism, made in Germany, wooden case, manufactured for the British market

233-2073


$90 | Sold for: $90
שעון מדף צורת שעון מסע עם פעמון (שעון מעורר), תוצ' אנגליה
Mantel clock in the shape of a carriage clock, with bell (alarm clock), made in England

233-2074


$260 | Sold for: $280
שעון מדף עם שילוב ברומטר השעון תוצ Ansomnia, USA, הברומטר תוצ' צרפת, הבית-מסגרת, צרפת סוף המאה ה19, עם מוטיבים מהתקופה
Mantel clock integrated with a barometer, clock by Ansomnia, USA, barometer made in France, case made in 19th c. France, with motifs from that period

233-2075


$150
שעון מדף מנגנון מטוטלת צרפתי חסרים מטוטלת ומחוגים, הקופסה שיש ואוניקס שחור, עם זוג פמוטים תואמים (פגמים)
French mantel clock, pendulum mechanism, missing the pendulum and hands, black onyx and marble case, with a pair of matching candlesticks (damages)

233-2076


$300
שעון מדף, מנגנון מטוטלת תוצ Ansomnia, New York, USA, הבית עבודת גילוף עץ סגנון פלורנטיני, סוף המאה ה19
Mantel clock, pendulum mechanism, by Ansomnia, New York, USA, Florentine style carved wooden case, late 19th c.

233-2077


$150 | Sold for: $240
שעון מדף תוצ איטליה מנגנון מערב גרמניה, בית-קופסה עם עבודת פרקטרי
Mantel clock made in Italy, west German mechanism, case Parquetry work

233-2078


$350
שעון מדף גרמני, מנגנון מפתחו טעון תיקון, הקופסה בסגנון אר-נובו (Jugendstil) (פגם קל)
German mantel clock, key wound mechanism, in need of repair, case Art Nouveau style (Jugendstil), minor damage

233-2079


$120 | Sold for: $120
שעון קוקיה תוצ גרמניה (היער השחור) מנגנון עם משקולות, הקופסה בית עבודת גילוף
Black Forest cuckoo clock, Germany, weight driven mechanism, carved case

234-2093


$40
שעון מעורר, שנות ה20, הקופסה בקלייט (פגמים ושברים)
Alarm clock 1920’s, bakelite case (damages and cracks)

234-2094


$220
שעון קיר Lantern clock סגנון עתיק מנגנון מטוטלת ומשקולות, עם פעמון, הקופסה עץ ופליז עם דמויות מיתולוגיות
Antique style Lantern clock, pendulum and weight mechanism. With chime, brass and wooden case with mythological figures

234-2095


$90
שעון מעורר צורת כלוב ציפורים
Birdcage shaped alarm clock

234-2096


$220
שעון מדף צרפתי עם פיגורת צייר, קופסה מתכת מוזהבת, לוח מחוגים אמייל, מנגנון מטוטלת (פגמים)
French mantel clock with a painter figurine, gilt metal case, enamel dial, pendulum mechanism (damage)

234-2097


$120
שעון מסע צרפתי, הקופסה עשויה פליז וזכוכית, מצב עבודה
French carriage clock, brass and glass case, in working order

234-2098


$240
שעון מדף צרפתי, מנגנון מטוטלת עם פעמון, הקופסה מתכת לבנה מוזהבת עם פורצלן
French mantel clock, pendulum mechanism with chime, case gilt white metal with porcelain

234-2099


$120 | Sold for: $120
שעון מים, רפליקה של השעון שבנה Thomas Prymme ב- Salysbury ב-1644
Water clock, replica of a clock in Salisbury, Thomas Prynme, 1614

234-2100


$350
שעון מדף צרפתי עם שתי פיגורות שפלטר תואמות אבירים, קופסת השעון ובסיסי הפיגורות שיש שחור עם שילוב שיש בגוונים, מנגנון השעון תוצ' צרפת, נמכר ע"י W.E. Johnson, Birmingham, על גב השעון חרוטה כתובת (חלודה) מ-1908
French mantel clock with two matching spelter figurines of knights, case and figurine bases black marble integrated with differently shaded marble, mechanism made in France, sold by W.E. Johnson, Birmingham, with an address engraved 1908

236-2137


$40
שעון מדף, במסגרת עץ ומתכת
Mantel clock, wood and metal frame

236-2138


$90
שעון מסע מיניאטורי, אנגליה
Miniature carriage clock, England

236-2139


$40
שעון מעורר תוצ Kienzle גרמניה שנות ה50 , באריזה מקורית
Alarm clock, Kienzle, Germany, 1950's, in its original box

236-2140


$240
שעון שולחן, ברונזה, דוגמת המאה ה18 מצב עבודה
Bronze table clock, 18th c. design, in working order

236-2141


$80
שעון מדף דוגמת שעון מסע-מעורר
Mantel clock, in the style of a travel alarm clock

240-2180


$25 | Sold for: $25
שעון מדף קטן, הקופסה עשויה ביסק עם עבודת תבליט, תוצ Wedgewood, גובה 12 ס"מ
Small Wedgewood mantel clock, bisque case with embossment work, height 12 cm

240-2181


$120
שעון מסע צרפתי דגם Carriage clock בסיס אובלי, המאה ה19
French carriage clock, oval base 19th c

240-2182


$25
שעון מעורר למסע, 8 ימים תוצ Looping, שוויץ
Travel alarm clock, 8 day, Looping, Switzerland

240-2183


$120
שעון מסע צרפתי Carriage clock תחילת המאה ה19
French carriage clock, early 19th c

240-2184


$25
שעון מדף קטן תוצ Wedgewood הקופסה עשויה ביסק עם עבודת תבליט, גובה 8.3 ס"מ
Small Wedgewood mantel clock, bisque case with embossment work, height 8.3 cm

240-2185


$280 | Sold for: $280
שעון מדף צרפתי, קופסה אלבסטר לבן, מטוטלת צורת ילד על נדנדה
French mantelpiece clock, white alabaster case, pendulum in the shape of a boy on a swing

240-2186


$80
שעון מעורר תוצ Mathew Norman מנגנון קוורץ, מצב עבודה
Mathew Norman alarm clock, quartz mechanism, in working order

240-2187


$600
שעון קיר תוצ Gustav Becker גרמניה, מנגנון מטוטלת, עם משקולות, מצב עבודה
Wall clock by Gustav Becker, Germany, pendulum mechanism, with weights, in working order

240-2188


$90
שעון מדף גרמני, צלצול אחד בית עץ סגנון גותי,
German mantelpiece clock, single chime, gothic style wooden case

240-2190


$40 | Sold for: $40
שעון קיר, אר דקו, הקופסה עשויה קרמיקה, גרמניה, שנות ה20 , מנגנון קוורץ חדש
Wall clock, Art-Deco, ceramic case, Germany, 1920's, new quartz mechanism

240-2191


$400
שעון קיר, מנגנון מטוטלת תוצ Gustav Becker, גרמניה, חזית ברוזנה מוכספת
Wall clock, pendulum mechanism, Gustav Becker, Germany, silvered bronze front

240-2192


$150
שעון תולה, מנגנון מטוטלת גרמניה, המאה ה19, הלוח אלבסטר, הספרות קלוזונה (אמייל), מנגנון טעון תיקון
Hanging clock pendulum mechanism, Germany, 19th c., alabaster face, cloisonné (enamel) digits, mechanism in need of repair

241-2082


$50 | Sold for: $60
שעון מדף סגנון עתיק, מנגנון מטוטלת
Mantel clock, pendulum mechanism

241-2083


$60
שעון מעורר קטן, גרמניה תחילת המאה ה20
Small alarm clock, Germany, early 20th C.

241-2084


$150
שעון מדף קטן, מנגנון תוצ ארה"ב, סוף המאה ה19, קופסה שפלטר אר נובו אמריקני
Small mantel clock, mechanism made in the USA, late 19th C., spelter case American Art Nouveau

241-2085


$60
שעון מעורר עם מנגנון נגינה עדין, צורת שעון כיס, תוצ Uti-Swiza (תקון)
Alarm clock with delicate musical mechanism, pocket watch shaped, by UTi-Switza (repair)

241-2086


$150
שעון מדף, מנגנון קפיצי הקופסה ברונזה סגנון בארוק, הלוח פורצלן עם ספרות רומיות
Mantel clock, spring mechanism, Baroque style bronze case, porcelain face with Roman numerals

241-2087


$80 | Sold for: $80
שעון מדף קטן, מנגנון מטוטלת צורת שעון סבא, סוף המאה ה19
Small mantel clock, pendulum mechanism, grandfather clock shaped, late 19th C.

241-2088


$160
שעון מדף ,מנגנון מטוטלת עם פעמון, שני צלצולים, תוצ H.A.C, גרמניה, שנות ה20, מצב עבודה
Mantel clock, pendulum mechanism with bell, two chimes, by H.A.C, Germany, 1920's, in working order

241-2089


$90 | Sold for: $100
שעון מדף צרפתי, הקופסה מפורצלן עם הזהבה ותמונות פרחים (מנגנון טעון תיקון)
French mantel clock, gilt porcelain case with floral images (mechanism in need of repair)

241-2090


$325
שעון תולה, מנגנון רוסיה הסובייטית עם פיגורת נפוליאון מעל
Wall clock, Soviet Russia mechanism, with a Napoleon figure on top

241-2091


$140
שעון מדף עשוי עץ, צורת כובע נפוליאון (ביקורן) , מנגנון מטוטלת עם פעמון נגינה
Wooden mantel clock, in the shape of a bicorn hat, pendulum mechanism with musical chimes

241-2092


$350
שעון מדף צרפתי, מנגנון מטוטלת תוצ S. Marti, הקופסה מברונזה מוזהבת (פגמים קלים, מנגנון טעון תיקון)
French mantel clock, pendulum mechanism, by S. Marti, gilt bronze case (minor damages, mechanism in need of repair)

241-2093


$150
שעון מדף קטן עתיק, מנגנון קפיצי
Small antique mantel clock, spring mechanism

243-2158


$25
שעון מדף, הקופסה מפרספקס רוסיה הסובייטית
Mantel clock, Perspex clock case, Soviet Russia

243-2159


$120
שעון מדף תוצ Fuerler, שוויץ שנות ה20, קופסה -בית אר דקו, מצופה כסף
Mantel clock, Fuerler, Switzerland, 1920's, Art Deco clock case, silver plated

243-2160


$30
שעון מדף תוצ Eur-opa מנגנון 8 ימים
Mantel clock, by Eur-opa, 8 day mechanism

243-2161


$190
שעון מטוטלת תולה, מנגנון משקולות גרמניה, המאה ה19
Hanging pendulum clock, weight mechanism, Germany, 19th C.

243-2162


$40 | Sold for: $40
שעון מדף, מתיחת קפיץ, קופסת עץ אר דקו, גרמניה, שנות ה20, רוחב 17 ס"מ, גובה 14 ס"מ
Mantel clock, spring wound, Art Deco wooden case, Germany, 1920's, 17 cm wide, 14 cm high

243-2163


$240
שעון מטוטלת תולה, מנגנון קפיצי הקופסה עבודת גילוף סגנון היער השחור, עם תיארוך, 1893, לוח פגום
Hanging pendulum clock, spring mechanism, Black Forest style carved clock case, dated 1893, damaged face

243-2164


$40 | Sold for: $50
שעון מדף קטן, סגנון בארוק מנגנון קפיצי (טעון תיקון)
Small Baroque style mantel clock, spring mechanism (in need of repair)

243-2165


$350
שעון מטוטלת תולה, מנגנון קפיצי הקופסה עבודת גילוף עץ יד אומן
Hanging pendulum clock, spring mechanism, artisan carved wooden clock case

243-2166


$60 | Sold for: $60
שעון מדף קטן, הקופסה מעץ עם עבודת אינליי-פורניר, סגנון בידרמאייר, מנגנון קפיצי, שנות ה20 של המאה ה20 (מצב עבודה)
Small mantel clock, wooden case with veneer inlay, spring mechanism, 1920's (in working order)

243-2167


$425
שעון מטוטלת תולה, מנגנון משקולות הלוח נחושת דוגמת אר נובו, סוף המאה ה19, כולל מטוטלת ושתי משקולות
Hanging pendulum clock, weight mechanism, Art Nouveau style copper face, late 19th C., including a pendulum and two weights

243-2168


$90
שעון מדף, מנגנון מתיחת קפיץ לא תקין, עם פיגורת שפלטר, כורה פחם הולנדי
Mantel clock, spring wound mechanism (not intact), with a Spelter figure of a Dutch coalminer

243-2169


$450
שעון מדף וזוג כדי קישוט סגנון צרפתי, מנגנון קפיצי (גרמני), עם פעמון שני צלצולים
Mantel clock and two decorative jars, French style, spring mechanism (German), with bell two chimes

245-2099


$45
שעון סטופר תוצ Breitling, ג'נבה שנות ה50
Stopwatch by Breitling, Geneva, 1950’s

245-2100


$60 | Sold for: $60
שעון מעורר תוצ Swiza, שוויץ מנגנון 8 ימים, מצב עבודה
Alarm clock by Swiza, Switzerland, 8 day mechanism, in working order

245-2101


$50 | Sold for: $50
שעון מעורר מיניאטורי תוצ Louis fossel, שוויץ, מצב עבודה
Miniature alarm clock, Louis Switzerland, in working order

245-2103


$60 | Sold for: $60
שעון מעורר תוצ Bucherer, שוויץ דגם Imhof, קופסה פליז מוזהב ואלבסטר
Alarm clock by Bucherer, Switzerland, Imhof model, gilt brass and alabaster case

252-2057


$30 | Sold for: $40
שעון מדף קטן, מנגנון קפיצי תוצ Junghans, גרמניה, קופסה עם פורניר פרקטרי
Small Junghans mantel clock, Germany, spring mechanism, parquetry veneered case

252-2058


$90 | Sold for: $90
שעון שולחני, תוצ Chopard ג'נבה, שוויץ, מנגנון קוורץ
Table clock by Chopard, Geneva, quartz mechanism

252-2059


$30 | Sold for: $30
שעון סטופר תוצ Breitling, ג'נבה שנות ה50
Stopwatch by Breitling, Geneva, 1950’s

252-2060


$90
שעון מדף קטן, מנגנון תוצ ארה"ב, סוף המאה ה19, קופסה שפלטר אר נובו אמריקני
Small mantel clock, mechanism made in the USA, late 19th C., spelter case American Art Nouveau

252-2061


$40
שעון מעורר קטן, גרמניה תחילת המאה ה20
Small alarm clock, Germany, early 20th C.

252-2062


$280 | Sold for: $450
שעון צרפתי, הקופסה מברונזה מוזהבת עם שילוב פורצלן (לימוז'), על בסיס עץ מוזהב, צרפת, תחילת המאה ה19
French clock, the case is made of gilt bronze integrated with (Limoges) porclain, on a gilt wooden base, France early 19th c

252-2063


$45 | Sold for: $45
שעון מעורר עם מנגנון נגינה עדין, צורת שעון כיס, תוצ Uti-Swiza (תקון)
Alarm clock with delicate musical mechanism, pocket watch shaped, by UTi-Switza (repair)

255-2102


$35 | Sold for: $35
שעון מדף, הקופסה עשויה פורצלן עם שתי פיגורות אפרוחים מעל
Mantel clock, porcelain case with two chick figurines on top

255-2103


$180
שעון מדף, הבית עשוי קרמיקה תוצ Royal Dux, בוהמיה, צורת שלושה ילדים צופים בצפרדע במעיין
Mantel clock, ceramic case, by Royal Dux, Bohemia, in the shape of three children watching a frog

255-2104


$70
שעון מדף, מנגנון מתיחת קפיץ לא תקין, עם פיגורת שפלטר, כורה פחם הולנדי
Mantel clock, spring wound mechanism (not intact), with a Spelter figure of a Dutch coalminer

255-2105


$200
שעון מטוטלת תולה, מנגנון קפיצי הקופסה עבודת גילוף סגנון היער השחור, עם תיארוך, 1893, לוח פגום
Hanging pendulum clock, spring mechanism, Black Forest style carved clock case, dated 1893, damaged face

255-2106


$100
שעון מדף, רוסיה, הקופסה מברזל יצוק עם פיגורות הצרינה וחרש הברזל, מנגנון פשוט, גובה 39 ס"מ
Mantel clock, Russia, cast iron case, with figurines the Tzarina and the blacksmith, simple mechanism, height 39 cm

255-2107


$220
שעון מדף, מנגנון מטוטלת תוצ' גרמניה, הבית קופסת עץ, יוצר עבור השוק האנגלי
Mantel clock, pendulum mechanism, made in Germany, wooden case, manufactured for the British market

255-2108


$150
שעון תולה, מנגנון מטוטלת גרמניה, המאה ה19, הלוח אלבסטר, הספרות קלוזונה (אמייל), מנגנון טעון תיקון
Hanging clock pendulum mechanism, Germany, 19th c., alabaster face, cloisonné (enamel) digits, mechanism in need of repair

255-2109


$350
שעון מטוטלת תולה, מנגנון משקולות הלוח נחושת דוגמת אר נובו, סוף המאה ה19, כולל מטוטלת ושתי משקולות
Hanging pendulum clock, weight mechanism, Art Nouveau style copper face, late 19th C., including a pendulum and two weights

255-2110


$120
שעון מדף, מנגנון קפיצי הקופסה ברונזה סגנון בארוק, הלוח פורצלן עם ספרות רומיות
Mantel clock, spring mechanism, Baroque style bronze case, porcelain face with Roman numerals

255-2111


$500
שעון מדף, קופסה מסוגי שייש, צבעים שונים צורת ספרים
Mantel clock, case from various types of marble, in the shape of books

255-2112


$120
שעון מדף ,מנגנון מטוטלת עם פעמון, שני צלצולים, תוצ H.A.C, גרמניה, שנות ה20, מצב עבודה
Mantel clock, pendulum mechanism with bell, two chimes, by H.A.C, Germany, 1920's, in working order

259-152


$30 | Sold for: $35
שעון מדף, קופסה צורת "כובע נפוליאון" עץ עם עבודת אינליי, מנגנון גרמני, מצב עבודה
Mantel clock, bicorne hat shaped case, wood with inlay work, German mechanism, in working order

259-153


$140
שעון מדף מנגנון מטוטלת צרפתי חסרים מטוטלת ומחוגים, הקופסה שיש ואוניקס שחור, עם זוג פמוטים תואמים (פגמים)
French mantel clock, pendulum mechanism, missing the pendulum and hands, black onyx and marble case, with a pair of matching candlesticks (damages)

260-626


$50
שעון מסע מעורר צרפתי Carriage Clock עם פעמון, טעון שיפוץ
French carriage alarm clock, with bell, in need of restoration

260-627


$50 | Sold for: $50
שעון מדף, ק. עץ אר דקו מנגנון מטוטלת עם שני צילצולים
Shelf clock, wooden case, Art Deco, pendulum mechanism with two chimes

260-628


$220
שעון מדף אר-דקו מנגנון מטוטלת מנגן, תוצ' גוסטב בקר, גרמניה
Shelf clock, pendulum mechanism, Art Deco, with musical mechanism, by Gustav Becker, Germany

260-629


$120 | Sold for: $130
שעון מעורר תוצ Cartier, פאריז, מנגנון שוויצרי, וכן מסגרת לתמונה, עיצוב זהה פגמים
Cartier alarm clock, Paris, Swiss mechanism, with a picture frame, identical design, damages

265-589


$25
שעון מדף אר דקו, קופסה עץ לוח מוכסף, מצב עבודה, זכוכית חסרה, רוחב 23, גובה 14, עומק 8 ס"מ
Art Deco mantel clock, wooden case, silver dial, in working order, missing glass, width 23, height 14, depth 8 cm

265-590


$40
שעון מדף פשוט, מנגנון קפיצי קופסה עץ, מידות קופסה 28X18
Ordinary mantel clock, spring mechanism, wooden case, 28x18 cm

268-719


$25 | Sold for: $25
שעון מדף תוצ' ברית המועצות דגם "ולדימיר", הקופסה עץ (טעון תיקון)
Shelf clock, made in the Soviet Union, Vladimir model, wooden case (in need of repair)

268-720


$35
שעון מדף קטן, קופסת זכוכית סגנון דקו, מנגנון מכני פשוט, מצב עבודה (פגמים קלים), גובה 15.5 ס"מ
Small clock, glass case, simple mechanism, in working order (minor damage), heignt 15.5 cm

268-721


$30
שעון מדף, דגם Majak רוסיה הסובייטית, חתום USSR (טעון תיקון)
Shelf clock model Majak, Soviet Russia, marked USSR (in need of repair)

268-722


$80
שעון צורת שעון מסע מיניאטורי מנגנון Omega, שוויץ, מצב עבודה, 7X3.5X4 כולל ידית
Clock, in the shape of a miniature travel clock, Omega mechanism, Switzerland, in working order, 7x3.5x4 including handle

268-723


$30
שעון מעורר תוצ Slavin, ברית המועצות, שנות ה70, מצב עבודה
Slavin alarm clock, Soviet Union, 1970's, in working order

268-724


$100 | Sold for: $100
שעון מסע תוצ Imhof, שוויץ שנות ה50, מצב עבודה, קופסה 10X7X10.8
Imhof travel clock, Switzerland, 1950's, in working order, case 10x7x10.8

269-498


$100
שעון מדף גרמני, מנגנון מטוטלת וקופסה צורת כובע נפוליאון
German mantel clock, pendulum mechanism, bicorn shaped case

269-499


$200
שעון מדף צרפתי, מנגנון קפיצי הקופסה עשויה שפלטר עם פיגורת נערה זורעת
French mantel clock, spring mechanism, Spelter case with a figurine of a sowing girl

269-500


$140
שעון מדף תוצ Seth Thomas, ארה"ב מנגנון מטוטלת, הקופסה צורת כובע נפוליאון
Mantel clock by Seth Thomas, USA, pendulum mechanism, bicorn shaped

269-501


$600
שעון קיר תוצ Gustav Becker גרמניה, מנגנון מטוטלת, עם משקולות, מצב עבודה
Wall clock by Gustav Becker, Germany, pendulum mechanism, with weights, in working order

frn-250


$30
שעון מדף קטן דוגמת Carriage clock תוצ Junghans, גרמניה, גובה 10 ס"מ (פגמים)
Small mantle clock in Carriage clock style, by Junghans, Germany, height 10 cm (damaged)

frn-251


$100
שעון מדף תוצ Cundet-Constant בודפשט, מנגנון מטוטלת, טעון תיקון, גובה 28 ס"מ
Mantle clock by Cundet-Constant, Budapest, pendulum mechanism, in need of repair, height 28 cm

frn-252


$40
שעון מעורר קטן (שעון נסיעות) תוצ' Cartier, צרפת, מנגנון טעון תיקון, 6X5.5 ס"מ
Small alarm clock (travel clock) by Cartier, France, mechanism in need to repair, 6X5.5 cm

frn-253


$400
שעון תולה, מנגנון מטוטלת עם משקולות, המאה ה18, עבודת גילוף עץ
Wall clock, pendulum mechanism with weights, 18th century, wood carved case

frn-254


$80
שעון מדף תוצ' צרפת, המאה ה19 יצוא למזרח הרחוק, קופסה מתכת עם אמייל (פגמים), גובה 27 ס"מ
Mantle clock made in France,19th century, export to the far east, metal case with enamel (damages), height 27 cm

frn-255


$450
שעון מדף צרפתי, חיפוי עבודת אורמולו, עם שתי פיגורות מעל, אישה נותנת ענבים לילדה
French mantle clock with ormolu coating, with two figurines on top, woman giving grapes to a child