264-128


$25
שלוש מטבעות-אסימונים עם מראות דינוזאורים
Three coins-tokens, with images of Dinosaures

264-129


$25 | Sold for: $25
מטבע כסף 1953 Southern Rhodesia ע"ס Crown , מצב XF
Silver coin Southern Rhodesia, one crown, 1953, condition XF

264-130


$25
מטבע כסף מערב גרמניה 1972 ע"ס 10 מרק Spiele der XX Olympiade 1972 in Muenchen
Silver coin, west Germany, 1972, IAO 10 Mark, Spiele der XX Olympiade 1972 in Muenchen

264-131


$30 | Sold for: $30
מדלית ברונזה "שרל אזנבור" כיתוב ארמני ולטיני, 1991
Bronze medal "Charles Aznavour", with Armenian and Latin inscription, 1991

264-132


$25
מדלית ברונזה 75 שנה לבנק איטליה בריו פלטה, בואנוס איירס, ארגנטינה 1872-1947, Banco de Italia y Rio de la Plata-Buenos Aires
Bronze medal, 75 year 1872-1947, Banco de Italia y Rio de la Plata-Buenos Aires

264-134


$25 | Sold for: $25
חמישה סטים, מטבעות ישראל רשמיים: תש"מ 1980, תשמ"ד 1984 (עובי כפול), תשמ"ב רגיל 1982, תשמ"ו+תשמ"ז חנוכה, תשמ"ו 1986 (עובי כפול)
Five sets, oins of Israel: 1980, 1984 (double width), 1982, 1985+1986 Chanuka, 1986 double width

264-135


$650 | Sold for: $950
מטבע זהב 900, ארה"ב 1910(s) , Indian Head ע"ס 10 דולר, כ-16.7 גרם
Gold 900 coin, USA 1910(s), Indian Head,IAO 10 Dollar, appr 16.7 gm

264-136


$25
מטבע Una Onza Troy de Platapira מקסיקו, 1980, מצב VG
Una Onza Troy de Platapira coin, Mexico, 1980, condition VG

264-137


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-138


$30 | Sold for: $35
שלוש מטבעות, תש"ט 1949 : 250 פר רגיל, 250 פר כסף (H), ו500 פר כסף
מדינת ישראל
Three coins, 1949: 250 Pruta regular, 250 Pruta silver (H), 500 Pruta silverThe State of Israel

264-139


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-140


$30 | Sold for: $65
לוט של 16 אגורות אלומיניום בין השנים תש"ך-תש"מ, כולם עם טעויות הטבעה
Lot of 16 aluminum Agorot, years 1960-1980, all with mint errors

264-141


$1200 | Sold for: $1300
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-142


$30 | Sold for: $65
שתי מטבעות-אסימונים מאלומיניום Getto Litzmannstadt 1943 10 Mark (good), 5 Mark (fair)
Two aluminum coins-tokens: Getto Litzmannstadt 1943 10 Mark (good), 5 Mark (fair)

264-143


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-144


$30
שלושה פרופ סטים, מטבעות ארה"ב 1975,1976,1990, וכן מטבע דולר ארה"ב 1917 UNC
Three proof sets, USA coins 1975, 1976, 1990, and one Dollar coin USA 1917, UNC

264-145


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-146


$40
שתי מטבעות כסף ע"ס 25 לירות ישראליות, 1974, לזכר דוד בן גוריון, רגיל וקישוט
Two silver coins IAO 25 IL, 1974, in memory of David Ben Gurion,

264-147


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-148


$50
ארבעה מטבעות 5 ארו, אוסטריה 2002 כסף 800 UNC, כ"א באריזה אספנית מיוחדת, מהדורת 250 שנה גן חיות Schoenbrun
Four 5 Euro coins, Austria, silver 800 UNC, each in special collectors pack, edition of 250 to the Schoenbrun zoo

264-149


$1200 | Sold for: $1200
מטבע אוסטרי 1915, ע"ס 100 קרונה זהב 900, כ-33.9 גרם Restrike
Austrian coin, 1915, IAO 100 Krone, gold 900, restrike, appr. 33.9 gm

264-150


$50 | Sold for: $50
לוט מטבעות בריטניה א. Pre-Decimal British Coins סט של 9 מטבעות ב. Complete Decimal Issue and last Pound s.d. Issue ס"ה 12 מטבעות ג. סט Coinage of Great Britain 1970 פרופ סט אחרון של המטבעות בשיטה הישנה (הדצימלית נכנסה
Lot of british coins: a. Pre-Decimal British Coins, set of 9 coins b.Complete Decimal Issue and last Pound s.d. Issue, total of 12 coins c. Coinage of Great Britain 1970, last proof set in the old system (decimal system started in 31.8.71

264-151


$1300 | Sold for: $1300
מטבע זהב 900, ארה"ב 1881(s) ע"ס 20 דולר, כ-33.4 גרם
Gold 900 coin, USA 1881(s), IAO 20 Dollar, appr 33.4 gm

264-152


$100 | Sold for: $350
שני אסימוני ברכה, זהב 900 Prosit Neujahr 1965, 6 gm, Best Wishes, 3.6 gm
Two tokens, gold 900, Prosit Neujahr 1965, 6 gm, Best Wishes, 3.6 gm

264-153


$1300 | Sold for: $1300
מטבע זהב 900 ארה"ב, 1904(s) ע"ס 20 דולר, כ-33.4 גרם
Gold 900 coin, USA 1904(s), IAO 20 Dollar, appr 33.4 gm

264-155


$1700 | Sold for: $1700
שבע מטבעות 20 פרנק שוויץ, זהב 900, כ"א כ 6.45 גרם: 1892(4), 1886 (3) סה"כ כ-451.5 גרם
Seven 20 Frank coins Switzerland, gold 900, each appr 6.45 gm: 1886 (3), 1892 (4), total appr 451.5 gm

264-156


$150 | Sold for: $500
מטבע זהב 875, מצרים 1341-1923 ע"ס 50 פיאסטר, כ-4.25 גרם
Gold 875 coin, Egypt 1341-1923, IAO 50 Piaster, appr 4.25 gm

264-157


$1900 | Sold for: $1900
שמונה מטבעות 20 פרנק שוויץ זהב 900, כ"א 6.45 גרם, סה"כ כ-51.6 גרם: 1886,188, 6,1892,1892,1901,1902,1908,1911
Eight 20 Frank coins Switzerland, gold 900, each appr 6.45 gm: 1886 (2), 1889, 1892, 1901, 1902, 1908, 1911, total of 51.6 gm

264-158


$180
אוסף של 390 מטבעות, בריטניה ומדינות ה- Commonwealth (חבר העמים), מסוף המאה ה19 עד תחילת שנות ה-2000 (2 אלבומים), כולל מטבעות כסף
Collection of 390 coins, Britain and Commonwealth, late 19th to early 21th centuries (2 albums), including silver coins

264-159


$1900 | Sold for: $1900
שמונה מטבעות 20 פרנק שוויץ זהב 900, כ"א כ6.45 גרם, סה"כ כ-51.6 גרם: 1886,1886,1892,1892,1908,1910,1911,1912
Eight 20 Frank coins Switzerland, gold 900, each appr 6.45 gm: 1886 (2), 1892 (2), 1908, 1910, 1911, 1912, total of 51.6 gm

264-160


$300 | Sold for: $300
מטבע זהב Sovereign Eduard VII 1906, 7.99 gm
Gold coin Sovereign, Eduard VII 1906, 7.99 gm

264-161


$1900 | Sold for: $2000
שמונה מטבעות 20 פרנק שוויץ זהב 900, כ"א כ-6.45 גרם, סה"כ כ-51.6 גרם: 1886,1886,1889,1890,1892,1894,1897,1899
Eight 20 Frank coins Switzerland, gold 900, each appr 6.45 gm: 1886 (2), 1889, 1890, 1892, 1894, 1897, 1899, total of 51.6 gm

264-162


$500 | Sold for: $500
מטבע זהב 900, אוסטריה 1976 ע"ס 1000 שילינג, Einsetzung der Baben berger 976-1976" משקל 13.5 גרם
Gold 900 medal, Austria 1976, IAO 1000 Shilings, Einsetzung der Baben berger 976-1976, 13.5 gm

264-163


$1900 | Sold for: $2100
שמונה מטבעות 20 פרנק, שוויץ זהב 900, כ"א 6.45 גרם, סה"כ כ-51.6 גרם: 1886,1886,1892,1893,1901,1902,1902,1907
Eight 20 Frank coins Switzerland, gold 900, each appr 6.45 gm: 1886 (2), 1892, 1893, 1901, 1902 (2), 1907, total of 51.6 gm

264-164


$500 | Sold for: $500
שלוש מטבעות זהב 900, צרפת Napoleon III 1886, 3.3 gm, 1900 3.3 gm, 20 Fr 1907, 6.6 gm, total of 13.2 gm
Three gold 900 coins, France, Napoleon III 1886, 3.3 gm, 1900 3.3 gm, 20 Fr 1907, 6.6 gm, total of 13.2 gm

264-166


$40 | Sold for: $45
לוט של 13 אסימונים שונים: ישראל, ארצות אחרות, טלפונים, תחבורה וכו'
Lot of 13 tokens: Israel, other countries, phone, transportation and more

264-168


$70
לוט של 43 שטרות גרמניה: 1908 - 100 מרק (6),1910 - 100 מרק (10), 1000 מרק (22), 1922 - 10000 מרק (1), 1923 - 1000 מרק (2), 10000000 מרק (2)
Lot of 43 banknotes, Germany: 1908-100 Mark (6), 1910- 100 Mark (10), 1000 Mark (22), 1922 - 10000 Mark (1), 1923 - 1000 Mark (2), 10000000 Mark (2)