255-1095


$25
מטבע כסף ע"ס שני שקלים חדשים 1987 20 שנה לאיחוד ירושלים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Silver coin IAO 2 NIS, 1987, 20 years to the reunification of JerusalemIsrael Coins and Medals Corp.

255-1096


$50
מטבע פלשתינה א"י ע"ס 20 מיל מצב Fine-VF
Palestine coin, IAO 20 mil, Fine-VF condition

255-1097


$25 | Sold for: $25
סט מטבעות חנוכה, חנוכיה מקוצ'ין תשנ"א 1990 : 1 שקל חדש כסף 850, 14.4 גרם, שני שקלים חדשים, 28.5 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Chanukah coin set, Cochin Chanukah lamp, 5751 1990: 1 NIS silver 850, 14.4 gm, 2 NIS, 28.5 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1098


$50 | Sold for: $70
מטבע פלשתינה א"י 1927 ע"ס 100 מיל מצב VF נוקה
Palestine coin, 1927, IAO 100 mil, VF condition, cleaned

255-1099


$25 | Sold for: $25
מטבע כסף 900 ע"ס 10 לירות איחוד ירושלים, 20 לישראל, 1968
900 silver coin IAO 10 IL, reunification of Jerusalem, 20 to Israel,1968

255-1100


$50 | Sold for: $65
מטבע פלשתינה א"י 1935 ע"ס 100 מיל מצב VF-Fine נוקה
Palestine coin, 1935, IAO 100 mil, VF-Fine condition, cleaned

255-1101


$25 | Sold for: $40
ואהבת לרעך כמוך, זוג מטבעות זכרון יום העצמאות תש"ס 2000, 1 ₪, כסף 925, 14.4 גרם, 2 ₪, כסף 925, 28.8 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
V'Ahavta L're'echa K'mocha (the golden rule), pair of commemorative coins, Independence Day 5760 2000, 1 NIS, silver 925, 14.4 gm, 2 NIS, silver 925, 28.8 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1102


$60
שמונה סטים של מטבעות מיוחדים מהדורות אספנות: תשמ"ה 1985, תשנ"ד 1994, וכן סדרת הפרוטה והירח, וסדרת מטבעות היסטורים ועוד
Eight sets of special coins, collectors' edition: 5745 1985, 5754 1994, also Ha'pruta V'ha'yareach series, historical coin series and more

255-1103


$25 | Sold for: $50
שתי מטבעות כסף 925, 100 שנות ציונות, 1 ₪, 14.4 גרם, 2 ₪ 28.8 גרם, וכן סדרת מטבעות רשמית, תשנ"ז בעובי מיוחד (פייפורט), 1993
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Two silver 925 coins, 100 years of Zionism, 1 NIS, 14.4 gm, 2 NIS 28.8 gm, and a series of official coins, 5757, special thickness 1997Israel Coins and Medals Corp.

255-1104


$60 | Sold for: $60
שתי מטבעות פלשתינה א"י ע"ס 10 מיל כ"א, 1934 Fine-VF ו 1935 VG-Fine
Two Palestine coins, IAO 10 mil each, 1934 Fine-VF, 1935 VG-Fine condition

255-1105


$25 | Sold for: $35
סדרת מטבעות "החי והצומח בשיר השירים" 1 ₪ כסף 925, 14.4 גרם, 2 ₪, כסף 925, 28.8 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Series of coins "Ha'chai V'hatzomeach B'Shir HaShirim", 1NIS silver 925, 14.4 gm, 2 NIS silver 925, 28.8 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1106


$90 | Sold for: $90
לוט מטבעות מנדט: 100 מיל (1935) 10 מיל (1935, 1939, 1940, 1946), 5 מיל (5), 2 מיל (5), 1 מיל (12)
Lot of British Mandate coins: 100 mil (1935), 10 mil (1935, 1939, 1940, 1946), 5 mil (5), 2 mil (5), 1 mil (12)

255-1107


$30 | Sold for: $30
מטבע פלשתינה א"י 1927 ע"ס 50 מיל מצב VF
Palestine coin, 1927, IAO 50 mil, VF condition

255-1108


$150
שתי מטבעות 25 מיל אלומיניום תש"ח, המטבע הראשון שהוטבע תחת שלטון יהודי מאז מרד בר כוכבא, מצבVG, תש"ט מצב VG-Fine
Two aluminum 25 mil coins, 5708, the first to be coined under jewish rule since Bar Kochba rebelion, VG condition, 5709, VG-Fine condition

255-1109


$35
מטבע פלשתינה א"י 1935 ע"ס 50 מיל מצב VF
Palestine coin, 1935, IAO 50 mil, VF condition

255-1110


$180
20 מטבעות ע"ס אגורה אחת אלומיניום, כולן עם טעויות הטבעה, תשל"ח-תש"מ
20 aluminum coins IAO 1 agora, all of them with minting errors, 5738-5740, 1978-1980

255-1111


$35 | Sold for: $50
חפצי אמנות יהודיים, סדרת מטבעות זכרון: כסף 925 ע"ס 2 ₪ כ"א, 28.8 גרם א. גביע קידוש, תשנ"ב ב. מנורת שבת, תשנ"ג ג. מגדל בשמים, תשנ"ד
Jewish objects of art, commemorative coin series: silver 925 IAO 2 NIS each, 28.8 gm, a. Kiddush cup, 5752, b. Shabbat lamp, 5753, c. Besamim tower, 5754

255-1112


$280 | Sold for: $280
סדרת מטבעות "כפר נחום" אתרים בארץ הקודש, סדרת מטבעות זכרון תשמ"ו 1986, חצי שקל כסף 850, 7.2 גרם, 1 שקל כסף 850, 14.4 גרם, 5 שקל זהב 900, 21.6K, משקל 8.6 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Series of "Kfar Nachum" coins, sites of the Holy Land, commemoration coins 5746 1966, 1/2 shekel, silver 850, 7.2 gm, 1 shekel, silver 850, 14.4 gm, 5 shekel, 21.6k gold 900, 8.6 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1113


$40
שתי מטבעות כסף, 40 שנה למדינת ישראל 1 ₪, 2 ₪, ע"ס 1988
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות
Two silver coins, 40 years to the State of Israel, 1988, 1 NIS and 2 NISIsrael Coins and Medals Corp.

255-1114


$500 | Sold for: $600
שלוש מטבעות: 50 שנה למדינת ישראל תשנ"ח 1998: 10 ₪, זהב 21.6K משקל 15.5 גרם, 2 ₪, כסף 925 (2), כ"א 28.8 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Series of coins "50 years to the State of Israel", 5758 1998: 10 NIS, 21.6k gold, 15.5 gm, 2 NIS silver 925 (2), 28.8 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1115


$40
מטבע פלשתינה א"י 1934 ע"ס 10 מיל מצב VF-Fine
Palestine coin, 1934, IAO 10 mil, VF-Fine condition

255-1116


$550
שלוש מטבעות הישגי המדע בישראל תשמ"ה 1985: 1 שקל כסף 850, 14.4 גרם, 2 שקלים, כסף 850, 28.8 גרם, זהב 900, 17.3 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Three coins Science Accomplishments in Israel, 5745 1985: 1 shekel, silver 850, 14.4 gm, 2 shekel, silver 850, 28.8 gm, gold 900, 17.3 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1117


$50
שבעה סטים, מטבעות מיוחדים תשמ"ה-תשנ"ד, כולל מהדורת עובי כפול וכו', וכן סדרת הפרוטה והירח, וסדרת מטבעות היסטוריות
החברה הישראלית למטבעות
Seven sets of special coins, 5745-5754, including an issue of double thickness etc., also the Ha'pruta V'ha'yareach series and historical coin seriesIsrael Coins and Medals Corp.

255-1118


$550
סדרת מטבעות "40 למדינת ישראל" תשמ"ח 1988: 1 ₪, כסף 850, 14.4 גרם, 2 ₪ כסף 850, 28.8 גרם, 10 ₪ זהב 900, 17.3 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Series of coins "40 years to the State of Israel", 5748 1988: 1 NIS silver 850, 14.4 gm, 2 NIS silver 850, 28.8 gm, 10 NIS gold 900, 17.3 gmIsrael Coins and Medals Corp.

255-1119


$50 | Sold for: $110
לוט 30 מטבעות, ארץ ישראל תקופת המנדט: 100 מיל (1935), 50 מיל (1935, 1939), 20 מיל (1942), 10 מיל (1927,1934,1935,1937,1939,1940,1942X2, 1943,1946), חמישה מיל (5), 2 מיל (4), 1 מיל (7)
Lot of 30 coins, Eretz Israel, British Mandate period: 100 mil (1935), 50 mil (1935, 1939), 20 mil (1942), 10 mil (1927, 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 x2, 1943, 1946), five mil (5), 2 mil (4), 1 mil (7)

255-1120


$550
אמנות ישראל, סדרת מטבעות לח שנים לעצמאות ישראל תשמ"ו 1986: 1 ₪, כסף 850, 14.4 גרם, 2 ₪ כסף 850, 28.8 גרם, 10 ₪ זהב 900, 17.28 גרם
Omanut Israel, series of coins, 38 years of Independence to Israel 5746 1986: 1 NIS, silver 850, 14.4 gm, 2 NIS, silver 850, 28.8 gm, 10 NIS, gold 900, 17.28 gm

255-1121


$50 | Sold for: $130
לוט 29 מטבעות, ארץ ישראל תקופת המנדט: 100 מיל (1934), 50 מיל (1935, 1939), 20 מיל (1927,1942), 10 מיל (1927,1933,1935,1937,1939,1940,1941,1942X2, 1946), חמישה מיל (4), 2 מיל (4), 1 מיל (6)
Lot of 29 coins, Eretz Israel, British Mandate period: 100 mil (1934), 50 mil (1935, 1939), 20 mil (1927, 1942), 10 mil (1927, 1933, 1935, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942 x2, 1946), 5 mil (4), 2 mil (4), 1 mil (6)

255-1122


$550
סדרת מטבעות 20 שנה לאיחוד ירושלים לט שנים לעצמאות ישראל, יום העצמאות תשמ"ז 1987, כולל: 1 ₪ כסף 950, 14.4 גרם, 2 ₪ כסף 850, 28.8 גרם, 10 ₪ זהב 900 21.6K, משקל 17.3 גרם
Series of coins "Reunification of Jerusalem", 39 years to the independence of Israel, Independence Day 5747 1987, including: 1 NIS silver 950, 14.4 gm, 2 NIS silver 850, 28.8 gm, 10 NIS, 21.6k gold 900, 17.3 gm

255-1123


$50 | Sold for: $50
חמש מטבעות כסף, ערך נקוב 1 שקל חדש מצב UNC שנים: 1991,1992,1993,1997,1998, כ"א 14.5 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Five silver coins, face value 1 NIS, UNC condition, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 14.5 gm eachIsrael Coins and Medals Corp.

255-1124


$50 | Sold for: $55
ששה מטבעות זכרון, כסף 850: חנוכיה מאשכנז, 1985, 1 ₪, 2 ₪, האניה של אניהו, 1985, 1 ₪ (X2), חנוכיה מאלג'יר 1986, 1 ₪, 2 ₪, ס"ה 115.2 גרם
החברה הישראלית למטבעות ומדליות
Six commemorative coins, silver 850, Chanukiya M'ashkenaz, 1985, Ha'oniya Shel Anihu, 1985, 1 NIS (x2), Chanukya M'algir,1986, 1 NIS, 2 NIS, total 115.2 gmIsrael Coins and Medals Corp.