223-1215


$120
פינג'אן עשוי פליז עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, עם כיתוב: "תוצירת הארץ"
Finjan, brass inlayed with silver and copper, damascene work, inscribed "Totzeret Ha'aretz"

223-1216


$180
מגש פליז רקוע עבודת דמשק עם כיתוב: "שאלו שלום ירושלים ושלום אוהביה עברת א"י"
Hammered brass tray, damascene work, inscribed "Shaalu Shlom Yerushalaim Ushlom Ohaveha"

223-1217


$150
כד אגרטל מפליז רקוע, עבודת דמשק עם כיתוב" "מזכרת ירושלם-ציון-ארץ ישראל", שנות ה20-30 (פגמים)
Hammered brass vase-jar, damascene work, inscribed "Mazkeret Yerushalem-Tzion-Eretz Israel", 1920's-30's, (damages)

224-1480


$150
שש-בש, טורקיה, עץ עם אינליי צדף
Backgammon, Turkey, wood inlayed with mother of pearl

224-1481


$350
מגש ברונזה עם אינליי כסף ונחושת עבודת דמשק, עם אורנמנטים איסלמיים וכיתוב ערבי
Bronze tray, inlayed with silver and copper, damascene work, adorned with Arabic writing and Islamic ornamentations

224-1482


$260
קערה, כלי פליז, עבודת ריקוע דמשקאית, עם אורנמנטים איסלמיים, וכיתוב איסלמי מהודר
Brass bowl-dish, damascene hammered brass work, with Islamic ornaments and decorative Islamic script

224-1483


$450
אגרטל ברונזה עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, עם מוטיבים של גן וכיתוב ערבי מהודר
Bronze vase inlayed with silver and copper, damascene work, adorned with garden motifs and Arabic writing

233-2334


$60
מגש פליז עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק
Brass tray with silver and copper inlay, damascene work

233-2335


$400
כלי -אגרטל קטן, פליז עם עבודת ניסור ואינליי כסף, עבודת דמשק, אורנמנטים איסלמים וכיתוב ערבי
Small vessel-vase, brass with piercing and silvered inlay work, damascene work, Islamic ornaments and Arabic inscription

233-2336


$80 | Sold for: $90
תרמיל פגז עם עבודת ריקוע איסלמית אורנמנטים וכיתוב ערבי
Shell casing, with Islamic hammer work, ornaments and Arabic inscription

233-2337


$5000
קשגול עשוי ברונזה עם אינליי כסף ונחושת אורנמנטים איסלמים וכיתוב בערבית, תחילת המאה ה19
Kashkul (beggar’s bowl) bronze inlayed with silver and copper, Islamic ornaments and Arabic inscription, early 19th c.

233-2338


$150 | Sold for: $150
מכתש ועלי, ברונזה, המכתש עם עבודת דמשק, אינליי כסף ונחושת עם מוטיבים איסלמיים
Bronze mortar and pestle, mortar with damascene work and inlayed with copper and silver with Islamic motifs

240-1530


$50 | Sold for: $50
שתי קופסאות תכשיטים עם אינליי עבודת דמשק, (קופסה בתוך קופסה)
Two jewelry boxes, damascene inlay work (one box inside another)

240-1531


$160
מקטיר, עבודת ניסור וריקוע דמשקאית, כולל בסיס, קערה ומכסה
Incense burner, Damascene piercing and hammer work, including base, bowl and lid

240-1532


$60 | Sold for: $65
קופסת תכשיטים קטנה, עבודת ריקוע דמשקאית, מוטיבים איסלמיים
Small jewelry box, Damascene hammer work, Islamic motifs

240-1533


$300
כלי -קערה סנטרפיס, עבודת ריקוע דמשקאית, אורנמנטים וכתב איסלמים
Centerpiece bowl, Damascene hammer work, Islamic writing and ornaments

240-1534


$100 | Sold for: $100
מגש פליז רקוע עבודת דמשק
Hammered brass tray, Damascene work

240-1535


$500
קופסת ברונזה עם אינלי כסף ונחושת כתב ואורנמנטים איסלמיים
Bronze box inlayed with copper and silver, writing and Islamic ornaments

240-1536


$100
מגש ברונזה עם אינליי כסף ונחושת אורנמנטים איסלמיים, קוטר 30 ס"מ
Bronze tray inlayed with silver, Islamic ornaments, 30 cm in diameter

240-1537


$800
זוג קערות ברונזה, עבודת ריקוע דמשקאית
Pair of bronze bowls, Damascene hammer work

249-2453


$30 | Sold for: $60
קערית פליז עם אינליי כסף ונחושת, "עבודת דמשק", אורנמנטים איסלמיים וכיתוב ערבי
Brass bowl with inlay silver and copper, "Damscene craft", with Islamic ornaments and Arabic inscription

249-2454


$85 | Sold for: $85
זוג אגרטלי נחושת עם ריקוע ואינליי כסף איסלמי
Pair of copper vases with Islamic decorations and inlay silver

249-2455


$40
מגש נחושת עגול עם ריקוע ואינליי כסף איסלמי "עבודת דמשק" (ממצרים), קוטר 38.5 ס"מ
Round copper tray with hammered Islamic ornaments and silver inlay, "Damscene craft" (from Egypt), diameter 38.5 cm

249-2456


$120 | Sold for: $160
קופסת פליז עם אינליי נחושת וכסף "עבודת דמשק", אורנמנטים איסלמיים וכיתוב ערבי
Brass box with copper and silver inlay, "Damascene craft", with Islamic ornaments and Arabic inscription

249-2457


$40 | Sold for: $65
מגש ברונזה מלבני עם אינליי נחושת וכסף, "עבודת דמשק", אורנמנטים איסלמיים וכיתוב ערבי, 26.5X19.5
Bronze rectangle tray with inlay copper and silver, "Damscene craft", Islamic ornaments and Arabic inscription, 26.5X19.5

249-2458


$240
פמוט הבדלה, ברונזה עם אינליי כסף ונחושת, "עבודת דמשק", המאה ה19
Havdala candlestick, bronze with silver and copper inlay, "Damascene craft", 19th century

249-2459


$50 | Sold for: $50
שלושה פריטי נחושת עם ריקוע ואינליי כסף, אורנמנטים וכתב איסלמי: צלוחית, קנקן ומגש קטנים
Three copper items with hammered Islamic ornaments and inscriptions and silver inlay: saucer, small pitcher and tray

249-2460


$800
תרמיל פגז ממלחמת העולם הראשונה עם "עבודת דמשק", אינליי כסף ונחושת, מוטיבים איסלמיים וכיתוב ערבי, גובה 35 ס"מ
Bombshell casing from WWI, with "damascene craft", silver and copper inlay, Islamic motifs and Arabic inscription, height 35 cm

249-2461


$80 | Sold for: $80
מגש ברונזה עגול, עם עבודת ריקוע, ואינליי כסף ונחושת, "עבודת דמשק", אורנמנטים איסלמיים, קוטר 29 ס"מ
Round bronze tray, with silver and copper inlay and hammered Islamic ornaments, diameter 29 cm

249-2462


$1200 | Sold for: $1200
קסת דיו, ברונזה עם אינליי כסף "עבודת דמשק", מוטיבים איסלמיים וכיתוב ערבי, עם תאים שונים, 30X10X10 ס"מ
Bronze inkwell with silver inlay, "damascene craft", with Isalmic motifs and Arabic inscription, various compartments, 30X10X10 cm

249-2463


$80 | Sold for: $80
מגש ברונזה עגול עם אינליי נחושת וכסף בצורת אורנמטים איסלמיים,"עבודת דמשק", קוטר 49.5 ס"מ
Round bronze tray, inlayed with copper and silver in the shape of Islamic ornamentation, "damascene craft", 49.5 cm in diameter

249-2464


$1200
בסיס נרגילה,"עבודת דמשק" איכותית ברונזה עם אינליי כסף, מוטיבים איסלמיים, גובה 54 ס"מ
Hooka base, de lux "damascene craft", bronze with silver inlay, Islamic motifs, height 54 cm

249-2465


$80 | Sold for: $80
מגש ברונזה עגול עם אינליי נחושת וכסף בצורת אורנמטים איסלמיים, "עבודת דמשק", קוטר כ-49 ס"מ
Round bronze tray, inlayed with copper and silver in the shape of Islamic ornamentation, "damascene work", 49 cm in diameter