265-351


$650
חרב ייצוג, הרי הקווקז, ידית עם ראש נמר, נדן עם חיפוי כסף ועוד, אורך 94 ס"מ
Display sword, Caucasus mountains, hilt with a leopard head, silver and leather coated sheath, length 94 cm

265-354


$550
חרב ייצוג, הרי הקווקז, ידית עם ראש נשר, נדן עם חיפוי כסף ועור, אורך 98.5 ס"מ
Display sword, Caucasus mountains, hilt with an eagle head, silver and leather coated sheath, length 98 cm

265-356


$550
חרב ייצוג, הרי הקווקז, ידית ונדן עם חיפוי כסף וניילו, אורך 90 ס"מ
Display sword, Caucasus mountains, hilt and sheath coated with silver and niello, length 90 cm

265-362


$600
זוג פגיונות, קינג'אלים קווקזים ידיות ונדנים עם הזהבה, אמייל קר וכסף, כ"א 55 ס"מ
Pair of Kindjals Caucasian daggers, hilts and scabbards with gilding, cold enamel and silver, each 55 cm

265-364


$650
חרב ייצוג, הרי הקווקז, ידית ונדן עם הזהבה, כסף ואמייל קר, ושיבוץ מלאכיית, אורך 100 ס"מ
Display sword, Caucasus mountains, hilt and sheath with gilding, silver and cold enamel, and set with malachite, length 100 cm