248-1390


$40
מפת ארץ ישראל A map of Canaan adapted to the book of Genesis, 1836, מהדורה מאוחרת של Calmet (see Laor 189), 205X161 mm
Map of Eretz Israel.A map of Canaan,adapted to the book of Genesis, 1836, a late edition of Calmet (see Laor 189), 205X161 mm

248-1391


$50
מפת תעלת סואץ The Suez Canal קהיר, שנות ה20 Lehnert a Landrock (פגום), 21X78
Map, The Suez Canal, by Lehnert a Landrock, Cairo, the 1920's (damaged), 21X78

248-1392


$40 | Sold for: $40
מפת החזיתות על סף שנת התש"ט נשלח כשנה טובה
מדינת ישראל הלוחמת
Mapat Hachazitot (map of the fronts) Al Saf Shana 5709, sent as a Shana Tova greetingState of Israel

248-1393


$80
מפת ארץ הקודש "ממעוף הציפור" Bird's Eye View of the Holy Land, engraved by permission from A.J. Marks large chromo Lithograph
Bird's Eye View of the Holy Land, engraved by permission from A.J. Marks large chromo Lithograph

248-1394


$40
מפת ארץ ישראל Palestine publ. By T. Nelson a. Sons, c. 1860, 386X378 mm
Map of Eretz Israel-Palestine. Publ. By T. Nelson a. Sons, c. 1860, 386X378 mm

248-1395


$80
16 מפות וטבלאות, ארץ ישראל Palaestina 1926, כולל 10 מפות ו-20 טבלאות אודות התישבות וכלכלה בא"י, ויהדות העולם
Davis Trietsch
16 maps and tables, Eretz Israel Palestine 1926, comprises 10 maps and 20 tables regarding settlement and the economy of Eretz Israel and world JewryDavis Trietsch

248-1396


$40
Judae a Centralis, Karte von Jerusalem, Bern Switzerland
Judae a Centralis, Karte von Jerusalem, Bern Switzerland

248-1397


$80
מפת ארץ ישראל צבועה ביד Wallis's new map of the Holy Land, London ca 1820 (Laor820)
hand painted map, Wallis's new map of the Holy Land, London ca 1820 (Laor820

248-1398


$40
מפת ארץ ישראל עם תוספת מפת סיני (כתמים) Palestine according to its Ancient divisions, 1842
W. Hughes
Map of Eretz Israel including Sinai map, Palestine according to its Ancient divisions, 1842 (stained)W. Hughes

248-1399


$90
6 מפות ארץ ישראל, מחצית ראשונה של המאה ה20
6 maps of Eretz Israel, first half of the 20th C.

248-1400


$50
מפת עיה"ק ירושלם והסביבה ערוכה ע"י א. גרייבסקי, דפוס מונזון, ירושלים שנות ה-30 כוללת שמות המקומות התנ"כיים, הערביים והעבריים (פגומה, קרע בפינה תחתונה)
Map of the Jerusalem old city and surrounding, edited by A. Grajewski, Monson press, Jerusalem, 1930's, with Biblical, Arabic and Hebrew places' names (damaged, tear at the bottom corner)

248-1401


$90
שלוש מפות, 1848: א. Map of Palestine b. Sketch map of the Dead Sea, c. Sketch map of the Jordan River תוואי הירדן באמצע המאה ה-19, נדיר! (נייר חום מתפורר)
Rev. Henry S. Osborn
Three maps, 1848: a. Map of Palestine, b. Sketch map of the Dead Sea, c. Sketch map of the Jordan River
(rare!, crumbling browned paper)Rev. Henry S. Osborn

248-1403


$50
ארבעה תחריטים מראות ירושלים המאה ה19: א. Loeffler-Bernard ב. Alom-Fischer, ג. ע"פ De Bernard Linton ד. נוסף
Four engravings sceneries of Jerusalem, 19th C. a. Loeffler Bernard, b. Alom Fischer, c. after De Bernard Linton, d. another

248-1404


$200
שבע ליטוגרפיות, מראות ירושלים 1819
G. Engelmann
Seven lithographs, showing Jerusalem, 1819G. Engelmann

248-1405


$60
תחריט צבוע ביד הוצ' W. Watls לונדון, 1 Sep 1803, מראה הויא דולורוזה ומבצר אנטוניה, Fort Antonia, 285X375
Hand colored engraving, publ. by W. Watls, London, Sept. 1.1803, showing the Via Dolorosa and Fort Antonia, 285x375

248-1406


$260
17 ליטגרפיות, מראות ארץ הקודש תחילת המאה ה19: ירושלים, בית לחם, נצרת, הר סיני, הר חור, מגדל, (כפר)כנא, הר תבור, ביתנון ומקומות נוספים
Bernatz-E. Emminger
17 lithographs showing the Holy Land, early 19th C., Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Mount Sinai, Migdal, Kfar Kanna, Mount Tabor and other sitesBernatz-E. Emminger

248-1407


$65
שמונה הדפסים ליטוגרפים מראות ארץ ישראל: קבר אהרון (2), חורבות עתלית (2), מגדל דוד, קבר זכריה, הירדן, טבריה
A.G.
Eight lithograph prints Eretz-Israel views:, Aaron's Tomb (2), Atlit Ruins (2), Tower of David, Tomb of Zakharia, the Jordan, TiberiasA.G.

248-1408


$350
ליטוגרפיה, מראה כללי של ירושלים Vue Generale de Jerusalem, ed A. Bernhard, Paris, 36X59
Hubert Clerget
Lithograph, general view of Jerusalem, Vue Generale de Jerusalem, ed A. Bernhard, Paris, 36X59Hubert Clerget

248-1409


$90
ליטוגרפיה צבעונית, פנורמה של ירושלים, פריז, מאה 19, 230X495 מ"מ
Rev. A.A.Isaacs
Colored lithograph, panorama of Jerusalem, Paris 19th C., 230X495 mmRev. A.A.Isaacs

248-1411


$100
ארבעה תחריטים, פראג, מראות ירושלים: 26-הכניסה לקבר הקדוש, 29-אקה הומו בירושלים, 38-קברי המלכים, 36-חורבות כנסית העליה לשמים של מריה
Doebler
Four engravings, Prague, sceneries of Jerusalem: 26 – Entrance to the Holy Sepulcher, 29 – Ecce Homo arch in Jerusalem, 38 – the Tombs of the Kings, 36 – ruinen des Himmelgahrthes KircheDoebler