248-1347


$25
צמיד עם פלקים מראות ירושלים וקדושים נוצרים, אורך 19 ס"מ
Bracelet with plaques showing Jerusalem and Christian saints, length 19 cm

248-1348


$25
גלופת דפוס לגלויה גדולה ילדי בית היתומים "שומרי החומות" ירושלים
Printing block for a large postcard, children of the "Shomrei Hachomot" orphanage Jerusalem

248-1349


$40 | Sold for: $40
אלבום פרחים מיובשים ומראות ארץ ישראל בהדפסה ליטוגרפית, שער מצויר לפי זאב רבן, הכריכה עץ זית
Album of pressed flowers and sites of Eretz Israel, lithograph print, title page drawn according to Ze'ev Raban, olive wood binding

248-1350


$25 | Sold for: $70
עבודת צדף עם מראה קבר רחל שנות ה-60, 20X17.5 ס"מ
Mother of pearl work with a view of Rachel's Tomb, 1960's, 20X17.5 cm

248-1351


$70
תמונה עשויה כנפי פרפרים, עם דגל ישראל ומנורה, חתום JB
Butterfly wing picture, with the flag of Israel and Menorah, signed JB

248-1352


$25
כף ומזלג מצופים כסף, עם חריטת סמל המדינה על הידית
Silver plated spoon and fork, engraved with the state's coat of arms on the handle

248-1353


$120 | Sold for: $120
אגרטל פליז קטן עם ריקוע צבאים תוצ' אלפרד זלצמן, ירושלים, גובה 12 ס"מ Alfred Salzmann Jerusalem Palestine
Small brass vase, with hammered stag images, by Alfred Salzmann Jerusalem Palestine, height 12 cm

248-1354


$25
שעון קיר, קישוט של עיריית חולון סמל העיר בעבודת ניסור דיקט
Wall clock, ornament of the Holon municipality, town emblem sawn out of plywood

248-1355


$120
קסת דיו, עבודת אבן, גלות קפריסין
Inkwell, stone work, Cyprus exile

248-1356


$30
צמיד כסף פיליגרן 935 עם כיתוב Jerusalem, משקל 8.7 גרם, אורך 17.5 ס"מ, סוגר פגום
Silver filigree 935 bracelet, inscribed Jerusalem, 8.7 gm, length 17.5 cm, damaged clasp

248-1357


$350
קופסה עשויה מתרמילי פגזים מלחמת העולם הראשונה, עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק (כנראה בצלאל), כיתוב: "ראשית חכמה יראת השם", קוטר 12 ס"מ, גובה 95 מ"מ
Box made from shell casings,WWI, with inlay of silver and copper, Damscene craft (probably Bezalel) inscribed "Reshit Chochma Yirat Hashem", diameter 120 mm, height 95 mm

248-1358


$500
תרמיל פגז עם עבודת ריקוע מלחמת העולם הראשונה, הריקוע מראה את כיפת הסלע וכיתוב "מקום המקדש", גובה 28 ס"מ
Shell casing with hammer work, WWI, hammered depiction of the Dome of the Rock, inscribed: "Mekom Hamikdash", height 28 cm

248-1360


$60 | Sold for: $65
סכין מכתבים, כסף עם פיליגרן עבודת בצלאל, אורך 17 ס"מ, חתום Made in Palestine
Silver and filigree letter opener, Bezalel work, marked Made in Palestine, length 17 cm

248-1361


$600
תרמיל פגז עם עבודת ריקוע בצלאל, ירושלם, עם מראות מגדל דוד, קבר רחל ויד אבשלום, גובה 27.6 ס"מ
Shell casing with Bezalel hammer work, Jerusalem, with depictions of the Tower of David, Rachel's Tomb and Absalom's Tomb, height 27.6 cm

248-1362


$160 | Sold for: $160
קסת ומייבש דיו, עץ עם חיפוי עור, עבודת בצלאל (פגמים)
Inkwell and blotter with leather coating, Bezalel work (damages)

248-1363


$600
תרמיל פגז עבודת בצלאל ירושלם עם אינליי כסף ונחושת על רקע פליז, גובה 27 ס"מ
Shell casing, Bezalel work, Jerusalem, inlaid with silver and copper on brass ground, height 27 cm

248-1364


$300
צלוחית הבדלה, כסף 925, עבודת צריבה, עם כיתוב: בצלאל-ירושלם, קוטר 18 ס"מ
Havdalah saucer, silver 925, etching work, marked Bezalel-Jerusalem, diameter 18 cm

248-1365


$700
פלק מצופה כסף, "סופר" עם מראה סופר סת"ם, 25X18
שץ בוריס בצלאל
Silver plated plaque "Sofer", showing a scribe, 25X18Schatz Boris

248-1366


$500
תרמיל פגז, מלחמת העולם הראשונה עם עבודת צריבה, בצלאל ירושלם, גובה 29 ס"מ
WWI shell casing, with etching work, Bezalel, Jerusalem, height 29 cm