243-1176


$25 | Sold for: $25
שלושה תיקים בעניין בית הכנסת התימני בנהריה
Three files concerning the Yemeni synagogue in Nahariya

243-1177


$50
פספורט של לילה (פרנסי) פרקש יהודיה שעלתה לארץ מטורקיה, שנות ה60
Passport of Laila (Franci) Farkash, a Jewish woman who immigrated to Israel from Turkey, 1960's

243-1178


$25 | Sold for: $25
עשר תעודות-מסמכים, של הבונים החופשיים ועוד
Ten documents of the Freemasons and more

243-1179


$50 | Sold for: $85
ארגז עם תעודות ומכתבים, חוברות שונות וכו', שנות ה-30-50, לרוב ישראל, וגם אירופה
Box of documents, certificates, magazines etc., 1930's-50's, mostly Israel, and also Europe

243-1180


$25 | Sold for: $25
כרטיס ישיבה לטקס הפתיחה של המכביה ה-5, 1957, כולל סיכה
Seat ticket for the opening ceremony to the 5th Maccabiah Games 1957, including a pin

243-1181


$90 | Sold for: $140
אלבום עם 40 תעודות ומסמכים ארץ ישראל, תקופת המנדט, ותקופת קום המדינה
Album with 40 documents and certificates, Eretz Israel, British Mandate period and the establishment of the state

243-1182


$25 | Sold for: $60
ארגז עם ניירת
Box of papers

243-1183


$100
קלסר עם כ-27 פריטי נייר וחוברות א"י, רובם שנות ה30-40 של המאה ה-20
Folder containing 27 paper items and magazines, Eretz Israel, mostly 1930's-40's

243-1184


$25 | Sold for: $450
לוט גדול של כרטיסי אספנות העולם המופלא, דגלים,ספורט וכו', וכן ניירות מסטיק, כרטיסי טלקרד ועוד
Large lot of collector cards, HaOlam HaMufla, flags, sports etc., also gum wrappers, Telecard and more

243-1185


$100
ארגז קרטון עם בולים וחומר פילטלי ספרים, תעודות, מסמכים, צילומים, גלויות, עיתונים, מפות ועוד
Cardboard box of stamps and philately material, books, certificates, documents, photographs, postcards, newspapers, maps and more

243-1186


$25 | Sold for: $25
כתבה מתוך עיתון אנגלי 1880 כולל שני חיתוכי עץ מראה הכותל ורחוב בירושלים
Article out of an English newspaper from 1880, including two woodcuts depicting the western wall and a street in Jerusalem

243-1187


$120 | Sold for: $280
אלבום עם כ-60 פריטים: תעודות, מסמכים, כרוזים, מכתבים (כולל מכתבי רבנים) ועוד
Album with 60 items: certificates, documents, proclamations, letters (including Rabbinic letters) and more

243-1188


$30 | Sold for: $160
גליון סטנסיל גלות קפריסין, 27.10.1948
Stencil issue, Cyprus exile, 27.10.1948

243-1189


$120 | Sold for: $550
אלבום עם 110 תעודות, מסמכים גלויות, שטרות, צילומים ועוד
Album with 110 documents, certificates, postcards, banknotes, photographs and more

243-1190


$45 | Sold for: $45
תעודת השתתפות ביריד הבינלאומי, פריז 1937 המשתתף הוא זיגפריד גרוס, תושב גדרה, א"י פלשתינה, יהודי בעל אזרחות גרמנית
Participation pass for the International fare, Paris 1937, participant Siegfried Gross, resident of Gedera, Eretz Israel, Palestine, a Jew with German citizenship

243-1191


$120 | Sold for: $190
אלבום קטן עם כ-46 גלויות, חוברות, תוכניות תיאטרון ופריטי נייר, ארץ ישראל, שנות ה20-40
Small album of 46 postcards, brochures, theatre programs and other paper items, Eretz Israel, 1920;s-40's

243-1192


$50 | Sold for: $50
פספורט של פאולט רביבו, יהודיה שעלתה לארץ ממרוקו, 1947
Passport of Paulette Ravivo, a Jewish woman who immigrated to Israel from Morocco, 1947

243-1194


$40
כרוז לגיוס: "צו הגיוס עומד בתקפו, יזדרז כל אחד למלא חובתו!"
Drafting poster "Tzav HaGius Omed B'tokpo, Yizdarez Kol Echad Lemale Chovato!"

243-1195


$40 | Sold for: $45
כרוז של לוחמי חירות ישראל, "הודעה... בעניין מעפילים
Lehi proclamation, "Notification…concerning the illegal immigrants (Ha'Maapilim)

243-1197


$40
כרזה "שים לב, הכרטיס שלך עשוי לזכות ב-45000 ל"י
מפעל הפיס
Poster, "Sim Lev, HaKartis Shelcha Asui L'zkot B' 45000 IL" (Attention, Your ticket might win 45000 IL)Mifal Hapais

243-1198


$60
חמש כרזות בחירות, עבור "את": "רשום לפניך להצביע את", "אני אתה ואת בוחרים את", "הבוחר זכור- את לבחור", הכרטיס שמור לבקורת, את שמור לקלפי", מא' עד ת' בוחרים את"
Five election posters for "At": "Reshom Leifanecha Lehatzbia At", "Ani Ata V'At Bocharim At", "HaBocher Z'khor-At L'vchor", "Hakartis Shmor L'bikoret, At Shmor Lakalpi", "M'Alef Ad Taf Bocharim At"

243-1199


$40 | Sold for: $40
כרזה, תערוכת חיים ויצמן בית ציוני אמריקה, במלאת חמש שנים להבחרו לנשיא המדינה, 17.2.54
עיריית תל-אביב יפו
Poster, Chaim Weitzman exhibition, ZOA House, upon reaching the 5th year of his election as State President, 17.2.54Tel-Aviv Municipality

243-1200


$60
כרזה, "מענדעלע מויכער ספארים, 1836-1917" מוצמדת לבד,
Poster (attached to canvas) "Mendele Moykher Sfarim 1836-1917"

243-1201


$40
כרזת קולנוע: "שלושה ועוד אחת" עם אסי דיין, יונה אליאן ואורי לוי (פגמים)
Cinema poster: "Shlosha V'od Achat", with Assi Dayan, Yona Eliyan and Uri Levi (damages)

243-1202


$70 | Sold for: $70
כרזה, פתיחה חגיגית של המגבית ביום ד', כו חשון 3.11.1926
קרן היסוד בארץ ישראל סניף תל-אביב-יפו
Poster, the formal opening of the United Jewish Appeal Wednesday 28 Cheshvan, 3.11.1926Keren Hayessod

243-1203


$50 | Sold for: $50
כרזה: "ר' יצחק אלחנן ספקטור אב"ד דק"ק קאוונא, נפטר כג אדר תרנ"ו 1896"
Poster "Rav Yitzchak Elchanan Spektor Av Beit Din D'kehila K'dosha Kaunas, Died 23 Adar 5656 1896"

243-1204


$80 | Sold for: $80
כרזה של חב' מפיצי השכלה "אידען אין דער מוזיק", Juden i.d. Musik
Poster of the Society for the Promotion of Culture among the Jews of Russia "Yidden in de Musik"

243-1205


$50
עיתון רשמי, כרזה בעיצובו של ארתור שיק
Iton Rishmi, poster design by Arthur Szyk

243-1206


$100
ארבע כרזות בנושא זהירות בדרכים
המועצה הלאומית למניעת תאונות
Four posters on the subject of Road SafetyNational council for preventing accidents

243-1207


$50
כרזה, טו בשבט- חג האילנות מוצמדת לבד
קרן קיימת לישראל
Poster (attached to canvas), 15 BiShvat - Chag HaIlanotJewish National Fund

243-1208


$160
שתי כרזות אצ"ל, יום זכרון לחללי האצ"ל, כג אייר תש"י 10.5.50, 100X69.5, כג אייר תשכ"ב, 1962, 100X70
Two Irgun posters, Memorial Day for the fallen Irgun soldiers, 23 Iyar 5710 10.5.50, 100X69.5, 23 Iyar 5722 1962, 100X70

243-1209


$50 | Sold for: $75
כרזת פרסום להופעה של העלמה אסתר שכטר,מלכת פורים הנבחרת "פורים בתל אביב", 1931 "Dem Fraeulein Esther Schaechter der gewaehlten Purim Koenigin
Poster advertising the performance of Miss Esther Shaechter, the elected Purim Queen, "Purim in Tel Aviv", "Dem Fraeulein Asther Schaechter der gewaehlten Purim Koenigin", 1931

243-1210


$180
כרזה, מועצת הפועלות, עיצוב מ. וורוביציק
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י
Poster, Mo'etzet Hapo'a lot, design: VorobeichicHahistadrut Haklalit

243-1211


$60
כרזה של ה"אהל": נפוליאון בניו אורליאנס, עיצוב : בס
"HaOhel" poster, Napoleon in New Orleans, design: Joseph Bass

244-1152


$25 | Sold for: $25
אלבום תמונות ארץ הקודש, נועד לפרחים, ללא פרחים ללא כריכה
no flowers, no binding

244-1153


$50 | Sold for: $50
אוגדן עם 22 פריטי נייר, ישראל, שנות ה-40 עד שנות ה-60, כולל חוברות, כרוזים והדפסים
Israel, 1940's-1960's, incl. booklets, pamphlets and prints

244-1154


$25
אלבום מיועד לפרחים ללא הפרחים וללא כריכה Album Souvenir of Jerusalem, ed Vassilios A. Rittas, Jlm a. Haifa

244-1155


$80 | Sold for: $80
לוט של 22 תעודות-קבלות של מוסדות תורניים, ארץ ישראל
of Torah institutes, Eretz-Israel

244-1156


$25 | Sold for: $25
שתי גלויות, קרן תל חי: תמרוני התלמידים על האניה "שרה"
students maneuvers on the ship "Sara"

244-1157


$80 | Sold for: $220
שלושה פריטי נייר: א. גליון צבעוני, מחנה צופים 1953, ב. גליון כפול לא צבוע, בעלי חיים של חקלאי, כלי רכב ותחבורה, ג. רישום קטן לא חתום "קפטן מילר"
פ. רושקביץ
a. colored sheet, boyscout camp, 1953 b. uncolored double sheet, farm animals, vehicles and transport c. small unsigned drawing "Capitan Miller"F. Rushkevitz

244-1158


$25 | Sold for: $60
שתי גלויות, רושקביץ, תקופת המנדט: א. ילדים בג'יפ, ב. חיילים מול מגדל דוד (פגמים)
a. children in a jeep b. soldiers in front of David Tower (damaged)

244-1159


$100
לוט מסמכים אודות תחילת תעשיית היהלומים בארץ, שנות ה30-50 (כ-17 מסמכים, חלקם כמה עמ')

244-1160


$40 | Sold for: $40
כרזת פרסומת של תנובה לדבש דבורים טהור, 20.10.1930, עם מדבקה של צנצנת צבר מהתקופה
20.10.1930, with label of a jar from the period

244-1161


$120 | Sold for: $130
אוגדן עם 50 תעודות, מסמכים וכו' תקופת המנדט
British mandate time

244-1162


$40
כרזה של "תכנית השמריה" הסתדרות השומר הצעיר בא"י, חיפה, הר הכרמל, יד אב תש"ה 20-24 ליולי 1945
Haifa, 20-24.7.1945

244-1163


$120 | Sold for: $160
לוט בנושא קרבות מלחמת השחרור המכיל מכתבים ודוחות בכתב יד ומודפסים, סוף 1947- סוף 1948
containing letters and reports, handwritten and typed, end of 1947- end of 1948

244-1164


$50 | Sold for: $150
ארגז עם תעודות, מסמכים, חומר פילאטלי וקטלוגים
Philately and catalogues

244-1165


$300
לוט מסמכים , ימאות בארץ ישראל שנות ה20 עד שנות ה50: התנועה הימית בא"י, עליית פועלי הנמל מסלוניקי 1924-1937, ועד פועלי הנמל (ת"א), הדייג בא"י, החב' הימית אחרי מלחמת העולם השניה, ימאים יהודים בחו"ל, חבל ימי לישראל 1939-1943, אבא חושי ועובדי נמל חיפה, ערבים והסתדרות פועלי הים, שנות ה-30, בית"ר והשומר הצעיר באוניות ועוד, ס"ה 19 לוטים
Tel Aviv harbour workers committee, etc, fishing in EI, Jewish sailors abroad, Hevel Yami LeIsrael 1939-1943, Abba Hushi and workers at Haifa Harbour, Arabs and sea workers union, the 1930's, Beitar and Hashomer Hatsair on ships etc., total of 19 lots

244-1166


$50
צרטיפיקת חירום, 10 May 1930 Emergency Certificate, Government of Palestine עם חותמות רבות: פולין, גרמניה, ליטא אוסטריה איטליה
ממשלת פלשתינה א"י
stamped Poland, Germany, Lituania, Austria and ItalyPalestine Government

244-1167


$1200
לוט גדול של תעודות ומסמכים בעניין רכוש של משפחת אהוואר, נצרת, לרוב מהתקופה העותמאנית ותקופת המנדט, בעיקר בענייני נדל"נ ומסחר

249-1358


$50 | Sold for: $50
ידיעות ערב, חיפה, יום ד' יג אדר ב', 24.3.48, "מדינת היהודים הוקמה"
Yediot Erev, Haifa, Wednesday, 13 Adar b', 24.3.48, "Medinat Hayehudim Hukma"

249-1359


$75
הצופה, 30.11.1947, "האומות המאוחדות אישרו הקמת מדינה עברית ברוב של 33 נגד 13 קולות"
Hatsofe, 30.11.1947, "Haumot Hameuchadot Ishru Hakamat Medina Ivrit .. "

249-1360


$75 | Sold for: $80
מברק, עתון הערב, 15.5.48 "קמה מדינת ישראל"
Mivrak, Iton Haerev, 15.5.48 "Kama Medinat Israel"

249-1361


$75 | Sold for: $75
הבוקר, ת"א, 16.5.48, "מדינת ישראל קמה לתחיה"
Haboker, Tel-Aviv, 16.5.48 "Medinat Israel Kama L'Tchia"

249-1363


$25
The Vote, the Organ of the Woman's Freedom League, 3.3.1933, incl: Palestine (woman suffrege), זכויות נשים בא"י
The Vote, the Organ of the Woman's Freedom League, 3.3.1933, incl: Palestine (woman suffrege)

249-1364


$40
תקנות מועדון יהלם ארץ ישראלי תל-אביב, סטנסיל (בעניין מסחר ביהלומים בא"י)
Regulations of Yahalom club, Eretz-"Israel, Tel-Aviv, stencil, concerning diamond trade in Eretz-Israel

249-1365


$25
יום הקהל, ציור הסתורי מתקופת הבית השני, ירושלם, תרפ"ג 1923
ח.א. זוטא
Yom Hakhel, booklet, Jerusalem, 1923H.A. Zuta

249-1367


$25 | Sold for: $45
לוט 14 מכתבי צלב אדום, מלחמת סיני (9), ומלחמת ששת הימים (5)
Lot of 14 letters, red cross, Sinai war (9), Six Days War (5)

249-1368


$90
הצהרת אמונים, חוק שרות המדינה 1959, אלבום עם צילומי עובדי המדפיס הממשלתי חותמים על ההצהרה
Hatsharat Emunim, 1959, album with photographs of employees of the Govenmental printer signing the declaration

249-1369


$25
קלסר של "מושב הועד הפועל הציוני", ירושלים, אייר-סיון, תשכ"ב 1962
Folder of "Zionist Vaad Hapoel" meeting, Jerusalem, Iyar-Sivan, 1962

249-1370


$100 | Sold for: $100
אוגדן עם 16 תעודות, אגרות חוב ומסמכים, ארץ ישראל,תקופת המנדט עד שנות ה60
Folder with 16 certificates, documents etc, Eretz-Israel, British mandate time to the 1960's

249-1371


$25 | Sold for: $25
"ילדותנו", אלבום לתמונות כריכה עם פלק, דיוקן הרצל
"Yaldutenu", album for photographs, cover with plaque, portrait of Herzl

249-1372


$120
אוגדן גדול עם 27 תעודות מפות וכו', ארץ ישראל, סוף המאה ה-19, עד שנות ה-50 של המאה ה-20
Large folder with 27 certificates, maps etc, Eretz-Israel, late 19th century to 1950's

249-1373


$25
רשיון להוציא לאור עיתון חד פעמי ניתן לולטר פרויס, לצורך הוצאה של "פנקס לעניני הפקידים", אוגוסט, 1935, בדפוס אחדות
ממשלת פלשתינה, פקודת העתונות 1933
Licence to publish a one time newspaper, given to Walter prois, to publish "Pinkas Leinyaney Pkidim", August 1935, Achdut pressPalestine government

249-1374


$200
ספר מבקרים, בית הכנסת הגדול בת"א לשנת 1971, 19 עמ' כתובים
Visitor's book, the large synagogue of Tel-Aviv, for the year of 1971. appr. 37 written pages

249-1375


$40 | Sold for: $40
ארבעה דגלי שמחת תורה, הדפסה צבעונית, ישראל, סוף שנות ה-60 (פגמים קלים)
Four Simchat Tora flags, Israel, end of 1960's

249-1376


$200
פנקס התשלומים של בית הכנסת הגדול ת"א, רח' אלנבי, שנים תש"ו-תש"ח
The payment book of the large synagogue of Tel-Aviv, on Alenby st., for the years 1946-1948

249-1377


$120
Earthly Footsteps of the Man of Galilee, and the journeys of his appostles, damaged cover, 27.5X34
Earthly Footsteps of the Man of Galilee, and the journeys of his appostles, damaged cover, 27.5X34