249-1336


$50
כרזת קלנוע: "מובי דיק Moby Dick עם גרגורי פק
Film poster: "Moby Dick, with Gregory Peck

249-1337


$100 | Sold for: $100
כרזת קולנוע צבעונית: "ג'וני ויסמילר" טרזן ובת זוגו", הפצת גולן גלובוס, שנות ה-60
Colored film poster "Johnny Weismuller"- "Tarzan V'Bat Zugo", distribution Golan-Globus, the 1960's

249-1338


$60 | Sold for: $60
כרזה,כ' שנים לעצמאות ישראל
Poster 20 Years for Israel independence

249-1339


$120 | Sold for: $120
כרזה צבעונית: החייל העברי במלחמת העולם השניה 1939-1945, על מה נלחמו ונפלו... עיצוב בבלס, 34X24.5
Colored poster "Hachayal Va-Ivri B/Milchemet 1939-1945, "Al Ma Nilchamu Ve'Naflu", design Bables, 34X24.5

249-1340


$60 | Sold for: $260
כרזה: "החומה, דבר מפקדת ההגנה", ו' אדר ב' תש"ח
Poster "Hachoma, Dvar Mifkedet Hahagana", 6 Adar b', 1948

249-1341


$120 | Sold for: $120
כרזה של ראי-נע גן רינה "הגיהנום" של דנטה, 5.8.1929
Poster by Rei-Noa Gan Rina, Dante's Hell, 5.8.1929

249-1342


$70 | Sold for: $85
פקודת יום (כרוז) מטעם מפקד צבא הגנה לישראל בירושלים, 16.7.1948, ט בתמוז תש"ח
Pkudat Yom, pamphlet from commander of IDF in Jerusalem, 16.7.1948, 9 Tamuz 1948

249-1343


$120 | Sold for: $120
כרזה צבעונית ביידיש: "קויף דעם שקל!" של ההסתדרות הציונית, תש"ח, עיצוב: דויטש, ת"א
Colored posterin Yiddish: "Koif Dem Shekel!", by Zionist Organization, 1948, design: Deutch, Tel-Aviv

249-1344


$90 | Sold for: $90
כרזה צבעונית: "ידיעות אחרונות" עיתון הערב של ארץ ישראל, עיצוב א.א. שנות ה-40 (קרעים), 50X35
Colored poster "Yediot Achronot", Eretz-Israel evening newspaper, design A.A., the 1940's (tears), 50X35

249-1345


$150
כרזה צבעונית: "תערוכת הים", מרץ-אפריל תשכ"ד 1964 The Sea Exhibition 1964
Colored poster: "The Sea Exhibition", March-April, 1964