268-247


$25
חמישה צילומים-הדפסים, מראות ארץ הקודש תחילת המאה ה20: ירושלים, הר הזיתים, שער יפו, קברי המלכים ומגדל דוד, ומראה טבריה והכנרת, 15X9
Five photographs-prints, sceneries of the Holy Land, early 20th C.: Jerusalem, Mt. of Olives, Jaffa Gate, Tombs of the Kings, Tower of David, and a view of Tiberias and the Sea of Galilee, 15x9

268-248


$50 | Sold for: $65
עשרים צילומים נדירים, ירושלים, שנת 1947-1948, ילדים בעיר העתיקה, תושבי העיר ומבנים בירושלים
Twenty rare photographs, Jerusalem, 1947-1948, children in the old city, residents of the city and buildings in Jerusalem

268-249


$25 | Sold for: $25
תשעה צילומים, תהלוכת יום הולדתו של המלך, ירושלים, שנות ה20
Nine photographs, King George's birthday, Jerusalem, 1920's

268-250


$60 | Sold for: $70
27 צילומי ירושלים14.5.48 המוסדות הלאומיים, ורחובות יפו, המלך ג'ורג' ועוד
27 photographs of Jerusalem, 14.5.48 the national instutions, Jaffa st., etc