268-173


$25
צלחת קרמיקה עם ציור יד חתום, קוטר 30 ס"מ
בשרי
Ceramic plate with hand painted image, signed, 30 cm in diameterBashri

268-174


$120
פיגורת קרמיקה, עירום אישה חתום
נחמה וולרשטיינר
Ceramic figure, female nude, signedWalersteiner Nechama

268-175


$40
כד קרמיקה תוצ כפר זמיר ישראל, שנות ה60, גובה 18.3 ס"מ, קוטר 13 ס"מ
Ceramic jar, Kfar Zamir, Israel, 1960's, height 18.3 cm, 13 cm in diameter

268-176


$120
עבודת קרמיקה, חתום, גובה 18 ס"מ
שולמית באומן
Pottery work, signed, height 18 cmBaumen Shulamit

268-177


$80
קופת צדקה מקרמיקה, ישראל שנות ה60, גובה 16, קוטר 10 ס"מ
Ceramic alms box, Israel, 1960's, height 16 cm, 10 cm in diameter