256-2202


$25
לוח ארץ ישראל לשנת התרס"ז נערך ע"י אברהם משה לונץ, שנה שתים עשרה, ירושלם 1906-1907 (חסרה כריכה אחורית)
Luach Eretz-Israel for 5667 1907, by Abraham Moshe Lunz, year 12, Jerusalem 1906-1907 (back cover missing)

256-2203


$40
ספר פינסקר, ספר זכרון למלאת מאה שנה להולדת דר' יהודה ליב פינסקר, 1821-1921, ערוך בידי יוסף קלוזנר, ירושלים, תרפ"א 1921, 128 עמ' לא כרוך
Sefer Pinsker, Sefer Zikaron Lmlot Mea Shana L'Huledet Dr Yehuda Leib Pinsker 1821-1921, ed by Yossef Kloisner, Jerusalem, 5681 1921

256-2204


$25
הענק וגנו, צייר פרלי פלציג הוצ' יזרעאל, ת"א, 1945
אוסקר וילד
The selfish giant, Hebrew translation, illustrated by Perli Pelzig, Izra-el publ. Tel-Aviv 1945Oscar Wilde

256-2205


$40 | Sold for: $40
אוגדן עזרי אימון, צה"ל מלחמת העצמאות, מתפורר
Training aid binder, IDF, Independence War, falling apart

256-2206


$25
לוח (שלמה מוסאיוב) לקביעות השנים יד קביעות לפשוטות עד סוף אלף השישית, ירושלם, תרנ"ד 1894
Luach (Shlomo Musaiev) Lekviat Hashanim, Jerusalem 5654 1894

256-2207


$40 | Sold for: $70
מאורעות א"י, טלגרמות וידיעות בציורים, נחום גוטמן, תרפ"ט 1929
Meoraot Eretz-Israel, Telegramot VeYediot Betziurim, Nachum Gutman, 1929

256-2208


$30 | Sold for: $30
בניינים דתיים של המוסלמים במדינת ישראל מבחר מאת ל.א. מאייר, י. פינקרפלד, ח.ז. הירשברג, י.ל. הכהן מימון, הוציא לאור בשביל הועדה לשמירת בנינים מוסלמים דתיים במשרד הדתות, המדפיס הממשלתי, ירושלים, תש"י 1950, דפים מצהיבים, עטיפת נייר פגומה, כתמ
Some Principal Muslim Religious buildings in Israel, by L.A. Mayer, J. Pinkerfeld, W. Hirschberg, J.L. Maimon, pul. For the Committee for the preservation of Muslim Religious buildings Ministry of Rel. Affairs, Jlm. 1950

256-2209


$70
ירושלים, מאסף ספרותי לחקירת ארה"ק, כרכים יא -יב, ירושלים, תרע"ז 1916, 416 עמ'
אברהם משה לונץ
Jerusalem, jahrbuch zu Foerderung eine wissenschafftlich genauen konntnis des jetzigen und des alter Palaestina, Jerusalem 1916, 416 pp hebraeischA.M. Lunz

256-2210


$30
ספר תל אביב כרך ראשון (ויחיד) ללא המפות, שדרה פגומה
דרויאנוב
Sefer Tel Aviv, first (and only) volume, without the maps, damaged spineDroianov

256-2211


$500
אדולף אייכמן, הוצ' משטרת ישראל המטה הארצי לשכה 06 חמישה כרכים, מוצג 1-3564, (3564 דפים מצולמים) לרוב גרמנית (חומר החקירה ששימש במשפט)
Adolf Eichman, Israel Police, national headquarters 06 -five volumes, exhibit 1-3564 (3564 photocopied pages) mostly in German (the interrogation material used in the trial)

256-2212


$40
ספר זכרון, ר' יוסף אליהו שלוש ז"ל למלאת שנה לפטירתו, בעריכת אלמאליח וי.א. עבאדי, ירושלים, תרצ"ה 1935
Sefer Zikaron, R' Yosef Eliahu Shlush, l'Mlot Shana Lptirato, ed by Elmaliach and I.Abadi, Jlm. 1935