256-2156


$60
15 גלויות, הוצ' האחים אליהו יפו ת"א, שנות ה30: ירושלים (8), חיפה (3), בית לחם(2), נצרת, פתח תקוה
15 postcards, by the Eliyahu Bros., Tel Aviv-Jaffa, 1930's, Jerusalem (8), Bethlehem (2), Nazareth, Petakh Tikva

256-2157


$75 | Sold for: $75
לוט 12 גלויות, הוצ ב. בר לוי, ת"א, ארץ ישראל, מראות תל אביב, שנות ה30
Lot of 12 postcards showing Tel Aviv, publ. by B. Barlevi, Tel Aviv, Eretz Israel, 1930's

256-2159


$25 | Sold for: $25
תשעה צילומי פל-פוט, מראות תל-אביב שנות ה40
Nine photographs by Palphot, showing Tel Aviv, 1940's

256-2160


$90
אלבום צילומים של משפחה ישראלית כולל טיולים בארץ בשנים 1946-1947, שירות בצה"ל, הקמת גדוד 33 (אלכסנדרוני), ישראל שנות ה50 תחילת שנות ה60
Photo album of an Israeli family, including trips around the country during 1946-47, service in the IDF, the formation of the 33rd battalion (Alexandroni), Israel 1950's to early 1960's

256-2161


$30
צילום, מראה בית לחם, תחילת המאה ה20, 23X29 ס"מ
Photograph, view of Bethlehem, early 1920's, 23X29 cm

256-2162


$100 | Sold for: $110
122 צילומים מטיול בארץ ישראל 1929
122 photographs from a trip to the land of Israel 1929

256-2163


$30 | Sold for: $30
שלושה צילומים, טיול עם רכב שנות ה20
Three photographs, with a car, the 1920's

256-2164


$140
12 הדפסים, רפרודוקציות של צילומים, מראות ירושלים, שנות ה20
בן דוב, בצלאל ירושלים
12 Prints- reproductions of photographs, views of Jerusalem, the 1920'sBen Dov, Bezalel

256-2165


$60 | Sold for: $60
צילום, "שלושה בדוים בתלבושת מסורתית" (למעשה תיירים אוסטרים מחופשים), ירושלים תחילת המאה ה20,
Khalil Raad
Photograph, "three Bedouins in traditional dress" (actually Austrian tourists in disguise), Jerusalem, early 20th C.Khalil Raad