264-272


$25
לוט חותמות, תמונות לילדים
Lot of stamps, children's pictures

264-273


$450
משחק מרוץ סוסים מכני צרפת, סביבות 1900, כולל 8 סוסים (אחד שבור), מצב עבודה
Mechanical horse races game, France c. 1900, with 8 horses (one broken), in working order

264-274


$70
סט לבנים צעצוע לבניה תוצ Richter Ancker-Wien, סוף המאה ה19, שלם, כולל קטלוג דוגמאות, 28X20
Set of toy bricks, by Richter Ancker-Wien, late 19th century, complete, including catalogue, 28X20