251-2420


$50
אופל אובלי 2.4 ct 11.1X8 מ"מ
Oval opal, 2.4 ct., 11.1X8 mm

251-2421


$200
לוט 25 אופלים, דובלה ס"ה 48 ct
Lot of 25 opal doublets, total of 48 ct

251-2422


$50
אופל מלוטש, כ-12 ct
Cut opal, 12 ct.

251-2423


$200
לוט אופלים, ליטוש צורת: כוכבים (16), לבבות (6), קבושון (5), כ-12 ct
Lot of cut opals, in the shapes of: stars (16), hearts (6), cabochon (5), 12 ct.

251-2424


$50
ספיר כחול, ליטוש בגט כ-1 ct, ו-4 אבנים נוספות
Baguette cut blue sapphire, 1 ct., and 4 more stones

251-2425


$200
לוט כ-18 ct ספירים כחולים מלוטשים
Lot of 18 ct. cut blue sapphires

251-2426


$60
לוט ספירים כחולים לא מלוטשים גלם, 9 אבנים, ס"ה 22.8 ct
Lot of raw uncut blue sapphires, 9 stones, 22.8 ct.

251-2427


$300 | Sold for: $300
לוט גדול של פנינים מתורבתות איכויות שונות, גדלים שונים, ס"ה כ-300 גרם
Large lot of cultivated pearls, various qualities, various sizes, 300 gm

251-2428


$80
לוט רודולייט מלוטש, כ-5 ct
Lot of cut rhodolite, 5 ct.

251-2429


$300 | Sold for: $350
לוט כ-3 ct יהלומים קטנים מפירוק תכשיטים
Lot of small 3 ct. diamonds, from disassembled jewelry

251-2430


$100
לוט של 7 אופלים מפירוק תכשיטים צורות: 7 אובלים, 1 מלבן (סדוקים) 3 דובלה, ס"ה כ-20 ct
Lot of 7 opals from disassembled jewelry, in the shapes of: 7 ovals, 1 rectangular (cracked), doublet, total of 20 ct.

251-2431


$350
גלם של ספירים כחולים כל אבן 20-30 ct, ס"ה 77 ct
Lot of raw blue sapphires, each 20-30 ct, total 77 ct

251-2432


$100
לוט אופל גלם, לא מלוטש או פגום ס"ה כ-36 ct
Lot of raw opal, neither cut nor damaged, 36 ct.

251-2433


$500
לוט רובינים מפירוק תכשיטים כ-10ct
Lot of rubies, from disassembled jewelry, 10 ct.

251-2434


$150
לוט של 15 אבני חן בליטוש קבושון, כ-28 ct
Lot of 15 cabochon cut gemstones, 28 ct.

251-2435


$800
גלם של ספירים כחולים כל אבן 5-8 ct, ס"ה 300 ct
Lot of raw blue sapphires, each 5-8 ct, total 300 ct

251-2436


$160
לוט 27 אופלים: מרכיזות, אובלים ועגולים, ס"ה כ-17 ct
Lot of 27 opals, marquises, ovals and round, total of 17 ct.

251-2437


$800
גלם של ספירים כחולים כל אבן 5-8 ct, ס"ה 316 ct
Lot of raw blue sapphires, each 5-8 ct, total 316 ct

251-2438


$170
גלם ספיר כחול, 28.8 ct
Raw blue sapphire, 28.8 ct.

251-2439


$850
גלם של ספירים כחולים כל אבן 10-15 ct, ס"ה 223 ct
Lot of raw blue sapphires, each 10-15 ct, total 223 ct

251-2440


$200
גלם של ספירים כחולים כל אבן 2-5 ct, ס"ה 112 ct
Lot of raw blue sapphires, each 2-5 ct, total 112 ct

251-2441


$1100
גלם של ספירים כחולים כל אבן 8-10 ct, ס"ה 350 ct
Lot of raw blue sapphires, each 8-10 ct, total 350 ct

251-2442


$200
אופל אובלי, 12 ct 5.5X21X15.1 מ"מ
Oval opal, 12 ct., 5.5X21X15.1 mm