225-3333


$25
עבודת גילוף עץ הודית, האל גאניש
Indian wood carving, Ganesh

225-3334


$25
שלוש אפטבות הודיות, אחת גדולה ושתים מיניאטוריות
Three Indian Aftabas, one big, two miniature

225-3335


$90
עבודת גילוף רוזווד הודית פילים, צבאים ובעלי חיים בג'ונגל
Indian rosewood carving, elephants, deer and jungle animals

225-3336


$40 | Sold for: $120
שטיחון קישוט מלבני, הודו חוטי זהב עם ריקמה ואבני חן
Small rectangular ornamental rug, India, gold threads with embroidery and gemstones

225-3337


$60
פיגורת עץ רוזווד מגולף, אלה הודית
Carved rosewood figurine, Indian female deity

225-3338


$25
ציור הודי, מיניאטורה על משי קרישנה ואישה
Indian painting, miniature on silk, Krishna and a woman

225-3339


$60
פיגורת עץ הודית, רוזווד האל גניש
Indian rosewood figurine, Ganesha

225-3340


$40
ציור הודי עתיק על בד, תהלוכה מלכותית
Antique Indian painting on cloth, royal procession

225-3341


$25 | Sold for: $25
פיגורת עץ הודית, פיל על כדור
Indian wood figurine, elephant on a sphere

225-3342


$40 | Sold for: $120
שטיחון קישוט אליפטי, הודו חוטי זהב עם ריקמה ואבני חן
Small elliptic ornamental rug, India, gold threads with embroidery and gemstones

225-3343


$40 | Sold for: $50
פיגורת עץ הודית, לקשמי מחללת
Indian wooden figurine, Lakshmi playing the flute

225-3344


$25 | Sold for: $35
שלוש עבודות גילוף עצם הודיות
Three Indian bone carvings

225-3345


$25 | Sold for: $65
מעמד לפסל סגנון הודי עבודת יציקה
Cast Indian style sculpture stand

225-3346


$25
עבודת גילוף עץ הודית, האל גאניש
Indian wood carving, Ganesh

225-3347


$40 | Sold for: $40
עבודת גילוף עץ רוזווד עדר פילים (הודו)
Rosewood carving, elephant herd (India)

225-3348


$25
עבודת גילוף עץ הודית, האל גאניש
Indian wood carving, Ganesh

225-3349


$40
ציור הודי עתיק על בד, תהלוכה מלכותית,
Antique Indian painting on cloth, royal procession

225-3350


$25
עבודת גילוף עץ הודית, האל גאניש
Indian wood carving, Ganesh

226-2415


$140 | Sold for: $150
מסכת עץ, פני קרישנה, הודו
Wooden mask, face of Krishna, India

226-2416


$325
מנורת מקדש הודית לנרות שמן עם פיגורות ציפורים
Indian temple oil lamp, with bird figurines

226-2417


$180 | Sold for: $180
זוג תבליטים צבעוניים מעץ מגולף: קרישנה, וקאלי
Pair of carved wooden colored reliefs, Krishna and Kali

226-2418


$450
ראש בודהא, סטוקו, הודו, מאות 12-13 לספירה
Stucco Buddha head, India, 12th-13th century CE

226-2419


$300 | Sold for: $300
פיגורת עץ, עבודת גילוף הודית אלה
Indian carved wooden figurine, goddess

226-2420


$180
אוכף גמל עתיק, עם עבודת אינליי, פליז ע"ג עץ
Antique camel’s saddle, with inlayed work , brass on wood

227-508


$25 | Sold for: $65
קערית פליז עם אמייל, הודו
Small brass bowl with enamel, India

227-509


$100 | Sold for: $100
כוס ברונזה הודית עתיקה
Antique Indian bronze cup

227-510


$40 | Sold for: $45
קנקן ברונזה, מוטיבים הודים של בעלי חיים, וכו'
Bronze jar, Indian motifs of animals etc.

227-511


$100
קופסת עץ הודית עם אינליי כסף, עבודה עדינה ומיוחדת
Indian wooden box, silver inlay, delicate

227-512


$50
פיגורת עץ מגולפת, זוג פילים הודים
Carved wooden figurine, pair of Indian elephants

227-513


$150
כוס ברונזה הודית עם עבודת ריקוע מיוחדת
Hammered Indian bronze cup

227-514


$90
פיגורת עץ מגולפת, פיל הודי
Carved wooden figurine, Indian elephant

228-2534


$30 | Sold for: $50
צלוחית מלבנית מצופה כסף, עם עבודת חריטה הודית
Silver plated rectangular saucer, with Indian engraving work

228-2535


$50
פיגורת פיל מעץ רוזווד מגולף הודו
Carved rosewood elephant figurine, India

228-2536


$50 | Sold for: $50
פיגורת בודהא מברונזה, הודו
Bronze Buddha figurine, India

228-2537


$120
זוג ציורי שמן על לוחות עץ, הודו 1750-1800, מראה זוג אוהבים רוקדים, בסגנון מסורת המוגול
Antique original Pair of oil paintings on wooden panels, India,1750-1800, showing a pair of lovers dancing. This pair of paintings bears the spirit and high artistic quality of the Persian Qajar Epoch

230-2500


$70 | Sold for: $85
קנקן פליז, עבודת ריקוע קשמירית הודו, המאה ה19, גובה 32 ס"מ
Brass pitcher, Kashmiri hammered work, India, 19th c, height 32 cm

230-2501


$80
ענק, עבודת יד הודית
Indian hand crafted necklace

230-2502


$75
מגש פליז רקוע, הודו, עם סצינות חצר מלכות
Hammered brass tray, India, with court scenes

233-2372


$25 | Sold for: $50
זוג מחזיקי ספרים , עץ רוזווד הודו, צורת פילים
Pair of rosewood bookends, India, elephant shaped

233-2373


$50 | Sold for: $65
פיגורת ברונזה הודית, האלה קאלי
Indian bronze figurine of Kali

233-2374


$35 | Sold for: $35
מנורת שמן צורת פיל, הודו
Elephant shaped oil lamp, India

233-2375


$60
שלושה ציורי מיניאטורות הודיות סגנון מוגול, סצינות חצר
Three Indian miniature paintings, Mogul style, court scenes

233-2376


$40 | Sold for: $40
פיגורת ברונזה, "הנומן" הודו, המאה ה19
Bronze figurine of Hanuman, India, 19th c.

233-2377


$120
קופסת כסף, עבודת ריקוע הודית עם תבליט גמל על המכסה
Silver box, Indian hammered silver work with camel embossment on the lid

233-2378


$40
מנורת שמן לתליה צורת ציפור הודו
Bird shaped oil lamp for hanging up, India

233-2379


$180
פיגורת ברונזה, קרישנה, הודו
Bronze figurine of Krishna, India

235-2400


$25
פיגורת ברונזה הודית קטנה האל הנומאן (אל הקוף)
Small Indian bronze figurine of the god Hanuman

235-2401


$60
ענק, עבודת יד הודית
Indian hand crafted necklace

235-2402


$40 | Sold for: $65
סיר פליז רקוע, הודו, עם תבליט חיות יער וצייד
Hammered brass pot, India, embossed with an image of woodland animals and a hunter

235-2403


$100
פיגורה -תבליט ברונזה, האלה קאלי הודו
Bronze relief figurine, the goddess Kali, India

235-2404


$40
עבודת חריטה על עץ, הודו, אלים נלחמים
Engraving work on wood, India, battling gods

235-2405


$120
פיגורת ברונזה של האל וישנו, הודו
Iron figurine of the god Vishnu, India

235-2406


$50 | Sold for: $55
פיגורת ברונזה הודית, האלה קאלי
Indian brass figurine of the goddess Kali

235-2407


$160
מנורת שמן הודית גדולה, עתיקה ברונזה, עם תא וכף לשמן
Large Indian oil lamp, bronze, with a compartment and an oil pan

236-2495


$40
שתי פיגורת עץ מגולף, הודו: אריה מתוסכל, ופיל עצבני
Two carved wooden figurines, India, a frustrated lion and an annoyed elephant

236-2496


$50
מנורת שמן הודית, עשויה פליז עם שמונה בזיכים
Indian brass oil lamp, with eight cornets

236-2497


$50
שידת תכשיטים הודית
Indian jewelry chest

236-2498


$50 | Sold for: $50
קופסת כסף עם עבודת ריקוע הודית
Silver box with Indian embossment work

2376


$40
פיגורת ברונזה, אלה הודית גובה 13 ס"מ
Bronze figure, Indian goddess, height 31 cm

2377


$120
פיגורת ברונזה עתיקה, אלה הודית שוכבת, פגם, יד שבורה, אורך 20 ס"מ, גובה 9 ס"מ
Antique bronze figure, recumbent Indian goddess, damage, broken hand, length 20 cm, height 9 cm

2378


$40
מנורת שמן, צורת מנורה עתיקה אזור הודו-פרס
Antique style oil lamp, India-Persia region

2379


$120
קופסת תכשיטים, עבודת גילוף הודית, עם אינליי עצם
Indian carved jewelry box, inlaid with bone

2380


$60 | Sold for: $60
מנורת שמן הודית, שבעה קנים עשויה ברונזה
Indian bronze oil lamp, seven arms

2381


$150
פיגורת אלה הודית ברונזה
Bronze Indian goddess figure

2382


$75
פיגורת ברונזה הודית, האלה קאלי, גובה 245 מ"מ
Indian bronze figure, goddess Kali, height 245 mm

2383


$200
פיגורת אלה הודית, ברונזה גובה 44 ס"מ
Bronze Indian goddess figure, height 44 cm

2384


$90
פיגורת אלבסטר הודית, פרה (תיקון קטן), 23X19
Indian alabaster figure of a cow (minor repair), 23x19

2386


$60 | Sold for: $120
צמיד כסף אזור הודו-אפגנסיטן 267 גרם
Silver bracelet, India-Afghanistan region, 267 gm

2387


$150
אבזם חגורה, כסף עם פיליגרן משובץ קורניאולים ותליונים צורת דגים, אזור הודו אפגניסטן, 148 גרם
Silver and filigree belt buckle, set with carnelians and fish shaped pendants, India-Afghanistan region, 148 gm

240-2449


$80
מיניאטורה מצוירת ביד, סגנון מוגול הודו, שנות ה40, עם ציור סצינת חצר מלכות
Hand painted miniature, Mughal style, India, 1940's, depicting a royal court scene

240-2450


$120
וסט רקום, הודו, עבודת קנצ'ולי, אזור קאטש (על גבול פקיסטן)
Embroidered vest, India, Kanchili work, Katch district (on the pakistani border)

240-2451


$90
קופסת תכשיטים, הודו, על המכסה עבודת אבן, פני אישה
Jewelry box, India, with stone work on the lid, woman's face

240-2452


$120
עבודת רקמה הודית, "תוראן" (קרניז לדלת), אזור קאטש (על גבול פקיסטן)
Indian embroidery work, Toran, Katch district (on the pakistani border)

240-2453


$90
לוט של 18 כרטיסים הודים מצויירים ביד, תמונות מהקאמה סוטרה
Lot of 18 hand drawn Indian cards, images from the Kama Sutra

240-2454


$260
עבודת רקמה הודית, עשויה חרוזים עם דמויות טווסים ובעלי חיים אחרים, עבודת יד שבטית עם ברוקט, אזור קאטש (על גבול פקיסטן), ממוסגרת
Indian embroidery work, made of beads, with figures of peacocks and other animals, tribal craft with brokate, Katch area (on the border of Pakistan), framed

240-2455


$100
זוג מסכות קישוט הודיות, גילוף עץ מוזהב
Pair of Indian ornamental masks, gilt carved wood with

240-2456


$350
פיגורת עץ עם אינליי עצם, פיל הודו, עבודת יד אומן, אורך 26 ס"מ, גובה 24 ס"מ
Wooden figure inlayed with bone, India, artisan work, length 26 cm, height 24 cm

240-2457


$100
מיניאטורה מצוירת ביד, סגנון מוגול הודו, שנות ה40, עם ציור סצינת צייד
Hand painted miniature, Mughal style, India, 1940's, depicting a hunting scene

241-2543


$160
מגש פליז עבודת ריקוע וניסור מראה פילים, אריות, באפלו ועוד, קוטר 60.5 ס"מ
Brass tray, hammer and piercing work, depicting elephants, lions, buffalo and more, diamter 60.5 cm

241-2544


$25 | Sold for: $25
פיגורת ברונזה, דמות Shiva Nataraja האל ההינדי
Bronze figure, the Hindu god Shiva Nataraja

241-2545


$50 | Sold for: $50
פיגורת ברונזה, דמות Shiva Nataraja האל ההינדי
Bronze figure, the Hindu god Shiva Nataraja

241-2546


$25 | Sold for: $45
פיגורת ברונזה, Garuda אל הציפור בגלגול של Shiva
Bronze figure, the mythical bird Garuda in Shiva's reincarnation

241-2547


$120
פיגורת ברונזה, האל שיוה (פגם, יד חסרה)
Bronze figure of Shiva, (damage, missing hand)

241-2548


$40 | Sold for: $40
תבליט אבן עתיקה, הודו גובה 12 ס"מ, רוחב 10 ס"מ
Ancient stone relief, India, height 12 cm, width 10 cm

241-2549


$150
דגם עגלה , הודו
Wagon model, India

241-2550


$40
מדף קישוט קטן, עץ מגולף הודו
Small decorative shelf, carved wood, India

244-2313


$25 | Sold for: $25
פיגורת תליה, ראש פיל, הודו גובה 17 רוחב 11 ס"מ
height 17, width 11 cm

244-2314


$90
זוג אגרטלי כסף הודיים, עם עבודת ריקוע, חיות ג'ונגל ביער

244-2315


$70
לוט של 18 כרטיסים הודים מצויירים ביד, תמונות מהקאמה סוטרה

244-2316


$90 | Sold for: $95
וסט רקום, הודו, עבודת קנצ'ולי, אזור קאטש (על גבול פקיסטן)

244-2317


$70
שלוש חותמות בד קשמיריות להדפסת דוגמאות רקמה

244-2318


$90
עבודת רקמה הודית, "תוראן" (קרניז לדלת), אזור קאטש (על גבול פקיסטן)

244-2319


$85
מנורת שמן הודית, שבעה קנים, ברונזה עם שרשרת לתליה

244-2320


$260
עבודת רקמה הודית, עשויה חרוזים עם דמויות טווסים ובעלי חיים אחרים, עבודת יד שבטית עם ברוקט, אזור קאטש (על גבול פקיסטן), ממוסגרת

248-2385


$50
מיניאטורה מגולפת על דיסקית סצינת חצר סינית
Miniature carved onto a small disc, Chinese court scene

252-2303


$2000
כלי קיבול, כסף רקוע עם הזהבה צורת סיטר הודי
Sitar shaped receptacle, hammered silver with gilding

258-568


$150 | Sold for: $150
אריג קאשמיר עתיק, המאה ה19
Antique Kashmir fabric, 19th C.

268-400


$25
אצעדה מפליז שהוסבה למאפרה קוטר 12 ס"מ
Brass bracelet made into ashtray, diameter 12 cm

268-401


$25
מנורת שמן הודית עתיקה ברונזה, חמישה קנים, רוחב 13 ס"מ, גובה 13.5 ס"מ
Antique indian five arm oil lamp, bronze, width 13 cm, height 13.5 cm

268-402


$25
בד כותנה עבה, הודו, תוצ Katare Text. צהוב וכתום על רקע ירוק, 130X200 ס"מ
Thick cotton cloth, India, by Katare Text, yellow and orange on green background, 130X200 cm

268-403


$30 | Sold for: $35
שוט גמלים הודי, עם עבודת אינליי
Indian camel whip, with inlay

268-405


$30 | Sold for: $35
בד כותנה עבה, הודו תוצ Itefaq Tex., כחול וצהוב, 340X480
Thick cotton cloth, India, by Itefaq Tex, blue and yellow, 340X480

268-406


$25 | Sold for: $25
פעמון ברונזה קטן, הודו גובה 6.5 ס"מ
Small bronze bell, India, height 6.5 cm

268-407


$50
מיניאטורה הודית מצוירת ביד סגנון מוגול, סצינת חצר מלכות, 13X22.4 ס"מ
Hand painted Indian miniature, Mughal style, royal court scene, 13x22.4 cm

268-408


$25
בד כותנה עבה, הודו, תוצ Katare Text. צהוב וכתום על רקע ירוק, 130X200 ס"מ
Thick cotton cloth, India, by Katare Text, yellow and orange on green background, 130X200 cm