246-2244


$80
ליטוגרפיה צבועה ביד, פורטרטים של טיפוסים טורקים ויוונים באזור הבלקן Portraits Types Turcs et Grecs de la Roumelie, Pierre Bertrand publ. Paris, c. 1850,
Julles Laurens
Hand colored lithograph, Portraits Types Turcs et Grecs de la Roumelie, Pierre Bertrand publ. Paris, c. 1850Julles Laurens

246-2245


$240
תחריט צבוע ביד, מפת דמשק Damascus, Vrbs nobilissima ad Libanum montem totius, Cologne, 1588, 31X44
Georg Braun-Franz Hogenberg
Hand colored engraving, Damascus, Vrbs nobilissima ad Libanum montem totius, Cologne, 1588, 31X44Georg Braun-Franz Hogenberg

246-2246


$260
Arabia of the Wahhabis, London, 1928 32X35.5
H. S + J. B Philby
Arabia of the Wahhabis, London, 1928, 32X35.5H. S + J. B Philby

246-2248


$50
שתי קופסאות פליז עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק
Two brass boxes inlaid with silver and copper, damascene work

246-2249


$180
אגרטל ברונזה עבודת דמשק עם אינליי כסף ונחושת, מוטיבים איסלמיים, גובה 16 ס"מ
Bronze vase, damascene work inlaid with silver and copper, Islamic motifs, height 16 cm

246-2250


$60
קערית פליז עם אינליי כסף ונחושת עבודת דמשק עם מוטיביים איסלמיים
Small brass bowl with silver and copper inlay, damascene work with with Islamic motifs

246-2251


$180
מגש ברונזה עם אינליי כסף ונחושת אורנמנטים איסלמיים וכתב ערבי, עבודת דמשק, קוטר 34 ס"מ
Bronze tray, inlaid with silver and copper, Islamic ornaments and Arabic writing, damascene work,
diameter 34 cm

246-2252


$60 | Sold for: $65
קופסת תכשיטים עם מנגנון סגירה סודי, עץ עם אינליי צדף, עצם וסוגי עץ שונים
Jewelry box with secret locking mechanism, wood inlaid with mother of pearl, bone and various kinds of wood

246-2253


$190
קנקן ברונזה עם אינליי כסף ונחושת אורנמנטים איסלמיים, עבודת דמשק
Bronze pitcher with silver and copper inlay, Islamic ornaments, Damascene craft

246-2254


$120
מגש פליז עם אינליי כסף ונחושת מוטיבים איסלמיים וכיתוב ערבי, קוטר 40 ס"מ
Brass tray, inlaid with silver and copper, Islamic motifs and an Arabic inscription, diameter 40 cm

246-2255


$750 | Sold for: $750
קופסה, עבודת מתכת איסלמית עם אינליי זהב וכיתוב ערבי
Box, Islamic metal work, inlaid with gold, Arabic inscription

246-2257


$25
כלי כחיל עשוי פליז, עם כיתוב ערבי
Brass eye makeup vessel, with Arabic inscription

246-2258


$65 | Sold for: $65
סרוויס מוקה ערבי, שנות ה50 כולל: פינג'ן, מגש וששה מחזיקי כוסות
Arab mocha service, 1950's, comprises: Finjan, tray and six cup holders

246-2259


$25 | Sold for: $25
פינג'אן קטן עשוי פליז עם עבודת ריקוע
Small hammered brass Finjan

246-2260


$80
אריח קרמיקה טורקי עתיק עבודה עותמאנית, סוף המאה ה19
Antique Turkish ceramic tile, Ottoman work, late 19th c.

246-2261


$30 | Sold for: $30
חמסה גדולה לתליה, חתוכה ממגש פליז, 36X25
Large hanging Chamsa, cut from a brass tray, 36X25

246-2262


$90 | Sold for: $90
פמוט ברונזה עותמאני, המאה ה18-19, פגמים
Ottoman bronze candlestick, 18-19th century, damaged

246-2263


$35 | Sold for: $45
צמיד כסף תימני, 34 גרם
Yemeni silver bracelet, 34 gm

246-2264


$120
מגש ברונזה עם אינליי כסף ונחושת עבודת דמשק, כיתוב ערבי ואורנמנטים איסלמיים, קוט ר 36 ס"מ
Bronze tray with silver and copper inlay, Damascene craft, with Islamic ornaments and Arabic writing, diameter 36 cm

246-2265


$40
תליון קמע איסלמי חרוט ע"ג אגאט אובלי
Islami pendant charm, etched on oval agate

246-2266


$120
צלחת קרמיקה איסלמית, המאה ה12-13, תקופה ממלוכית, פגום ומתוקן, קוטר 24.7 ס"מ
Islamic ceramic plate, 12-13th cemtury, damaged and repaired, diameter 24.7 cm

246-2267


$40
עבודת רקמה ערבית-כפרית צווארון של שמלה, אורך 43, קוטר פנימי 14.5 ס"מ
Rural Arab needlepoint work, dress collar, length 43, inside diameter 14.5 cm

246-2268


$120 | Sold for: $120
אגרטל קרמיקה, טורקיה, המאה ה19 עם ציורי פרחים (פגמים), גובה 19 ס"מ
Ceramic vase, Turkey, 19th C., with floral drawings (damages), height 19 cm

246-2269


$40
קערת נחושת עם עבודת ריקוע איסלמית, גובה 9.5, קוטר 19.5 ס"מ
Hammered Islamic copper bowl, height 9.5, diameter 19.5 cm

246-2270


$150 | Sold for: $160
מדליה של האימפריה העותמאנית כסף עם אמייל ושיבוץ דיאמנטים
Medal of the Ottoman Empire, silver with enamel set with brilliants

246-2271


$40 | Sold for: $40
ענק כסף ואמייל, עם שתי חמסות צפון אפריקה
Silver and enamel necklace, with two Chamsas, North Africa

246-2272


$180 | Sold for: $180
כד-אגרטל מזכוכית קריסטל מלוטשת בקבוק לנרגילה
Cut crystal vase-jug, vial for a Nargilah

246-2273


$40 | Sold for: $40
ענק עשוי כסף פיליגרן, עם תליוני מגן דוד בתוך סהר , 38 גרם
Silver filigree necklace, with Magen David pendants inside a crescent, 38 gm

246-2274


$280 | Sold for: $300
ששה צמידי כסף בדואים, ס"ה 474 גרם
Six Bedouin silver bracelets, 747 gm

246-2275


$50 | Sold for: $50
קנקן להכנת קפה, נחושת רקועה
Hammered copper coffee pot

246-2276


$350
ענק כסף תימני עם עבודת פיליגרן כ-372 גרם
Yemeni silver necklace, with filigree work, 372 gm

246-2277


$50
תליון קמע איסלמי חרוט ע"ג אגאט אובלי
Islami pendant charm, etched on oval agate

246-2278


$350
ענק כסף תימני כ-358 גרם
Yemeni silver necklace, 358 gm

246-2279


$50
מגש הגשה של מסעדה מזרחית פליז, קוטר כ-44.5 ס"מ
Brass serving tray of an oriental restaurant, diameter appr 44.5 cm

246-2280


$425
ענק כסף תימני, פיליגרן עם שיבוץ קורלים, כ-504 גרם
Yemeni silver necklace, filigree set with corals, 504 gm

246-2281


$60
תליון קמע איסלמי חרוט ע"ג אגאט אובלי
Islami pendant charm, etched on oval agate