1418


$200
כתב יד, ערבית, כרוד כספר
Manuscript, Arabic, bound as a book

1419


$450
Coranus Arabice reconsionis Fluegelianae.. Curavit Gustuvus M. Redslob, Lipsiae ed Tauch mitii 1855 (new binding)
Coranus Arabice reconsionis, Fluegelianae.. Curavit Gustuvus M. Redslob, Lipsiae ed Tauch mitii 1855 (new binding)

1421


$30
אגרטל פליז קטן עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, גובה 15 ס"מ
Small brass vase, inlaid with silver and copper, damascene work, height 15 cm

1422


$100 | Sold for: $100
עבודת עץ שורש ערער, מרוקו
Juniper root woodwork, Morocco

1423


$40
סיר עתיק עם עבודת ריקוע איסלמית, (בסיס נחושת חדש)
Antique pot with Islamic hammer work, (new copper bottom)

1424


$100
חלק קדמי של תיק, עבודת יד אזור פרס אפגניסטן
Front part of a bag, handmade, Persia-Afghanistan region

1425


$40
קנקן ברונזה ובדיל, עם עבודת ריקוע איסלמית (חסר מכסה)
Bronze and tin pitcher, with Islamic hammer work (missing lid)

1426


$120 | Sold for: $120
קערה וכלי נחושת, עם ריקוע אורנמנטים איסלמיים וכיתוב ערבי
Bowl and copper vessel, hammered Islamic ornamental work and an Arabic inscription

1427


$40
זוג כוסות פיוטר חרוטות האימפריה העותמאנית, המאה ה19
Pair of engraved pewter tumblers, Ottoman Empire, 19th C.

1428


$120 | Sold for: $120
קערת נחושת גדולה, עם עבודת ריקוע, אורנמנטים איסלמיים וכיתוב ערבי, קוטר 27.5 ס"מ, גובה 16.5 ס"מ
Large copper bowl, with hammer work, Islamic ornaments and Arabic writing, 27.5 cm in diameter, height 16.5 cm

1429


$40
כד מים מנחושת, עבודה מזרחית ציפוי בדיל, גובה 30 ס"מ
Copper water pitcher, oriental work, tin coating, height 30 cm

1430


$120
אגרטל איסלמי קטן, ברונזה עם אינליי כסף, פגמים, כ-19 ס"מ
Small Islamic bronze vase, inlaid with silver, damages, 19 cm

1431


$50
שלושה סירי בישול מזרחים עתיקים נחושת עם ציפוי בדיל, אחד מהם מורכב מקערה, רשת ומכסה
Tree antique oriental cooking pots, tin plated copper, one of them constructed from a bowl, screen and lid

1432


$150
כלי אמייל, עבודה עממית דרום סוריה, גובה 14 ס"מ
Enamel vessel, folk art, southern Syria, height 14 cm

1433


$50 | Sold for: $50
חותמת פליז חרוטה, צרפתית וערבית
Engraved brass stamp, French and Arabic

1434


$200
לוט של תשעה כובעים בוכריים סוגי עבודה שונים
Lot of nine Bukharan hats, various craft styles

1435


$90
צלחת-קערה, נחושת, עם עבודת ריקוע אוריינטלית, חתימת בעלים צורת סמל על הבסיס, קוטר 29 ס"מ
Copper plate-bowl, with oriental hammer work, with the owners insignia on the base, 29 cm in diameter

1436


$200
קופסת תכשיטים, מתכת רקועה עם שיבוץ, מרוקו, צפון אפריקה, 20X34.5X20
Hammered metal jewelry box, with setting, Morocco, North Africa. 20X34.5X20

1437


$100 | Sold for: $100
כלי נחושת עתיק, עבודת ריקוע אוריינטלית, הבסיס חיבור צורת ריץ רץ, המאה ה18-19, קוטר 20 ס"מ, גובה 15 ס"מ
Antique copper vessel, oriental hammer work, zipper shaped connection to the base, 18th-19th C., 20 cm in diameter, height 15 cm

1438


$200 | Sold for: $200
בקבוק נרגילה, נחושת עם עבודת ריקוע איסלמית, יד אמן, כ-30 ס"מ
Copper Nargila bottle, with artisan Islamic hammer work, 30 cm

1439


$100
כלי נחושת עתיק, עבודת ריקוע אוריינטלית, הבסיס חיבור צורת ריץ' רץ', המאה ה18-19, פגום, קוטר 26 ס"מ
Antique copper vessel, oriental hammer work, zipper shaped connection to the base, 18th-19th C., damaged, 26 cm in diameter

1440


$550
חגורת כסף עם הזהבה ושיבוץ קורניאולים עבודה טורקמנית, 360 גרם
Gilt silver belt, set with carnelians, Turkmenian work, 360 gm

1442


$25 | Sold for: $25
קופסת קמע איסלמי לקשירה על הזרוע, 10 גרם פליז
Islamic box amulet to be tied on the arm, brass, 10 gm

1443


$40 | Sold for: $40
קופסת קמע מכסף, צורת גליל עם עבודת ריקוע איסלמית
Silver amulet case, cylinder shaped, with Islamic hammered silverwork

1444


$25 | Sold for: $25
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף עגולה, ערבית ע"ג טבלה
Islamic amulet, engraved on a round silver plate, Arabic on table

1445


$40 | Sold for: $40
קופסת קמע מכסף, צורת גליל עם עבודת ריקוע איסלמית, 9 גרם
Silver amulet case, cylinder shaped, with Islamic hammered silverwork, 9 gm

1446


$30
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף אובלית, עם כיתוב ערבי
Islamic amulet, engraved on an oval plate, with Arabic inscription

1447


$40 | Sold for: $40
פלק קמע לקשירה על הזרוע עם עבודת חריטה פרסית איסלמית
Ornamental plaque to be tied on the arm, with Persian Islamic engravings

1448


$30 | Sold for: $30
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף אובלית, עם כיתוב ערבי
Islamic amulet, engraved on an oval plate, with Arabic inscription

1449


$40 | Sold for: $40
קופסת קמע מכסף, צורת גליל עם עבודת ריקוע איסלמית, 10 גרם
Silver amulet case, cylinder shaped, with Islamic hammered silverwork, 10 gm

1450


$40 | Sold for: $40
קופסת קמע מכסף, צורת גליל עם עבודת ריקוע איסלמית, 10 גרם
Silver amulet case, cylinder shaped, with Islamic hammered silverwork, 10 gm

1451


$50 | Sold for: $50
קופסת קמע איסלמי לקשירה על הזרוע כסף עם כיתוב ערבי
Islamic box amulet to be tied on the arm, silver, Arabic inscription

1452


$40 | Sold for: $45
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף עגולה, כיתוב ערבי
Islamic amulet, engraved on a round silver plate, Arabic inscription

1453


$50
קופסת קמע איסלמי לקשירה על הזרוע, כסף עם כיתוב ערבי
Islamic box amulet to be tied on the arm, silver, Arabic inscription

1454


$90
ענק, שרשרת עם קופסת קמע מקושטת כסף פיליגרן עם שיבוץ חרוזי זכוכית צבעונית ותליוני פעמונים, 114 גרם
Necklace, chain with amulet locket decorated with silver filigree set with colored glass beads and bell pendants, 114 gm

228-2510


$40 | Sold for: $40
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף אובלית, עם כיתוב ערבי
Islamic amulet, engraved on an oval plate, with Arabic inscription

228-2511


$50 | Sold for: $50
קופסת קמע מכסף, צורת גליל עם עבודת ריקוע איסלמית
Silver amulet case, cylinder shaped, with Islamic hammered silverwork

228-2512


$40 | Sold for: $40
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף עגולה, כיתוב בערבית ע"ג טבלה
Islamic amulet, engraved on a round silver plate, Arabic on table

228-2513


$60
נברשת עשויה פליז עבודת ניסור וריקוע, עבודת דמשק, צורת כוכב
Brass chandelier, pierced and hammered metalwork, damascene work, star shaped

228-2514


$40
מזבחה, חרוזים דמויי ענבר לא ענבר
Misbahah, prayer beads, amber like beads, not amber

228-2515


$60 | Sold for: $60
קמע איסלמי דו-צדדי, ע"ג לוחית כסף מלבנית, טבלה עם כיתוב בערבית
Two-sided Islamic amulet, engraved on a rectangular siler plate, Arabic script on table

228-2516


$40
שלוש לוחיות -תליונים, קמיעות איסלמיות הטבעה
Three Islamic amulets, pendant plates

228-2517


$60 | Sold for: $60
קופסת קמע מכסף, צורת גליל עם עבודת ריקוע איסלמית
Silver amulet case, cylinder shaped, with Islamic hammered silverwork

228-2518


$40
מגש פליז קטן, עבודת ריקוע אלג'יר, צפון אפריקה
Small hammered brass tray, Algeria, north Africa

228-2519


$90
מראת נשים איסלמית, מרוקו פח ופליז רקוע
Islamic Women's mirror, Morocco

228-2520


$40 | Sold for: $40
שש כפיות מצופות כסף, חותמות של האימפריה העותמאנית לא כסף
Six silver plated teaspoons, Ottoman Empire stamp, not silver

229-2198


$40 | Sold for: $40
סיר-אגרטל, ברונזה רקועה, אורנמנטים פלורליים (פגמים קלים)
Hammered bronze pot-vase, floral ornaments (minor damages)

229-2199


$200 | Sold for: $300
מחרוזת איסלמית, מאות 12-13 עשויה חרוזי קורניאול ונוספים
Islamic string of beads, 12th -13th c, made of carnelian and other beads

229-2200


$50
קופסת קמע מכסף, צורת גליל עם עבודת ריקוע איסלמית
Silver amulet case, cylinder shaped, with Islamic hammered silverwork

229-2201


$450
סיר ברונזה עם אינליי כסף ונחושת אורנמנטים איסלמיים, עבודת דמשק
Bronze pot, inlayed with silver and copper, Islamic ornaments, damascene work

229-2202


$50
ידית חרב הודית, עשויה ברזל
Iron Indian sword handle

229-2203


$500
סיר ברונזה עם אינליי כסף ונחושת אורנמנטים איסלמיים, עבודת דמשק
Bronze pot, inlayed with silver and copper, Islamic ornaments, damascene work

229-2204


$60 | Sold for: $65
חמישה חרוזי כסף עם אמייל עבודת יד מרוקנית
Five silver beads with enamel, Moroccan hand craft

229-2205


$500 | Sold for: $700
מראה איסלמית, מסגרת פפירמשה עם ציורי פרחים וציפורים וכיתוב פרסי
Islamic mirror, papier-mache frame painted with flowers and birds and Persian writing

229-2206


$120
מגש ברונזה עגול עם אינליי נחושת וכסף בצורת אורנמטים איסלמיים, עבודת דמשק, קוטר כ-49 ס"מ
Round bronze tray, inlayed with copper and silver in the shape of Islamic ornamentation, damascene work, 49 cm in diameter

229-2207


$600
קערת ברונזה עם עבודת ריקוע איסלמית, עבודת דמשק, סוף המאה ה19
Bronze bowl, with Islamic hammered metalwork, damascene work, late 19th c

229-2208


$120
מגש ברונזה עגול עם אינליי נחושת וכסף בצורת אורנמטים איסלמיים, עבודת דמשק, קוטר 49.5 ס"מ
Round bronze tray, inlayed with copper and silver in the shape of Islamic ornamentation, damascene work, 49.5 cm in diameter

229-2209


$650
סיר-אגרטל ברונזה עם עבודת דמשק אינליי כסף ונחושת, כיתוב קליגרפי איסלמי
Bronze pot-vase, with damascene work, inlayed with silver and copper, Islamic calligraphy inscription

229-2210


$180
שלוש קופסות כסף לקמיעות, משתלבות לקשירה על הזרוע, עבודת יד אומן איסלמית, המאה ה19
Three silver amulet boxes, to be tied around the arm, Islamic artisan work, 19th c

229-2211


$900
מע' כלי נטילת ידיים, פליז עבודת דמשק יד אומן הכוללת: אפטבה ותשט (קנקן וקערת איסוף), ללא הרשת
Brass ritual hand washing set, artisan damascene work, comprises: Aftaba and Teshet? (pitcher and receptacle bowl)

229-2212


$200
כד-אגרטל, פליז רקוע, עבודת יד אומן איסלמית, עבודת דמשק
Hammered brass jug-vase, Islamic artisan work, damascene work

229-2213


$5000
תמונת "בית קפה", איסלמית שיעית שמן על ברזנט, המראה את הקרב בכרבלא. ציורים אלו משמשים לסיפור רצח האימאם עלי ובני משפחתו ותולדות השיעה (ניתן כמתנה לפרופ' מוריס לוי באירן, שנות ה-70),
Islamic Shi’ite “coffeehouse” picture, oil on tarpaulin, depicting the battle of Karbala, these drawings are used to relate the story of the murder of Imam Ali and his family and the Shi’ite history

229-2215


$150 | Sold for: $160
קינג'ל קווקזי, נדן וידית עבודת ריקוע עם ציפוי כסף
Caucasian kindjal, sheath and hilt silver plated hammered work

229-2216


$450
פעמון עשוי כסף רקוע, עם עבודת ניילו, אזור הקווקז
Hammered silver bell with niello work, Caucasus region

229-2217


$45 | Sold for: $45
עשרה חרוזי כסף טורקמניים עם פיליגרן והזהבה
Ten Turkmenian silver beads with filigree and gilding

229-2218


$120 | Sold for: $120
צלוחית הגשה, עבודת יד טורקמנית כסף עם פיליגרן והזהבה, צורת עלה
Serving saucer, Turkmenian hand craft, silver filigree with gilding, leaf shaped

229-2220


$90
וסט עתיק לאישה, עבודת רקמה וחרוזים, חוטי כסף וצמר על משי וכותנה, פרס המאה ה19 (פגמים)
Antique woman’s vest, embroidery and bead work, silver and wool threads on silk and cotton, Persia, 19th c, damages

229-2221


$240
קופסת עץ עם מערכת של 12 כוסיות לשתיית עראק, במרכז כל צלוחית-כוסית מטבע פרסי
Wooden box with a set of 12 small arak glasses, with Persian coin embedded in the center of each glass

229-2222


$100
כריכת עץ (לאלבום תמונות) מצויירת ביד פרס, המאה ה19
Wood binding (for a photo album) hand painted, Persia, 19th c

229-2223


$325 | Sold for: $550
שטיח פרסי עבודת יד, עם דוגמת פרחים וחיות,
Handmade Persian rug, with floral and animal pattern

229-2224


$120 | Sold for: $120
צלחת אבנית, חתומה Kashmere עם ציורי פרחים וציפורים וסמל השח האירני במרכז
Stoneware plate, marked Kashmere, with painted flowers and birds and the coat of arms of the Iranian Shah in the center

229-2225


$450
ספר שירים פרסי בכתב יד, עם איורים משולבים בטקסט
Persian poem book in manuscript, with illustrated text

229-2226


$200 | Sold for: $220
ספר שירים פרסי, כתב יד עם ארבעים ציורים משולבים בטקסט (פגמים)
Handwritten Persian poetry book, with forty drawing integrated into the text (damages)

229-2227


$500
ספר שירים בכתב יד פרסי, המאה ה19, עם עשרים ושמונה ציורים מיניאטורים משולבים בטקסט
Poetry book in Persian handwriting, 19th c, with twenty eight miniature drawings integrated into the text

229-2228


$200 | Sold for: $240
ציור פרסי, שמן על עץ, דמות בחצר מלך
Persian painting, oil on wood, figure at the royal court

229-2230


$40
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף אובלית, עם כיתוב ערבי
Islamic amulet, engraved on an oval plate, with Arabic inscription

229-2231


$50
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף עגולה, כיתוב ערבי
Islamic amulet, engraved on a round silver plate, Arabic inscription

229-2232


$40
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף עגולה, כיתוב ערבי עם שתי דמויות
Islamic amulet, engraved on a round silver plate, Arabic inscription with two figures

229-2233


$60
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף עגולה, כיתוב ערבי עם שתי דמויות
Islamic amulet, engraved on a round silver plate, Arabic inscription with two figures

229-2234


$40
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף אובלית, עם כיתוב ערבי
Islamic amulet, engraved on an oval plate, with Arabic inscription

229-2235


$80 | Sold for: $180
קמע עשוי מקורניאול עם חריטה: 100 שמות של אללה
Carnelian amulet with engravings, 100 names of Allah

229-2236


$40
קמע איסלמי - תליון עם כיתוב חרוט ע"ג לוחית כסף
Islamic amulet pendant, with engraved inscription on silver plate

229-2237


$100
קופסת קמע לקשירה על הזרוע כסף, עבודת יד אומן איסלמית, המאה ה19
Silver amulet box to be tied around the arm, Islamic artisan work

229-2238


$50
קמע איסלמי חרוט ע"ג לוחית כסף עגולה, כיתוב ערבי
Islamic amulet, engraved on a round silver plate, Arabic inscription

229-2240


$260
כתב יד בוכרי עתיק, עם שלושה עשר ציורים משולבים בטקסט
Antique Bukharan manuscript, with thirteen drawings integrated into the text

229-2241


$3000
קוראן עתיק, כתב יד מהודר, כנראה אזור בוכרה, המאה ה19, כריכת פפמשה
Antique Koran, adorned handwriting, probably Bukhara region, 19th c, papier mache binding

229-2242


$500 | Sold for: $1000
כתב יד איסלמי עתיק, דפים מהודרים נייר מתפורר
Antique Islamic manuscript, adorned pages, disintegrating paper

229-2243


$7000
קוראן עתיק, כתב יד מהודר הודו, המאה ה19, כריכת פפמשה מהודרת
Antique Koran, adorned handwriting, India, 19th c, decorated papier mache binding

229-2244


$500
ספר שירים פרסי בכתב יד, כולל שני ציורים ומספר עמודים מהודרים, כריכת עור, (פגמים ותיקונים)
Handwritten Persian poetry book, including two drawings and some adorned pages, leather binding (damages and repairs)

230-2285


$60
מגש נחושת, עבודת ריקוע פרסית
Persian hammered copper tray

230-2286


$30 | Sold for: $30
כלי כחיל, פליז
Brass eye makeup implement

230-2287


$120 | Sold for: $220
שולחנית עץ עם אינליי צדף עבודת דמשק, הלוח מתומן, המאה ה19
Small wooden table inlayed with mother of pearl, damascene work, octagonal top, 19th c

230-2288


$40 | Sold for: $130
ארבעה פינג'אנים עשויים פליז
Four brass Finjans

230-2289


$120
קערת נחושת רקועה, פרס, המאה ה19
Persian hammered copper bowl, 19th c

230-2290


$40
צלחת קרמיקה עם ציורי גלזורה כחול ע"ג לבן, ושולים ממוסגרים במתכת, מרוקו, שנות ה60-70
Ceramic plate painted with blue glazing on white background and edge framed in metal, 1960’s-70’s

230-2291


$120
שלושה כלי נחושת עתיקים כד קטן, כד בינוני וסיר
Three antique copper utensils, small jug, medium jug and a pot

230-2292


$40
קופסת פליז עם ריקוע, אורנמנטים איסלמיים
Brass box with hammered Islamic ornaments

230-2293


$120 | Sold for: $260
אבזם חגורה לכלה, עבודת יד אומן שילוב של פיליגרן מוזהב וחרוזי זכוכית
Bridal belt buckle, artisan work, filigree integrated with glass beads, all gilded

230-2294


$60 | Sold for: $60
אגרטל פליז עם עבודת ריקוע איסלמית,
Brass vase, with Islamic hammer work

230-2295


$150
שלושה כלי נחושת מזרחיים עתיקים: סיר עם עבודת ריקוע, כד וקנקן
Three antique oriental copper utensils: hammered pot, jug and pitcher

230-2296


$60 | Sold for: $60
קופסת נחושת, עבודת ריקוע פרסית
Persian hammered copper box

230-2297


$180
מדף קישוט לתליה, עץ עם אינליי צדף , עבודת דמשק, פגמים קלים
Decorative wall shelf, wood inlayed with mother of pearl, damascene work, minor damages

230-2298


$70 | Sold for: $70
אגרטל פליז גדול עם ריקוע יד
Large brass jug, with hand hammered brass work

230-2299


$300
סמובר טורקי עתיק, עשוי ברונזה ללא חלקים נלווים, עבר הסבה למנורה, כתמים
Antique Turkish samovar, bronze, with no attached parts, was converted into a lamp, stains

230-2300


$70 | Sold for: $70
אפטבה, קנקן לנטילת ידיים ברונזה רקועה, פרס, סוף המאה ה19
Hammered bronze Aftaba, Persia, late 19th c

230-2301


$300
אבזם חגורה לכלה, עבודת יד אומן טורקמנית, כסף רקוע עם ניילו, חותמות כסף רוסיות של תחילת המאה ה20
Bridal belt buckle, Turkmenian artisan work, hammered silver with niello, Russian silver stamps from the early 20th c

230-2302


$70
מקטיר קטן דוגמת מנגל טורקי פליז ונחושת, צפון אפריקה, גובה 16.5 ס"מ (רגל רעועה)
Small incense burner, Turkish Mangal shape, brass and copper, North Africa, height 16.5 cm, one leg dismantling

230-2303


$350
אפטבה, כד לנטילת ידיים עבודת יד אומן, עם כיתוב בערבית שתרגומו: "אלוהים אוהב את מי שהלך בדרך רעה וחזר לדרך הישר"
Aftaba, artisan work, with Arabic inscription

230-2304


$75 | Sold for: $75
חמישה כלי כחל (לארבעה מהם יש אפליקטור)
Five eye makeup implements (four have applicators)

230-2305


$600 | Sold for: $600
כסא עבודת דמשק, עץ עם אינליי צדף ועצם, המאה ה19
Chair, damascene work, wood inlayed with mother of pearl and bone, 19th c

230-2306


$75
מפוח להגברת אש, עשוי עץ ועור עם חיפוי מתכת עבודת פיליגרן משולבת באמייל ועצם, מרוקו
Bellows, made of wood and leather, with metal coating, filigree work integrated with enamel and bone, Morocco

230-2307


$800
קישוט לראש סוס, עבודה בדואית עשויה מטבעות, רקמה וחרוזים
Bedouin head ornament for a horse, made from coins, embroidery and beads

230-2308


$120 | Sold for: $120
כד פליז גדול, צורת אפטבה
Large brass jug, Aftaba shaped

230-2309


$90
קנקן נחושת, סמובר, עבודת ריקוע פרסית
Copper pitcher, samovar, Persian hammered metal worn

230-2310


$40 | Sold for: $40
קופסה לקמע עשויה פליז
Brass amulet box

230-2311


$70 | Sold for: $70
שבעה תליונים-קמיעות, טוניסיה
Seven pendants-amulets, Tunis

230-2312


$50
קופסה לקמע, כסף עם עבודת ריקוע איסלמית, לקשירה על הזרוע
Amulet box, Islamic hammered silver work, to be bound on the arm

230-2313


$80
קופסה לקמע, עבודת כסף פיליגרן תימנית
Amulet box, Yemeni silver filigree work

230-2314


$70 | Sold for: $95
שבעה תליונים-קמיעות, טוניסיה
Seven pendants-amulets, Tunis

230-2315


$200
קמע איסלמי, כיתוב ערבי ע"ג לוחית כסף
Islamic amulet, Arabic writing of small silver plate

230-2316


$70 | Sold for: $80
שבעה תליונים-קמיעות, טוניסיה
Seven pendants-amulets, Tunis

230-2317


$200
קופסת קמע, עבודת פיליגרן יד אומן תימן
Amulet box, artisan filigree work, Yemen

231-2403


$90 | Sold for: $110
מתקן לספר קוראן, עץ חרוט עם עבודת חרוזים
Rehal (Quran stand), carved wood with beadwork

231-2404


$30 | Sold for: $35
קופסת טבק קטנה, מרוקו, צפון אפריקה
Small tobacco box, Morocco, North Africa

231-2405


$90 | Sold for: $100
שמלה בדוית, עם עבודת רקמה
Bedouin dress, with embroidery work

231-2406


$50
צלחת נחושת, עם עבודת ריקוע צפון אפריקנית
Hammered copper plate, North Africa

231-2407


$200 | Sold for: $200
תלבושת חג של ילד, מרוקו, צפון אפריקה, כול: וסט, מעיל ומכנסיים (כתמי חלודה) תחילת המאה ה-20
Child’s festive clothes, Morocco, North Africa, comprises: waistcoat, overcoat and trousers (rust stains) early 20th century

231-2408


$50 | Sold for: $55
כף ברזל גדולה לקליית קפה עם כיתוב ערבי
Large iron pan for roasting coffee beans, with Arabic inscription

231-2409


$300 | Sold for: $300
מע' כלי שטיפה מוסלמיים הכוללת: קנקן מים (אפטבה) וקערת איסוף עם רשת, עשוי נחושת אדומה עם ציפוי צבע זהב, תוצ'פאבריקה דוביניון, מוסקבה, רוסיה הצארית, אמצע המאה ה19, חתום (פגמים קלים)
Set of Islamic washing vessels, comprising: Aftaba (water pitcher), and a bowl for collecting the water, red copper with gold colored coating, made in Moscow, Fabrika Dobinion, Tsarist Russia, mid 19th c, marked, minor damages

231-2410


$60 | Sold for: $90
אפטבה (קנקן לשטיפת ידיים) נחושת עם עבודת ריקוע איסלמית
Islamic hammered copper Aftaba

231-2411


$650
"לאבה" תימנית עתיקה, ענק כסף פיליגרן גדול, עם שלוש קופסות קמיעות, כ-620 גרם
Antique Yemeni Laba, large silver filigree necklace, with three amulet boxes, 620 gm

231-2412


$60
מראת נשים איסלמית, מרוקו פח ופליז רקוע
Islamic Women's mirror, Morocco

231-2413


$50
זוג אצעדות, פליז
Pair of brass bracelets

231-2414


$40 | Sold for: $85
קופסת קמע איסלמית, כסף עם ניילו הציר שבור,
Islamic amulet box, silver with niello, broken hinge

231-2415


$300
קופסת קמע עשויה כסף פיליגרן
Silver filigree amulet box

231-2416


$120
קופסת קמע עתיק מוכסף
Antique silvered amulet box

233-2320


$40
פינג'אן ערבי, חתום
Arab finjan, marked

233-2321


$350
פירמן עותמאני עתיק, כתב יד מצויר על נייר
Antique Ottoman Ferman

233-2322


$40 | Sold for: $50
פינג'אן עשוי פליז, אזור דרום ערב הסעודית, אומן
Brass Finjan, southern Saudi Arabian, Oman region

233-2323


$750
שאל אפגני עם רקמת חוטי כסף עשירה פגמים קלים
Afghan shawl with rich silver thread embroidery, minor damages

233-2324


$50 | Sold for: $50
שלושה כלי נחושת עתיקים כד קטן, כד בינוני וסיר
Three antique copper utensils, small jug, medium jug and a pot

233-2325


$850
שמלת קטיפה עם רקמת יד
Hand embroidered velvet dress

233-2326


$50
קערת פליז עם עבודת ריקוע מזרחית, המאה ה19
Brass bowl with oriental hammer work, 19th c.

233-2327


$2000
כד עם עבודת Tombak עותמאנית ריקוע עבודת יד אומן, עם ציפוי זהב (gold over copper), המאה ה19
Jar with Ottoman tombac artisan hammer work, gold over copper, 19th c

233-2328


$60 | Sold for: $70
שלושה פינג'אנים וקנקן תה ארצות ערב: א. עם עבודת ריקוע וכיתוב ב. עבודת אינליי ג. עבודת תבליט
Three Finjans and a teapot, Arabian countries, a. hammered and inscribed, b. inlayed, c. embossed

233-2329


$2600
שמלה רקומה, עבודת יד, אזור דמשק, דרום סוריה
Hand embroidered dress, Damascus region, southern Syria

233-2330


$60 | Sold for: $60
צמיד חישוק עתיק, כסף טורקמניסטן
Antique silver bangle, Turkmenistan

233-2331


$3000
כד ברונזה על רגליות, עם עבודת אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, אורנמנטים איסלמיים וכיתוב ערבי, סוף המאה ה19
Bronze jug on a stem, inlayed with silver and copper, damascene work, Islamic ornaments and Arabic inscription, late 19th c.

233-2332


$75
שלושה כלי כחיל עתיקים
Three antique eye makeup implements

235-2364


$90 | Sold for: $150
כלי לאבק שריפה עותמאני עם אינליי פליז
Ottoman gunpowder container, inlayed with brass

240-1481


$2000
שני אריחים, דוגמת קאשאן שהוסרו בזמן השיפוץ הגדול של מסגד כיפת הסלע, שנעשה ע"י האדריכל Ernst Richmond, בשנות ה-20, דוגמה צבעונית, כחול צהוב , וטורקיז-שחור
Two tiles, Kashan style, which were removed during the renovations of the Dome of the Rock, by the architect Ernset Richmond in the 1920's colored pattern, blue yellow, and turquoise-black

240-1482


$1500
אריח, דוגמת קאשאן, שהוסר בזמן השיפוץ הגדול של מסגד כיפת הסלע, שנעשה ע"י האדריכל Ernst Richmond, בשנות ה-20, כחול על רקע לבן
One tile, Kashan style, which was removed during the renovations of the Dome of the Rock, by the architect Ernset Richmond in the 1920's, blue on white ground

240-1483


$2400 | Sold for: $2400
שני אריחים, דוגמת קאשאן שהוסרו בזמן השיפוץ הגדול של מסגד כיפת הסלע, שנעשה ע"י האדריכל Ernst Richmond, בשנות ה-20, כחול וטורקיז על גבי לבן
Two tiles, Kashan style, which were removed during the renovations of the Dome of the Rock, by the architect Ernset Richmond in the 1920's colored pattern, floral, blue and turquoise on white ground

240-1485


$40
זוג אהילים עשויים מפליז רקוע
Pair of hammered brass lampshades

240-1486


$85 | Sold for: $85
צמיד טורקמני עתיק רוחב 6.5 ס"מ, קוטר 6.2 ס"מ
Antique Turkmenian bracelet, diameter 6.2 cm

240-1487


$40
שני פריטי פליז, ארצות איסלם קסת צורת גמל (חסר מכסה), וידית מראה (ללא זכוכית)
Two brass artifacts, Islamic countries, camel shaped inkwell (missing lid), and a handheld mirror (without the glass)

240-1488


$120
מכתש ועלי עשויים עץ לכתישת קפה, עבודה בדואית, גובה מכתש 24 ס"מ
Mortar and pestle made of wood for grounding coffee, beduin craft, height of mortar 24 cm

240-1489


$50 | Sold for: $220
אגרטל פליז רקוע, עבודת איסקנדר מטאר, נצרת, שנות ה30, עם חריטה וכיתוב איסלמי
Hammered brass vase, Iskandar work, Matar, Nazareth, 1930's, with Islamic inscription and engraving

240-1490


$120
פינג'אן קפה עשוי נחושת (דאלה) אזור ערב הסעודית, המאה ה18
Copper Finjan, Saudi Arabian region, 18th c.

240-1491


$50 | Sold for: $50
שלושה חותמים איסלמיים עתיקים
Three antique Islamic signets

240-1492


$120
כד עם מכסה, נחושת רקועה אורנמנטים איסלמיים, המאה ה19
Hammered copper pitcher with lid, Islamic ornaments, 19th c.

240-1493


$60
חמישה אבני חותם איסלמיים, חרוטים על קורניאול מאות ה-18 עד ה-20
Five Islamic signet stones, engraved on carnelian, 18th-20th c.

240-1494


$150
צלחת ברונזה עם אינליי נחושת וכסף כתב ואורנמנטים איסלמיים, עבודת דמשק, קוטר 26 ס"מ
Bronze plate, inlayed with copper and silver, Islamic writing and ornaments, Damascene work, 26 cm in diameter

240-1495


$60
חמישה אבני חותם איסלמיים, חרוטים על קורניאול מאות ה-18 עד ה-20
Five Islamic signet stones, engraved on carnelian, 18th-20th c.

240-1496


$300
נרגילה עתיקה, בסיס וצינור ברונזה ועץ, המתכת עם עבודת ניסור וריקוע, דוגמת פרחים, דגים וערבסקות
Antique Hooka (Nargila), base and tube made of bronze and wood, hammered and pierced bronze work, floral, fish and arabesque pattern

240-1497


$60
חמישה אבני חותם איסלמיים, חרוטים על קורניאול מאות ה-18 עד ה-20
Five Islamic signet stones, engraved on carnelian, 18th-20th c.

240-1498


$325
קסת כותבים איסלמי עתיק ברונזה עם עבודת תבליט
Antique Islamic scribe inkwell, bronze with embossment work

240-1499


$70 | Sold for: $75
מכתש ועלי, ברונזה, עם כיתוב איסלמי על הדופן
Bronze mortar and pestle, Islamic inscription on the side

240-1500


$700 | Sold for: $2400
ג'קט קטיפה עם רקמת חוטי זהב נתקבל מבית המלוכה ההשמי, לאחיות מציון, ירושלים העתיקה, כדי שהנ"ל ימכרו אותו למטרות צדקה (פגמים)
Velvet jacket with gold thread needlepoint work, received from the royal Hashemite family by Notre Dame de Sion, old city Jerusalem, in order to be sold for charity

241-2490


$25
קופסת קמע איסלמית אורך 6 ס"מ
Islamic amulet box, length 6 cm

241-2491


$50 | Sold for: $55
שולחנית צד, עץ, עם עבודת דמשק עם אינליי עצם וצדף
Wooden side table, with damascene work inlayed with bone and mother of pearl

241-2492


$25 | Sold for: $100
צלחת זכוכית עם אורנמנטים איסלמיים
Glass plate with Islamic ornaments

241-2493


$60 | Sold for: $60
כלי ברונזה קטן, עם אינליי כסף ונחושת, אורנמנטים וכיתוב איסלמיים
Small bronze vessel, inlayed with silver and copper, Islamic ornaments and inscription

241-2494


$40
גלימה בדואית עתיקה, קרעים
Antique Beduin cape (tears)

241-2495


$90
שתי עבודות קישוט, לתליה על סוסים, עבודה בדואית
Two ornamental works to be draped over horses, Bedouin handicraft

241-2496


$40
פינג'אן עתיק, פליז רקוע (תיקונים ופגמים)
Antique Finjan, hammered brass (damages and repairs)

241-2497


$120
פינג'אן עתיק, נחושת רקועה המאה ה19
Antique hammered copper Finjan, 19th C.

241-2498


$40 | Sold for: $80
כיסוי ראש לכלה בדואית בד רקום עם מטבעות עתיקים
Head cover of a Bedouin bride, embroidered cloth with antique coins

241-2499


$220
אפטבה, כד לנטילת ידיים עבודת יד אומן, עם כיתוב בערבית שתרגומו: "אלוהים אוהב את מי שהלך בדרך רעה וחזר לדרך הישר"
Aftaba, artisan work, with Arabic inscription

241-2500


$40
קערת נחושת איסלמית, עם עבודת ריקוע, קוטר 10 ס"מ
Islamic copper bowl, with hammer work, diameter 10 cm

241-2501


$7000
ספר בכתב יד, ערבית, פירוש מהמאה ה-16 לספר הלכה שיעי מהמאה ה-14: Ar-Rawda-I-Bahitah fi Sharh allam'a-d-Dimashqiyaשנכתב על ידי Zayn al Din al Juba'I al'Amili כ-500 כתוב בדיו שחורה עם הערות ותיקונים בעט אדום. נזקי שריפה ומים (1506-1558),
Handwritten book in Arabic,16th c. interpretation for a Shea sharia book of the 14th c:Ar-Rawda-I-Bahitah fi Sharh allam'a-d-Dimashqiya writen by Zayn al Din al Juba'I al'Amili (1506-1558), appr. 500 p. in black ink with notes and proofs in red ink

241-2502


$40
ארבעה כלי מתכת מזרחיים
Four oriental metal vessels

241-2503


$40
לוט של 4 קופסאות קמע איסלמיות עם אורנמנטים וכיתוב ערבי, כסף נמוך
Lot of four Islamic amulet boxes, with Arabic ornaments and inscription, low silver

241-2504


$40
לוט של 4 קופסאות קמע איסלמיות עם אורנמנטים וכיתוב ערבי, כסף נמוך
Lot of four Islamic amulet boxes, with Arabic ornaments and inscription, low silver

241-2505


$40 | Sold for: $40
לוט של 4 קופסאות קמע איסלמיות עם אורנמנטים וכיתוב ערבי, כסף נמוך
Lot of four Islamic amulet boxes, with Arabic ornaments and inscription, low silver

243-2431


$25 | Sold for: $25
פינג'אן עתיק גובה 23 ס"מ
Antique Finjan

243-2432


$80
תרמיל פגז עם עבודת ריקוע איסלמית
Bomb shell, Islamic hammered work

243-2433


$40
פינג'אן פליז עתיק
Antique brass Finjan

243-2434


$90
שני חלקי ביגוד נשים, תימן בד שחור עם רקמת חוטי כסף
Two pieces of women's clothing, Yemen, black cloth with silver thread embroidery

243-2435


$40
פגיון קישוט, מרוקו, ידית עץ נדן מתכת, להב ברזל
Decorative dagger, Morocco, wooden hilt, metal sheath, iron blade

243-2436


$90
משקל שק עתיק, ארצות האיסלם
Antique scale, Islamic countries

243-2437


$100 | Sold for: $100
קופסת חגורה (פאוץ') מפליז עם עבודת פיליגרן, שיבוץ אבני חן ודוגמת מגן דוד
Locked brass box (broken open), with filigree, set with gems and star of David pattern

243-2438


$50 | Sold for: $50
מכתש עתיק, המזרח התיכון מאות 15-16
Antique mortar, Mediterranean, 15th-16th century

243-2439


$120
מקטרת מירשאום גדולה, ראש שולטן
Large Meerschaum pipe, Sultan’s head

243-2440


$50
מקטרת מירשאום, ראש שולטן
Meerschaum pipe, Sultan’s head

243-2441


$120
מקטרת מירשאום גדולה, ראש שולטן
Large Meerschaum pipe, Sultan’s head

243-2442


$120
מקטרת מירשאום גדולה, ראש שולטן
Large Meerschaum pipe, Sultan’s head

243-2443


$50
קערית כסף עשויה מאצעדה ולוחיות כסף רקוע
Small silver bowl made from a bangle and hammered silver tablets

243-2444


$120
זוג מגביהי נעליים,ארצות האיסלם עבודת גילוף עץ יד אומן
Pair of artisan carved shoe lifts, Islamic countries

243-2445


$60
פגיון יצוג, מרוקו, נדן וידית מתכת ועץ (פגם)
Display dagger, Morocco, metal and wood sheath and hilt (damage)