265-544


$30
סיכת כסף איסלמית עתיקה קורניאול חרוט וטורקיזים
Antique Islamic silver pin, engraved carnelian and turquoises

265-545


$50 | Sold for: $50
חמישה אבני חותם איסלמיים, חרוטים על קורניאול מאות ה-18 עד ה-20
Five Islamic signet stones, engraved on carnelian, 18th-20th c.

265-546


$30
קערת נחושת עם חריטת כתב ערבי ודוגמת פרחים, קוטר 14.5 ס"מ, גובה 7 ס"מ
Copper bowl engraved with an Arabic inscription and a floral pattern, 14 cm in diameter, height 7 cm

265-547


$120
שלושה צמידים בדואים, כסף נמוך 258 גרם
Three Bedouin bracelets, low silver, 258 gm

265-548


$40
קמע איסלמי חרוט ע"ג אגאט סורה מהקוראן, עם מסגרת כסף
Islamic charm with silver frame, engraved on Agate, a chapter from the Koran

265-549


$350
קערת לחש איסלמית עתיקה עשויה פליז, קוטר 18 ס"מ
Antique Islamic incantation bowl, brass, diameter 18 cm

265-551


$50
שלושה פריטי נחושת עם ריקוע ואינליי כסף, אורנמנטים וכתב איסלמי: צלוחית, קנקן ומגש קטנים
Three copper items with hammered Islamic ornaments and inscriptions and silver inlay: saucer, small pitcher and tray

265-552


$150
אגרטל נחושת עם אינליי כסף עבודת דמשק, כתב ערבי ומוטיבים איסלמיים, גובה 19 ס"מ
Copper vase inlaid with silver, damascene work, Arabic inscription and Islamic motifs, height 19 cm

265-554


$40
קמע איסלמי חרוט על לוחית כסף: עם כיתוב בערבית: "חייב אני לעלות לרגל למכה ולהפוך לחאג'" וכיתוב נוסף לא ברור בצד ב'
Islamic amulet engraved on a small silver plate, with Arabic inscription, "I must make pilgrimage to Mecca and become Hajj" and another unclear inscription on the reverse side

265-555


$40 | Sold for: $40
קמע איסלמי חרוט על לוחית דיסקית כסף: פסוק תפילה מהקוראן: "אלה שכפרו בדת, אללה שירחם עליהם כי אדם ללא תבונה הוא חסר עזרה מאללה והוא מאמין רק במעשי ידיו"
Islamic amulet engraved on a small silver disc/plate, prayer verse from the Koran

265-556


$40
קמע איסלמי חרוט על דיסקית כסף: אדם וחוה ומספרם קדושים שמסמלים ברכות
Islamic amulet engraved on a small silver disc, Adam and Eve and sacred numerals which signify blessings

265-557


$90
קופסת קמע, עבודת פיליגרן יד אומן תימן
Amulet box, artisan filigree work, Yemen