264-342


$25
צמיד בדוי, ציפוי כסף ועבודת אמייל
Beduin bracelet, silverplate and enamel

264-343


$40
קופסת סיגריות, עם פלק טורה עותמאני, 5.5X9.5X4
Cigarette case with Othman Tughra plaque, 5.5X9.5X4

264-344


$70
תרמיל פגז עם עבודת אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, וכיתוב: "דמשק" בעברית, אנגלית וערבית, ותיארוך 1917 (כיבוש הכוחות הבריטיים), גובה 13 ס"מ
Cannon shell with inlay silver and copper, Damascene craft, inscribed: "Damascus in Hebrew, Arabic and English, dated 1917 (British occupation), height 13 cm

264-345


$650
תרמיל פגז עם אינליי כסף ונחושת ועבודת צריבה, עבודת דמשק, סוריה, סוף מלחמת העולם הראשונה 1918
Cannon shell with inlay silver and copper and etched, damascene craft, Syria, end of first world war, 1918

264-347


$30
קלמר פרסי, עץ עם ציורי יד אורך 23 ס"מ
Persian pencil case, hand painted wood, length 23 cm

264-348


$120
מיניאטורה פרסית מצוירת ביד ממוסגרת, סצינת צייד, גודל הלוח המצוייר 14X39
Handwritten Persian miniature, framed, hunting scene, panel size 14X39

264-349


$90
מגש פליז משושה, עם עבודת ריקוע סצינת חצר-גן, עבודה קאז'ארית
Hexagon shaped brass tray with hammer work, court-garden scene

264-350


$50
קופסת קמע, כסף רקוע, הודו אורך 18 ס"מ, כ-42 גרם
Charm box, hammered silver, India, length 18 cm, appr 42 gm

264-351


$90
שני פריטים עם ניילו, אינליי כסף הודו: קופסת סיגריות, ומאפרה צורת נעל
Two items with nielo, inlay silver, India: cigarette case, show shaped ashtray